Vissza a tartalomjegyzékhez

MAKKI MARIE-ROSE
A polgárosodás nehézségei

November 10-én közös sajtótájékoztatót tartott a Polgárok Érdekszövetsége, az R+Á Egyesület, a Hadkötelezettek Ideiglenes Szövetsége és a Civil Minimum Koordinációs Tanácsa mintegy ötven egyéb szervezet képviseletében.

Civil Minimum címmel 56 pontban foglalták össze társadalompolitikai elvárásaikat, melyet párbeszéd céljából két alkalommal is elküldtek a miniszterelnök részére. Az általános irányelvek mögött konkrét, szakmailag kidolgozott javaslatok is állnak, amelyekre az illetékesek - úgy tűnik - különösebben nem kíváncsiak. Az említett civil szervezetek ugyanis azt követően fordultak a nyilvánossághoz, hogy többszöri kezdeményezésük ellenére a Miniszterelnöki Hivataltól biztatást sem kaptak a kapcsolatfelvétel bármilyen formájára. A magukat pártsemlegesnek valló csoportok nehezményezték, hogy választási programígéreteikkel szemben a jelenlegi kormánypártok nem törekednek arra, hogy a hatalomgyakorlás folyamatába a társadalom mind szélesebb rétegeit bevonják. Enélkül pedig a polgárosodás elképzelhetetlen - szögezte le Brindza András, a Polgárok Érdekszövetsége ügyvivője.
Takács András, a CM Koordinációs Tanácsa elnöke utalt arra, hogy a pártok többek között azért sincsenek beágyazódva a magyar társadalomba, mert gyakorlatilag semmilyen kapcsolatot nem tartanak fenn a civil szférával. Megítélése szerint a mindenkori hatalomnak támogatnia kellene a civil szerveződéseket, illetve a legkülönbözőbb módon használnia őket és támaszkodnia rájuk, hiszen ezek a szervezetek jellegüknél fogva rengeteg terhet levehetnének az állam válláról.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a közélet változatlan túlpolitizáltsága, a fiskális szemlélet is rendkívüli módon akadályozza a közhasznú, közérdekeket szolgáló törekvéseket, és nem segíti elő sem a civil szervezetek hatékony együttműködését, sem a mindenkori hatalmon lévő pártokkal való eredményes kapcsolattartást. A független polgári szerveződések érdekeiket a sajtón keresztül sem tudják megfelelően érvényesíteni, hiszen a különböző hazai médiumok még mindig nem töltik be közszolgálati szerepüket azon a szinten, ahogyan egy működő demokráciában ez feltétlenül szükséges lenne. Mindebből az a kényszermegoldás következik, hogy ezek a szervezetek - eredeti szándékuk ellenére - esetleg hatalmi módszerekkel fognak küzdeni azért, hogy elképzeléseiknek érvényt tudjanak szerezni. Pratzner Győző, az R+Á Egyesület elnöke mindezzel kapcsolatban azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy támogatás alatt ők leginkább a közhasznú munkák, feladatok elvégzésére való megbízást értik. Ilyen volt például a parlagfű kiirtásának ügye is a fővárosban. Az ország polgárosodásának további folyamata - tette hozzá Pratzner - nagy mértékben függ attól, hogy miként fog összeállni a költségvetés végleges változata.