A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

FOLYTATÁS

Évi tudósitó a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék vezetése alatt álló bajai katholikus leánytanoda növendékeinek viseletéről és előhaladásáról az ... tanévben
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785138

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanénék vezetése alatt álló bajai kath. polgári és elemi leányiskola értesitője az ... iskolai évről
https://epa.oszk.hu/04500/04504

A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának értesitője az ... iskolai évre
https://epa.oszk.hu/04500/04505