Vissza a tartalomjegyzékhez

Morvay Péter
Legelnek már a vörös üszők

Jeruzsálem óvárosában 1987 óta működik a Templom Intézet, amely a több mint 1900 éve nem létező szent hely emlékét kívánja népszerűsíteni, különleges módon: az elmúlt 14 év során gondos kutatómunkával, eredeti anyagok felhasználásával elkészítette a Salamon király által három évezrede felépített Szentély áldozati eszközeinek másolatát, amelyeket a nagyközönség számára is bemutatnak. A szervezet vezetőjét, Haim Richman rabbit az eddigi tevékenységük mellett a távoli terveikről is kérdeztük.


Jelenet Spielberg filmjéből. Ő ilyennek álmodta meg a frigyládát 

- A jeruzsálemi óvárosban járva feltűnnek azok a poszterek, képeslapok, amelyek a hajdani szentély képét a modern nagyvárossal a háttérben ábrázolják. Mire utal ez a montázs?
- A Templom felépítésének terve nem egyszerűen a mi intézetünk célja, nem magánkezdeményezés, és nem is egy fanatikus csoport célkitűzése, hanem ez a Bibliának a központi témája, egy jövőre néző parancs, amit a zsidó nép kapott. Mi hiszünk abban, hogy - mint minden prófétai üzenet a Bibliában - egy nap ez is beteljesedik. Intézetünk célja megtenni minden lehetségest, hogy - békés eszközökkel - közelebb kerüljünk a Templom felépítésének napjához. Ez a kép nem szimbólum, mi valóban hiszünk abban, hogy a zsidók fel fogják építeni a Templomot. 
- Nem gondolják, hogy a Templom-hegy kapcsán az elmúlt hónapokban megmutatkozott rendkívüli indulatok irreálissá - sőt veszélyessé - teszik ennek a célnak a hirdetését?
- Nem. Abban hiszünk, hogy Isten hozott bennünket ide vissza, és az események irányát is ő szabja meg. 
- A politikusok azonban másképp dönthetnek. Elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai tervek szerint valamiképp megosszák a Templom-hegyet?
- Ezt ostoba ötletnek tartom. Lehet, hogy vannak, akik akkor lennének elégedettek a zsidókkal, ha a föld alatt - a Templom-hegyből ugyanis csak ezt a részt hagynák meg nekünk - látnák őket. Szerintem Clinton úr siet, és szeretne bekerülni a történelemkönyvekbe, ezért mindent megtenne, hogy az utolsó pillanatban összehozza ezt a békét. De a Templom-hegy a zsidók egyetlen szent helye, az egyetlen hely a földön, amelyet Izrael Istene kiválasztott, hogy a nevét oda helyezze. Jeruzsálem jelentőségét szimbolikusan a Templom-hegy fejezi ki. A Biblia több mint 700 alkalommal említi Jeruzsálemet, míg a Korán egyszer sem. A muszlimok kihasználták a zsidók szétszóratását, és elfoglalták a Templom helyét, majd ezután átírták a zsidó történelmet, és megpróbálták elhitetni a világgal, hogy a Templom-hegy soha nem volt a zsidóké. Mindez semmit sem változtat azon, hogy a Templom-hegy a zsidó nép szíve és lelke.
- Miért szükséges Önök szerint a Templom felépítése?
- Először meg kell nézni, hogy mi a cél. A cél az, hogy ezt a parancsot kaptuk. Mi az élet célja? Mi a lélegzetvétel célja? Isten arra teremtett minket, hogy szolgáljuk őt, és hogy betöltsük az akaratát, ami fontosabb ok a templomépítéshez, mint a mi akaratunk. Isten nem törölt el egyetlen parancsolatot sem azokból, amiket örökre ránk bízott, és éppen úgy, ahogy a zsidók megtartják a szombatra vagy az étkezési törvényekre és az ünnepekre vonatkozó parancsolatokat, a mi intézetünk célja a Templom újjáépítésére kapott parancsolat teljesítése. A Templomot minden próféta úgy írja le, hogy ez a világmindenség központja.
