2017. december 12., kedd

MEGSZÓLALOK
M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2017.12. hó – hetedik évfolyam,tizenkettedik szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes heti lap
Alapítva : 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos
"NYIBA, KÖLTŐK IMÁI" - DÍJAS KÖLTŐ ÉS ÍRÓ

1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam:  2012.  (1-tól a 6. számig)
3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
4.Évfolyam: 2014.  (1-től a 24. számig)
5.Évfolyam: 2015.  (1-től a 12. számig)
6.Évfolyam: 2016. (1-től a 12. számig)
7.Évfolyam: 2017. december

 MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZ


*************************
1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Nagy Vendel
    Minden évvégén számadással tartozom az olvasónak, aki immáron a  hetedik évfolyam tizenkettedik számát olvassa el reményeim szerint.  Szinte hihetetlen, hogy  jövőre már a  nyolcadik évfolyamot kezdjük el, hiszen akikkel egy időben kezdtük az újságozást, már az első évben abbahagyták áldásos munkájukat.
A  mi magazinunk hatalmas fejlődésen ment át az évek folyamán, és folyamatosan fejlesztjük a  lapot, a  lehetőségeinkhez mérten, úgy technikailag, és szűkös anyagiakat tekintve egyaránt, támogatás hiányában csak a  saját pénztárcámra hagyatkozhatok, a  szponzorok ígéreteiből még nem ért ide egy fillér sem.
   Kitartás, és szorgalom, valamint nagy akaraterő vitt el bennünket ehhez a  sikersorozathoz.  Száznál több magazin jelent már meg ez idáig, és százötven munkatársunk alkotásait közöltük le a  világ sok országából.
Missiónk elérte a  célját, számtalan olvasónk van, akár sérült, akár egészséges ember is olvassa az újságot.  Hála érte... 
Sajnos vannak veszteségeink is, sokan eltávoztak már közülünk, olvasók, és szerzőtársak is, de  talán fentről is vigyáznak ránk, és  sugallják nekünk a  jobbnál jobb témákat.
   Ez a  decemberi számunk is - követve a  hagyományokat-  az aktualitást szem előtt tartva, az adventi várakozással, a  Mikulással, a  Karácsonyi ünnepekkel, valamint a  Szilveszterrel foglalkozik a  liturgiák, a  humor és az áhítat jegyében.
  Remélem mindenki  megtalálja a  maga ízlése szerinti, és hangulatához illő irodalmi alkotást.  Jó  olvasást kívánok mindenkinek, a  sok munka mellett , és az ünnepek élvezésében  biztosan lesz kis idejük az olvasásra, kikapcsolódásra...  Mindenkinek áldott ünnepeket, és eredményekben gazdag új évet kívánok, a  boldogság , és szeretet jegyében.
Egyebet nem mondhatok.... 
Nagy Vendel

.................................................

NAGY VENDEL: MIKULÁSRA VÁRVA

SZENT MIKLÓS  NÉVNAPJÁN....


Ha jó voltál ma,
Jókedvű, és vidám,
Nem morcos, és nem dacos,
Ha  hiszed még,
Felnőttként is  titkon,
S várod a csodát,
Ajándék jár Neked,
Nem aranyos virgács.
Ma este még
Hozzád is eljöhet
Egy elképzelt
Várva várt
Magadnak kitalált
Mikulás.


2017.12. 06.

..................................................

NAGY VENDEL  ADVENTI HANGOS VERSE…
A  GUSZTI RÁDIÓ MA DÉLI ADÁSÁBÓL: 2017.  DECEMBER  03.   
SYDNEY MOZAIK  -   AUSZTRÁLIA

NAGY VENDEL,  A  MEGVÁLTÓRA VÁRVA  CÍMŰ VERSÉT ELMONDJA : ILOSVAY EGYED KATALIN

MINDENKINEK ÁLDOTT ADVENTET, ÉS ÖRÖMTELI ÜNNEPET KÍVÁNUNK....
NAGY VENDEL    MAGÁNZÓ
"NYIBA, KÖLTŐK IMÁI " -  DÍJAS  ÍRÓ, KÖLTŐ*************************
SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL


  1.  LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK
  2.  PRIVÁT ANGYAL.  NAGY VENDEL : ANGYAL JÖTT A  SZÉLLEL
  3.  VERSEK A NAGYVILÁGBÓL ...KORTÁRSAINK TOLLÁBÓL
      MEGHÍVÓ....HAJDAN VALI  ELŐADÓI ESTJÉRE
      NAGY VENDEL, TÓTH  ENIKŐ,  GERGYE IMRE,  PÓCSA JÓZSEFNÉ
      SZAUER GERTRÚD
  4. ELMÉLKEDÉS. -  ÁRVAY MÁRIA: A  KARÁCSONYFA ILLATA
  5. A  SZERETET EREJE.  ERDŐSNÉ ONDA MARICA : ÁLLATI TÖRTÉNET
  6. NOVELLA FOLYTATÁSOKBAN.  BURZA MÁRIA : A  KÜLÖNC
  7. KARCOLAT.  VÉGHELYI JÓZSEF: ARAB, VAGY RÓMAI ?
  8. HAZAI TÁJAKRÓL ...NAGY VENDEL  LEGÚJABB VERSEI
  9. EMLÉKEK A  KARÁCSONYRÓL.  CSOMOR  HENRIETT:  SZERETET FÉNYE
10. ÜNNEPI HÁRMASUGRÁS -  MIKULÁS, KARÁCSONY, SZILVESZTER
     NAGY VENDEL,  HAJDAN VALI, SZÉLL MAGDOLNA , MÁTYÁS RITA,
     DR.  KELLNER SZILVIA,  KUCHTA CSILLA,  TÓTH ENIKŐ
11. MEGJELENT NAGY VENDEL  11. - IK  E.- KÖTETE  A   MEK -  EN.
      HAIKU DALOK -  ELŐZETES NAGY VENDEL TIZENKETTEDIK KÖNYVÉHEZ..
       A  KÖNYVET MEGHOZTA A  MIKULÁS..
12. HALLGASSUK EGYÜTT! DR. KOVÁTS GYULA  ZENEI ROVATA  14.  RÉSZ.
      JÁRTÓ RÓZA VERSE :  ELENGEDHETETLEN
13. ÜNNEPI VERSCSOKOR  I. P. STEVE   ÉS  BURZA MÁRIA KARÁCSONYI VERSEI
14. BEMUTATJUK...
       DEÁK ÉVA  IRODALMI ÉLETÚTJÁT -  ÜNNEPI HANGULATBAN
15. VERSRŐL VERSRE -   KORTÁRSAINK ÍRTÁK
       SZÉLL MAGDOLNA,  NAGY CSABA , CSOMOR HENRIETT,  TÓTH  ENIKŐ
       NAGY VENDEL
16. VÉLEMÉNYEM SZERINT ...OLVASÓINK ÍRTÁK
17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT  - SOPONYAI MIHÁLY ROVATA
      A  CSIPKERÓZSA
18. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

*************************

2. PRIVÁT ANGYAL 

NAGY VENDEL: ANGYAL JÖTT A  SZÉLLEL

 Az  öregember kizárta a lakásajtót, és kilépett a  hideg utcára, érezte a
decemberi hűvös szelet, de nem törődött vele, mert ilyenkor mindig izgalomba
jött, mikor meghalt szeretteihez indult a  temetőbe.
  Összébb húzta magán a  kabátot, és fehér botjával kopogtatta a járdát, és
a  mellette elmaradozó házak falát.
Ismerte az utat,hiszen régóta jár errefelé,de mióta megvakult már lassan
tízedik éve, kezdenek elhalványodni az emlékek.
Néha bele lép egy gödörbe vagy vízlefolyóba, neki koccan egy vaskapunak a
bot vége,ilyenkor a  kutyák mérgesen harapják a  lukat a  kapu alatt.
Olykor ráköszön valaki járókelő, hiszen sokan ismerik a  kisvárosban,
sokakat tanított is.
Elért a  zebráig, s  tudta, itt alaposan figyelnie kell az átkelésnél, nagy
a  forgalom.
Már egy ideje észrevette, hogy valami halk suhogás, vagy lágy zene
hallatszik mögüle, és kellemes szellő is eléri néha- néha. s  egy ismeretlen,
jóleső illat.

Elindulna, de lágyan, alig érezhetően  valaki megérintette a  vállát.
Azonnal megállt, és egy hatalmas busz rohant el mellette, még  jó hogy szót
fogadott.  Ki  lehetett az, gondolkodott magában , talán valami ismerős,
mormogta  vélekedés képen.


Útja egy hídon vezetett át, botjával érezte  a  híd korlátjának kongó
rezgését, és hallotta a  víz csobogását. Sokat könyökölt ezen a  korláton
valamikor, és nézte a  vízbe ugráló békákat, sok érdekességet lehetett
látni minden évszakban.
Volt mikor csak érként folydogált, de záporkor folyóvá duzzadt.
Ma már csak elképzelte a  régi nyarakat, mikor melegben térdig állt  a
vízben, vagy télen korcsolyázott a  jégen.    Elmosolyodott, és tovább
botozott.


Valami robogásra lett figyelmes, olyan mintha otthon az unokák motorozását
hallaná, azt a  kis lábbal hajtható gyermekmotort vélné felismerni.
A  vállán megint csak érezte az érintést, és a  halk suhogást.  Megállt.

A  kisgyerek vad rohanással nekiment a  lábának, megszeppent, és sírni
kezdett, de az öregember csak mosolygott. Senkinek nem lett  baja  az
ijedtségen kívül.
  A  vércsehangú anyuka  kissé megkésve rohant a  gyerek után és letolta az
öregembert, mondván neki,  nem lát?

Az  öregember elnézést kért, hogy neki jöttek,  és válaszolt, igen, nem
látok.
- De  azért  füle az van....  rikoltotta a  vércsehangú.
- Van, mondta, és tovább ballagott.
- Te  meg ne  menj neki minden hülyének,  dorgálta a  gyereket az anyuka.

  Befordult  a  temető kapunál, és emlékeiből tudta, csak végig kell mennie
a  betonos főúton és hamarosan odaér  a  kriptasorhoz.
Elhaladt  a  kis kápolna mellett, ahol temetéskor harangozni szoktak mikor
ment a  menet, és a  ravatalozónál balra és máris ott van  mindjárt.
Megtapogatta a  szürke követ, amelyre már sok név van vésve, párat már ő
vésetett rá.  Itt nyugszanak drága szülei,és a  testvére is.
A  kriptát még a  mama vette a  papa halálakor, és  a  sir mellett álló tuja
fát a  testvére ültette  csemeteként, de már több ember magasságúra nőtt a
sok év alatt.
Az  öregember is volt már lent a  sírban, hiszen mikor temették a  papát,
lement mivel televolt szeméttel a  frissen meszelt kripta, és ki kellett
takarítani.
Alaposan körül nézett, valamikor te is ide kerülsz , gondolta magában. A
mindenkori rituálé szerint végigtapogatta  a sírt,az öntött karikákat, és
ujjával elolvasta a  neveket.   fura volt  a  saját nevét is kitapogatni.
Mikor a  keresztnevén  járt az ujja, valaki  lágyan rátette a  kezére a
sajátját.  mintha csak véletlenségből hozzáérne  , s  az öregember látni
vélt egy karcsú, magas leány alakot aki a  kő  mellett állt.
Arca mosolygott, és lényéből fény áradt, lágyan, szelíden.
A  fiatal leány gyönyörű volt.  Az  öregember csodálkozott hogy miért nem
fázik , hiszen lengeruhában állt ott  mellette.
Az  öregember eltűnődött.
Minden karácsony délelőtt kijött a  temetőbe, és egy kis fenyőágat hozott a
lent alvóknak, rajta egy  aranyos csengettyűvel, és egy szál gyertyával.
Lerakta  a  márványkőre , kicsinykét elbeszélgetett velük, és már indult is
haza, mondván, nyugodjanak, hamarosan újra eljön.   Szorítsanak helyet, neki
is elkell itt férnie, számára ők nem haltak meg, csak ide kiköltöztek.
Megsimogatta a  kőoszlopot, és a  fát, s  lassan elindult a  ropogó
kavicsos úton.
  Én  megyek haza  a  jó melegbe, csak titeket hagylak itt kedveseim a  zord
hidegben, mormogta magában rosszallóan vélekedve.
Itt maradt az élő tujafa, és a  halott márvány, a  két kontrasztot
szimbolizálván.
Az  őrangyal követte  néhány lépésnyire.

   Hallotta hogy valahol halkan beszélgetnek a  sírok között,  hát ez még
él?   kérdezték suttogva egymástól, de az ilyenekre már oda sem ügyelt.
Mikor a  kápolna mellett haladt el , eszébe jutott, mikor gyermekkorában
hallgatta a  harangozást, kitalálta mit mondanak a  harangok.    ha öreg
ember halt meg, azt mondta,  házát, földjét, szőlőjét...
Ha  szegény ember ment el, akkor azt csendítették,  ringye - rongya.
ringye - rongya.
Ezen elmorfondírozott a  temető kapujáig.

  A  főutcán már sokan jártak, de igyekeztek hazafelé, hiszen ma este már
felállítják a  fenyőfákat, amik átváltoznak karácsonyfává, átszellemülnek,
átlényegülnek  sokaknál tudatosan, de a  nemes lelkületűeknél   tudat alatt.
Az  öregember  már az otthoni családjára gondolt, akik már várják haza,
ünnepi vacsorával és  díszes karácsonyfával, mint minden évben. Lelkiismeret
furdalása van állandóan, hiszen betegsége okán cserben hagyta a  gyermekeit,
feleségét, most, amikor a  legnagyobb szükség volna a  munkájára , és
segítségére.   Néha , néha hátrapillantott,  és  vágyta hogy kövesse az
angyal.
Ő is hazajön velem... gondolta.
Emlékezett egy régmúlt időre, mikor  várta egy kislány megszületését,  de az
idők zivatarában ennek soha nem jött el az ideje.    Mindig is érezte hogy
valaki áll mellette, de még soha nem látta így mint ma.  Valaki mindig
vigyázta  a  lépteit, őrizte  nehogy valami baja essen,  s  ma végre
meglátta.  Tudta , csak ő  lehet az.
Álmában sokat látta, de az arca mindig homályban maradt.

Érezte, szálingózik  a  hó.  pedig nem ígért havat a  rádió.
Örült, hogy mindent befed fehér lepellel a  hótakaró.

 Hazaértek.   Az  öregember kizárta az ajtót, s  mindketten  bementek.

Kellemes meleg fogadta,  és a  halászlé is ugyan olyan jó volt mint máskor,
de mégis más lett minden.   A lány csak állt a  fal mellett, és mosolygott.
Kezeit összekulcsolta, és  figyelt.
Elénekelték a  Mennyből az angyalt, és meggyújtották a  gyertyákat a  fán.
Meghitt volt az este, s  az unokák önfeledten bontogatták az ajándékokat, s
a  felnőttek áhítattal figyelték őket. Csak  az angyal térdelt még sokáig a
fa előtt,  ragyogó arccal, senki nem vette észre, csak az öregember
figyelmezett rá, végre mindenki eljött , és eljött az igazi karácsony is
amire mindig is várt.
Az  én Angyalkám...
Meghittség, és melegség járta át a  szobát.  s  az öregember mosolyogva
állt. Látni vélte a  csodát. Talán az ő  utolsó karácsonyán.
Egy angyal jött a  széllel,  az örökkévalóságon át.

…………………..

Nagy Vendel: Angyal a széllel

Egy angyal
Hírt hozott a Földre
gyarló embereknek
gyönyörűségére.
Angyal szállt az égen,
Elsuhant csendesen.
Lángot vitt kezében,
Ragyogó fényesen.

Angyal szállt az égen
éj sötétjében
 Angyal szállt az égen,
Halk suhogással.
Kezében lángot vitt
Fényes ragyogással.
Oszlatni sötétet,
Elhozni a fényt,
Hitet vesztett
Embereknek
mondani az igét
A megváltást várva,
Az utolsó reményt.
Elhozva az utolsó esélyt.
Tömjén füstjén át
Érezni az erényt.
Angyal szállt az égen,
Elsuhant csendesen.
Lángot vitt kezében,
Ragyogón, fényesen.
az ige megtestesült
Betlehemben
egy angyal hozta a hírt a széllel.


Szekszárd,   2016.  karácsonyán

 *************************
 3. VERSEK A NAGYVILÁGBÓL

 KORTÁRSAINK ÍRTÁK
 .......................................................

MEGHÍVÓ HAJDAN VALI, MAGAZINUNK MUNKATÁRSÁNAK SZERZŐI ESTJÉRE!

HAJDAN VALI: ÉLEK és LÉLEK
(Variációk egy témára, zenés lélek-kavalkád)
Helyszín: SPIRIT Színház,  Bp. II. Árpád fejedelem u.3-4.
Időpont: 2017.december 16. 17 óra


Önálló vers-estemre invitálom a verset, zenét és humort kedvelő 
érdeklődőket, valamint akik hozzám hasonlóan a 
magyar nyelv szerelmesei és nem bánják, ha az est során 
szeretettel játszom a szavakkal és el is gondolkodtatok azokkal.
Saját verseim és dalaim hangzanak el a Spiritben, 
saját előadásomban, sajátos stílusban. 
Üzenetem nem csak hajdani, van mára szóló s lesz majdani. 
Szívből jövő dallamaim a saját szabadalmaim.
Versben csengnek a dalaim, így csicsergik madaraim.
Hajdan Vali
Vidámságra hív a tali, nem is lesz az hivatali.
Nem semmi lesz, csak valami, 
ki ott lesz, meg fogja hallani, 
sok gondolatát, mi hajnali, 
s mit nem festett meg hajdan Dali, 
előadja (majdan)  Hajdan Vali ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ez itt nem egy buta est,
verseimben fut a Pest!
Utcáin, míg lépkedek,
néha el is képedek.
Elámulok, elájulok,
szépségétől meglágyulok!
Elárulom, mit árulok,
Előttetek kitárulok!
Kereskedem, adok-veszek,
tán zsákbamacskát is árulok!?
Ha verselek, halott leszek,
Isten elé így járulok.
Terelek rossz gondolatot,
ám helyettük jókat kapok!
Féltem, hogy Pokolra jutok,
de élek, az Úr megnyugtatott!
Kínálok sok színházjegyet,
közben pedig verselgetek!
Pillantok verseim mögé,
kit gyűjthetek azok köré?
Rímeimben vannak élek,
Lélekben, szívvel zenélek.
Nem vagyok sohasem egyedül,
szívemben a Szeretet hegedül."A verseket írtam, megzenésítettem, előadom.
Rendező: AZ ÚR
Zenei alapot biztosítja: Rakovits István, Kamarás György, Várkonyi Miklós
Köszönöm Perjés János alapító igazgató úrnak, hogy az előadásom
bemutatását a Spiritben támogatja.

Az est alapjául szolgáló FülbeVali c. verses kötetem
és a Színház az én kálváriám c. CD-m az előadás után megvásárolható.

BELÉPŐDÍJ,   2000.   FORINT. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁROK !

Szeretettel :Hajdan Vali
Szervező-költő - és előadóművész
Mobil: 0670/248-0547


.............................................................

NAGY VENDEL  - Advent kezdetén…

NAGY VENDEL : A  MEGVÁLTÓRA VÁRVA...

Vágyódva várjuk,
Hogy négy gyertya égjen
Koszorúba fonva
A díszes asztalon,
S megtestesüljön az ige,
Letérdelhessünk
Megváltónk elébe.
Lángoló csillag
Vezet az égen
Mutatva utat
Rongyos istállóba,
Fénylőn, ragyogva,
S a három királyok
Elindulnak sietve,
Messze, Betlehembe.
Ajándékot visznek a
Kis Jézus elébe,
Tömjén füstje száll
A mennyország felé,
S a csillag megáll,
Ez lesz az égi jel
Vezess, hogy követhesselek.
Megtisztulni vágyó
Bűnös lelkemet
Elébed tehessem,
Egy dicső élet reményében.


Szekszárd, 2015.11.29.

.............................................TÓTH  ENIKŐ: Szürke

Szürke csendben varjak szállnak,
nagykabátok sorban állnak,
szürke ködfátyol az égen,
ezüst dér a falevélen

Szürke ember őszi tájban,
fény nem csillan a hajában,
ruháján az esőcseppek,
múló időn elmerengnek...

Szürke szavak hervadások,
novemberben mire vártok?
Havas tájra, hogy fehérben,
élhessünk ne szürkeségben...........................................

Gergye Imre: Megint ősz

Árvult dió koppan
a kerti faház tetején,
siheder szelek
visongva szánkáznak ,
a szürke betonon,
száraz falevélen.
hideg homlokukkal,
füstszagú porban
lökdösnek az elmúlás felé
fázom.

Míg Varjú csapat kereng
a szürkéskék égen,
“hosszabb az út mögötted”
károgják keményen.

Elnézem a ház előtt,
a csonka japánbirset,
a virágzó kis ágat.
Pulóvert veszek,
s bizakodva nekidőlök
a langyos napsugárnak.

...............................................

Pócsa Józsefné: Őszi szél

Az őszi szél vidáman érkezett,
fütyörészett valami dallamot.
Húrját kertem bozótján pengette,
táncra bírta a sárguló lombot.

"Még egyre ropták - járták a szélben,
néztem, bámultam az eresz alól.
Lelkemre hullt aranyló könnycseppje,
fénynek gyermeke mit értem dalolt."

Érted is dalolt, s itt mindenkiért,
el nem mulatott boldog percekért,
egy jobb jövőért, mi vár talán ránk,
de az a dal már oly messze, tovaszállt.

Tovaszállt egy távoli vidékre,
hová a szem már el nem láthatott.
Megpihent a sétányon egy időre,
hol a két szív egymásra váratott.

