Vissza a tartalomjegyzékhez


Egyházügyi hivatal létrehozását latolgatják

LOCSMÁNDI ANDREA

Az úgynevezett történelmi felekezetek - a római katolikus, a református, az evangélikus egyház, valamint a zsidó hitközségek - vezetői találkoztak a Magyar Köztársaság miniszterelnökével. “Áttekintettük azokat a legfontosabb területeket, ahol az állam és az egyház a polgárok érdekében együttműködhetnek” - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök és a történelmi egyházak vezetőinek közös nyilatkozata.


Orbán Viktor miniszterelnök Paskai László római katolikus bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Bölcskei Gusztáv, a református zsinat lelkészi elnöke, Harmati Béla evangélikus püspök-elnök, Schweitzer József országos főrabbi társaságában. Történelmi találkozó    Fotó: V. SZ.

Az egyházi vezetők tájékoztatták a miniszterelnököt az egyházfinanszírozással kapcsolatos közös álláspontjukról. Ennek értelmében elengedhetetlennek tartják, hogy minél előbb sor kerüljön azokra a jogszabálymódosításokra, melyek a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti szerződés maradéktalan végrehajtásához szükségesek. Orbán Viktor elmondta: várhatóan a jövő héten megnevezi annak a delegációnak a tagjait, amely a kormány részéről részt vesz az újonnan megalakuló szentszéki-magyar vegyes bizottság munkájában.
Az egyházfinanszírozás területén az elmúlt években kialakult arányok megőrzése érdekében méltányosnak tartják, hogy a kormány a katolikus egyházhoz és a zsidó hitfelekezethez hasonlóan a történelmi protestáns egyházakkal is közszolgálati feladatvállalásuknak megfelelő megállapodást kössön. Az egyházak képviselői üdvözölték, hogy a kormány határozottan föllép a közélet és a gazdasági élet tisztaságáért, a gyűlöletkeltés ellen, és a korrupció visszaszorítása érdekében. Orbán Viktor leszögezte: a kormány a kormánnyal szembeni gyűlöletkeltés ellen, is határozottan fellép. A kormányt sértő hasonlatok és párhuzamok a kormányt megválasztó polgárok számára is sértőek - mondta.
Semjén Zsolt egyházügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta: a protestáns egyházakkal kötendő megállapodások tervezetében a végső módosítások is elkészültek. A helyettes államtitkár az egyházalapítás feltételeinek megszigorításával kapcsolatban leszögezte: semmiképpen sem a vallásszabadságot kívánják korlátozni, csupán a vallásszabadsággal való visszaélést, emellett vissza akarják szorítani a más egyházak elleni gyűlöletkeltő, szélsőséges politikai nézetet közvetítő és a kizárólagosan üzleti tevékenységek folytatását. Semjén szerint létre kellene hozni egy egyházakkal foglalkozó tudományos jellegű intézményt, melynek keretében az egyházaknak bemutatkozási lehetősége lenne, továbbá az állampolgárok információt kaphatnának az őket érdeklő egyházról.