Vissza a tartalomjegyzékhez

TUDÓSÍTÓINKTÓL
Pengeváltások az alakuló megyei önkormányzatokban

A héten a legtöbb megyében megalakultak a megyei önkormányzatok, és megválasztották ezek vezetőit. A székfoglaló beszédekből, nyilvános vitákból, illetve háttér-tájékoztatókból arra lehet következteti, hogy mozgalmas évek várnak e grémiumokra.

Heves megyében az előzetes megállapodások ellenére sem kapta meg a kellő számú szavazatot a közgyűlés alelnöki tisztére Horváth Gábor, az FKgP jelöltje. A többi jelölt megegyezés szerint elfoglalhatta tisztét, így Sós Tamás (MSZP) mint elnök, Halász Károly (Fidesz), dr. Bajusz Imre (SZDSZ) és dr. Jakab István (Összefogás Heves Megyéért), mint alelnökök.
Balázs József (Fidesz - MPP) frakcióvezető az ülést követő bemutatkozó sajtótájékoztatón kijelentette: bár a Fidesz a mandátumok számát tekintve a második legnagyobb képviselőcsoportot alkotja, a szavazatok számát tekintve nyertesnek érzi magát, hiszen több száz vokssal kapott többet az MSZP-nél. Éppen ezért aggasztónak tartják, hogy miközben az SZDSZ háromtagú frakciója egy alelnököt, egy bizottsági elnököt és hat bizottsági helyet kapott, addig ehhez képest pártjának szerényebb mozgástér jutott.
Tolna megyében ellenben az MSZP és SZDSZ politikusai érezték sértőnek az új elnök, Koltai Tamás (Fidesz) szavait, aki kifejtette: „legújabbkori történelmünkben először adatott meg, hogy nem kommunista vagy posztkommunista szervezetek kormányozzák szűkebb pátriánkat.” (199o-1994 között az elnöki tisztet az MDF színeiben Priger József töltötte be - a szerk.) Koltai, miközben köszönetet mondott a választási bizottság munkájának kiemelte: „Akik bent ültek a szavazatszámláló bizottságokban figyelték az ellenfél Rodolfó-kezeit, nehogy megismétlődjék még egyszer az, ami 1947-ben a kék cédulás választásokon.” Az MSZP, illetve az SZDSZ helyi prominensei mindezen kijelentéseket felháborítónak találták. A közgyűlés főállású alelnöke Tímár László (MDF) lett, míg a társadalmi megbízatású alelnök Tollár Tibor (FKgP).
A baranyai helyzetet jól tükrözi a helyi újság tudósításának a címe, amely szerint „Izgalmas négy év várható” a megyei közgyűlésben. Itt az MSZP-SZDSZ és néhány civilszervezet koalíciója került mindössze két szavazattal többségbe a Fidesz-vezette polgári koalícióval szemben. Így dr. Kékes Ferenc (MSZP) lett az elnök, Bokor Béla (Civil frakció) és Pörös Béla (SZDSZ) lettek az alelnökök. A Fidesz - MPP, az MDF, az FKgP, és a Polgári Kör-frakció véleménye szerint a megye baloldali vezetése mellett nehéz lesz a polgári kormányzattól - eredményes lobbizás révén - támogatásokat szerezni.