Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON
Minden vallásnak teljes szabadságot

„Felelőtlen és ellenséges spekulációnak” minősítette Tom Lantos, az Amerikai Kongresszus Külügyi Bizottságának tagja a Magyarország NATO-csatlakozása körül elhangzott egyes ellenérveket. Tom Lantos szerint az amerikai szenátus a húsvéti szünet után hamarosan nagy többséggel megszavazza a bővítést támogató javaslatot. A Magyarországra látogató politikust többek között az emberi jogok európai helyzetéről és az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséről kérdeztük.


Tom Lantos. „Kitűnő a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között”
Fotó: Vörös Szilárd

- Felmerülhet-e még bármilyen új ellenérv a NATO-bővítéssel kapcsolatban az amerikai szenátusban?
- Nem számítunk meglepetésszerű fordulatra. Azoknak, akik ellenzik Magyarország NATO-csatlakozását, már csak néhány napjuk van hátra. Természetes, hogy ők a leghangosabbak most, hiszen a döntés meghozatala után mondanivalójukra már senki nem lesz kíváncsi.
- Az elmúlt évtizedekben sokat küzdött az etnikai diszkrimináció ellen. Többek között a kolozsvári amerikai konzulátus megalapítása is az ön nevéhez fűződik. Milyen szerepet játszhat ma az Egyesült Államok az európai konfliktusok rendezésében?
- Csaknem 18 éves kongresszusi pályafutásom fókuszában az emberi jogok képviselete állt. Jelenleg is a kongresszus emberi jogi testületének elnöke vagyok. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak még az eddiginél is aktívabb és intenzívebb szerepet kellene vállalnia az emberi jogokkal kapcsolatban. Én magam is gyakran néztem kritikus szemmel kormányunkat, mivel bizonyos pontokon nem érvényesítették az emberi jogokat annyira, mint amennyire én tettem volna. Gondolok itt például Kína esetére. Tehát az én álláspontom nem egyezik meg a kormányéval, mégis be kell látnunk, hogy az Egyesült Államok kormánya élen jár az emberjogi kérdések kezelésében más országokhoz képest.
- Európában egyre inkább előtérbe kerül a lelkiismereti szabadság kérdése is. Egyes országokban megkíséreltek a tradicionális vallások védelmére hivatkozva háttérbe szorítani más egyházakat. Ön mit gondol erről?
- Az orosz duma részéről nagy tévedés volt, amikor korlátozta a bizonyos vallási csoportok szabad működéshez való jogát. Én azon az állásponton vagyok, hogy minden vallásnak teljes és egyenlő jogkört kell biztosítani a társadalomban való részvételhez. Én a vallásszabadság elkötelezett híve vagyok, és véleményem szerint minden törvényes vallásnak biztosítani kell a teljes és egyenlő teret a társadalomban való részvételhez, legyen az magyar, kínai, orosz vagy bármilyen társadalom.
- Ön személyesen is sokat tesz a befektetések ösztönzésére. Lát-e további lehetőséget a bővítésre?
- Ma kitűnő a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között. Az amerikai befektetések Magyarországon meghaladják a hat és fél milliárd dollárt. Hadd mondjak erre egy friss példát. A napokban ünnepelte egy amerikai nagyvállalat a Gyógyszerészeti Kutató Intézet megvásárlásának évfordulóját. Ez az együttműködés szerintem jól példázza az amerikai szakértelem és pénzügyi tőke, illetve a magyar tudományos képzettség közös kiaknázását. Engem személyesen is érint ez a terület, hiszen otthon, Kaliforniában a választási körzetemben van az USA legnagyobb gyógyszergyártó központja. Barátommal, Al Gore alelnökkel nemrégiben meglátogattuk a világhírű GeniTech gyógyszergyárat, amelynek magyar érdekeltségei is vannak. Hiszem, hogy a jövőben újabb lehetőségek nyílnak a magyar tudósok és kutatók számára, hogy tehetségüket és szakmai képzettségüket nemzetközi szinten kamatoztassák.