Vissza a tartalomjegyzékhez

Schmidt Barna
Szuperunió alakulhat

Európa politikai újjáalapítására tett javaslatot nagy visszhangot kiváltott berlini beszédében Joschka Fischer német külügyminiszter, aki hangsúlyozta, hogy nem a német kormány, hanem saját személyes álláspontját vázolta a Humboldt Egyetem hallgatósága előtt. Fischer szerint a kibővített Európai Unió csak úgy működhet tovább, ha egyetlen szövetségi államként egyesül, és a végrehajtó hatalmat egy széles jogkörrel rendelkező, választott vezetőre ruházza át. A politikai integrációval Fischer szerint helyére kerülhet az „európai integráció építményének utolsó építőköve”. Mivel a teljes egységre nem minden állam alkalmas vagy hajlandó, ezért Fischer szerint létre kellene hozni egy szuperuniót a tagállamok egy csoportjából, amely „élcsapatként” példát mutatna a lassabban haladó többiek számára. Az új föderális Európa gondolatát üdvözölte a francia külügyminiszter és Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke. Az angol ellenzék viszont felszólította Tony Blair kormányfőt, hogy tanuljon „Fischer úr őszinteségéből”, és vallja végre be, hogy végső célja Nagy-Britannia beolvasztása az unióba.


A jövőbe tekintő Fischer. Egy új Európa körvonalai    Fotó: Somorjai

(folytatás az 1. oldalról)
Joschka Fischer német külügyminiszter néhány napja a berlini Humboldt Egyetemen tartott hosszabb lélegzetű előadást, amelyen Európa jövőbeni arculatáról beszélt. Úgy fogalmazott: „Az Európa-politikának nem a kihívásairól szeretnék beszélni, és nem is azokról a fontos kérdésekről, amelyeket ma és holnap meg kell oldani, hanem sokkal inkább az európai integráció lehetséges stratégiai perspektíváiról, amelyek túlmutatnak az elkövetkezendő évtizeden.”
Fischer felidézte Robert Schuman egykori francia államférfi 50 évvel ezelőtti vízióját, aki már közvetlenül a háború után egy „Európai Föderációról” álmodott. (Hetek 1999. április 17.