Vissza a tartalomjegyzékhez

SOMORJAI LÁSZLÓ
Konferencia a Soáról

II. János Pál pápa Megfontolások a Soáról című, 1998. március 12. keltezésű körlevelét a hazai katolikus egyház sokáig csendes meglepetéssel fogadta. Most azonban a pannonhalmi bencés monostor november 4-én és 5-én másfél napos konferenciának ad helyet, amelyet Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát kezdeményezésére - több (keresztény, zsidó, protestáns) teológiai egyetem és országos szervezet támogatásával - Magyar megfontolások a Soáról címmel rendeznek. A meghívott, mintegy húsz előadó négy témakörre csoportosítva kapta meg fe-
ladatát. Szó lesz az előítéletek lélektanáról és szociológiai vonatkozásairól, a toleranciáról, a zsidóüldözés és a magyarországi holocaust történetéről, valamint a zsidó-keresztény párbeszéd jelenlegi állásáról.
A sajtó számára rendezett fogadáson Várszegi Asztrik a társadalmi megbékélést és kiengesztelődést jelölte meg a konferencia céljául. „Emlékezés által szeretnénk gyógyulni” - mondotta a főapát. Schweitzer József országos főrabbi meleg szavakkal méltatta a kezdeményezést, amelyet történelmi fontosságúnak nevezett mind a katolikus, mind a zsidó felekezet és az egyetemes zsidó történet szempontjából.