Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Lordok alkonya

Manapság nem túl rózsásak a brit főrend kilátásai Angliában. Az egyesek által csupán divatjamúlt középkori limlomnak titulált nemesi címek napja leáldozóban van.

A munkáspárti képviselők a jövő évben nagy valószínűséggel indítványozni fogják, hogy a felsőházi bársonyszékeket ne lehessen többé örökösödési jogon elfoglalni. Ezzel a lépéssel az ország több mint 700 márkiját, báróját, grófját és vikomtját fosztanák meg attól az évszázados, apáról fiúra szálló jogtól, mely a nemesi címmel együtt parlamenti képviselőséget és szavazati jogot is biztosít az örökösnek.
„A dolog egyszerű” - indokolta Tony Benn munkáspárti képviselő, aki maga is mint Stansgate második vikomtja kezdte pályafutását, míg 1963-ban önként le nem mondott a címről. „Ha egy repülőgépen ülnék, és a vezető azt mondaná: ‘Én nem tudok repülőgépet vezetni, de a nagyapám pilóta volt’, hát hanyatt-homlok menekülnék a gépről. Vagy mi lenne, ha a fogorvosom így szólna: ‘Én ugyan nem vagyok fogorvos de az apám fogorvosként praktizált a 20-as években. Kérem, tátsa ki a száját!’, bolond volnék rá hallgatni.”
Az ilyetén megnyilvánulásokat természetesen a másik oldal sem hagyja szó nélkül.
„Könnyű beskatulyázni és kigúnyolni bennünket” - nyilatkozta Lord Hastings, egy a tizenharmadik századig viszszanyúló nemesi cím 22. örököse. „Elismerjük, hogy a rendszer nem demokratikus, és mindennek demokratikusnak kell lennie a mai világban, de az örökösök nem csupán földbirtokosok, akik beszedik az adót.”
Igazukat bizonyítandó, a Lordok Háza az elmúlt hónapokban fokozott erőfeszítéseket tett érdemei elismertetésére. Élve vétójogával, a főrendiház több, mint 31 alkalommal szavazta le az alsóház indítványait.
A legfrissebb esetben (amely után még az arisztokrata honatyákat monthy pythonos öregurakként ábrázoló, vitriolos újságírók is a „Nép Felsőháza”-ként emlegették a képviselőtestületet) sikerrel gátolták meg, hogy a homoszexuális kapcsolatok esetében a legális életkort 18 évről 16 évre csökkentsék. Míg a kormánynak az az aggodalma, hogy a választás útján bekerült képviselők akaratának érvényesülése csorbát szenved, a főrend egészséges szabályozóerőként látja önmagát egy olyan parlament felett, amely hajlamos többségi szavazatokkal káros indítványokat is elfogadni.
Sorolhatnánk az érveket és ellenérveket, a kormány legnagyobb problémája mégis az, hogy nem tudják, kivel helyettesítsék őket. A jelenlegi felsőházban található ugyan 477, a kormány által választott örökös tag, akik nem adhatják tovább a címet, ám egy olyan felsőház, amely tisztán a kormány által kinevezett tagokból állna, nincs mindenki ínyére.
(Forrás: International Herald Tribune)