a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód1. évf. 4. sz. (2015.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Koncz István :
  Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben5-19 [1.69 MB - PDF]EPA-03760-00004-0010

  Absztrakt: A tanulmány a tehetségesekkel foglalkozó pedagógusokra fókuszál. Központi kérdései: Milyen jellemzői vannak e pedagógusoknak? Hogyan lehet diagnosztizálni ezeket a jellemzőket? Fejleszthetők-e ezek a jellemzők? Milyen speciális szerepe van a pedagógusoknak a tehetségazonosításban és -fejlesztésben? E kérdések már több évtizede állnak a tehetség pedagógia középpontjában, s most e tanulmány egy lehetséges választ ad rájuk.

  Kulcsszavak: tehetség, tanár

  Abstract: Teachers' role in the talent development - This study focuses on teachers who work with gifted and talented students. Its central questions are: What are the distinctive characteristics of these teachers? How can we diagnose these characteristics? Can we develop these characteristics? What special roles have the teachers in case of talent identification and development? These questions have been in the centre attention of talent education for more decades, and now, this paper gives a possible answer.

  Keywords: talent, teacher

 • Balogh Ádám :

  Absztrakt: A jelen tanulmány a látássérültek kötődési mintázatára és szorongására fókuszál a iskolák szegregált vagy integrált jellege, illetve a látás elvesztését jellemző életkor és a mód aspektusából. Minta: 86 vak személy (48 nő és 38 férfi, átlag életkor: 37,4 év; SD = 15,4 év), akiknek 50%-a szegregált, 50%-a integrált oktatásban vett részt iskolás évei alatt. Módszer: RSQ Kapcsolati kérdőív, Beck-féle Szorongás Leltár, iskolákkal és a látás vesztés idejére és módjára vonatkozó kérdések. Eredmény: a vakok között magas az elkerülő kötődésű személy, a szegregált vagy integrált képzésnek azonban nincs szignifikáns hatása sem a kötődési mintázatra, sem a szorongásra. A látás elvesztés életkorának és módjának sincs szignifikáns hatása e változókra.

  Kulcsszavak: fogyatékosság, vakság, oktatás, szorongás, kötődés

  Abstract: "So that we can see clearly...!" : blind young and adult people's psychological examination from different point of views - This study focuses on the attachment style and anxiety of blind persons in connection with segregating and integrating types of schools, and the age and mode of losing their sight. Sample: 86 blind person (48 female and 38 male, mean age is 37,4 years; SD = 15,4 years), 50% of sample learnt in segregated school, and 50% of them learnt in integrated school during their school years. Methods: Relationship Scale Questionnaire, Beck’s Anxiety Inventory, questions about schools, and age and mode of losing sight. Results: blind people show higher rate of avoiding attachment. There is not significant difference between segregated or integrated education and the attachment style and anxiety. The age and mode of losing sight has not effect on these variables.

  Keywords: handicapped, blind, education, anxiety, attachment

Módszertani tanulmányok

 • Oravecz Adrienn :

  Absztrakt: E tanulmány Pető Andrást "a konduktív pedagógia atyját", módszerét és intézetét mutatja be. Új rehabilitációs módszere lehetőséget adott a mozgássérült gyermekek és felnőttek számára megtanulni, hogy a fizikai sérülések ellenére miként lehet beillszkedni a társadalomba és megküzdeni a mindennapi kihívásokkal. Intézetét 1945-ben, a második világháborút követően alapította meg. Az intézetet róla nevezték el, s vált az országosan és nemzetközileg jól ismert Pető Intézetté.

  Kulcsszavak: Pető András, Pető Módszer, Konduktív pedagógia, Integráció

  Abstract: Everyday activities to help integration in Pethő Institute in Hungary and abroad - This paper will present András Pető, the father of the conductive pedagogy, his method and his institute. His new rehabilitation method gave a chance to motor disordered children and adults to learn how to adjust into the society and cope with daily challenges in spite of their physical disadvantage. He established his institute after World War II in 1945, and the institute was named after him and became nationally and internationally well-known as Pető Institute.

  Keywords: András Pető, Pető Methood, Conductive Education, Integration

 • Mező Ferenc ,
  Máth János ,
  Abari Kálmán ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: E tanulmány a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára készült fejlesztőprogramok (elővizsgálat-fejlesztés-utóvizsgálat elrendezésű) önkontrollos hatásvizsgálatának matematikai statisztikai elemzéséhez nyújt módszertani útmutatót. A szükséges alapfogalmak össze-foglalása után bemutatjuk, hogy egy, az adatelemzéshez használható, ingyenesen letölthető szoftver (az R-nyelv) számára milyen utasításokat adhatunk, s a szoftver által elvégzett statisztikai műveletek eredményeit miként értelmezhetjük.

  Kulcsszavak: fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika

  Abstract: Mathematical statistical background of self-controlled effectiveness study of development programmes - This paper offers a methodological guidance to mathematical statisctical analysis of self controlled (pre-test - development - post-test type) effectiveness studies of development programmes written for children who need special treatment. After summarising the basic terms we show what kind of commands can be given to a downloadable free software (it is the R language), and how we can interpret the results of statistical calculations done by the software.

  Keywords: development programmes, effectiveness study, statistics, R language

 • Csányi Mariann :
  Rehabilitáció a gyakorlatban - egyéni fejlesztési terv77-100 [1.72 MB - PDF]EPA-03760-00004-0050

  Absztrakt: Hogyan alkothatunk egyéni fejlesztési tervet, óratervet és fejlődési lapot? E módszertani tanulmány minta dokumentumokat mutat be és javaslatokat ad az általános ismeretek, a figyelem, a szókincs, a nyelvi rendezés, a mozgás és ritmus, a számolás és mérés, az olvasás és írás, a térbeli-, síkbeli-, és időbeli tájékozódás, a testséma, a beszéd, az analitikus és szintetikus gondolkodás, a pszichoszociális rehabilitáció, és a tanulási technikák fejlesztésére.

  Kulcsszavak: rehabilitáció, habilitáció, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv

  Abstract: Rehabilitation in practice - individual developmental plan model - How can we create individual a development plan, a lesson plan and a development board? This methodological study shows the sample documents, and gives recommendations about development of general knowledge, attention, vocabulary, linguistic layout, movement and rhythm, counting and measurement, reading and writing, spatial, planar and time orientation, body schema, speech, analytic and synthetic thinking, psychosocial rehabilitation and learning technics.

  Keywords: rehabilitation, habilitation, individual development, development plan

Konferencia

Letöltés egy fájlban (1,6 MB - PDF)