Vissza a tartalomjegyzékhez


A fiatalok szeretik a mobilt

Meglepő eredménnyel zárult a GfK Piackutató Intézetnek a fiatalok életstílusát feltáró vizsgálata: kiderült, hogy a 14-24 éves fiatalok 13 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, és további 24 százalék tervezi készülék vásárlását. Minden kétséget kizárólag a korszerű telekommunikációs eszköz dinamikus terjedése várható az ifjúság körében.

Az életkor szerint egyértelmű az a trend, hogy a 14-16 évesekhez képest a náluk idősebbek körében egyre nagyobb a mobiltelefon-tulajdonosok aránya. Ez egyrészt az önálló jövedelemnek köszönhető, másrészt a munkavégzés feltételeivel magyarázható. A piackutatók kimagasló adatokat tártak fel a vállalkozóknál vagy vezető beosztású alkalmazottaknál, illetve a havi nettó 50 ezer forintot meghaladó jövedelműeknél, hiszen már 40 százaléknál nagyobb részük használ saját mobiltelefont.
Regionálisan a fiatalság budapesti és Pest megyei képviselői között a legnagyobb a mobiltelefonok aránya (20-21 százalék), a legalacsonyabb pedig az ország északkeleti területén (6 százalék). Településnagyság szerint az 50 ezer lakosúnál kisebb városokban és falvakban az országos átlagnál kisebb, viszont a nagyobb városok ifjainak magasabb az ellátottsága. Ez a megoszlás azonban a vásárlási szándékok ismeretében várhatóan változni fog, mégpedig a 20 ezer és 200 ezer lakos közötti városokban élők számára kedvezően.
Fiúk és lányok közt a kutatás figyelemre méltó különbséget állapít meg, amely a válaszadók tervei alapján valószínűleg tovább növekszik. Amíg ugyanis a megkérdezett férfiak 17 százaléka saját mobilkészülék birtokosa, addig a nőknek csak 10 százaléka, de a jövőbeni vásárlók között is jóval több a férfi.
A mobiltelefon-szolgáltatók választásánál legtöbben a kedvező feltételeket, ismerősök ajánlását, illetve a munkahely döntését említik. A készüléket vásárolni szándékozók közül legtöbben 2-3 éves távlatban gondolkodnak, mégpedig a 17-20 éves korcsoportban, illetve a gimnazisták. Számukra egyelőre a választás fő kritériuma, hogy az ismerősök, családtagok melyik szolgáltató céget veszik igénybe. A telefonkészülék és az előfizetés megszerzésére legtöbben 15-20 ezer forintot szánnak, s a döntő többség saját maga fedezi a költségeket. (Hetek)