Vissza a Hetek archívum borítólapjára
IV. évfolyam, 41. szám, 2000. október 07

Belpolitika

Szobota Zoltán
Négyen a gödörben


Több pénz a négyeknek

Stumpf István kancelláriaminiszter vezetésével, a történelmi egyházak vezetőinek részvételével csütörtökön kezdte meg ez évi negyedik ülését az Egyházi Ideiglenes Munkacsoport, mely az után alakult meg, hogy Stumpf István 1999. november 4-én az egyházak vezetőivel áttekintette a kormányzati-egyházi együttműködés másfél éves tapasztalatait. A zárt ajtók mögött zajló tanácskozás napirendjén az egyházak 2001. és 2002. évi finanszírozása, valamint a kormány és az egyházak közötti egyezmények, köztük a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék megállapodása végrehajtásának áttekintése szerepel.


Munkatársunktól
Mezítlábasok és társaik

Információink szerint egy nyilvánosságra nem hozott hódmezővásárhelyi közvélemény-kutatás szerint Rap-csák András egykori polgármester támogatottsága még most is 25 százalékos a településen, ami - a települési választások elemzői szerint - azt jelenti, hogy nehéz lesz bárkinek is legyőznie. A városban legalább háromféle áramlatot lehet megkülönböztetni a magukat fideszesnek mondók között.


Sebestyén István
Katonás Kis Újság

A Honvédelmi Minisztérium (HM) cáfolta, hogy anyagi támogatásban részesítené a kisgazda Kis Újságot, az viszont tény, hogy a kiadói és reklámtevékenységgel foglalkozó Arculat Kft.-n keresztül a honvédelmi ágazattal foglalkozó sajtóanyagokat jelentetett meg a lapban. Tény, hogy az Arculat Kft.-t a kisgazdapárt alapította, ugyanakkor „talány”, hogy a kft. miért éppen a 12 ezres példányszámban megjelenő kisgazda pártlapot tartja a leghatékonyabb hirdetési felületnek. Molnár Róbert kisgazda országgyűlési képviselő nagy nyilvánosság előtt etikátlannak nevezte a kisgazda irányítású minisztérium és a Kis Újság között létrejött ügyletet, másnap azonban kiderült: a kft. nevében éppen ő írta alá a szerződést a honvédelmi miniszterrel.


Életmód

Bohács Krisztina
Az a misztikus középfokú

„Bábeli zűrzavar uralkodik a magyar nyelvtanításban” - fogalmazta meg egyik ismerősöm sommásan, amint kiadványok tucatjait nézegetve próbált megfelelő intézményt, módszert és árajánlatot találni. Nyelvvizsgára készült. Sok sorstársával egyetemben ő is megértette: az egységes Európa víziója előrevetíti minimum két közösségi nyelv ismeretét. Fiatalok és aggastyánok tucatjai kerülnek ma (újra) iskolapadokba - diákok, elfoglalt menedzserek, negyvenen túli munkavállalók… Céljuk rendszerint ugyanaz: minél hatékonyabban és minél rövidebb idő alatt működőképes nyelvtudást és lehetőleg nyelvvizsgát szerezni. Számukra igyekszik az alábbi írás egy-két ötlet felvillantásával segítséget nyújtani.


Fókusz

Hack Péter
Erőszakolt kétpártrendszer

Manapság egyre többet beszélnek arról, hogy Magyar-országon hosszú távon két politikai erőnek, az MSZP által vezetett baloldalnak, és a Fidesz által vezetett jobboldalnak van létjogosultsága. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy ennek a rendszernek az erőltetése az egyébként társadalmilag, kulturálisan és vallásilag tagolt, plurális nemzet tartós megosztását, politikai kettészakítását eredményezné. Az így kierőszakolt folyamat az ország fejlődésének érdekét a politikai elit egyes csoportjainak hatalmi érdeke alá rendelné.


Lengyel László
A szabadság különbséget hoz

A közgazdászok között általában elfogadott, hogy a klasszikus közgazdaságtan mint tudomány Adam Smith 1776-os A nemzetek gazdagsága című művével vette kezdetét. Az 1700-as évek végén, lényegében a francia forradalom előtt az angol (illetve skót) liberalizmus megjelenésével kezdődött a klasszikus közgazdasági tudományos elmélet. Az igazi kérdés ekkor az volt, hogy vajon az állam mint főszereplő, amely a gazdaságot mintegy átfogja, miként különüljön el az uralkodó magánpénztárától? Létezik-e központosított költségvetés és ennek intézményes rendszere, vagy ez összefolyik az udvar magánköltségvetésével?


