2021. augusztus 14., szombat

  MEGSZÓLALOK 

M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2021. 08. hó – tizenegyedik évfolyam, nyolcadik szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes havi lap
Alapítva: 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos
NYIBA, KÖLTŐK IMÁI  DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ (2017)
ARANY BOT KÜLÖNDÍJAS (2018)
 
1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam: 2012.  (1-tól a 6. számig)
 3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
 4.Évfolyam: 2014.  (1-től a 24. számig)
 5.Évfolyam: 2015.  (1-től a 12. számig)
 6.Évfolyam: 2016.  (1-től a 12. számig)
 7.Évfolyam: 2017.  (1-től a 12. számig)
 8.Évfolyam: 2018.  (1-től a 12. számig)
 9.Évfolyam: 2019.  (1-től a 12. számig)
10.Évfolyam: 2020.  (1-től a 12. számig)
11.Évfolyam: 2021.  augusztus
 *
Az újság elérhetősége: nagy.vendi54@gmail.com
A Magazin kérhető saját e-mail címre is.
Fekete – fehér, és színes változatban is megtalálható a Facebookon és a blogoldalakon.
Magazinunk vakok számára is olvasható beszélő programmal, akadálymentes változatban.
A hangos versek meghallgathatók a YouTube oldalon.
A Magazin közvetlen linkje: http://megszolalok.blogspot.hu
*
A  Magazin megtalálható a MEK és az EPA  oldalain az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában a következő linken:
https://mek.oszk.hu/kereses.mhtml?dc_creator=nagy+vendel&dc_title=&dc_subject=&sort=rk_szerzo%2Crk_uniform&id=&Image3.x=0&Image3.y=0
*
Figyelem!
2018. júniustól egy új linken is elérhető a Magazin, azonos, változatlan tartalommal
de megújult külsővel amelynek a linkje:  http://www.muveszetimagazin.blogspot.com

Nagy Vendel eddig megjelent E- könyvei a MEK oldalán kereshetők.
A verses kötetek szintén elérhetők pl.: www.mek.oszk./13500/13542
A  Magazin versei rádióban is rendszeresen hallhatók:
Radio Mozaik Sydney – Ausztralia
*
Szerkesztőség: M.M.M. Nagy Vendel
7100. Szekszárd, József Attila utca 3.
Telefon: 06/30-550-5106
Facebookon: nagyvendel   -  Skype-on: nagy.vendi54
 
**************************************************
MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZE
************************************************

    1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK! 
 
Majd évtizedek elmúltával, egy kvízkérdésben megkérdezik: Mikor volt a  2020. - as Olimpiai játékok? Talán kevesen tudják majd a  választ, hogy 2021. - ben
Tövestől megváltozott ez a  világ. Nézők nélküli versenyek, régen  még a  háborút is felfüggesztették a  Görög városállamok.
  Hagyományosan hamarvást közeledik a  kenyér ünnepe, de már az ilyen hagyományokat, is izgalmassá teszi a  sokféle, ezidáig elképzelhetetlen lisztféleségek sokasága.
Apám molnárlegény volt, és nagyon vigyáztak a  tiszta búzára, és kényesek voltak a  fehér lisztjükre is.. Léhát, korpát, héját nem darálhattak bele, azt  a  malacok kapták,
ma fogalom a  teljes kiőrlésű liszt. Még szerencse, hogy teljes kiőrlésű darált dió még nincs.
 
Már  előkerültek a  különféle szárított állatokból őrölt lisztek is, mint például a  tücsökliszt. Fene a  gusztusukat, István királyunk valószínűleg kardélre hányta volna az ilyenekkel próbálkozókat. Persze, a  fejlődés megállíthatatlan, de engedtessék meg a  szerkesztőnek, hogy véleményét kinyilváníthassa, fejvesztés terhe mellett is..
A szerkesztő.
 *
Ünnep
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁRA...
 
Talán István király
Vetette el végleg
E szent földbe
Azt a magot,
Amit ezredévekig
a Magyar nemzetség
Magával hordozott.
Hogy Európa közepén,
Kárpátoknak ölén
Megálmodjon egy államot,
Kemény kézzel fenyítve azt,
Ki a másik hitért buzgólkodott.
S azóta a búzaszem
Milliónyi vékával terem,
Jelenti az életet,
Adja a kenyeret.
Követelve ezernyi
Verejtéket és könnyeket.
S az talán véletlen lehet?
Ha megnézel egy búzaszemet,
Azonnal feltűnhet,
Hogy könnycsepp alakú
A búza szeme...
S ha éles késeddel
A magvát félbe vágod,
Belsejében Jézus
Ragyogó arcát látod
Tündökölni...
E dicsőséges ünnep fényében.
 
2020.. augusztus 20. Megjegyzés: Augusztus 20. a kenyér ünnepe...
NAGY VENDEL    MAGÁNZÓ
NYIBA, KÖLTŐK IMÁI DIJAS 2017
ARANY BOT  KÜLÖNDÍJAS   2018.
nagy.vendi54@gmail.com
......................................
 
A  VERS HANGOS LINKJE.  ELMONDJA ILOSVAY GUSZTÁV.
RIPORT NAGY VENDELLEL,  RÁDIÓ MOZAIK SYDNEY.. AUSZTRÁLIA
https://www.youtube.com/watch?v=cg0NiNtT30Q&t=40
A  VERS HANGOS LINKJE  ILOSVAY GUSZTÁV  ELŐADÁSÁBAN
************************************************
 SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL 
 
 
  1.  LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK. ÜNNEP, AUGUSZTUS 20.
  2.  VERSEK A NAGYVILÁGBÓL - KORTÁRSAINK ÍRTÁK
       SZŐCS ÉVA - ERDÉLY, ERDŐS SÁNDOR, SZILÁGYI ANITA
       ENGEL CSABA - ERDÉLY, BŐHM ETELKA, SZAIP ISTVÁNNÉ - ANGLIA
       ÁBRAHÁMNÉ ÁGNES, POÓR EDIT
  3.  MESÉK VILÁGA. KELEMEN GYÖRGYNÉ EDIT: KÉT LÁNY
       LEGÚJABB HANGOS MESÉM - ELMONDJA KOMÁROMI ANETT 
      SZÍNMŰVÉSZNŐ : A PÓRULJÁRT CSÚFOLÓDÓK
  4.  FEJLŐDÉSREGÉNY.  ÁRVAY MÁRIA : VESZTESBŐL IS LEHET GYŐZTES
  5.  VERSVÁLOGATÁS...
       I. P. STEVE AUSZTRÁLIA  ÍRÁSAIBÓL - MODERN KORBAN
       KLEMENT BURZA MÁRIA AKTUÁLIS VERSEIBŐL
       AUGUSZTUS 20. A  KENYÉR ÜNNEPÉN
  6.  NOVELLA.  I.P.STEVE - AUSZTRÁLIA:  PAPA FŐZ
  7.  ANGYALI TALÁLKOZÁSOK.  VÉGHELYI PÉTERNÉ: VALÓDI SÉRÜLÉSEINK
  8.  HAZAI TÁJAKRÓL...SZEGZÁRDI NAGY VENDEL LEGÚJABB ÍRÁSAIBÓL:
       ILYEN SZÉP A VILÁG
  9.  MEGMUTATJUK CZVITKOVICS MÁRTA ALKOTÁSAIT
       SZEKSZÁRDRÓL KÉSZÜLT FESTMÉNYEK
10.  BEMUTATJUK SZŐCS ÉVA ÍRÁSAIT - ERDÉLY: NYÁRI ESTE
11.  ÉLETTÖRTÉNETEIMBŐL. VÉGHELYI JÓZSEF: NEGYVENHÁROM FORINT
12.  ELBESZÉLÉS. MÁRKUS KATALIN: BÚZAFÖLD PIPACSOKKAL
13.  NOVELLASOROZAT . SZILÁGYI ANITA : ROMANTIKUS DRÁMA  (VI. RÉSZ)
       SZÉTTÖRT JEGY-GYŰRŰ
14.  NOVELLA. POÓR EDIT : VITORLÁS KALAND
15.  VERSRŐL VERSRE  - KORTÁRSAINKTÓL
       SZILÁGYI ANITA, CSOMOR HENRIETT, KOVÁCS TIBOR, ENGEL CSABA - ERDÉLY
       ERDŐS SÁNDOR, BŐHM ETELKA, POÓR EDIT
16.  EMLÉKKÉPEK. CSOMOR HENRIETT: A NYÁR LEGJOBB PILLANATAI
17.  BIBLIAI BUZDÍTÁSOK  V.  RÉSZ  - PÁNCZÉL JÁNOS:
       AZ ÁBRAHÁMI ÁLDÁS SZÓFOGADÁS ÚTJÁN TERJEDT MÉG TOVÁBB
18.  LAPZÁRTA. DUFEK MÁRIA - SZLOVÁKIA: A POETA
19.  VÉLEMÉNYEM SZERINT - OLVASÓINK ÍRTÁK
20.  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
************************************************

 2.VERSEK A NAGYVILÁGBÓL - KORTÁRSAINK ÍRTÁK 
 
SZŐCS ÉVA -  ERDÉLY: Édesanyám
 
Édesanyám úgy szeretlek,
minden tettemben kereslek.
Két kezed csókkal borítnám
lábad elé szívem raknám.

Ölelnélek, megóvnálak,
minden jóval halmoználak.
Oda adnám minden kincsem,
hogy még egyszer ölelj engem.
 
Áldom Uram azt a napot,
mikor engem neked adott.
Minden nap imám rebegem,
Köszönöm, hogy voltál nekem.
 
Édesanyám úgy szeretlek,
angyalok között kereslek.
Tudom ott vagy fönt az úrnál,
onnan fentről vigyázol rám.
 
Felemelkedni
 
Felemelkedni Jézus lábaihoz,
s kérni a bocsánatot.
A bűnért szenvedést,
a szenvedélyért megértését.
 
Vigasztalni egy síró gyermeket,
őrömet szerezni magányos szíveknek
Lehajolni a koldusokhoz fogok,
Felemelkedni Uram, hozzád akarok.
 .............................................
 
ERDŐS SÁNDOR: Elveszett lélek
 
Mond, milyen érzés félni?
Tündéri teremtményként
Egyedül elveszve,
Szárnyak és vágyak nélkül élni.
 
Gonosznak látni a jót is
A szépségen csak kacagni.
Az életet búba merítve
Tagadva, hogy szíved kinyisd.
 
Félsz, mert elvesztél
Elhagytad a kincsedet.
A kincset mi megadatott
Hogy ne szenvedjél.
 
Tárd ki hát az elméd s szíved,
Fogadd be a jót!
Elmúlik a félelem
Béke éled újra benned
 
 *
Keserédes
 
Csak nézem arcod, s szívem repes,
Homlokodra borulnak pompás virágok
Szemed tüzén át a lelked ragyog,
Látok fájó ködös álmot
Angyali látomás vagy drága
Érzem a szerelem hevét
Édes Isten lehet e ő a párom?
Merjem e megkérni édesem kezét?
 ................................
 
SZILÁGYI ANITA: Palackposta
 
Palackpostámba rejtettem titkos üzenetem
Vízre tettem, s elúsztatom kikötődig levelem
Minden porcikám remeg nélküled a tengerparton
Várlak, siess,  nehogy más orvul elraboljon
 
Csapkodnak a hullámok átáztatják szívem
Bíborvörös kimonómban átlátszó lett részem
Százszor, vagy ezerszer, soha nem tudlak feledni!
Nap égető tűzének közelében sem tudok átmelegedni
 
Álmodom veled szenvedélyes csókod számra forr
Oly jó ez a könnyed ringás, fehéruszályomon delfinorr
Pehelysúlyommal légiesen siklok vitorlásod felé
Lélekvesztő lettem! iránytűd irányít úgy libegek hazafelé
 
Zúg a tenger morajlik, szélvihar morgolódik,
Nehéz nekem ez a teher erőm szétmorzsolódik!
Talán, ha öledbe vennél, s könnyű álomba ringatnál
Nem félnék a haláltól sem, ha csókjaiddal altatnál
..............................
 
ENGEL CSABA - ERDÉLY: Utazzunk a végtelenben
 
Utazzunk a  végtelenben,
Kedves szívek melegében,
Virág szirmok illatában,
Selymes rétnek határában.
 
Tündöklő napnak virága,
Végtelenek boldogsága,
Csillagoknak magassága,
Legyen lelkünk vidámsága.
 
Jóbarátok ha körül vesztek,
Áldott legyen lépésetek,
S az út amelyen jártok,
Ne ismerjen fáradtságot,
 
Legyen helye igazságnak,
Szeretetnek, boldogságnak,
Adjunk helyet most a mának,
Örvendjünk a szabadságnak.
 
Utazzunk a  végtelenben,
Kedves szívek melegében,
Virág szirmok illatában,
Selymes rétnek határában.
 
2019.05.26
 
*
Olykor a tükörben azt látom
 
Most érzem mennyire leköt a munka,
Szorít az idő, nehéz a válltáska,
Gondosan mindent a helyére pakoltam,
Lefőtt a kávé, két korty és megittam.
 
Ketyeg az óra, már késésben vagyok,
Várnak a diákok s arra gondolok,
A közös ebédről inkább ma lemondok,
Sietek, kapkodok már is rohanok,
 
Kedvesem tudom, értem, de mennem kell,
Ha az idődből kitelik hívjál majd fel,
Ígérem amint csak tudok jelentkezem,
Jól tudod mennyire fontos vagy nekem.
 
