Az Irattárban azokat a "hivatalos" dokumentumokat gyűjtjük, amelyek a periodika archívum működésével kapcsolatosak és szélesebb körben is érdekesek lehetnek: dokumentációk, pályázatok, tervezetek, előadások, cikkek, tanulmányok.

EPA dokumentumok

szakmai források

előadások


EPA dokumentumok

Felhasználási szerződés
(korábban "Együttműködési megállapodás")
[PDF]
[PDF Űrlap]
[DOCX]
[HTML]
(dátum: 2022.08.23.)

Szerződéstervezet folyóirat-kiadók, szerkesztőségek és digitalizáló műhelyek részére

A PDF Űrlap az ingyenes Adobe Reader-el illetve Google Chrome böngészővel szerkeszthető; szerkesztés után nyomtatható, Adobe Reader-ben "Mentés másként" funkcióval elmenthető.

EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok webes publikálásához

Ez az ajánlás az elektronikus formában, szöveges tartalommal szolgáltatott folytatódó kiadványok (köznyelven: elektronikus folyóiratok) internetes környezetben való publikációjával kapcsolatban fogalmaz meg megoldáskísérleteket.

HUNMARC és DC-Lib megfeleltetés

Tartalom

 1. Az EPA feladatai
 2. Az EPA szintjei
 3. Az EPA-Archívum
 4. Az EPA-Adatbázis
 5. Az EPA-Cikkarchívum
 6. Hazai közgyűjteményi folyóirat-digitalizálási munkák szakmai támogatása

Az EPA rövid bemutatása magyar és angol nyelven
(dátum: 2005.04.28.)
Nyomtatható változat: [PDF], [MsWORD]
(dátum: 2006.05.29)

"URL: http://www.epa.hu
PURL: http://purl.org/NET/epa
URN: N2L?urn:nbn:hu-3389
e-mail: epa-info@mek.oszk.hu ..."

Beszámoló a Magyar Elektronikus Könyvtárban 2002-2003-ban végzett fejlesztésekről
(dátum: 2003.09.16.)

"2002-ben az Országos Széchényi Könyvtár jelentős egyszeri támogatást kapott az Informatikai Kormánybiztosságtól..."

Nemzeti Elektronikus Periodika Archívum
Megvalósíthatósági tanulmány tervezet

(dátum: 2003. 01. 27.)

* A tervezet az OSZK digitalizálási stratégiájának része

"Különösképpen az Európai Uniós csatlakozás előtt fontos, hogy a hazai szakirodalom mind magyar, mind idegen nyelven is minél teljesebben megjelenjen az Interneten..."

A magyar folyóiratok központi elektronikus szolgáltatásait biztosító rendszer tervének kidolgozása és mintaalkalmazások létrehozása
(dátum: 2002.03.28.)

*NKÖM Telematikai pályázat 2002

"A hazai információs piacon jelenleg nem található olyan szereplő, amely nagy tömegben összefogná, szolgáltatná a felsőoktatás, a tudományos kutatás, a könyvtári ellátás számára a magyar folyóiratokat elektronikus formában"
"A magyarországi elektronikus tartalomszolgálta-
tásban a megyei könyvtárak elsősorban helyismereti gyűjteményükkel tudnak részt venni..."

Elektronikus periodikumok archiválása, gyűjtése, szolgáltatása
EPA projekt (tervezet)

(dátum: 2002.02.13)

"LEHETSÉGES RÉSZTVEVŐK:

 • Országos Széchényi Könyvtár
 • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
 • Sajtórepertórium (IKER adatbázis) Osztály;
 • Megyei-, szak-, egyetemi könyvtárak;
 • Arcanum Adatbázis Kft."

Magyar nyelvű internetes tartalmak fejlesztése
pályázat (kivonat)
SZT-IS-7

(dátum: 2001.12.06.)

*IKB pályázat
*A pályázat formai okok miatt (az intézmény adott be előzőleg IKB pályázatot) nem nyert.

"A pályázat célja, hogy a szövetkezett felekből álló konzorcium megteremtse (elsősorban) a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban használt magyar társadalom- és humántudományi, kulturális és művészeti folyóiratok online adatbázisát, az Elektronikus Periodika Archívumot (EPA)."

Elektronikus Periodika Archívum
és online tudományos műhely kialakítása
pályázati tervezet

(dátum: 2001.10.26.)

* Széchényi-terv pályázat,
* időhiány miatt nem került beadásra.

"A folyóirat adatbázis tartalmazná az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar elektronikus periodikákat; közvetlenül a folyóirat szerkesztőségektől elektronikus formában megkapott kiadványok konvertált, online szolgáltatható példányait; visszamenőlegesen, nyomtatott folyóiratok digitalizált változatait."

Szakmai források

Steinerné Szűcs Éva:
Elektronikus időszaki kiadványok Magyarországon: az EPA és a MATARKA
Szakdolgozat, SZTE
(dátum: 2004)

"A nyugati tudományos és szakfolyóiratok szolgáltatása kialakult, stabil rendszerben működik... A magyarországi helyzet közel sem mutat ilyen ideális képet, a kiadványok heterogének, és nyilvántartásuk, szolgáltatásuk áttekinthetetlen, kezelhetetlen. Különösen az elektronikus formára jellemző ez."

Tóth Péter Benjamin:
A digitális könyvtár és a szerzői jog*
(dátum: 2002.05.14.)

"Újból és újból felmerül, hogyan lehetne a könyvtári eszmét - a kulturális örökség megőrzését és szolgáltatását - az információs társadalom gondolatával összhangba hozni. Minden ilyen törekvés szükségszerű előfeltétele annak megvizsgálása, milyen módon és mennyiben érinti a könyvtárak és a szerzői jogosultak között sok évtized alatt létrejött kényes egyensúlyt a digitális archiválás, és az archivált anyagok szolgáltatása."

Az EPA-ban használt fontosabb fogalmak magyarázata
(dátum: 2003.12.20.)

"Az alábbi, folyamatosan bővítendő gyűjteményben főleg az elektronikus folyóiratok EPA-ban történő azonosításához és leírásához használatos fogalmakat gyűjtjük össze és értelmezzük. Jelen ponton ez a dokumentum főleg az EPA-szolgáltatás fejlesztői számára hasznos, a többi forrás értelmezéséhez."

Előadások

Drótos László, Ipacs Eszter, Németh Márton:
Online időszaki kiadványok megőrzése az OSZK Webarchívumában és az EPA-ban (tutoriál)
(- 1. prezentáció [Power Point]
   - 2. prezentáció [Power Point])

Elhangzott:
Networkshop 2021
2021. április 6.
Budapest, ELTE

Uri-Kovács József:
Elektronikus periodikák országos adatbázisa
(EPA) az OSZK-ban

(- prezentáció [Power Point])

Elhangzott:
Networkshop 2017
2017. április 20.
Szeged, Szegedi Tudományegyetem

Renkecz Anita Orsolya:
Digitális folyóiratok az OSZK online szolgáltatásaiban
(- prezentáció [Power Point])

Elhangzott:
Ráday Kultucca, Könyvtáros Klub
Budapest, 2007. június 1.

Renkecz Anita Orsolya:
Magyar elektronikus folyóiratok

Elhangzott:
MATARKA szakmai nap
2006. március 24.
Miskolci Egyetem - Könyvtár, Levéltár, Múzeum

Renkecz Anita Orsolya:
Elektronikus folyóiratok online könyvtára
(- prezentáció [Power Point])

Elhangzott:
Networkshop 2005
Szeged, 2005. március 30. - április 1.

Csáki Zoltán, Renkecz Anita:
Elektronikus időszaki és integrálódó kiadványok archiválása és nyilvántartása: EPA 2.0 [RTF]
(- prezentáció [Power Point])

Elhangzott:
Szétfolyóirat - a folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből Nemzetközi konferencia
Budapest, BME-MOKK, 2004. május 21-22.

Csáki Zoltán, Renkecz Anita:
Elektronikus Periodika Archívum [PowerPoint]

Elhangzott:
a Publika Magyar Könyvtári Kör és a Városi Könyvtár workshop-ján
Kiskunmajsa, 2004. május 10-11.

Csáki Zoltán, Renkecz Anita:
Elektronikus folyóiratok archiválása és nyilvántartása: EPA 2.0 [PowerPoint]

Elhangzott:
Networkshop 2004, Győr
2004. április 5-7.

Elhangzott:
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozata ülése, 2002.03.01.

Cikkek

Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása: az EPA-szolgáltatás

Megjelent: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
52. évfolyam (2005) 2. szám

Online elérhető az Elektronikus Periodika Archívum

(forrás: PrimOnline)
2004. november 23. 10:24
Kiss Ádám Zoltán