Vissza a tartalomjegyzékhez

Szabó Ibolya Anna
A dicsőség aranya

„A tegnapi istentisztelet felejthetetlen volt. Ahogy énekeltünk az Úrnak, Janice egyszer csak kiabálni kezdett: »Hullik az aranypor!« Mindenki arra nézett, ahol Janice állt: a szó szoros értelmében aranypor hullott a levegőből, mint az eső. Körülbelül öt percig tartott. Tízen álltunk a színpadon, és mindannyian odaszaladtunk, ahol az aranypor hullott. Mindenki tele lett vele, a karunkat, a ruhánkat teljesen beborította az arany. Nem hittünk a szemünknek.” A történet hihetetlen - de igaznak bizonyult.


A jelenség bemutatója. „Hát ez meg mi?” Fotó: Internet 

Hiteles beszámolók szerint a keresztény világban számos hívő részesült már a soha nem látott, új élményben, amit hitbeli megújulás, betegségekből való gyógyulások, őszinte megtérések követnek. Dél-Amerikától Kanadáig, az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig, de még a Fülöp-szigetekről és Dél-Afrikából is érkeznek hírek a különös jelenségről, amely felbolygatta a helyi hívők és nem hívők világát egyaránt. Jól ismert keresztény magazinok és tekintélyes világi lapok kutatják a kérdést: honnan jöhet, és mi lehet a magyarázata?

A fenti beszámolóban említett aranypor nem az egyetlen ilyen jelenség, aminek a híre mostanában futótűzként járja be a keresztény világot. Nem kevesen számolnak be arról, hogy gyógyulásért mondott imákat követően aranyszínű fogtömések, aranykoronák és aranyfogak tűntek fel a szájukban; sőt van olyan gyülekezet is, ahol a hívők zsebében „titokzatos módon” váratlan pénzösszegek jelentek meg. 
Az aranyfogak és fogtömések nem tekinthetők egészen újdonságnak: az egyházak növekedésének kérdésével foglalkozó német vallásszociológus, C. Peter Wagner hívja fel a figyelmet, hogy a hetvenes évek argentin ébredési mozgalmának egyik kísérőjelensége volt a rossz fogak gyógyulása, melynek során egy kemény, fehér anyag tömte be a lyukas fogakat, amelyet a fogorvosok nem tudtak azonosítani. Wagner szerint ma már alig van olyan gyülekezet Argentínában, amelyben ne lenne több embernek ilyen természetfeletti módon kapott fogtömése. Az argentin evangélista, Carlos Annacondia által vezetett istentiszteleteken a hasonló csodában részesülők olyan sokan vannak, hogy csak azok mondhatják el gyógyulásukat a gyülekezet előtt, akiknek legalább három foga „tömődött be”. Ha ennél kevesebb, az mindennapos eseménynek tekinthető. 