Évzárás előtt ilyen az iskola,
Úgy érzem kidől az iroda fala,
De a türelmem akkor is végtelen,
A legfőbb az, hogy a diákom szeressen.
 
2021.05.21.
..................................
 
BŐHM ETELKA: Érzelemre hangolódva....

 
Ezernyi emlék
mely körülölel - légy Te
jelenem s jövőm.....
Csókod varázsként
hatott - tavasz virágai
újra ébredtek.....
Kihűlt szívemben
bújó szeretetrózsám
csak Neked nyílik....
 


......................................

 
SZAIP ISTVÁNNÉ - ANGLIA: Tövismadár
 
Mondabeli, kicsi madár
Egyszer hallatja szép hangját.
Egy tövisre testét szúrja,
Úgy énekel fájdalmában:
Teremtő is megcsodálja.
 
Az ember, ki óvatosabb,
Tehetségét eltitkolja.
Hét lakattal azt lezárja.
Fél, ha szebben dalol másnál,
Ő is, mint a tövismadár
Porba hull majd igen korán.

.............................................
 
ÁBRAHÁMNÉ ÁGNES: Ha...

Ha nem húzna a mélybe az örvény...
Ha nem süppednék iszapba térdig...
Ha nem fonna be hínártekervény...
kiúszhatnék a túlsó partig...
 
1988. 12. 23. 


.....................................
 
Poór Edit: A SZERETET FÉNYE 
 
A szeretetsugár fénye,
Ragyogtatja testem, lelkem.
Kitárom szívem ég felé,
S kitárom a föld felé.
 
Szeretet vonzás körébe,
Gyűlnek a barátok össze.
Angyalok kíséretében,
Láthatatlan szál fűz össze.
 
Ez a szeretet simogat,
Békés, teljes és megnyugtat.
Igaz, őszinte lélekkel,
Mindig segítőkészséggel.
 
A szerelemtől erősebb,
Örök baráti szeretet.
E kötelék végig kísér,
Átváltozásnak ösvényén.
 
A szerelem egy vad szikra,
Gyorsan tör ki mint egy vulkán,
Majd kiég és lesz hamuvá,
Eltörölve mindent porával.
 
Soká tart újra épülés,
Tapasztalat már oly nehéz.
Biztosabb egy igaz barát,
Nem okozva szív fájdalmát.
 
Tiszta lélek tudja, érzi,
Felelősség reménykeltés.
Őszinte szó kemény sokszor,
Óv hiábavalóságtól.
 
Fájó könnyet számon kérik,
Súlyos tőle lélekmérleg.
Kinek nagy már bölcsessége,
Nem lép újra folyóvízbe.
 
 2020.01.

************************************************
 3. MESÉK VILÁGA 
 
KELEMEN GYÖRGYNÉ EDIT :Két lány
 
 
   Kicsiny kis faluban, igen szorgos emberek laktak. Itt élt a nagygazda feleségével és két lányával. A lányok mint a tűz és a jég olyanok voltak, mintha nem is édes testvérek lettek volna.
Idősebbik lány volt Katalin, a fiatalabbik Kitti. Katalin egész nap csak magával törődött, hogy szép legyen a haja, tiszta legyen a ruhája, jaj a topánkája nehogy poros legyen. Egész nap a tükörben magát nézegette. Szép is volt azt meg kell
hagyni, csupa báj és kellem.
Kelemen Györgyné


  Kitti nem volt olyan szép teremtés, de csupa tűz és élet. Arca mindig mosolygott a ruhája nem volt tiszta hamar össze maszatolta játszott, lovagolt. A konyhában is szívesen szorgoskodott, tetszett neki, hogy a sok-sok mindenből, hogy lesz finom étek.
  Elérkezett az idő és bizony a lányok eladó korba kerültek. A fiúk elkezdtek járni a házhoz, mert hát hamar híre ment a szép leánynak. Ki ezzel ki azzal az ürüggyel ment. Tetszett is nekik a lányka szép volt, tiszta és takaros. Akii nem ismerte csak látta  még verset is írt szépségéről. Viszont, ha elkezdtek beszélgetni vele rögtön ki is ábrándultak belőle. Katalin nem tudott másról beszélni csak arról, milyen szép a ruhája a cipője és milyen ékszert is szeretne ami még nincs meg. Arca rezzenéstelen volt, vigyázott mert úgy gondolta korán ráncos lesz, ha nevet.
  A kisebbik lányka Kitti férjhez menetelre még nem gondolt. Vígan játszott a többi falusi lánykával kilétét szigorúan titkolta, hogy voltaképp ő a gazda lánya. Bár ruháját elnézve ezt senki nem gondolta. Tanult sütni főzni eljárt a fonóba, fonni. Nevetett és kacagott szinte mindig vidám volt.
A kislányból nagy lány lett és kérte minden fiú legyen a felesége, hisz nagy kincs egy ilyen ügyes lány.
 *
Apja gondban volt a szép lányához jöttek a kérők, meg el is menekültek hanyatt- homlok amint kinyitotta a száját. A kisebbik lányát meg rögtön vitték volna, ha adta volna. Pedig az nem is szép nem is takaros és mégis ő kéne mindenkinek, hogy is van ez, tanakodott? Viszont az nem járja, hogy az idősebbik lánya maradjon pártában. Talán a ruha lehet a gond, gondolta. Kényszerítette a lányokat cseréljenek ruhát.
  Kitti és Katalin sem érezte magát jól a ruha cserével. Kittit zavarta a sok csipke a cicoma a haj bizgentyük, hogy szépen álljon a haja. Óvatosan lépkedjen a kis topánkában. A fiúknak még jobban tetszett, de ügyetlen volt a nagy cicomában.
- Ebben nem lehet mozogni, lovagolni sem főzni, borzalmas!
Katalin is panaszkodott. Jaj, hogy áll a hajam, szénaboglya. A topánkám nélkül lépni sem tudok. A ruha na ez aztán borzalom.
Na de az apjuk nem engedett a dologból. Jött a kérő, meglátta a szép lány a kis csúf ruhába, megsajnálta és vitte is magával menten. A lány meg ment is vele csak ettől a csúf ruhától szabaduljon meg. Mondta is nagy lelkesen az esküvőn az igent. Örült is mikor újra szép ruhában járhatott. A párja viszont annyira lelkes már nem volt, mert rá jött, hiába szép a felesége ha mogorva és a ruhákon és a cicomákon kívül mást nem akar.
Kitti is férjhez ment, igaz nem volt nagy pompa, lakoma. A párjával szerényen éltek, de boldogan. Kittiböl jó feleség lett és anyuka. Hiába a pénz a pompa a szépség van mi többet ér, nem más az mint a szeretett, boldogságod ott leled.
 *
HANGOS MESÉIMBŐL : https://youtu.be/pWTk2OtCpyU
*
Kedves Vendi!
Egy újabb írásom jelent meg. Komáromi Anett színésznő felolvasó által A pórul járt csúfolódók
Nagyon szépen köszönöm légy szíves tedd be a magazinba, ha lehet. Előre is köszönöm szépen.
Szeretettel Edit
************************************************
 4. FEJLŐDÉSREGÉNY 
 
ÁRVAY MÁRIA : VESZTESBŐL IS LEHET GYŐZTES
 
11. Fejezet - Flóra
 
Noémi következő levele nem váratott sokáig, kíváncsian nyitottam meg az e-mailt.
 
„Kedves Olívia!
 
Remek híreket hoztam, így duplán jó, hogy írhatok neked. Nagyszerűen alakulnak a dolgok Flórával, hadd kezdjem a legelején!
Olyan ajándékot akartam neki nézni, aminek tényleg örül. Tudtam, hogy szereti a rejtvényeket, de annyi a választék ezekből az újságokból. Bementem az egyik bevásárló központba, s ott böngészgettem a rengeteg lapból. Végül is találtam egy olyan újságot, ami nem kisgyerekes, de nem is a legnehezebb, felnőtteket foglalkoztató, hanem a kettő közötti junior. Ebben az újságban rengeteg nyelvi játék található, kategóriákba szedve. A végén ott vannak a megoldások, de tételesen, hogy tanulni lehessen belőle. Nagybetűs, nem kell erőltetni a szemet. Rejtvénykoktél a neve, mutatva a vegyes, érdekes választékot. Gondoltam egy nagyot, s nem csak Flórának, hanem magamnak is vettem egyet, hiszen én is szeretem ezeket.
Most már csak azon gondolkodtam, hogyan adjam oda neki, mindenfajta feltűnés nélkül. Egy szívecskés ajándéktáskába raktam bele, s a kis kísérőkártyára odaírtam:
„Boldog szülinapot! Szeretettel: Noémi!”
Kihasználtam az egyik nagyszünetet, amikor a telefonjával játszott. Odamentem hozzá, rámosolyogtam.
- Boldog szülinapot, Flóra! – nyújtottam oda neki a kis szatyrot.
Nagyon meglepődött, nem is értette.
- Miért adsz te nekem ajándékot, nem vagyunk mi olyan jóban!
- Ennek örülni fogsz, azért gondoltam, megleplek.
Vonakodva elvette a táskát, mert azért a kíváncsiság nagy úr. Amikor meglátta, elmosolyodott.
- Honnan tudtad, hogy falom ezeket az újságokat?
- A szóépítő játékból indultam ki. Ha azt szereted, 
gondoltam, szívesen fejtegetsz, akárcsak én.
Árvay Mária

- Te is szeretsz rejtvényt fejteni?
- Naná, amikor csak lehet.
- Köszi, most megleptél, de tök jó!
Később, már délután, még érdekesebb dolog történt. 
Még év elején az osztályfőnök kérte, hogy írjunk egy adatlapot magunkról. Mindenkinek rajta van a mobilszáma,
e-mail címe, egyéb elérhetősége, hiszen bármikor szükség lehet rá. Mindenkinek van egy összesített példánya, eddig nem igazán használtam. Egyszer kellett hívni az Ofőt, de ezt leszámítva, nem volt rá szükség.
Délután megcsörrent a mobilom, s legnagyobb meglepetésemre, Flóra szólt bele.
- Te, figyi, elakadtam.
- Melyik házinál?
- Nem ott, a rejtvényeknél. Kár lenne megnézni a hátulját, mert akkor vége a poénnak.
Gondoltam egy merészet, s azt mondtam:
- Hiszen itt laksz nem messze, gyere át, megdumáljuk!
- Rendicsek, mindjárt ott leszek!
Nem telt bele pár perc, Flóra már ott is volt nálam. Összedugtuk a fejünket, s meglepődtünk, amikor már több mint egy órája rejtvényeztünk. Úgy elszaladt az idő, hogy alig hittem el.
Közben beszélgettünk. Mi, akik eddig egy szót is alig váltottunk!
- Tudod, Noémi, a telefon csak álca.
- Ezt nem értem – vontam fel a szemöldököm.
- A mai világban mindenki megvet, ha nincs okos-telefonod. Lenéznek, megaláznak, s nem is tartozol közéjük. Kénytelen voltam magam is kérni egyet a szüleimtől, csak hogy legyen mi mögé bújnom. Aztán, rátaláltam egy remek játékoldalra, ami aztán teljesen lekötött. Így leltem meg a Szóépítőt, s lehet, így találtam rád is!
- Igen. Nekem nincs okos-telefonom, bőven elég a sima mobil és a számítógép; de látod, van közös érdeklődési körünk.
- Igen, de szerintem, ezt csináljuk a többiektől távol. Nem szeretem a stílusukat, nem kell a megvetésük. Majd mi elleszünk, itt, vagy nálam, vagy akárhol, csak ne velük, érted?
- Aha! Tudod, már nagyon vágyok egy kedves barátnőre, csak nem vagyok az a kezdeményező típus.
- Pedig a Szóépítőnél és az ajándékkal is inkább te nyitottál, mint én.
- Igaz – mosolyodtam el -, de azért kellett hozzá némi bátorság!
 
Mosolyogva váltunk el. Igaz, az osztály előtt még nem vállaljuk fel a barátságunkat, már az is jó, hogy lesz kivel délutánonként, vagy hétvégénként kikapcsolódni.
 
Olívia, van még valami, a szabadidőről jutott eszembe. Már a múltkor is éreztem, hogy a lovaglásnál mást várnál el tőlem, s nem csak te, többen is. Tudod, én nem vagyok az a bevállalós fajta, nem szeretem a kockázatokat, veszélyhelyzeteket. Nekem a biztonság és a béke kell, érted?
Kérlek, írd meg a véleményed, mert úgy érzem, csalódást okoztam neked, s ez fáj!
Szeretettel: Noémi”
 *
„Kedves Noémi!
 
