Vissza a tartalomjegyzékhez


Tollhegy

Olvasóink leveleit szerkesztett formában közöljük. Nem adunk helyet szélsőséges, az emberi méltóságot sértő megnyilatkozásoknak, illetve olyan véleményeknek, melyek fölösleges indulatokat keltenek.


Tisztelt Szerkesztőség!
Nagyon jó olvasni az érdekes cikkeket. A Hetek egyik számában olvastam egy cikket Kié itt a föld? címmel. Ehhez a cikkhez kapcsolódik a Nehémiás 2,19-20 válasza, amit Nehémiás válaszolt az ellenségeiknek, a horoniaknak, ammonitáknak és az araboknak. Én a New International Version nevű angol fordításban fedeztem fel a napokban, ami különösen kihangsúlyozta ezt a tényt: „…néktek pedig részetek, jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!”.
Egy másik érdekes vagy inkább fontos téma a „Year 2000 Problem”, amiről itt az USA-ban egyre több információ jelenik meg. Erről is szívesen olvasnék a lapban.

Csaba Erdős, Portland, Oregon


Tisztelt Szerkesztőség!

A Hetek 1998. június 20-i számában az olvasói rovatban tűnt fel Sz. A. felháborodott írása az újságról és a zsidóságról. Levelét azzal fejezi be, hogy „szégyelljék magukat!”.
Néhány gondolattal szeretnék válaszolni Sz. A.-nak, hogy miért nem kell szégyellnie magát annak, aki olvassa e lapot, és szereti a zsidókat.
Egyben szeretnék ezen írásommal is hozzájárulni a magyar közgondolkodás formálásához a fenti témával kapcsolatosan.
E hetilapot jónak tartom. Tárgyilagos, valósághű, korrekt információkat kap az olvasó. Mentes a szélsőségektől, és végre van egy horoszkóp és egyéb szenny nélküli hetilap.
A zsidó történelmet ismerve tudjuk, hogy ők nem maguktól jöttek létre, hanem Isten döntött úgy, hogy létrehoz egy különlegesen élő népet, mely az Ő népe lesz. Ez kiváltság. Ha valakinek mégis kifogása lenne e nép ellen, egyedül csak Istennél reklamálhat, de ezt nem ajánlom, mert Ő kijelentette: „aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja”; „aki titeket átkoz, átkozott lesz, aki titeket áld, áldott lesz”. Ezért én inkább áldom őket, hogy áldott legyek. Ez az isteni döntés ma is érvényes, mert Isten nem vonta vissza. Tehát ők nem tehetnek arról, hogy vannak, mint ahogy mi sem tehetünk arról, hogy vagyunk. Mi sem fizettünk azért egy fillért sem, hogy magyarok, románok, németek stb. legyünk. Ami közös, hogy egy vérből vagyunk.
Aki a zsidó-keresztény történelmet ismeri, tudja, hogy mennyivel szegényebb lenne a világ zsidóság nélkül.
Az ő soraikból került ki Mózes az Ószövetség legnagyobb prófétája, aki által megismerhette az emberiség az Isten törvényét és a Tízparancsolatot, melynek elemei felismerhetők a polgári rendtartásban.
Zsidó volt minden idők legnagyobb királya, Dávid, és még sok történelmi nagyság, Ésaiás, Jeremiás és még sok próféta, akik által Isten jó előre tudatta az emberiséggel, hogy mi az ő terve a világgal, az emberiséggel. E próféták által Isten választ ad az ember legnagyobb kérdéseire is, például: mi van a halál után, lesz-e feltámadás, vége lesz-e a világnak, mikor és milyen módon, lesznek-e túlélők, mint az özönvízkor, hogy lehet ezt a világméretű drámát túlélni, van-e üdvösség, van-e kárhozat stb.
Ezekre a kérdésekre a tudósok nem tudhatnak hiteles választ adni.
A zsidóktól származik a Messiás, Jézus Krisztus, a kereszténység megalapítója. Az újszövetség evangélistái - egy kivételével - mind zsidó férfiak voltak. Az apostoli leveleket is mind zsidók írták. Gondolom, szabad erről beszélnünk, ha már keresztény Magyarországról beszélünk. A keresztény világ legcsodálatosabb könyve, a leghitelesebb mű, a Szentírás is a zsidók által jutott a kezünkbe.
Az idők folyamán az emberiség igen felhalmozta felelősségét Isten előtt a zsidósággal való bánásmódja miatt.
Tehát nem kell szégyellnie magát annak, aki a zsidókat szereti, de aki a Szentírást még egyszer sem olvasta el figyelmesen, tudatlan marad e kérdésben.

Tisztelettel:
Városi István, Budapest