Vissza a tartalomjegyzékhez


Jogszabály a fogyasztóért

Az új fogyasztóvédelmi törvény garanciális jogot és szankciót ír elő a fogyasztók védelmében. A büntetés a felső határ nélküli bírságolástól (eddig legfeljebb 30 ezer forint volt) akár a bolt bezárásáig is terjedhet. A március elsején életbe lépett törvény eleget tesz a társadalmi elvárásoknak és az Európai Unió követelményeinek egyaránt. Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium hamarosan megjelenteti kódex formában a fogyasztóvédelmet érintő összes jogszabályt. Új elem, hogy most már magas szintű jogszabályként mondja ki a fogyasztók vagyoni védelmét.
A törvény létrehozza a békéltető testületet, amely 1999. január 1-jétől működik majd a területileg illetékes gazdasági kamarák (a kereskedelmi és ipar-, a kézműves-, valamint az agrárkamarák) mellett. A kisbíróságként is felfogható szervezet a gyártó, illetve a kereskedő és a fogyasztó között közvetít vitás esetekben, amenynyiben a fogyasztó eredménytelenül próbálta rendezni ügyét. Ezáltal lehetőség nyílik a bírósági per előtti gyors rendezésre. Nemzetközi tapasztalatok szerint a békéltető testület előtt gyorsabban és egyszerűbben el lehet intézni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyeket.
A fogyasztóvédelmi törvénny előírja, hogy minden közszolgáltatónál ügyfélszolgálatot kell működtetni. A jövőben a fogyasztóvédelmi hatóság és a társadalmi szervezetek bírósághoz fordulhatnak a fogyasztók érdekében akkor is, ha a megkárosítás nem kötődik konkrét személyhez. Bővül a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség jogköre is: a törvény értelmében bármilyen hozzájuk beérkező panasz esetében vizsgálatot indíthatnak, s fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhatnak.