Vissza a tartalomjegyzékhez


Egyházak nem függhetnek pártoktól

Frenkl Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, világi elnöke

- Ön hogyan értékeli a választások első fordulójának eredményeit?
- Sajnálom, hogy ennyire alacsony volt a részvétel a választások első fordulójában. Hazafiúi kötelességnek tartjuk - az Evangéliumban is szerepel -, hogy megadjuk a császárnak, ami a császáré, azaz részvételünkkel biztosítsuk azt, hogy nem az állampolgárok kisebbik része dönt az ország sorsáról. De bízom a polgárok bölcsességében, és abban, hogy szavazataikkal olyan arányok fognak kialakulni, ami az ország kormányozhatóságát fogja eredményezni.
- Mi a véleménye a MIÉP parlamentbe való bekerüléséről?
- Véleményünk szerint a MIÉP-nek nem lesz kormányalkotó szerepe. Az országos elnökség minden lehetséges koalíció esetén bizakodó az evangélikus egyház jövőjét illetően, mert minden meghatározó politikai erőben látnak felelős személyiségeket, ahogy az eddigi politikának is számos értékét megfigyelték.
- Hogyan látják az egyházak politikai szerepvállalásának kérdését?
- Elsősorban a közéleti szerepvállalást tartjuk fontosnak. Nem létezik pártoktól független politika, az egyháznak pedig nem szabad semmilyen politikai erőtől függeni. Az egyház vertikális függőségben áll. Lebeszélő jelleggel engedjük meg a klerikális személyek politikai, képviselői szerepvállalását. Rábeszélő jelleggel viszonyulunk azonban a helyhatósági választásokhoz. Erősen támogatjuk, hogy az evangélikus egyház képviselői a helyi lakosság bizalmából adódóan erejükhöz mérten vállaljanak szerepet a helyi közéletben.
- Mi a véleménye a média szerepléséről?
- A médiából jelenleg hiányzik a pluralista gondolkodás: a világ és az egyház egyaránt sokkal összetettebb, mint amit a média megjelenít. Hivatalos egyházi vélemények helyett szükséges lenne megszólaltatni több egyházi és laikus személyiséget, ez tudná igazán visszaadni a társadalom sokszínűségét.