Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
Precedens értékű ügy

- Ön a keddi tárgyalási napon elfogultságot jelentett be a városi bírósággal szemben. Mire alapozta ezt a bejelentését?
- Arra, hogy amikor reggel beléptem az épületbe, odajött hozzám a bíróság egyik dolgozója, és átadott nekem egy fenyegető üzenetet szóban és írásban is. Állítólag neki telefonba mondta ezt valaki. Én úgy ítélem meg, hogy ha egy bírósági dolgozó a perben eljáró védő részére egy fenyegető üzenetet közvetít, az objektíve alkalmas arra - függetlenül az ő jó szándékától -, hogy az igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett bizalmat befolyásolja. Ezért gondolom úgy, hogy ebben az ügyben a megyei bíróságnak állást kell foglalnia. Bízom benne, hogy néhány héten belül a megyei bíróság meghozza döntését.
- A Guliga György békéscsabai explébános ellen folyó bírósági perben közel 100 milliós kölcsönről és annak vissza nem fizetéséről van szó. A vádlott a védekező iratában arról beszél, hogy ennek az összegnek nagy hányadát közhasznú célokra fordította, például a Katolikus Általános Iskola működtetésére és felújítására, valamint az Idősek Napközi Otthonának a létrehozására.
- Ügyfelem állítása szerint az újonnan megnyitott katolikus egyházi iskola elképesztően rossz anyagi helyzetben volt. Abban az időben a normatív támogatás és a valóságos minimális igények között igen nagy szakadék tátongott, amit a nem egyházi iskoláknak az önkormányzatok kifizettek, így az önkormányzati iskolával nem kapott azonos támogatást az egyházi iskola. A normatívához nem volt olyan kiegészítő támogatás, amelyet más önkormányzati iskolák teljes egészében megkaptak. Ebből adódott többek között az iskola krónikus hiánya. Ez az egyik ügy. A másik, hogy amikor a plébánia átvette az iskola épületét, akkor ez nagyon leromlott állapotban volt. Készült egy felújítási terv, és ennek alapján a felújítást elvégezték. Védencem szerint ez mintegy 17 millió forintba került, és ehhez a püspökség csak minimálisan járult hozzá.
- Holott ezt vállalnia kellett volna a püspökségnek?
- Ez egy belső ügy, nem jogi, hanem erkölcsi kérdés, hogy ha egy iskola megindul, és nem biztosítják a fenntartását. Az ügyfelem szerint a püspök azt mondta, hogy akkor igényeljék vissza az iskolát, ha azt fenn is tudják tartani, függetlenül attól, hogy a fenntartó jogilag a püspökség.
- Guliga atya elismeri a felelősséget a könyvvezetési hiányosságok tekintetében, illetve elfogadja, hogy helyesebb lett volna minden kiadást dokumentálni. Ez fogja a védekezés fő gerincét alkotni?
- Ügyfelemet azzal vádolják, hogy ő elvette különböző személyek pénzét, és saját céljaira költötte. Ő pedig azt mondja, hogy a plébánia vett fel kölcsönöket, és azt a hitélet és az oktatás fellendítésére költötték el. A ő szempontjából ennek az ügynek a lényege az, hogy ő nem a saját céljaira szerzett pénzt, hanem kizárólag az egyház érdekében. Lehet, hogy a könyvvezetési szabályoknak ez nem felelt meg, de ez egészen más minőségű dolog, mint az, hogy saját zsebére dolgozott volna.
Szerintem a rendőrség az ügyfelem védekezésével egyáltalán nem foglalkozott. Messze meghaladja a bírósági eljárás kereteit az, hogy az ő védekezését lenyomozzák. Úgy gondolom, hogy ebben az ügyben még elég sok tanút kellene kihallgatni, és az indítványom szerint még legalább 5 szakértőt szükséges lenne kirendelni. Ezért pótnyomozást kell elrendelni, és a nyomozóhatóságnak kellene ebben az ügyben pár hónapig nyomozni, és azt követően folytatni a tárgyalást.
- Az Ön számára precedens értékű ez a per.
- Érdekes ügy. Úgy gondolom, hogy igen hasonló azokhoz a perekhez, amit a kommunizmus közepe felé a téeszelnökök ellen folytattak, akik a téesz javára dolgoztak, és mégis elítélték őket. Akkor a „párt” volt a feljelentő, és a „párt” utasítására hozták meg az ítéleteket. Ez már a múlt, és remélem, az nem jelent semmit, hogy éppen a per kezdetekor fogadta Gyulay püspök úr Szegeden az igazságügy-minisztert. Egyébként igen sok tanú is alátámasztja Guliga úr védekezését, és a korábbi polgári perekben született bírói ítéletek is mind az ő igazát bizonyították.