Váratott csendben, némán s szótlanul,
hangját már csak messziről hallhatod.
Ősz múlásával egyre távolabb,
a szívem is konokká változott.

 ~~~~~~~~~~~~~~

Pócsa Józsefné: Karácsony közeleg

Adventi gyertya díszíti asztalunkat,
varázsoljuk meghitté otthonunkat,
házunkat ünneplőbe öltöztessük,
családunkat minden jóval meglepjük.

Szeretetet gazdagon osztogassunk,
koldusoknak kalácsot csomagoljunk,
szeretet fénye ragyogjon házunkban,
soha ne legyen már részünk bánatban.

Karácsony közeleg, várakozzunk békésen,
ne legyen gyűlölködés a szívünkben,
gazdagok, a szegényeknek adjatok,
mindenkinek örömet hozzatok.

Adventi angyalka szállj le a földre,
a béke dalát hozd le mindörökre,
az asztalokat lásd el minden jóval,
Országunkat jobb életre valóval.

........................................
 
Szauer Gertrúd: A fény szülöttje!

Jászolában Kisjézusunk ,
Pihen békén, csendesen ,
Az Ő Élete megváltásunk ,
Hogy a fény, miénk legyen!

Ünnepeljünk díszes fával,
Sok- sok tarka dobozkával,
Jusson jó szó, ölelés
Mindenkinek egy kevés!

Süljön hal és Foszlós kalács
Sok- sok finom étek ,
Ne legyen ma nélkülözés ,
Adj , ha nem is kérnek!

Adj az utcán ténfergőnek ,
Idősnek, szegénynek ,
Örülhessen tiszta szívvel ,
A fény Szülöttjének !

*************************

4. ELMÉLKEDÉS

ÁRVAY MÁRIA: A karácsonyfa illata

Pár évvel ezelőtt, karácsony közeledtével, amikor a tájat hó borította, az angyalkák izgatott seregét láttam, amint buzgón tárgyaltak valami fontosat. Hallgassátok csak!
- Közeledik a karácsony, s érzem, valami nincs rendben a Földön – mondta egyikük.
- Érdekes, mi is ezt érezzük, csak nem tudjuk, mi lehet a gond.
- Rossz a hangulat odalent, de vajon miért?
- Ilyenkor boldognak kellene lenni, a Kis Jézus születésekor!
- Amikor eljön hozzánk a jóság és a szeretet.
- Menjünk le és nézzük meg mi a baj, hátha segíthetünk.

Az angyalkák szétszéledtek, ki erre, ki arra. Megbeszélték, hogy pár óra múlva ismét találkoznak, s megtárgyalják mindazt, amit megtudtak.
 
Árvay Mária
 Sok szépséget láttak utazásuk alatt: a hó egyre sűrűbben hullott, beborítva mindent. Jégcsapok lógtak itt is-ott is. Előkerültek a szánkók, a gyerekek hóembert építettek, hógolyóval dobálták egymást, közben nagyokat kacagtak. Az üzletek karácsonyi díszbe öltöztek, karácsonyt váró muzsikával kedveskedtek a vásárlóknak. Ajándékokkal megrakodva jöttek-mentek az emberek, szaloncukrot majszolgattak.
Templomba is többen jártak ilyenkor, decemberben. A hívők minden vasárnap meggyújtottak egy-egy adventi gyertyát.
Mi lehet akkor a probléma? Az angyalkák kiderítették, meglátjátok, hogyan segítettek.

- Képzeljétek, az elégedetlenkedés a karácsonyfák és az emberek között dúl már több éve,, furcsa, ugye?
- Hogy lehet az?
- A fák lázadnak. Rosszul esik nekik, hogy karácsonykor kivágják őket, pár napig díszben állnak, aztán nem kellenek senkinek, kidobják őket az utcára.
- Hogy fejezik ki nemtetszésüket?
- Egyszerűen nem illatoznak, mindenki sopánkodik, hogy a fáknak nincs illatuk.
Az asszonyok panaszkodnak, milyen nehéz és fárasztó takarítani a lehullott tűleveleket. Ezért sokan műfenyőt állítanak, s befújják illatos kölnivel.
- Karácsonykor nem éppen ez a legfontosabb dolog, miért nem járnak az emberek templomba? – tette fel a kérdést egyikük.
- A karácsonyfa meghittséget sugároz, világszerte régóta állítanak karácsonyfát - mondta a másikuk.
- Valahol a fákat is meg lehet érteni! El tudom képzelni, mennyire félnek a favágóktól!
- Mit tegyünk, hogy a béke ismét helyre álljon?
- Nem tudom, de tényleg olyan szomorú látvány, az utcára kirakott rengeteg fa.
- Megvan! Hány olyan embert látunk télen, akik majd megfagynak! Nincs mivel fűteniük. Azt a tömérdek fát olyan embereknek kellene adni, akik melegedhetnének általuk.
- Szegény fák, az elégetés még rosszabb, ha belegondolok…
- A legnagyobb ajándékot adják, a fázó ember felmelegedhet, s ha még előzőleg illatoznának is, mennyi mosolygós ember járna-kelne ezekben a napokban!
- Valóban, a fáknak érezniük kell, milyen fontosak, hogy szükség van rájuk, nem haszontalanok!
- Értessük meg velük, hátha békét kötnek az emberekkel!Így történt tehát, hogy a segítő kis angyalkák felkeresték a fákat, s elmondták, milyen fontos feladatuk van.
Az emberekkel is megértették, milyen sok szegény embernek van szüksége tüzelőre. Így karácsony után nem borították elárvult fák az utcákat.
A karácsonyfák illata ismét visszatért, az emberek arcán mosoly ült. Az asszonyok sem zsörtölődtek a takarítás miatt, a karácsonyfa illata mindent kárpótolt.
Kívánok nektek is karácsonyfa illatban gazdag, boldog ünnepeket!

Árvay Mária

*************************
5. A  SZERETET EREJE

ERDŐSNÉ ONDA MARICA : Állati jó történet.

November derekán hirtelen nagyon hidegre fordult az idő. A csontig hatoló szél bebújt mindenhova. Az emberek fázósan húzták homlokukba sapkáikat, kipirosodott arcukat sáljaikkal takargatták.
Boldog volt, akinek nem volt halaszthatatlan dolga, mely az utcára szólította. Apacsom is elégedetten szundikált a székem melletti szőnyegen.
- Ha ottmarad, egészen biztosan meg fog fagyni reggelre. - hallottam az egyik kolléganőm hangját.
- Jó lenne legalább megetetni.
 Azonnal tudtam, hogy egy állatról lehet szó. Sajnos gyakori, hogy a rendelő előtt hagynak néhány hetes kölyköket, abban reménykedve, hogy valaki majd csak megszánja és hazaviszi őket.
Erdősné Onda Marica

- Mit találtatok már megint? - kérdeztem az ajtón kilépve.
- Egy cicát. Pár hetes lehet, nagyon picike. Ott sírdogál a kukák között, és nem tudjuk kicsalogatni onnan. Rettenetesen sovány, ha ott marad éjszakára, egészen biztosan elpusztul. Ráadásul hiába vittünk neki kaját, nem eszik, csak keservesen nyávog.
- Nem lehet üres a gyomra, ha nem kell neki a felvágott.
- Szerintem fél, azért nem fogadja el. Láthatod, hogy csont és bőr, létezhetetlen, hogy nem éhes. - hallottam a feleletet.
A porta felőli bejáraton épp belépett a férjem. Gyorsan eldaráltam neki, hogy milyen vészhelyzet tartja izgalomban a társaságot. Tudom, hogy imádja az állatokat, főleg a cicákat, így számítottam együtt érző közreműködésére.
- Na, had lássam azt a macskát.
Együtt mentünk ki az udvarra.
- Miért titkoltad, hogy a férjed a macskákkal suttogó? Ha ezt tudjuk, rögtön idehívjuk, és nem udvaroltunk volna ennyit ennek a kis szőrcsomónak. - bökött meg a kolléganőm, de nem várt választ, folytatta. - Amikor leguggolt, annyit mondott, hogy cic-cic, és az a vakarcs úgy ugrott az ölébe, mint amikor a piacon elveszett kisgyerek végre megtalálja az apját.
- És most hol van? - kérdeztem.
- Itt vagyok. - érintette meg Imi a karomat.
- Nem te, hanem a macska.
- Na tessék, én már nem is kellek? - ugratott a férjem.
Nagyot sóhajtottam, és az ég felé néztem.
- Oké, itt van. - mondta, és a kezemet a kabátja nyílásából kandikáló cica fejére tette.
- Jó ég! Ez tényleg pici. Hazavisszük?
- Képesek vagytok befogadni ezt a kis rondaságot? - állt meg mellettünk az egyik asszisztensnő.
- Ne mond már! Olyan szép. Ezekkel a foltokkal és csíkokkal úgy néz ki, mint egy mini leopárd. - felelte a férjem.
- Jaj, Imi, tisztára olyan a feje, mint egy menyétnek, és rettenet girhes. - sopánkodott Erika.
- Majd kikupálódik nálunk. - vágtam közbe, mielőtt még lebeszélték volna a férjemet az örökbefogadásról.
- Ehhez a kutyádnak is lesz néhány szava.
- Akkor kérdezzük meg a véleményét. - nyitottam ki az ajtót.
Apacs beleszimatolt a levegőbe, és orrát a kabát cipzárjához nyomta. A cica összehúzta magát, majd félszegen felnézett a férjemre, mintha csak azt kérdezné: Ugye nem engeded, hogy bántson?
- Ez a mi cicánk. - Közöltem Apaccsal a döntésünket.
- Ez szenzációs! - Lelkesedett Erika, amikor kutyám lehuppant a fenekére, és szorgalmasan söprögetni kezdett a farkával. - Azt hittem egyben le fogja nyelni.
- Miket feltételezel? Ő egy jól nevelt eb. Egyébként is barátságos, de amire azt mondjuk, hogy a miénk, azt véletlenül sem bántja.
- Arra nem gondolsz, hogy elkaphat valamit ettől a kis kukabúvártól?
- Nem fog. - jelentettem ki határozottan. - Már rutinos macska befogadók vagyunk. Még ma délután elvisszük az állatorvoshoz, és beoltatjuk.
- Na, akkor menjetek!
- Hogy eltelt az idő, tényleg mehetünk. - konstatáltam az órámat megtapintva.
Apacs majd szétesett, amikor megfogtam a hámot. Örömmel bújt bele munkaruhájába. Egyenesen az állatorvoshoz mentünk. A cica egész úton érdeklődve leskelődött férjem kabátja alól.
Béla bácsi mosolyogva invitált be bennünket, amikor megpillantotta a kukucskáló szőrmókot. Nem kérdezett semmit, csak megvizsgálta és beoltotta a cicust. Amikor végre hazaértünk, a kölyök azonnal összegömbölyödött, és elaludt azon a fekhelyen, ami néhány hónapja üresen árválkodott a sarokban. Apacs megszimatolta és a barátság jegyében képen nyalta újdonsült családtagunkat. Ezzel elkezdődött egy nagyon vidám korszak az életünkben.
Két hét múlva váratlanul betoppant Erika.
- Itt jártam a szomszédban szurizni, gondoltam, beugrok megnézni a rondaságot, ha ráértek néhány percre.
- Persze, gyere csak, de ha még egyszer rondaságnak nevezed a cicánkat, akkor kikutyáztatlak a lakásból. - feleltem nevetve.
- Jaj, most rettenetesen megijedtem. - válaszolta kolléganőm, Apacsot simogatva.
A szobában némaság honolt.
- Na hol van ő cicasága?
- Ne aggódj, mindjárt előkerül valahonnan. - mondtam titokzatosan.
- A csempekályha előtti papírdoboz neszezni kezdett.
- Hát ez meg mi?
- Porszívó. Délelőtt vette Imi, mert beadta a kulcsot a régi. 
- Azt rögtön gondoltam, de mitől mocorog?
A kérdésre a papírdoboz válaszolt. Szétvágódott a teteje, és kirobbant belőle a macska. Körberohant a szobán, majd visszaugrott a dobozba és mancsával magára húzta a tetejét.
- Ez teljesen hibbant. Ha nem látom a két szememmel, el sem hiszem. - nevetett Erika. - De ne mond, hogy ez ugyanaz a macska.
- Miért ne mondjam, ha egyszer az? - vontam fel a szemöldökömet.
- Ezt nem hiszem el. Ez a cica gyönyörű és legalább háromszor akkora, mint az a kis vakarcs volt. Cic-cic, gyere csak, mutasd magad!
Mint egy varázsütésre megint felnyílt a doboz teteje, és két hátsó lábára állva, körülnézett kis kedvencünk, majd körmét a papír szélébe akasztva, ismét lecsukta a fedelet.
- Mit csináltok ezzel a cicával?
- Semmi különöset, csak szeretjük. - felelte a férjem.
Válaszát alátámasztandó, Foltos nyávogva odaszaladt hozzá, felkapaszkodott a nadrágja szárán és két mancsával kedvesen megtapogatta az arcát, mintha csak simogatná.
- Ez a macska, megfogta az Isten lábát. - mondta Erika. -
Köszi, de messze állok én az Istentől. - vágta rá Imi, és engedte, hogy a cica leugorjon az öléből.
- Azért mi is jól jártunk ezzel a mókamesterrel, mert ennyit még sosem nevettünk, mint az elmúlt két hét alatt.
Kis barátunkat néhány év múlva elütötte egy autó. Nem volt hosszú élete, de amíg együtt voltunk, csodás pillanatokkal, és sok-sok vidámsággal ajándékoztuk meg egymást.*************************
6. NOVELLA FOLYTATÁSOKBAN

BURZA MÁRIA :  A KÜLÖNC

37. KÖNNY ÉS MOSOLY

Zsófi meglepődve olvasta Endre levelét. Szinte megszűnt az idő körülötte, mintha visszazuhant volna kapcsolatuk rózsaszín világába.
Szegény barátom!- sóhajtott fel, mennyire szeretlek ma is , de nem írhatom meg, hiszen nem vagy szabad.
Egy ideig merengett Endre levelén , majd válaszolt rá.

KEDVES ENDRE!
Köszönöm őszinte soraid. Amit gyermekkorodról írtál, bizony szomorú, de az életünkért mi vagyunk a felelősek, vallom, az élet egyszemélyes vállalkozás, tehát minőségéért mi magunk felelünk, és soha ne hibáztassunk másokat. Hibázunk mindannyian, hibáinkból tanulnunk kell, mert mindaddig elénk teszi az élet, míg meg nem oldjuk a "házi feladatunkat."Az viszont igaz, ha gyermekként nem tanuljuk, tapasztaljuk meg a feltétlen Szeretetet, az kihat kapcsolatainkra és azon keresztül az életünkre, mert a kapcsolatok nem csupán részei az életnek, hanem maga az élet kapcsolatokból áll. Kapcsolódunk családhoz, barátokhoz, munkatársakhoz, társunkhoz, természethez. Ha rossz a társkapcsolatunk az bizony egyéb kapcsolatainkra is negatívan hat ki.
"Szeretlek, talán már késő"-írtad záró sorként. Mit is írhatnék erre? Én is szeretlek, mértéke mit sem változott, csupán a módja, mert már tudom, van társad. Barátságból szerelem szövődött, majd visszaszelídült barátsággá, mely a szeretetnek egy másfajta szintje, ám ha őszinte nagyon is értékes! Szeretni pedig soha nem késő!
Az álmokról annyit, hogy kellenek , célt adnak az életünknek, de megvalósultak csak cselekvés által lesznek.
 
Burza Mária
Mindannyian álmodunk, s vannak különös álmaink is, némely tanító, némely a jövőre mutató, ha sikerül megfejteni szimbolikus nyelvezetét.
Nekem is volt egy különös álmom kettőnkkel kapcsolatban még a múlt évben, akkor nem értettem az üzenetét, csak éreztem, hogy fájdalomra mutató.
Íme az álmom: Pesten találkoztunk álmomban, ott ahol először a valóságban.
- Hová vigyelek? - kérdezted
- Az erdődbe!
- De most hó borít mindent!
- Nem baj, szeretném látni az erdődet, ha lehetséges.
Átöleltél, beültünk az autódba és szinte se perc alatt az erdődnél voltunk. Csodálkozva mondtad a kocsiból kilépve:
- De egy szemernyi hó sincs, s néhány órával ezelőtt hó borított itt mindent!
Átöleltél és indultunk befelé az erdőbe. Minden csupa zöld volt, mint tavasszal.
Egy tisztásra érve, egy kidőlt farönkre mutattál!
- Nézd ! ez az a farönk, melyre sétáim során le szoktam ülni , amikor gondolatban magammal hozlak
A farönkhöz mentünk és leültünk rá egymással szemben. Kezeinket egymáshoz érintettük és abban a percben arany fénysugár ereszkedett le, szinte átölelt bennünket.
Meghaltunk? kérdezted megilletődve.
- Nem , dehogy, nagyon is élünk!-
Egy gyönyörű , fiatal nő ül velem szemben, s tudom te vagy!
- Igen én vagyok s én is így látlak téged! Ilyenek vagyunk valójában!
Egy ideig ültünk a ránk ereszkedő Szeretet fényében, minden arany színűre változott, egy kicsi őz is mellénk jött, oly szelíd volt, semmi félelem nem volt benne. Majd egy idő után eltűnt az arany fény, felálltunk és kifelé indultunk az erdőből Minden havas volt, hideg szél fújt, fázósan összehúztam magam. Te kigomboltad a kabátod, magadhoz húzva betakartál vele
.- Csodálatos volt, amit átéltem! Mintha az erdővel , a kicsi őzzel eggyé váltam volna és eggyé veled is.
- Minden mindennel és Mindenki Mindenkivel összekapcsolt, ezt élhetted át drága Barátom!
- Már tudom miért kérted, hogy jöjjünk az "én erdőmbe". Köszönöm neked. Soha nem fogom elfelejteni, soha!
Rád néztem, szemedben egy könnycsepp csillogott.
Az autód előtt megálltunk így szóltál:
Most utunk kétfelé válik, te is haza indulsz, és én is, Egy úton de két irányba .
Elindultunk néhány lépés után egyszerre néztünk vissza, tudtuk, hogy marad ez a két irány, de azt is, hogy magunkban hordozzuk további utunkon a másikat.

Álmom záró szakaszát ma már értem. Találkoznunk kellett, felismernünk a másikban lelkünk másik felét és elfogadni, hogy nem lehet közös életünk, nem , mert neked Era mellet van még dolgod. Tedd meg szeretettel, és meglásd boldog leszel.
Szeretettel üdvözöllek Erával együtt : Zsófi
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

38.  TALÁN HIBA VOLT...

Másnap Zsófi már olvashatta Endre válaszát.
Kedves Kis Barátnőm!
Csodaszép volt az álmod, köszönöm, hogy megosztottad velem. Az éjjel én is álmodtam. Álmomban katonák üldöztek, egy hegyhez menekültem, te ott voltál, megfogtad kezem és a hegyben tátongó résen át menekültünk üldözőim elől. Egy tengerpartra jutottunk ki, üldözőim elmaradtak. Ragyogott a Nap felettünk, a parton egyetlen pálmafa állott, leheveredtünk a tövéhez. Átöleltük egymást. Földön túli lebegés állapotát éltem át, olyan valóságos volt, s mikor felébredtem, hosszan elmerengtem az álmomon. Talán a sok feszültség volt oka, ami napjaimban jelen van, az is, hogy még mindig tapasztalom, hogy az a jellemtelen alak továbbra is szemmel tartja levelezésem, és idegesít. Talán könnyebben viselném, ha tudnám ki! A te álmodon még el kell gondolkodnom.
Szeretettel : Endre

Zsófi a levél elolvasása után egy jó ideig vívódott önmagával, hiszen tudta, hogy ki az a személy, aki olvassa Endre levelezéseit. Majd döntött és megírta válasz-levelét.

Kedves Endre!
Köszönöm, hogy álmod megosztottad velem. Egy ideig viaskodtam önmagammal, hogy leírjam -e azt, amit most le fogok írni neked, mivel azt írtad, idegesít, hogy egy személy olvassa levelezésed, és könnyebben viselnéd, ha tudnád ki is az illető. Mivel én tudom, és szeretnélek megkímélni a további izgalomtól, ezért megírom, hogy leveleidet Era olvassa, minden ki és bejövő leveled megjelenik az ő számítógépén, ezt maga írta le nekem. Megvallom el se akartam hinni, de mivel már másodszorra teszel említést arról, hogy valaki hozzáfér a leveleidhez, el kell hinnem , hogy valóban igazat írt korábban nekem Era. Remélem, megérted miért írtam meg és nem fogsz többé ezen idegeskedni. Beszéljétek át a félreértéseket, a problémátokat, biztos vagyok benne, hogy két értelmiségi ember megtalálja a megoldást. Szorítok nektek!
Mindkettőtöket szeretettel üdvözöllek: Zsófi

Zsófi elküldte a levelét, de aztán olyan furcsa rossz érzés kerítette hatalmába, s azt gondolta magában, talán mégis hiba volt, hogy megírta. Jó szándékkal is lehet rosszat tenni? tette fel a kérdést önmagának. Sokáig nem tudott elaludni, s elhatározta, hogy másnap elmegy a barátnőjéhez és elmeséli az utóbbi napok történéseit, és utolsó levelének tartalmát is. Kíváncsi volt, mint mond egy lélekbúvár, helyes-helytelen megmondani az igazságot, amiről tudomásunk van? Vagy hallgatni kellene, de az elhallgatás a hazugság egy fajtája! Néha nehéz megtalálni a legmegfelelőbb megoldást, gondolta Zsófi magában.