Fertőző csodák

De miért foglalkozna Isten fogak betömésével és koronák készítésével? - teszik fel sokan a kérdést. John Arnott, a Toronto Airport Christian Fellowship gyülekezet pásztora egyszerűen fogalmaz: „…mert Isten szereti a gyermekeit, és meg akarja áldani őket.” Ugyanakkor nem mellékes az sem, hogy e jelenségek hatására világszerte ezrek tértek már meg Jézus Krisztushoz, annak ellenére, hogy sokuk eleinte igencsak szkeptikusan szemlélte az eseményeket. 
A karizmatikus kereszténység egyik központjának számító amerikai Tulsa város Open Bible Fellowship gyülekezetének a pásztora, Joel Budd számolt be a Charisma című keresztény magazinnak arról a 14 éves fiúról, aki közölte a szüleivel, hogy ebben a gyülekezetben meggyógyulhatnak a fogai. Miután apja kigúnyolta, megegyeztek: amennyiben ez a csoda megtörténne, az apa abbahagyja az ivást, és elkezd gyülekezetbe járni. A fiú, aki alig valamivel korábban vált kereszténnyé, azonnal két aranyfogat kapott. Apja a hírek szerint nem hitt a szemének. 
Mindez nem egy esetben még a szkeptikusokkal is megtörténik. Egyikük az a kaliforniai baptista férfi, akire egy autóbaleset után komoly fogászati műtét várt, hogy sérült állkapcsát helyreállítsák. Miután egy keresztény gyülekezetben imádkoztak a gyógyulásáért, a fiatalember százak előtt mondta el: „Minden fájdalmam elmúlt, a fogaim egyenesen állnak a helyükön, és tíz perccel ezelőtt még csak nem is hittem benne, hogy Isten ilyeneket tesz.”
John Arnott torontói gyülekezetének a hivatalos jelentése arról számol be, hogy 1999 márciusában rendezett konferenciájuk egyik szerda esti összejövetelén mintegy ötvenen álltak sorba, hogy a nyilvánosság előtt is elmondhassák: arany vagy fénylő ezüst fogtömést, illetve koronát kaptak fogaikra természetfeletti módon. Sokan nemcsak egyet, hanem egyszerre többet is. A hét végére már 300 fölött volt azoknak a száma, akik hasonló csodákról számoltak be. A gyülekezet vezetése felkérte az érintetteket, hogy szerezzenek orvosi megerősítést arról, ami történt. Bár kiderült, hogy többen tévedtek vagy túloztak, még így is nagyszámú esetről bizonyosodott be: természetes módon megmagyarázhatatlan, ami történt, az egyetlen lehetséges magyarázat, hogy Isten természetfeletti módon beavatkozott sokak életébe. 
A beszámolók szerint a konferencia után, amint a vendégek hazatértek, és elmondták a látottakat, vagy megmutatták a konferencián készült videofelvételeket, hasonló csodák sokasága történt. Fénylő ezüst vagy arany színűre vált fogtömésekről számolnak be Ausztráliából, Angliából, Mexikóból és Kanada, valamint az Egyesült Államok számos városából éppen úgy, mint Dél-Afrikából, ahol már a torontói események előtt néhány hónappal is tapasztaltak hasonló csodákat. A jelenség „erősen fertőző”, ahogy egy keresztény pásztor fogalmazott.
Arra, hogy valóban Isten tetteiről van szó, a torontói keresztények számára a legfontosabb bizonyítékot az jelenti, hogy a gyülekezet igehirdető tevékenysége hatékonyabb lett, és jelentősen megnőtt a megtérők száma. 

