Vissza a tartalomjegyzékhez

Eperjesi Ildikó
Földet a békéért

A szír-magyar gazdasági kapcsolatok magasabb szinten állnak, mint Magyarországnak más arab országokkal való kapcsolata - nyilatkozta a Heteknek a Magyarországon tartózkodó Abdul Kader Kadura, a Szíriai Arab Köztársaság parlamentjének elnöke. A magyar diplomácia szerint Szíria a magyar dél-mediterrán külpolitikai stratégia célországa, a közel-keleti és az észak-afrikai országok között pedig Szíria áll az első helyen a térségbe irányuló magyar export nagysága szempontjából. Lapunknak adott interjújában az arab vezető szólt az átfogó közel-keleti béke esélyeiről és a szír-izraeli tárgyalások feltételeiről.


Abdul Kader Kadura. „A fegyvernél fontosabb az akarat”         Fotó: Somorjai

- Nagy figyelem kíséri a hónap elején újrakezdett szír-izraeli tárgyalásokat, amelyek most megtorpanni látszanak. Szíria milyen feltételekhez köti a megegyezést?
- Nem Szíria diktálja a feltételeket. A 242-es és a 338-as ENSZ-határozatokat és a Dél-Libanonnal kapcsolatos 425-ös határozatot tartjuk mérvadónak. A madridi konferencián a megegyezés a „földet a békéért” elv alapján született. Ha ezek a feltételek teljesülnek, megkötjük a békét Izraellel.
- A szír álláspont szerint a Golán-fennsík zsidó telepeseinek az 1967-es határok mögé kellene visszavonulniuk. Elképzelhető-e valamiféle kompromisszumos megoldás ezen a területen?
- Amikor Izrael elfoglalta a Golán-fennsíkot, arabok és szírek laktak a területen. Izraeli telepesek akkoriban nem laktak ott. Amikor visszaköveteljük a Golánt, azokkal együtt akarjuk visszakapni, akik ott laktak. Ha a telepesek ott maradnak, akkor az egykor ott élő szíriaiak és arabok hol fognak élni?
- Vannak, akik azt vallják, hogy Szíria azért újította fel a tárgyalásait Izraellel, mert hadseregét nem tudta megfelelően korszerűsíteni. Valóban ez áll a mostani tárgyalások hátterében?
- Ez a nézet egyáltalán nem fedi a valóságot. A föld visszaszerzéséhez először is akarat kell, és csak azután fegyver.
- Kiket tekint Damaszkusz fő szövetségeseinek, támogatóinak az arab világon belül?
- Az összes arab ország támogatja Szíria álláspontját. Minden arab ország azt vallja, hogy mindenkinek biztosítani kell a jogait - például a palesztinoknak is a hazához való jogát. Függetlenül attól, hogy mely arab országok kötöttek már megállapodást Izraellel, mindegyik támogat bennünket, amikor a jogainkat követeljük. Senki nem akadályozhatja meg, hogy egy ország követelje a jogait. Ugyanezt az álláspontot képviseli Amerika és Európa is.
- Hogyan képzeli el Szíria a Közel-Kelet jövőjét?
- Ha megoldódnak a problémák, és a béke megvalósul, akkor az egész Közel-Kelet jövője jó irányba fejlődhet. Akkor az ottani népek azon fognak fáradozni, hogy a gazdaság fejlődjön.
- Sokan Libanon gyámjának tekintik Szíriát. El tud-e képzelni egy kétoldalú, Szíria bevonása nélküli megegyezést Libanon és Izrael között?
- Szíria egyáltalán nem gyámja Libanonnak. Libanon független ország, külön álláspontja van. Viszont Libanon nem tud szembeszállni Izraellel Szíria és az arab országok támogatása nélkül. Azért szorgalmazzák a kapcsolatot a libanoni vezetők, hogy Szíriát bevonva jobb eredményt érjenek el. Amikor Izrael bevonult Dél-Libanonba, senkit nem kért meg, senkinek a véleményét nem kérte ki. Ha kivonul, minden helyreállna, mint a megszállás előtti időszakban. Akár véletlenszerűen, akár nem véletlenszerűen zajlik is le a csapatkivonás, el fognak tűnni a megszállás nyomai. A föld vissza fog kerülni jogos tulajdonosához.
- Az elmúlt tíz évben sokat változott a világ. Magyarországon lezajlott a rendszerváltás, az ország tagja lett a NATO-nak, és küszöbön áll az uniós csatlakozás. Hol tudná most elhelyezni Magyarországot Szíria külpolitikai kapcsolatrendszerében?
- Az elmúlt tíz év magyar változásai a magyarok belügye, senki nem tud beleszólni, Szíria sem. Ami a Szíria és Magyarország közötti kapcsolatokat illeti, azok nagyon jók gazdasági és politikai szinten egyaránt. 1998-ban például a szír-magyar gazdasági kapcsolatok magasabb szinten voltak, mint Magyarországnak más arab országokkal való kapcsolatai. A mostani látogatást is eredményesnek tartom, feladatunk, hogy erősítsük a Magyarország és a többi arab ország közötti kapcsolatokat.
- Felmerült-e a tárgyalásokon a tranzitvízum ügye?
- Szóba került, a szakértők dolgoznak rajta, de egyezmény még nem született.
- Asszad elnök újraválasztása óta meghirdette a Nyugat felé való nyitás politikáját. Hogyan halad az ország e cél felé, mekkora a Nyugat-barát politika támogatottsága?
- A szír vezetés elsősorban népének érdekeit tartja szem előtt, nem fordul sem a Nyugat, sem más felé. Amikor nemzetközi egyezményeket ír alá, a nép érdekei a legfontosabbak.
- Milyen problémákkal kell szembenéznie Szíriának az új évezred küszöbén?
- A legfontosabb problémáink a környezetvédelem és a vízhiány. Ezzel a két problémával kell az országnak szembenéznie.