Vissza a tartalomjegyzékhez

Szabó Ibolya Anna
Súlyos kérdések

„Vajon miért ellenezte a Szentszék a zsidó gyerekek Palesztinába vándorlását, amikor tisztában volt vele, hogy Európában maradásuk a gázkamrákba juttatja őket? És mit válaszolt XII. Pius pápa a berlini püspök többszöri kétségbeesett kérésére, hogy ítélje el a zsidók irtását?” - többek között ezek a kérdések merültek fel annak a 11 hónapos vizsgálódásnak az eredményeként, melyben három zsidó és három katolikus történész ásta bele magát a Vatikán által rendelkezésre bocsátott dokumentumokba, arra keresve a választ, vajon milyen szerepet játszott a Szentszék és XII. Pius pápa a holokauszt alatt. Munkájuk eredménye mindenekelőtt egy sor kérdés, melyeket külön dokumentumban hoztak nyilvánosságra október utolsó napjaiban Rómában.

A munka abban a reményben kezdődött, hogy talán végre pont kerül annak a vitának a végére, amely hosszú ideje körülveszi XII. Pius holokauszt alatti hallgatását. A Nemzetközi Katolikus-Zsidó Történészbizottság előzetes jelentése azonban óvatosan tartózkodik a következtetések levonásától - ehelyett megfogalmaz egy sor kérdést a témával kapcsolatban.
A 47 kérdés kényes témákat érint, és a kérdések mögött ott rejlik egy további igény is, miszerint a kutatók igényt tartanak rá, hogy további dokumentumokba is betekintést nyerjenek a vatikáni levéltár anyagából - valójában ez az egyetlen konkrét eredmény, amit a jelentés megfogalmaz.
A tanulmány nyomán egyértelművé vált: a Vatikán már a háború elején kapott jelentéseket püspökeitől és diplomatáitól a Franciaországban, Romániában és más országokban folyó zsidóüldözésről, és felmerült a kérdés: hogyan reagált ezekre a jelentésekre a pápa és a magas rangú vatikáni tisztségviselők. „A Vatikán eredetileg azt remélte, hogy a bizottság által készítendő jelentés alátámasztja majd azokat a diplomáciai dokumentumokat, melyeket a Szentszék korábban, 1965 és a nyolcvanas évek közötti időszakban hozott nyilvánosságra a világháború időszakáról” - magyarázta Robert Wistrich, a jeruzsálemi Héber Egyetem történésze. - „Talán arra számítottak, hogy zöld utat kapnak XII. Pius boldoggá avatásához, azonban a kutatások lezárásával minden eddiginél nagyobb kétségeink vannak” - tette hozzá a kutató a munkájuk eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.
A kutatóbizottság tagjait egyébként a Vatikán és a vallásközi párbeszédért felelős Nemzetközi Zsidó Tanács egyeztetése alapján választották ki. A három katolikus történész az amerikai New Jersey-ből és Virginia államból érkezett, a zsidó történészek pedig Torontóból és Brüsszelből, illetve egyikük az olasz Corriere della Sera című lap munkatársa.
A bizottság által készített jelentés XII. Piust olyan egyházfőként írja le, akinek diplomáciai tevékenysége gyümölcstelenné vált a zsidók elleni atrocitásokról érkező hírek növekvő áradatában. Wistrich a dokumentumokat látva meglepetését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy milyen mennyiségben érkezett információ a pápai államba a második világháború alatt. A beáramló információmennyiség alapján az izraeli történész arra a következtetésre jutott, hogy a vatikáni vezetőknek minden bizonnyal „valamiféle amnéziában” kellett szenvedniük, ha nem látták át azok jelentőségét.
„Mindenekelőtt diplomata volt” - jellemezte a világháború pápáját Eva Fleischner, a katolikus csoport kutatója. „Ez azonban már nem működött, amikor a náci gépezettel került szembe” - folytatta a történésznő, majd hozzátette: - „Nagyon sok más világvezető is kudarcot vallott legalább annyira, mint a pápa.” A jelentés készítői felhívják a figyelmet a Szentszéknek az 1938-as, úgynevezett „Kristályéjszaka” zsidóellenes támadásaival kapcsolatban tanúsított hallgatására, és felteszik a kérdést: „Vajon a (vatikáni) levéltár őrzi-e vatikáni vezetők, ideértve Pacelli (a pápa) belső beszélgetéseinek anyagát a pogromra adandó megfelelő reakcióról?” A kutatók szintén felteszik a kérdést, miért hallgatott a pápai állam Lengyelország megszállásakor, és kifejezik igényüket arra vonatkozóan, hogy a vatikáni archívum segítségével megismerhessék a lengyel részről megfogalmazott panaszokat és segítséget kérő dokumentumokat.
Bár a csoport tagjainak nem volt feladata XII. Pius személyének és tevékenységének értékelése, a felmerült kérdések egész sora - közvetve vagy közvetlenül - arra vonatkozott, vajon mennyit tudott a pápa a holokausztról, és mikor jutott az információ birtokába. Maga a 11 hónapig tartó kutatás is azután kezdődött, hogy történészek kijelentették: XII. Pius többet tehetett volna az európai zsidók megmentéséért. Tavaly jelent meg John Cornwell brit szerző könyve „Hitler pápája: XII. Pius titkos története” címmel, amelyben a szerző nem kevesebbet állít, mint hogy a pápa azért nem vett tudomást a zsidók helyzetéről, mert antiszemita volt (Hetek, 2000. március 18., ). A kutatócsoport katolikus tagja, Eva Fleischner szerint azonban a pápára az elvárások hatalmas nyomása helyeződött, és a világ olyan dolgokat várt tőle, amit senki mástól. Az amerikai Fleischner úgy véli, Pius csak késve ismerte fel a „náci rezsim szörnyű voltát”.
A kutatócsoport azzal a kéréssel fordult a Vatikánhoz, hogy betekinthessen a Pius által valószínűleg vezetett naplókba, és a belső köreiben folytatott személyes beszélgetéseiről készített feljegyzésekbe. „Bizonyíték van rá, hogy a Szentszék 1942 közepén már megfelelő információval bírt a zsidók ellen elkövetett tömeggyilkosság növekvő mértékéről. Továbbra is fennáll a kérdés, hogyan fogadták ezeket a híreket, és mennyi figyelmet szenteltek nekik” - fogalmaz a jelentés.


