Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Erkölcstanra oktatna a minisztérium

Az Oktatási Minisztérium (OM) elképzelése szerint az erkölcstant kötelező tantárgyként két évfolyamon vezetnék be a közoktatásba. Jelenits István piarista tanár üdvözölte ugyan a kezdeményezést, de szerinte még ez is kevés az erkölcsös neveléshez. Horn Gábor oktatáspolitikus viszont mindezt a pedagógus-, az iskola- és a tanszabadság elleni támadásnak érzi. A bevezetés időpontjáról még nem döntött a minisztérium.

Az OM elképzelése szerint az erkölcstant kötelező tantárgyként először két évfolyamon vezetnék be a közoktatásba: a 13-14 éves és 17 éves érettségi előtt álló korosztály számára. A tárca egyébként nem szeretné, ha az erkölcstan tanítása a hitoktatás alternatívájává válna, mert az utóbbira minden évfolyamban szükség van. Szemkeő Judit, a tárca közigazgatási államtitkára szerint fontos, hogy a „hagyományos magyar erkölcsnek megfelelő” tanításokat a diákok csoportbontásban sajátíthatják majd el. Az amúgy világi tantárgyat az egyik csoportban világi oktató, a másikban - más megközelítésben - hitoktató tanítaná, ugyanazon tananyag alapján.
Szemkeő Judit a tervekről a Heteknek az alábbi indoklást adta: „az erkölcstant elsősorban nem önálló tantárgyként kivánjuk oktatni. Az erkölcs ugyanis összefoglalóan mindazokat az évszázadok alatt kialakult együttélési szabályokat jelenti, amelyek lehetővé teszik a harmonikus életet. Senki sem kérdőjelezi meg az útjelző táblák fontosságát, véleményünk szerint ugyanilyen szabályokra szükségünk van a hétköznapi, munkahelyi, gazdasági életben is.”
Jelenits István piarista tanár szerint nem az erkölcstan bevezetése a legfontosabb feladat, hanem annak áttekintése, hogy az iskola milyen erkölcsi képet sugall. Arra kell törekedni - hangsúlyozta -, hogy a keresztény értékek a jelenleginél erőteljesebben megjelenjenek a társadalomban. Rédly Elemér, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottságának vezetője szerint az iskolai hitoktatás legnagyobb gondját az azzal szemben megnyilvánuló ellenállás jelenti. Az erkölcs nélküli nevelést gengszterképzésnek nevezte, s meggyőződése, hogy a keresztény értékrendnek valamennyi tantárgy szemléletében érvényesülnie kell.
Horn Gábor szabaddemokrata oktatáspolitikus s egyben gyakorló pedagógus lapunknak elmondta, hogy megdöbbenéssel vette tudomásul a hírt, mivel neki Pokorni Zoltán oktatási miniszter az elmúlt héten kijelentette, hogy nem szándékoznak az erkölcstant kötelező tantárggyá tenni. Egyébként ezt a tényt a miniszter az Országgyűlés nyilvánossága előtt is kijelentette. Horn szerint legjobb esetben is kommunikációs zavarról van szó. Mint mondta, az évtized elején Pokorni Zoltánnal együtt harcoltak - még a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetében - az erkölcstan és a hitoktatás kötelezővé tétele ellen. Véleménye szerint az erkölcstan mint tantárgy szakmailag abszurd dolog, mivel nem lehet tudni, hogy kinek milyen erkölcsét tanítanák. A „hagyományos magyar erkölcs” kategóriába szerinte a középkori inkvizíció is belefér. Az erkölcstan tervezett kötelező bevezetését támadásnak érzi a pedagógus-, az iskola- és a tanszabadság ellen. Mint mondta a pedagógus minden tettével morális példát ad és a morális élétre készít fel az iskolában. Ezért az erkölcstant mint tantárgyat üres beszédnek tartja, és tervezett bevezetését egyfajta fügefalevélnek értékeli. Szerinte a minisztérium célja: a hitoktatás kötelező tantárgyként való bevezetése.