Vissza a tartalomjegyzékhez

Schmidt Barna
Neonáci hullám az évfordulón

Közel egymillió ember részvételével zajlott a fieszta Berlinben a Reichstag és a Brandenburgi kapu mellett felállított színpadok körül október harmadikán. Ki nosztalgiázni jött, ki pedig felszabadult örömmel emlékezni. Ám nem csupán örömtől volt hangos ezekben a napokban az újraegyesülését ünneplő Németország. Miközben a hivatalos szólamok a nemzet egységéről zengtek, a szélsőjobb egyes elemei megmutatták, hogyan is értelmezik ezt. A fesztiválhangulatot ugyanis - szinte menetrendszerűen - neonáci akciók zavarták meg.

Az ünnep „bevezetéséül” a harmadikára virradó éjszakán ismeretlenek horogkereszteket mázoltak az egykori buchenwaldi koncentrációs tábor emléktáblájára, és a múzeum egyik ablakát kővel dobták be. Düsseldorfban ezalatt feltehetően újfasiszta érzelmű egyének égő benzinespalackokat hajítottak a helyi zsinagóga épületébe, Schwerinben pedig két fiatal bőrfejű egy orosz házaspárt bántalmazott súlyosan.
Az utóbbi időben nem telik el nap Németországban anélkül, hogy a médiának ne kellene rasszista, antiszemita, idegengyűlölő elvektől vezérelt emberek erőszakos cselekedeteiről beszámolnia. Országszerte egyre többet hallani halálesettel végződő erőszakos szélsőjobbos túlkapásokról. A neonáci mozgalmak a modern technika - mobiltelefonok, internet - segítségével behálózzák az egész országot, és az állam tehetetlen. A rasszista eszméket egyre nyíltabban merik hangoztatni az erőszakos szervezetek tagjai, de a polgárok többsége csendesen behunyja a szemét, a társadalom nem lép fel megfelelő erélyességgel.
Paul Spiegel, a németországi zsidók központi tanácsának elnöke az egység évfordulójának kapcsán tartott beszédében megkérdőjelezte, helyes volt-e a háború utáni Németországban a zsidó közösségeket újraéleszteni, felépíteni - hiszen ismét kezd lábra kapni a zsidógyűlölet eszméje. „Sürgősen jelzésre van szükségünk, hogy a német lakosság elhatárolja magát ezektől a gondolatoktól, hogy ezek az incidensek csak egyedi esetek. Ilyen jelzésre várunk” - jelentette ki Spiegel, kifejezve abbéli reményét, hogy a politika és jogalkotás is igyekszik minél előbb eltüntetni a szégyenfoltokat.
Mindezen közjátékok mellett azonban a politika is gondoskodott róla, hogy a jeles jubileum ne sikerüljön túl fényesre. Már az előjelek is azt mutatták, hogy az egyesítés pozitív eredményeiből mindegyik vezető párt magának szeretne tőkét kovácsolni. A pártviták az ünnep emelkedett pillanataiban sem csendesedtek, sőt: Edmund Stoiber, Bajorország keresztényszocialista miniszterelnöke a CSU központi ünnepségén azt vágta a Gerhard Schröder vezette SPD szemébe, hogy hozzáállásukkal annak idején támogatták az NDK-s rezsimet. A kereszténydemokraták és keresztényszocialisták egyedül Willy Brandt egykori szociáldemokrata kancellár érdemeit nem vitatják, de - mint mondják - ő csak „egy fecske” volt az SPD sorain belül.
A CDU természetesen Helmut Kohl nevét harsogta lépten-nyomon. Annak az államférfinak a nevét, akit a jelenlegi kormányzó párt szinte erőszakkal tartott távol a drezdai Semperoperben rendezett ünnepségtől. Tíz esztendővel ezelőtti elvitathatatlan szerepéről hallgatni azonban nem lehetett. Minden felszólaló megemlékezett Kohlról, aki a hátán cipelte az újraegyesítést. „Nagy németként és nagy európaiként fog bevonulni a történelembe” - mondta róla Chirac francia államfő, az est főszónoka.
Az idén hetvenéves exkancellár már elsején megtartotta a maga ünnepét Berlinben. Beszédében ő sem rejtette véka alá elkeseredettségét, és élesen bírálta az 1990-es SPD-vezetést, amiért az szándékosan a német egység útjába állt. Magát Gerhard Schrödert is felelősségre vonta amiatt, hogy reakciósnak és veszélyesnek titulálta az egyesítést.
A végletekig elmérgesedett helyzetet jelzi a szociáldemokraták nem sokat késlekedő válasza. Egyenesen azzal vádolják Kohlt és a CDU-t, hogy elferdítik a tényeket, és meghamisítják a történelmet. „Az Unió (CDU/CSU) azt hiszi, az SPD elleni támadásaival el tudja terelni a figyelmet a saját pártján belüli sötét üzelmekről” - fogalmazott kemény hangon Schröder kormányfő. Szerinte az utóbbi napok dühödt fogcsattogtatása Kohl árnyoldalainak elkendőzését szolgálta.
Akárhogy is van - vélekednek a szakértők -, Németország morális és politikai integrációja, valamint a belső újraegyesítés szempontjából nem jó jel ez az egész civakodás. Amíg egy nemzeti ünnepet az acsarkodás, a kölcsönös káröröm és az erőszak légköre övez, addig az ország „szegénységi bizonyítványt” állít ki magáról.


