Vissza a tartalomjegyzékhez

PÁLFY GYULA
Varázslás és hatalom

A hatalom körül mindig nagy volt a nyüzsgés. Sokan gyűltek az éppen aktuális trón köré, hogy valamiképp részesedjenek az állam nevében gyakorolt tekintély gyümölcseiből. Közöttük voltak és vannak ma is, akik „ezoterikus” képességeikkel igyekeznek kenyéradó gazdáik megkülönböztetett figyelmét magukra irányítani. Korunk legnagyobb hatalmi és anyagi mecénása pedig nem más, mint a szórakoztatóipar. A januárban Magyarországra érkező és egyre nagyobb hírveréssel reklámozott David Copperfield, korunk legdivatosabb mágusa és illuzionistája például évi 85 millió dolláros bevételre tesz szert mesterségével. Így azon lista előkelő helyezettje ő is, amelyet Steven Spielberg vezet, s amelyen George Lucas, Stephen King és Arnold Schwarzenegger szintén megtalálható, az első tíz nagy szórakoztató között.

A parapszichológusok - akik az idők során persze a legkülönbözőbb módon állították ki névjegykártyáikat - a legkevésbé hobbiból dolgoznak. Már az ismert bibliai történetben is így van ez: a Mózes Istenének görcsösen ellenálló két egyiptomi varázsló a fáraó hatalmát igyekezett a természetfeletti világba kivetíteni, hiszen érdekeltek voltak a kiváltságos helyzetüket fenntartó, stabil politikai védőernyő megmentésében. Hasonlóképp anyagi érdekből engedett a felkérésnek Bálám, a Mezopotámia-szerte ismert „ezoterikus”, akit egy világtörténelmi játszma kulcsemberének jelölt ki az Izraellel szembenálló hatalmi központ. De hasonló vonzalmat tanúsít az Újszövetségben Simon mágus és Barjézus is az éppen hatalmon lévők irányában.
A középkori királyi udvarokban - mesében és az eredeti múltban egyaránt - gyakran felbukkannak a mágusok, csillagjósok, királyi alkimisták. A mondavilágban, Arthur király árnyékában is természetes módon húzódik meg Merlin, az udvari varázsló - az egyiptomi példához hasonlóan mintegy a király hatalmának transzcendens kinövéseként. Másféle alaphelyzet is gyakori a históriában: amikor az uralkodó misztikumigényét kell kiszolgálni. Ezért készít Kepler, a tudós csillagász császári megrendelésre horoszkópot Az ember tragédiájának prágai színében.
Nagy állhatatossággal küzdi fel magát Medici Katalin francia királynő közvetlen közelébe Nostradamus, aki nemsokára már negyvenöt éjszakán át tartó spiritiszta szeánszsorozatot tart a királynővel kettesben. Ennek során részletesen megjövendölik a királyfiak sorsát - akik a jóslatoknak megfelelően fiatalon és tragikusan haláloznak el.
Oroszföldön különösen sok parafenomén bukkant föl az idők folyamán. Ezek legismertebbje, Grigorij Jefimevics Raszputyin, egy szibériai muzsikcsalád sarja mintha egyenest a rejtélyes ismeretlenségből repült volna a legfelsőbb körökig 34 éves korában. Az írástudatlan, elhanyagolt külsejű vajákos „szent emberként” került II. Miklós cár közvetlen környezetébe, mégpedig feleségének pártfogolására. Raszputyin (a név jelentése: züllött) paraenergiájával meggyógyította a cárevicset, így markában tartotta az egyébként erős akaratú cárnét, aki pedig a feljegyzések szerint gyengekezű, jellegtelen Miklóst kedve szerint befolyásolta.
Raszputyin hírhedten erkölcstelen életvitele mellett nemcsak gyógyászattal foglalkozott. Drámai hangú jóslataiban Oroszország világháborús részvételének szörnyű következményeire figyelmeztette a cárt, de üzenete ezúttal nem ért célba - s a háború közvetetten a Romanov-dinasztia kipusztításához vezetett.
Jellemző, hogy Raszputyin árnyékhatalmának nem a „cár atyuska”, hanem egy főúri összeesküvés vetett véget. Ám csak nagyon nehezen tudták kitessékelni az életből. Először ciánnal mérgezték - sokszoros adaggal mérgezett süteménnyel -, de mivel ez nem hatott, lelőtték. Mivel azonban még ezután is lélegzett, a Néva folyó jege alá tuszkolták be. Dicstelen alakja torz módon éppen a gyermekek között lett újra ismert az Anasztázia című rajzfilm jóvoltából.
