Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
Nem közérdek a prédikáció

Az amerikai Szövetségi Média Bizottság az új évezredre nézve új rendeletet alkotott, melynek értelmében számos közszolgálati-oktatási televíziós csatorna veszítheti el műsorsugárzásának jogát, amennyiben a rendeletben előírtnál hosszabb ideig közvetít prédikációkat, illetve istentiszteleteket - adja hírül a Religion Today című amerikai folyóirat.

„A prédikáció nem szolgálja a lakosság érdekeit” - áll az amerikai Szövetségi Média Bizottság (FCC) december 29-én meghozott rendeletében, amely szerint számos közszolgálati-oktatási televízió csatorna veszítheti el műsorsugárzási engedélyét, amennyiben túl sok prédikációt közvetít. Az ilyen jellegű társaságoknak műsoridejük mintegy felét „oktatási, szervezeti vagy kulturális” adásokra kell fordítaniuk - a bizottság döntése értelmében viszont a prédikálás, illetve az istentiszteletek közvetítése nem tartozik ezen kategóriákba, de olyan „egyházi szertartások, melyek történelmi jelentőségűek, mint például egy nemzeti vezető temetése”, igen. Az FCC kimondja, hogy a közszolgálati-oktatási csatornáknak „a teljes közösség szolgálatában kell állniuk, szemben bizonyos politikai, gazdasági, társadalmi és vallási érdekekkel”.
Azok a programok, amelyek „elsősorban vallási tanításokat, térítést vagy egyéni véleményeket, hiteket fejeznek ki vallási kérdésekben”, szintén nem felelnek meg az általános oktató jellegű műsorsugárzásnak - írja a bizottsági rendelet, amely ezért számos keresztény televízióállomást fenyeget engedélye elvesztésének veszélyével, ha nem töltik be a bizottság szabta feltételeket.
Egy korábbi FCC-rendelet értelmében bizonyos vallási műsorok beleférnek az „oktatási jellegű” kategóriába: ilyenek „a vallás szerepét bizonyos történelmi, illetve politikai események, különböző kultúrák, illetve a művészetek vonatkozásában elemző műsorok; a vallásosság és a fizikai, illetve mentális egészség közti összefüggést vizsgáló - a vallási tanítások és a tudomány, a technológia közti viszonyt analizáló -, valamint a vallási szövegeket történelmi és irodalmi szempontból tanulmányozó műsorok”.
Az egész ügy tulajdonképpen két évvel ezelőtt kezdődött, amikor a műsorsugárzási engedélyének meghosszabbításáért folyamodó Cornerstone TeleVision nevű keresztény csatorna ellen a pennsylvaniai Alliance for Progressive Action nevű szervezet bírósági keresetet nyújtott be. A Cornerstone az FCC rendelkezéseivel összhangban kívánta folytatni tevékenységét, ám az Alliance fő kifogása az volt, hogy „egy vallási hitet népszerűsít, amely az evangéliumi kereszténységen alapszik”. Az Alliance ezért még olyan oktatási dolgozókat is felkeresett, hogy támogatásukat kérje, akik kritikusak voltak a tévétársasággal szemben. Az FCC ennek ellenére akkor nem minősítette sem ártalmasnak, sem diszkriminatívnak a Cornerstone műsorait.
A National Religious Broadcasters (NRB) nevű érdekképviseleti szervezet elnöke, Brandt Gustavson úgy véli, a mostani rendelet „sérti a vallásszabadságot”, mivel megpróbál vonalat húzni azon műsorok között, amelyek a vallásról tanítanak, illetve azok között, amelyeket vallási tanításoknak szenteltek, s ilyen módon a kormány korlátozhatja a szólásszabadságot vallási kérdésekben.
A döntés alapvető fontosságú az NRB számára, amely szervezet „célja, hogy nyitva tartsa a televíziós lehetőségeket az evangélium számára”, mondotta Karl Stoll, az NRB szóvivője. Az NRB egyébként jogi lépést tervez a közeljövőben, mivel a rendelet több mint 90 tévétársaságot érint. „Jóllehet jelenleg nem helyez üzemen kívül egyetlen állomást sem, ám mindenképpen korlátozza programsugárzási lehetőségeiket.”
Az új intézkedés meghozatalakor egyébként az FCC a szokásostól eltérően nem vette figyelembe a lakosság véleményét. Az FCC két munkatársa sem ért egyet az intézkedéssel: Michael Powell és Harold Furchgott-Roth szerint „elfogadhatatlan tartalmú rendelet”, amely csupán „felesleges vitákat vált ki”.