Aranypor és olaj

A „fogászati csodák”, ahogy a Charisma magazin nevezi, a kilencvenes években „terjedtek át” Brazíliába, abba az országba, ahonnan az aranypor hullásáról szóló első hírek is érkeztek. Mára szinte az egész keresztény világot bejárták a képek, melyeken egy szőke, rövid hajú asszony egy Biblia fölé hajolva megrázza a haját, és abból sűrű aranyszínű por hullik a könyvre, beterítve a lapokat. Amikor felemeli a fejét, az arcán is ott van az arany csillogás, ami azóta egyre terjedő jelenség lett az újjászületett keresztény hívők körében, és amivel kapcsolatban mindenki Isten jelenlétének az addiginál sokkal erősebb megtapasztalásáról számol be. A hívők egyszerűen a dicsőség aranyporáról beszélnek.
Ez a jelenség e körül az egyszerű asz-szony körül kezdődött, akinek a képe és a róla készült - interneten is látható - videofelvétel bejárta a világot. Silvania Machado néhány évvel ezelőtt még nem gondolta volna, hogy megéri ezeket a napokat: egyszerre háromfajta rákban (máj- és csontvelőrákban, valamint leukémiában) szenvedett, állapota olyan súlyos volt, hogy a bőrén párolgó zöldes színű, bűzös váladék, valamint gyengesége miatt emberek közé sem tudott menni.
Machado szinte már teljesen lemondott az életről, amikor utolsó lehetőségként a család egyik barátja azt tanácsolta: vigyék el őt egy evangéliumi gyülekezetbe, hogy imádkozzanak érte. A pásztor kérdésére, hogy hajlandó-e harminc napot adni Jézusnak az élete megváltoztatására, Machado azt válaszolta: „Tizenkét éve beteg vagyok - mit számít még harminc nap?” Többszöri ima után egyre jobban érezte magát, majd mindössze néhány nap elteltével orvosi megerősítést is kapott arra, hogy meggyógyult: az asszony, aki már a halált vágyta, hogy véget vessen a szenvedéseinek, többé nem volt beteg. Mindez 1995 áprilisában történt. „Tudom, hogy Jézus gyógyított meg” - mondta a Richmond Times újságírójának, aki tavaly augusztusban terjedelmes cikkben számolt be történetéről és az őt követő jelenségekről.
Csaknem egy évvel később egy közös ima során történt, hogy Machado tenyeréből olaj kezdett folyni, majd egy másik alkalommal apró aranyszemcsék jelentek meg az arcán, amelyeket néha még mosdáskor sem tudott eltüntetni. Elmondása szerint ezekért éppen úgy gúnyolták őt az emberek, mint annak idején a bőrét borító visszataszító váladék miatt. 
A Machado arcát borító aranyport mutató videofelvétel 1997-ben jutott el Ruth Ward Heflinhez, a Calvary Pentecostal gyülekezet vezetőjéhez. Heflin, akinek a családja több évtizedes keresztény múltra tekinthet vissza, ekkoriban tért haza a floridai Brownsville-ből, amely egy akkoriban kezdődő keresztény megújulási mozgalommal vonta magára egész Amerikában a hívők figyelmét. A brownsville-i „karizmatikus zarándoklatokról” a Newsweek és a Washington Post is beszámolt, azt állítva, hogy az Újvilágon a végidők közeledtét jelző, természetfeletti vallási megújulás söpör végig. 
Machado 1998-ban Ruth Heflin meghívására érkezett Amerikába, ahol először Heflin gyülekezetében jelent meg. A Calvary Pentecostal gyülekezetben ekkor élték át ugyanazt a jelenséget, ami Machadóval történt: Heflinre és másokra is „ráhullott Isten dicsőségének az aranypora”, ami a „fogászati csodákhoz” hasonlóan fertőző módon terjedt. „A bőrön keresztül jön, és megmarad az emberen - mondja Heflin az aranyporról. - Szinte szikrázik a szemünk előtt, eltűnik, majd újra megjelenik, ahogy izzadunk. Folyton újratermelődik.”

Porként hullik

A jelenség annyira meglepte a hívőket és nem hívőket egyaránt, hogy magyarázatok sokasága született és születik nap mint nap. Sokan a biztonság kedvéért - vagy csak kíváncsiságból - kémiai tesztnek vetették alá a fénylő port. Az eredmények különbözőek: egyes tesztek kimutatták, hogy a por anyaga platina, más darabokat pedig nagy tisztaságú aranynak találtak. Az egyik vizsgálat megállapította, hogy valójában nem is porról van szó, hanem apró aranypelyhekről, amelyek alakjukban leginkább a hópelyhekre hasonlítanak, egyenként egyedi formát öltve.
A „pelyhek” szélei lekerekítettek, nem élesek, ami arra enged következtetni, hogy nem a szokásos módon vágták őket. Egyes vélemények szerint ez a megmunkálás az ismert eszközökkel nem is igen lehetséges. Volt olyan vizsgálat, melynek során az „aranypelyhek” között olajat találtak, de akadt olyan anyag is, amelyről a teszt kimutatta, hogy nem tartalmaz aranyat, hanem egyszerű aranyszínű műanyagról van szó. Magát Machadót is megvádolták azzal, hogy a hajában és bőrén megjelenő aranypor csak filmszerű műanyag, amire csak annyit reagált, hogy nem tudja, mi az igazság, hiszen vele is csak történik a dolog, nem ő idézi elő. Több esetben is alaposan ellenőrizték a fejét, mielőtt imádkozni kezdett, ám semmi gyanúsat nem találtak. Ennek ellenére néhány perccel később sűrű „aranyeső” hullott hajából a kezében tartott Bibliára az indiai származású amerikai lelkész, a Magyarországon is sokak által ismert Mahesh Chavda által vezetett istentiszteleten. 
A Machadót Amerikában bemutató Ruth Heflin ragaszkodik ahhoz, hogy az asszony nem csaló. „Isten jelenléte már akkor erősen érzékelhető körülötte, amikor az aranyjelenségnek még nyoma sincs - nyilatkozta a Charisma magazinnak, majd hozzátette: - Talán nem aranypornak, hanem a dicsőség porának kellene hívnunk azt, ami megjelenik az embereken.” Heflin arról is beszámolt, hogy a megjelenő por nemegyszer gyémántporra, rubin- vagy zafírdarabokra emlékeztette őt. Sok keresztény úgy tekint a friss jelenségre, mint a mennyből érkező mannára, ahhoz hasonlóra, amit Isten Mózesnek és népének adott a pusztai vándorlás során természetfeletti módon negyven éven át minden hajnalban: olyan anyagra, ami nem azonosítható teljes biztonsággal a földi ismeretek alapján. (A héber eredetű „manna” szó jelentése: „Micsoda?”, „Hát ez meg mi?”)
Heflin sokat gondolkodott azon, miért pont arany érkezik a mennyből, egyáltalán miért jön, és mit jelent ez az egész? Ő maga, egy generációk óta nagyon erősen hívő keresztény család gyermekeként látott már hasonló jelenséget: gyermekkorában többször tanúja volt, hogy hívők bőrén keresztül olaj jelent meg, amely végigfolyt a kezükön. „Mindannyiunknak nyitottnak kell lennünk, hiszen Isten csak most kezdi megmutatni nekünk ezeket a dolgokat - jegyzi meg Heflin, majd az aranyport illetően hozzáteszi: - Magam soha nem hallottam ilyesmiről, de hiszem, hogy ez annak a jele: az Úr visszajövetele közel van. Mi, az egyház vagyunk az Ő menyasszonya, és a menyasszonyt mindig arany-
nyal ékesítik a szertartás előtt.”