Másnap szombat lévén, reggel korán géphez ült, fiának akart levelet írni, ám a gépet kinyitva látta, hogy Endrétől jött levele. Meglepődött, és valami furcsa izgalommal nyitotta ki a levelet. Szembesült az első meglepetéssel , a levelet Endre címéről Era írta. Nem is levél, inkább egy üzenet volt:

Vidd, ha ennyire kell neked, sürgősségivel feladom!
Era

Zsófi rámeredt a monitorra! Hát ez meg mi? kiáltott fel hangosan. Tehette, hiszen egyedül élt már egy ideje a házban. Újra átolvasta Endréhez írt utóbbi néhány levelét, de semmi olyant nem talált benne,
hogy Era arra következtessen, hogy rástartol Endrére. Záró sorként is mindig mindkettőjüket üdvözölte. Hirtelen haragot érzett Era iránt , s magában mormolta: Ahelyett, hogy mellette lennél, fogod magad és magára hagyod, mikor tudod hogy szívbeteg. Egy társ, nem tesz ilyent, a probléma elől nem elfutni kellene, aztán figyelni, vagy figyeltetni a levelezését, hanem türelmesen átbeszélni a dolgokat. Már Készült Katicáékhoz indulni, de előtte néhány sor írt Erának.
Kedves Era!
Üzeneted ledöbbentett! Egyetlen szóval se írtam , hogy kell nekem Endre, úgy nem, mint társ, mint férfi, amióta tudom, hogy Te létezel, függetlenül attól, hogy hol vele élsz, hol meg összecsomagolsz és magára hagyod. De ez nem az én dolgom! Annyit még megjegyeznék, Endre nem tárgy, akit csomagként lehetne feladni. Nyugodj meg, nem akarom elvenni tőled, de nem is lehet, az érzések nem így működnek egészséges embernél. Jó szándékkal írom, menj haza( ha ugyan már nem otthon vagy!) és rendezzétek , oldjátok meg a problémáitokat. Emlékezz rá, én az ismeretségünket is meg akartam szakítani, miután megtudtam általad, hogy Endre nem szabad ember. Te voltál az, aki nagyon akarta, hogy a barátság ne szakadjon meg. Hibát követtem el, hogy ráálltam. Számomra teljesen mindegy, hogy a felesége vagy-e vagy élettársa, összetartoztok, és ez nekem elég, hogy tudjam hol a határ és tudom is!
Üdvözlettel: Zsófi
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

39.  CÉLT TÉVESZTETT JÓ SZÁNDÉK

Zsófi izgatottan lépett be Katicáékhoz, és elmondta Endrével folytatott utóbbi levelezéseik lényegét.
- Úgy érzem, nem kellett volna megírnom, hogy Era olvassa a levelezéseit. Néha a jó szándék célt téveszt!
- Soha Zsófi! csak megfelelően kell értelmezni! Azért írtad meg, hogy ne gyötörje magát, ezt viszont éreznie kellene Endrének!
- Nem tudom! Nem biztos, hogy így látja! Lehet, Era már hazament.
- Ha még nem is, de hamarosan visszamegy Endréhez, ebben biztos vagyok!
- Örülnék, ha így lenne, ha végre egyenesbe kerülne kettőjük élete. Tudom, hogy szereti Erát, ezért is fogadja mindig újra és újra vissza.
- Ez nem biztos! Nem feltétlen a szeretete a mögöttese!Persze szeretetnek is nevezhetjük a ragaszkodást, a változtatni nem akarást, de ez nem SZERETET, és ezt te is jól tudod. Sokszor becsapjuk még önmagunkat is.
- Igen, bár nem kellene!Mindannyian végig járjuk saját utunkat, cipelve keresztünket. Ezért szoktam mondani, hogy az utak kemények, törnek, kereszteződésekkel telítődnek, és magukban hordozzák az ütközések lehetőségét. Ösvényen kellene haladnunk, az ösvény lágy, kitérőkkel , így az ütközések kikerülhetőek, leülhetünk egy patak partján.
-A Természetre gondolsz?
- Igen, A Természet részei vagyunk, vissza kellene térnünk a Természethez. Ha valamit nem értettem, mindig a Természethez fordultam, és megértésre leltem.
- Most kérdeznék valamit! Ha azon a te ösvényeden találkoznál Endrével, mit mondanál neki?
Zsófi Katicára nézett, különös fény gyúlt szemében, melyek szinte beszéltek. Majd hátradőlt a fotelben és becsukta szemeit.
Katica arra gondolt, hogy ezekben a pillanatokba n barátnője a belső ösvényén haladva találkozik Endrével. Lehetséges ilyesmi?- kérdezte gondolatban önmagától. Nem vette észre , míg gondolataiban elmerült, hogy Zsófi kinyitotta szemeit és tekintetét reá helyezte.
- Azon az ösvényen átölelném és ennyit mondanék: Köszönöm, sajnálom, bocsáss meg, szeretlek, légy áldott drága barátom!
Katica szemei könnybe lábadtak.
- Mennyire szereted te ezt az embert! Pedig ígéreteit, szavait többször megszegte.. Emlékszem , mikor elmesélted, hogy teljes őszinteséggel tártad fel előtte az életedet, és ő megígérte, hogy soha senkinek nem fogja kiadni, mégis megtette!
- Én is kiadtam, bizonyos értelemben, hiszen beszéltem róla a gyerekeimnek , majd később neked is.
- Nem értek ezzel egyet! A gyerekeidnek nem kiadtad, hanem beszéltél róla, sőt a fiadnak be is mutattad. Hozzám pedig akkor fordultál és csak akkor beszéltél róla, amikor a viselkedését értelmezni szeretted volna egy szakemberi segítséggel, egy szakemberével, aki a barátnőd! Ő viszont kiadott Erának, nem véletlenül hagyta nyitva a számítógépét! Nem hiszem, hogy véletlenül maradt nyitva a gépe!
A tények önmagukért beszélnek Zsófi, luciferi játszmát játszottak mindketten, a két különc. Bizony mondom neked, hamarosan kapsz levelet Endrétől, de az a levél nem fog mosolyt csalni az arcodra. Valahol elfogult vagy vele szemben, persze megértem, bármit tett és bármennyire durván veled, te a szeretet szemén át nézed. Ez az ember valóban különc, de nem jó értelemben véve


FOLYTATJUK…
A  JANUÁRI  SZÁMBAN A  VÉGE KÖVETKEZIK.

*************************
7. KARCOLAT

VÉGHELYI JÓZSEF: Arab, vagy római?

Véghelyi József
   Szerintem nincs is olyan ember, aki még nem fordult volna meg valamilyen hivatalban. Merem állítani, hogy aki ill. akik szeretnek hivatalba járni ügyfélként, hát valamiféle pszichiátriai kezelés leendő, esetleg jelen idejű ápoltjai. Többféle hivatal is létezik ám, de ezek között nagyon nagy az eltérés. Valamiféle közös tulajdonságuk azonban mégis akad: mindenhol várni kell, és mindenhol ki kell tölteni valamit...Szerencsés esetben a delikvens érti a kitöltendő nyomtatvány kérdéseit.
Hát persze!  Addig nincs baj, amíg a személyes adatinkat kell megadni. Problémák mindig akkor jelennek meg, amikor a hivatal bikkfanyelve szerint teszik fel a kérdést. Kifejezetten imádom, ha hivatkoznak valamilyen többször módosított ilyen és olyan számú ABC minisztérium EFG határozatának módosítására. Tudniillik nekem, mint állampolgárnak jogom és kötelességem a különböző hatóságok hatályos és aktuális törvényinek a követése, Mert ahogy a jogászok mondják: a törvény nem tudása nem mentesítő körülmény...! Ebből következik, hogy  ajánlatos megrendelnem a Magyar Közlöny példányait, hogy napra kész legyek rendeletek tárgyában. Megjegyzem azért -  hogy korrekt legyek - van ám haszna is a nevezett közlöny olvasásának is: nevezetesen, ha valaki álmatlanságban szenved, akkor  két - három bekezdés olvasása után garantáltan elalszik rajra. Ugyanis, ha megpróbálja értelmezni és főleg megérteni az olvasottakat, hát az komoly intellektuális teljesítménynek felel meg és teljesen kimerül tőle...!

Kicsit csámcsogjunk el a hatóság kifejezésén! Ízlelgessük a szót!

Számos jogszabályban felbukkan a „hatóság" szó, de nem találtam sehol pontos, egzakt definíciót. Valószínű azért, mert nincs is!
Az ember csak úgy érzi, hogy mi az a hatóság: egy olyan szervezet, amitől félni kell, aminek jogköre van, aki vagy ami  büntethet, elutasíthat, határozatot hozhat...Röviden ki vagy szolgáltatva egy személytelen, megfoghatatlan gépezetnek, és vita esetén garantáltan csak a rövidebbet húzhatod vele szemben. Bíróságra mehetsz ugyan, ám az is hatóság. Mire befejeződik az ügyed,  rájössz arra, hogy jobb lett volna el sem kezdeni, mert a játékelmélet szerint számodra a játszma úgyis negatív végösszegű lesz..!

No, de ne legyek igazságtalan!

Az alábbi történet velem esett meg a rendszerváltás után, és azóta legalább húsz év telt el. Tényszerű, hogy a hivatalok azóta "polgárbarátabbak" lettek, s egy helyen nagyon sok minden elintézhető. Változatlanul maradtak viszont a terminus technikusok, azaz ugyanúgy érthetetlen, jogásznyelvű a kitöltendő rubrikákhoz tartozó kérdések nyelvezete...
 .........................................

  Úgy döntöttem, hogy a családom anyagi helyzetének javítása érdekében ipart váltok a tanári munkám mellett. Ehhez többek között adószámot is kellett kérnem a "hatóságtól".
El is mentem az APEH megfelelő hivatalába. Szerencsés voltam, mert rövidesen sorra kerültem. Két fiatalabb korú női egyed gyorsan a kezembe nyomott három - négy lapból álló kitöltendő nyomtatványt és arra kértek, hogy kissé távolabb foglaljak helyet és próbáljam kitölteni. Ha valamit nem értek, hát akkor ők majd szívesen segítenek ebben.
Így is lett!
Kezdetben semmi gondom nem volt: szépen töltögettem a rovatokat. Kicsit még bosszantott is az, hogy a hölgyek nem nézték ki belőlem a kitöltés képességét.
  Ahogy az lenni szokott a "nagy orcámnak" meg lett az eredménye: hát bizony soroltak egymás után a számomra  érthetetlen kérdések. Nemhogy a választ nem tudtam, de még a kérdést sem értettem világosan! Egy ideig tartottam magam: csak nem fogok két diplomás tanár létemre segítséget kérni néhány hülye kérdés miatt?
Ültem a székemen, fejemet a két kezembe fogtam, hümmögtem, lapozgattam az iratokat hátha rájövök valamire.

De nem!

Közben kiürült a hivatal, csak a két hölgy meg én maradtunk a helységben, úgy hogy felajánlották a segítségüket.
- Elakadt valahol, nem érti valamelyik kérdést? - kérdezte az egyik csinoska.

Büszke férfi voltam. Tök égés ha segítséget kérek két törékeny nőtől...Egy igazi férfi adjon magára ugyebár? Ám azt is éreztem, hogy kezd egész helyzet számomra kellemetlenné válni. Itt ülök két csinos hölgy társaságában talpig hülyén! Oda lesz a méltóságom, ha nem találok ki valamit...
Életem során sokszor tapasztaltam, hogy humor mentő öv is lehet, ha zavarban vagyok. Meg is adtam azonnal a választ:

- Valóban elakadtam a kitöltésben, mert a nemi hovatartozáshoz érve nem tudom, hogy mit írjak be!
 No, ez hatott! Mind a ketten kezdtek felfigyelni rám. Meg is kérdezte az egyik:

- Azt csak tudja, hogy férfi-e, vagy nő! - incselkedett az egyik.

(Megjegyzem, hogy ez akkoriban egyértelmű volt, ma már nem vagyok benne biztos...Be kellene menni valamelyik WC - be kideríteni az igazságot. A probléma pont az, hogy melyik WC - be menjek: a nőibe, vagy a férfibe?)

- Persze, hogy tudom! - tört fel belőlem a büszkeség. Csak akkora  bika vagyok, hogy nem tudom eldönteni: arab számmal, vagy római számmal írjam be az egyest a rubrikába!

Ez bizony robbant! A hölgyek egy pillanatra összenéztek, majd mintegy vezényszóra mindketten hatalmas nevetésben törtek ki. Attól féltem, hogy leesnek székről.
Ezt a csatát megnyertem, de a háborúk még nem!
Természetesen elfogadtam a segítségüket. Hazavitten a nyomtatványokat azzal az ígérettel, hogy másnap kitöltve visszaviszem.


Így is lett.

Másnap  - ígéretemnek megfelelően - visszamentem az APEH irodába. Amikor a hölgyek megláttak, mosolyogva jelezték, hogy emlékeznek még a problémámra...
Kisvártatva sorra kerültem és átadtam a kitöltött űrlapokat. Az aranyoskáim nem tudták megállni, hogy belém ne csípjenek! Így az egyik:

- Úgy látom mégis az arab egyest választotta - mosolygott kajánul a drágám.
- Igen, mert a feleségemmel megbeszéltem a dolgot és azt mondta nekem:...Apuska, tapasztalatom szerint elég neked az arab egyes szám is...!

Meg egyébként is, ha római számot írtam volna be, esetleg egy- két hölgyben vérmes reményeket tápláltam volna. Én mag hűséges típus vagyok ugyebár!
Különben is a  mondás szerint: első a család, második a Ferencváros!

*************************

8.  HAZAI TÁJAKRÓL …NAGY VENDEL LEGÚJABB VERSEI


NAGY VENDEL - ELINDULÓ INDULÓ

TÖRTÉNELEM MAI SZEMMEL,   FÉLÁLOMBAN...
 
Apám mesélte egykoron,
mikor a  forgalmista
a  szerelvényt elindította,
tömeg állt a  peronon.
egy fogoly megszökött a  vonatról,
s  hogy a  létszám meglegyen,
a  baktert feldobták a  kocsira,
hóna alatt maradt a  tárcsa,
még  Kievnél is azt szorongatta.
őrülten kiáltozta
a  mozdony vezetőnek,
görbe fát a  tűzre,
mert kanyar jöhet....
usanka, gimnyasztorka, pufajka,
balalajka, csasztuska, Katyusa.
Málenkij robot....
tisztul körülöttem a  tér,
pusztulnak a  gazok,
azt látom hogy engem
mindenki itt hagyott,
mindenki szeret,
no ez hogyan lehet,
túléltem őket.
na erre iszunk egy Titanik koktélt,
az miféle lehet?
víz dupla jéggel.
az is ihat bort,
akinek egy szem szőlője sem volt,
mondjuk misebort.
felült  a  ravatalon a  halott,
mert mint mondta, megszomjúhozott.
ivott egyet, s  majd
ujjával csettintve  ugrott fel,
óh borzalom,
halál ellen
sej de  nincs oltalom.
Elindulok,
de hosszú az út,
megrövidítené az időt
egy repülő,
vagy egy hajó

olyanra nem ülök fel,
amíg a Föld forog,
Mert még egy széken is szédülök,
ami nem stabil,
ami imbolyog.
dédanyám is ült egy széken
s  szép csendesen
megőrült a  Hostelon.
Nekem sohasem volt hintaszékem,
de ha öreg leszek, veszek.
Kiülök a  Napra,
számba pipát teszek,
fogatlan leszek,
szánt szándékkal néma,
tán még meg is hülyülök,
ha a Napra kiülök.
A ringlispíles is
Bezárja a boltot,
Ha meglátja, hogy jövök,
Pedig minden körhintát
Nagyívben elkerülök.
Még ha bort iszom is
Nehéz megállni,
Állítsátok meg a menetet,
Mert
Leakarok szállni.
Nem veszek fel soha többé
gömbölyű talpú cipőt.
Néha az egyensúlyom  elveszítem,
Unokám azonnal ugrik,
Papa, megkeresem....
Mert jól nevelt gyerek.


 2017. október  29.

 

.................................................

ÉLET ÉS HALÁL 

NAGY VENDEL : VÉKONY A  FONÁL.... 

Megszülettem,
mint akárki más,
az sem énnekem fájt,
nem én voltam  a  hibás,
az élet  nem egy méznyalás.
az ígéret adósság 
csodálatos terméke a  pillanatnak.... 
Mindenkinek legyen ma szebb napja! 
Ma van a Magyar Nyelv Napja! 
"Ne csak ízlés, legyen az elv, 
ne csak ízlelésre legyen a nyelv! " 
Ezen a napon is Veletek verselek! 
Senkivel nem feleselek.
Mert nyelvében él a  nemzet,
de nyelvével még senki nem nemzett.
Hiába berzenkedtek,
nem én kezdtem  el,
nem én szégyenkezem...
vethetitek magatokra a  kereszteket,
én mindent reátok kenek.
Osszátok meg a  gondolatot,
én senkivel nem  magázódom,
még Istennel is pertu beszélek,
akkor is ha kérek,
Isten áld meg a  Magyart,
Uram ki a  mennyekben vagy.... 
akkor én lehetek a  Jani,
pedig az csúnya név nagyon,
nem úgy mint a  Vendi.
születésemről és halálomról 
nem én határozok,
életemről én döntöttem,
néha azt remélem,
bár soka métely körülöttem.
most imádkozzatok  érettem,
hívjatok papot,
úgy gondoltam hogy,
néha meghalhatok,
Halál ellen, sej de nincs oltalom.
majd  szebb s  jobb napokon
ismét felocsúdok.

2017.   november   15.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


NAGY VENDEL : FELIPEREDTEM 


Hatvan éve elmúlt már ,
hogy feliperedtem,
ilyen nagy legénnyé 
hogy felcseperedtem.
nem volt akkoriban 
semmiféle tervem,
engedtem hogy a  szél 
mind feljebb emeljen,
aztán hogy elejtsen.
vagy megejtsen.
én nagyon örülök a  nyavalyáimnak,
mert az egy jelzés  felém,
akinek semmi baja nincsen,
ő  már nem is él.
élni kell,
az élet egy kincs,
ennél fontosabb nincs,
élni csak egyszer lehet, 
ezt mondják neked
a  hitetlenek, 
kevesen hisznek már
az örök életben.
élsz egy keveset,
aztán évezredekig mi lesz?
ésszel felérhetetlen.
bolyongunk a  végtelenben,
időtlen időkig 
az időtlen időben.
talán nem is  ez a  legfontosabb.
úrnak és bolondnak 
sohase higgyél.
mindkettőnek születni kell,
akár békának a  tó partjára.
az após tipródik hajnaltájt a  vő ablaka előtt,
ne aludjatok már.. 
mindjárt dolog van.
hajaj reggel van... 
jajjal reggel van. 
az alvás az  legális halál.
a  tudás az  hat   alma... 
utánad nyúl a  hatóság, 
a  hathatós hathatóság,
a  mondva csinált előjáróság.
aki nem hiszi, annak utána jár.
ilyenkor sok a  golyhó,
elszabadul a  dedó.
aztán a  végén fogom magam,
s  többé el nem eresztem.
olyan vastag vagyok , 
mint a  ló dereka.
majd hangosan sivalkodnánk,
mintha döglött lóval imádkoznánk.
Isten adjon tinéktek 
ezerszer annyit, 
mint amennyit ígértek,
nekem meg kétezerszer.
kapzsiságotokkal
önzéssel vetekszem.
az ígéret adósság,
tisztelt járkálás bíróság.
jól áll nekem a  muszáj kabát.
nemsokára idestova,
vissza rugó gumiszoba...
lendkerekes teknősbéka...
sípoló macskakő,
ez lehet a  valóság?
a  legesleg végső.

2017. december  01.

*************************

9. EMLÉKEK A  KARÁCSONYRÓL

CSOMOR HENRIETT: Szeretett fénye

    Valahol él egy lány, aki gyermekkorában imádta a karácsonyt.  Nem az ajándék érdekelte, bár azt is kapott, és mindig csillogott a szeme, úgy örült minden apróságnak. Ámult és bámult a családja, hogy mennyire hálás a kislány ajándékainak. A kislány érezte családja szeretetét, a karácsonyfa körül ott volt mindenki, akit ő szeretett.
    Cseperedett a lány, zsebpénzéből ajándékot vásárolt húgával, és kétszer akkora öröm volt a szívében. Így már szegény édesanyja sem maradt ajándék nélkül. Az évek során észrevette, hogy édesanyja soha semmit sem kapott. Neki ez borzasztóan fájt, hogy anyja ott árválkodik ajándék nélkül. Pedig anyukája nagy szeretettel  ajándékozott meg mindenkit.
Csomor Henriett
   Szenteste, anyja a fáradt kisangyal, túl az ünnepi vacsora elkészítésén. Elmaradhatatlan volt a halászlé tésztával, sült halhoz köretként rizibizi vagy petrezselymes krumpli volt tálalva. Desszertként zserbó és kétféle torta volt, amelyet mindig egy nappal előtte készített el.
    Hat órakor halkan szólt a kis csengettyű. Megjött a Jézuska, ujjongtunk. Körül álltuk a plafonig érő karácsonyfát, melyet csodásan feldíszítettünk. Megfogtok egymás kezét, s a mennyből az angyalt végig énekeltük lelkesen.