- Milyen rövid távú céljaik vannak?
- Tevékenységünk középpontjában a Templom felszerelésének, áldozati tárgyainak helyreállítása áll. 
- Ásatásokban is részt vesznek?
- Ami a régészeti munkálatokat illeti, erre alig van lehetőség. A Templom-hegyet felügyelő iszlám vallási hatóság, a wakf az elmúlt néhány évben és különösen 2000-ben szándékos kampányt indított arra, hogy eltüntesse a zsidó jelenlét minden bizonyítékát és nyomát a hegyen. Az iszlám hivatalos álláspontja szerint a Templom-hegyen soha nem állt templom. Ahogy egyes emberek azt állítják, hogy soha nem volt holokauszt, hogy ez egy mítosz, amit a zsidók találtak ki, így vannak emberek, akik azt állítják, hogy soha nem állt templom a Templom-hegyen. Hogy mondhat valaki ilyen abszurd dolgot, amikor minden lelkész, bibliakritikus, laikus, prédikátor, diák tudja, hogy itt volt a két templom, amelyek összesen több mint nyolcszáz éven keresztül álltak az írott történelem korszakában. Ehhez a tényeket kell megváltoztatni: az arabok ezért szándékosan megsemmisítik a bizonyítékait az ezen a helyen talált templomnak. Az elmúlt 14 hónapban szándékosan elpusztították az első és második templom több száz tonnányi maradványát, és szeméttelepeken szórták szét a leleteket Jeruzsálem körül. Ez megdöbbentette az izraeli közvéleményt mind a jobb-, mind a baloldalon, vallásosakat és világiakat egyaránt. Internetes honlapunkon láthat fotókat azokról a tárgyakról, amelyeket a Jeruzsálem környéki szeméttelepeken találtunk.
- Spielberg filmje óta sokan találgatják, hogy merre lehet az elveszett frigyláda. Önök szerint megvan valahol?
- Szerintem igen, mégpedig a filmtől eltérően nem Egyiptomban, hanem a Templom-hegy belsejében valahol egy titkos kamrában. A hagyomány szerint előre látva a Templomot fenyegető veszedelmet, Salamon király rejtekhelyet készített a szentély kincsei számára. A Templom-hegy belsejében talán egy bonyolult kazamatarendszer lehet, amelybe Jósiás izraeli király a megszállás elől ezeket a felbecsülhetetlen értékeket elrejthette. Vannak, akik azt állítják: tudják, hogy merre van ez a kamra és azt is, hogy a frigyláda érintetlenül ott van a mai napig. 
- A másolatokkal pótolni tudják az eredeti eszközöket? 
- Az intézetben azon dolgozunk, hogy amikor felépül a Templom, minden készen legyen az istentiszteletre, akkor is, ha az eredeti eszközök nem válnak hozzáférhetővé. Ezek az edények azonban nem modellek, hanem valódiak. Valódiak, autentikusak és pontosak - pontosan úgy készültek, ahogy a Biblia leírja őket, az eredeti anyagból, legyen az arany, réz vagy ezüst. A Biblia szerint ezek „kóserek”: megfelelnek a templomi szolgálatra. Nagyon kevés kivétellel nem fontos, hogy meglegyenek az eredeti edények; amikor a Templom felépül, akkor ezeket az edényeket lehet majd használni a templomszentelési szolgálatban, és erre a célra készítettük el őket. 


Palesztin önkéntesek egy keresztesek által épített termet újítanak fel a Templom-hegy belsejében. Ők is magukénak érzik Fotó: Reuters

- A köveket is előre elkészítik?
- A köveket egyszerűen ki kell vágni a Templom újjáépítéséhez a Bibliában leírt követelmények szerint, ehhez nem szükséges külön előkészület.
- Néhány éve bejárta a világsajtót a hír, hogy sikerült újra kitenyészteni a templom felavatásához szükséges speciális állatokat…
- Valóban, a vörös üszőről Mózes negyedik könyvének 19. fejezete beszél részletesen. Pontosan körülírja, hogyan kell ennek hamvával megtisztítani a templom helyszínét. Ma rendelkezésünkre áll több ilyen speciális vörös üsző is, ezek tehát készen állnak.
- A templomban azonban csak megfelelő származású, különlegesen felkészült papok szolgálhatnak. Ilyen képzést is folytatnak?
- Igen, vannak fiatal papok, akik készülnek a templomi szolgálatra. Úgy fogalmaznék, hogy tulajdonképpen már készen állnak arra, hogy szolgálatot lássanak el.
- A politikai realitásokat figyelmen kívül hagyva, elvileg mennyi idő alatt lehetne felépíteni a templomot az eredeti helyén?
- Azt hiszem, hogy a ma rendelkezésre álló technikát is figyelembe véve semmi okunk nincs feltételezni, hogy a Templom felépítésének tovább kellene tartania, mint bármely hasonló méretű építési munkának. Ez azt jelenti, hogy néhány hónapra lenne szükség. Minden más készen áll.
- Mennyi a valószínűsége ennek? 
- Az egyetlen hely, ahol újjáépülhet, az az, amelyet Isten mutatott, és ez a Templom-hegy, amely egy viszonylag nagy terület, talán a világon a legnagyobb emberkéz alkotta fennsík, amelyen 24 szabvány méretű futballpálya férne el. Legalább egy tucat különféle vélemény létezik arról, hogy hol állt a Templom; egyesek szerint északabbra, mások szerint délebbre, és többen abban reménykednek, hogy egy olyan területről van szó, ahol jelenleg nem áll semmiféle más építmény; a leghitelesebb vélemény szerint azonban, amely a folytonosságot képviseli, nem kérdéses az, hogy a Sziklamecset pontosan azon a helyen épült fel, ahol a Szentek Szentje állt. Az iszlám tanulmányozása is erre az eredményre vezet, pontosan ezért épült a mecset, hogy megakadályozzák a zsidókat a Templom újjáépítésében. 
- Érdekes módon az újjáépített templomot Herzl Tivadar is említi egyik művében, mint a világ vallásai közötti összefogás kifejezőjét, egyfajta spirituális ENSZ-palotát. Ön szerint a zsidóságon kívül mit jelenthet ez az eszme?
- A prófétákon keresztül Isten azt mondja, hogy ez épület az imádság háza minden ember számára. Nem kétséges, hogy amikor a Templom felépül, akkor eljön az emberiség számára az egység és a béke ideje, olyan, amire még nem volt példa az emberiség történetében. Ha megnézzük Ézsaiás könyvének végét, ott Isten azt állítja, hogy egybegyűjt minden népeket és nyelveket, és tudjuk, hogy ugyanitt az is áll, hogy minden térd meg fog hajolni előtte, tehát a Szent Templomot valami olyan fogja betölteni, ami minden ember számára kedves lesz. De hangsúlyozom: a zsidók feladata a Templom felépítése, és a zsidók, akik Isten áldását is hozzák magukkal, a templomi istentiszteletet is el fogják látni. 
- Aligha lehet azonban még egy olyan eszmét találni, amely ennél jobban megosztaná az embereket, népeket és vallásokat, mint ez.
- Úgy vélem, ha hiszünk Istenben, akkor hiszünk abban, amit a Biblia mond. A Biblia azt mondja, hogy a Templom a titka annak a békének, amire annyira vágyunk. Senki a világon nem akarja a békét annyira, mint a zsidók. De ki mondja meg, mi a béke? És ki becsüli meg? És ki a béke szerzője? A béke nem egy darab papíron létezik, a béke azt jelenti, hogy mindenki elismeri a szuverenitást, és mindenki együtt igyekszik szolgálni azt. 
- Még a vallásos zsidóságon belül is vita van: a Messiásnak kell-e előbb eljönnie, hogy felépülhessen a Templom, vagy fordítva…
- Úgy hiszem, nekünk meg kell tenni, ami csak emberileg lehetséges, és akkor kapjuk meg az isteni segítséget, amikor megtettünk mindent, amit tudtunk. Mi hiszünk abban, hogy a Templomot nem a Messiásnak kell felépítenie, hanem mi, Izrael népe kaptunk erre parancsot. Ezt a felelősséget nem háríthatjuk át a Messiásra.
- Egy régi hagyomány szerint a Messiás akkor jön el, amikor a világ vagy nagyon jó vagy nagyon gonosz lesz. Közelebb vagyunk-e ehhez most, vagy a világ még jó ideig elevickél valahol a középúton?
- Ezek a dolgok nagyrészt rajtunk múlnak, mert Isten megadja a képességet, hogy saját tetteinkkel megváltoztassuk a jövőt. Ha megnézzük a közelmúlt történelmét, nyilvánvalóan látható, hogy rendkívüli erők működnek. Nehéz lenne tagadni, hogy különleges időket élünk, amikor látjuk, hogy a szétszóratásból mennyien visszatérnek, csodákat látunk, Izrael államának megalakulását. Hogy ezek a dolgok pontosan mikor történnek meg, teljesen Rajta múlik. Mi anynyit tehetünk, hogy igyekszünk a reményt táplálni az emberek szívében, és az Ő igéje szerint élni az életünket.