Vissza a tartalomjegyzékhez

SZAKONYI DÁVID
Hulladék-huzavona

Még nem tudni, hogy lesz-e építési engedély a Garé határába tervezett veszélyeshulladék-égető megépítésére. Ez a Legfelsőbb Bíróság döntésén múlik, az ügy ugyanis sokévi hányattatás után oda került.

1995. decemberben kért hatásvizsgálatot és környezetvédelmi engedélyt a megyei környezetvédelmi hivataltól az építő, a Hungaropec Rt. A szakhatóság az engedélyt nem adta meg, mert a szemétlerakást nem tartotta biztonságosnak. A társaság fellebbezett és másodfokon az engedélyt mégis megadták, arra hivatkozva, hogy az első fokú hatóság nem minősült illetékesnek a döntéshozatalban. A kapott engedélyt azonban a zalántai önkormányzat megtámadta, erre a Közigazgatási Hivatal megsemmisítette azt. Az építő újabb fellebbezése után a megyei bíróság helybenhagyta a hatósági engedély megadását, tehát az megint érvényes.
1997 végén építési engedélyt is kaptak Garétól, ám az életben lévő környezetvédelmi törvény alapján a település ennek kiadására valójában nem volt jogosult. A siklósi jegyző lett volna az illetékes, de nála összeférhetetlenséget állapítottak meg, mivel benne volt a szóban forgó engedély megtámadásában. Így a komlói jegyző elé került a terv, aki elutasította az engedélykérelmet. A részvénytársaság a Legfelsőbb Bírósághoz adott be fellebbezést, döntés novemberre várható.
Gáspár Jenő, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal hatósági főosztályának vezetője lapunknak elmondta: az indoklás az első fokú határozatéval megegyező, mivel végül is azt hagyták helyben. A műszaki terv nem felel meg minden szakhatósági követelménynek és a kiszemelt terület is alkalmatlan a létesítmény elhelyezésére. Újabb területek és azokhoz való engedélyek szükségesek. A jelentős környezeti károsodással fenyegető terv nélkülözi a környezetvédelmi megelőző intézkedéseket.