    Az első ajándékot anya kapta tőlünk húgommal. Majd kiugrott a szívem a helyéről, annyira izgatott voltam mit fog szólni az első ajándékának. Nem volt nagydolog az egész, csak egy kis kerámia zöld papagáj. Szorosan átöleltük anyát, és azt mondtuk neki, drága anya, ezt neked hozta  a mi Jézuskánk, fogadd szeretetettel. Szegény drága édesanyámnak, könnyes lett a szeme. Majdnem sírva fakadtam, s boldogság járta át a szívemet. Mégis ott bujkál bennem a keserűség, hogy tíz évet kellett várnia, mire ö is kapott tőlünk valamit.

 Húgom nagyon szeretetre méltó kislány volt, ő akkor nyolc éves volt, és mindenben segített nekem, bár én voltam a nővére. Azon a karácsonyon mind egyforma papagájt kaptak, nem akartuk, hogy megsértődjenek.
Ahogy idősebbek lettünk mindig megleptük őket olyan dolgokkal, amire vágytak. Apu pipát kapott tőlünk egyszer, mert azt hittük, hogy a pipa füstje nem olyan büdös mint a bagóé.
 Anyut gyakran öltöztettük, vagy könyvet kapott. Mi testvérek is megajándékoztuk egymást. Egyet nem értettem meg soha életembe, hogy ők miért nem tudják úgy kimutatni örömüket, mint én. Rosszul esett ez nekem.
  Teltek múltak  az évek, alig voltunk tizenegy néhány évesek, s egy szomorú esemény beárnyékolta életünket. Többé nem volt olyan a karácsony, mint lennie kellet volna. Az ünnepek úgy teltek, mint a hétköznapok.
Összetört a szívem, gyakran féltem, s sírtam. Édesanyám volt az egyetlen reményem. Húgom már kirepült a családi fészekből. Volt, hogy a szentestét csak ketten tartottunk meg a nagyszobánk falai közt elzárkózva a veszekedéstől. Könnyes szemmel anyuhoz fordultam, közöltem vele: Drága egyetlen anyukám, ma szenteste van, bárhogyis van. S én még emlékszem egy karácsonyi éjféli szentmisére, amely az erdő közepén volt, a kis fehér falú, fakazettás mennyezetű templomban.
  A kistermetű, ősz hajú pap, arca örömtől, s szeretettől sugárzott. Boldogság volt ránéznem. Könnyeimmel küzdöttem ott a padban, mikor arra gondoltam, hogy egyedül van szentestén, mert nincs családja.
Azt prédikálta, hogy mind sötét barlangban élünk, ha nem tudunk szeretni, mert a fény a szeretet ereje. Mise végén kimentünk, simogatott a lágy szellő. Felettünk ragyogtak a csillagok. a pap megfogta kezemet s kellemes ünnepet kívántam neki.
Zöldfenyők lágyan ringatóztak a szélben, s én annyira hálás voltam a sorsnak, hogy akkor ott lehettem veletek.
Itt anya, kettőnk között mindig ragyog a szeretet fénye. Egy percre érezzük át a meghitt ünnepet.

Áldott és boldog ünnepet kívánok mindenkinek!

Csomor Henriett: Halványuló ünnepek


Mivé lettem életem közepe felé?
Gyermeki mivoltom feledésbe merült.
Mára már szürkülnek
az ünnepek örömteli pillanatai.
Kiveszett a tűz,
mely lobogott bennem.
Húztam volna vissza
gyönyörű ünnepnapokat,
hogy maradjanak még.
Meghitt együttlétek kevésnek bizonyultak.
Amikor szakadt a hó,
s térdig süppedtünk benne,
az volt a jó.
Csillámló hóval kacagva mosdattuk egymást.
Kipirult arccal berohantunk,
kandallóban boszorkányos tűz duruzsolt.
Asztalon halászlé illata szállt,
anyám keze munkáját dicséret illette.
Halk csengettyű csilingelt.
Fenyő köré gyűltünk,
átöleltem édesanyámat.
Szeretet áradt bennünk, mennyből
az angyalt énekeltük.
Néha szégyellem, ha
látok magányos embert
sugárzó arccal ünnepet várni.
Miért nem enged lelkem nekem is,
így csodát várni?
Urat dicsőíteni?
Takarva hagyom elszaladni
halványuló ünnepet.


2017. november 4.*************************

10. ÜNNEPI HÁRMASUGRÁS
     
MIKULÁS, KARÁCSONY, ÉS SZILVESZTERI  VERSEK


NAGY VENDEL: 
Mikulás, Mikulás...

Mikulás, Mikulás,
Csudálatos
Látomás.
Rőt ruhája
Piros bodor,
Ősz szakálla
Fehér fodor
Édes, puha
Vattacukor
Hajlott hátán
Teli puttony,
Csizmája kopog,
Talpa alatt
Friss hó ropog.
Versért, dalért
Cukrot ad.
Ajándékot
Osztogat.
Imádságért
Simogat.
Szánkó szárnyán
Libben Ő,
Jövőre is
Újra jő

Szekszárd,  2017   december  6.   mikulás napján

..............................................

AKI SZESZT ISZIK…SZILVESZTERI KESERGŐ RIGMUSOK..

Nagy Vendel: Aki szeszt iszik

Aki szeszt iszik,
Az ördögök a pokolra viszik.
Aki nem iszik,
őt meg utána viszik.

Aki sok bort iszik
Hamarosan meghal,
májnagyobbodásban.
Aki nem iszik ,
Ő is., májzsugorban.
Akkor miért nem iszol?
ha játsszák a Himnuszt
haptákba állok éjfélkor
várom olyankor,
hátha valaki megcsókol.
pezsgő pukkan kint a hóban
éjfélt ütnek a toronyban
a harangok.
még jó hogy mást nem.
ekkor még nincs nagy baj,
csak holnapra jön a macskajaj

Aki szódavizet iszik
más gaztettre is képes
de van ami felvidít,
a szódavíz csak szódavíz,
a szobalány az Boris..
Hatvan év után már
Nem tagadok meg magamtól semmit.
Ha lefekszem, nyugtalanul alszom,
akár a bohémek,
Eszembe jut mit kéne még tenni,
S felkelek az ágyból kissé megpihenni.
gondolatimba néha belerévedek,
holnapra új évre ébredek.2015. 12. 25

 .............................................

Hajdan Vali: Isten csendjében

Jó így szeretetben lenni,
ahol várnak megjelenni!
Jó gyümölcsnek magja lenni,
két kezünk nem karba tenni, 
kedvet adni, nem elvenni!
Ránk bízotthoz hittel menni!

Bántásokat elengedni, 
fagyos szívnek felengedni!
Rideg télben melegedni
és nem elidegenedni! 

Hidegben meleget enni,
hálával eleget tenni!
Igaz ügyért cselekedni,
semmitől meg nem rettenni!

Bátor szívvel lelkesedni,
s nem mindig elkeseredni!
Jó kicsit elcsendesedni,
újra megelevenedni!
Jó Isten gyermeke lenni!

Szeretetben maradni jó,
versemben van arany dió!
Ezüst szó az aranytálon,
mi rajta van, garantálom!

Repül hozzád égi szánon,
lélek útján szivárványon!
Szeretetem Rád találjon,
repítem angyVali szárnyon! 
Válladra hópihe szálljon!

Ami bántott, most ne fájjon!
Ne legyen csak téli álom!
Egész évre azt kívánom:
Béke legyen a világon,
s szívekben mindig Karácsony!

.........................................................

SZÉLL MAGDOLNA: Szilveszter 2015

Pezsgőspohár, kis malacok,
ma éjszaka bepiálok,
beugrom a sűrűjébe,
ráng a lábam jó zenére.

Felednem kell minden rosszat,
senki engem fel nem bosszant,
elszórom bús bánatom,
bámuljátok rítustáncom.

Rummal iszom sörömet,
nem számolom körömet,
vásárra viszem bőrömet,
csak ma okoz örömet.

Az óévtől elbúcsúzom,
nála máris jobbra vágyom,
holnap lesz macskajajom,
aki iszik, mind utálom.

2015.
.............................................
 
Mátyás Rita: Mikulás...

Halkan neszez párkányomon
szinte hangtalan hulló hó,
a havas háztetőn landolt,
s kéménybe kúszik Télapó!
Álomban áradó képzet,
csodát váró gyermek lélek.
Álmodj! Álmodd a szép csodát!
Jóságod megkapja jutalmát!
Nagy szakállú, és jóságos,
a Mikulás barátságos.
Puttonyában minden jóság,
de ha rossz vagy, ott a virgács!
Bajsza végén tejcsöpp csillan,
szakállába kekszpor tapad.
A sok gyerek mind álmodik,
és a hó csak egyre hullik.
Szán suhan a város felett,
a Mikulás elégedett.
Visszaint még a tejútról,
Jövő évig búcsúzok!
Hallik, messze visszhangzón,
hahahaha! hohohóóó!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mátyás Rita: Advent csodája...

Szűzanya mosolya ragyog a világra,
fénye, melege, az anyai szeretet,
mint meleg palástban szívünk ragyogása.
Szűzi fogantatás, isteni eredet,
szelíd, szent, szépség, mi kegyelemmel teljes.
Várakozás, öröm, remény és szeretet,
angyalok éneke, szívünkben zengedez.
Új király eljöttét, jósolják csillagok,
Mária szíve alatt, Jézus szíve dobog.
Adventi koszorún négy gyertya jelképe,
a hit, a remény, az öröm, és a szeretet.
Lángjuk fénylőn ragyog, hideg téli éjben,
szeretetet hoznak embernek szívébe.
Várjuk reménylőn, csillogó szemekkel,
az isteni gyermek végre megszülessen.
Hozza el a békét, bűnök bocsánatát,
örök életet, a mennyország csodáját!


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mátyás Rita: Karácsony éjszaka...

Karácsonyi éjszakában,
harang hangja csendül!
A szállongó hóesésben,
szeretet hang zendül.
Bim-bam, bim-bam, hí a harang,
messze száll az ének!
Szeretetnek dallamára,
fennkölt lesz a lélek!.
Karácsonynak a szelleme,
lépeget a fák közt,
Szívünk, lelkünk, megtisztulva,
örömkönnyek között.
Hálát adunk az Istennek,
a kisdednek hódolunk,
szeretet száll a világon,
ölelünk, és csókolunk!
 .........................................

DR. KELLNER SZILVIA: Téli fény

Csillogó, ropogó hó fedi az utcát,
Arany gömbök ékesítik a fenyőfát.
Mézeskalácsok illata száll a széllel,
Ezüstösen fénylik a csillag ma éjjel.

Égősor díszíti az ajtót, az ablakot,
Fényes boa vigyázza a kirakatot.
Gyermeki kacaj hallatszik messziről,
Kis jégcsapok lógnak le az ereszről.


Égő tűz mellett, apró sziporka pattan
Szívünk melegsége is kiapadhatatlan.
Egy cseppnyi kedvesség is tenger lehet,
Mert az igazi téli fény, maga a szeretet. 


..............................................
Kuchta Csilla: B.U.É.K.

Eljött az Ó év utolsó napja.
Itt van a szilveszter. Minden jó, ha
vége jó. Új év lesz és ez menő.
Most este durranjon már a pezsgő.

Buborék van a pohárban, most itt
csendül a kívánság: Lépteidet
kísérje siker, szívedbe béke,
lelkedbe nagy nyugalom költözzön!

Csillagszóró szép  fénye, petárdák
robbanása űzze el e napot..
Pezsgős poharak víg koccanása
hozzon nekünk vidám, szép új évet!

........................................................


TÓTH  ENIKŐ: Karácsony

A szeretet illata száll a szélben,
Békét osztva a Földnek ölén.
Karácsony eljön és a fenséges éjben,
Angyali árnyak érkeznek körém.
Szárnyukat bontva élnek a szóban,
Mutatva új utakat nekem,
Szelíden mesélik azt, ami valóban,
Lehetne örök üzenetem.
És az igézet nem múlik el, álma
Végig kísér a nyugtalan éveken,
De az érintésnek visszatérő vágya,
Meglátogat minden karácsony éjjelen.
Így válik szívemben az örök nyugalom,
Szeretetté, mely az egyetlen hatalom…

*************************
11. MEGJELENT…


 MEGJELENT NAGY VENDEL: 11.  E - KÖNYVE A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN. HAIKU DALOK CÍMMEL.

 VÁLOGATÁS HAIKU ÍRÁSAIMBÓL : 
http://mek.oszk.hu/17500/17500/
A NEM LÁTÓK ÍTT OLVASHATJÁK: www.mek.oszk.hu/17500/17500/17500.htm


NAGY VENDEL MAGÁNZÓ - 
"NYIBA, KÖLTŐK IMÁI" -  DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ
.....................................................

A  KÖNYV BORÍTÓJA:  ..................................................

ELŐZETES…
AZ ÖRÖM AZ ENYÉM ÍRÁSOMBÓL
Egy kis előzetes beharangozás , a  tizenkettedik, Karácsonykor megjelenő  

e.- könyvemhez. 
CÍME:  ANGYAL SZÁLLT  AZ ÉGEN...  EGYVELEG AZ ÜNNEPEKRŐL.. 

A könyv borítója:


 
  Volt egy barátom, aki már fentről vigyáz reám, állandóan füstölgött magában, és néha hangosan is, hogy, ennyire nem tolhatott velem ki az apám.... S tényleg....
Ő  valójában december 31.- én született, és nemes egyszerűséggel a  Szilveszter nevet kapta, melyet soha nem tudott megbocsájtani a  szüleinek.
Egy napon volt a  születés és névnapja, ennek ellenére, vagy éppen ezért, ő  is, és egyáltalában én is nagyon szeretjük az ünnepeket.
  Minden hónapban van valami, vagy  családi, vagy egyházi, akár állami ünnep, egyre megy.
Színt hoznak a  szürke minden napokba, ok a  kedvességre, az evésre, ivásra, és hogy mindenképpen jobban szerethessük egymást.
Ha  két ember szeretettel beszél  a  társával, halkan teszi, a  lelkük mind közelebb kerül  a  másikhoz, halkan is megértik a  másikat, a  szerelmesek pedig szinte hangtalanul ölelik egymást.
Akik hangosan kiabálnak, azok lelke messzire eltávolodott valamikori barátjától, kedvesétől.
Ma  az ünnepi hármas ugrásról olvashattak pár gondolatot, ehhez azért feltételeznünk kell némi jártasságot a  témában, hogy   Miklós püspök eredetileg délről indult el, és nem északról, a   Télapó nem azonos a  Mikulással, ideológiai szempontból sem, s  nem a  kéményen közlekedik az biztos.   Karácsony pedig nem azonos a  fenyőfa állítással, a  Betlehemi születésről sem kéne megfeledkezni, és hogy eredetileg a  három királyok hozták az első ajándékokat, ebből alakult ki a  mai ajándék dömping divatja.  S  a  Szilveszter sem mindig ekkor volt, a  naptár szerint is átalakult párszor..
Arról most ne is beszéljünk , hogy éjfélkor nem a  legjobb nő mellé kell állni, hogy őt csókolhassuk meg legelsőként.
Első a  család, és csak aztán  a  Ferencváros....
Hogy milyen volt  az   idei év,  már előre tudjuk,  jó közepes.  Rosszabb mint a  tavalyi volt, és jobb, mint az ami jövőre lesz.
Ez  már minden éves tendencia.
Nem kell ezen studírozni, a  kimondatlan törvényeken úgy sem tudunk változtatni, általános a  szabály:  boldogulj...!
Nem igazán lehetsz vállalkozó, hanem csak próbálkozó  , esetleg.
Egyebet nem mondhatok..
Néhány gondolat a  szeretetről:

A szeretetről mindenki úgy beszél, mint egy valamilyen egységes dologról.
Pedig hát millió fajtája van, és ezek mind minősítő jelzők, és mindenki tud felsorolni még számtalan változatot.
Mikor a szerelem szeretetté szelídül, és van anyai, apai, testvéri, baráti, nagyszülői, munkatársi, kollegiális, és még sorolhatnám miféle szeretet, akkor ezek csak szavak lehetnek, de ha mélyebben belegondolunk, akkor mindegyik mély, de másféle érzelmeket takar, de a végén mégiscsak egy tőről fakad , és egy irányba mutat, és halad. A szeretet mindennél fontosabb érzelem, erősebb minden pillanatnyi érzelemnél, és értéknél, mert a szeretet az örök. Szeretni csak az ember tud. Az oktalan állat csak ösztönösen cselekszik, és az érzelem nélküli ember is, de mi szorosabban kötődünk egymáshoz, mivel talán valamilyen testrészünk nem úgy működik, ahogy kéne, de a szívünk az mindhalálig szeretettel teli.
Mindenkinek áldott ünnepeket kívánok szeretettel Vendi.
AZ ÖRÖM AZ ENYÉM...
 
Szekszárd, 2017.  - az ünnepekre várva.
............................................

NEKEM MÁR MEGJÖTT A MIKULÁS, KAPTAM EGY ÚJ KÖNYVET..
MEGJELENT NAGY VENDEL: 12. -ik E KÖNYVE A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN.  ANGYAL SZÁLLT AZ ÉGEN MIKULÁS, KARÁCSONY, SZILVESZTER ÜNNEPI HÁRMAS UGRÁS VERSEK,  PRÓZÁK DECEMBERI ÜNNEPEINKRŐL CÍMMEL....
Angyal szállt az égen : Mikulás, karácsony, szilveszter / Nagy Vendel
http://mek.oszk.hu/17500/17592

NEM LÁTÓK ÍTT OLVASHATJÁK: www.mek.oszk.hu/17500/17592/17592.htm

*************************
12. HALLGASSUK EGYÜTT

DR.  KOVÁTS  GYULA  ZENEI ROVATA  - JÁRTÓ RÓZA   VERSE

Zenei rovat: 14

ELENGEDHETETLEN – GOLGOTÁK ÉS KISDEDEK RÉSZLETE
Jártó Róza a Golgoták és kisdedek című könyvében így ír erről:
„… Megszületett a kisbabám hat- és fél hónapra. Ez a kisbaba a remény volt nekem, hogy talán helyre tudom hozni a házasságom.
De a baba a születése után mindösszesen két hétig élt. Amikor csak engedték, ott ültem az inkubátora mellett és benyúlva simogattam a pici kis kezét és énekeltem:
– …csicsija babúja, elment anya vásárba, hozott neki kis cipőt, kis ruhát, ingecskére gombocskát… – és meséltem Neki. 


Meséltem a csillagokról, a virágzó rétekről, az akácfáról, ami ott áll az udvarunk közepén és annyira szép, amikor virágba borul. A ház előtti rózsafáról és Maszatról, a kutyánkról, aki annyira örült a nővérének is, mikor hazahoztuk a kórházból – gyönyörű szép dolgokat meséltem…
Minden szépet elmondottam, hogy lássa, hogy milyen szép a világ, hogy Ő is akarjon élni. De nem akart. Kis gödröcskékkel az orcáján, csak mosolygott.
 
Jártó Róza
Kis kövecskét csináltattam neki a sírjára és rávésettem, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisbabám.
Sűrűn kijártam hozzá a temetőbe, hogy ne legyen egyedül. Az emberek, a férjem, de még az én családom is azt hitte, meghibbantam. Pedig csak tudni akartam, hogy jó helyen van a kicsim. Mindig vettem neki csörgőt, cumit, kis réklit, ingecskét és odatettem a sírjára. 
Aztán egy éjszaka, megnyílt egy kép nekem és megláttam a kisbabámat, amint játszik azokkal az ajándékokkal, amiket tőlem kapott. És boldog volt. Látszott a babán, hogy tudja, hogy mennyire szeretem, hogy nincs egyedül. Onnantól megnyugodtam.

… Minden évben névnap, születésnap és persze az emlékezések napján viszek neki kis ajándékot. Most ősszel, mikor mentem a temetőbe, egy helyes kisautót vettem neki. Sokáig válogattam, míg rátaláltam arra a tökéletes autócskára, amire biztosan vágyna. 
– Legalább ne válogatnál. Úgyis tudod, hogy ellopják – gúnyolódott a húgom.
– Én tudom, hogy ellopják. De akkor is egy kisbabához fog kerülni. Legyen boldog vele az a kicsi baba, akihez kerülni fog! De az üzenet az száll, és nem tudom milyen úton-módon, de célba talál, hadd tudja az én tündérkém, hogy az anyukája itt van és gondol rá, hogy vele van! Se ő, se én már sosem leszünk egyedül…”
 
Dr. Kováts Gyula
Egy alkalommal a könyv megjelenése után Róza versben is újra felemelte ezt a szépséges történetet, Elengedhetetlen címen, amely bekerült Anya, nézd! egy szép virág… című verseskötetébe. Derkovats Gyula pedig A. Dvorak Requiem-je nyomán zenei átiratban ragadta meg, és így született az alkotópáros legújabb közös műve: a Dallamokkal ölelt rímek/Elengedhetetlen száma, mely a napokban videósított alakban került a nyilvánosság elé.
Hallgassák ezt az alkotást – szeretettel Jártó Róza és Derkovats Gyula.
*************************
13. ÜNNEPI VERS CSOKOR 

 I. P. STEVE, ÉS BURZA MÁRIA  KARÁCSONYI VERSEI

I.P.Steve: Ez az arany nem fénylik
 
Távol élve a szülőhelytől
megszokott lesz egy idegenföld,
de otthonnak sosem érzed.
Hogy miért vagy itt? Magadtól sokszor kérded
s ha feltör benned az otthon hiány,
csendes könnyel keseregsz, és keserű az imád.

Lehet vagyonod és temérdek pénzed,
bár mindenhol azért ellenszolgáltatást kérnek,
tied lehet minden, mit megkívánsz
mégsem pótolja azt, mitől léted oly sivár.
Igazán semmi sem boldogít,
a távolságot, mint sérülést, viseled holtodig.

Kivisz fájó lelked a csendes,
sok, örök nyugvóhelyhez,
ott a temetőben, hol egy idegen asszonyé a sírhant,
megállsz, hogy anyád helyet, bánatod neki sírjad.
Majd mikor a nap az utolsó alkonyodhoz jön kelni fel,
rádöbbensz, hogy téged is ez a távoli föld fog nyelni el.

~~~~~~~~~~~~~~ 

 I.P.Steve: Ami szabadon száll

Bár egyszer élsz, mégis remélsz, 
a jövődről mesét regélsz.
Szabadon száll ami úgy fáj.
már messze jár az ifjúság,
Álmod is száll, mint egy madár,
de ha kérdik, mit mondanál?
Regéd, meséd szállna messze,
sírna közben szíved, lelked.
Éber álmod visszavárod,
s a múlthoz megy még irányod,
de egyszer majd elengeded,
búcsút int mind a két kezed.
Felhők felé, magason jár,
repül vele a boldogság.
Messze száll a szabad madár,
úgy éri el a vad halál.


~~~~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve: Harag és feledés

Hallgatásba merült a tekinteted,
csak nézed a lassan szálló perceket
s azok sápadtan, bágyadtan mennek el.


Nem az lett mégsem, amit elképzeltél.

A nehezen múló nem rég, visszajár,
ettől olyan vagy, mint aki alva jár,
kinek a lelke aludni szalad már.


Hiányzik neked, amit elvesztettél.

Aztán, szép, ránctalanná simul arcod,
magaddal békét kötsz, feladod harcod,
majd szebbé alakul a zordon napod.


Mert valamit szándékosan feledtél.

~~~~~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve: Örömfa

A megértés tápdús talaján 
apróka ég felé haladás,
még talán gyenge és friss hajtás.


A türelem lassan növeszti
és útját felfelé követi,
míg egy nap, alakját fölveszi.


A szeretet-eső öntözi,
cseppjét levelein gyöngyözi,
a szép természetnek örömhír.


Gondoskodó a dús zöld lombja,
ha a nyár nagy melegét ontja
és gyümölcse a szomjat oltja.


Örömfa, mosoly koronával,
ágakon termő boldogsággal.
Virulásod az Élet várja!


~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve: Decemberben, itt


Mert nem hull a hó, talán ezért
tornyosul a sok régi emlék,
vagy a karcsú műanyagfenyő
amiért oly erősen feljő
gyerekkori szép napok képe,
a minden év koronás éke.
Akkor volt meghitt szentkarácsony 
s gyertyák fénye járt lélektáncot.


Most csupán karnevál az ünnep,
a szép szokások messze tűnnek.
Okolom az idő múlását,
az üzletszellem virulását
a modernkori haladásban.
Így élek e fajta világban
és okolom magamat vádlón,
hazámtól iszonyatos távol.


A szabadság évi szezonja,
az ausztrál hőség bevonja.
Idegen arcok, nyitott partik,
lárma és zenebona hangzik
s bennem a hang zúg, a sajátom,
hogy valaha volt szép karácsony.
Lelkem sír egy eltűnt világért
s gyertyák fénye táncol varázsért.


~~~~~~~~~~

I.P.Steve: Adelaide 2016 - Karácsonyi képek


Akkor még a hótól volt fehér a fenyő 
s akkor még nem tudtam, hogy az idő egyszer eljő,
mikor minden már csak emlék
s egyszer a múltba visszamennék,
ahol szaladt a szánkó
és vidámság volt,
ahol, ha elestem, felsegített Anyám,
ki nem teheti ma már.Ragyog a karácsonyfa gyertyák nélkül
apróka lámpáktól zöldül,piroslik, kékül,
a gyermekkorom ízét érzem számban,
mikor még ott éltem hazámban,
hol szállt az ének, mint mennyből az angyal
s az eljövetelt vártuk halkan.
Egyszerű volt a boldogság,
az ünnepekre az öröm tett koronát.


~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve : Talán most....

Hat éves volt, családban boldogságban
és az anyja elment a mennyországba.
Azóta csak szomorú a két éve,
boldogtalan a menhelyben az élet.


Kicsi lányka készül a Karácsonyra,
nagy-nagy szíveket papírra rajzolva,
színezi, hogy majd ajándéknak adja,
neki...az ég felé magasra tartva.


Most zúg, zakatol belül a szép lelke,
hiszen ő lett a kiválasztott gyermek,
ki ünnepét egy családnál töltheti,
jönnek érte, szent estére felveszik.


Boldog a sorsa boldogtalanságban
és boldogtalan más boldogságában,
a keserű mosolya arcán ragyog,
szemében a messze fénylő csillagok.


Ajándékok sora, díszített fenyő.
Talán most! Az az angyalka most eljő!
A fa előtt térdel a kicsi árva,
de könnyes szemmel gondol az anyjára.


~~~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve: Fenyőfánál

Csendes éj...
mikor hallod énekét,
csukd le szemed,
kulcsold imára két kezed!
Mikor a csillagszóró fénye ragyog,
mondd, hogy boldog vagyok,
hisz nem éhezek,
egészségben létezek!
Gondolj szeretteid lelkére,
s mindarra kinek örökké kísér emléke.
Legyen sok dísz mindenki fáján,
és házában béke, áldás,
hozzá e pár soros szeretet,
neked.
Nincs édes mázban,
vagy cicomázva,
de őszinte szívvel,
igaz hittel.


~~~~~~~~~~~~~ 

I.P.Steve: Karácsony idején

Talán a hótól vakító fehér , otthon, minden,
fenyőfák ragyognak ezernyi színben.
Levelét írja az ajándék váró gyermek,
s gyöngy betűkkel rajzolódnak álmok, tervek.

 Mazsola fonnyad a szegényes kalácsban,
keserű ízt érzek a mákban.

..............................................

Burza Mária: KARÁCSONYFÁNK LEGSZEBB ÉKE

Átéltünk mély fájdalmat az év során,
s egy napot vártunk egész éven át,
most az adventi hetekben tisztítjuk ,
fényesítjük fényszálból szőtt lélekruhánk.

Mikor leszállnak a betlehemi csillagok,
s megzörgetnek halkan minden ablakot,
lelkünk ünneplő ruhája felragyog.

Most még a várakozás zajában,
a sietős napok forgatagában
picit megállunk, szívünk mécsesére
vigyázunk, letöröljük, mi megbántott.

Tudjuk, évente egyszer titkokkal szőtt
varázslatos éjjel álmok suhannak,
s megtelnek a Szeretet Fényével.


Adventi hetekben készülök a
Szeretet ünnepére, s emlékek
meglepnek, elmúlt karácsonyokat
idéznek, s a könnycseppek csillognak,
mint frissen hulló hópelyhek.

Szépen terített asztalt látok, lobog
a gyertya lángja, mákos-diós kalács
illata magasan terjeng a légben,
miközben gyermekként vártam, hogy
mit hoz a Jézuska nékem.

Felnőttként már mást jelent az ünnep,
azt a tiszta Szeretetet, mely Betlehemben
a csöpp Jézusi Gyermekkel megszületett.

A Karácsonyra az áldás szemén
át nézzünk, lelkünket felkészítjük,
hogy betölthesse az Égi Szeretet,
és megértett legyen mit jelent,
ne csak az ünnepekre maradjon ,
de egész hátra levő életünkben áradjon.

Majd ha itt lesz a Szent este,
igaz Szeretet költözzön szívünkbe,
a Föld Karácsonyfáját díszítsük
fel közösen, álljuk körbe,
a gyertyákat gyújtsa meg
szívünk lángja,-
békét hintve a világra,
minden gondolatunk igaz legyen,
s ne csak a szentséges éjjelen,
de holnap is, ha elmúlnak az ünnepek,
a Szeretet Fénye lobogjon szívünkben,
Karácsonyfánk legszebb éke
az egymás iránti Szeretet legyen,
Áldott Karácsonyt kívánok Mindenkinek!?