Levelemet kezdem a végén leírt aggodalmaiddal. Ne félj, nem csalódtam benned, úgy kedvellek, ahogy vagy! Azért kérdezgetek annyi mindent, hogy tudjak segíteni kapcsolatok kiépítésében. Nem akarom, hogy lovas versenyeken indulj, vagy bármi veszélynek tedd ki magad, erről szó sincs. Az lenne remek, ha lennének lovas kis barátaid is, majd dolgozunk ezen. Ne izgulj, nem nézlek le azért, mert most „még” csak ennyit tudsz. Ha engem kérdezel, még a lóra sem mernék felülni, nemhogy egyedül lovagolni! Ezért ne aggódj, a kérdéseim és a beszélgetéseink segítő szándékúak.
Ami pedig Flórát illeti, Noémi, nagyon büszke vagyok rád! Remekül időzítettél, csodálatosan passzolt az ajándék, s megtette feléd az első lépést, amikor elakadt, s átment hozzád. Látod, milyen jót beszélgettetek, s azzal foglalkoztatok, amit mind a ketten szerettek! Az, hogy az osztály előtt még nem vállalja fel a barátságotokat, nem jelent semmi rosszat. Majd kialakul, s lehet, a későbbiekben ez is változik. Már az is fantasztikus, főleg, most az elején, hogy keresitek egymás társaságát, s jól elvagytok.
Szeretettel: Olívia”
 
Hihetetlen, megtörtént az első komoly lépés. Noémi, az érdeklődési körének köszönhetően, elérte, hogy az osztályból szóba elegyedett valakivel, s ha igaz, ez nem lesz rövid távú. Akinek nehézségei vannak a kapcsolatteremtésben, ez már komoly sikernek számít, úgy bizony!
 
***
 12. Fejezet. Viki, a lovasoktató
 
Mélyen elgondolkodtatott Noémi vallomása a lovaglásról, éreztem, valami nem egészen kerek. Ezt úgy deríthetem ki, ha kicsit meginterjúvolom az oktatóját. Noémi érdekében, tisztábban kell látnom az eseményeket ahhoz, hogy segíthessek. Mónika és János készségesen a rendelkezésemre álltak. Közvetítésükkel egyeztettem az oktatóval egy időpontot és helyszínt. Mostanában gyönyörű idő köszöntött ránk, sok-sok napsütéssel. Ezért ideális lehet egy parkban beszélgetni, hiszen nem titkokat tárgyalunk meg.
Viki eleinte szabadkozott, hogy borzasztóan elfoglalt, alig van így is ideje. Aztán mégis ráállt, péntek délután 3 órában állapodtunk meg. Valami ismertetőjel is kéne – gondoltam. Kiderült, mivel siet vissza a lovardába, még terepre mennek, nincs igazán kedve átöltözni. Ezért, lovas felszerelésben lesz, (lovaglónadrág, csizma, lovas mellény stb.). Persze a lovas fejvédőjét, a kobakot mellőzi.
Engem könnyű megismerni dús, barna hajamról, melyet díszes csattal fogok össze, kezemben egy könyvvel - könyvtárosi beidegződés.
Vajon Viki most lóbarát, vagy emberbarát? – ráncoltam a homlokom. Nem is jártam olyan messze az igazságtól.
A park tele volt ugráló, visítozó, játszadozó gyerekekkel; pihenő, vagy a telefonjukba belemerülő felnőttekkel. Hol itt a felügyelet? – gondoltam keserűen.
- Jó napot, Viki vagyok, nincs sok időm – hadarta.
- Köszönöm, hogy eljött – mosolyogtam rá. Bemutatkoztam, kezet fogtunk, majd eltörte az ujjaimat, olyan erélyes volt a szorítása.
Ez már nem kezdődik valami jól – gondoltam.
- Miről lenne szó egészen pontosan? – kérdezte türelmetlenül.
- Nem tartom fel sokáig, tudom, hogy dolga van. Az egyik kis lovasáról, Noémiről lenne szó.
- Mi van vele?
- Mesélt nekem a lovaglásairól, de úgy érzem, valami nem stimmel. Azt mondta, nincsenek lovas barátai, nem megy terepre, nem szerszámozza a lovát, lépésben és ügetésben gyakorol, kizárólag a pályán, a vágtára nem is vágyik. Mi lehet a baj?
- Maga tud egyáltalán lovagolni? – kérdezte kicsit csípősen.
- Nem, még soha sem próbáltam, de egyelőre nem is szeretném. Nekem más sport jön be.
- Igazán?
- Naponta kocogok, ami sokat segít és jól is esik. Térjünk vissza Noémire.
- Nincs vele semmi különös, csak hiányzik belőle a kockázatvállalás, ambíció, céltudatosság. Nem halad egyről a kettőre, nem igazán fejlődik, csak dédelgeti a lovat, meg egy kicsit mozog, ennyi. A többiek ennél sokkal többre vágynak, s gyorsan fejlődnek. Vannak olyanok is, akik már versenyeken vesznek részt, kiváló eredménnyel. Remek tereplovasaim is vannak, így Noémi kilóg a sorból.
- Hogyan lehetne rajta segíteni?
- Igazság szerint, nekem nyűg, főleg az, hogy nincs nála változás. Nem bánnám, ha más oktatóhoz kerülne.
- Ha csak ez a gond, megoldható.
- Valóban?
- Igen, ha megengedi, elintézem, de előbb beszélek a szülőkkel és a gyerekkel, majd jelentkezünk. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekem, további élményekben gazdag lovas mindennapokat kívánok!
- Köszönjük!
 
Na, Kemény tanárnővel össze lehetne kötni – gondoltam kissé morcosan.
Elmeséltem a szülőknek Viki furcsa viselkedését, s mondtam, tudnék segíteni. Meglepődtek, és kértek egy kis időt.
- Noémi nehezen viseli a változásokat, ha lehet, fokozatosan adagoljuk a teendőket. Olyan jól érzi magát Veled, kérlek, hétfőn tartsátok meg a rendes foglalkozást – fogta kérlelőre Mónika.
- Hamarosan, egy másik alkalommal, pedig közösen leülhetünk, és Noémivel együtt megbeszélhetjük, hogyan tovább, jó? – kérte János is.
 
Ebben maradtunk. Készültem a legközelebbi beszélgetésünkre, hiszen a félelmekről lesz szó. Vajon Noémi mivel fogad?
 
Folytatjuk. 
************************************************

 5. VERSVÁLOGATÁS 

I.P.STEVE - AUSZTRÁLIA  ÍRÁSAIBÓL  
  KLEMENT BURZA MÁRIA AKTUÁLIS VERSEIBŐL
 ..................................

 I.P. Steve versei 
 
Modern korban
 
Jövő gyermeke
s megmondja a gendere,
hogy mi a neme.

*
Elmélkedés
 
Szebbé
tennéd
mindenben, a szépnek mondott létedet,
mert sorsodban nem lehetsz elégedett.
Pusztán csak a szegénységben, a hitben
és abban, hogy lemondás van, ha nincsen.
 
Csekély
esély
van helyzeted változására, hiszen
visszahúz majd valamelyik irigyed,
 ha a felszíntől, egy kicsit feljebb érsz,
de ő is ugyanúgy járhat egyszer még.
 
Mesés
regény
ma már az, ha jót teszel, úgy cserébe,
majd te is kapsz, egyszer jót a helyébe.
Tedd csupán a pillanatnyi örömért
s a lelked viruljon tőle örökké!
 
Ne kérj !
Beszélj,
de olyat, mit szívesen meghallanak!
Amire örömmel választ adhatnak,
ha netalán kérdés is lenne benne,
a kérésedkor oly süket füleknek.
 
Legyél
szerény,
mert az életed is oly nagyon szerény,
a legnagyobb gazdagságod a remény.
Takaród, ha kicsit rövidebb lenne,
úgy, aludj alatta összegörnyedve!
 
Szegény
legény,
kiből csak úgy hirtelen mágnás lenne,
hacsak nem barátja egy miniszternek,
bizony hihetetlen és valótlanság.
Jövődet vezérelje a józanság!
 
Utcán élő közöny
 
Fonnyadt
bordalt,
csak suttogva rebeg, kiszáradt ajka.
Nem szól többé a panasz érces hangja,
néma benne a rég még keserűség.
Céltalanságához köti a hűség.
 
Holnap,
hogyan?
Mindegy, ha ugyan lesz még holnap ismét,
hisz megszűnt, ki a létért küzdeni él.
Megalkuvás és az alkalmazkodás,
amitől egyáltalán van még tovább.
 
Gondban
rokkant
lett és hever az utcán mint egy téma,
mint ki úgy érzi, már beért a célba.
Gondját is kinőtte, nincs már igénye.
nem jár hozzá haza a vágy lidérce.
 
Ócska,
korhadt,
karton ágy, csak az éjnek hintett fekhely,
melyen már rég, tán édes álma sem lett.
Nappal felcsavarja, értékét rejti,
majd míg csavarog, nem sajnálja senki.
 
Horpadt
sonka,
mint csontbőr gebén, rongyai takarják
és őszült szőrök a beesett arcát.
Mosolyt illemből, többé nem erőltet,
komor tekintete néz a felhőkre.
 
Óra
s rozsda
hullajt morzsákat a számlap aljára,
mutatja milyen az idő múlása.
Elhasznált, mindkét mutatója törött,
jelzi a világnak a pontos jövőt.
  .................................................
 
 KLEMENT BURZA MÁRIA AKTUÁLIS VERSEIBŐL 

HÁRMASSÁG EGY ÜNNEPBEN
 
Gyorsan változik a világ,
s benne ünnepeink neve,
augusztus húsz az első

királyunknak ünnepe,
melyből az alkotmány, majd
az új kenyér ünnepe is lett
az itt élő s könnyező
sokat szenvedett nemzetnek.
 
Kenyér lesz az új búzából
Szent Istvánnak ünnepén,
Istenünknek adjunk hálát,
ha asztalunkra jut elég,
de gondoljunk azokra is,
akiknek asztalán nem lesz kenyér!
 
Álmodom és könnyem hull, de
álmomban is ott van a MAG,
az összetartás ereje, s
megmaradásunk lényege,
a megbékélést keresve,
egymás útját segítve.
 
Kenyér lesz az új búzából
Szent Istvánnak ünnepére,
de ne feledjük el, hogy a táplálék
lelkünknek is kell, osszuk meg a
kenyerünket mindazokkal, akiknek nincsen!
 
 Köztünk élő mennyország
 
Csodálatos energia,
mely az életet fenn tartja,
Te is általa létezel,
másnak is adj , s nem vétkezel.
 
Ne félj, mert nem fogy el soha,
másoknak is mutass utat,
nagyon beteg a világunk,
szeretettel kell, hogy áldjuk.
 
Gyógyszer ez, melynek hatása
gyógyulást hoz a világra,
öleljük át vele egymást,
s közöttünk lesz a mennyország.

 *
HAJNAL
 
Parányi fény suhant be ablakomon,
hajnalodik,
még visszaszólt a csend a Hold felett,
lágy fuvallat búcsút int, szunnyad a Remény
a felhők lágy ölén.
 
A Nap gyémántos álmából ébred,
hála imám száll az égre,
látom Fényed,
a Nap hálóköntösét titkos
mélybe dobja,
vele útra kelek, az új nap
csodájából merítek.
 
Még a csend lüktet a félhomályban
elém hulló emlékeket ringatón,
a Hajnal meg én egymást biztatva,
nehéz az első lépés,
az édes éj visszacsábít még.
 
Majd együtt nevetünk,
s megindulunk egymás
kezét fogva,
különös melegség járja át szívemet,
érezve szereteted.
 
Sötét helyett Fényt lássál
 
Elnéztem a távoli eget,
olyan , mint fekete vászon
gombostűkkel tűzdelve,
s köztük álmok pihennek.
 
Majd fényük villan és játszanak,
kedves , játszó fénysugarak,
villámok elől futnak,
de fénnyel táplálkoznak.
 
Ezernyi fény, ezernyi élet,
benne csak gyönyörű álom,
elnézem és csodálom,
s új látásmódra késztet.
 
Távoli világ ,s közel hozzám,
ahol csak Szeretet táplál,
szív-kapukat kinyitnám,
hogy sötét helyett Fényt lássál.

************************************************
 6. NOVELLA 
 
I. P. STEVE -  AUSZTRÁLIA : Papa főz
 
  Nem szeretem a szűrőt a mosogató alján. Mindig eldugul, gyakran kell  kitisztítanom. Egy elegáns mozdulattal kilopom és  elsüllyesztem az alatta lévő ajtócska háta mögé.  Így történt ez tegnap is, amikor 
én voltam az ügyeletes mosogató. Na de nem is beszélek olyanról, amit nem kedvelek, szívesebben említem a ribizlis energia italt, mert azt szeretem, most is nyitva van egy. Pedig a minap,  ráborult a klaviatúrára,
mégsem haragszom rá, hisz nagyon finom.  Ma nagy nehezen kitakarítottam, többször is szétszedve. Örömmel  kezdtem a mai versemet  összehozni, gépelgetni vele.
 
Még  a sorokat rendeztem, de  közben jött az unokám, hogy menjek, mert a nagyanyja hív a konyhába. Rutinos leütés a Ctrl és a C betűvel együtt, másoláshoz, aztán csiribí-csiribá,  szőrén-szálán az egész eltűnt. A  mérgem annál kevésbé akart eltűnni.
 
Udvarias  ,,mit akarsz,, kérdéssel érkeztem a főzési csatatérre. Mit ad sors? Na  mit? Hát  valami gyűrű fütty-sodrományos, tésztának nevezett vackot  kell kifőznöm, mert  ők mennek a játszótérre. Egy rövidke mondattal még oldalba lettem bökve: 
- De itt maradj, végig, mellette! Hagyd addig a komputered, nem lopja el senki!
Bemutatkoztam a Mussolini utolsó átkának vélt,  olasz, elektromos főzőlapnak. Szerencsére már  be  volt kapcsolva, pirosan mutatta  hogy 12 , azért forrt  a víz a serpenyőben. 
Mondtam is:
- Na még  ilyet! Alacsony a vízállás, ebben nem lesz  massza úsztató.
 
