Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
Aggályos passzus

Az egyházi ügyekért felelős Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma sem ért egyet a vámtörvény egyházakat érintő szakaszával - derül ki Rockenbauer Zoltán miniszternek az Országgyűlés Emberi Jogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottságának elnökéhez írt leveléből.

Kósáné Kovács Magda, a bizottság szocialista elnöke azután fordult a szaktárcához, hogy a parlament elfogadta a vámtörvényhez teljesen váratlanul csatolt felekezeti megkülönböztetést magában hordozó passzust.
A politikusasszony a Heteknek elmondta: véleménye szerint a rendelkezés egyházakat érintő része sérti a felekezeti jogegyenlőség elvét. Az Alkotmánybíróság a tábori lelkészi szolgálat kapcsán korábban már megfogalmazta: egyház és egyház között valós társadalmi szerepvállalásuk alapján lehet csak különbséget tenni. Ez a törvénymódosítás azonban nem a társadalmi szerepvállalás alapján különböztet meg, hanem annak alapján, hogy melyik egyház kötött megállapodást a kormánynyal a történelmi javak visszaszolgáltatása tárgyában.
„E két dolog alkotmányosan ezért nem kapcsolható össze” - mondta Kósáné Kovács Magda, aki szerint, s ezt levelében is megfogalmazta, kérdéses, hogy egy úgynevezett feles törvényben ilyen horderejű módosításnak az elfogadása nem akadályozza-e az 1990. évi IV., vagyis a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény módosításának előkészítési szakaszát. A miniszter válaszában leírta, hogy a tárca nem ért ugyan egyet a vámtörvény egyházakat érintő módosításával, de szerintük ez a kérdés nem akadályozza az 1990. évi törvény megváltoztatása kapcsán a politikai együttműködést.
A szocialista politikus kifejtette: meggyőződése, hogy a vámtörvény módosítása komoly alkotmányos aggályokat vet fel, ezért feltételezi, hogy az érintett egyházak képviselői az Alkotmánybírósághoz fognak fordulni. Egyébként szerinte az ilyen puccsszerű, inkorrekt módon becsempészett törvénymódosítások sértik a jogállamiságot, és megrendítik a kétharmados törvények elfogadásához, módosításához szükséges politikai bizalmat.