Magyar vonatkozások

Az alábbiakban a Nemzetközi Katolikus-Zsidó Történészbizottság által megfogalmazott 47 kérdésből ismertetünk néhányat, melyeket „A Vatikán és a holokauszt: előzetes jelentés” című dokumentum tartalmaz. A teljes szöveget a Bnei Brit szervezet Holokauszt Információs Szolgálata bocsátotta rendelkezésünkre.

4. kérdés: A hatodik kötet (az utalás a Vatikán által a kutatócsoport rendelkezésére bocsátott levéltári anyagra vonatkozik - a szerk.) jelentős része azzal a sikertelen erőfeszítéssel foglalkozik, hogy brazil vízummal lássanak el zsidó származású katolikusokat. A próbálkozás meghiúsulásával kapcsolatban számos kérdés merült fel. Ismeretes, hogy a menekülteknek szánt pénz egy részét az Egyesült Államokbeli „United Jewish Appeal” szervezet teremtette elő. Van-e további dokumentáció arra nézve, hogy ezt a pénzt miért áttért zsidók menekítésére kívánták fordítani a zsidók helyett?

12. kérdés: 1941. május 18-án XII. Pius fogadta a fasiszta horvát állam vezetőjét, Ante Pavelicset. Bár a Vatikán nem államfői minőségben, hanem katolikus hívőként fogadta Pavelicset, a fogadásnak politikai vonatkozásai is voltak. A találkozó létrejötte előtt a Szentszék jugoszláviai megbízottja felhívta a Vatikán figyelmét arra, hogy Pavelics részes szerbek elleni bűncselekmények elkövetésében, és tiltakozott Pavelics fogadása ellen, mivel egy illegitim „bábállam” feje. Mindezek után Pavelics rezsimje több százezer szerb, zsidó, cigány és partizán lemészárlásáért felelt. Nem tudjuk, hogyan reagált a pápa ezekre a bűntettekre. Léteznek-e olyan levéltári anyagok, melyek megvilágítják ezt a kérdést?

23. kérdés: 1944 elején a Zsidó Világkongresszus Cicognani washingtoni érseken keresztül azzal a kéréssel fordult a Szentszékhez, hogy járjon közben a magyar hatóságoknál Lengyelországból érkező zsidók befogadása és megsegítése ügyében. Ebben az időben Magyarország a zsidók menedékének számított. Maglione informálta Angelo Rotta magyarországi pápai nunciust a kérésről, és utasította, hogy tegyen meg minden „jónak látott és lehetséges lépést”. Hasonló kérések érkeztek több zsidó csoporttól a pápai nunciusokhoz és megbízottakhoz. A nunciusok a kérésekről távirati összefoglalóban tájékoztatták a Szentszéket. Láthatjuk-e az eredeti dokumentumokat, hogy eldönthessük, mennyire felelnek meg a távirati információk a valóságnak?

25. kérdés: 1944 áprilisában, a magyarországi zsidók deportálásának estéjén Rotta (pápai nuncius) jelentette, hogy a magyar kormányfő biztosította őt: szívélyes kapcsolatokat kíván fenntartani Magyarország és a Szentszék között. Szándékát azután fejezte ki, hogy német befolyásra új zsidóellenes törvények léptek életbe Magyarországon. Rotta jelentésének alján egy feljegyzés mutatja, hogy a pápa látta a dokumentumot, más hasonló dokumentumokról azonban hiányzik ugyanez a jelzés. Van-e bármilyen feljegyzés arról, hogy mely dokumentumokat látta valóban a pápa? Hogyan reagált Rotta jelentésére? Volt-e bármiféle megbeszélés a pápa Magyarországgal fenntartandó kapcsolatáról?