Aztán belehintettem a  sok  tésztát. Az üvegfedőt rá s a kis lyukon csak fütyörésszen a gőz. Kisomfordáltam cigire, hisz jól végeztem dolgom. Amikor visszaléptem, azonnal gyanús volt a sok  felhő a konyha  egén. Riadtan néztem az elektromos főzőlap üvegtetejét, árhullám levonulási-csíkok, maszatok jelezték, hogy az edény kicsi volt. Vizes ronggyal kéne letakarítanom, mert még megszólnak, hogy, hogy dolgozok egy ilyen, elegáns kínzókamrában. Kikapcsolni  csak a biztosíték  kioldásával tudnám, így neki látni nem lehet. Hagyom. Még egy kísérlet a mosogatón lévő, zöld, speciális mosogatóruhával, de azonnal odaragadt. Spakli neki!
Az majd  segít.
   Az ám....közben a levett tésztát  nézegettem, le kellene  szűrni.  A szűrőt  jobb kézbe, a  forró edényt balba, ám igen meleg. Hogy  miért nem vagyok, Shiva Pista, nem tudom. A  serpenyő egy pillanatra  a légben, egy  dupla szaltó. A szűrő billen, a  tészta  a  mosogatóban....azaz....ahhh!... a szűrőbetétet kivettem....  
   Mint az éhes nyílás, nyeli amivel szenvedtem.  Fele  lecsúszott. Nyúlok érte, de sikamlós és  belesegítettem a  többit is.
- Átok lefolyó!  Falánk dög! Nekem nem hagytál! - üvöltöttem.
Nézem az  üres edényeket, el kellene mosogatni. Fogalmam sincs  róla,  hogy lesz ebből  milánói  makaróni, pedig  már minden kész hozzá. Úgy érzem,  pizza rendelés lesz ma. Hagyok mindent, ahogy van, fölösleges kétszer mosogatni.
Megyek, megírom újra a versem, míg el nem felejtem teljesen.
Csendben ülök, maszkot  viselek, talán most jobb, ha megszűröm a kiáramló szavaimat.
************************************************
 7. ANGYALI TALÁLKOZÁSOK 
 
VÉGHELYI PÉTERNÉ : Valódi sérüléseink
 
   Buszra igyekeztem, azt gondoltam, ilyenkor délután kevesen utaznak a városba. Tévedtem, mert néhány perc múlva hangos gyereksereg szállt fel Paradicsompusztán, az Intézetnél, ahol sérült gyerekeket nevelnek. A legelső ülésen ültem, és tanulgattam a füzetemből, amikor egy kék szemű mosolygós fiúcska megállt
mellettem, és furán kérdezte:
Véghelyi Péterné

– Én ide ülök melléd?
De a felszálló gyerekáradat őt is hátra sodorta. Hátra néztem utána,
és szóltam neki:
– Gyere, ide ülhetsz mellém, ha szeretnél! – nem kellett kétszer mondanom neki, máris ott termett. Kísérőjük rászólt:
– Marcell, bekéreckedtél a nénihez? – Majd odahajolt hozzám a tanárnő:
– Nem baj, hogy ide ült, nem zavarja? – S a hangjából éreztem, hogy készenlétben van, hogy Marcellt elvigye onnan. Ám a fiú már be is mászott az ablak mellé, és kíváncsian felém fordult:
– Te néni? Te néni vagy? – fürkészett.
– Néni vagyok, V... Néni, te pedig Marcell. Örülök, hogy itt vagy.
– Beszélünk? Néni vagy? – kérdezte.
– Beszélgessünk
– Jaj, Marcell nagyon szeret ám beszélgetni. – mentegetőzött a tanárnő, aki úgy tűnik szemmel tartotta a mellém bemászó Marcellt. Folytattuk a beszélgetést, igaz kis időbe telt, míg megértettem a beszédét, de teljesen egymásra hangolódtunk. Marcell rám nézett:
- Szeretlek téged – mondta, és vállamba fúrta a kis fejét. Sokszor megkérdezte tőlem, hogy mikor szállok le, hova megyek, milyen busszal jövök vissza? Megmondtam neki, hogy piros autóval jövök vissza, így ahány piros autó jött velünk szembe mindegyikre rámutatott, hogy ott a piros autó. Számára ezen az úton csak én léteztem, ő képes volt csak rám figyelni, és egész úton szünet nélkül szeretett. Végig csevegtünk, lassan ráéreztem Marcell gondolatmenetére, jól megértettük egymást. Kérdeztem tőle, hogy hol lakik, melyre boldogan válaszolt, hogy: otthon. Így utaztunk Marcellel, majd a városban a busz a sérültek intézeténél megállt, ahol több gyermek is leszállt. A kis kapuban egy 8 év körüli fiúcska rollerre támaszkodva fürkészte a leszállókat, és amikor meglátta a nagyobbacska kislányt, örömmel gurult eléje, és boldogan indultak befelé. Ó, ha mi így tudnánk örülni a másiknak, mint ez a kisfiú, a sérültek intézetében! Szóltam Marcellnek, hogy a következő megállónál leszállok, megnyomhatta a gombot, és megígértem, hogy majd integetek neki. Ezt többször is megkérdezte. Már a buszon adtam Marcellnek egy kis kártyát a Szent Családról, és amikor a fiúcska a kezébe vette a kis képet, felkiáltott:
– Jézuska, Jézuska! – és hátra fordulva mindenkinek megmutatta a kis kártyát, és az örömét. A kis kép hátuljára természetesen ráírtam: Angyal vagy! Ez a gyermek ma nekem a szeretet hírnöke lett, fontos üzenettel.
 *
Az ember életképtelenül érkezik a világra, minden képessége rejtve, csíraként szunnyad benne, de a csecsemők szeretetre való képessége azonnal működni kezd, mely független egyes képességek meglététől, vagy hiányától. Az idős emberek teste idővel beteg lesz, mozgása és egyéb életfunkciói lerobbannak ugyan, de a szeretetre való képesség a halálunkig megmarad. Az embert csak a szeretetre való képessége teszi Isten képmásává. Az értelmileg sérült emberek jelenléte ebben a világban annak a jele, hogy a lélek mindenkiben egészséges, és mindenki képes szeretetre.
   Ezek után érdemes sérüléseinket, fogyatékosságainkat komolyan számba venni, mindegy, mennyi idősek vagyunk. Csak a szeretet ne sérüljön, a többi nem érdekes.
 
Véghelyi Péterné
Folytatjuk a sorozatot.


************************************************
 8. HAZAI TÁJAKRÓL 

 - SZEGZÁRDI NAGY VENDEL LEGÚJABB ÍRÁSAIBÓL - 
 
TOMBOL A NYÁR - KÁPRÁZATOS VÍZIÓ
 
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: HŰS PÁLMAFÁKNAK ÁRNYA ALATT
 
 Tomboló nyárban,
 Negyven fok felett,
 Ha lehunyom a szememet,
 Elmélázva, elmerengve,
 Könnyű testedet látom
 Forróságtól elpilledve,
 Kifeküdve mustrára,
 lepihenve plédekre,
 A Te szemed is félig lehunyva,
 Alélt testedre simulva
 Naptej csillan,
 Kókusznak édes leve,
 És pilláid homályából
 Izmos testek duzzadását látod,
 Érzéki szerecsenek állnak körbe,
 Pálmaágakkal legyeznek,
 S strucctollak susogását hallod,
 S lágy szellő simogatja
 Elalélt testedet,
 ajkadon hűvös koktél enyhíti szomjadat.
 S egyszer csak egy kellemes tenyér simogat,
 Félálmodból lassan felderengsz,
 Hűs, határozott, és kemény
 Ez a kéz,
 Szolga ezt nem merné...
 Királynői erény.
 Hirtelen kinyitod a szemedet,
 De nincsen más ott csak én...
 ki hódolód lehetne.
S pilláid alól
eloson az erény,
ködbe olvad az álom,
mint egy kósza vízió,
hamis, csalfa  illúzió.
 
2021. június 23  forró nyarán 
 *
Sördal - Harminc fok fölött..
 
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: Jódli a pünkösdi sörfesztiválon
 
Refrén
Nyáron nem esik hó
A sört inni oly jó
Nélküle nehéz élni
Nem kell tőle félni.
 
O-ó O-ó O-ó
Két korsóval meg sem árt
De hogyha repetálsz
Akkor érzed jól magad
Hagyd otthon a gondodat.
O-ó O-ó O-ó
 
1.
A korsón lecsordul a hab
Átsüt rajta a Nap
Aranysárgán tündököl
Söröskancsót ragad
Szomjasan minden ököl.
 
2.
Igyunk még egy korsóval
Fűszerezzük meg gyorsan
Sok dallal, és jó szóval
Kár is lenne tán megitatni
Egy söröslóval.
 
Megjegyzés: 2015 pünkösdjén
 *
 
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: KÉNE MOST TÁN EGY HÁZ
 
Kéne most tán egy ház,
ahol ellakhatnál,
kéne rá egy ablak,
ahol behajolhatsz.
 
Kéne rá egy ajtó,
ahol beeresztlek,
kéne egy asztal is,
ahol megetetlek,
volna sója, borsa
forró levesednek.
 
Kellene egy szék is,
hová leültetlek,
kellene egy másik,
hol mesélnék Neked,
jó lenne egy ágy is,
hová lefektetlek,
kéne egy szekrény is,
mibe rakhatnád a  múltad,
emlékeid között
mindig megmaradhat,
benne kutakodhatsz.
 
Kéne egy kakukkos óra,
mely jelezné az időt,
mikor menned kéne,
és ha pont annyi lenne,
kivágná az ajtaját,
egy vagány jómadár,
harsányan szólna,
bőszen kakukkolva,
akinek dolga lenne,
halkan elosonna.
 
SZEKSZÁRD,  2021. július 12
 
 *
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: ILYEN SZÉP A VILÁG
 
Eltűnődünk, ha beteg a világ,
ismerjük e, tényleg, igazán?
A korral nekünk is
tovább kell haladni,
de múltunkat meg kell őrizni,
értékeinket nem szabad elhagyni,
mindenképp próbáljunk meg,
embernek maradni.
 
Ismeritek a
Zöldellő lombok
Lágy susogását?
Metszett vesszőnek
Süvítve zúgó
Éles suhogását?
Szőlővesszőknek
Buja kuszaságát?
Mi ősidők óta
Ontja a nektárt.
Tőkéket ölelő
Hajlongva kötöző
Asszonyok derekát
Kélyjel simító
Szoknyájuk ráncát.
Pince előtt álló
Vén, öreg diófát.
Lopóból csorgatott
Bíborszín borát.
Langymeleg szellő hozta
Rózsák illatát.
Ismeritek a
Földet, az eget?
A sötét, kusza
Dühös felleget?
Ki hatalmasok
Ős erejével
Fenn fenekedett.
Ismeritek a
Hűsvízű kutat?
Löszfalak közé
Zápor vájta utat.
Vizeknek mélyét?
Halaknak tükrét
Nyárnak melegét,
Hónak fehérségét
Napnak aranyát
Holdnak ezüstjét,
Pásztortüzeknek
Keserű füstjét.
Távoli csillagok
Halovány fényét?
Ismeritek a
Száguldó lovaknak
Halkuló dobogását?
Szélfútta sörényük
Kócos lobogását?
Folyók moralyát
Kövek robaját.
Bikák dübörgését,
Farkas üvöltését.
Itt élő népeknek
Félő könyörgését.
Mária ősanyánk
Szűzi jelenését?
Ha mindezeket nem ismeritek,
Fületek nem hall,
Szemetek semmit sem lát.
Nyugodtan tartsátok oda
Háztető sarkához a
Lobogó fáklyát.
Nem érdemlitek meg,
E Házat, s Hazát,
S idegenben
Torokszorítóan
Szűk lesz számotokra
A Világ.
 
Most beteg ez a  Föld,
meg kell gyógyítanunk immár,
nem vigyáztunk rá igazán,
miket míveltetek vele?
Kérdezi unokánk,
s emberek tömege
szemlesütve áll,
milyen szép is lehetne
ez a  csodálatos világ.
 
SZEKSZÁRD,  2020. április 21.
************************************************
 9. MEGMUTATJUK 
 - CZVITKOVICS MÁRTA  FESTMÉNYEIT - 
 
RÖVID ÉLETRAJZ
Kedves OLVASÓK !
Czvitkovics Márta
NEVEM CZVITKOVICS MÁRTA.
A névjegykártyámon, egy szignó látható, a születési nevemmel.(három kezdőbetű, egybe).N D M) Nemesföldi Dienes Márta . A festményeimen is jelzem.
Születési hely, Körmend, 1948.
*
Kiállítások:
Gyermekkoromban szerettem meg a természetet, amit ma is csodálok. Tolna megyébe 1970 tavaszán kerültem, majd 1982 - ben Szekszárdra.
A festészettel 1994 óta foglalkozom komolyabban.
Festményeimet Cseh Gábor tekintette meg és az Ő biztatására folytattam a festést. Köszönöm neki, hogy tanácsaival ellátott és őszinteségével segített.
1998 november 5-én volt az első, önálló bemutatkozó kiállításom Szekszárdon a Szent István Házban. Tagja vagyok az ART '999 megyei Képzőművészeti Egyesületnek és a Bárka Művészeti Szalonnak.
Czvitkovics Márta
7100 Szekszárd Rákóczi u. 97
Tel.: +36 74/415-565
Festményeimet a  facebookomon, és a  honlapomon keressék.
 *
 MÁRTA SZORGALMAS ALKOTÓ.
Számára fontos a fejlődés, a tanulás, ezért rendszeresen jár alkotótáborokba, ahol Sáska Tibor, neves festőművész instruálása mellett alkothat. Minden évben jelen van festményeivel, egyéni és csoportos kiállításokon egyaránt.
 