Sevarnadze büszke az egyesítésre

„Németország egyesítése olyan jelentős esemény volt, amely megszüntette Kelet és Nyugat egyik legélesebb ellentmondását. Büszke vagyok, hogy részt vehettem ebben a folyamatban” - nyilatkozta lapunknak a Novosztyi orosz hírügynökség közreműködésével Eduard Sevarnadze grúz elnök. A volt szovjet külügyminiszter kijelentette: nem érte váratlanul Németország egyesítése, látta és érezte a berlini fal leomlásának elkerülhetetlenségét. Szavai szerint diadalmaskodnia kellett az igazságnak, és a történteket úgy is fel lehet fogni, mint a Kelet és Nyugat közötti ideológiai ellentétek leküzdésének eredményét. Sevarnadze nyilatkozatában méltatja Mihail Gorbacsov akkori orosz elnök különös bölcsességét és bátorságát. Véleménye szerint mára teljes mértékben igazolódtak a remények: az NSZK egységes, erős ország, amely „a béke, a stabilitás és a jobb jövőbe vetett hit szinonimája lett”. Szergej Karaganov, az orosz külügymi-nisztérium külpolitikai tanácsának tagja kérdésünkre emlékezetett arra: tíz évvel ezelőtt Nyugaton a többség, különösen Franciaországban és Nagy-Britanniában veszélyesnek érezte a két Németország egyesítését. Különösen tartottak a lehetőségtől Oroszországban. A legnagyobb félelem mind a Szovjetunióban, mind Nyugaton az volt, hogy Németország agresszívvá válik. Karaganov értékelése szerint azonban ez nem következett be, sőt Németország az elmúlt tíz évben egyre „európaibb” lett, pedig gazdasági és politikai lehetőségei megnőttek. Az Oroszország iránti érdeklődés ugyanakkor csökkent - hiszen a volt Szovjetunióhoz képest az ország jelentősen meggyengült, és tíz évig lehetetlen volt minden normális üzleti tevékenység a két ország között - ezek a veszteségek azonban nem függnek össze a német egyesítéssel - jegyzi meg Karaganov, majd hozzáteszi: Putyin elnök ugyan nehéz örökséget kapott ezen a téren, ugyanakkor Németországban már észrevették, hogy vele Oroszországban megjelenik a rendcsinálás, a kiszámítható külpolitika, és ennek következtében az orosz-német kapcsolatok is felívelőben vannak.