Magyarázatok és ellenérvek

Több olyan amerikai gyülekezet lelkésze, ahol megélték a jelenségeket, Heflinnel együtt állítja, hogy bár a Bibliában nem találtak konkrét utalásokat az aranyporra, nem fedeztek fel semmi olyat sem, ami kizárná azt a lehetőséget, hogy Isten új csodát mutat az egyháznak. Az Atlanta Journal-Constitutional című, nagy példányszámú napilap a múlt hónapban terjedelmes összeállítást közölt az indulatokat is kiváltó új jelenségről. A lap munkatársa több keresztény gyülekezetbe is ellátogatott, hívőket és szkeptikusokat egyaránt megszólaltatott, mielőtt számba vette a lehetséges magyarázatokat: 1) Sokak szerint lehetséges, hogy a csillogó por ugyanaz az anyag, amelyik Mózes arcát fedte, amikor lejött a Sínai-hegyről, ahol Istennel találkozott, és amely a Jézus születésével kapcsolatos angyali jelenéseket is jellemezte. 2) A jeruzsále-mi zsidó templom számos része a Biblia rendelkezéseinek megfelelően arannyal volt befedve. Az Újszövetség szerint a hívők teste a Szent Lélek temploma, ezt ékesíti az aranypor. 3) A zsidó tradíciók szerint a vőlegény ékszert vagy más aranytárgyat ajándékoz jegyesének az esküvő előtt. A Biblia az egyházat Krisztus jegyeseként írja le - e magyarázat szerint lehetséges, hogy Jézus jegyajándékot küld a jegyesének, mielőtt eljönne érte, annak jeleként, hogy visszatérése közel van. 4) Sokak szerint az is lehetséges, hogy Isten egyszerűen jeleket és csodákat ad azért, hogy megnyerje az „elveszettek” figyelmét, akik más módon talán nem figyelnének fel az evangélium üzenetére. 
A kritikusok természetesen másként értelmezik a tényeket. Sokan olcsó trükkre gyanakszanak, mások azt hiányolják, hogy a Biblia nem tartalmaz kimondott utalást a jelenségre, ezért az nem lehet Istentől. A keresztény szolgálatokat „átvilágító” Trinity Foundation alapító elnökét, Ole Anthonyt egyszerűen felháborítja a jelenség, míg Jerry Vines, a jacksonville-i Első Baptista Gyülekezet pásztora és egy karizmatikus jelenségeket kritizáló könyv szerzője szerint a keresztények „úgy szórják hajukból az aranyport, mint más a korpát”, ami csodabogarakká teszi őket.
Silvania Machado mindenesetre fenntartja, hogy a rajta látható aranypor és olaj megjelenését nem ő idézi elő: „Még ha ezek nem is lennének, nem lenne elég hiteles a bizonyságtételem önmagában? Nincs okom hazudni, amikor Isten olyan sokat tett értem… egyetlen célom megnyitni a számat, és arról beszélni, hogyan gyógyított meg Jézus.” Közelmúltban tett európai útja során mintegy 750-en tértek meg Jézushoz. A Richmond Times riporterének beszámolva Machado elmondta, hogy a repülőtéren a fémdetektor jelzett, amikor átment a biztonsági ellenőrzésen, de az őrök semmi fémtárgyat nem találtak nála - kivéve az arcán lévő aranyport, amelyet az utolsó istentisztelet után már nem volt ideje lemosni magáról. 
Azok, akik már a saját szemükkel látták, amint az aranypor megjele-nik valakinek az arcán, vagy akik maguk is átéltek ilyet, nem nagyon bánják, mit mond a kritika. Bob Shattles pásztor, aki először Ruth Heflin imája által részesült a jelenségben, arról számolt be az Atlanta Journal-Constitutional riporterének, hogy Heflin érte mondott imája során megérintette a Szent Lélek, majd látomást kapott Istentől. 
Másnap reggel azt vette észre, hogy tenyeréből olaj csorog, s az arcán és a nyakán aranyszínű por jelent meg. Elmondása szerint igehirdető szolgálata azóta megerősödött, és több mint 2000 embert vezetett Jézushoz. Azokban a keresztény gyülekezetekben, ahol látták az aranyport megjelenni, dokumentált természetfeletti gyó-
gyulások sora történt, és életek változtak meg. Silvania Machado imája nyomán megszólalt egy süketnéma gyermek, és egy vak asszony képes volt meglátni az arcán csillogó fényt. Shattles pásztor nem kívánja tesztek elé állítani Jézus Krisztust, és nagyon egyszerűen fogalmaz: „Az biztos, hogy mindez nem a Sátántól van. Ő nem akarja, hogy az emberek meggyógyuljanak és megtérjenek a bűneikből. Jézus azt mondta, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha azt látom, hogy az emberek elhagyják a drogot, az alkoholt, a pornográfiát… akkor nekem nem számít, mi ez.”
Steve Land, a clevelandi Isten Gyülekezete Szeminárium dékánja is egyértelműen fogalmaz: „Kulcsfontosságú, hogy tisztán lássunk. Istent dicsőíti, ami történik, vagy az egyéneket? Az evangélium hirdetésére ösztönzi az embereket, vagy csak szórakoztat? Közösséget teremt, vagy csak látogatókat vonz a gyülekezetekbe? Számomra ez a különbség mágia és hit között.”