„Márti festményeiben benne van az a világ, amit Ö lát,
ahogyan Ő látja, a világhoz való nyitottsága. optimizmusa,
szeretete. Rendelkezik egy olyan eszközkészlettel, hogy
saját magából építkezve képes megrendelésre is. alkotni. és szeretetet adni.”
F. Orsolya ének művész
 
Czvitkovics Márta festőnő, 2007-ben a Kaposvári Nemzetközi Miniatűr Festménykiállításon I. helyezést ért el. „Afrika gyémántjai" című miniatűr sorozatával.
Szívesen fest portrékat, miniatűr képeket, csendéletet, állatvilágot és hangulatokat, akár megrendelésre is.
 
A  SZERKESZTŐSÉG, ÉS A MAGAM NEVÉBEN, szeretettel köszöntjük a  művésznőt nemrég múlt névnapja  alkalmából, a  szerkesztő!
 *
A művésznő néhány festménye

Hűsítő vízben - olaj vászon
*
Prométheusz - olaj vászon
*

Szarvasbőgés
*

Zeneiskola

************************************************

 10. BEMUTATJUK SZŐCS ÉVA  ÍRÁSAIT-  ERDÉLY 
 
RÖVID ÉLETRAJZ
ÉVA SZŐCS: 1967 június 4-én születtem Erdélyben Székelyudvarhelyen, Jelenleg Bikafalván lakom, szülővárosomtól 7 km-re. Gyerekkorom óta szeretek verseket faragni, magam és barátaim örömére. Igaz legtöbbször a szekrényfióknak! Egy baleset révén Hát gerinc sérülést szenvedtem, mozgásszervi betegségem miatt, beteg nyugdíjas vagyok. Önkéntesként foglalkozom szellemileg sérült gyerekekkel. Fogadjátok szeretettel verseimet! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. ÉVA
 *
Nyári este
 
Szeretem csendes nyári estén
hallgatni az öreg fák neszét,
mesét dúdol éjszakákon át,
ágak között a játékos szél.
 
Szeretem a dudorászó szelet,
erdő, mező lassú moraját,
hullócsillag útját követve,
kívánságok vad zuhatagát.
 
Szeretem az alvó csendes tájat,
szívem mélyén vele pihenek,
esti csendnek mély harmóniáját,
bele olvadni hagyom lelkemet.
 
 
*
A város zajától messze
 
A város zajától messze
pihenni vágyik lelkem.
Csodálni a harmóniát,
mit az erdő lombja kínál.
 
Hallgatni a fák lágy neszét,
ahogy játszadozik a szél,
napot lesni mely felbukkan
az eget aranyba burkolva.
 
Csillagokat sziporkázni,
holdat teli s félnek látni.
Felhőket amint rohannak,
könnycseppenként záporoznak.
 
Mezőt zöld díszbe - bájban
ezer virág koronával
S a szivárványt csodálni csendben,
ahogy ölel eget, földet.
 
*
Esti románc
 
Gyönyörű szép ez az est
nézd a napot bágyadt lett.
Lassan búcsúzkodni kezd
félhomályból sötét lesz.
Fekete palástra fest
holdat s csillagot nem rest.
Megborzong a nyári est
Mesés éjszakája lesz.
 
************************************************
 11. ÉLETTÖRTÉNETEIMBŐL 
 
VÉGHELYI  JÓZSEF: Negyvenhárom forint
 
  Az automata ajtó csendesen szétnyílt. Beléptem a posta felújított ügyfél-fogadójába. Tudtam, hogy korszerűsítették, mert a munkálatok a nagy portálüvegek mögött az utca felől is látszottak. Régen voltam ebben a helységben, mert a klasszikus sárga csekkeket a feleségem szokta befizetni.

Véghelyi József
  A várakozás alatt van időm elgondolkodni, nézegetni az embereket, és ha a helyzet úgy hozza, hát régi ismerősökkel beszélgetni. Az új működési rendben nincs sorban állás. 
Mindig csak az lehet az ügyintéző ablakánál, akinek a sorszámát a gép jelezte. Külön biztonsági őr vigyáz a rendre, bár ez engem egy kicsit zavar, mégis belátom, hogy a mai világban senki és semmi nincs biztonságban, ott ahol nagy pénzforgalom van…
  Sokan voltak előttem, volt időm elgondolkodni a dolgok mai folyásáról, az egész pénzügyi válság minket is érintő hatásairól.
  *
  Különös árú a pénz. Rossz kezekben gyilkos fegyver, jó kezekben áldás is lehet. Nagyobb mennyiség birtoklása gazdagságot, hatalmat, befolyást biztosít tulajdonosának. Gyakran érdemtelenül. Ajtókat csuk és nyit meg, szavazatokat ad és vásárol, kormányokat buktat és emel, bűnözőket avat szentté, az áldozatok szenvedéseit nevetségessé teszi, nincs erkölcse és nincs hazája, ezért gátlástalanul szolgál ki vagy tesz tönkre mindent és mindenkit!
 A bankok…? A bankok pedig a világvallássá torzult pénzimádat templomai. Imái a kamat, profit; zsoltárai a követel, tartozik, behajtás! Eddigi életedben tanultál, dolgoztál, gyerekeket neveltél, egyszóval tetted, amit kell ?
Kit érdekel?
A pénz mondja meg, hogy ki vagy és mennyit érsz. Rögtön „beáraznak”! Ha éppen „senki sem vagy”, majd ők segítenek megvalósítani a média  által gerjesztett manipulált álmaidat : még fedezet nélküli hitelt is kaphatsz, s ezzel „valaki” lettél a bank szemében!  Előléptetnek  hiteladóssá !  Ettől kezdve roppant nehéz lesz tőlük megszabadulni.  A pénz a Te zsarnokod. Oltárán áldoz fel szerelmet, életet, egészséget, emberséget, tisztességet, hitet, és minden olyant, ami a valóságban pénzben egyszerűen kifejezhetetlen.     
 Ne háborúzz a pénz ellen, felesleges, mert biztos a vereséged. Most mégis elmondok egy velem történt esetet, amely pont ebben a helyiségben zajlott le jó tíz évvel ezelőtt, amikor még az egy forintosok is forgalomban voltak... 
*
  Nagyobb összeget kellett befizetnem a lányom főiskolai kiadásaira. Sohasem tartok sok pénzt magamnál, csak a szükséges mennyiséget. Akkor is így volt . Szokás szerint kevés pénztár üzemelt, ezért szinte megszokott volt a hosszú sor. Kinéztem magamnak a vélt legrövidebbet és oda beálltam. Unalmasan teltek a percek, mert a várakozások mindig unalmasak. Előttem négy-öt ember lehetett, a hátam mögött is jó páran várakoztak már. Közvetlenül előttem egy húsz év körüli lány mobiltelefonnal szövögette a kis szerelmi életét valami sráccal. Mögöttem két idősebb asszony szidott egy harmadikat, később dicsért valamilyen reuma kenőcsöt. Szóval locsi-fecsi előttem és mögöttem is.
 
-  Értse meg asszonyom, hogy nem tehetek Önért semmit. Amíg az árvaellátási átutalás nem érkezik meg, addig nem tudom odaadni a pénzét! – hangzott kissé ingerülten a pénztárosnő hangja.
- De hát elfogyott az összes pénzem. Mi lesz így velünk? Nem tudok enni adni a gyerekeimnek – válaszolta keserűen, megemelt hangon az ablak előtt álló anya.
 
A választ már nem várta meg, úgyis hiábavaló minden. Megalázottan elfordult a pulttól és imbolygó léptekkel, könnyeivel küszködve megindult a kijárat felé. A helységben a mormogás egy pillanat alatt megszűnt… Páran sajnálkozva, mások értetlenül néztek végig a rosszul öltözött asszonyon. Senki sem mozdult. Mire mellém ért a szerencsétlen teremtés már patakzott a könnye. Nagyon erős szemüvege volt, kopott kis táskáját hóna alatt szorongatva úgy érezte, hogy rászakadt a világ összes terhe. Tehetetlen volt. Már majdnem a kijárathoz ért, amikor utána szóltam:
- Asszonyom, várjon! Mi a baj? Segíthetek valamiben? – kérdeztem
A többiek feszülten figyeltek, hogy mi sül ki ebből a lehetetlen helyzetből? Megállt, felém fordult. szemüvegét levéve törölgette könnyeit, s végül megszólalt:
- Tavaly meghalt az uram és a két gyerekkel magamra maradtam. Nincs senkim akihez fordulhatnék segítségért…! Az árvaellátásunk pedig még nem jött meg.
 
Összeszorult szívvel kotorásztam a pénztárcám után, elővettem belőle ötszáz forintot, és átadtam a meglepett anyának. Fel sem fogta, hogy mi történik vele.
Az arcára kiült a meglepettség és  értetlenség:
... Neki kéretlenül egy ismeretlen pénzt ad? Neki, akibe eddig mindig csak belerúgtak, lábtörlőként használtak? 
 
Elfogadta a felkínált összeget, egy köszönömöt morzsolt a fogai között, majd kitámolygott a helységből.
  A locsi-fecsi lassan megint visszatért a terembe, az előttem álló lánynak sikerült összehozni egy randit a sráccal, a mögöttem álló két asszony most az orvosaikat vette górcső alá, szóval helyre állt a rend… Végre én kerültem sorra a pénztárnál. Mechanikusan átadtam a kisasszonynak a feladócsekket és a pénzt. Rövidesen közölte velem a pénzküldés díját. Számolgattam a pénzemet, és sajnálkozva mondtam:
- Jaj, ne haragudjon, elfogyott a pénzem, negyvenhárom forinttal kevesebb van a szükségesnél! Hazaugrom a többiért és visszajövök.
- Uram, várjon! Láttam mi történt az előbb. Hivatalból nem tudnék Önnek segíteni, de magánemberként megtehetem. Kipótolom a saját pénzemből a hiányzó összeget. Majd ha egyszer erre jár, akkor megadja! - jött segítségemre a kisasszony.
 
Most meg rajtam volt a csodálkozás ideje. Én még így sohasem jártam…! Megköszöntem a pénztárosnő jóságát. Egy halvány mosoly futott végig rajtam.
Győztem!  Ha rövid időre is, de győztem!
Tudtam, hogy háborút a pénz ellen sohasem nyerhetek, de ezt a kis ütközetet megnyertem. A pénz most nem tudta megmondani, hogy ki vagyok, és mennyit érek! Jó érzés volt, nagyon jó!
 
 Folytatjuk a sorozatot.
************************************************
 12. ELBESZÉLÉS 
 
Márkus Katalin: Búzaföld pipacsokkal
 
A gazda elégedetten szemlélte ősszel elvetett búzáját. Szépen áttelelt, már kezd szárba szökkenni. Egyenlőre nincs más teendő vele, mint időnként ránézni, és ha kell a
kártevő rovarok ellen permetezni.
Márkus Katalin
Arra nem gondolt, hogy  a vadvirágok királynője a pipacs, pont az ő búzatáblájában fogja felépíteni szépséges birodalmát. Szinte észrevétlenül növekedett a szárba szökkent búzaszálak között. Sőt, 
egy kiadós eső után olyan gyorsan növekedett, hogy már a búza fölé magasodott. A pipacs szárakon szépen növekedtek a bimbók, melyek 
a tűző napsütésben egymás után bontották ki tűzpiros szirmaikat. Pár nap elteltével hatalmas pipacs tengerré változott a búzaföld.
Az országút mellett virító pipacsokat megörökítette egy éppen arra
járó fotós, és a jól sikerült fényképet elküldte a megyei újság szerkesztőségébe. Az újságban hamarosan megjelent a pipacsos kép. Pontos leírással, hogy melyik falu határában található ez a csodálatos pipacsmező. A megjelenés napján, már a délutáni órákban megjelentek
a látvány turisták, akik először csak gyönyörködtek a szemük elé táruló szépséges pipacsokban. Majd egyre többen úgy gondolták, ha már itt vagyunk, miért ne csinálnánk egy közös fotót, vagy szelfit a virágokkal. A pipacsos képek hamarosan felkerültek az internetre, ahol futótűzként terjedt a hír…
A látvány turisták, csak jöttek és jöttek. A meseszép pipacsmezőn egyre több fénykép készült. Nem törődtek a letaposott búzával és a pipacsokkal, mindig beljebb és beljebb mentek a szép és látványos fotó kedvéért. Autók hosszú sora parkolt a poros úton, de a kerékpárosokat is vonzotta a látvány. Volt, hogy több tucat kerékpár pihent az árokparton.
A gazda fülébe is eljutott a hír, hogy milyen híres lett a pipacsos búzaföldje. Amikor kiment megnézni, szomorúan tapasztalta, hogy mekkora kárt tettek a búzájában. Keresztül, kasul összetaposták. Hiába kérte az éppen ott tartózkodó embereket, hogy menjenek ki a búzájából, – kérésének nem volt foganatja.
Gondterhelten töprengett, hogy mit tegyen. Békés ember volt, nem akarta hívni a rendőröket, nem hiányzott neki a pereskedés. A búzája már úgy is tönkre ment, csak egy valamit tehet, lekaszálja.
Másnap kora reggel, amikor a Nap még álmosan nyújtózkodott, már kint volt traktorjával a búzaföldön. A megmaradt pipacsok összehúzott szirmokkal várták a meleg napsugarakat, amikor a traktorra szerelt fűkasza pörögni kezdett…
A déli órákban érkező látvány turisták csalódottan nézték a frissen lekaszált búzaföldön hervadó pipacsokat, és bosszankodva  haza indultak.

