Vissza a tartalomjegyzékhez

MORVAY PÉTER
A Jeruzsálem kérdés

A Jeruzsálem státusáról folyó vita ötven éve szerepel a nemzetközi diplomácia napirendjén. A közel-keleti béketárgyalások legkritikusabb pontjának számító Jeruzsálem-kérdés megoldására több - egymással szöges ellentétben álló - rendezési terv is forgalomban van.
Az ENSZ 1947. november 29-i határozata szerint a város - nemzetközi státussal - a világszervezet ellenőrzése alá került volna. A döntés értelmében a semleges területnek nyilvánított Jeruzsálem demilitarizált övezetté vált volna, ahol a közrend és a szent helyek védelme érdekében külföldiekből álló különleges rendőrséget állítottak volna fel. A helyi tanács döntéseivel kapcsolatban az ENSZ által kinevezett kormányzó vétójogot kapott. Ez a terv - gyakorlatilag változatlan formában - ma az Európai Unió és a Vatikán megoldási javaslata a várossal kapcsolatban.
A palesztinok Kelet-Jeruzsálemet a palesztin állam leendő fővárosának tekintik. Érvelésük szerint a - korábban egységes, majd az 1948-as arab-izraeli háború következtében megosztott, és 1967-ben újra egyesített - város ma katonai megszállás alatt áll. Úgy vélik: az izraeli kormánynak a Kelet-Jeruzsálemben élő „180 ezer zsidó telepest” támogató politikája jelenti a legnagyobb akadályt a végleges rendezés útjában. Az oslói tárgyalások során felmerült, hogy Izrael esetleg hozzájárulna ahhoz, hogy egy Jeruzsálem környéki településen Al-Quds néven létrejöjjön a palesztin főváros, amely magában foglalná a jelenlegi Kelet-Jeruzsálem területének mintegy 10 száza-
lékát is. Az ún. „Beilin-terv” - úgy tűnik - lekerült a napirendről, azt követően, hogy egy amerikai zsidó milliárdos Kelet-Jeruzsálemben az átadásra kiszemelt negyedben számos telket felvásárolt.
Jeruzsálem Izrael örök, oszthatatlan fővárosa - így szól az egységes izraeli álláspont Jeruzsálem státusáról. Az izraeli törvényhozás 1980-ban törvényben is megerősítette ezt az elvet, amely azóta is a világpolitika egyik legnagyobb vitatémájának számít. A város a történelem során soha nem volt más nemzet fővárosa, ezért Izrael elutasítja, hogy Jeruzsálem a béketárgyalások során alku tárgya lehessen. Jichak Rabin, a békefolyamatot megindító, majd meggyilkolt miniszterelnök egyik utolsó parlamenti beszédében kijelentette: „Egy olyan téma van, amelyben nincs vita a bal és a jobboldal között: ez Jeruzsálem egysége, és az a tény, hogy a város Izrael fővárosa marad a jövőben is. Újra elismétlem: nincsen két Jeruzsálem, egyetlen Jeruzsálem létezik. Álláspontunk szerint Jeruzsálem nem lehet kompromisszum tárgya. Jeruzsálem a miénk volt, a miénk lesz és a miénk ma is - és ez így is marad örökké.”