Gazdaság

Munkatársunktól
Rekordot dönt a globalizáció

A globalizáció motorjai - a multinacionális vállalatok - tavaly újabb rekordot döntöttek a közvetlen tőkebefektetéseket tekintve. Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint 1999-ben a multik beruházásainak értéke 865 milliárd dollár volt, ami 27 százalékkal több az előző évihez képest. A nemzetközi gazdaságba kihelyezett tőke mennyisége megközelítette az 5 milliárd dollárt.


Munkatársunktól
Távközlés helyett vegyipar

A hosszú nyári uborkaszezon után szeptemberben felélénkült a Budapesti Értéktőzsde parkettje, bár a BUX továbbra sem lépett ki a 8000-8500 pontos árfolyamsávból. A hó eleji emelkedést erőteljes visszaesés követte, így összességében közel 2 százalékkal csökkent az index értéke előző havi zárásához képest. Cikkünk segítséget kíván nyújtani a részvényvásárlás tekintetében.


Papp Levente
Bizalmi válság az euró kapcsán

Az, hogy a dánok többsége határozottan (53,1 százalékos arányban) elutasította a közös európai valutához való csatlakozást, csupán az eddig is meglevő feszültségeket hozta felszínre. A Blikk felmérése szerint a németek is elutasítanák az eurót, ha erről most kérdeznék meg őket. Az elutasítás a legroszszabbkor jött az amúgy is gyengélkedő közös európai valuta számára, amely idén január elsejei indulása óta a dollárral szemben 27 százalékot veszített értékéből. Éppen a gyenge tőzsdei szereplés volt az egyik fő oka a dán nemnek, másik okként a függetlenséghez és szociális biztonsághoz való ragaszkodás dominált.


Acsai Anikó
Jó hírek a gépiparban
Tovább a cikkhez >>>

Csúcson változatlanul

A héten jelent meg a TOP 200, a Figyelő által kiadott, a legnagyobb hazai vállalkozásokat rangsoroló kiadvány. Az összeállításból kiderül, hogy a magyar gazdaság az ezredfordulón a kedvező külföldi és belgazdasági folyamatoknak köszönhetően erőteljes növekedést mutat fel, az export, az import és a GDP dinamikus bővülése mellett a belső egyensúly is kedvezően alakul. A képhez hozzátartozik azonban a vártnál magasabbra szökő infláció, és a vállalatok is visszafogottabban ruháznak be.


Kik osztoznak a Semmelweis-napi juttatások maradványán
Tovább a cikkhez >>>

Munkatársunktól
Elolvad a reálkamat

A szakértők egységes állásponton vannak a tekintetben, hogy megtorpant az a dezinflációs folyamat, ami az elmúlt években tapasztalható volt, amikor is évi 4-5 százalékkal lassult a pénzromlás mértéke. A héten a KSH által kiadott legfrissebb jelentés újabb aggodalomra ad okot, mivel az ipari termelői árak augusztusban 1,2 százalékkal, az előző év augusztusához képest pedig 12,7 százalékkal emelkedtek, ami befolyásolja a következő havi inflációs ráták alakulását, s előfordulhat, hogy 10 százalék fölé emelkedik a pénzromlás havi értéke.


Váratlan fizetésimérleg-többlet
Tovább a cikkhez >>>

Hipermarket-csúcs
Tovább a cikkhez >>>

Járműkiállítás a BNV-n
Tovább a cikkhez >>>

Befektetnek az amerikaiak
Tovább a cikkhez >>>

Háttér

Schmidt Barna
Neonáci hullám az évfordulón

Közel egymillió ember részvételével zajlott a fieszta Berlinben a Reichstag és a Brandenburgi kapu mellett felállított színpadok körül október harmadikán. Ki nosztalgiázni jött, ki pedig felszabadult örömmel emlékezni. Ám nem csupán örömtől volt hangos ezekben a napokban az újraegyesülését ünneplő Németország. Miközben a hivatalos szólamok a nemzet egységéről zengtek, a szélsőjobb egyes elemei megmutatták, hogyan is értelmezik ezt. A fesztiválhangulatot ugyanis - szinte menetrendszerűen - neonáci akciók zavarták meg.