A cárizmus összeomlott, jöttek a kommunisták, akik elvben ellenségei mindenféle szellemi megnyilvánulásnak, a vallást ópiumnak, a természetfelettit babonaságnak minősítve. Mégis, valami rejtélyes törvényszerűséggel az egész század folyamán rendre felbukkannak parafenomén figurák a szovjet, majd - napjainkban - orosz vezetők körül. Így például egy Wolf Messing nevű parafenomén, aki a nácik elől menekülve érkezett a Szovjetunióba, a menedékért cserébe telepatikus képességeit ajánlotta fel Sztálinnak, s az ötvenes évekre igen nagy befolyásra tett szert a Kremlben. Kedvére be tudott jutni a diktátorhoz azáltal, hogy a testőröknek azt szuggerálta, egy főtisztet lássanak benne...
A kommunista vezetők mellett - ahogyan erről a mostanában megjelent cikkek már gyakorta írnak - rendre megtalálhatók a voltak parafenomének. E kétes hagyomány pedig a birodalom bukása után is fennmaradt - amint ezt a Jelcin elnök közvetlen munkatársairól szóló források megerősítették. Az egykor szovjet hatalmi térség földrajzi zónája mintha magában hordozná a parajelenségek iránti érzékenységet. Nyugati szakértők a hidegháború éveiben gyakran csodálkoztak, hogy bár a szovjet államrend deklaráltan a teljes materializmus elveire épült, a valóságban állami szinten támogatták a parajelenségek aktív művelését-kutatását.
Elsősorban a hírhedt titkosszolgálat tett szert jelentős előnyre e téren: a KGB aktív vagy kisegítő állományába módszeresen bevonták az okkultistákat, amatőr érdeklődőket és komoly szaktudósokat egyaránt. Mint azt Richard Deacon az izraeli titkosszolgálatról írt könyvében kiemeli, a nyugati világ sokáig nemtörődöm szkepticizmussal figyelte e kísérleteket, egyedül az izraeliek éreztek rá a dolog elképesztő veszélyességére. Kész tervek születtek a paranormális hadviselésre, főként a gondolatátvitel - s annak lehallgatási lehetősége -, valamint a „testen kívüli érzékelés” érdekelte az oroszokat. E sötét szándékok kiterjedtek volna az országon belüli ellenzék viselkedésének teljes megváltoztatására - távszuggesztió alkalmazásával.
Úgy tűnik, az okkult módszerek alkalmazásának látszólagos ideológiai ellentmondásait a „hasznosság” kulcskifejezésével lehet feloldani. A katonai célú kutatás körében és különösen a titkosszolgálatok világában ugyanis, úgymond, akkora a tét, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva minden hatásos eszköz birtokba vétele és felhasználása elfogadott.
Ezzel magyarázható, hogy a kezdeti idegenkedés után az ellenoldalon munkálkodó CIA is „tisztánlátó” parafenoméneket kezdett alkalmazni az ellenség szándékainak megtudására, akiket - legalábbis egy részüket - csak a minap töröltek a szervezet fizetési listájáról.
A kilencvenes évekre egyébként a parapszichológia számos ország rendőrségében is felbukkant. IRA-bombákat a brit, eltűnt gyermeket és veszélyes terroristát pedig a magyar rendőrség is keresett már ilyetén külső munkatárs alkalmazásával. Úgy tűnik tehát: most, az ezredforduló környékén megszűnt mindenféle racionalista távolságtartás e téren - csak és kizárólag az eredmény felmutatása számít…
A parapszichológia gyűjtőfogalom. Itt-ott egyes feltűnő részágazataival (horoszkóp, agykontroll, meditációs nyelvtanulás, természetgyógyászat stb.) az utca embere, az átlagos tévénéző naponta, akarva-akaratlanul is találkozik. A Copperfield-, Uri Geller-féle sztármágusok viszont médiabefolyásukon keresztül olyan kívülállókat is képesek a parajelenségek felé irányítani, akik az értetlen közömbösség talajáról nézik, mondjuk, a tibeti Halottaskönyvet. Nem elhanyagolható, hogy az igézet a tévén keresztül is működhet, sőt sokkal többeket képes elérni, mint Thomas Mann Mario és a varázslójában, ahol csak az öszszegyűlt teremnyi tömeg fölé terjesztette ki befolyását a mágus. A mai Bálámok és Raszputyinok már elválaszthatatlanok a médiától, a show-tól. És talán éppen ez az az eszköz, amellyel nagyobb hatalomra lehet szert tenni az emberek fölött, mint ahogyan azt a királyi tekintély mögé bújó egykori ördöngösök valaha is képzelték volna.