Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Orbán a táblabíróságok ellen
Solt Pál az Alkotmánybírósághoz fordul

A kormány nem tartja szükségesnek az ítélőtáblák felállítását, ezért a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban nem szerepel a táblák működtetéséhez szükséges 1,1milliárd forint. Az összeg nem pénzügyi okokból hiányzik a javaslatból, hanem azért mert a kormány nem akarja, hogy az ítélőtáblák 1999. január 1-én - a törvény szerint előírt időpontban - megkezdjék munkájukat. Mivel azonban a négyszintű bíráskodást az Alkotmány rögzíti - melynek módosításához szükséges kétharmados többséggel a kormány nem rendelkezik - az ítélőtáblákat nem lehet egyszerűen kiiktatni a magyar jogrendszerből. Ám a táblabíróságok felállításának tíz, tizenöt évvel való elhalasztásával az alkotmányt meg is lehet kerülni - derült ki a kormány illetékeseinek nyilatkoztaiból.

Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke szerint a kormány terve viszont úgy is felfogható, mint az Alkotmányban deklarált bírósági rendszer működésének az akadályozása, ezért az elnök Alkotmánybírósághoz fordul. Az OIT november 4-i rendkívüli ülésén a tíz bíróból és öt delegált tagból álló testület a kormány döntése ellen szavazott. Az ülés után a Legfelsőbb Bíróság elnöke kijelentette: „A kormány visszaél a joggal.” Az OIT szokatlanul éles hangú levélben reagált a Kormány kezdeményezésére. A miniszterelnökhöz eljuttatott állásfoglalás leszögezi: „a kormány előterjesztése egyetlen olyan elemet sem tartamaz, amely azt támasztaná alá, hogy a hatályos törvények végrehajtása, az ítélőtáblák működésének megkezdése veszélyeztetné a jogbiztonságot. Ellenkezőleg, a jogbiztonság sérelmét az ítélőtáblák felállításának indokolatlan elhalasztása jelentené.”
A Kormány november 5-i ülésén az OIT véleménye ellenére tartotta magát korábbi döntéséhez, új elem azonban a kormány álláspontjában, hogy az országgyűlésnek már benyújtott költségvetési javaslaton felül további 450 millió forintot kíván juttatni a helyi bíróságok megerősítésére. Szakértők már most felhívják a figyelmet arra, hogy ez az összeg nem elegendő ahhoz, hogy a helyi bíróságok helyzetében érdemi javulást eredményezzen, arra azonban talán elég lesz, hogy a helyi bíróságok bírái és a bírósági vezetők között ellentéteket gerjesszen.
Az országgyűlés alkotmányügyi bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képvielők elzárkóztak attól, hogy a bizottság, Hack Péter (SZDSZ) indítványának megfelelően, még a kormányzati döntés előtt meghallgassa a kormány álláspontját, valamint a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. A javaslat ugyan megkapta a házszabály szerint szükséges kétötöd arányú többséget, a kormánypárti többség azonban a meghallgatásokat későbbi időpontra halasztotta. Ezt követően a szocialisták és a szabaddemokraták kivonultak az ülésről.


Az igazságszolgáltatási reform részeként tavaly nyáron határozta el az Országgyűlés az ítélőtáblák felállítását, melyek Budapesten, Szegeden és Pécsett működnének. A táblabíróságok létrehozásával a jelenlegi háromszintes bírói rendszer (helyi és megyei, valamint Legfelsőbb Bíróság) négyszintűvé válna: a bonyolultabb ügyek rögtön a megyei bíróságokra kerülnének, ahonnan az ítélőtáblákhoz lehetne fellebbezni. Így a helyi bíróságoknak kevesebb és egyszerűbb ügyekkel kellene foglalkoznia, ami meggyorsítaná ezek elintézését. Másrészről a reform a Legfelsőbb Bíróság (LB) tehermentesítését is jelentené. A bírósági szervezetrendszer átalakítására azért van nagy szükség, mert jelenleg egy helyi bíróságon dolgozó bírónak egyszerre több száz ügy van a kezében, ami lehetetlenné teszi a gyors elintézést. A jobb munkamegosztás csökkentené az egy bíróra jutó ügyek számát és ezzel meggyorsítaná a perek befejezését. (Z. O.)