Valakinek látvány, valakinek bosszúság...

************************************************
 13. NOVELLASOROZAT 
 
Szilágyi Anita: SZÉTTÖRT JEGY-GYŰRŰ
- romantikus dráma-
VI. rész
 
Krissz, ahogy csak tudod sietett a kórházba. Úristen mi lehet Hannával? Mi baja lett? Egyre csak ezek a mondatok zakatoltak a fejében. A kórházban idegesen kérdezte a recepcióst
- Most hoztak be mentővel egy lányt Szabó Hannának hívják huszonhat éves nem tudja melyik osztályon van?
-Fél órája hozta be a mentő a sürgősségi osztályon vizsgálják egyenlőre.
- És bemehetek hozzá?
Kérem várakozzon a folyosó végén, míg jön az ügyeletes
orvos. Krissznek
Szilágyi Anita
 örökkévalóság volt az az egy óra, amit a kórház várótermének folyosóján töltött el. Nagyon ideges volt aggódott a lányért. Féltette a törékeny teremtést. 
Mikor koncertre mentek aznap este is olyan sápadtnak tűnt…..Végre jött a folyósón egy fiatal orvos.
- Dr Úr! Szabó Hanna állapota felől szeretnék érdeklődni 
a mentők hozták be.
- Jó Napot Uram! Stabilizáltuk a beteg állapotát nagyon leesett a vércukorszintje, kevés volt a vérében az oxigén 
és alacsony vérnyomással hozták be. Vettünk tőle vért a laboreredményekre még várni kell. Felkötöttünk neki egy infúziót.
- Doktor Úr! bemehetnék hozzá?
-Uram! csak néhány percre, mert a beteg nagyon gyenge.
Bement a kórterembe Hanna falfehér volt szeme csukva csöpögött neki az infúzió.
- Királylány! miért ijesztettél meg ennyire? mi a baj?
Hanna alig bírta a szemeit nyitva tartani , de egyből megismerte Krisszt.
- Apró mosolyt formált szájával.
- Krissz! nem tudom rosszul lettem az utcán munkából hazafelé jövet és elsötétült előttem minden.
- Királylány annyira „Szeretlek” és nagyon féltelek.
-Uram! most már hagyja el a kórtermet pihennie kell a betegnek, ha megjönnek a laboreredmények többet tudunk mondani.
- Rendben, megvárom az eredményeket.
Újabb egy óra telt el Krissz idegesen mászkált a folyosón le-fel, egy örökkévalóságnak tűnt számára mire az eredményeket kielemezték.
- Szabó Hanna hozzátartozóját kérnénk az orvosi szobába. Krissz rohant az orvosi helyiségbe.
-Uram! foglaljon helyet. Először is megszeretném kérdezni ki Ön a betegnek közeli hozzátartozója?
- Én a szomszédja és barátja vagyok.
- Értem akkor nem közeli hozzátartozó, és megtudná mondani egy közeli hozzátartozója elérhetőségét?
- Sajnos nincs senkije a lány egyedül él szülei, nagyszülei meghaltak. Testvére nincs rokonait évek óta nem látta.
- Akkor, ha jól sejtem jelenesetben Ön a legközelebbi hozzátartozója.
- Így van, Dr Úr.
-Nos, a betegnek igen magas fehérvérsejt szám valamint magas vérsüllyedést mutatott ki a labor.
- Sajnos nem tudjuk hazaengedni át kell helyezzük a neurológiára, ahol alaposan ki fogják vizsgálni a kollégák.
Hannánál semmi nincs hiszen úgy hozták be a mentők elszaladt Krissz a közeli bevásárlóközpontba és megvett mindent, amire a lánynak szüksége lehet a kórházban.
Bement a kórterembe két ágyas szobák voltak egy idősebb hölgy volt a szobatársa, aki szemmel láthatólag kemoterápiás kezelés után lehetett, mert kopasz volt.
- Királylány! Krissz megsimogatta Hanna arcát.
- Helló Krissz! mondta a lány csendesen
- Hoztam neked pár dolgot, amire itt bent a kórházban szükséged lehet.
- Köszönöm Krissz, amint tudom meghálálom.
- Ugyan már Királylány! Számomra csak egy dolog számit , hogy jobban legyél.
Leült az ágya mellé nézte a lány elsápadt arcát, beesett szemét. Sajnálta, simogatta a kezét. Ha tudta volna biztosan éjjel- nappal mellette van és vigyázz rá akkor ez nem következett volna be. Sokat dolgozott a lány az elmúlt időben biztosan az is közrejátszott, hogy kimerült a szervezete.
- Pihenj sokat Királylány! És igyál sok folyadékot, egyél amennyire van étvágyat. Holnap reggel újra bejövök hozzád.
- Rendben van, Krissz.
Megpuszilta a lányt végig simogatta az arcát. És szomorúan elhagyta a kórtermet.
Márk és Petra hétfő reggel bementek a céghez. Örömmel fogadta őket a cég ügyvezetője János nagyon elégedett volt külföldi munkájukkal. Tanulmányozták az elkészült projektmunkát átbeszélték az új technológiai folyamatot és beépítették holnapi naptól a termelésbe. Valószínű így a teljesítmény kapacitása növekedni fog napról-napra. Aznap sokáig bent voltak a cégnél este hat óra lehetett, mikor Márk figyelmeztette kolléganőjét ideje lenne hazamenni.
Márk hazavitte Petrát útközben beültek az egyik kedvelt cukrászdájukba, ahol egy kis édességgel jutalmazták meg magukat az aznapi túlteljesített órákért. Petra nagyon szerette az édes süteményeket nem is kellett odafigyelnie az étkezésre, hiszen nem rakódott rá egy felesleges kg sem.
Jóízűen ették a sütit, mikor Márkra köszönt egy középkorú férfi.
- Helló Márk!
- Szia Péter!, de rég láttalak. Péter Márk kertszomszédja volt.
- Márk! már ne haragudj, de hogy tudsz ilyen nyugodtan ülni egy cukrászdában, miközben Hannát bent láttam a kórházban igen rossz színt mutatott.
- Micsoda?
- Én erről semmit nem tudtam tegnap értem haza Madridból.
- Igen bent van a kórházban ott láttam.
- Ne haragudj Petra! be kell mennem a kórházba megnézem Hannát.
- Rendben Márk, semmi baj. Természetesen megértem.
Elköszöntek Márk sietett a kórházba Petra hazament. Márk Petrának semmit nem mesélt Hannáról csupán annyit tudott Petra a lányról, hogy volt Márknak korábban egy menyasszonya, akivel együtt élt. Márk nem mondta el neki, hogy miért szakítottak, vagy mi volt az oka a különválásuknak, Petra rosszkedvűen tért be a lakásába aznap este már nem volt kedve semmihez. Csak gondolkodott. Mi lehetett az oka, amiért Márk szakított Hannával? És mi lehet a lánnyal?
Márk beért a kórházba.
- Szabó Hannát keresem mondta a recepciósnak.
- A neurológián van.
Felrohant a fiú az osztályra.
- Szabó Hannához jöttem mondta a nővérnek.
- Hármas szobában van, de csak rövid ideig tartózkodhat a beteg mellett.
Bement a szobába megcsapta a fertőtlenítő szaga, amit Márk sohasem bírt, és émelyegni kezdett a gyomra. Mikor meglátta Hannát megijedt a lány sápadt volt, és nagyon gyengének találta. Aludt.
- Hanna! Hanna! Én vagyok az Márk.
- Hanna erőtlenül kinyitotta a szemét. Megismerte a fiút feljöttek benne a régi emlékek és az a végzetes este. Miért jött ide a fiú nem értette hiszen csak felzaklatja, és nem érzi magát erősnek.
- Márk! Honnan tudtad meg kórházban vagyok?
- Az most mindegy!
- Menj innen a történtek után látni sem akarlak! Hiba volt idejönnöd nem feledem el, amit velem tettél. Ne zaklass tovább soha többet ne gyere be hozzám!
- Márk nem akarta a lányt idegesíteni látta, hogy nagyon haragszik rá.
Csendesen elhagyta a kórtermet. Csak nem teheti meg a volt menyasszonyával egyedül hagyja a bajban beszélnie kell egy orvossal.
- Kérem Nővér! beszélni szeretnék Szabó Hanna kezelőorvosával.
- Rendben szólok neki, hogy keresi.
Márk várakozott bár a gyomra egyre jobban liftezett mi lehet Hanna baja? Elég gyorsan behívta a kezelőorvos a szobájába.
- Ön kije a betegnek?
-Én voltam a vőlegénye együtt éltünk egy éve, hogy különváltunk.
- Mert mikor behozták Hannát a szomszédja jött utána, és azt mondta nincs a lánynak közeli hozzátartozója.
- Így van Dr Úr! Én vagyok neki az egyedüli, akivel élt nincs családja. Nem értette Márk, hogy került ilyen közeli barátságba Hanna a szomszédjával, de most jobban érdekelte az mi lehet a lány betegsége.
- Dr. Úr mi történt Hannával? mi baja van?
- Nos, az eddigi vizsgálatok magas fehérvérsejt számot mutattak ki és magas CRP-ét ,ami gyulladásra utal. Holnap elvisszük CT-re utána többet fogok tudni mondani magának. ,
- Rendben Doktorúr holnap reggel bejövök, hogy megtudjam a pontos eredményeket.
- Rendben Uram, de csak akkor találkozzon a beteggel, ha azzal nem zaklatja fel, mert a nyugalom nagyon fontos számára.
Márk hazavezetett most nem tudott otthon maradni letette a kocsit. Elment az általa ismert csehóba innia kellett valami töményt, mert nem bírja, hogy Hannát ilyen betegnek látja. Lelkiismeret furdalása volt, amiért magára hagyta a lányt.
- A fene vigye el, ha tudtam volna!
Megitta az első pohárral nem bánta, hogy az erős ital marja a torkát majd a gyomrát nem érdekelte magát hibáztatta, amiért Hanna beteg lett.
Emlékszik még arra a végzetes éjszakára akkor is ebben a csehóban iszogattak a kollégájával, de soha nem akarta a lányt bántani az az ütés csak a véletlen műve. Egy rosszul időzített mozdulat volt az egész. Bár Hanna teljesen másképpen gondolta ezt is tudta Márk.
Aznap este három pohár erős italt ivott. Fájt neki Hannát betegnek látnia. Bántotta tönkrement kapcsolatuk. Nem hagyhatja most magára Hannát, ha nem is fog vele találkozni muszáj az orvosaival tartania a kapcsolatot. Hiszen ennek a lánynak senkije nincs.
 
