W3C Web-tartalom akadálymentesítési útmutató 1.0
(Web Content Accessibility Guidelines 1.0)
(WCAG 1.0)

1. prioritású ellenőrző pontok az efolyoirat.oszk.hu oldalaira nézve

1.1 Minden nem szöveges elemhez biztosítsunk szöveges megfelelőt (pl. az "alt", "longdesc" attribútumok használatával, illetve az elem tartalmában). Ide értendők: képek, szöveg grafikus reprezentációi (pl. szimbólumok), IMAGEMAP régiók, animációk (pl. animált GIF állományok), appletek, program-objektumok, ascii ábrák, keretek, szkriptek, listapontként használt ábrák, hangok (felhasználó által, illetve automatikusan lejátszottak egyaránt), önálló hangfájlok, videoanyag hangsávja, video. Oldalunk nem használja az említett elemeket, kivéve az alkalmanként feltüntetett intézményi logókat.
2.1 Minden, színes formában közvetített információ legyen értelmezhető a megjelenítési környezet, illetve a formázási utasítás színei nélkül is. Oldalunk a színek mellőzésével is használható marad. [Illusztráció megtekintése]
4.1 Jelezzük a természetes nyelv esetleges megváltozását a dokumentum szövegében és a szöveges helyettesítőkben (pl. feliratok). A nyelv változását eredményező funkcióknál ez szövegesen fel van tüntetve.
6.1 A dokumentumszerkezet legyen értelmes stíluslapok nélkül is. A HTML-kód például maradjon olvasható a társított stíluslap mellőzésével is. Oldalaink használhatók és megjelenítésük világos a stíluslap nélkül is. [Illusztráció megtekintése]
6.2 A dinamikus tartalom frissülésével egyidőben frissüljenek annak szöveges megfelelői is. Nem használunk dinamikus tartalmat (a szó W3C által alkalmazott értelmében).
7.1 Amennyiben a felhasználói ágensek nem teszik lehetővé a vibrálás kezelését, kerüljük a vibráló tartalmat. Oldalaink nem tartalmaznak ütemesen vibráló megjelenítést.
14.1 Mindig használjuk a lehető legegyszerűbb, de még elfogadható nyelvezetet a tartalomban. Oldalunk áttervezésénél a szöveges tartalmat és a navigációs struktúrán belül visszatérő elemeket tömörebbekre és világosabbakra cseréltük.
1.2 A szerveroldali térkép-elemeknél használjunk redundáns szöveges linkeket minden régióhoz. Nem használunk szerver-oldali térképeket.
9.1 Hacsak a régiók nem határozhatók meg szabályos geometrikus alakzatokkal, használjunk kliens-oldali térképeket a szerver-oldaliak helyett. Nem használunk szerver-oldali térképeket.
5.1 Táblázatoknál azonosítsuk cimkékkel a sorokat és fejléceket. Felhasználói felületünk nem használ táblázatokat. Dokumentációnkban előfordul, megfelelő cimkékkel.
5.2 Az egynél több logikai szintet tartalmazó táblázatoknál azonosítsuk az összetartozó fejléceket és cellákat. Felhasználói felületünk nem használ táblázatokat. Dokumentációnkban előfordul, megfelelő cimkékkel.
12.1 Minden keretnek adjunk önálló címet az azonosítás és navigáció megkönnyítése érdekében. Felhasználói felületünk nem használ kereteket.
6.3 Az oldalak maradjanak használhatók a szkriptek, appletek és egyéb program-objektumok szándékos vagy kényszerű mellőzése esetén is. Mellőztük a szkriptek, appletek és egyéb program-objektumok használatát.
1.3 Amennyiben a felhasználói ágensek nem teszik lehetővé a vizuális sáv szöveges megfelelőjének automatikus felolvasását, biztosítsunk hangzó leírást a multimédiás tartalom képi sávjának releváns információtartalmáról. Oldalaink nem tartalmaznak multimédiás elemeket.
1.4 Időfüggő multimédiás tartalomnál (pl. video vagy animáció), gondoskodjunk a szöveges megfelelők (pl. feliratok vagy hangzó leírások) szinkronizálásáról. Oldalaink nem tartalmaznak multimédiás elemeket.
11.4  Amennyiben minden erőfeszítés ellenére sem lehetséges az oldal akadálymentes kialakítása, építsünk alternatív akadálymentes felületet W3C technológiák alkalmazásával, mely az eredeti oldal minden fontos elemét tartalmazza és ugyanolyan rendszerességgel frissül. Oldalaink teljesítik az 1. prioritású akadálymentességi előírásokat. Továbbá, az EPA nem akadálymentes változatának akadálymentes változataként használhatók, azonos tartalommal.