Együttműködési megállapodás*

amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület, képviselő: Főigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) másrészről a

kiadó neve:
aláíró személy neve:
kiadó posta cím:
telefon, e-mail:

mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

 1. A szolgáltató szervezeti egységeként működik az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, amely gyűjti, archiválja és az Interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában. A szerződő felek együttműködése az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) nevű gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással:
 2. Szolgáltató vállalja, hogy:
  • a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;
  • hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően;
  • hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz;
 3. A jelen megállapodás keretében átadott műveket a szolgáltató csak a saját szolgáltatásán belül terjeszti, semmilyen egyéb jogot nem szerez rájuk és további műfelhasználásra sem jogosult. Bármilyen egyéb felhasználási igény merül fel, azt továbbítja a Kiadónak.
 4. A Kiadó vállalja, hogy:
  • az általa kiadott folyóirat vagy egyéb periodika (a kiadvány címe és szerzőségi adatai:
    
    
    

   teljes, elektronikus változatát átadja a szolgáltatónak megőrzés és szolgáltatás végett, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról;
  • tájékoztatja a szerzőket művük internetes közzétételéről. Felmerülő kifogás esetén az elektronikus művet a szolgáltató kivonja a nyilvános Internet szolgáltatásból;
 5. Fent meghatározott együttműködés keretében a felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.
 6. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.
Dátum:

szolgáltató: Főigazgató
kiadó


* Géppel - vagy kézírás esetén jól olvasható nyomtatott betűkkel - kitöltve, kinyomtatva és aláírva az "Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület" postacímre lehet elküldeni.