Vissza a tartalomjegyzékhez

Csereklyei Márta
Nem volt szőke herceg

Immáron több évszázada folyik tudósok, művészek, hívők és nem hívők között a vita arról, hogy valójában hogyan is nézhetett ki az a személy, aki a legnagyobb hatást tette az emberiség történelmére. A kérdés eldöntésére a Biblia sem ad segítséget: egyetlen leírást sem tartalmaz ugyanis Jézus külsejére vonatkozóan. Ennek ellenére Európában immáron hosszú ideje tartja magát a Jézust mint a germán faj tipikus megtestesítőjét - hosszú, szőkés haj, kék szem - ábrázoló közkeletű elképzelés. 

 
Egy hagyományos Jézus-ábrázolás és a BBC számítógépes modellje 

Tudományos vizsgálatok legfrissebb eredményeinek, valamint számítógépes grafika segítségével azonban ezt látszik megcáfolni a múlt héten elkezdődött, az „Isten Fia” című angol filmsorozat. Az új sorozatot a nagy tekintélyű BBC nevű angol televíziós csatorna a héten indította útjára, amelynek keretében bemutatja azt a képet, melyet tudósok a legújabb történelmi kutatások, illetve a legmodernebb számítástechnikai vívmányok segítségével Jézus Krisztus feltételezhető arcáról készítettek. 
Az „Isten Fia” című sorozat készítői úgy vélik: még soha nem sikerült ennyire jó képet készíteni arról, hogyan is nézhetett ki az a személy, akinek a történelemre gyakorolt hatása vitathatatlan. Az arcképet egy I. századból származó zsidó koponya, valamint számítógépes grafika segítségével Richard Neave, a Manchesteri Egyetem törvényszéki orvostani kutatója készítette. A grafikai programhoz egy II. századi szíriai zsinagóga freskóit felhasználó szakemberek úgy gondolják, a kor hagyományainak megfelelően Jézusnak is rövid, sűrű haja és rövidre nyírt szakálla volt - ez a „divat” egyébként az egész Római Birodalomban elterjedt volt. A koponyára a program segítségével fokozatosan arcizmokat, szöveteket „rajzoltak” a szakemberek. „Jézusról olyan kép él bennem, amit a filmek és idealizált portrék sugalltak: egy jóképű, európai karakter. De nem, ő egy közel-keleti zsidó volt” - mondja a műsor egyik alkotója. 
A sorozat készítője, Jean-Claude Bragard szintén egyetért azzal, hogy a hosszú hajú Jézus-ábrázolással ellentétben Jézusnak rövid haja volt. Hivatkozásul Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt levelét említi, amelyben az apostol azt állítja, hogy „ha a férfi nagy hajat visel, csúfsága az néki”. Bragard szerint „Pál olyan emberekkel volt körülvéve, akik ismerték Jézust. Nem mondott volna tehát levelében ilyesmit, ha Jézusnak hosszú lett volna a haja. Nem azt állítjuk, hogy ez pontosan Jézus arca, de a rendelkezésünkre álló tudományos adatok alapján azt mondhatjuk, hogy olyan, ahogy kinézhetett.”
A vallási tekintetben semleges program történelmi szempontból foglalkozik Jézus személyével. Tudományos bizonyítékokkal támasztja alá például, hogy rendkívüli gyöt-relmekkel járó helyzetekben az ember valóban izzadhat vért, mint ahogy Jézus esetében történt - szemben azzal a nézettel, mely szerint a Biblia ezen leírása pusztán költői képnek tekintendő. 
A témával foglalkozó tudósok mindezek ellenére egyetértenek abban, hogy a korai keresztényeket nem az foglalkoztatta, hogy milyen volt Krisztus külseje. Szent Pál - aki az aposolok közül egyedüliként csak a feltámadása után találkozott Jézussal - egyenesen azt állította, hogy akik ismerték is Krisztust „test szerint”, azok sem „ismerik őt többé”. „Ami igazán számít, az nem az, hogy hogyan nézett ki, hanem az, amit tett, vagyis hogy ő a Megváltó” - foglalja össze az egyik szakértő. 
A sorozat vetítésével egy időben a londoni National Gallery is megnyitott egy kiállítást „Megváltás: Krisztus-ábrázolások” címmel. A látogatók megtekinthetik, hogy a művészek a történelem különböző szakaszaiban milyennek képzelték el Krisztust. 
A BBC azt tervezi, hogy a jövőben újabb történelmi sorozatot indít, melyben olyan biblia szereplők életét mutatná be, mint például Mózes vagy Heródes király.