Folytatjuk.
************************************************

14. NOVELLA
 
POOR EDIT : VITORLÁS KALAND
 
 Louis már betöltötte a tizenhármat és utolsó évet járta általános iskolájában, amikor családja szétesett. Az utóbbi időben szülei sokat veszekedtek. Húga hatodik osztályba járt, kitűnő tanuló volt végig. Louist inkább gyakorlatias dolgok kötötték le, az édesapjával sokat vitorláztak.  Elhatározta, hogy hajóépítő lesz. Egyszerűen imádta, ahogyan szélben dagadtak a fehér vitorlák és szelték hajójukkal a
tenger habjait.
Poor Edit

*
 Egyik este meghallotta, amikor szülei a vagyon megosztás miatt vitatkoztak. Édesanyja két gyermekével városba akart költözni. Ragaszkodott ahhoz, hogy a jelenlegi villájukat és vitorlás hajójukat eladják. Édesapja a vitorlás hajóhoz ragaszkodott és gyermekeit sem akarta elengedni. Louis az életét és jövőjét látta a hajóban, nagyon megijedt.
Húga, Sarah már aludt, de gyorsan felköltötte. Tanakodtak mitévők legyenek. Sarah sem akart a városba költözni, szerette jelenlegi környezetét. Azonban elegük volt a sok vitatkozásból, kiabálásból, mindketten féltették a vitorlást. Az utóbbi fél év nagyon megviselte őket. Előtte egy igazi boldog családban éltek.
Hirtelen megszólalt Louis:
– Gyerünk Sarah, elő a hátizsákot, pakolj gyorsan te is, ruhát, konzervet, mindent, amire csak szükségünk lehet. Elmegyünk innen, irány a vitorlás! – a húga meredten nézett rá.  – Jó, de most este tíz óra és vak sötétség van! – Louis nem engedett hirtelen döntéséből.
– Értsd meg, vagy most megyünk, vagy hidd el nekem, már késő lesz! – Sarah látta, hiába mondana bármit. Valahol igazat adott Louisnak, azonban félelme is nagy volt. Ennek ellenére elkezdett gyorsan szedelőzködni. A hátsó ajtón surrantak ki, hogy ne vegyék őket észre. Nem volt nehéz, még mindig tartó heves vitában szüleik se nem hallottak, sem nem láttak.
Kint kellemes hűvös szellő fújt. Tengerpart sötétjében csak a Hold és csillagok világítottak. Mind ketten jól ismerték az utat, így minden gond nélkül találtak a vitorlásukhoz. Konkrét tervük nem volt, csak el onnan, megmenteni a vitorlást. Kissé távolabb több kis sziget is létezett a sziklák között. Csak az öbölből kellett kijutniuk, ez viszont elég veszélyesnek tűnt a látási viszonyok és sok kisebb – nagyobb szikla miatt. Sarah jobbnak látta volna, ha a hajón aludnak és csak hajnalban indulnak el, amikor már világosodik. Louis attól félt, felfedezik az eltűnésüket és még el sem indulnak, amikor már megtalálják őket. Így nem volt sok választásuk elindultak.
Csendes szél kedvező volt és a hajólámpa kellően megvilágította a vizet. Lassan, de biztosan haladtak kifelé a parttól. Már majdnem elértek az öböl széléig, amikor hirtelen az ég elsötétült és viharos szél támadt. Villámok cikáztak az éjben, folyamatos dübörgés félelmetes volt. Hajójukat a hullámok csak úgy dobálták mintha papírból lenne. Louis, gyorsan leeresztette a vitorlát, Sarah vizet merte ki a hajóból, mert az eső, úgy szakadt, mintha dézsából öntötték volna. A vihar tombolt egész éjszaka. Nagyon féltek, már nem tudtak tájékozódni sem, hogy merre lehetnek. A hullámok ugyanis teljesen elsodorták őket. Megadták magukat a sorsnak. Fáradtak, kimerültek voltak és kimerültségükben elaludtak.
A felkelő Nap fénye megcsillant az árbocrúdján. Louist és Saraht ébresztette e gyönyörű Napsugár. Éjszakai viharnak nyoma sem volt, szélcsend honolt nyugodt hullámok felett. Sehol szárazföld látványa csak a tenger, kék sziluettje. Sirályok köröznek víz felett, táplálékot keresve. Ekkor ijedtek meg igazán hova, merre tartsanak tovább. Élelmük egy pár napig elég, de gyorsan szárazföldet kell találniuk. Louis előkapta távcsövét és minden irányban a horizontot kémlelte.
– Ott, talán arra, mintha szárazföld vonala húzódna északra, nézd te is Sarah.
–Igen! Vitorlát fel! – kiáltotta. Sikerült egész nap a hajójukat irányban tartani, az idő is kegyes volt hozzájuk. Mire besötétedett partot értek. Gyorsan tüzet raktak és mellette leheveredtek.
Másnap felderítették a szigetet. Nem tudták, hogy mennyi ideig kell majd ott maradniuk. Gyönyörű erdős, sziklás terület volt. Hatalmas vízesés zuhogott alá a hegy csúcsáról, mely egy kis tóban talált nyugalmat. Vízesés mögött egy barlangot fedeztek fel. Visszafelé úton az erdő közepén találtak forrást is, ahol feltölthették készleteiket. Louis látta, hogy hajójukat a nagy vihar megtépázta. Tudták pár napot biztosan maradniuk kell, így igyekeztek erre berendezkedni. Sejtették, azóta keresik őket, már felfedezték eltűnésüket a vitorlással együtt.

...csak szép csendben, nehogy meglássanak...

Szüleik több hajót is útnak indítottak keresésükre, de a környező szigeteken nyomuk sem volt. Kétségbeesetten álltak egymás előtt. Megértették, hogy önző módon csak saját érdeküket vették figyelembe. Gyermekeiket, akik már serdülő korban voltak meg sem kérdezték arról, hogy ők mit gondolnak. Fájdalom könnyei peregtek megtört arcukon. Semmi reményük nem volt arra, hogy élve viszont lássák őket, hiszen már két hét is eltelt eltűnésük óta.
Mégis, minden áldott nap kimentek a partra, minden pillanatban azt várták, hogy meglátják közeledni vitorlásukat, fedélzetén gyermekeikkel. 
Egy napon a távolban, lenyugvó Nap és tenger horizontján feltűnt egy fehér vitorla.
 
Debrecen, 2020. 10. 04.
************************************************

 15. VERSRŐL VERSRE  - KORTÁRSAINKTÓL 
 
SZILÁGYI ANITA: Hajnalmadár
 
Elrepült édes hajnalmadaram,
Azóta a lég hideg, hangtalan,
Hívnám vissza csicsergéssel,
Válaszol nekem fájó csenddel,
 
Hol vagy, merre szálltál?
Édesanyám, árván hagytál!
Nézem a vakítóan kék eget,
Fodros felhőkön repülhet,
 
Átszárnyalta az égbolt horizontját,
Angyalmadarakkal repteti szárnyát,
Minden hajnalon keresem,
Hangja csivitelés volt nekem,
 
Pirkadatkor reppent serényen,
Körülötte a ház nyüzsgött sebtében,
Olyan volt, mint a patyolat,
Nem ismerte a fáradalmat,
 
Fent szárnyal az égen, látom,
Megszűnt számára a nagy fájdalom,
Olyan ügyesen repteti szárnyait,
Angyalok simogatják suhanásait,
 
Könnyezve hallgatom a dalos madarakat,
Reptessétek vissza Édesanyámat!
Jobban szeretett, mint azt hittem,
Fájt neki, mikor szomorú volt tekintetem,
 
Nem fog úgy senki félteni,
Bántalmaktól megvédeni,
Ahogy azt Édesanyám tette,
Könnyeimet sokszor letörölte,
 
Mikor elsötétül Napom a földi világon,
Szállunk együtt minden hajnalon,
Átszeljük a legmagasabb hegyeket,
Óceánokat, tarajos tengereket,
 
Addig a sírkerted látogatom,
Ahol szívem bánatát elsírhatom,
Hófehér virágokat viszek neked,
Ez jelképezi legjobban tiszta jellemed.
 ..........................................
 
CSOMOR HENRIETT: Hajnal fénye
 
Hajnalban, amikor
még némileg
csendes a város,
kiülök a teraszra,
egy csésze forró
kávé mellé.
De én innen
úgy elvágyódom,
minden sóhajtásomban
benne van.
Szívemnek vágya
vissza oda,
ahonnét jöttem.
Szélvész lovam
hátán jobb lenne,
vinne fel a hegyekbe,
ahol a lét olyan megnyugtató.
Leülnék egy fa tövébe,
elnézném a zöld lombkoronákat,
ahogy egymásba kapaszkodva
bölcsőt alkotnak a sok
árva madárnak.
A hajnal fénye őket
köszönti legelőször,
ébredezve előbújnak
a lombkorona alól.
Hangosan csicseregve
köszöntik az új napot.
 
2021. június 12.
 ...................................
 
Kovács Tibor: Augusztusban
 
Augusztusban a nyári melegben,
Tán lelkem lelem melletted,
S tán hűs szobából ki merészkedve,
El suhanunk a strandra bambit inni.
 
S tán csobbanunk a kellemes hűs,
Vagy langyos vízben, úszva,
Egy jót a medencében.
 
Majd a hűs szellőben sétálva,
Eszünk rég vágyott fagylaltot, kehelyben.
 
2021. Július
 ...................................
 
ENGEL CSABA - ERDÉLY:
Hazudni szabad, csak
ne bánts meg engem.
 
Kezdjetek el élni,
Egymásnak nevetni,
Hazudni csak szépet,
Mert úgy szép az élet.
 
Hazudni nem vétek,
Ne ártson a szívnek,
Olykor kell hazudni,
Semmitől sem félni.
 
Nem muszáj elhinni,
Sem, hogy észrevenni,
Tegyetek meg mindent,
Ne valljatok szégyent.
 
Álomban szenvedni,
Nap mint nap szeretni,
Hogyha fel is ébredsz,
Néha fáj ha tévedsz,
 
Tovább kell hát lépni,
Nem kell alkudozni,
Bízzál önmagadban,
Szíved újra lobban.
 
Kezdjetek el élni,
Egymásra vigyázni,
Törékeny a lélek,
Adj reményt a szívnek.
 
Nem bűn álmodozni,
Megbocsátást nyerni,
Akkor szép az élet,
Ha a világ nevet.
 
2021.07.06.
........................................
 
Erdős Sándor: Látlak ám!
Játszódik a távoli (?) jövőben.
 
Felébredtem a mély, hibernált álomból.
Sok évet vártam a sötét homályban.
Utazó vagyok az időben. Eljöttem a távolból.
Felébredtem új világ, más emberek korában.
 
Kavargó sorban állnak lélektelen testek.
Önálló gondolatokat félnek szőni.
Mindenhol áruló kamerák lesnek.
Büntetéstől mást nem lehet, csak félni.
 
Tiltottak a tettek, és igaz szavak.
Csak az engedett, mit a hatalom akar
Igaz szavat kántáló bár néha akad,
de lesújt rá törvénynek kiáltott jogar.
 
Úgy tűnik nem vagyok ide való,
mert szavaim nem tetszenek nekik.
Ezért ítélet beszippant, mert mohó.
Itt ki igazat mond börtönbe vetik.
 
Most itt ülök börtönöm udvarán.
Teszek bármit, semmit nem tagadok.
Boldogan nézek át börtönöm falán.
Itt mondhatok, amit csak akarok
..........................................
 
BŐHM ETELKA: HAIKU CSOKROK
 
Csermely csörgedez
lágy morajlással - szomjas
állat öröme....
Napfény átragyog
lombkoronán - éltető
erő csodája...
 *
Tavaknak éke -
vizek szép királynője,
vízililiom....
 *
Kincset érő szó
hív - alig hallhatóan
békét idézni...
Hangtalan figyel -
 *
mégis érzékel minden
felfoghatatlant....
Kellemetlen hang
csiszolatlan visszhangban
ismétlődőn hat....
Natúr gondolat
mosdatlan irónia -
igazat takar
.................................
 
Poór Edit: Szivárvány
 
Hol eső után felragyog a Nap,
Az eltűnő felhő fátyla alatt,
Mint egy királyi trón jelenik meg,
A szivárvány gyémánt fényeiben.
 
Félkörívben ragyog az égen,
Földet és eget áthidalva,
Lenyűgöző égi tünemény,
Káprázatos természeti csoda.
 
Hét sugarat alkot színeivel,
Vörös, narancs, sárga, zöld, türkizkék,
Sötétkék és ibolya egymásba
Fonódva egy egységgé olvadva.
 
Szeretetet és nyugalmat áraszt,
Az újszövetség szimbólumaként,
Melyet Isten kötött emberekkel,
Áldásaival és kegyelmével.
 
Debrecen, 2019.10.
************************************************
 16. EMLÉKKÉPEK 
 
Csomor Henriett : A nyár legjobb pillanatai
 
 Balatonon kívül volt még egy kikapcsolódásom, amelyet élveztem. Úgy 1994 körül, egyre jobban elterjedt hazánkban a felfújható medence. Vágyakozva néztem az udvarokba, s nemsokára mi is vettünk egyet nagy örömömre. Így nyáron már nem kellett sóvárognom a Balaton után, mert nekem otthon volt a Balatonom. Reggeltől estig lubickolhattam benne, s nagyon jót tett a lábaimnak, hogy egész nap mozogtak. Ugyanis a vízben súlytalan volt a testem, s sérültségem ellenére könnyen mozogtam. Nagy tavakban élveztem, ahogy erőfeszítés nélkül nevetve futok a vízben, s mondhatom, csodálatos érzés.
 
A nyári estékben az volt a legszebb, amikor anyuval beültünk a medencébe. Fejünk felett a szőke, göndör hajú, labda nagyságú telihold, csillagjaival együtt ragyogtak ránk. Bendzsi, s Cézár, a két hűséges pulikutyám ott feküdtek a medence körül. Csak néha vakkantottak bele a csendes éjszakába.
 
Ha nehezen is, de anyut mindig rá tudtam beszélni egy kalandra. Pláne éjjel, amikor kiültünk a hintaágyba csillaghullást nézni, megmutatta a Göncölszekeret, és szólt, ha látott egy hullócsillagot.
A hintaágy rögtön a ház előtt volt, a szomorúfűz alatt. Azt a fűzfát akkor ültette anya, amikor terhes lett velem. Alatta sokat játszottunk gyermekkorunkban, s ott állt a sátor is. Gyakran pihentem a függőágyban, az állataim köröttem voltak.
 
Egyszer Jennifer, a kecském megsokallta, hogy fekszem, s nem kis meglepetésemre mellém feküdt. El is készült  vele a sztárfotóm.
 
Sok esetben a sünöké volt a főszerep a nyári éjszakákon. Ilyenkor aludni sem lehetett, olyan cirkuszt rendeztek a kutyák szegény süni miatt. Először oltári nagy szuszogás hallatszott, utána a két kutya őrült ugatásba kezdett, mindig kiszóltunk rájuk, hogy nem bántjátok. Apám gyakran behozta, a két tenyerét összetartva tartotta az ijedt sünit. Annyira szerethető kis állat, kár, hogy nem lehetett simogatni, csak az édes kis szemeiben tudtam gyönyörködni. Gyermekkoromban rengeteg süni volt, manapság már egyre kevesebb, inkább csak ősszel hallani róluk, amikor megbújnak az őszi avarban, amely sajnos veszélyt jelent rájuk az avar elégetésénél.
Ezekre az örömteli pillanatokra jó volt visszaemlékezni ebben a mai, zűrzavaros életben.
 
