<dc_title>Digitális bölcsészet</dc_title> <TitleSource>1. sz.(2018.) http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/</TitleSource> <UniformTitle>Digitális bölcsészet</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Maróthy Szilvia nem 2 szerkesztő Almási Zsolt nem 3 szerkesztő Fodor János nem 4 szerkesztő Kokas Károly nem 5 szerkesztő ✝Labádi Gergely nem 6 szerkesztő Parádi Andrea nem 7 tördelő Hegedüs Béla nem 8 grafikus Hegyi Gábor nem 9 rovatvezető Kiss Margit nem 10 rovatvezető Péter Róbert nem 11 rovatvezető Bartók Zsófia Ágnes nem 1 ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. dbfolyoirat@gmail.com ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék Budapest 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. dbfolyoirat@gmail.com 2018- 2018 1. sz. (2018.) EPA változat évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-09-18 FOLYAMATOS teljes http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/issue/view/11 EPA-03483 2630-9696 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Számítástechnika, hálózatok Információs rendszerek Számítógépes alkalmazások Internetes technológia digitalizálás, digitális jelfeldolgozás, számítógép-tudomány, számítógépes programozás, bölcsészettudomány, információ- és rendszertudomány időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF hun hun TÁVOLI TIKKK oldalak IKT Műhely DigitHírek ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta