Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában.


Az Interneten számos értékes tartalommal bíró magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus folyóirat található nyilvános eléréssel.

A Magyar Elektronikus Könyvtár berkeiben már a kilencvenes évek közepén megkezdődött a Weben elérhető elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása. Az évtized végére, tizenöt témakör alá rendezve, több mint 1300 elektronikus időszaki kiadvány és közel száz elektronikus tartalomjegyzék szolgáltatás elérési útja (URL) került a MEK virtuális folyóirat-olvasótermébe. Ez a nyilvántartás tekinthető a jelenleg épülő szolgáltatás egyik előképének.

A virtuális gyűjtemény kialakítása során tapasztalnunk kellett, hogy az Internet folyton változó világában az elektronikus periodikumok hosszabb távon való szolgáltatása nem biztosított. Az ezeknek otthont adó kereskedelmi szerverek alkalmanként megszűnnek. A kezdeményezések sokszor egy-egy személyhez kötődnek, akinek távozása a szolgáltatás félbehagyását, leállását eredményezi.

A kihívásra válaszul 2001-ben a MEK az Országos Széchényi Könyvtár keretében a szerkesztőségekkel kölcsönös együttműködési megállapodásokat kötve elkezdte az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar periodikumok összegyűjtését, archiválását és nyilvános szolgáltatását.

Az "Elektronikus Periodika Archívum" fejlesztése 2003-ban kezdődött, először csak a gyűjtemény létrehozásával. Ebben nagyrészt más forrásokon is fellelhető kiadványok találhatók, de pár tételnek az EPA Archívum az egyetlen lelőhelye. Az archívumban található e-folyóiratok számára az EPA-szolgáltatás stabil hozzáférést, megjelenés- és formátumbeli egységet biztosít.

Ezen felül, az archivált tételek nagy részében lehetőség van a teljes szövegű keresésre.

Az állomány egyre gyarapszik, egyrészt az újonnan felkerülő tételekkel, másrészt a frissülő archivált kiadványok újabb és újabb számaival.

2004 nyarán nyílt meg a nyilvánosság előtt a bibliográfiai adatbázis, amely az EPA által archivált tételek mellett leírja az Interneten hozzáférhető, valamint offline módon (CD-n vagy DVD-n) megjelent magyar vagy magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványokat is. Az adatbázisban könyvtári szempontokat alkalmazva készítjük el a kiadványok lírását és igyekszünk minél több hasznos információt és forrást csatolni azokhoz. Az adatbázis tételei több szempontból visszakereshetőek a szolgáltatás nyitólapjáról, és ahogy gyarapszik abban a tételek száma, úgy válik teljesebbé a kép a magyar on-line sajtóról.