Somorjai László
Gyerekek víziója

Hazánkban a gyermekes családok mintegy háromnegyedében háztartásonként több televízió is található, egy készülék pedig szinte mindenütt van. A gyerekek nagy része szülői felügyelet nélkül, akár saját szobájában is bámulhatja - átlagosan napi három-négy órán át - a „varázsdobozt”, míg a papa a másik szobában kedvenc kabaréját nézi.


Szlazsánszky Ferenc
Tisztázatlan múlt

Koncepciós per folyik Szolnok egykori fideszes polgármestere, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jelenlegi politikai államtitkára ellen - érzékeltette maga az érintett, Várhegyi Attila, büntetőügye legutóbbi tárgyalási napján. Véleménye szerint olyanok juttatták a vádlottak padjára, akik nála sokkal intenzívebben vettek részt a per tárgyát képező ügyekben. A másodrendű vádlott ugyanakkor továbbra is fenntartja a mind magára, mind vádlott társaira - köztük Várhegyire - nézve terhelő vallomását, a nevezettek eddigi védekezését pedig színjátéknak minősítette.


Szabó Ibolya Anna
Abortusz feltűnés nélkül

Európában már több mint egy évtizede használják, Amerikában - ahol az abortuszellenes mozgalmak erőteljes tiltakozása sokáig késleltetni tudta a hivatalos engedélyezést - most vezették be az abortusztablettát, amely már a terhesség korai szakaszában lehetővé teszi a kívánt vetélést. Örvendező és aggódó hangok egyaránt kísérik az új szer megjelenését - sokan attól tartanak, hogy a Mifeprex néven forgalomba kerülő tabletta egyszerűsíti, és ezért gyakoribbá teszi a művi vetélés választását. A családtervezést és a női jogokat védő szervezetek aktivistái ugyanakkor üdvözlik az új lehetőséget, amely - számukra - a nők jogainak kiteljesedését jelenti.


Hit és értékek

Morvay Péter
Az idealista világ felfedezése

„A tömeg energiává alakítása a XX. század elején kissé úgy hangzott, mint a víz borrá változtatása” - írja nemrég magyarul is megjelent könyvében (Ami a tudományban még felfedezésre vár) John Maddox, a Nature magazin volt főszerkesztője. A modern fizika felfedezései nemcsak a tudományos gondolkodásnak az anyagi világról alkotott képét változtatták meg, hanem - igaz, jó félévszázados késéssel - a teológusokat is nézeteik újragondolására késztették. Az eredmény a felvilágosodás után tekintélyét vesztett keresztény idealizmus újrafelfedezése lett, amely a bibliai csodákat és a természeti jelenségeket immár nem tekinti egymással szembenállónak. Cikkünk ennek a - korántsem lezárt - tudományos-teológiai forradalomnak néhány elemét idézi fel.


Interjú

Tihanyi Péter
Bohóc, nem forradalmár
Verebes István színész, rendező, konferanszié

„A miniszterelnök bejön a szobámba, belebeszél a magánszférámba, gondolataimba, kilopja a pénzt a zsebemből, és odaadja a barátainak. Én meg beleszólok az ő életébe, még a legintimebb részébe is. Holott ennek nem szabadna így lennie… hát, kérem szépen ez nem művészi munka, ez közharc.”


Külpolitika

Mondovics L. Gábor
Forradalom élőben

Nem akármilyen filmet láthatott, aki csütörtökön úgy döntött, hogy a jugoszláv ellenzék belgrádi demonstrációját figyeli valamelyik nemzetközi hírtelevízióban. A tüntetés oka a Milosevics vezette hatalom cinikus közönye volt, amellyel a választópolgárok akaratát semmibe vette. Ultimátumot is adtak Szlobodan Milosevicsnek, hogy délután háromig, a tüntetés hivatalos kezdetéig mondjon le. Zoran Dzsindzsics ellenzéki kampányfőnök nyilatkozata jelezte: valami készül. „Nem kell komoly jelentőséget tulajdonítani az alkotmánybíróság választásokat megsemmisítő határozatának” - mondta, és neki lett igaza.


Hetek-összeállítás
Szövetség a terror ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten Újdelhibe látogatott, hogy ezáltal is ellensúlyozza az India és az Egyesült Államok között a közelmúltban kiépült kapcsolatokat. Oroszország és India kormányai kedden stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá, melynek értelmében együtt lépnek fel a jövőben a regionális stabilitást fenyegető iszlám terrorizmussal szemben.


Hetek-összeállítás
Európa császára

Spanyolországban járt Mádl Ferenc köztársasági elnök, hogy I. János Károly spanyol király meghívására részt vegyen az V. Károly Habsburg császár születésének 500. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen. A konferencián méltatták a néhai császárnak a katolikus és egységes Európa megteremtésére tett kísérletét.


Hetek összeállítás
Újévi csaták

„Vissza kell térni a béke pszichológiájához” - mondta Madelaine Albright amerikai külügyminiszter asszony a zsidó újév előestéjén kitört izraeli-palesztin összecsapások nyolcadik napján Párizsban tartott tanácskozás után Ehud Barak izraeli kormányfőnek. Az elmúlt napokban azonban nemcsak a béke atmoszférája esett áldozatul: az 1948-as államalapítás óta legsúlyosabbnak számító civil konfliktusban közel százan veszítették életüket, és ezer fölött jár a sebesültek száma. A szóbeli fegyverszünet ellenére a feszültség nem szűnik: a hétvégére a „hivatalos” Fatah szervezete és a Hamasz terrorcsoport egyaránt a „harag napjára” szólította fel a palesztinokat.


Ariel Saron
A zsidók jogai a Templom-hegyen

Bőséges bizonyítékunk van arra, hogy a Templom-hegyen múlt hét csütörtökön, a jelenlétemben kirobbant erőszakos zendülések és fegyveres összecsapások az izraeli rendőrséggel és katonákkal előre kitervelt kampány részét képezték, amelyet a Palesztin Hatóság szervezett és kezdeményezett. A Palesztin Hatóság az oslói egyezményt megszegve használta Jeruzsálemben illegálisan működő biztonsági erőit a kampány vezetésére.


Márer György, New York
Az első menet

Lezajlott az amerikai elnökjelöltek vitájának első menete. Az eseményre Bostonban, a Massachusetts Egyetem Clark Atlétikai Központjában került sor Jim Lehrer, a PBS Televízióhálózat egyik műsorvezetőjének irányítása alatt. Lehrer az Elnöki Vitabizottság felkérésére maga állította össze a kérdéseket, illetve tárgyköröket, és bemutatkozásakor kijelentette: ezek mibenlétét sem a két jelölttel, sem megbízóival nem közölte. A becslések szerint a 75 milliós nézőközönség most először láthatta együtt a két jelöltet - nemcsak néhány percre vagy másodpercre, mint a hirdetéseken vagy a hírekben, hanem másfél óra hosszat, főként pedig olyan körülmények között, amelyek biztosították, hogy kifejthetik nézeteiket, sőt megbírálhatják egymáséit.


Riport

Hajdú Sándor, Hazafi zsolt
Célszemélynek lenni Magyarországon


Tarján Péter
Mint a horrorfilmekben

Érthetetlen a békéssámsoniak szemében az, ahogy egy ember egyik napról a másikra szörnnyé változik. Ugyanis a faluban mindenki által ismert, 27 éves P. Sándor azzá vált. Négy embert ölt meg egy nap alatt. A fiatalember hiába van rács mögött, a községbe beköltözött a félelem. Különös ez, évekig köztük élt, de csak utólag félnek tőle. Most már nagyon.


Sport

Mondovics L. Gábor, Varga József
Esélyteleneké lett a világ

Sokan értékelik a napokban az olimpiai eredményeket, így a magyarok is, kinek mi a fontos. Az olimpiai faluban elköltött villásreggeli után a miniszterelnök elmondta, olyan jókedvűek a sportolók - öttusázóinkról volt szó -, hogy a terheket ők vették le róla. Sok terhe lehetett, mert női versenyzőink összeroppantak alatta. A férfi csapatban Balogh Gábor viszont remekül hajrázott, ezüstre futott. Az utolsó két nap a politikai villongás mellett hat, férfiak által megnyert aranyat tartogatott. A kajakos és kenus fiúk nem a bányában dolgoztak, hanem a nyílt vízen négy aranyat lapátoltak össze.


Vagyim Arisztov
Alekszandr Karelin

A sydneyi olimpia vége felé az orosz válogatott igencsak meglepte szurkolóit: valahogy sikerült megelőznie a kínaiakat és megállapodni a második helyen. Ez a siker némiképpen enyhítette azt a vereséget, amelyet Oroszország első számú sportembere, Alexandr Karelin birkózó szenvedett, aki pedig már 1987 óta egyetlen mérkőzést sem engedett át ellenfeleinek. Ez alatt az idő alatt Karelin háromszor nyert olimpiát, kilencszer világbajnokságot, tizenháromszor pedig Európa-bajnokságot. Hat ízben a Szovjetunió, és tizenkét ízben Oroszország bajnoka volt. Ilyen győzelemlistával egyetlen birkózó, de talán még sportoló sem büszkélkedhet. A százharminc kilogramm súlyú Karelin Oroszország fizikai erejének egyfajta szimbólumává vált - amolyan legyőzhetetlen „orosz medvévé”.


Minden idők legsikeresebb olimpiája
Tovább a cikkhez >>>

Németh Szilárd
Új arcok Bicskei csapatában

Bicskei Bertalan, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a Litvánia elleni idegenbeli találkozóra készülő keretét. A magyar labdarúgók október 11-én világbajnoki selejtezőn lépnek pályára Kaunasban.


Szabadidő

Olajos halevők
Pingvinmentés Afrikában

Nemrégiben tért haza Dél-Afrikából Pintér Ágnes, a fővárosi állatkert szakápolója, aki a világ eddigi legnagyobb pingvinmentő akciójában vett részt, nem messze Fokvárostól. A nagyszabású állatmentésre azt követően került sor, hogy idén június 23-án a „Treasure” nevű tankerhajóból több száz tonna fűtőolaj került a vízbe az Atlanti-óceán nyugati partjainál. A júniusi katasztrófa olyan környéken történt, ahol a pápaszemes pingvinpopuláció negyven százaléka él. A pápaszemes pingvin veszélyeztetett faj, amely kizárólag Dél-Afrika part menti részein található meg. A szerencsétlenség ráadásul épp a fészkelési idő közepén történt.


Sz. Abonyi Orsolya
Igyál bort, egyél olajat

Friss kutatási eredményével biztosan sok hosszú életre vágyót örvendeztet meg a Brit Orvosi Társulás (BMA). A napjainkban közzétett kutatás szerint a mediterrán konyhában oly gyakran használt olívaolaj, fokhagyma, sőt a könnyű bor is jó hatással van az egészségre. Kimutatták, hogy a borfogyasztás a szívpanaszokat és -megbetegedéseket, míg az olívaolaj rendszeres fogyasztása a bélrák esélyét csökkenti hatásosan. A fokhagyma jótékony hatása a koleszterinszint redukálásában mutatható ki, azonban mindezek tudatában sem javasolják, hogy a felírt gyógyszereiket ezentúl fokhagymával váltsák fel a rászoruló páciensek.


Paprikaland

Bizonyára kevesen tudják, hogy a szinte minden háztartásban fellelhető kerti bors vagy törökbors nevén is ismeretes paprika nem csupán a gasztronómiai kellékek listáját gyarapítja. A Mezőgazdasági Múzeum újonnan rendezett kiállítása bemutatja a növény rendkívül sokoldalú felhasználási lehetőségeit.


Színes

DUMA PLÁZA

A pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi szempontból is. (Woody Allen, amerikai rendező )


INNEN-ONNAN
Tovább a cikkhez >>>

Aprócska félreértés
Tovább a cikkhez >>>

Fogbarát csokoládé
Tovább a cikkhez >>>

Sajtmizéria
Tovább a cikkhez >>>

A norvég kézilabdás hölgyek titkai

Norvégia majd mindenkit lehengerlő női kézilabdásai felfedték sikerük titkait: hús, krumpli és egy lakatlan szigetről való álmodozás.


Skót gróf lesz a magyar taxisból
Tovább a cikkhez >>>