~~~~~~~~~


Burza Mária: KRISZTUST VÁRÓ LÉLEKDALLAM


Álmos hajnalokkal kezdődnek a reggelek,
most advent első hetében megmérettetem.


Komoly leckéket adott az év, s kemény leckéket
tett elém az első adventi hét, de szívem mécsese ég.


Lángjában biztató szó, "Ne félj, eljő a Megváltó,
felemel, szíved békére lel, lelked tisztává lesz".


Haladok sorra az adventi napokban, kinyílnak
a belső ablakok, annyi biztatást kapok,szent
ígéretet olvashatok.


Áhítattal körül állom, hívnak, biztatnak,bátorságot
adnak, tudom, nem vagyok magam, így lesz lelkem
Krisztust váró lélekdallam.


Zeng a dal, legyen minden szem ragyogás,
s ti Lelkek mind örömhírre nyíljatok, az
égi Fénytől, a Szeretettől ragyogjatok!?

~~~~~~~~~~~~~~


Burza Mária: LÉLEKTISZTÍTÁS

Megérkezett december,
évemen végig tekintek,
Istennek megköszönöm,
hogy megélhettem.


Az elkövetkező napokban
lelkem csendjéhez megyek,
kis időre tollam is leteszem,
lelkem ruháját tisztogatom kell,
mély fájdalmak festették meg.


Szívemmel átölelem,
akik az évben elmentek,
akik életem fontos
szereplői lettek,szavaik,
tetteik utamon segítettek,
köszönöm, hogy Őket
ismerhettem, szerethettem.


Míg végzem napi feladatom,
többször csendszünetet tartok,
hálás szívvel imádkozom,hogy
a fájó érzések elengedettek
lehessenek, hogy majd tiszta
szívvel-lélekkel ünnepelhessek.


Kérem Istent, adja meg,
hogy minden ember lelkében
is készülhessen az ünnepekre,
s ha itt lesz előttünk
Szent Karácsony Estéje
álljuk körbe a fát,
gyújtsuk meg a Szeretet lángját,
megtisztult szívvel-lélekkel
öleljük át egymást.

*************************


14.  BEMUTATJUK…

DEÁK ÉVA  IRODALMI ÉLETÚTJÁT

ÜNNEPI HANGULATBAN...

Rövid életút:

1947. augusztus 21-én születtem Budapesten. Nevem Deák Éva. Mindig is büszke voltam rá két okból. A Deák név a haza bölcsét jelképezi.  Az Éva még ősibb, Bibliai történet része. 2 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem vidékre. Kaptam egy melegszívű, jó Anyukát, kinek köszönhetem családban töltött szép életem. Általános iskolai tanulmányaim egy nógrádi kis faluban fejeztem be. Már itt megmutatkozott a vers szeretete, szavalataim, versenyeken való részvétel, csak növelte ezt a szerelmet. Majd középiskolai diákként Salgótarjánban tervező, statisztikus és könyvelői képesítést kaptam. A magyar tanárom erősítette bennem az irodalomhoz való kötődést. Megtanította, hogyan is értelmezzünk, elemezzünk egy alkotást. 10 évig tanítottam általános iskolákban, majd a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól mentem nyugdíjba. Egy anya lettem végül, egy fiúgyermekkel, később egy leány unokával gazdagodva. Férjem halála után 2005-ben kezdtem komolyan foglalkozni a versírással. Egy este „ Ledéren táncol kandallómban a láng, ülök előtte, de nem jössz már?!   ……..Soha nem adom fel a reményt, bízok magamban, talán ennyi elég.”
Megtörtént, amit sors nekem írt. Első versem megjelent a Nógrád újságban 2012. január 20-án. Rejtélyes Lélekrezdülések c. antológiában 2013-ban jelentem meg ismét. Barátnőm Marton Margit (Baba) festőnő egy munkája: „Csend tükrében” címmel lett versem után első kötetem címadója. Bepillantást enged családom, életutam, fájdalmaim, reményeim, lelkem mélységeibe. 2014-ben vehettem kezembe. Majd 2014-ben POET Antológia KOLLÁZS c. kötetében több alkotásom jelent meg. Majd 2014-ben A Független Újságírók Szövetsége Együtt örökre c. majd A csend illata c. és 2015-ben Olvadó emlékek c. magánkiadású antológiáknak lettem társszerzője. A Napkorong antológiákban is több versem jelent meg.
 .........................................................

DEÁK ÉVA: Téli reggel

Jégvirágos ablakomon,
mint hó csipkés fátylon
átszűrődő, nap fényének
melegségére vágyom.


Kint hó dunnás tél,
minden ezüstös fehér,
bent kandalló lángnyelve
libben, játékosan, fahasábon.


Imbolygó árny szobám falán,
puha paplan Jézus ágyán,
meleg szobában örömünnep,
gyanta illat mindent ellep.


S érzem, nem vagyok egyedül,
teremtett csended elterül,
veled indul a napom,
tebenned bízom, Jézusom.


~~~~~~~~~~~ 

Deák Éva: Decemberi képek


Szállingózik már a hó
Nagy szakállú télapó
Tele zsákban minden jó
Gyerekeknek ez való


Kis madárka ázik, fázik
Szél úrfi meg citerázik
Röppen, szökken jeges ágon
Illeg, billeg barázdákon


Csüngő jégcsap ereszen
Fény csillan az ághegyen
Betakargat hó paplan
Decemberi hónapban


Riadva fut nyuszika
Megbúvik egy bokorban
Recseg, ropog hócipője
Félelemnek hírvivője


Őz gidácska sete, suta
Szállást keres édesanyja
Szürkésbarna bundácskája
Elrejti jól a bozótban.


Hegyoldalban kicsi fenyő
Télen is szépen zöldellő
Karácsonynak szóvivője
Hagyománynak megőrzője.


Kandallóban tűzvarázs
Ajtó ablak zúzmarás
Libben, lobban már a tűz
Kis angyalka csengettyűz.


