Vissza a tartalomjegyzékhez

MÁRER GYÖRGY NEW YORK
Menni vagy nem menni

Két héttel ezelőtt beszélgetést folytattam egy amerikai születésű tanárral, aki ráadásul nem is ebben a körzetben, hanem jó néhány ezer kilométerre, avagy egészen pontosan: Las Vegasban él. Szó esett a gyermeknevelés kérdéseiről, azután az erkölcs és annak oktatása is szóba került. Még most is a fülembe cseng panaszos kérdése: miként beszélhet egy tanár erkölcsről, illetve erkölcsi alaptételekről és szabályokról a diákjainak, amikor a Fehér Házban az ország első embere, az elnök elrettentő példaként áll a nemzet közvéleménye előtt.

Valóban, sok helyen felmerül manapság ez a témakör. Mit is mondhat egy tanár a padokban ülő nebulóknak, ha azok felvetik és mélyebben firtatni kezdik a kérdést. El lehet tussolni a dolgot valamiféle ötletes vagy szellemes válasszal, de vajon megoldja-e a problémát az ilyen fellengzős hozzáállás, vagy esetleg csak olajat önt a tűzre? A diákok nyilvánvalóan azért fordulnak az oktatójukhoz ilyen kérdésekkel, mert egyrészt bíznak benne, másrészt szüleiktől esetleg nem kapták meg a kellő felvilágosítást. Elképzelhető, hogy a gyerekek esetleg már megkíséreltek feleletet kapni a kérdéseikre a médián vagy a számítógépen keresztül, de előfordulhatnak olyan részletek, amelyek továbbra sem világosak előttük, és ezeket szeretnék tisztázni.
A kérdés az: szabad-e a fiatalokat tájékozatlanul hagyni, avagy jobb, ha teljes, de legalább részleges képet nyernek a dologról? A válasz erre is sokféle lehet, de talán a legildomosabb, ha a gyerekek nemcsak szajkóznak valamit, hanem tudják, hogy miről beszélnek és képesek megítélni annak helyes vagy helytelen voltát. Az oktatóknak tehát az a feladatuk, hogy ezt tudatosítsák az iskolában és a helyes útra tereljék a fiatalkorúakat.
Van azonban a dolognak egy másik oldala is. Napjainkban a gyerekek már korán szembe kerülnek az élet komolyabb problémáival, hiszen a korszerű média jóvoltából ez szinte óhatatlan. Nomármost, ha egy iskolás azt hallja a rádióban vagy a televízióban, hogy az elnök nem mondott igazat az esküdtszék előtt, akkor joggal kérdezheti meg akár szüleitől, akár tanítóitól, vajon neki is szabad-e így cselekednie, ha az államfő megengedheti magának, hiszen a demokratikus rendben a legmagasabb hivatalokban lévő személyek sem állnak a törvény fölött.
Persze nem könnyebb a helyzete az amerikai törvényhozásnak sem, mivel az elnök nyilvánosan elismerte, hogy valótlanságot állított eskü alatt. A hamis tanúzás pedig büntetést von maga után. Az ilyen esetben a Kongresszusnak jogában áll olyan határozatot hozni, amely eltávolítja az elnököt a hivatalából. A dolog azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Az Egyesült Államokban minden bizonnyal demokrácia van, és ez az államforma sok jogot ad a polgároknak, de épp elég kötelességet is ró rájuk. Fokozott mértékben vonatkozik ez az ország választott tisztségviselőire. Ott van azután a közvélemény, amelynek súlya van, és a médiának még annál is nagyobb. Jelenleg országszerte folyik a vita arról, vajon helyes-e az elnök magánéletét kiteregetni, avagy sem. Sokan úgy vélekednek, hogy ez megsérti az úgynevezett „Privacy Act”, azaz „a magánéletről szóló törvény” előírásait. A másik tábor viszont azt vitatja, hogy az elnök bűncselekményt követett el, tehát felelnie kell érte, mint minden más rang nélküli polgárnak kellene.
A törvényhozásban már saját pártjának egyes képviselői is elítélik az elnököt viselt dolgaiért, és javasolták hivatalból történő eltávolítását. Más demokraták síkra szállnak az államfő mellett, és körmükszakadtáig hajlandóak harcolni az ilyen megnyilvánulások ellen. A Kongresszusban viszont kisebbségben vannak a demokraták, így a nagyobb felelősség a republikánus képviselőkre hárul. Az egész ország, de azt hiszem, talán az egész világ emlékszik még a Nixon elnök idejében lejátszódott Watergate-botrányra és arra, hogy az akkoriban többségi Demokrata Párt kongresszusi részlege milyen ádázul kirohant az elnök ellen, követelvén eltávolítását, amit bizonyára meg is szavazott volna, ha az államfő meg nem előzi az egész folyamatot azzal, hogy önként lemond és távozik a Fehér Házból.
Mi az oka annak, hogy a republikánusok most húzódoznak attól, hogy visszaadják a kölcsönt? Feltehetően megvan a kellő magyarázatuk magatartásukra - a dolog nyitja valószínűleg valamiféle politikai megfontolás. Amennyiben most elindítanák az elnök eltávolításának folyamatát, esetleg meg is tudnák szerezni hozzá a kellő szavazati többséget. A bökkenő csupán az, hogy a legközelebbi elnökválasztás csak 2000-ben lesz és odáig még több, mint két esztendő van hátra. Amint az köztudomású, az elnök eltávolítása esetén az alelnök lép a helyébe és költözik be a Fehér Házba. Két év alatt pedig megvan a lehetősége annak, hogy az alelnökből lett elnök alaposan megerősítse politikai helyzetét. Hozzájárul ehhez az a tény, hogy Amerikában az úgynevezett „incumbent”, azaz „hivatalban lévő” köztisztviselő mindenkor előnyt élvez a választók körében a „challenger”-rel, tehát a „hivatalon kívüli vetélytárssal” szemben. A republikánusok viszont két év múlva szeretnék viszszanyerni az elnöki hivatalt, amit két ízben is elvesztettek. Az ő érdekük tehát az, hogy az esetleg államfővé előlépő alelnök ne vehesse be magát úgy az elnöki palotába, hogy ne tudják onnan kiköltöztetni. Ennek megfelelően nem valami nagyon hangoskodnak az elnök eltávolításáért.
A republikánusok végül is elindították az elnök hivatalból való eltávolításának folyamatát. Várhatóan alkotmányjogi és törvényhozási hercehurcákkal húzzák majd el az ügyet olyannyira, hogy a szavazásra csak néhány héttel a választás előtt kerüljön sor. Így két legyet üthetnek egy csapásra, mivel eltávolítják hivatalából az államfőt, ugyanakkor nem adnak időt és módot az alelnöknek, hogy túl hosszú ideig kormányozzon, és beépüljön az elnökségbe.
Az elnök számára tehát a hamleti kérdés: „Menni vagy nem menni…?!”
Az előbbiek mindössze elgondolások, esetleg megvalósíthatatlan töprengések, de hát a demokráciában pontosan ez a szép, hogy az újságíró a megtorlástól való félelem nélkül, nyugodtan kifejtheti elgondolásait és véleményét. Annakidején egy kedves anekdota járta, amely felvetette a kérdést, hogy mi a különbség a szovjet és az amerikai szólásszabadság között? A válasz az volt, hogy Amerikában a szólás után is megmarad a szabadság.