Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Magyar nyitás Bécs felé

Budapest vendége az osztrák külügyminiszter aszszony, azonban a nyugati közvélemény nem megy el szótlanul az elszigeteltségbe kényszerített bécsi kormánynak nyújtott magyar gesztusok mellett. A héten egy, a Washington Postban megjelent kommentár arra hívta fel a figyelmet, hogy Közép- és Kelet-Európában termékeny talajra hullnak Jörg Haider demagóg kirohanásai az integráció és a bevándorlók ellen, mivel itt könnyű dolog a külföldieket hibáztatni az immár egy évtizedes posztkommunista átmenet sovány eredményeiért. Egy neves bostoni politikai napilap, a Christian Science Monitor szintén a Haider-párti koalíció iránt tanúsított megértő magyar politika okait elemzi. Az alábbiakban a lap budapesti tudósítója, Michael J. Jordan cikkét ismertetjük, amely Az osztrák zűrzavar ellenére Magyarország a szélsőjobbnak udvarol címmel február 24-én jelent meg.

A jobboldali populista Jörg Haider Szabadságpártját is magába foglaló jobbközép koalíció megalakulása óta Ausztria kemény kritikák és kiközösítés tárgya lett. Utoljára éppen tegnap történt ilyen eset: egy osztrák kerékpárcsapattól tagadták meg a részvételi jogot egy belga versenyen.
Haider úr a múltban dicsérettel illette a náci hatalom több aspektusát, bár később ezért bocsánatot kért. Pártja több társadalmi és gazdasági problémáért a bevándorlókat és a nemzeti kisebbségeket teszi felelőssé. Franciaország, valamint az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Portugália különösen szókimondó volt. Egyértelmű üzenetet küldtek Nyugat- és Kelet-Európa szélsőséges politikusainak: az idegengyűlölő és antiszemita nézetek nem szalonképesek, és a szélesebb támogatást kereső jobbközép pártok nem engedhetnek a kísértésnek, hogy udvaroljanak nekik.
Az EU elsősorban olyan helyekre gondol, mint Magyarország. Orbán Viktor miniszterelnök, a harmincas évei közepén járó, rámenős, fiatal, konzervatív politikus máris meghitt kapcsolatban áll Csurka Istvánnal és kicsiny, szélsőjobboldali pártjával, a Magyar Igazság és Élet Pártjával (MIÉP). Csurka úr híres kódolt és nyílt antiszemita kijelentéseiről, és büszke a francia ultrakonzervatív Jean-Marie Le Pennel fenntartott barátságára.
Február 12-én mintegy 500 MIÉP-támogató tüntetett a budapesti osztrák nagykövetség előtt „Éljen soká Haider!” jelszót skandálva. Míg Orbánnak Csurkával való kapcsolata a legtöbb magyar szemében népszerűségének elvesztésével járt, elemzők arra gyanakodnak, hogy a miniszterelnök a MIÉP-pel való hivatalos szövetségkötést fontolgat a 2002-es választásokra.
Szembetűnő volt Orbán vonakodása Ausztria politikai döntésének elítélésében akkor, amikor Magyarország továbbra is igyekszik bekerülni az Európai Unióba. „Orbán megtanulja, hogy Csurkával nem lehet kormányt alakítani. Nyilvánvaló, hogy az EU ezt nem fogadná el” - mondja Hegedűs István, a Országgyűlés Külügyi Bizottságának volt elnökhelyettese, aki 1994-es jobbra tolódása idején hagyta el Orbán pártját.
Orbán azt állítja, „meglepte” az EU Ausztria elleni támadása, mivel az „mindannyiunkat arra késztet, hogy a szokásosnál komolyabban gondolkodjunk a demokrácia mélyebb értelméről”. Más alkalommal Orbán kijelentette, hogy Haider megjelenése olyan volt, „mint amikor egy követ dobnak az intellektuális és politikai állóvízbe”.
A reakció nem sokáig lehet langyos. Haider ellenzi az Unió bővítését, ami Magyarország számára a külpolitikai program első pontja. Haider tüzeli a közép-európaiak Ausztriába áramlásától való félelmeket, és ragaszkodik hozzá, hogy a bővítésre ne kerüljön sor addig, amíg Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban a bérek el nem érik az Európai Uniós országok szintjét - ami még messze van, tekintve, hogy a három ország 1989-ig a kommunista tervgazdálkodás áldozata volt. Orbán hétfőn felvetette a kérdést Günter Verheugennek, az EU bővítési biztosának: azt mondta, több együttműködést várt az osztrákoktól, számításba véve a két ország „szoros történelmi kapcsolatait” az 1867-1918-as Osztrák-Magyar Monarchiában és még korábban.
Orbán cselekedetei az elmúlt hat hónapban elhomályosították saját demokratikus hitelét. Maga és szövetségesei a szociálliberálisokat „ellenségnek” és „árulóknak” nevezik szónoklataikban, és arról beszélnek, hogy kiegyensúlyozott médiát kell „létrehozni” - olyat, ami jobban lelkesedik a kormányért. Újraélesztettek egyfajta „politikai antiszemitizmust”, amiről Magyarországon az elmúlt hatvan évben nem lehetett hallani. Akkoriban hasonló retorika vezetett félmillió magyar zsidó kiirtásához 1944-45-ben.
Kövér László miniszterelnök-helyettes január 29-i beszédét a „kozmopolitákra” és „kommunista zsidókra” való utalásokkal fűszerezte. Zsidó megfigyelők szerint az ilyen utalások Orbán cinikus startégiájának tekinthetők abból a célból, hogy „a jog emberének” szerepében tűnhessen fel.
„Ezek mélyen kódolt üzenetek a szélsőjobb számára, hogy megmutassák, hol van a szívük” - mondja Haraszti Miklós író, egykori máskéntgondolkodó, volt liberális parlamenti képviselő. „Kellenek nekik ezek a szavazók még akkor is, ha a mérsékeltek egy részét elvesztik.”
A szomszédokkal, Jugoszláviával, Horvátországgal, Szlovákiával, Romániával, Ukrajnával, valamint Ausztriával összevetve Magyarország a gazdasági és politikai stabilitás oázisának tűnik. De az EU Ausztria elleni erőteljes reakcióját tekintve elemzők úgy vélik, az egy új korszak bevezetése is lehet, amikor mind a tagok, mind a tagjelöltek „belügyeik” szigorúbb megfigyelésére számíthatnak.
(fordította: Szabó Ibolya Anna)