Fényes csillag vezetett
Együtt most a szeretet
Csendesség száll házunkra
Megszületett Jézuska.


~~~~~~~~~~~~ 

Deák Éva: Lila fények gyertyája


Lila fény gyertyámon,
Szívemben remény lángol,
Kezdődő csodavárás,
Minden embernek áldás.


Megtisztuló lelkem,
Koszorút fon körém,
Hit, remény, szeretet, öröm,
Gyertyáit meggyújtom én.


Bűnbánatot tartok,
Csonkig ér a gyertya,
Lángoló hittel,
Isten dicsérő, angyali fénnyel.


Szívünkben szeret
Családokban öröm
Csillag fényessége
Jelzi, kisded megszületett.


Bongnak a harangok
Dicsőítve Istent
Felsír rongyba takart
Jézus, a kisded.


*************************

15. VERSRŐL VERSRE  - KORTÁRSAINK ÍRTÁK

Széll Magdolna: Hulló szirmok

Régi tavasz leple alatt,
kergévé vált néhány sejtem,
szép szirmaim lehullottak,
visszavenni lehetetlen.


Nem tudhatod fényes világ,
hány színes szirom a végzet,
élő vagyok az angyalát,
szívemmel látom a szépet.


Ajtómat szélesre tárom,
szeretetre szült az anyám,
magamat átszuszakolom,
mélységeim szögesdrótján.


Nem csalódhatok, mert értem,
tövis nélkül nincsen rózsa,
megbújok egy kesztyűs kézben,
amíg végül üt az óra.


2017.

Üdvözlettel: Széll Magdolna
Ha kíváncsi vagy rám:


...........................................

NAGY  CSABA: Észlelés

Hallgatom, ahogyan a vonat egyhangún zakatol,
érzem, az est görnyedt háttal a földig hajol,
maga mögé utasítva a fényes napkorongot,
sötét palástja alá rejtve e konok kis világot.


Csak nézem a fásult - rendületlen arcokat,
a gyengéd mosolyra nem kerekedő ajkakat,
csupán hűvös tekintetek pásztázzák a másikat,
keserű irigység süti le bágyadt pilláikat.


Barátság, szeretet – kimondatlan szavak,
e két nemes eszme csupán eltiporva hallgat.
az érzelmek mára már kétes hangulatjelek,
így palástolva az elhullott fájó könnyeket.

.........................................

Csomor Henriett: Ködfátyolban

Fáradt lelkem kalitkába zárva,
szabadságért kiált,
Motorra pattanok,
élvezem a sebességet.
Kihalt téli utcákon száguldok,
arcomba vág a hideg szél.
Senki sincs aki enyhítené magányos életem,
félelmemben nincs aki,
kezemet fogja,
üvölt bennem a fájdalom.
Egyedül vagyok a világban,
rohanok hogy felejtsek.
Feltekintek a szürke égboltra,
ilyen szépet még sohasem láttam.
Ködfátyolban úszik a hegygerinc vonala,
alig látszik, a csúf- fekete
 lábas erdő alja.
Mintha égi angyalkák vigyáznák,
a kopár hegy álmát.

2017. december 03.
............................................


TÓTH ENIKŐ: Hóban…


Hóban a felleg, ébred a hajnali táj,
hóban a lelked, fedd be ha annyira fáj!
Hóban az utcád, színeit így ne keresd,
hóban a sétád szép lesz elhiheted!
Hóban a kisbaba fázik, sír, pityereg,
hóban a felnőtt most lehet újra gyerek,
Hóban e szép Föld, kristály mind mi fehér,
hóban az Isten hírdeti itt van a tél…


............................................

Advent utolsó éjszakáján

NAGY VENDEL: Kopár fák közt..


Kopár fák közt kotor a szél
fehér leplet lehel a tél
nászágyán elvérzik
az erőt vesztett erény.
puha dunyhával betakarja
a szemetet s a koszt
piros orcával nevetve
elűzi a gonoszt.
várja a megváltót
adventjét bevégezvén
eltölti lelkét
a hit és a remény.
varjak ülnek feketén
némelyik fészkére száll
onnan néznek le ránk.
fényes csillag mutatja az utat
angyal száll az égen
fénylő angyal vezess,
gyermek szállt le közénk
pásztor előtte térdére hull
sok fényes csillag kigyúl
jászolban nyugszik az isteni bárány
tömjénfüst illata száll
erdő mélyén ünneplőben vár
egy pompás fenyőfa
gyertyákkal koszorúzva
Advent utolsó éjszakáján.
Így vált belőle  csodát igéző
Szent Karácsonyfa.


2015.11.18

*************************

16. VÉLEMÉNYEM SZERINT  - OLVASÓINK ÍRTÁK

A  LEGUTOLSÓ MAGAZINRÓL....
Szia Vendi! Kár, ha vannak olyanok, akik nem értékelik. Szerintem csak irigylik, sok tanulságos történet és szép vers van benne...
Írok Neked egy kis verset az újságodról, hogy még sok erőd legyen hozzá...
 
Megszólalok
 
Művészetből nincsen hiány,
ne gondolkozz testi hibán!
Ne érezd, hogy rossz a világ,
neked nyílik sok kis virág,
ha lenne is bármi gondod,
velünk itt majd jól feloldod,
s lélekben helyre tesz  téged,
ez a gyógyító művészet...
Álmodj ha mersz, sok szép álmot!
Ugorj láb nélkül is árkot!
S ha szemedből fények tűnnek,
színek tengerén még ülj meg,
Hidd el, hogy minden tiéd lett,
így örül majd a művészet...


Enikő...

...............................................

Gratulálunk Vendi a Megszólalok legújabb számához, s egyben köszönjük újabb közös alkotásunk megjelentetését!!
Baráti üdvözlettel: Róza és Gyula

2017. november 14. 19:32 Nagy Vendel írta, <nagy.vendi54@gmail.com>:
MEGJELENT A LEGÚJABB ÚJSÁG a Megszólalok 711. száma
AZ ÚJSÁG SZÍNES LINKJE

NAGY VENDEL,  MAGÁNZÓ:  "NYIBA,  KÖLTŐK IMÁI" DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ
E- mail címem: nagy.vendi54@gmail.com
...........................................

Kedves Vendi!
Már sikerült időt szakítanom, hogy végigolvassam a magazint és bár
most több alkalomra sikerült csak sűrű elfoglaltságom okán, de megvan!
Gratulálok ismét neked mind az új kötetedhez, mind a laphoz és persze
minden szerkesztőtársnak is!
Mint az őszi falevelek, olyannyira tele volt színekkel és így kevésbé
azt a most lévő, esős őszt juttatta eszembe.
Már várjuk a karácsonyt, biztosra veszem, hogy az a szám is ezer, vagy
több színben pompázik majd a tél fehér, szürke és fekete színeihez
képest. További jó alkotást!
Jenei András


.............................................

CSOMOR HENRIETT (Henka): A  711.  MEGSZÓLALOK MAGAZIN KÉPLEÍRÁSA

1.    LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!
 NAGY VENDEL Piros zakóban s fehér ingben szavalja a versét

2. SISSY KARÁCSONYI AJÁNDÉKA
 CSONGRÁDI KATA  JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE

MEGHÍVÓ!
KEDVES  BARÁTAIM! SISSY ÉS ÉN
Monomusical  - jótékonysági előadás
Csongrádi Kata pántnélküli fehér ruhában van. két kezével szőke hosszú haját fogja fehér kalap van a fején s mosolyog.
Csongrádi Kata a színpadon áll a függöny előtt. feje felett fehér esernyő. fekete hosszú fehér betétes ruhában.

3.VERSEK A  NAGYVILÁGBÓL 
TÓTH ENIKŐ : Enikő szőke hosszú hajú. mosolygós, lila pántos ruhában van.
Csomor Henriett rövid fekete hajú, fekete szemű bal fülében van egy lila nagy fülbevaló amely kiemeli mosolygós arcát. rózsaszín kockás ingben és farmerkabátban van.
Ylen Morisot barna hajú, fekete szemű mosolygós fehér blúzban van.
Szauer Gertrúd mosolygós fekete rövid hajú, fekete szemű, fehér blúzban van. Egy foxit ölel, jobb oldalán picit látszik mechanikus tolókocsia.

4. TÖRTÉNETEK SOROZATA ÁRVAY MÁRIA: Köszönöm!
Marika rövid barna hajú. Egy szürke bordós kőoszlopnak támaszkodik.

5. ARCKÉPCSARNOK
GERENCSÉR HAJNALKA   RIPORTSOROZATA
VÁLTOZTASSUK MEG A SZEMLÉLETET
A SZERETET ÉS A FELADATOK VISZNEK TOVÁBB AZ ÉLETBEN
Riport Mátyás Ritával
GERENCSÉR HAJNALKA: Egy árnyas lombú fa alatt áll. szemüveges kissé mosolyog. fekete hajú fehér rövid  ujjú blúzban van.
Mátyás Rita Fehér kalap van a fején. Lila rövid ujjú blézer fehér blúz van rajta. mosolygós.. 
az első kép egy grafikai rajzot ábrázol. szűzanya fehér fátyolát kisdedét öleli karjában.
második kép. két virág van a sötét s a világoskék árnyjátéka figyelhető meg.
harmadik kép négy fenyő és a napnak tükörképe látszik a tavon.
negyedik képen. felborult a fonott kosár. a fehér asztalterítőre kigurultak a  piros s zöld almák.  némelyik zöldalmán  még a zöld levelek is  rajta vannak a  kosárnál egy margaréta virág feje is megbújt.

6. TEMETŐBE HÍV AZ ÉNEK
 HALOTTAK NAPJÁRA
Hajdan Vali.  VALI SZŐKE HAJÚ MOSOLYGÓS.  ciklámen színű mellényét két oldalt fogja, barna blúz és fekete nadrág van rajta.
Szauer Gertrúd mosolygós fekete rövid hajú, fekete szemű, fehér blúzban van. Egy foxit ölel, jobb oldalán picit látszik mechanikus tolókocsija.
Nagy Vendel nagyon elegánsan  áll  a színpadon  piros zakó és fekete nadrág van rajta. szemüveges szőke hajú. kezében mikrofon s átható érzéssel szavalja versét.
Kertész Nóra vállig érő vörös haja van, barna szemű kissé  mosolygós piros blúz van rajta.

7.  NOVELLA FOLYTATÁSOKBAN
 BURZA MÁRIA: A KÜLÖNC
Burza Mária áll egy zöld levelű fa mellett haja ősz fekete szemű kék hosszú ujjú blúzt visel.
VÁLOGATÁS  I. P. STEVE ÉS BURZA MÁRIA VERSEIBŐL
Burza Mária fekete szövetkabátba áll világos barna ajtónál szőke göndör haja válláig ér.
I.P.Steve. ősz hajú barna  szemű szemüveges. fekete ingben van   oda van  a kép bal alsó sarkába kék betűkkel I.P.STEVE.

9. HALOTTAK NAPJÁN
CSOMOR HENRIETT : Felejthetetlen fájdalom
CSOMOR HENRIETT: Csomor Henriett fa alatt ül. rövid fekete hajú fekete szemű. farmer kabátban és rózsaszín kockás ingben van.
Novellája közepén egy koszorú látható.

10. KÉRTEK RÁ DIÓT?
GUSZTI RÁDIÓ  AUSZTRÁLIA: RIPORT NAGY VENDELLEL
A képen az Ilosvay házaspár látható. Guszti sötétkék öltönyben van. szemüveges fekete hajú.  Katalin sötétkék mintás ruhába van barna rövid hajú.

11.HALGASSUK EGYÜTT..
DR.  KOVÁTS GYULA  ZENEI  ROVATA, JÁRTÓ RÓZA   VERSE
Dr..Kováts Gyula őszes fekete hajú szemüveges komoly arcú.
Jártó Róza mosolygós ősz hajú kabátban s kék selyem sálban van.

12. NEM FELEDVE
MEGEMLÉKEZÉS AZ ÖTVENHATOS FORRADALOMRÓL
EMLÉKVERSEK A  FORRADALOMRÓL
TÓTH ENIKŐ : Enikő szőke hosszú hajú. mosolygós, lila pántos ruhában van.
Nagy Vendel nagyon elegánsan  áll  a színpadon  piros zakó és fekete nadrág van rajta. szemüveges szőke hajú. kezében mikrofon s átható érzéssel szavalja versét.

13. MEGJELENT...
NAGY VENDEL  10.- IK , JUBILEUMI  E. - KÖNYVE
IGAZAM VAN? UGYE HOGY IGAZAM VAN?  HÁT PERSZE HOGY IGAZAM VAN!
a képen egy fapad látható a kis fehér falú ház előtt. zöld fűben vadvirágok és egy faág nyugtozik a kék ég állat.

14. PÁLYÁZATI BLOG
NAGY VENDEL: GONDOLATOK A  FŐVÁROSRÓL
NAGY VENDEL : VIDÉKRŐL  FELJŐVE....
(IDEGENVEZETŐI  VISSZAEMLÉKEZÉSEIMBŐL...)
a blog közepén a halászbástya látható.

15. VERSRŐL VERSRE - KORTÁRSAINK ÍRTÁK
Zsigai Klára: fekete rövid hajú szemüveges fekete szemű. komoly tekintetű, szürke kabátban van.
YLEN MORISOT: Barna haja kontyban van, fekete szemű mosolygós kék blúzban van.

17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
SOPONYAI MIHÁLY   ROVATA
SOPONYAI MIHÁLY  mosolygós vörös hajú szürke zakóban van.
Kék ég alatt zöld lombú nyárfa  látható.
  ................................................

Köszi, Vendi, nagyon szép megint.
Szeretettel, Ica
P.S. Annyit tennék csak hozzá a gondolataidhoz, hogy a szeretet az egyetlen olyan dolog, amelyből minél többet adunk másoknak, annál több lesz nekünk is. Soha nem fogy el. Szóval Te nagyon gazdag vagy, Vendi, és remélem, én is, mi is, egyre gazdagabbak vagyunk.
 .......................................................
Csodaszép gondolatok, Vendi! Gratulálok, nagyon tetszik.
Ölellek: Kitti
 .......................................................

Szia Vendi!
Remek, ez már egy fél siker, ha elfogadták a verseket.
Én még mindig nem kaptam egy sor értesítést sem a novellámmal kapcsolatban.
Van, hogy jobb egy verset, soronként, szinte szavanként olvasni, átgondolni, főleg ha olyan fogósabb, máskor meg jó meghallgatni mástól, más hanglejtésével, érzelmeivel fűszerezve.
Jó, hogy már vannak ilyen informatikai lehetőségek, lehet választani, vagy mindenféle felhozatalban ismerkedni vele.
Üdv: Marica
........................................................
Köszönöm!
lehet e feljebb tenni a mércét(?) zenével, képben , hangban, bár én olvasva szeretem a verset, úgy közelebb van hozzám.
Laci

2017. december 3. 13:19 Nagy Vendel írta, <nagy.vendi54@gmail.com>:
NAGY VENDEL  ADVENTI HANGOS VERSE
A  GUSZTI RÁDIÓ MA DÉLI ADÁSÁBÓL.... 2017.  DECEMBER  03.   
SYDNEY MOZAIK.... AUSZTRÁLIA
NAGY VENDEL,  A  MEGVÁLTÓRA VÁRVA  CÍMŰ VERSÉT ELMONDJA ... ILOSVAY EGYED KATALIN
https://www.youtube.com/watch?v=RdkLruW0_C0&feature=youtu.be
MINDENKINEK ÁLDOTT ADVENTET, ÉS ÖRÖMTELI ÜNNEPET KÍVÁNUNK....
NAGY VENDEL    MAGÁNZÓ
"NYIBA, KÖLTŐK IMÁI " DÍJAS  ÍRÓ, KÖLTŐ
nagy.vendi54@gmail.com
 .......................................................


MIKULÁS...
Ez szép olyan igazi gyermekszívvel felnőtt bőrben megírt vers. Egyébként az előző is tetszett, mert te a versekkel a dolgok mögé láttatod az olvasót. Olyan ez, mint amikor valaki kiveszi a porcicát az ágy mögül úgy, hogy el sem húzza azt. Na kérem ez a művészet. Ezt vedd az én mikulásom bókjaként, puszi:
Enikő... 
*************************

17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 

 SOPONYAI MIHÁLY ROVATA

Csipkebogyó - Csipkerózsa (Rosa canina)

Gyógyhatása
Enyhe vízhajtó. Szabályozza az erek áteresztőképességét, erősíti az érfalakat, ezáltal gyorsítja a véráramot. Ennél fogva érszűkület, érelmeszesedés megelőzésére, kezelésére használható. A-, B1-, B2-, P-, és K-vitamin is található benne, de természetesen leginkább magas C-vitamin tartalmáról híres.
 
Soponyai Mihály
A termésében, a csipkebogyóban legendásan sok C-vitamin van, egy kicsi bogyóban több, mint egy nagy citromban! Ezért nem szabad forrázni, hiszen a C-vitamin hő hatására elbomlik. Fontos téli vitaminforrás a nátha megelőzésére.
A csipkehús kedvezően hat a cukorbetegségre, szabályozza a vércukorszintet. Cukorbetegek étkezés után fogyasszák, mivel segíti a zsír emésztését. Immunerősítő hatása van, különösen ajánljuk stressz oldásra, dohányosoknak pedig azért, mert a dohányzás sok C-vitamint von el a szervezetből. Nyugtatja az idegeket, általános erősítő hatása van. A C-vitamin részt vesz az oxidációs folyamatok szabályozásában, erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet, fokozza a szervezet védekezőképességét, ellenállását a fertőzésekkel, betegségekkel szemben. Segíti a csontok erősödését, szilárdságát és a csontképződést.
A csipkemagban csak E-vitamin van, teája epekőoldó hatású, hólyagbántalmak ellen is nagyon jó. Húgyhajtó hatású, vesehomokra és vesekő leválasztásra is használható.
A virág szirmai enyhe hashajtó hatással bírnak, levele hasfogó.
 
Csipkebogyó
Elkészítés:
Gyógytea készítéséhez egy evőkanál (3 g) csipkebogyót 2,5 dl hideg vízben 5-6 órát áztasson, majd szűrje le. Ne használjon fémszűrőt. Forralni, forrázni nem szabad.

Felhasználása belsőleg:
Gyógytea: rendszeres napi fogyasztása az őszi-téli időszakban – a csipkebogyó immunerősítő hatása miatt – segít a fertőzések, megfázások, nátha megelőzésében. Vércukorszint szabályozó hatása miatt cukorbetegeknek is ajánljuk, étkezés után fogyasztva egy csészével.

Lehetőleg ízesítés nélkül fogyassza. Napi 2-3 csészével korlátlan ideig iható. Terhesség és szoptatás alatt is fogyasztható. Gyermekeknek 1 éves kortól hígítva adható (egy teáskanál csipkebogyó 2,5 dl vízhez). A friss virágból készült tea kiváló hashajtó. Napi egy csészével kell inni lefekvés előtt.
 
Csipkerózsa
Gyógybor: a csipkebogyóbor főleg idősebb korban kitűnő házi szer a hólyag és a vese rendszertelen működése ellen.

Egyéb felhasználás: a termésből készülhet még lekvár, likőr, szörp. A lekvárhoz a csipkehúst használjuk mag és szőr nélkül. A megtisztított, nyers csipkehúst turmixszoljuk, majd azonos mennyiségű mézet vagy cukrot adunk hozzá, hűtőben tároljuk.
A csipkerózsa Európában honos, 1-3 m magas tüskés cserje. A rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozik. Levelei 5-7 levélkéből állnak. A drogot a csipkerózsa egészben szárított áltermése (Rosae pseudo-fructus) vagy az aszmagot nem tartalmazó terméshús adja.

Soponyai Mihály

*************************

18. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kedves belső- és külső munkatársaink!
Az lenne a kérésem, hogy akinek még nincs fényképe a magazin számára, vagy pedig meglehetősen régi, nos azok - ha mód van rá - küldjenek képet, vagy frissítsék a régit! Nemsokára nyolc éves lesz az MMM újság, s azóta a munkatársaink is megváltoztak ugyebár...!?  
😏
A fényképeket a következő e-mail címre küldjék - küldjétek: veghelyo@t-online.hu
Kézcsókom a Hölgyeknek, üdv az Uraknak: Véghelyi József a színes változat szerkesztője.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kedves olvasó!
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa.
Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06 30 550 51 06   8-tól  20- ig.
e-mail: nagy.vendi54@gmail.com
Levelek, írások fogadása: skype címem  nagy.vendi54
Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com

Magazinok küldése:
MINDENKI MEGKAPHATJA SAJÁT E-MAIL CÍMÉRE.
………………................……
Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes
tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz.
Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:
http://megszolalok.blogspot.hu/
Tehát az eddig  megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük
a fenti blogoldalon!
………………..............……
A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás
szerzője felelős.
Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
A szerzői jogokat fenntartjuk.
Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha
elmenti, megmenti, bármikor előveheti.
Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és
összekapcsozva, lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
Írott műveim megtekintése:
………………………………..
AZ ÖSSZES ELÉRHETŐSÉGEM..
gmail: nagy.vendi54@gmail.com
skype: nagy.vendi54

Megszólalok Művészeti Magazin
http://megszolalok.blogspot.hu/
www.megszolalok.blogspot.hu/
weboldal: http://nagyvendel.comxa.com
www.nagyvendel.comxa.com
………………........……….
Facebook: csak beírod a facebook keresőbe mindhármat külön-  külön és meg is
találtad az oldalaimat: Megszolalok Nagy Vendel
…………………............……
Nagy Vendel Írásai:
Megszólalok művészeti magazin  szerkesztő nagy vendel
……………….............……..

Könyvtár:
E. könyvek a  MEK- en
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.oszk.hu/13500/13542/#
www.mek.oszk.hu/13500/13542/#
......................................
Ez a  verses oldalam címe... www.pieris.hu
http://www.pieris.hu/szerzo/nagyvendel
....................................

KÜLFÖLDI ELÉRHETŐSÉGEK:
www.canadahun.com irodalom fórum
http://canadahun.com/forum/showthread.php?34311-Nagy-Vendel-Megsz%C3%B3lalok&p=3650150#post3650150
________________________________________________

Az Amerikai Egyesült Államokbeli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat.
A link: minnesotahungarians.com
.........................................
Kedves olvasóink!
Néhány operatív információt kell megosztani Önökkel. Sokan jelezték, hogy a
színes magazin blogoldalán mindig csak a legújabban feltett újság jelenik
meg, pedig a régebbieket is szeretnék olvasni. Ennek semmi akadálya nincs,
ugyanis ugyanazon az oldalon elérhető az összes többi is!
A megoldás a következő: a képernyő jobb felső részén látható a
"Blogarchívum" felírat. Ez alatt különböző dátumok és hónapok vannak,
amelyek mellett láthatók kis fekete háromszögek. Ezek tartalmazzák a régebbi számokat.
A háromszögekre kattintva  "legördülnek" azok az újságok, amelyeket abban a hónapban tettünk fel.
Most már csak ki kell választani kattintással a kívánt újságpéldányt. A
háromszögre újból rákattintva bezáródik az az év, vagy hónap, s újabb
újságot lehet kiválasztani olvasásra!

Még egy nagyon fontos információ! Mivel a memóriaterületünk véges, ezért
takarékossági szempontból összevontuk azokat az újságokat, amelyek azonos
hónapban jelentek meg. Általában kettő számot  jelent egy hónapban, ezért
ezeket egy blogba vontuk össze. Az összevonással még nem végeztünk,
egyenlőre csak a januárban és februárban íródottak kerültek egy blogba. Az
összevonást folyamatosan végezzük...A blogon belül két újságot vastag piros
csíkkal választottuk el! Így valahogy:

MINDENKINEK JÓ OLVASÁST, ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK.
AZ ÚJSÁG KÜLSŐ, ÉS BELSŐ MUNKATÁRSAI.
............
VÉGE-ENDE-KONYEC-FIN-END-FINÍTÓ
..............
MEGSZÓLALOK MAGAZIN 712