Vissza a tartalomjegyzékhez


Táncos illemtan

A kerettanterv idén már előírja a tánc és dráma tantárgy oktatását középiskolák számára. A tárgy megtartásának módja viszonylag kötetlen, akárcsak az etikáé, iskola válogatja, hogy miként és a tárgyon belül mit oktat diákjainak. A drámát irodalomtanárok tanítják, a táncot pedig tánctanárok - ellenben vannak iskolák, ahol ez utóbbit videovetítés segítségével próbálják meg tolmácsolni a diákoknak. Székely Attilát, a Móricz Zsigmond Gimnázium tánctanárát arról faggattuk, mi a nevelési céljuk a tánctanóráknak. 

A táncórákban burkoltan el vannak rejtve azok az illemtani, etikai szabályok, melyeknek elsajátítása a középiskolás diákok számára már igencsak időszerű lenne - válaszolja kérdésünkre Székely Attila tánctanár. Ellenben ha az illemre nyíltan - akár egy osztályfőnöki óra keretén belül - hívnánk fel a figyelmet, azt a fiatalok kapásból nem fogadnák el. Székely Attila tapasztalatból állítja, burkoltan sokkal többet lehet elérni, mint ha szabályokra hivatkoznánk. A táncórák jó teret adnak arra, hogy a fiatalok még a felnőtté válást megelőzően fölelevenítsék a nemek közötti különbségek viselkedésbeni szabályait, főleg mivel manapság a két nem közötti határvonal egyre látványosabban elmosódik mind öltözködés, mind magatartás tekintetében. Mint mondja, a tinédzserek annyira „elamerikanizálódtak”, az őket körülvevő világ annyira elszemélytelenedett, hogy újra rá kell vezetni a fiatalokat az egymásrautaltság érzésére, a kötött személyes kontaktusra, amit a társastánc egy kulturált formában közvetít. A Móriczban részben a táncóráktól remélik a pedagógusok, hogy ez a nemzedék is elsajátít majd olyan hétköznapi szabályokat, mint a köszönés, vagy azt, hogy a hölgyeket előre szokás engedni. (Szűcs Emese)