Vissza a tartalomjegyzékhez

Bárdos Róbert
Vallási téboly a mozivásznon

Luc Besson új filmjében Franciaország egyik legsötétebb időszakát, azon belül is egy igen kényes témát, Jeanne d’Arc életét vitte vászonra. A kultúrtörténeti előzmények azt mutatják, hogy a franciák számára ez legalább annyira problémás kérdés, és éppúgy feldolgozásra szorul, mint az amerikaiaknak a vietnami háború. Feltehetően nem véletlenül készült el a téma immár ötödik megfilmesített változata: míg az eddigi feldolgozások a hős megmentő szerepkörében mutatták be Jeanne d’Arcot, addig Besson adaptációjában - napjaink korszellemének is megfelelően - egy fanatikusan vallásos, okkult személyiségre és annak korára irányul a figyelem. Ez maga a „sötét középkor”, annak minden miszticizmusával, barbárságával, jellegzetes, mágikus világképével együtt. Ilyenformán a különböző katolikus egyházi ceremóniák - mint a gyónás vagy az áldozás - fontos szerepet kapnak az alkotásban, mintegy keretül szolgálnak a főszereplő személyiség változásának nyomon követéséhez. A film ezen a természetfeletti szálon igyekszik megfejteni (meglehetősen hátborzongatóan) azt a máig talányos kérdést, miképpen tudta a 15. században egy mindössze 16 éves, tudatlan francia parasztlány megfordítani a vesztésre álló franciák javára az angolokkal vívott háború kimenetelét.
A kezdő képkockákon a 12 éves Jeanne-t láthatjuk, amint beszámol a papnak a hangokról, amelyek szólítják, hívogatják. Ez idő tájt dúl a véres százéves háború: Anglia lerohanta Franciaországot, az angolok felégetik a szülőfaluját, és megbecstelenítik, majd megölik a nővérét. Ezután kezdődik meg Jeanne „elhívása”, melynek során sikerül győzelemre vezetnie a francia seregeket. A látomásaival kapcsolatos visszaemlékezéseit később a perei során így jegyezték le (idézetek Georges Duby: Jeanne d’Arc perei című könyvéből): „(…) Aztán elmondta, hogy (…) az első alkalommal nagyon félt, és csak miután már többször is megjelent neki, akkor hitte el, hogy valóban Szent Mihály. Amikor megjelent néki, tudatta vele, hogy Szent Katalin és Szent Margit eljönnek majd hozzá, s hogy cselekedjék a tanácsuk szerint; és hogy ők jelöltettek ki arra, hogy vezetői és tanácsadói legyenek, (…) és hogy mindez az Úr parancsa szerint történik.”
Besson ebben a filmben - amelynek forgatókönyvét az az Andrew Birkin írta, aki már A Rózsa neve című filmben is emlékezetes látleletet adott a középkorról - nagy szerepet szán a főhős lelkiismeretének, amelyet Dustin Hoffman személyesít meg a vásznon. A rendező mindazokat a látomásokat, amelyeket egyébként hiteles források támasztanak alá, a lelkiismeretnek tudja be, (mely olykor-olykor átcsap a kísértő szerepébe is).
„Ő Jeanne - mondja Besson Hoffman figurájáról. - Jeanne magához beszél. Amikor még kicsi, a lelkiismerete nyolcéves.” Ahogyan aztán Jeanne egyre több mindenen megy keresztül, a rendező szerint: „…lelkiismerete is érettebb lesz, s egyre több mindent kell elmondania”.
Azonban a bessoni felfogás megtévesztő lehet a néző számára, hiszen Jeanne sohasem mondta ezeket a hangokat a lelkiismeretének, ez a korabeli vallomásokból is egyértelműen kiderül.
Ahhoz, hogy egy egyszerű parasztlány fanatizálni tudjon éhező katonákat a harcra, igen „különleges” képességekre volt szüksége. Ehhez hozzájárulnak azok a XIV. században, a francia nép körében terjedő legendák, amelyek megjövendölték egy hajadon eljövetelét, aki csodáival megmenti majd Franciaországot. Érdemes felidézni egy harci sebesüléséből való felépülését: „(…) Elmondta azt is, hogy a Pont bástya elleni rohamban egy nyíl megsebesítette a nyakán; de Szent Katalin nagy erőt öntött belé, és alig két hét alatt meggyógyult; ám a sebesülés miatt nem szállt le a lováról, és nem hagyta félbe a harcot (…).”
Olyan nagy befolyással bírt az emberekre, hogy képes volt az angolokat csata nélkül is visszavonulásra késztetni. Idézet egy levélből, amelyben felajánlotta az angoloknak a vérontások elkerülését: „(…)Adjátok át a Szűznek, akit Isten, az Egek Ura küldött, valamennyi város kulcsát, amelyeket Franciaországban elfoglaltak és meggyaláztak.(…) Ha pedig ezt nem teszitek, hallani fogtok a Szűzről, aki hamarosan köztetek terem, s nagy vészt hoz reátok. (…) És eszükbe se jusson valamiképpen mégis itt maradni, mert nem tarthatják tovább hatalmukban Istennek, az Egek Urának, a Szűzanya fiának Francia Királyságát (…).”
A filmben végigkövethetjük Jeanne életének fontosabb állomásait, és azokat a hatalmi játszmákat, amelyeknek végül maga is áldozatul esett. Besson időt szakít a per során elhangzó kérdések és válaszok bemutatására is, minél teljesebb képre törekszik a vallásos megcsalattatás, a korszellem és a történelmi helyzet ábrázolásakor - s mindennek fényében gyakorlatilag elkerülhetetlenné válik a 19 éves lány máglyahalála.