Vissza a tartalomjegyzékhez

SZOBOTA ZOLTÁN
Mindenki másképp csinálná

Továbbra sem csitultak a kedélyek Szegeden a Gutenberg Általános Iskola ügyében. A szülők nem akarják a gyermekeiket másik iskolába íratni, az önkormányzat azonban kész tények elé állította őket. Legalábbis ezt mondják az érintettek.


December 5. Tanárok, szülők, és gyermekek tüntetése. Kifúrták őket?     Fotó: MTI

A volt egyházi ingatlanok visszaigénylésének lehetőségével élt Szegeden a Magyarországi Jezsuita Rend, amikor a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolára benyújtotta kérelmét. Az intézményben a Jezsuita rend többek között valláskutató intézetet kíván létrehozni. A középiskolának új otthont kereső városi önkormányzat választása a Gutenberg János Általános Iskola épületére esett. Így most a Gutenbergnek is szedelőzködnie kell. A kis létszámmal működő Kodály téri iskolába való beolvadás lehetőségét ajánlották fel számukra. Ez a megoldás azonban nem várt indulatokat szült mind az iskolák, mind pedig a szülők körében.
A Magyarországi Jezsuita Rend a neki járó hat ingatlan közül csak a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolára tart igényt. Erre viszont már három éve. Igaz, a többi nem is tartozik a „viszszaadható” kategóriába, mivel vagy a JATE egyik kirendeltségéről van szó vagy éppen egy szociális otthonról. Gyulai Endre, a magyar püspöki kar elnökhelyettese a Heteknek elmondta: „A XXXII-es - az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló - törvény létező, meg nem másított törvény. A magyar parlament törvényét mindenkinek be kell tartania, legyen az szülő, tanár vagy akárki. Ezt nem mi kértük, hanem akkor így látták jónak, megszavazták. A szegedi ügyet is egyszerűen le lehetett volna zárni, ha a Kossuth Zsuzsa szakiskola igazgatónője beleegyezik abba, hogy kiköltözzenek a volt honvédiskolába. Igaz, valamivel többet ér a Kossuth, mint a Kálvária 1. (a HM épülete). Neki azonban ez nem tetszett, mondván, hogy túl messze van, a professzor urak nem fognak oda kijárni. Az állami határozat a dolgot egyenlegbe hozta. Hogy most ezt egy önkormányzat máshogyan oldja meg, az az ő privát ügye.”
Az önkormányzat azért folyamodott a költöztetéses megoldáshoz, mert a HM által felajánlott egykori Damjanics Kollégium négy épülete közül csak kettő lenne hasznosítható erre a célra, és ezek rendbehozatala is legalább 220 millió forintba kerülne - tudtuk meg Szigeti Károlytól, a Közoktatási és Közművelődési iroda vezetőjétől. Az ő ötletük volt, hogy - a költségeket megtakarítandó - a Gutenberg János Általános Iskola szolgáljon új lakhelyül az egészségügyiseknek. A közgyűlés jóváhagyását egy hosszabb szavazási procedúra előzte meg, majd a végleges döntést februárra ütemezték elő. A beterjesztést kidolgozó bizottság szabaddemokrata és szocialista tagja kérte, hogy legyen szétválasztva a középiskola elköltöztetésének és az általános iskolák összevonásának terve, de a bizottság ezt leszavazta. Elképzeléseik szerint az iskola nem szűnne meg „csak” átköltözne a távolról sem telt házzal üzemelő Kodály téri Általános Iskolába.
Dr. Ványai Éva alpolgármester-aszszony egy helyi lapnak adott nyilatkozatában kifejtette: a probléma forrása abból fakad, hogy a városban eggyel több oktatási intézmény működik, mint ahány ingatlan rendelkezésre áll. Öt intézmény közül esett a választásuk a Gutenbergre, miután a Közoktatási Iroda adatai szerint csak 26 „körzetes” diákot tanítanak, és az idén csak egy másik iskolából átirányított gyerekekkel tudták feltölteni az induló első osztályokat.
Füredi Ildikó, a Gutenberg Iskola igazgatónője félti az iskola pedagógiai programját. Ha beolvadnak a Kodály téri iskolába, idomulniuk kell majd az ottani oktatási tervekhez, amelyből akár az is következhet, hogy 36 pedagógusa az utcára kerül. Nem érti miért nem jó a volt katonai kollégium, hiszen sokkal jobb állapotban van, mint az ő épületük. A Dél-Magyarországban megjelent a közoktatási iroda kimutatása az iskolák kihasználtságáról a városátlag alapján. Ezen a listán a Gutenberg az átlag felett van, az első harmadban helyezkedik el. Miért éppen őket akarják likvidálni - kérdi -, ha vannak náluk jóval gyengébb iskolák is? Az igazgatónő végzett egy felmérést az intézményben tanuló gyerekek szülei között. 243 szülőből 212-en nem hajlandók a Kodály téri iskolába vinni a gyereküket.
December17-én 17.00 órai kezdettel a Gutenberg iskola egy válságkezelő fórumot hívott össze. A meghívottak között szerepelt többek között egy jezsuita páter, a volt és a jelenlegi polgármester, az ÁNTSZ egy képviselője, a Kossuth Zsuzsa középiskola igazgatója, az oktatási bizottság tagjai és több frakcióvezető. A meghívókat december 15-én postázták. Ványai Éva alpolgármester-asszony még aznap délután megbeszélést tartott a meghívottaknak, de hogy miről is esett szó, nem szivárgott ki - mondta el lapunknak Füredi igazgatónő.
A fórum célja egy kompromisszumos útkeresés lett volna, de sem az ÁNTSZ képviselője - aki tényleges felvilágosítást tudott volna adni a Damjanics Kollégium felújításával kapcsolatban - sem pedig a volt és a jelenlegi polgármester nem voltak jelen a megbeszélésen. Talán azért nem, mert ők is pont ezen a napon voltak hivatalosak egy 16.00-kor (!) kezdődő önkormányzati összejövetelre, amely az „1999. év racionalizálása” címet viselte. Az önkormányzat egyik képviselője, aki mindkét rendezvény szerencsés résztvevője lehetett a következőképpen summázta benyomását: „Jogilag ugyan még nincs eldöntve, hogy mi lesz, de politikailag már igen.” A Gutenberg tehát költözik.