Vissza a tartalomjegyzékhez


Magány és testiség

Tízévesforma kisfiú arca a plakáton, fülére szorított telefonkagylóval, alatta felirat: Kék Vonal segélytelefon. A főváros utcáin gyakorta felbukkanó plakát egy immár 7 éve működő irodát reklámoz, mely elsősorban tinédzserek lelkisegély- és tanácsadó-szolgálataként működik, méghozzá egyre sikeresebben. Míg indulásuk idején, 1993-ban évi 2 ezer fogadott hívásuk volt, addig manapság egy hónap alatt mintegy 20 ezerszer próbálják meg őket elérni. Sajnos az ország minden részéről érkező hívások kétharmada hiábavaló próbálkozás, annyira zsúfolt a szolgálat 3 telefonvonala, amely naponta 13 és 21 óra között él, ilyenformán igazodva a hívások tekintetében legsűrűbb napszakhoz. A segítők szinte kivétel nélkül önkéntesek, akik egy megfelelő felkészítő kurzus után, napi 4 órás beosztással végzik a tanácsadó munkát. A Kék Vonal tevékenységét részben a fővárosi önkormányzat, részben alapítványa támogatásával, s legfőképp önkéntesei segítségével végzi.

A segélyszolgálat vezetője, Flaskay Éva pszichológus lapunk kérdésére válaszolva egyebek között elmondta: a rendszerváltást követő években megindított tevékenységük során számos önkéntes szakember (orvos, jogász, pszichológus stb.) is bekapcsolódott a munkába, melynek során a problémák igen széles skálájával találkoznak naponta. Nagyon gyakran családi jellegűek a nehézségek: hétköznapi esetek vagy traumák - szülők válása, munkanélkülisége, alkoholizmusa, testvéri konfliktusok, családon belüli bántalmazás - feldolgozásához nyújtanak személyre szabott tanácsadást, anonim módon. A rendszerváltást kísérő problémák kapcsán a szakember többek közt utalt arra a tapasztalatra, miszerint egy családot általában sokkal jobban megvisel az apa munkanélkülivé válása, mint az anyáé. Ugyanakkor napjaink hajszolt életmódja mellett - minden jó szándék ellenére - a családtagoknak egyre kevesebb idejük marad egymásra. Ennél fogva rendezett és teljesen zilált hátterű gyermekek egyaránt hívják őket, tágabban a 10-25 éves, legfőképpen pedig a 13-17 éves korosztály. Kortünet az elmagányosodás, a közösségi élet minden formája erősen fellazul: jól illusztrálják ezt a vidékről jövő egyetemisták beilleszkedési problémái is. Az egyetemeken sok minden átalakult, a diákok jóformán nem is ismerik egymást, nincsenek állandó csoportok, hiszen mindig változik az óralátogatók összetétele. 
A párkapcsolattal és a szexualitással kapcsolatos kérdések minden egyéb témánál sűrűbben fordulnak elő a telefonbeszélgetések alkalmával. Ennek oka egyrészt a tinédzserkorral járó, természetes ezirányú érdeklődés, másrészt a korai szexuális élet, illetve a megfelelő nemi felvilágosítás és családi életre nevelés hiánya a társadalomban. Egy túlszexualizált közegben élünk - fogalmaz Flaskay Éva -, azaz lépten-nyomon a nyers testiségbe ütközünk, miáltal a szex teljesen személytelen, sőt elcsépelt témává vált. S ezzel szemben a valóság az intim szféra döbbenetes állapotát mutatja, amit csak fokoz a fiatalok minden eddiginél korábbi biológiai érése, mely tényt amúgy is nehéz feldolgozniuk.
A civil segítségnyújtásnak ez a formája, nevezetesen a személyre szabott, névtelenül zajló telefonos tanácsadás jelentős múlttal és eredményekkel rendelkezik egyes fejlett országokban, különösen Amerikában. Említésre méltó az a kísérleti jelleggel megszervezett telefonos tanácsadás, amelynek során a segítők rendezett körülményekkel rendelkező kortársak voltak, azaz maguk is tinédzserek. Az amerikai próbálkozások igen sikeresnek bizonyultak, mert a tizenéves delikvensek a kortárs segítőkkel gyakran merőben más jellegű problémákat osztottak meg, mint a felnőttekkel. (Makki Marie-Rose)

Augusztus hónap konzultációs hívásai a hívó fél által felvetett problémák gyakorisága szerint 

Párkapcsolat 299
Szexualitás 112
Család, kapcsolatok 99
Az élet tényei 72
Barátok 47 
Lelki baj, betegség 37
Szexuális visszaélés 35
Iskola, munkahely 31
Magány 31
Terhesség 31
Drog, függőség 23
Öngyilkosság 18
Veszteség, halál 15
Jogi probléma 11
Büntetendő tett 10 
Étkezési zavarok 7
Fenyegetés, agresszió 7
Fizikai bántalmazás 7
Hajléktalanság 7
Panasz 7
Alkohol 6
Kortárs durvaság 5
Erőszak a családban 5
Fogyatékosság 4 
Gondozással kapcsolatos
problémák 4
Válás 4
AIDS 3
Munkanélküliség 3
Önpusztítás 3
Szökés, csellengés, eltűnés 2
Pénzhiány 2
Örökbefogadás 2
Kulturális, vallási probléma 2
Előítélet 1
Elhanyagolás 1