Vissza a tartalomjegyzékhez

Sóhajda Borbála
Még egyszer a kötelező tőkeemelésről

Nem késtek el a kötelező tőkeemeléssel azok a cégek, amelyek június 16-ig nem tettek eleget a törvényi kötelezettségüknek. A cégbíróságok álláspontja szerint ugyanis a jogi személyiségű cégeknek még 60 nap (bizonyos esetben még hosszabb idő) áll erre rendelkezésükre. Cikkünkben néhány praktikus tanáccsal kívánjuk megkönnyíteni a tőkeemelés procedúráját.

Mint arról már beszámoltunk, a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) felemelte a cégalapításhoz szükséges tőke minimum mértékét. A korlátolt felelősségű társaság (kft.) esetében a korábbi egymillió forintról háromra, részvénytársaságnál (rt.) pedig 10 millióról 20 millióra. (Hetek 2000. június 3., )
A tőkeemelésre szabott kétéves határidő számítása azonban nem azonos időpontban kezdődik, és ebből adódóan nem is minden cég számára ért véget június 16-án. Eddig ugyanis azoknak a kft.-knek és rt.-knek kellett dönteni a tőkeemelésről, amelyeket az új Gt. hatálybalépése (1998. június 16.) előtt a cégjegyzékbe bejegyeztek. Ugyanakkor azoknak a cégeknek, amelyeknek bejegyzése ebben az időben még csak folyamatban volt, a tőkeemelésre nyitva álló két évet a cégbejegyzés dátumától kell számolni. Így előfordulhat, hogy jócskán a nyári pihenő után, esetleg télen kell csak a tagoknak vagy a részvényeseknek zsebbe nyúlniuk.
Ugyan a kft.-k és az rt.-k nem kerülhetik el a tőkeemelést, de egy apró kedvezményt mégis biztosított számukra a törvényalkotó. Nevezetesen: a kötelező tőkeminimumra való feltöltés esetén a készpénz és az apport arányára vonatkozó új előírásokat nem kell alkalmazniuk az érintetteknek. Praktikusan ez azt jelenti, hogy kft. esetében a meglévő 1 millió forintos törzstőkét 3 millióra akár készpénzzel, akár nem pénzbeli hozzájárulással vagy a kettő bármilyen arányú kombinációjával fel lehet emelni. Tehát az 1988. évi VI. törvény szabályai szerint alakult, és most a tőkeemelésben érintett kft.-nél a megemelt törzstőkében nem kötelező elérni az 1 millió forintos pénzbeli hozzájárulást. Hasonlóan az előbbihez, részvénytársaság esetén a jogszabállyal kikényszerített alaptőkeemelésnél a pénzbefizetésnek nem kell elérnie a 30 százalékot, illetve a minimum 10 millió forintot.
A változás bejegyzési eljárás illeték és úgynevezett közzétételi díj megfizetését vonja maga után. A cégbírósági illetéket ez esetben a tőkeemelés mértéke határozza meg, amely az emelt összeg 2 százaléka, vagyis kft. esetén most nem lehet kevesebb 40 ezer, rt.-nél 200 ezer forintnál. Jó hír, hogy 600 ezer forint illetéknél akkor sem kell többet fizetni, ha a tőkenövekedés összegének 2 százaléka ennél több lenne. A változás közzétételi díja mindkét jogi személyiségű cég esetében 10 ezer forint. Az állam által kirótt kötelező fizetnivaló mellett nem felejtkezhetnek el az érintettek az ügyvédi munka- és képviseleti díjról sem, amely esetenként az előbbiek mértékét eléri vagy meg is haladhatja.