Vissza a tartalomjegyzékhez

LOCSMÁNDI ANDREA
Hatalomkoncentráció az önkormányzatokban

Debrecenben a fideszes polgármestert három ugyancsak pártbéli alpolgármester segíti a Cívis város irányításában. Szegeden, ahol szintén a Fidesz - MPP szerepelt legjobban a helyhatósági választásokon, kancellária típusú hivatali működést kívánnak bevezetni a kormányrudat átvevő „polgári szövetséges” politikusok. Az MSZP-s, illetve SZDSZ-es, polgármesterek viszont, úgy tűnik, kölcsönösen a hatalom megosztásában bíznak: Pécsett a szocialista polgármestert segíti szabaddemokrata alpolgármester, Budapesten viszont éppen fordítva. Ágh Attila és Schlett István politológust kérdeztük az önkormányzati hatalomkoncentráció kérdésköréről.

„A központi kormányzatban ténylegesen megtörtént a hatalomkoncentráció, de ebben semmi rossz nincs, ilyen a magyar alkotmányos berendezkedés. Ennek megfelelô kormányzati struktúra felállítására - ügyetlenebbül ugyan - az elôzô két kormány is tett lépéseket. A Fideszrôl viszont elmondható, hogy már megcsinálta” - mondta lapunknak Ágh Attila politológus. Az viszont kérdés, hogy csak a központi kormányzatban, vagy valamennyi hatalomágazatban megvalósul-e ez. A polgári demokráciában a hatalommegosztás során egyes hatalmi centrumok ellensúlyozó szerepet töltenek be az erôs miniszterelnöki kormányzás mellett. Az idei önkormányzati választásokról elmondható, hogy a fékek és ellensúlyok szerepe kétségtelenül megerôsödött. Tény, hogy a Fidesz számára a májusinál kedvezôtlenebb önkormányzati struktúra alakult ki - folytatta a szakember, aki ezt két fő okra vezeti vissza.
Egyrészt a jobboldalon elérhetô szavazatokat nagyrészt felszívták, ebbôl tovább építkezni már nem lehetett. Másrészt azoknak a korábbi szabaddemokrata szavazóknak, akik tavasszal országosan a Fideszre szavaztak, egy jelentôs része „visszalengett” az SZDSZ-hez. Ôk viselik legnehezebben a széles jobboldali koalíció létrejöttét. Ebben szerepet játszott a választások elôtti vita arról, hogy vajon ellensúly-e az önkormányzat vagy a kormányzat kinyújtott keze.
Természetesen minden helyi önkormányzat ellensúly akkor is, ha ugyanolyan színű, mint a kormányzat, hiszen az ellensúlyozó jelleg az eltérô lokális érdekekbôl is fakad. Ez a központi kormány és Szeged között akkor is felszínre kerül - jelentette ki a politológus -, ha Szegeden egy nagyon erôs fideszes vezetés alakul ki. Hiszen a szegedi vagy a debreceni érdek nem esik egybe automatikusan az országossal.
Ágh a kormányprogram helyi szintekre való „leképezésével” kapcsolatban a következôket mondta: tanácsrendszernek hívták azt, amikor a kormány eldöntötte, hogy mi a közjó, és ezt a helyi szervek egyszerűen végrehajtották. A kormány természetesen megpróbálja majd végrehajtatni, de ez még a fideszes helyeken sem fog igazán sikerülni, mert nem így működik a politikai rendszer. Mivel a fejlesztési források nagyon szűkösek, következésképpen Mosonmagyaróvártól Battonyáig ütközniük kell az érdekeknek. Szükségképpen tehát egyeztetések és kompromiszszumok útján kell a hatalommegosztásnak működnie.
„Szerintem az elhíresült »egészpályás letámadás« viszont azt jelenti, hogy az alkotmányosan biztosított hatalmi centrumokról olyan helyekre viszik át a hatalmat ahol ez a hatalom önmagában nem legitim” - fogalmazott a politológus, aki úgy véli: egy kormány nem fogalmazhat úgy, hogy „gazdasági hatalom”, illetve „sajtóhatalom”. Ha mindezekben egyensúly létrehozására törekszik, akkor ez az egész társadalom erőszakos átpolitizálásának fogható fel. A sajtóban és más szférákban ugyanolyan hatalmi elv működik, mint a központi kormányzatban: ha nem az adott terephez méltó eszközökkel avatkoznak bele, abból semmi elônye nem származik a kormánynak. Ha „államosítják” az MTV-t, ez csupán egy kormányzati öngól lehet, ugyanis az emberek el fognak fordulni az államosított tévét, amely így nevetség tárgyává válik, és a kereskedelmi tévék adásait fogják nézni.
Schlett István politológus viszont semmi rosszat nem lát abban, hogy az önkormányzati rendszereken belül is a kormányprogramot szeretnék megvalósítani. Igaz - teszi hozzá - csak akkor, ha ez a befolyás nem használ törvénytelen eszközöket. Mint fogalmazott: „A kormány óhaja, hogy az önkormányzatok működjenek együtt vele. Én ebben semmi kivetnivalót nem látok. Háborúzni kellene egymással? Ha az önkormányzat döntését közvetlenül befolyásolná a kormány, abban az esetben törvényt szegne. Persze közvetett eszközökre is lehet gondolni: a kedvenc önkormányzatoknak több pénzt ad, mint másoknak. Még ha lennének is ilyen szándékai, nehezen tudná végrehajtani a normatív elosztás miatt. Meglehetôsen cizellált rendszer alakult ki arra, hogy állami költségvetésbôl ne lehessen legálisan közvetlenül jutalmazni és büntetni az önkormányzatokat pártszimpátia alapján. Szép dolog a bizalom, meg szép dolog a gyanakvás is - de hát ezek a létezô intézmények pontosan ezt a kettôsséget, tehát a gyanakvást és a bizalmat egyszerre fejezik ki.”
„A hatalomkoncentráció ellen nem úgy kell védekezni, hogy a hatalomgyakorlást lehetetlenné tesszük, mert abból csak anarchia következik, hanem a hatalmat korlátok közé kell szorítani” - vélekedett Schlett. „Ezek a korlátok pedig a törvényekbôl származnak. Hiába van egy polgármester és három alpolgármester ugyanabból a pártból, ez a négy ember sem teheti meg azt, amit akar, hiszen tevékenységüket törvények határolják be. Továbbá ott áll velük szemben ellensúlyként a közgyűlés, amelyben más pártok is képviseltetik magukat. Tehát a hatalom korlátait ne ott keressük, ahol a döntéshozó szerveket döntésképtelenné változtatjuk. Ez az önkormányzatokra is és a kormányra is vonatkozik” - mondta. „Elhiszem, hogy valakinek nem tetszik ez a kormány, vagy valaki attól fél, hogy itt valamiféle antidemokratikus intézkedések történnek, vagy erôsíteni szeretné a kontrollt a kormány fölött, ezek mind legitim és teljesen érthetô törekvések. Számomra a dolog ott tűnik elhibázottnak, amikor ezt oly módon akarják végrehajtani, hogy lehetetlenné akarják tenni a kormányzást” - mondta a politológus.