Vissza a tartalomjegyzékhez

MÁRER GYÖRGY NEW YORK
Tanulhatunk az amerikai demokráciától

„Magyarország készen áll egy nemzetközi akcióban való részvételre, de ennek formáját úgy kell megválasztani, hogy a sajátságos nemzeti korlátainkat figyelembe vegyük” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök tudósítónk kérdésére New Yorkban, ahol csütörtök este találkozott a helyi magyarság képviselőivel.


Orbán Viktor és Bill Clinton. Az amerikai elnök méltatta a szervezett bűnözés elleni határozott magyar fellépést    Fotó: MTI

A tervezett koszovói NATO-akcióban történő magyar szerepvállalás korlátjaként azt a tényt jelölte meg a miniszterelnök, hogy Szerbia szomszédos állam, amelynek területén, a Vajdaságban 350-400 ezer magyar él. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitikának ezeket a korlátokat figyelembe kell vennie, amikor kinyilvánítja együttműködési szándékát, és az együttműködés formáját ennek figyelembevételével kell megválasztani. „Ezt egyébként az amerikai elnöknek is elmondtam” - mondta a kormányfő, aki munkatársunk további kérdésére kifejtette: reméli, hogy a magyar politikában az elkövetkező esztendőkben megerősödik az az angolszász szokás, mely szerint az érvekre érvekkel válaszolnak.
Az Egyesült Államokban tartózkodó magyar miniszterelnök Washingtonban találkozott Bill Clinton elnökkel, Cohen védelmi miniszterrel, James Wolfersohnnal, a Világbank elnökével, Janet Reno igazságügyminiszterrel, Louis Freeh FBI-igazgatóval és másokkal.
Az elnökkel folytatott mintegy harmincperces megbeszélés előtt a két államférfi rövid ismertetőt olvasott fel a tárgyalásuk során szőnyegre kerülő kérdésekről. Az amerikai államfő közölte, hogy felkeltette érdeklődését Orbán Viktornak és kormányának eddigi tevékenysége. A magyar miniszterelnök kifejtette: voltaképpen ő az első magyar kormányfő, aki Washingtonban szövetségesként folytathat tárgyalásokat. Leszögezte, hogy Magyarország a mai válságos világgazdasági helyzetben már a nyugati világ szerves része, és nem kezelhető többé a kialakulás folyamatában lévő piacként. Clinton elnök egyébként ezt maga is alátámasztotta kijelentvén: a magyar kormány minden lehetőt elkövet annak érdekében, hogy ellensúlyozza a válság kedvezőtlen kihatásait. Az amerikai államfő elmondta: Magyarország még nem tagja a NATO-nak, következésképpen egy esetleges koszovói beavatkozásban csak, mint önkéntes venne részt, bár reményét fejezte ki, hogy egy ilyen lépés elkerülhető, ha Milosevics jugoszláv elnök eleget tesz az ENSZ-határozat előírásainak. Clinton méltatta a magyar kormány elkötelezettségét a szervezett bűnözés ellen. A baráti légkörű megbeszélés végeztével az amerikai elnök a szokásostól eltérően a kijáratig kísérte a magyar vendéget.
Washingtoni programját követően Orbán Viktor New Yorkba látogatott, ahol megbeszélést folytatott George Pataki magyar származású kormányzóval. A magyar média részére tartott esti sajtótájékoztatóját követően a miniszterelnök találkozott a New York-i magyarság képviselőivel. Kérdésemre, miszerint mit vett át kormányzata az amerikai demokráciától és mit tart érdemesnek arra, hogy a jövőben alkalmazza, Orbán Viktor - a közönség derültsége és tapsa közepette - a következőket válaszolta:
„Arra a kérdésre, hogy mit lenne érdemes megtanulni az amerikai demokráciától, talán azt mondanám: azt a képességet, hogy tizenöt perc alatt válaszolni tudjak ennyi kérdésre. Szorgalmas miniszterelnök vagyok, de ezt még nem tudtam elsajátítani. Ami engem vonz az amerikai demokráciában és az amerikai politikában az nem más, mint hogy itt még egy olyan ódivatú szokás van használatban, amelyben az emberek érvre érvvel válaszolnak, és álláspontra egy másik álláspontot vonultatnak fel: nem gondolják úgy, hogy erővel válaszolhatnak értelmes érvekre. Nagyon vonzó dolog, ha valaki követi a vitákat, bár nem mondom, hogy az ember mindig elégedett lehet azzal, amilyen módon kifejtik az álláspontjukat az amerikai politikusok. De mégis az a törekvés, hogy érveket mondjanak, és saját álláspontjukat meg tudják alapozni - nagyon szimpatikus.
Magyarországon nagyon gyakran csak az amerikai társadalomnak a figyelmet felhívó, szélsőséges jelenségeivel találkozunk. Ezt közvetíti felénk, a modern világnak ez a sajátossága, ez lóg ki a sorból, ez hívja fel magára a figyelmet. Nagyon sokan vannak odahaza, akik hajlamosak Amerikát ilyen szélsőségesen libertári-ánus, a hagyományos értékektől elforduló világnak vagy akár veszedelemnek minősíteni. Ha az ember eljön Amerikába, akkor láthatja, hogy ez nem így van. Én most a Washigton Postban láttam egy felmérést, ami arról szólt, hogy mi az értékrendje az amerikai polgároknak. Az a hagyománytisztelő, közgondolkodású társadalom, amely kibontakozott előttem a felmérésben, bármelyik ókonzervatív európai államnak is dicsőségére válna. Amikor hazamegyek, széles körben el is fogom mondani, hogy az az Amerika, amelyet odahaza nagyon sokan a globalizáció és az amerikai kultúrával azonosított néhány jelenség miatt fenyegetésnek és a magyar nemzeti kultúrával szembeni veszélyes kihívásnak minősítenek, az nem Amerika. Létezik egy ilyen veszély, de ez nem az amerikai nép sajátja. Legfeljebb csak része egy ennél sokkal szélesebb amerikai valóságnak. - mondta a kormányfő.
Látogatásának zárónapján Orbán Viktor a New Jersey-ben lévő Woodbridge városkában labdarúsó mérkőzésen vesz részt, mint az itteni Hungária nevű magyar csapat játékosa. A mérkőzés után pedig előadást tart a Rutgers Egyetemen.