2021. július 01.
************************************************

 17. BIBLIAI BUZDÍTÁSOK 
 
PÁNCZÉL JÁNOS: 05.Az Ábrahámi áldás szófogadás útján terjedt még tovább
 
1Mózes 26, 24 ... megjelent neki (Izsáknak) az Úr, és ezt mondta: Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasétom utódaidat szolgámért, Ábrahámért! (Ref. új ford. 1990.)
 
- A Tízparancsból: "Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot... irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat." (2Mózes 20, 4-6) - Istennek egy áldásvonala indult el Ábrahámmal, Izsáknak mondta az Úr: "megáldalak... megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak." (1Mózes 26, 3) Az áldássor-kezdethez megvolt Ábrahám szófogadása: "... hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat..." (1Mózes 26, 5) Fia, Izsák is Istennel járt, mondták is róla kivülállók: „Meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled… az ÚR áldott embere vagy te!" (1Mózes 26, 28-29) Isten "ezerízig" irgalmas az őt szeretőkhöz - ez jobban feltételes ígéret; a lemenők közül leginkább azokra áll, kik maguk is hallgatnak Istenre.
Ha csupán emlegette valaki az Ábrahámmal indult áldássorozatról, hogy ő is részese, de nem volt meg nála az Isten iránti szófogadás is - szajkózása önbecsapás volt. Keresztelő János fellépésekor az egyszerű nép megértette: János megtérésre hívó keresztsége mennyből való, követni való (Máté 21, 31-
32). Legalább látszólag a zsidó vallási vezetők sem akartak ebből kimaradni; de ahogy ők odaértek Jánoshoz, a próféta átlátott rajtuk. Mondta nekik: "Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám...!" (Máté 3, 8-9) Jézus szerint az Úrra hivatkozás sem ér semmit szófogadás nélkül: "Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?" (Lukács 6, 46)
************************************************

 18. LAPZÁRTA  - DUFEK MÁRIA  - SZLOVÁKIA 
 

A poéta
 
A versek az égben vannak
mielőtt betűvé születnek.
Nagy kiváltsága van annak,
kinek tolla alá beesnek.
Fenn Isteni hangforma az
alapgondolat, az üzenet,
minek itt lenn a poéta
szókészlete ad keretet.
Kicsit próféta, hírvivő,
szabad és mégis kötözött.
Jákób lajtorjáján jár ő
világok, ég és föld között.
Tiszta szeretet
Olyan régen éreztem ilyet
férfi iránti tiszta szeretetet.
Talán gyermekkoromban, vagy
zsenge eladósoromban,
mikor a kéj ígérete még elkerült,
az erotika csak szenderült.
Ma újra olyan hamvas vagyok,
szelíd, mint az altatódalok.
Te tettél ilyenné patyolat lélek,
ki már a szembogarad is véded.
Elméd kapuját híven őrzöd,
szikráimat csirájukban legyőzöd.
Észre sem veszem a kísértőt,
csak két szemed látom a féltőt.
 
2021.07.27.
*

Csipkefény

Ajkammal szeretném felhordani arcodra a csillagokat,
hogy ahol meszelt sírokat látsz, ne láss csak fehér falat.
Hajad szálait simogatnám egyenként,
míg bele nem csempészném a reggeli fényt.
És szívem összes túlcsorduló szeretetét
kehelybe tölteném, itatnálak, míg el nem múlik a setét.
Mint Mózes előtt az égő bokor, soha el nem égnék,
gyönyörűszép lelkedet táplálnám gyertyányi
csipkefényként.
 
2021.07.25.
 
*
Jelen óhajom

Veled szeretnék lenni
árnyas erdő rejteken.
Kezem szétvetni, fekve
arccal a fűselymeken.
Szólni hozzád kötötten,
saját szavam semmiség.
Legyen szál az közöttem
S közötted, kit rejt az ég.
 
Üdvözlettel: Mária
************************************************

 19.  VÉLEMÉNYEM SZERINT - OLVASÓINK ÍRTÁK 
 
*

Sziasztok!
Vendi, ez a versed is szép, de a legjobb kifejezés inkább az hogy, megható és lélektisztító! Köszönettel: Laci
 
 From: szem-telen@googlegroups.com [mailto:szem-telen@googlegroups.com] On Behalf Of Nagy Vendel
Sent: Monday, July 12, 2021 6:53 PM
To: szem-telen@googlegroups.com
Subject: [szem-telen:49575] KÉNE MOST TÁN EGY HÁZ
 
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: KÉNE MOST TÁN EGY HÁZ
 
Kéne most tán egy ház,
ahol ellakhatnál,
kéne rá egy ablak,
ahol behajolhatsz.
 
Kéne rá egy ajtó,
ahol beeresztlek,
kéne egy asztal is,
ahol megetetlek,
volna sója, borsa
forró levesednek.
 
Kellene egy szék is,
hová leültetlek,
kellene egy másik,
hol mesélnék Neked,
jó lenne egy ágy is,
hová lefektetlek,
kéne egy szekrény is,
mibe rakhatnád a  múltad,
emlékeid között
mindig megmaradhat,
benne kutakodhatsz.
 
Kéne egy kakukkos óra,
mely jelezné az időt,
mikor menned kéne,
és ha pont annyi lenne,
kivágná az ajtaját,
egy vagány jómadár,
harsányan szólna,
bőszen kakukkolva,
akinek dolga lenne,
halkan elosonna.
 
SZEKSZÁRD,  2021. július 12
............................................
 
Kedves Vendi!
Köszönöm szépen a megemlékezést. Mindig örömet szerzel a figyelmességeddel.
Szellemi aktivitásod még sokáig ilyen friss és alkotó legyen, ehhez jó egészséget és sok erőt kívánok. Szeretettel üdvözöllek: Magdi.
 
2021. 07. 22. 13:08 keltezéssel, Nagy Vendel írta:
NEVED ÜNNEPNAPJÁN - MA VAN A NÉVNAPOD
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ:  VIRÁGOT AZ ÜNNEPELTNEK,
MEG EGY POHÁRKA SZEKSZÁRDI KADARKÁT...

Szegzárdi Nagy Vendel: Kedves Magdi, és ahány ilyen név van még a  naptárban

Minden évben ügyelek,
figyelem a naptárt,
nehogy elmulasszam
neved ünnepnapját.
Felhúzom a vekkert
Minden reggel hatra,
Mondja a rádió,
Ma van neved napja,
de magam eszétől sem feledném.
Szíveket melengető
Ez a tény,
De e köszöntő még jobban
Bearanyozza e napot.
Eszembe jutottál,
Ragyog bennem arcod,
Szívemből köszöntelek,
Köszöntlek mert ma van
A névnapod.
S megkoszorúzom gondolatimmal
Dicsően szép homlokod.
Legyen szép napod


Sok boldogságot…Szeretettel Vendi..A rosseb sarokból  - 2021...
NYIBA, KÖLTŐK IMÁI DÍJAS 2017.
ARANY BOT KÜLÖNDÍJAS 2018.
MILYEN SZÉP A VILÁG: https://www.youtube.com/watch?v=2opjXCUxVp8
 ………..............……

DRÁGA VENDI!!
Nagyon bánt hogy nem jutok el hozzád sem, kinek sorai a legfontosabbak nekem, minden túlzás nélkül drága jóbarátom! 4 hónap alatt volt 3 x fél órás vendég a terhemre. Volt 4 telefon pár perces, téves 1, ügynök 1 volt abból is. E-mailt tőled kapok csak, hála istennek és hála istennek hogy kapom, nem sodorsz az út szélére hosszú hallgatásaim miatt. Messengeren intézem a számlákat közösen a fiammal. Nekem nagyon kemény dió ez. Meg szomorú kötelesség az engem vigasztalókat pátyolgatni szeretetben, mert közben már ők is gyászolnak. Vagy rettegek értük mert úgy áll a szénájuk. Ezalatt hol lelkileg, agyilag, most meg testi betegségileg vagyok nagyon oda. De ezt a verset ezzel a címmel nem hagyhattam ki semmiképpen, s milyen nagyon jól tettem. Eszméletlenül jó vers, jó gondolatok, jó sorok, jó fordulatok! Állati jó mű, valahová nevezzél vele!!
Szeretettel gondolok rád sokat, sokat! Puszik, ági
 
" Az új élet mire való?
Úgyis beléd szakad a szó. "
 
Nagy Vendel <nagy.vendi54@gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. júl. 26., H 16:22):
 
SZEGZÁRDI NAGY VENDEL: MIÉRT?
 
Mindenre megkapod a feleletet,
csak egy szót kell ismerned,
MIÉRT...
s ha tudod a választ
mindenre reagálhatsz.
miért akkor
miért ott
miért ők
miért nem én...
ki a nagy legény.
miért tették oda
nem pedig amoda.
mi a fagyöngy,
és mi a gyöngyvér
mi a pagoda.
miért épült piramis
minek kell katedrális
vezesse az ég felé tekinteted.
miért indult Kolumbusz útra
miért pont oda.
elvinni a halált annak aki másképp imádkozna.
vízen akart eljutni a selyemútra.
miért jobb a gömb
mint a kocka.
miért virulnak laktanyák
hol a gömbölyűt viszik
s a szögletest gurítják.
a vizet nem kell gereblyézni
a havat eldobálni
a diót leverni.
felhúzni a vekkert
mindezek feleslegesek
vagy felkelsz vagy nem kelsz.
ez a lehetséges eshetőség
á vagy b variáció
ez a két verzió
a dolog mindig szezonális
vagy szenzációs, vagy banális.
mindent el önt a kanális.
nyakig állunk benne
akárha embertömeg lenne.
minden olyan gépies, vagy népies
a kilenclyukú híd
a legerotikusabb épület.
kezdheted a rózsafüzér morzsolását
vagy forgathatod Buddha imamalmát
verheted a lármafát
olvashatsz koránt, vagy bibliát.
völgyben bújó templom tornyában
repedésig kongathatod a harangot
akkor talán majd meghallod
a csendnek elbűvölő hangjait
besúgók füledbe suttogják
mételyes ármánykodók dalait.
miért
ha mindezekre tudod a feleletet,
a könyveket leteheted.
nem kell várnod a megmondó embereket
magad elől nincs hová fuss
csak neked jusson a juss
nyitva áll kriptádnak fedele
amikor csak akarsz
akkor fekhetsz bele.
látszólag minden elmúlik
csak a temetők élnek még egy darabig.
 
Megjegyzés …:2021.  július 26 

****************************************
 20. SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

Kedves olvasó!
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa.
Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06/ 30 - 550 - 5106. Elérhető:  8-tól  20- ig.
e-mail: nagy.vendi54@gmail.com
Levelek, írások fogadása -  skype címem:  nagy.vendi54
Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com
Magazinok küldése: MINDENKI MEGKAPHATJA SAJÁT EMAIL CÍMÉRE.
A  MAGAZIN INGYENES! Kérje a  szerkesztőtől.
…......................…
Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz. Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:
http://megszolalok.blogspot.hu/
….............................…
FIGYELEM! SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY!
2018.  JÚNIUS - TÓL EGY ÚJ LINKEN IS ELÉRHETŐ A MEGSZÓLALOK MAGAZIN,
AZONOS , VÁLTOZATLAN TARTALOMMAL, DE MEGÚJULT  KÜLSŐVEL .
AZ ÚJ LINK : http://muveszetimagazin.blogspot.com/2018/11/ 
Tehát az eddig  megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük a fenti blogoldalon!
………....................…
A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás szerzője felelős. Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
A szerzői jogokat fenntartjuk.
Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha elmenti, megmenti, bármikor elő veheti.
Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és összekapcsozva, lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
…..................................…
AZ ÖSSZES ELÉRHETŐSÉGEM:
Gmail: nagy.vendi54@gmail.com
Skype: nagy.vendi54
---
Megszólalok Művészeti Magazin
http://megszolalok.blogspot.hu/
www.megszolalok.blogspot.hu/
---
Facebook: csak beírod a Facebook keresőbe mindhármat külön- külön és meg is találtad az oldalaimat.
A következőképen:  megszólalok  művészeti magazin (szerkesztő: Nagy Vendel)
---
Könyvtár:
ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR  GONDOZÁSÁBAN
Elektronikus. könyvek a  MEG- en. Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
 ---
http://mek.oszk.hu/13500/13542/#
www.mek.oszk.hu/13500/13542/#
---
Ez a  verses oldalam címe... www.pieris.hu
http://www.pieris.hu/szerzo/nagyvendel
---
KÜLFÖLDI ELÉRHETŐSÉGEK:
www.canadahun.com irodalom fórum
http://canadahun.com/forum/showthread.php?34311-Nagy-Vendel-Megsz%C3%B3lalok&p=3650150#post3650150
---
Az Amerikai Egyesült Államokbeli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat:  minnesotahungarians.com
……................................
Mindenkinek jó olvasást, és jó szórakozást kíván az újságbelső és külső munkatársai!                 ……................................
MEGSZÓLALOK MAGAZIN  1108. szám
………......................
VÉGE - ENDE - KONYEC - FIN - END - FINÍTÓ


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése