2017. február 13., hétfő

MEGSZÓLALOK
M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2017. 02. hó – hetedik évfolyam, második szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes heti lap
Alapítva : 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos

1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam:  2012.  (1-tól a 6. számig)
3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
4.Évfolyam: 2014.  (1-től a 24. számig)
5.Évfolyam: 2015.  (1-től a 12. számig)
6.Évfolyam: 2016. (1-tőé a 12. számig)
7.Évfolyam: 2017 február


 MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZE
**************************
1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Nagy Vendel
   Január, február, itt a  nyár, tartja a  közmondás, és ha ismét kimarad a tavasz, akkor így is lesz.
Még a  kertek alatt őgyeleg a  tél, de a  főbejáraton kopogtat a  kikelet.
Talán  a  medvének sikerült megjósolnia a szép időt, és a  busóknak is sikerült elzavarni a  rossz szellemeket, minden esetre  beindult a farsangi, és báli szezon.
Népi hagyományok, és számos névnap is jelzi, a  február is jelentős hónap.
Kezdve a  Balázsolással,a  gyertyaszenteléssel, Karolina, a  vénkisasszony Dorottyával ,  Valentin, és a  kissé lemaradt Bálint nappal, az Arankákkal,
és Juliannákkal, valamint a  Zsuzsannákkal, s  majd bevégezve a  jégtörő Mátyásokkal.  Bocsánat, ha valaki kimaradt.
A  mostani vágtató világban alig győzzük a  fejünkben tartani a  sok   jeles napot, nem is beszélve arról, hogy mindezekhez még sok hagyomány, és történet is járul, ami némi utánajárást igényel azoktól akiket egyáltalán
érdekel.
Magazinunk próbál némi átfogó bemutatásra törekedni, természetesen a
teljesség igénye nélkül.   Mindenkinek kellemes időtöltést , és jó farsangolást kíván a  szerkesztő... Egyebet nem mondhatok.  
Nagy Vendel szerkesztő
……………………………….

JELMEZZÉ SZELÍDÜLT…

NAGY VENDEL: ITT VAN FÁRSÁNGNAK GYÖNYÖRŰ IDEJE

Ezen esztendőnek
Tündöklő eleje.
Vízkereszttől Húshagyóig
Áll a bál.
Ez újév farsangján is
Vigadni muszáj.
 Talán ismét
Pártában maradtak
A mai Dorottyák
Az idei fársángon?
Azért mégis
Édesen csordult
A sárgabarackos íz
A szalagos fánkon.
S jelmezzé szelídült
Anyám becses kalapja
És puccos ruhája
Az esti bálon.
Vidáman vonulsz  benne
A karneválon.
Ragyogó arcod
Áttündököl
Az aranyos álarcon.

2017.

Nagy Vendel: Megszólalok ingyenes művészeti magazin
Kérje a szerkesztőtől

 **************************

SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL

  1.  LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK
  2.  NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA
       NAGY VENDEL: BOCSÁNAT, HÜLYE VICC VOLT
  3.  VERSEK A  NAGYVILÁGBÓL
       SZÉLL MAGDOLNA, SZŐKE ZSUZSANNA, CSOMOR HENRIETT,
       MÁTYÁS RITA, LENGYEL ZSÓFI,  I.P.STEVE,  KALOCSA ZSUZSA
 4.  ESZMECSERÉK  02.  ÁRVAY MÁRIA  SOROZATA: MAJA MEGGYÓGYÍT
 5.  ARCKÉPCSARNOK
      GERENCSÉR HAJNALKA   SOROZATA
      VÁLTOZTASSUK MEG A  SZEMLÉLETET :  MEZŐSI GYÖRGY MIKLÓS
 6.  VERSEIMBŐL   01
      SZÉLL MAGDOLNA ÍRÁSAI - SZEMSZINEK
 7.  TANULSÁGOK.   ERDŐSNÉ ONDA MARICA: TŰZ VAN BABÁM...
 8.  HAZAI TÁJAKRÓL... NAGY VENDEL VERSEI
 9.  KISREGÉNY BEMUTATÓ. YLEN MORISOT :  JÉGVIRÁG
10.  HALLGASSUK EGYÜTT...
       DR. KOVATS GYULA  ZENEI ROVATA   JÁRTÓ RÓZA VERSÉVEL
11.  VERSEIMBŐL  02. BURZA MÁRIA   ÍRÁSAI: ÉLETESEMÉNYEK  MÖGÖTTESE
12.  MEGJELENT - JENEI ANDRÁS LEGÚJABB KÖTETE
       SZERZŐTÁRSAINK E. KÖNYVEI
13.  GYILKOS GLOSSZA.   NAGY VENDEL :  CÉGALAPÍTÁS
14.  BEAT MÚZEUM.   KATY KELLY  ZENÉI  -   HALLGASD HANGOSAN
15.  VERSRŐL VERSRE...
       CSOMOR HENRIETT,  MIKS MÁRIA, KUCHTA CSILLA,  GERENCSÉR HAJNALKA
        I.P.STEVE, YLEN MORISOT
16.  VÉLEMÉNYEM SZERINT...OLVASÓINK ÍRTÁK
17.  TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT. 
        SOPONYAI MIHÁLY  ROVATA - A  JÓ EMÉSZTÉSRŐL
18.  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
 **************************
2. NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA

NAGY VENDEL: BOCSÁNAT, HÜLYE VICC VOLT.... ( ÖNIRÓNIA )

   Jó néhány évig eljátszottam az általam poénosnak vélt viccel egy közeli
boltban.  Többé nem teszem.  Néha bejött, de az utolsó balul sült el.
Rájöttem, tudni kell, mikor, kivel, és hol lehet humorizálni, és nem kell
egy vak, vagyis helyesbítek, egy nem látó embernek mindenáron felhívni
magára a figyelmet.
Ugyanis vak nem vagyok, csak nem látok. Óriási különbség.

   Minden évben, Január 2.- án átszaladtam a közeli ABC- be, hogy a hosszú
ünnepek alatt kifogyott dolgokat pótoljam, s némileg felbosszantsam magam,
hogy a jó  édesanyjukat..., már megint javítottak az árakon. Aggódom, mert
egyszer még sérvet kapnak az emeléstől.
Hogy oldjuk a feszültséget, és poénosra vesszük a figurát...ráteszek a kosár
tetejére egy csomag WC papírt. Most éppen nem kellene, de hát a vicc, és az
ilyesmi mindig kell otthon.
   Hosszú a sor a pénztár előtt, előttem is, mögöttem is. Végre sorra
kerülök.
A hölgy kissé fáradtnak tűnve, halkan mondta a végösszeget.
Én álzavaromban kutattam a zsebeimben...
- Hű, a fene egye meg, otthon felejtettem...
A sorban állók, és a pénztáros is azt gondolta, a vén hűje már megint
otthon hagyta a buksz tárcáját.
- Nem baj, majd át tetszik hozni a pénzt. próbált segíteni a hölgy, mert nem
halad a türelmetlen sor.
- Nem a pénzt felejtettem otthon, az itt van.. mutatom.
Akkor mit? zsörtölődik.
- Az igazolást...
- Miféle igazolást?
Hátul már többen nevetnek, somolyognak.
- Hát nem hallotta? Az új év elsejétől csak az vehet WC papírt, aki
igazolja, hogy evett.

A sor végén kibuggyant a röhögés, s a pénztárosok is nevetni szoktak, s
ezzel a dolog el volt intézve. Ez az év is vidáman kezdődik...
De ez a hölgy nem értette, zavartan nézett maga elé, és sírva fakadt. Ki
tudja mi jutott hírtelen az eszébe, a jövőre nézve.
Alig tudtam megmagyarázni, de akkor már baj van, ha  magyarázkodni kell.
Szégyenkezve bocsánatot kértem, és leforrázva kijöttem a boltból. Nem
mindegy, hogy az emberen nevetnek, vagy ha kinevetik. Pláne hogyha sírnak a
rosszul sikerült viccén.
No ez az év rosszul kezdődött, de aztán úgy is maradt. Bocsánat. Igazán nem
rajtam múlott.
Egyebet nem mondhatok.

2017.   január elején
Megjegyzés:  - Magamat kigúnyolom ha kell...

**************************
3. VERSEK A  NAGYVILÁGBÓL

Széll Magdolna: Romantikasirató

Szerenád szólt csendes éjjel,
muzsikáló szerelemmel,
tulipános igézettel,
gyertyalángos ígérettel.

Hűs sétányon padok álltak,
helye volt a hódolatnak,
epekedő kézcsókoknak,
csontlegyezők jeltitkának.

Messze szálló térzenére,
remegett a leány térde.
Nyalka legény tüzes szeme,
vágytól izzott üzenete.

Apró jelek, néma játék,
virágnyelven közölt szándék.
Illatozó váltott levél,
holtig tartó hőről mesélt.

Dús érzelmek, álmodozás,
vággyal festett ábrándozás.
Évődések csendes bája,
mára mindez kigyomlálva.

Régi módi ma már nem megy,
nem beszélünk virágnyelvet.
Kilúgozott meddő szavak,
bordák mögé nem hatolnak.

Kapcsolatban dív az olcsó,
románc helyett ócska pornó.
Leforgatva mind banális,
szennyet hordozó kanális.

Pörgős élet, tülekedés,
mélyen belül hideglelés.
Új módi, vagy elfajulás,
fonnyadt lelki ficamodás.

Csorogj vissza romantika,
érzelmeknek selyem útja,
költészetnek bús zenéje,
meghittségnek színezője.

2017.
.........................................................

Szőke Zsuzsanna: Életfa

Az életfa a minden:
a múlt, jelen és jövő,
karmestere az Isten,
igaz létet átszövő,
alvilág és felvilág,
az átjáró tudatú
a tiszta lélekvilág.
Maga az élet-halál,
a kilencágú világ...

Benne termő életvirág,
elmúlásban lévő kezdet,
jelzi az isteni rendet,
lombkorona kusza szövött,
életutunk így rejtélyes,
s sorsunk benne szövevényes...

Kartal, 2017. 01. 23.
...............................................

Csomor Henriett: Ha taszít benneteket látványom

Kegyetlenül könyörtelen az élet.
Az egyiknek sikerül, a másiknak
küzdeni kell mindenért.
Nem hagytak megszületni
rendesen az égiek.
Nem adatott meg rögtön nekem
a járás, úgymint neked.
Elképzelni sem tudjátok
milyen szerencsések vagytok.
Ha  mozogni láttok,
nevettek és kigúnyoltok .
Azt gondoljátok szenvedek
mert nehezen járok.
Pedig én örülök, hogy
még visz kicsit a lábam.
De ti földön futók, porig aláztok,
s a lelkembe tapostok.
Ahogyan rólam sugdolóztok.
Rosszul hiszitek, hogy eszem sincsen,
ha már mozogni is alig tudok.
Tény, hogy én is gyarló ember vagyok,
teszem a dolgom, ahogyan mások.
Jogom van  nekem is járni.
Bárhogy is lesz, a lépcső három fokán
fel akarok jutni!
Ha taszít benneteket látványom,
nézzetek fel a kék égre.
Adjatok hálát Istennek,
hogy egészségesek vagytok.

2017. január 21.
.........................................

Mátyás Rita: Befagyott világ...

Fáradt fény reszket,
fagyott tó felett.
Lágy, lenge szélben,
száraz nád zizzen.
Befagyott világ,
mozdulatlanság.
Alvó természet,
életért kiált.
Emberek jönnek,
megtörni a csöndet,
korcsolyák siklanak,
boldog mosoly fakad.
Arcok kipirulnak,
szívek kivirulnak,
jég sima hátára,
rajzokat karcolnak.
A partról nézem,
e vidám sereget,
Az alvó természet,
így éled hirtelen.

2017. 01. 28.
.................................................

Lengyel Zsófi: Február
 
Hólepte csendes magányban
Utazom hajnali homályban.
Fagyosan dermed az ág,
Reccsen a téli világ.
Téli világban álom,
Felejtett régi világom.
Csendes és ködös a reggel,
Álmosan néz az ember,
Ropogva-recsegve lépek,
Zúzmarás bennem a lélek,
Madár, ha ágon rebben,
Hópihék serege röppen.
Ám elég egy kis napsugár,
életre kel a határ,
virágok bimbaja nyílik,
kint már a nyár hallgatózik..........................................


I.P.Steve: Szerelem ünnepén

Nem kapsz virágot, mert az elhervad
s pár nap múlva a szemétben lesz majd.
Ne várj csokoládét, édességet,
mert engem szidsz úgy a súlyod végett!
Fehérnemű sem lesz ajándékom,
mert félreértenéd a szándékom,
hiszen nem öltöztetni akarlak
s jó vagy nélküle Valentin napra.
Nem kapsz mást csak egy csókot, de forrót
s add vissza, ha nem ízlett, vagy jó volt!


..........................................

Kalocsa Zsuzsa: Jégvirág

Ablakokra szállt a köd és pára,
a téli hidegnek jaj szavára.
reggelre csodásan ráfagyott,
csipkés jégvirággá változott.

A természetnek ragyogó jele,
amiket rajzolt rá a Tél keze.
A Nap fényében oly tündöklő,
szépsége annyira elbűvölő.

Mi lesz veled jégvirág, ha kisüt a Nap,
megolvad a szirmod, elköszön a tegnap.
Talán utoljára látom e szép virágot,
majd elfeledem a téli világot.
Végre közeleg a harmatos reggel,
ébredünk tavaszi szerelemmel.

**************************
4. ESZMECSERÉK   02.

Árvay Mária sorozata: Maja meggyógyít

Maja meggyógyít 2.

Kedves Olvasó!
Napjaink tele vannak apró örömökkel, kedves pillanatokkal, azonban a
bosszúságot okozó helyzetekből is bőven akad elég. Szeretnél egy olyan
szemüveget, mely ezeket a kellemetlenségeket orvosolja? Maja meggyógyít! - A
kellemetlenségeket kellemessé teszi, a lehangoló pillanatokat vidámabbá
varázsolja, a rosszban is keres valami apró kapaszkodót, amiben megtalálható
a szép és a jó.
Hangsúlyoznunk kell, sorozatunkban mindennapi kényelmetlenségek, problémák
állnak a középpontban, s nem tragikus események. Ezek feldolgozásához
valóban szakemberre van szükség!
Maja párbeszédes formában csalogatja elő a rosszból az elviselhetőt úgy,
hogy az olvasó magától is rájön, nem is olyan ördöngösség az egész!
Tegyük fel ezt a szemüveget, s lássuk, mi történik!
Maja
 ***********************************
Nem ússzuk meg a péntek 13-at az idén sem.

- Babonás vagy, kedves olvasó?
- Igen is, meg nem is. A péntek 13.-a azonban mindig felkavar.
- Tehát "triszkaidekafóbiában" szenvedsz?
Árvay Mária
- Miben?
- Görög szó, félelem a 13-as számtól.
- Előkelően hangzik, de igaz. A 13.-a eleve szerencsétlen, de ha még a
péntek is hozzájön, katasztrófa.
- Vissza tudsz emlékezni, milyen események történtek veled pont ezen a
napon?
- Általában akkor késtem le a buszt, vagy pont aznap meghibásodott
valamelyik háztartási eszköz, akkor romlott el a lift és még sorolhatnám.
- Nem gondolod, hogy ezek a peches események az év bármely napján ugyanúgy
megtörténhetnek?
- Lehet, de ezen a napon hangsúlyosan rosszra fordul minden. Vagy veled nem
így van, Maja?
- Különösebben nem foglalkozom ezzel a nappal, csak annyiban, hogy utána jön
a jól megérdemelt hétvége.
- Kicsit sem félsz tőle?
- Régebben nem mertem bekapcsolni ezen a napon a gépemet, nehogy vírust
kapjak, de aztán elmúlt ez a félelem is.
- Az enyém nem alaptalan, hiszen számos épületben nincs 13. emelet, a
szállodákban nincsenek 13-as szobák, a repülőgépeken 13-as sorok stb.
- Tudom, magam is hallottam ezekről. Nehéz egy-egy ember hiedelmét
megváltoztatni. Ha valaki folyton arra gondol, hogy ez az adott nap
szerencsétlenséget hoz, bevonzza a bajt és tényleg megtörténik a rossz. Ha
azonban úgy kel fel, hogy szép nap lesz ez a mai, nem hagyja, hogy tönkre
tegyék, mindjárt észreveszi azt is, ami jó. Teszem azt, ha a
szomszédasszonyunk, olyan segítőkész, hogy előttünk is elsöpri a havat, vagy
a buszsofőr megvárja, amint átkelünk az úttesten.
- Érdekes szemlélet, talán én is kipróbálom.
- Egyébként a pénteket szereted, nem?
- Azokkal nincs semmi bajom, csak 13.-ával.
- Rendben. Akkor gondold végig másképp. Minden páros szám után jön egy
páratlan, ez elkerülhetetlen. Képzelj magad elé egy utat, mely hepehupával
van tele. A páratlan a "hepe", a páros a "hupa". Magyarul, egymás után nem
lehet mindig "hepe", vagy "hupa", vagyis jön a "hepehupa". Egyszer fent,
egyszer lent.
- Ezt még nem is hallottam. Nagyon édes.
- A többi páratlan számtól is félsz?
- Nem különösebben.
- Ha a 13 számjegyeit összeadod, 4, vagyis, páros szám jön ki. Ehhez mit
szólsz?
- Ha a születésnaposok életkorával játszani szoktunk, hogy a 81-ből legyen
18, akkor játéknak nem rossz.
- Komolyra fordítva a szót, gondolkodtál azon, hogyan szorongnál kevésbé, ha
eljön ez a nap?
- Nem igazán, de a naphoz való pozitív hozzáállás, amit az előbb említettél,
talán segíthet. Valamikor az is baj, hogy olyan váratlanul jön. Nem nézem
gyakran a naptáramat, s egyszer csak itt van.
- Erre is van egy trükköm.
- Micsoda?
- Már vetélkedőkben is elhangzott, s való igaz. Amikor elseje vasárnapra
esik, akkor mindig lesz abban a hónapban péntek 13.-a.
- Várjunk csak! Igaz, hiszen 8.-a vasárnap, s 5 nap múlva ott a péntek
13.-a.
- Látod, ilyen egyszerű az egész. Ha segít, lehet készülni rá, de nem
érdemes rágörcsölni.
- Lesz még az idén péntek 13?
- A napokban nézegettem a naptáram, s igen, lesz, októberben.
- Mert elseje vasárnapra esik, ugye?
- Bizony.
- Ismerőseid között van valaki, aki ezen a napon született?
- Nincs, de szegény Vera barátnőmnek 13.-án van a névnapja.
- Sebaj, legalább annak örülhet, hogy gondolsz rá, s köszöntöd.
- A szerencsétlenségek után, beszéljünk valami szerencsés dologról. Mi hoz
számodra szerencsét, kedves olvasó?
- Nem is tudom, ezen még nem gondolkodtam. Vagyis dehogynem, itt van nálam.
A nyakamban őrzök egy kis láncot, azon egy fél szív található. A szív másik
fele a barátnőmnél van. Ez a kis lánc mindig velem van, s úgy érzem, segít
az életben.
- Remek. A szív nekem is kedvenc jelképem, szintén erőt ad a nehéz időkben.
Tehát, napjainkat szerencséssé tudjuk tenni, ezt az alábbi idézet is
igazolja:
"A szerencse nem más, minthogy elhiszed, hogy szerencsés vagy."
(Tennessee Williams, amerikai író)
***********************************
Amennyiben van még további ötlet a péntek 13.-a kellemesebbé tételére; vagy
egyéb probléma, amit orvosolhatok, várom a visszajelzéseket az
vagy az, arvay.marika@gmail.com elérhetőségekre!
Köszönöm! Árvay Mária
 Folytatjuk.
**************************
5. ARCKÉPCSARNOK

GERENCSÉR HAJNALKA  SOROZATA:  

VÁLTOZTASSUK MEG A SZEMLÉLETET!
Riport Mezősi Miklós Györggyel

Gerencsér Hajnalka riporter
VERSBEN MONDOM EL.
9. Mezősi György Miklós riportja
(November 4 - 10.- ig lesz fent a rögzített bejegyzésben)

- Mesélj egy kicsit magadról!
- 1960. augusztus 4-én születtem. Édesanyám grafikus rajztanárnő, Édesapám
evangélikus lelkész volt. Két nővérem van: Ágota általános iskolai
angoltanárnő, Eszter üvegművész-restaurátor.

- Hova jártál iskolába?
- Csepelen a Kolozsvári utcai Ének-zenetagozatú Általános Iskolába jártam,
majd a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban végeztem a Fizika tagozatot.
Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem, Faipari Mérnöki Karán Okleveles
faipari mérnökként diplomáztam.

- Hol dolgoztál?
- A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál, a Vegyészeti Osztályon,
Faanyagvédelmi Szakosztályon. Utolsó munkahelyem: 1994. október - december
Csepel, Szabadság utcai Óvoda. Nagycsoportos óvodásaim voltak.

- Gyurikám, amikor itt a Facebookon megismertelek, feljöttem az oldaladra, és
szíven ütött az a versed, amit a Szklerózis Multiplexről (SM) írtál.
Édesanyám is ebben a betegségben szenvedett. és Vele együtt lélekben mi is.

Mezősi György Miklós: SM-tánc

Kóvályog az SM-beteg
Már hajnali órától,
Irigyelik a részegek
Megválva egy rókától.

- Ez tuti, hogy gazdag gyerek!
Faltól-falig téblábol.
Biztos, hogy így nem ténfereg,
Egy "száraz" a kólától!

Mi okozza? Rumos kóla,
Gin-tonic, vagy White lady?
Ez tablettás bor hatása?
-"SM". - Ezt ő nem érti.

Mezősi Miklós György
mint riportalany
Bottal járnak SM-esek,
Hol eggyel, hol kettővel.
Hanyatt dőlnek -> hasra esnek,
Néha tiszta erővel.

A pechesek összetörik,
Kezük, lábuk, bordáik.
Néhányunk meg "sminkelődik
Fejbúbjától álláig, vagy orráig.

Kalapáccsal körmöt festünk.
Sőt húsklopfolóval is.
Bordót, barnát, kéket, zöldet,
Feketéből sárgát is.

Végtelen az eszköztárunk.
Ajtó, ablak, szerszám is...
A bátrabbak használhatnak
Ilyen célra járgányt is!

Mi meg sokan urak vagyunk
- Urabbak a királynál!
Mi "oda" sem gyalog járunk
Jármű-parkunk gazdag már.

Botok után járókeret,
Kicsi kocsi, rollátor,
A futást elfelejtheted,
De ne válj meg a tornától.

Izomlazítót kell szedned,
Végtagod olyan merev.
Gyógytornászod retteghet,
Mert "helyetted" szakad meg.

A Pethőben kondukciós
Foglalkozást tartanak
Öntudatos szlerós arról
Semmiért le nem marad!

Azt beszélik, hogy a látás
Időszakosan megy el.
Szemtekéim csak rezegnek,
Jobbra-balra és le-fel.

Ha az agyi beszédközpont
Sérül shub súlya alatt
Nem kell nyelvtörőt tanulni
A szó sűrűn szétszakad.

Társaságunk tiszta titok
Tüneteink tömegén
Töprenghetnek a tudósok.
Jobb, mint egy teleregény.

Ha valaki megtalálja
Kórságunknak gyógyszerét,
Javasoljuk Nobel-díjra!
Még száz évig éltessék!

Olyan gyakorlottak leszünk,
Akkora lesz rutinunk
Táncmulatságokat rendezünk,
Kaszkadőr sulit nyitunk.

Sorstárs, ezért ne búsulj, ha
Bánt romlások garmada,
Figyelj oda nyelésedre,
S ne fulladjál meg soha!


- Nálad mikor és hogyan kezdődött ez a betegség?
- 1983-ban volt az első kézzsibbadásom, 1984 - ben az első kórházi kezelés.
1994. - ben nyugdíjas lettem.
Édesanyámnál is így kezdődött, majd a betegség előre haladtával egyre
gyakoribbá váltak az ijesztő görcsök. Lehet - e ezen a több fekvéssel
segíteni? A fekvés nem segít, többet görcsölök reggel az ágyban, és gyakran csak
déltájt lazulok el. Általában a mozdulat elején jelentkeznek a görcsök,
amikor a kerekes székem megmozdul, akkor is.

- Masszázst szoktál kapni? Az lazító hatású.
- Otthon hetente, itt nem.

- Erre szükség lenne, mert ez segít. Ott nincs olyan gyógytornász, aki
legalább hetente megmasszírozna?
- Gyógytornász van, csupán ideje nincs.

Mezősi György Miklós: Görcsület

Feszülök és görcsölök
Míg bele nem őrülök.
Tavasz van, nem őszölök.
Ürülök, vagy őrölök?
Őrölők ők, örülök
Én szép lassan őszülök.

Gödöllő, 2014. április 6.

 - Hogyan dolgoztad fel a veszteséget? Mi segített, mi adott erőt?
- Ez a kérdés bennem nem merült fel, mert mindig adódott megoldandó újabb
feladat. A kapcsolathiányomon sem nem rontott, sem nem segített!

- Amikor kiderült a betegséged, akkor a környezeted hogyan viszonyult a
dolgokhoz?
- Volt, aki azt monda, hogy a mozgásomból sejtette, hogy valami van. A
gimiben még középtávon iskolai futóversenyen második lettem, tartva a lépést
egy ifjúsági bajnok fiúval. Volt, aki azt mondta, "nem értem, miért büntet
téged az Isten?" (szerintem próba). Nagyon sok sorstársról szereztem
tudomást.

- Gyurikám, mivel Te mestere vagy a szavaknak, nyelvi játékoknak, szeretném,
ha gazdag szókincsű anyanyelvünkből írnál egy eszperente verset a szklerózis
multiplexről!

Mezősi Miklós György: Ez nem lehet egy teljes eSeMes vers

eSeM nem eSeM, e rendelt verseket
Nem szeretem, de mert ezt te kedveled,
Kedvedre elmekeghetem teneked!
Leletek, melyek mellett ezt sejtheted:

eSeM-beteg keze elejt, mert remeg,
Szeme rezeghet, elrejthet elemet,
Lehet teljesen fekete kerete.
Teste keservesen, megmerevedhet.

Keretet emelgethet, terelgethet;
Kergetheted, de nem megy el fejvesztve,
Nem tekerhet kerekes szerkezetet.

Etetheted, mert kell, nem nyel helyesen!
Leget nyeldekel. Rengeteget felejt,
De eszes, rendes ember. Szeretned kell! 

Gödöllő, 2015. január 22.

- A szklerózisos ember életében a shub egy rettegett fogalom, állapotromlást
jelent. egy újabb fokozatot. Egyik nehezebb időszakodban született az a
versed, amely könnyeket csalt a szemembe.


Mezősi György Miklós: Fohász

Kedves Jó Atyám,
Érzem, fogytán az erőm
Rejtsél el engem
Emberek tőre elől!
Kegyelmes Jézusomért

Erősítsél meg
Remélve kérlek,
Őseim hű Istene,
Te tartsd meg éltem! 

Gödöllő, 2014. április 11.


- A magyar nyelv oly gazdag... hatalmas szókincsünk van. Vannak bántó szavak,
amelyeket fel kellene cserélni az állapotot kifejező, ám nem negatív töltetű
szavakkal. A "fogyatékos" szó az én szótáramba sehogy sem passzol. Neked mi
a véleményed ezzel kapcsolatban?
- Nem szeretem ezeket a jelzőket. A mozgás-, látás-, vagy értelmi sérültet
használom.

- Te is kerekes székes vagy, mi a véleményed a rámpák használhatóságáról?
- Egyik vasárnap át akartam menni Istentiszteletre a másik Otthonba.
Tatarozták. Az állványt rámpára építették, a hőszigetelés leszűkíti!

- Annyi lelketlen ember van, aki bele se gondol, hogy mekkora szükség van a
rámpákra, és hogy azok nem dísznek vannak!
- Nem is díszkővel kellene kirakni, mert ha a habarcs elfogy, akkor a
kiskerék könnyen beakadhat és felborul a kocsi.

- Mindketten szeretjük az eszperente nyelvet, amely mosolyt visz sokunk
arcára. és színt jelent a szürke hétköznapokba. Mindketten tagjai vagyunk a
Szó-játszótér csoportnak.
- Lelkemnek kedvez e helyzet, melyben csetelsz velem, ezer szeretet Neked....
- Nem kerekezhetek, mert szekerem kereke leeresztett. Kerekesem kereke bele
nem lett meg, de egy kedves ember szerzett nekem egyet, s ez be lett
szerelve.
- Eme helyzet kedvez! Lelkem repdes, mert rengeteg lelketlen ember mellett
leledzenek kedves emberek! Kerekes szekered kereke bele mentesen nem megy,
kerekedjen kedved, nem lehetsz elkeseredve!
- Ez remek! Reggel benne helyezkedem el!
- Ezt szerfelett helyesen teszed Kedves! Lelkednek rengeteg szeretet kell, s
eme szerkezet, mert ez nem terhel feleslegesen meg.
- Szeretettel kezelt emberek kevesebbet szenvednek! Eszperente nevettet
ezerrel, szellemet fejleszt, edz.

- Beszélgessünk egy kicsit a hobbidról!
- Foglalkoztam fafaragással is, de már sajnos évek óta nem tudom csinálni.
Sopronban Jazz-klubtag voltam. 1970-től 2002-ig vegyes karban énekeltem.
1987-ben Brentonicoban a Coro Soldanella vendégei voltunk. Az Il est Bel est
Bon-t a Tour-i kórusversenyen énekeltük.

- Ó, hiszen ez rendkívül hosszú idő, csaknem 30 esztendő! Milyen hangszíned
van és milyen kórusokban énekeltél?
- A hangszínem az évek során folyamatosan változott. Általános iskolában
szoprán, a gimnáziumban mély-bariton, az egyetemen basszus, a Fővárosi
Énekkarban, - Jeunesses Musicales-, basszus.

- Műfajában és téma szerint is hatalmas választék van a verseidben. Mióta
írsz verset?
- Diákkoromban egyszer-egyszer kísérleteztem versírással, de nem komolyan.
2013. március 5. óta Gödöllőn a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában
lakom. A zenei és színpadi foglalkozásokon veszek részt. Ideköltözésem óta
verselgetek. Leginkább azóta írok, amióta tagja vagyok a Gyógyító Művészetek
közösségnek.

- Van egy olyan versed, amelyben az életedről írsz.

Mezősi György Miklós: C.V.

Az én szervezetem
Haladó szellemű.
Akár az SM-em.
Nem volt egyszerű,
De igen gyorsan ment,
Hogy progresszív legyek..
Nem kedvezményezett,
Ki elsődlegesen
Már ilyen fokra jut.
Küzdöttem keményen,
De reményteljesen.
Sopronban tanultam,
Ám állást hat helyen
Vidéken kerestem.
Csepelen születtem,
De a Felmenőim
Nem munkás-káderek.
"A fővárosiak mind
El akarnak menni!
Ezért nem kellenek!"
Hangzott az ítélet.
Fellebbezés nincsen
Nem alkuszunk, mehet!
Végül a megoldást
Egy távoli rokon
Temetése hozta.
Édesanyám ott volt..
Ott kapta a címet
Az elhunyt szomszédja,
Egy jó tippet adott.
Leendő főnököm
Telefonszámát is.
Még aznap felhívtam,
Másnap már kezdhettem.
Olyan elfoglaltság,
Amilyet akartam.
Csupa "Építéstan"
(Miből diplomáztam),
Faanyagismeret,
Faanyagvédelem,
Régen bogarásztam,
Gombákra vadásztam.
Első állásomként
"Bányász-munkát kaptam
Poros padlásokon.
Galamb-gunóban
A feltöltés alatt.
Gerendát kerestem,
Fedélszéken gombát,
Zárófödém felett.
Téli fagyokban is
Mínusz húsz fok alatt,
Nyári forróságban
Túlfűtött zárt-térben
Plusz száztíz fok felett.
Nagy városokban és
Eldugott helyeken.
Ódon kastélyokban,
Úri kúriákban.

Emeletes házban,
Vályogvityillóban.
Ennek köszönhetem
Ország-ismeretem.
Ha már a helyszínen
Elfogyott a munka,
"gyík-vadász-vasúton"
Visszavonatoztam,
Hazagyalogoltam.
Máskor busszal mentem,
Jó "falujáróval"
Később Döncikével,
Szuper Trabantomal.
Műszaki Központban
Mentem a laborba,
Előkészítőbe
Tetra-klór-benzollal
Dúsított ájerba.
A fejszém leraktam,
Fontos műszereim,
Az erős zseblámpám,
Vésőm, kalapácsom

Ott letettem sorba.
A mikrobák mellett,
Gombaspórát szívva,
Üveglapok alatt
Lemezben tenyésztett
Házi cincér lárva,
Farontó bogarak
Munkatársak voltak.
Mindig statisztáltak.
Vázlatot rajzoltam,
Szakvéleményt írtam.
Júliusban kezdtem.
Aztán októberben
A Vérellátónak
Önként vérem adtam.
Másnaptól négy napra
Ringlispielre ültem,
Vagyis körhintára
(Nem valóságosan,
Én azt sosem bírtam
Mindig elszédültem
Mindenen túladtam..
A Föld forgott velem..
Kórházba kerültem.
Mivel nagy járvány volt,
Zsúfolt kórteremben
Egy pótágyat kaptam
Tucat sárgaságos
Volt a szobatársam.
Tíz napig tároltak
Mivel nyavalyának
Jelét nem mutattam,
Újabb kérdőjellel
Hazabocsátottak.
Akkor még újdonság
Volt a Lime-vizsgálat.
Egy ismerős orvos
Tudós kollégája,
Ki hallott már róla,
Kullancsról kérdezett.
Volt már bennem számos.
Elvezényelt engem
Egy specialistához.
Ez ismét talány lett.
Nyolcadik vizsgálat
Nyújt határértéket.
A javaslat megvan:
Hatalmas dózisban
Penicillint kaptam.
Felénél azonban
Változott a program.
Szteroidlöketre
Sós infúzióban.
Azért, mert "szklerózis".
Látja ezt a vak is!
Betegállományom
Után visszamentem,
Ugyanott dolgoztam
Még több mint hat évig.
Most is ott lennék, ha
Meglenne még a cég.
Szakmámban még egy-két
Helyen megfordultam.
Rokkant-nyugdíj előtt
Óvó bácsi voltam.
Egy adag szeretet
Amit szétosztottam
Huszonnyolcat kaptam!


- Hol éltél idáig?
- 2002. augusztus 5.- től Budán laktam, előtte kerek 42 évig Csepelen.

- Miért kellett Csepelről eljönnöd ?
- Mert szüleim sem fiatalodtak. Édesanya már nem tudott ápolni.

-És a lelked...hogy bírja ?
- Érzékeny, de erős. Nem kell aggódni, túlélő típus vagyok. Kezd kérgesedni,
aki itt nem növeszt páncélt, az belepusztul.

- Sok barátod van?
- Igazi kevés, de van.

- Minden embernek szüksége van barátokra, akik azt értékelik benne, ami
mások fölé emeli. A többletet, amit az illető gyakran nem is vesz észre
magában, ami javíthatja az önbecsülését, ami segít átvészelni a nehezebb
időszakokat. Senkit sem az alapján kell megítélni, amit nem tud, hisz akkor
akár szóba se állhatnál velem Gyurikám! Nem vagyok szellemileg magasan
képzett, mint Te. A sok érdekember világából viszont kiemelkedek, mert van
lelkem.
Nagyon sokoldalú ember vagy! Itt a Facebookon igaz barátokat találsz, akik a
lelked alapján megismernek. Sok emberrel chatesz, hisz ez oldja a magányt?

- Az a bajom, hogy a szemem is rossz, és a képernyő billentyűzettel 1 perc
alatt kb. 10 betűt tudok leírni, ezért sajnos nem tudok sokat chatelni.

- Hány idegen nyelvet beszélsz?
- Sok nyelvből pár- pár szót  tudok. Az általános iskolában oroszul, a gimiben
oroszul és franciául, az egyetemen oroszul és picit németül tanultam. A
kórusban kicsit belekóstoltunk az olasz, francia, angol, német, latin
nyelvekbe .. Azóta a felejtés korszakát élem..

- Hogyan neteztek?
- Kevés lakónak van számítógépe.
Az "ismerőseim" a világ minden részén a facebookon vannak. A Farmunkon
játszunk csendben.  Néha besegítünk  egymásnak, esetleg köszönünk. A játék a
"közös nyelv".

- 2013 decemberében csatlakoztál közénk, a Gyógyító Művészetek közösséghez.
Hamarosan felfigyeltünk Rád. Elolvastad a feltett verseinket, és a
kommentjeidben megajándékoztál minket 1 - 1 haikuval, tankával, vagy éppen
szonett koszorúval, amit válaszként írtál. Gyakran volt olyan, hogy ihletet
kaptál 1 - 1 verstől, és ránk figyelve egy másik vers is született ezáltal.
Hihetetlen, hogy milyen jól karban tartod az agysejtjeidet!
Fél éves volt a közösségünk, amikor ezt a verset írtad.

Mezősi György Miklós : Így tovább!

Örültünk, ha egy gyerek önállóan
Féléves korában felkapaszkodott
A mi csoportunk féléve talpon van,
Pedig még csak akkor fogantatott

Azóta gyarapodik kitartóan.
Születnek versek, festmények, dalok
Mindenki dolgozik szorgalmasan,
Pihenésképpen gyógyítva alkot.

Figyel a másikra, ha kell, bátorítja,
Önkéntelenül ihletet is adva.
Ha alkotását itt közszemlére adja.
Valami tetszett, bátran lájkolhatja.
Ezért buzdítom "Családtagjainkat"
Szerető szívvel további munkára! 

 Gödöllő, 2014. április 2.

- Szintén e csoport ihlette ezt a versedet is.

Mezősi György Miklós: Büszke vagyok Rátok

B átrak vagytok, és élni is mertek.
Ü res időmet töltögetitek.
S zíneket visztek fakó lapjaimra,
K edvességet komor napjaimba,
E leven mozgást béna kezembe.

V idámságot, derűt borúra hoztok,
A ggodalomra bizonyosságot
G yőzelemre visztek vesztett helyzetből.
O ldjátok spasztikus görcseimet.
K ezdő lépéseim támogatjátok.

R émálmaimat elkergetitek,
Á lmaimat velem álmodjátok,
T anácstalanságomban ötleteket,
O ltalmamra igaz védelmet hoztok
K  öszönöm Istenem angyalaid! /MGyM


- Nálunk bevezettük azt a szokást, hogy a névnapokon és születésnapokon 1 -1
fotó és néhány kedves szó kíséretében felköszöntjük egymást. Tőled egy
különleges ajándékot kaptam a születésnapomon. Ezzel a haikuval leptél meg.

Mezősi György Miklós:

Kedves Hajnalka!
Újra kevesebb
Lettél egy évvel Lelkem,
Isten éltessen! 

Gödöllő, 2014. május 12.

- A közösségünkben igyekszünk mindig valami újat kitalálni. Írtunk megadott
szavakra verset, vannak ünnepekhez kapcsolódó versenyeink. Ács Nagy Éva
munkájának köszönhetően - aki képre szerkeszti a verseinket - 1 - 1 megadott
fotóra is írunk időközönként. Gyuri, te ebben is verhetetlen vagy, hiszen 1
képre általában 1vers születik alkotónként, de Te.. volt olyan kép, amire
5 - 6 verset is remekeltél. Örül a lelkem és ezúton is gratulálok az eddigi
munkádhoz, díjaidhoz!
Tavaly kiírtunk egy eszperente versenyt, amelynek fejedelme te lettél.. a
következő - nem mindennapi verseddel.

Mezősi Miklós György: Eszperente Miatyánk
 Mennynek Fejedelme

Elejetek nektek, s nekem mennyekben fent,
Teremtettek nyelve Szentnek nevezzen;
Gyere, s legyen ez Kegyelmed helye;
Esetemben lelhessed kedvedet,
Te egedben fent, s eme helyen lent.
Kezed reggelente embereknek
Tegyen kenyeret, vegyenek eledelt;
S ne vess el, mert helytelent cselekedtem,
Velem szemben tesznek, felejtsem el,
Ne vehessenek engedetlen tettre,
Ne tehessen ellenemben eszme,
Beste, mely rended szertevetette!
Mert Mester, Te rendelkezel helyekkel,
Elevenekkel meg egyebekkel
Ez legyen! 

Gödöllő, 2014. augusztus 21.

......................................................

Mezősi Miklós György:

...................................................


Mezősi Miklós György fafaragása
.............................................

- Nagyon szépen köszönöm a  beszélgetést Gyurikám! A te példád
nagyon sok ember számára követendő példa. Szembeszállsz a betegséggel, és
szárnyalsz verseid, és a magyar nyelv adta lehetőségek segítségével. Nem
esel depresszióba, hanem rendkívül színes egyéniséged révén a művészet
számos terén maradandó értéket adsz másoknak! Jó egészséget kívánok sok
szeretettel! Ne feledd: mindig szeretettel várunk haza a Gyógyító Művészetek
közösségbe!

Folytatjuk.
**************************
6. VERSEIMBŐL   01. - SZÉLL MAGDOLNA   ÍRÁSAI

Széll Magdolna: Szemszínek

Hosszú pillák tánca alatt,
kéken csábít a pillanat.
Meleg barna tekintettől,
szertefoszlik minden felhő.

Acél szürke villámlása,
bordát húz a tó hátára.
Szénfekete mély sötétje,
forróbb, mint a vulkán mélye.

Ragyog a zöld, mint a tenger,
kínál hullámzó reménnyel.
Tarka írisz csillogása,
délibábot ígér mára.

Legyen a szemnek bármily színe,
ha tündöklik a lélek benne,
igéző és varázslatos,
úgy is, ha könnytől fátyolos.

Szemek árja mohón keres,
melyik szempár lesz a végzet,
szétterülő édes dallam,
fénylő szem a boldog arcban.

2016.

Üdvözlettel Széll Magdolna
Verseim:
vagy
.......................................

Széll Magdolna: Kis virág

Sziklák ormán kis virág,
szívvel ontja illatát.
Nehéz sorssal kapaszkodik,
széllel, faggyal viaskodik.

Túlélve a hideg telet,
szirmot bontva újra nevet.
Köszönti őt bárányfelleg,
sasfészekben fióka cseveg.

Ismerős a szél szava,
a napsugár, forró csókja,
szomjat oltó eső cseppje,
sziklák rejtett repedése.

Legyen bármily zord az élet,
illatozni mégis édes,
minden őse itt született,
gyökeret cserélni nem lehet.

2016.
.........................................

Széll Magdolna: Távozom

Ajtómon a nyomor beles,
keserűséggel fogok kezet.
Ujjam között olvadó jég
minden állás lehetőség.

Csúszhatok én akár térden,
hiba van a pedigrémben.
Plakátokon Csinnadratta,
nincs helyem a nagy porondra.

Ígéret van, mind csak fűfa,
nem fér be a puttonyomba.
Áldozattá kellett lennem,
Vándorbotom útra készen.

Idegenként megérkezem,
pogácsámat mind megettem.
Kitin páncéllal szívemen,
magam a dzsungelbe vetem.

Porlik a páncél bennem,
feltöltődik üres zsebem,
Sors kerekem forog, pereg,
szamártejben fürödhetek.

2016.
**************************

7. TANULSÁGOK

ERDŐSNÉ ONDA MARICA: Tűz van babám!

Mielőtt megijedne a kedves olvasó, vagy lázba jönne, hogy milyen
érdekfeszítő katasztrófáról fog értesülni, egy vödör hideg víznyi
nyugalommal lehűtöm a kedélyeket. Szó sem lesz izgalmas kalandról, csupán
egy vidám történetet szeretnék megosztani mindenkivel, némi tanulsággal az
évi rendszeres tűzriadóról.
 
Erdősné Onda Marica
A történet szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik városban és pontosan
milyen munkahelyen történt meg az eset. Az átlag emberek reagálásában sem
hiszem, hogy túl nagy különbség lenne az ország különböző tájegységeit vagy
munkahelyeit illetően.
A tanulság viszont egyaránt minden sérült embernek javára válhat!

Egy teljesen szokványos, szürke hétfői napon kedves kolléganőm azzal
keresett meg a telefonközpontos helységben, hogy bejelentse; háromnegyed
egykor tűzriadó lesz és, hogy személyesen ő fog kimenekíteni engem az
épületből.

Kérdésemre hogy mit kell magammal vinnem, azt a választ kaptam, hogy semmit.
Minden tárgy a tűz martalékává válhat, csak az emberi életet kell menteni.
Ezzel magamra is hagyott.
No azért ha már szóltak előre, akkor mégis csak bezártam a táskámat a
szekrényembe, nehogy valaki szemet vessen rá a káoszban, majd a kabátomat is
a szék háttámlájára hajtottam, mert egy ilyen akció miatt, nem lenne jó
kockáztatni amúgy is beteges vesém egészségét.
Kisvártatva ismét kopogtattak az ajtómon és elkérték a kulcsokat, hogy fél
egykor kinyithassák az épület három ajtaját.
Ekkor már kezdett érdekessé válni számomra a tűzriadó, hiszen éles
helyzetben sem fog előre a tűz bejelentést tenni, hogy tegyék szabaddá a
menekülési útvonalakat, mert negyed óra múlva, már igazi lángok fognak
felcsapni.
A nyitott ablakon át hallottam, ahogy a munkavédelmi biztos a vészcsengőt
keresi  néhány munkatársammal.
Találtak is két piros lámpát, ajtó magasság fölött.
No akkor mostantól tűz van, mondta a férfi, tehát aki a legközelebb áll a
piros lámpához, az nyomja meg a rajta lévő gombot.
Igen ám, de ahhoz létrára van szükség.
- No akkor rohanjon a raktárba és hozzon egy létrát! - szólt a következő
utasítás.
A dolog megtörtént, de a sziréna továbbra sem adott hangjelzést, csak
világítani kezdett. Tehát akkor ez valami egészen másra szolgálhat, de hogy
mire, azt ki tudja?
- Hát akkor kiabáljon, hogy tűz van, mindenki hagyja el az épületet! -
mondta a tűzvédelmi biztos a munkatársnőmnek, aki még bőszen hadakozott a
létrával.
Megtörtént a felszólítás, mire az aulában lévő ügyfelek hangos morgással
fejezték ki nemtetszésüket, hogy a mérgelődésekkel kivárt hosszú sor rendje
megbomlik és, nem kerülhetnek vissza ugyanoda estig sem.
Ennek ellenére egymás reakcióit méregetve, mégis elhagyták a már nyitott
ajtókon keresztül a tragédia, vagy inkább komédia helyszínét.
Én ekkor már a folyosón álltam kabátban és a munkavédelmi oktatáson
tanultakról sem feledkeztem meg, miszerint be kell csukni az ajtókat magunk
mögött, mert pár percig útját állhatja a lángoknak, ezzel nagyobb esélyt
adva a biztonságos menekülésnek.
Ugyan azt nem tudtam, hogy honnan terjed és merre a tűz, de azt gondoltam,
ha mást nem, legalább a ragadós kezű embereket visszatartja a mozdítható
tárgyak elemelésétől.

Ekkor egyik munkatársnőm lomha méltósággal elvonult mellettem és még
hallottam, hogy azt mondja, talán csak magának, ha már ki kell menni, akkor
legalább rágyújtok. No nem egy nótára, hanem egy cigarettára. Ja legalább
füstje legyen már a tűzriadónak?
Megdöbbentett, hogy az nem jutott eszébe, hogy a teljesen vak kollégája
vajon miért áll ott magában? Vár valakit, vagy esetleg segítségre számítana,
hogy biztonságosan megússza a grilleződést?

Mire utána szóltam, hogy esetleg vele mennék, már nem hallotta meg
kérésemet.
Ekkor azt gondoltam, hogy szabály ide, szabály oda, inkább kilépek az ajtón
egyedül, csak találok ott valakit, aki biztonságos távolságba kísér az
épülettől, már ha egyáltalán elvárnak itt ilyesmit.
Visszatértek gyermekkorom emlékei, amikor az általános iskolák tűzriadói
alkalmával, nem csak arra ügyeltek tanáraink, hogy kijussunk az épületből
természetesen kabátban és táskáinkkal együtt, sőt még az osztálynaplót is
menekíteni kellett; hanem arra is nagy gondot fordítottak, hogy kellő
távolságba kerüljünk az épület falától.
De ez régen volt, jelenleg erről szó sem esett.
Visszatérve egy gondolat erejéig a folyosón való bizonytalan ácsorgásomra,
az jutott eszembe, hogy ha előre szóltak, hogy ki jön értem és én önkényesen
elporoszkálok, erre a munkatársam őrült keresésbe fog utánam, akkor még
füstmérgezést vagy más sérülést szerez, miattam, az engedetlenségem miatt.

Miután viszont úgy találtam, hogy valami oknál fogva már majdnem üres az
épület és értem mégsem jönnek, magam vettem kezembe a sorsom alakulását.
Azt azért bármilyen szabály kedvéért sem vállalnám be, hogy megpörkölődjön a
püspökfalatom, még ha csak kitalált is ez a tűzeset.
Az ajtó előtt az udvaron többen is várakoztak, velük kezdtem beszélgetni,
még meg nem érkezett a tűz elhárításának híre és hogy mindenki visszatérhet
az épületbe.
Miután elfoglaltam a telefonközpontot és felleltároztam a tárgyak meglétét,
hallottam, hogy a tűzvédelmi biztos elégedetten közli a főnökséggel, hogy
meghatározott időn belül sikerült kiüríteni az intézményt.
Egyszer megnézném. Vagyis inkább sose kerüljön rá sor, hogy megtapasztaljam,
hogy éles helyzetben mi történne, amikor a füst és a lángok hívják fel  a
figyelmet, arra hogy kulcsért kell rohanni, ajtókat kinyitni és még a
pánikkal, lökdösődéssel, egymás félretolásával is meg kellene küzdeni, még
akkor is ha a létrás történet senkinek sem jutna eszébe, mert ösztönből
ordítaná, hogy: Tűz van, kifelé!
Néhány perc múlva megérkezett a megbízott munkatársnőm is, hogy ne
haragudjak már, hogy elfelejtett értem jönni, de a létrával volt elfoglalva.
Lehet egy malomkő esett le a szívéről, amikor biztosítottam, hogy mindezek
ellenére is életben vagyok még.
Azért több mint optimistának kell lennem ahhoz, hogy feltételezzem, hogy
pánikhelyzetben eszébe jutna e valakinek, menekülés közben, hogy értem
jöjjön és segítsen elhagyni az épületet.

Bárhogy is legyen, számomra nagy tanulsága volt ennek a tűzriadónak:
Elhatároztam, hogy veszélyhelyzetekben azonnal az ösztöneimre hallgatva,
önerőből igyekszem kimászni a slamasztikából. Ha bárki segítő szándékkal
nyújtja a kezét, elfogadom és megköszönöm, de pusztán szabályok vagy
kényelmi szempontok alapján nem várok senkire.
Este lefekvés után még bajlódtam egy kicsit a nap eseményeivel.
Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak e vagy nevessek a történteken.
Ha a lehetőségeket vesszük tekintetbe, akkor az előbbire hajlottam, ha a
szerencsés kimenetelt és a tanulság felfedezését, akkor inkább az utóbbit
választanám.
Aztán megszületett bennem egy gondolat, ami azt hiszem nagyban, meghatározza
majd életem további eseményeit.
Talán valaki figyelmeztetni akart ezzel a kis tragikomédiával, hogy amit még
önerődből megtehetsz, ne hárítsd másokra!

Karcag, 2014. február
**************************
8. HAZAI TÁJAKRÓL - NAGY VENDEL   VERSEI

NAGY VENDEL: SZEMED TÜKRÉBEN

Ha szegény vagy,
Nézheted magad
A kútban,
Vagy egy tó
Csillogó vizében.
A gazdagok
Láthatják arcukat
Fényesre csiszolt
Ezüst tükörben.
Velencéből hozott,
Metszett üvegben.

De hogyha a valódit
Akarod  látni
Nézzél kedvesed szemébe,
Az igazság tükrébe.

Kútvízéből pislog reád
Egy lomha béka,
Jelzi a   víz iható még,
senki nem mocskolta.

A tó sima fényét
megfodrozza egy falevél
A gazdag hölgynek
elfeketedik
Tükre ezüstje.

Csak a szemed
Őszinte örökre.

Gyere  kedvesem ide,
Utoljára üljél az ölembe,
S nézzél a  szemembe.
Elhaló fényét, talán látod e ?

Ezentúl fehér botot
Veszek a  kezembe,
S fekete kalapot
Teszek a  fejemre.
.................................................

NAGY VENDEL: A  KÁOSZ

A  teremtő
a  káoszt átváltoztatta
univerzummá,
ahol a  törvény és a  rend
uralkodnak,
a  rendezettség felett.
túl a  csúcson,
az élet kegyetlen.
Fel a hegyre,
Lassan araszolva,
A csúcsnál magasabbra
Akarsz felhágni...
ez a  terved.
eltűnni a  homályba,
egy másik időtartományba.
az ember mindig csak ráfizet,
adjatok egy pohár vizet,
mert olyan éhes vagyok,
azt sem tudom hol alszom az éjjel.
fogd hogy adhass.
van felesleg
szana széjjel.
úgy élj,
nehogy kitüntessenek,
a  jutalmat az kapja,
aki nem érdemli meg.
Tisztelt  Járkállás bíróság,
hogy nálam az igazság,
arra kanálszámra
szedhetnétek a  ciánt.
jöttek rám késekvel,
baltákval, kaszákval,
minden isten nyilákval.
s  ez már raki a
kocsira a  dinnyét,
ha lettem is,
csak ne volnék.
félő, hogy  mosolygó,
vízben tükröző arcképemet
elviszi a  folyó.
belesülyed a  Fekete  tengerbe.
tri ribanja
morje sztara
riba nyema.
csornaja morje,
sztara kasta...
régen elmúltak már
a  gyöngyen szép napok,
azért enni még kapok.
lelombozódva
eloldaloghatok.
s  a  színtelen világ színeivel
ragyog felettem
a  Nap, és a  Hold,
s  valamennyien
a  csillagok,
Szupernóvaként
felrobbanó napok.

2017.   január  22.   A kultúra napján.
 ..................................................

NAGY VENDEL: SZAPPANBUBORÉK

Hogy vagy?
kérdik tőlem érdektelenül,
fázós utcasarkon,
hol a  járda jobbra  dől,
csak lassacskán,
válaszolom szertelenül.
nem biztos hogy
komolyan érdekelné,
nagyon meglepődnél,
ha őszintén kifejteném.
tehát akkor mi újság van?
mi legyen?
na ugye, hogy ugye?
Vendi vagyok a
rossebsarokból.
mostanság  bizonytalan sorsom,
vékonyka  néha ,
mint a  hagyma hártya héja,
akár a  lét,
néha léha,
széjjelpukkanó
szappanbuboréka.
Megcélozom a  századik  életévet,
mert nagy az adósság,
kevésnek tűnnek
az eddigi évek,
hogy a régi nyomba térjek.
és száz év felett már
kicsi a halandóság,
lelassul az élet,
amikor  minden
ismét semmivé lesz.
csak ennyi az egész,
Érted?

2017. január 28.
**************************
9. KISREGÉNY   BEMUTATÓ - YLEN MORISOT

Ylen Morisot: Jégvirágok (részlet)

  János bizakodva indult el, erőteljes, ruganyos léptekkel, a vad rohamok
ellenére. Nem volt annyira hideg, mint amire számított, még hozta magával az
autó belsejének melegét. De a langyosság gyorsan eliszkolt, a hideg levegő
beszökött a ruhája alá. Remélte, az erőteljes mozgás majd felpezsdíti a
vérét.
Ylen Morisot

  Addig minden jól ment, míg az árok magas partján haladhatott. Azt a szél
tisztára söpörte. Csak arra kellett figyelnie, hogy megálljon a lábán, mert
ha megbillen, az árok mélyén találja magát. De gyorsan vége lett a
magaslatnak. Halványan kirajzolódó szekérút tartott a sötét folt felé.

  Mikor arra ráfordult, azon nyomban fél lábszárig süllyedt. Toporgott, majd
végül rájött, hol az út közepe. Ott még csak bokáig ért a hó. Taposta,
tapogatta a talpával, és reménykedett. Sosem gondolta, hogy ilyen nehéz lesz
lépkedni. A fehérség mágnesként vonta magához, s úgy tűnt, bárhogyan is
kapkodja a lábát, alig halad valamit.

  Fejét lehajtotta, hogy védje az arcát a nekicsapódó jeges tűktől. Égette a
bőrét. A fagyos levegő a tüdejét tüzelte, s fázni kezdett az orra. Megállt,
hátat fordított a fergetegnek, és előhúzta a flaskát. Az ital tűzfolyamként
folyt végig a torkán, s valahol a kihűlt gyomra tájékán lángot gyújtott. A
távolban halványan púpozódott az autóra rakodott hó.

  Megújult erővel folytatta az útját. Néha kilesett szemöldöke bozontja
mögül, hogy jó irányba tart-e. Kimelegedett a szokatlan erőfeszítéstől. A
fergeteg ide-oda lökdöste, cibálta, viaskodott vele, majd váratlanul egy
kátyúba lökte. Térdre esett. Felkecmergett, arcát, kabátját nagyjából
lesöpörte. Érezte talpa alatt a zoknijában a megolvadt levet. Kezét zsebre
dugta, mert az átázott bőrkesztyű nem őrizte a meleget. Sejtette, hogy
valahol letért a dűlőútról. Szántáson botorkált.

  Ismét beleesett egy gödörbe. Derekáig ért a széle. Kapálózott, emelte a
lábát, amilyen magasra csak tudta, túrta maga körül a havat. Próbált feljebb
lépni. De úgy tűnt, mindenütt egyformán mély az üreg. Megfordult, szinte
ráfeküdt a hóra, úszott benne, s végre megérezte, hogy kint van.

  Kerülgette a buckákat, s remélte, a völgyek nem mélyedések, ott valóban
közelebb a talaj. Nem tudhatta, hogy a dombokat a szél fújta össze hóból,
vagy a szántás barázdáinak magaslatai. Százszor is csalatkozott. Ez a vad
világ ismeretlen volt számára, és halálosan ellenséges.

  A nejlonzacskók leszakadoztak a cipőjéről, az átvizesedett zokniban fázott
a lába. Fejére hósapka rakodott, jeges tincsek csapódtak a homlokába,
felsebezték a bőrét. Újból meghúzta a laposüveget, és kiürülten messzire
hajította. Gépiesen araszolt tovább. A sűrű fehérségben alig látott valamit,
az autóját már régen nem, beleolvadt a tájnak aligha nevezhető semmibe.

  Egyre nehezebbnek érezte a lábait. Ólomsúlyok húzták le, megmerevedtek az
izmai. Arcára ráfagyott a bőr. A hideggel már nem is törődött. A szél
fütyült a füle mellett, azokat sem érezte már rég, néhányszor úgy mellbe
lökte, hogy alig kapott levegőt. Talán az út felénél lehetek - reménykedett.

  Egyre több, és több hóval kellett megküzdenie. Minden lépésnél újra, és
újra. Most először gondolt arra, hogy talán túlbecsülte a saját erejét.
Mindennél jobban szeretett volna leülni, megpihenni egy percre, de tisztában
volt vele, hogy nem lehet. Mélyeket lélegzett, hogy új erőre kapjon, hogy
frissebben keringjen ereiben a vér. Rövid ideig használt is a módszer.

   Aztán rájött, hogy már nem fázik, nem fáj a lába. Nem érzi.

Nem akarok megfagyni! Nem akarok megfagyni! Sírós gyerekhang sikoltott a
fejében. A kétségbeesés hajtotta előre, már nem tudta, hová. Zúgni kezdett a
füle, a lég sátáni kacajt küldött felé. Hangok szóltak az agyában, a
külvilág elmosódott foltként ölelte. Ment elszántan, rakta a bal lábát a
jobb után, nehézkesen.

  - Olyan közel van már! - súgta a hang. Nem tudta, honnan jött, mégis,
mintha mellette szólt volna. Vagy benne.

  Ki kell tartanom!
  Nem szabad feladnom! Mindjárt ott vagyok!

Kemence melege csapta meg. De jó! Végre megpihenhetek kicsit! Nem sokat,
csak icipicit. Csöppet leülök, s már megyek is tovább.
   Hirtelen nagyon távoli lett a kicsiny tanya. Az előbb már az ablak
függönyeit is látni vélte, de most csak egy sötét folt lett.
  Nem, mégsem pihenhetek! Sok út van még előttem!

  Erőlködve tovább lépdelt. Bal, jobb. Bal, jobb. Bal, jobb. Mint a
katonaságnál. Félálomban is tudni kellett menetelni.

  Kövér pihe a szája szélére telepedett. Frissen sült kalács illatával telt
meg az orra. Mennyei az íze! Körbenyalta a szája szélét. Érezte, a hidegtől
kicserepesedett. Pillanatra megérintette a saját nyelve melegsége, majd
jeges csók ült az ajkára. Aztán semmi. Az érzékei eltompultak.

  Álmos lett. Hirtelen tört rá, mint kisgyermek korában. Nyúlós, ragadós
fáradtság. Sötét gömb ült az agya helyén. Már nem tudott parancsolni a
testének.
  Ereje végső megfeszítésével elűzte a sötétséget. Látta, hogy egy helyben
áll. Nyöszörögve lépett néhányat. Fújtatott, sípolt a tüdeje, kapkodott a
levegő után. Megállt. A sípolás megszűnt, a saját szuszogása
elviselhetetlenül felerősödött. Kitisztult elméjében tudatosult, hogy ereje
végéhez ért. Ismét látta karnyújtásnyira a fehérre meszelt falú házat. De
előtte még ott a kerítés. Azt ki kell kerülnie!
  Nekitámaszkodott a kerítésoszlopnak.
Nem vette észre, hogy lassan lecsúszott a hóra. Látása elhomályosult, szeme
lecsukódott. Összegömbölyödött. Kisgyerek volt, anyja ölében feküdt.
Hallotta a hangját is, ahogy szólongatta.

  Valahová még mennie kell, de most alszik egyet. Majd az anyja megmondja,
hová. Az anyja mindig mindent tud.
 Álmodott is.
 
A könyv borítója
A kisregény letölthető az elektronikus könyvtárból:
 http://mek.oszk.hu/16400/16451/
**************************
10. HALLGASSUK EGYÜTT

DR.  KOVATS  GYULA  ZENEI ROVATA - JÁRTÓ RÓZA  VERSÉVEL

Zenei rovat 6. szám

dr. Kovats Gyula
A napokban lesz Valentin nap és hamarosan követi azt a Nőnap. Ezek
tiszteletére idézzük egyik Örökbecsűek/Dallamokkal ölelt rímek című zenei
ciklusunkból a Mondd, mondd, mondd. című alkotásunkat. A verset Jártó Róza:
Anya! nézd, egy szép virág. című verseskötetéből választottuk ki. A zene M.
Ravel G dúr zongoraversenyének második, tündéri hangzású tételéből került
átdolgozásra. Az átdolgozással egy vibráló misztikus zeneszámot nyertünk,
amely átkarolva a verset, híven követi annak érzelmi emelkedését, csúcsát,
megnyugvását.
A darab nemcsak zeneszámként jelent meg, hanem videó alakban is a Youtube
megosztón. A Julius Jószolgálat honlapról a zenei letöltés is elérhető.
Keressék és hallgassák szeretettel ezt az alkotásunkat
Jártó Róza és Derkovats Gyula

Jártó Róza: Mondd, mondd, mondd
Jártó róza

- Mondd, tudsz-e rajongva szeretni?
Gondot és bút ölelve feledni?
A hajnali harmat cseppjének örülni,
Vágyaink kútjába együtt elmerülni.

Hétköznap magányát osztani kedvessel,
Szárnyalni az égig boldogan repdesve.
Hinni, hogy örök soha el nem múló,
Amit most érzünk, az maga szárnyaló.

Együtt örülni a virágzó rétnek,
Melegre vágyva, de tűrni a télnek.
Vágyakat repítő felhőket nézni,
Az örök boldogság elmúltát félni.

Ha tudsz felhőtlenül, rajongva szeretni,
A gondot és bút nem nehéz feledni.

(Fordítás: Derkovats Gyula)

Elérhetőségeink:
https://youtu.be/PX9vQ3_5hrM
http://www.julius-joszolgalat.com/orokbecsu-zenek/dallamokkal-olelt-versek/jarto-roza-mondd-mondd-mondd/
http://www.julius-joszolgalat.com/hallgasd-meg/dallamokkal-olelt-rimek/

Folytatjuk.
**************************
11. VERSEIMBŐL   02. - BURZA MÁRIA  ÍRÁSAI

ÉLETESEMÉNYEK MÖGÖTTESE

Láncra fűzött életeseményeket szemlélve,
összefüggéseiben a történéseket nézve,
megértettem, semmi sem véletlen.

Minden történés mögött univerzális
törvények élnek, így lesz érthető az élet
valamennyi történése,s érthetővé válik
gondolataim, örömeim,fájdalmaim,
cselekedeteim, belső mozgató rugója.

Az Élet játékszabályait megértve
képessé válunk irányításunk alatt
tartani az eseményeket, mert megértjük,
hogy ezek az események nem ellenünk
hanem értünk dolgoznak.

Csak az egyéniség képes saját maga
irányítani az életét, ha ismeri,
s szíve vágyát is, akkor nem akar
önmagán változtatni, mert tudja ,
lehetetlen, mert az egyéniség,
a születéstől a halálig él, mint
megváltoztathatatlan rész,
mert az egyéniség,-
szellem,  - lélek, - test egyensúlya ,
a létezésben a hármasság
tudatos hordozója.?

………………………………

MAJD EGY NAP...

Világunkban szinte ismeretlen
a megbocsátás, az alázat, a Szeretet,
legtöbben csak kapni szeretnek,
de az adás ismeretlen, csak nyerni,
érvényesülni, s ha kell másokat félretenni.

Gyűlölet Szeretet helyett,
igaz, érvényesülni ma így lehet,
jó módban élni, az éhezőkkel nem törődni,
mennyire felszínes gazdagság ez!

Aki szíve boldogságát keresi,
s lelkének halhatatlan örömét,
életének valódi értelmét,
amiért élni érdemes, az az ember
a gazdagságot, másban látja meg!

Megtanul Szeretni elvárás mentesen,
akkor is, ha a világ szemében lemarad,
akkor is ha viszont-szeretetet nem kap,
mert olyan lángot gyújtott szívében,
melyet a szeretetlenség vihara elfújni
nem képes.

Szívének Szeretet-parazsa meleget ad,
hiszi, egyre többen ülnek majd köré,
a sok-sok kis parázs összeadódva
lobogó lánggá váll, s egy nap
Fényárban úszik majd a Világ.?
……………………………..

AKKOR

Éld át, ami a másiknak fáj,
amit másnak te okoztál,
akkor megtanulsz szeretni.

Éld át, milyen a másiknak lenni,
s ha majd fáj a seb,melyet
másokon te ejtesz, és vérzel
is tőle, akkor megérted mit jelent
a vele, az együtt, a közösen.

Meg kell tanulnunk mit jelent
a" másiknak lenni", melynek
átélése az Egység-élményhez vezet.?
…………………………

AZ ÖRÖK JELENBEN

A fényképedet nézem,
benne látom Fényed,
a kép nem él,
mégis élőnek érzem,
a hiány, a veszteség
értette meg velem
az Élet lényegét.

Csak az elme címkéz,
mondja, ez élő, ez múlt,
ez halott, majd a jövőbe
száguld,de az mindig más,
mint amilyent az ember vár.

A Szeretetben minden más,
benne minden él, mert a
Szeretet örök jelen, benne
olvad össze a múlt és jövő ,
címkék nélküli a lét,
ölelheted és ölel a
Végtelen, s benne a Mindened,
ereje által így lehetsz lélekből
újjászületett Ember.?
………………………….

CSENDRE INT A CSEND

Csend honol szívemben,
különös némaság,
lágy szellő kering,
néha mozdul egy ág,
felhős ég alatt,
elvesztek a csillagok
kerestelek , megértettem,
nem vagy ott.

Egy álom elveszett,
talán nem végleges,
egy szót mondanék még,
gyönyörű dalként
bennem élsz,
a sápadt Hold
szívembe ültet
halvány Reményt.

Majd csendre int a Csend,
minden elhalkul szívemben,
némán állok, hallgatok.
Hogy nevettünk!-az is múlt,
most a némaság karjába zár,
de szívemben él dalom tovább.?
………………………..

NÉHA - NÉHA

Néha még rózsaszín az álom,
a valóságot viszi egyre távol,
láthatatlan kéz szivárványhidat fest
szívem fölé, majd az eső megered.

Duplázza a szivárványszíneket,
majd az erőteljes szél arcomhoz ér,
hogy a valósággal szembe nézzek én.

Rezzenéstelen lesz minden, nappal lett,
a valóságba léptem, sötét minden,
zord felhők mögé bújt a Nap,
szívemben lassan lesz gyöngyöző patak.?
…………………………..

A CSEND HIPNOTIKUS HULLÁMÁBAN

A Csend buborékfala
eget és földet tükröz rám,
majd szelíden karon fog,
mélyebbre vezet, hogy
megértésem legyen.

Érzem, régóta ismerős
ösvényen lépkedek,
de a felszínén csak a
történések káprázatát
szemlélhetem.

Az illúzió leple egy pillanatra
felszakad, s a létezés belső
bizonyosságában érzem magam,
hol megszűnt minden zsivajgás,
csak Csend hulláma ölel át,s a
kimondáson túl felsejlő tisztaság,
mely nem fecseg, nem kiált.

Különös erő vitt, hogy túljutva a szavakon,
a szólánccal lezárt hangoszlopokon,a
hangkerítés résein át
a néma fákat megpillantám.

Szótlan baktatás a Csendben,
lassan érteni is kezdtem
a hangtalan szavakat, melyek
egy-egy időbeli pillanatot
emlékképszerű derengésbe zártak,
időtlenről és időn kívüliről mesélve,
néztem, éreztem, értelmeztem a
visszavont szó ragyogó költészetét.

A Csendben különös kifinomultságú
elmélyülést érezve értettem meg üzenetét,
szótlanságába rejtett, kimutatás, rámutatás,
átmutatás egyértelműségét.

Ebben a hipnotikus hullámzásban éreztem
a hallgatás üzenetét, s azt hogy
mi maradt nekem a hallgatás pillanatán túl.

A Csend beszélt, feltárta a bennem
dermedt fájdalomszilánkot,
megmutatta, amit a szavak csak
kitakartak, de megtévesztővé tettek,
most átölelt az önmagam felé fordított
mély s eleven hallgatás, és megmutatkozott
az Igazság.

Kilépve a Csendből, lassan
lapozni kezdek Életem könyvében,
a Csend vitt közelebb a
lélegző egészhez ,s az időszilánkok
a játékot űzőn túlmutatnak, a könny
és a mosoly a változatlan változóban
a szerepeken túlmutató lényeget
ragyogtatnak.?
……………………………….

FELFÉNYLŐ REMÉNY

Fárasztó nap végére érve örülnék
mosolyodnak--, gondolom,s a fénylő
csillagokban szavaid keresném, de
ködfátyol mögé bújtak a csillagok.

Emlékeim a ködfátyol oszlatói,
s a tájra köszöntő metsző hidegé,
a hó szállingózik táncot járva,
torkom elszorul, szeme fátyla mögött
gyöngypatak befelé csergedez.

Szívem fájdalom markolja,
az álom lassan pilláim lezárja,
s az emlékezés képeit valóssá fényezi,
hol érzéseim köszöntenek melegen,
de reggel fagyottá lesznek, ha ébredek.

De most emlékbársony simul ágyamra,
dalt penget rajta a magány,gyöngyözőn
siklik a fájdalom szótlan ujjaimon át.

Ám a Remény felfénylik aranylón
az ébrenlét és álom határán,
s megszólal mélyről gyógyító hangján,
biztató szót mondván, mintha léleksimogató
szavaid hallanám, s reggelig betölti az űrt
melyet hiányod ád, elhiteti
az édes álom, hogy ma is itt voltál.?
…………………………..

MIT REJT HÓFELHŐ RUHÁD

Mint a mesében jöttél január,
újév-kezdő hónapként,
reményhozóként, hófelhő
ruhádon hópelyhek siklanak,
kérdés-felelet, öröm-bánat
sürögnek-forognak, kire -kire
könnyeket szórnak,
bánattakaróként hullanak,
vagy gazdagságot, sikert hoznak.

A rövidke nappalok, ma úgy tetszik nekem
hosszabbra nyúlnak,
s a kora este homályában érzem a
szívemre szálló hidegséget.

Kihaltak most az utcák,
túl szilveszter éjszakáján,
lelkem is messzi úton járt,
keresve Téged, de nem talált
ezen az éjszakán
síri csend borult rám.

A künn csendje ölelkezve a belső csenddel
az Otthonom melegét érzékelve,
hol megérint a Szeretet érinthetetlen szépsége,
s feloldja az éjjeli könnycseppeket,
melyek szívemre dermedtek,
és a Fény arcod hozza elém,
s fellángol bennem a Remény.?
………………………

LETETT LANT

Letettem a vágyat síró lantot,
simogatnálak szelíden, nem lehet,
Lelked álmát őrzöm, pihenned kell,
lelkemmel átölellek csendesen.

Szívem szemével látom arcod,
szememben gyöngypatak ered,
megáradt folyamként arcomra pereg.

Hallom Lelked hangját a lüktető
zenét, éltető reményt, finoman
lágyan érint, ahogyan lelkem
szeretetével érintelek én.

Még békésen pihensz és csendesen,
semmitől se félsz, érzed, ott vagyok
minden éjjel, és a nappalokban
szívemben élsz, mert amit irántad érzek
soha nem érhet véget, a halhatatlanba
lépett ,túl a téridőn, s örökkön él.?

**************************
12. MEGJELENT JENEI ANDRÁS  LEGÚJABB KÖTETE

Jenei András
Kedves Vendi!
Örömmel újságolom el neked is, hogy megjelent a legújabb könyvem Az
éjtükrös szelence címmel!
A kötet egy iskolaszanatóriumban játszódik 1988-ban, ahol három barát
talál valamit...vagy valami őket találja meg.
A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen magam is ott
betegeskedtem abban az évben és bizony a szanatórium valós hely.
Illetve az volt, amíg be nem zárták, mint anno sok hasonló intézményt
a Sváb-hegyen.
Idemásolom a hátlapot, alatta pedig annak a kisfilmnek a you tube
linkjét, ami a könyvhöz készült.
( A történet egy hátborzongatásra szánt sztori, remélem beválik.)


1988-ban a Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatórium egyik osztályán
három tizenévessel furcsa, hátborzongató dolgok történnek.
Látnak, hallanak dolgokat, melyeket rajtuk kívül senki más, s mivel
mindhármuk betegsége alapot adhat a hallucinációra, senkinek nem
mernek beszámolni a történtekről.
Pedig valaki őket választotta ki, hogy leleplezzenek egy száznegyven
éves tragédiát. A gyerekek egy olyan titkot fednek fel, ami akár az
életükbe is kerülhet.
Vajon mi áll az egykori villa pusztulásának hátterében? A szanatórium
körül egy sötét árny ólálkodik.

S akkor íme a link kedvcsinálónak:
https://youtu.be/OmYXMPG8Ir0

Akik pedig még érdeklődnének, alább a honlapom is:
http://jeneiandras.konyv.guru/
Köszönöm és várom a magazint!
András
 .........................................

Már hat szerzőtársunk kötetei jelentek és jelennek meg a MEK  oldalain, s
ezt büszkén mondhatjuk el.

Alább pár könyv címét, és elérhetőségét közöljük.

Nagy Vendel:  Ízes történetek 2082
Nagy Vendel: Igazgyöngyök kagylók rejtekében 726
Nagy Vendel: Lila madonna 452
Nagy Vendel:Töviskoszorúk 497
Kanczler Anna 330
Megszólalok Művészeti Magazin 1787
Csomor Henriett:  Gyöngykoszorúba fonva 359
Csomor Henriett: Oltalmazó kezek 403
Csomor Henriett: Szavak erejével  437
Csomor Henriett: Ne sajnálj 1050
Csomor Henriett: Erdő susogása302
Árvay Mária: Dorka-történetek 1392
Árvay Mária: Erről jut eszembe! 1068
Árvay Mária: Pillanatképek az Élet albumából

Könyvek elérési útvonalai:

Nagy Vendel: Ízes történetek   -   www.mek.oszk.hu/13500/13542/
Nagy Vendel: Igazgyöngyök kagylók rejtekében   - www.mek.oszk.hu/15400/15454/
Nagy Vendel: Töviskoszorúk   - www.mek.oszk.hu/15700/15743/
Árvay Mária: Dorka-történetek   - www.mek.oszk.hu/13500/13580/
Árvay Mária: Vakon tanultam meg lovagolni   - www.epa.oszk.hu/01400/01434/00006/29.htm
Árvay Mária: Pillanatképek az Élet albumából   - www.mek.oszk.hu/16100/16142/
Kanczler Anna: Szindbád hajóján   - www.mek.oszk.hu/15700/15786/
Csomor Henriett: Gyöngykoszorúba fonva   - www.mek.oszk.hu/15500/15591/
Csomor Henriett: Ne sajnálj!!   - www.mek.oszk.hu/13600/13601/
Csomor Henriett: Szavak erejével   - www.mek.oszk.hu/15700/15744/
Csomor Henriett: Erdő susogása   - www.mek.oszk.hu/15800/15848/
Csomor Henriett Oltalmazó   - www.mek.oszk.hu/15600/15688/15688.htm
Megszólalok Művészeti Magazin   - www./epa.oszk.hu/02600/02676

**************************
13. GYILKOS GLOSSZA

NAGY VENDEL: Cégalapítás

  Müller úr, hallgatva az idők szavára, céget alapított, az építőipar
területén.
A tervezéstől kezdve az építkezésig, kulcsátadással vállalták a
munkálatokat.
Már mindent eltervezett, csak a vállalat nevét illetőleg volt némi vita a
családban. Mi legyen a cég neve? Müller és lánya..? amivel a leány tervezői
mivoltára utalnának.
Vagy a másik:  Müller és társa..., ami a nejre utalna, aki éli az unatkozó
úriasszonyok sanyarú életét.  A családi béke érdekében ezen még gondolkodni
kell.
   Dolgozott a vállalkozásban egy Fux Jani nevű segédmunkaerő is, aki
nevéhez méltóan kellően ravasz, és sunyi volt. Jellemzésül annyit,hogy
nálánál különb embereket is felakasztottak már.
Egyébként szorgalmas, de mindenbe belekotyogó személyiség lévén ebbe a
témába is bele kívánt szólni.
- Főnök Úr. Nekem volna egy ötletem a cég nevét illetőleg.
- Na mondjad, hátha jó lesz.   - szólt a kőműves mester.
- Szerintem legyen:   Fux Jani és Főnöke
A  mester feje cékla vörös lett, s  felkapott valami nyeles tárgyat a  keze
ügyéből.
Még talán most is kergeti a malterkeverővel, ha azóta utol nem érte....

2012.
**************************
14. BEAT MÚZEUM  -  KATIE KELLY  ZENÉIBŐL

FERGETEGES, RITMUSOS, JÓ ZENE, KEDVENC ÉNEKESNŐM, KATIE  KELLY ÉRCES,
KÜLÖNLEGES HANGJÁN.     HALLGASD HANGOSAN.   VENDI.
https://www.youtube.com/watch?v=8zSLLd16iw8
NA UGYE,  HOGY UGYE..!.

Kelly Family
**************************
15. VERSRŐL VERSRE

CSOMOR HENRIETT: Téli kép

Csillagos éjszakában süvít a szél,
hajlongnak a kopár fák.

Fázósan reszket a sápadt Hold sugár.
Sűrű nagy pelyhekben esik a hó.
Reggelre hófehér lesz a kunyhó.
Menyasszony ruhát öltenek a fák.
Pihe puha párnák ülnek
a háztetőkön.
Az ereszről jégcsapok lógnak,
s jégvirág ül az ablakon.
Temérdek hótól roskadoznak a bokrok.
ragyogó nap fényétől csillog a havas táj.
Csodálatos látvány.
Fagyos nádasban dideregve
megbújnak a vadkacsák,
befagyott tó jegén korcsolyáznak dalolászva.
Tópartján a kalyibából
szegfűszeges forralt bor
illata száll feléd.
Egy pohárkára becsalogatja fázós lelkedet.
Mire leszáll a magányos éj, hazaérsz.
Kandallóban pattog a  tűz.
Rengeteg fa fogy ebben
a kutya hidegben.
Dobja feléd melegét.
Közelébe ülsz,
halk duruzsolására
álomba szenderülsz.

2017. január 15.

...............................................

MIKS MÁRIA: TŰNŐ VARÁZSLAT

Most olyan közel vagy,
hogy bőröd halk lélegzése
langyos páramintát lehell
lelkem ép tükrére.

Szomjoltó szüksége
létemnek  ez az őszvégi
tovasurranó pillanat;
nem vártam hiába.

Ezután hiánya
sajdul majd csak élesebben,
amikor ujjad letörli
a puhán szétfutó homályt,
s a tükör megreped.

...........................................

KUCHTA CSILLA: Suttogj, suttogj...

Suttogj, suttogj, kedvesem
egy ismert jó szót hozzám!
Meséld el, mit érzel most éppen!...
Szólj hozzám, kellemesen halkan!

Szívesen hallgattatlak, mert a Te
szép szavaid szívemig szólnak.
Pozitív gondolataid melengetik
sebzett, beteg, magányos lelkemet.

Szeretlek! Szeretlek! - súgod újra
és újra, mely fülemnek bársonyos.
A szerelem a szerelmesé, és nem
azé, akit szeret. - súgod nekem.

...................................................

Gerencsér Hajnalka: Vágod?

Nehéz a magyar nyelv,
Jobb, ha ezt belátod,
Nézzük a vágni igét...
Na mi jön most ? Vágod ;) ?

Vettem egy hamburgert,
Hogyha ezt bevágod,
Lehet, hogy kicsit szűk
Lesz majd a nadrágod...

Itt ezt az ablakdíszt,
A papírból kivágod,

A felesleget mellette
Jobb lesz, ha levágod.

Az idegen szavakat,
Ha egyszerre bevágod,
Akkor magad körül,
A fákat nem vágod :D !

Ha kérdez a tanárod,
A jó választ rávágod,
Ha nem? Hát e tantárgy
Sem lesz a te barátod...

E téma ... ismerős?
Felvágsz mások előtt,
Idegen szavakkal...
Adod a nagymenőt...

Felvágottat eszel,
Ha kell, fel is vágod,
Több, mint fél kiló...
Te mégis bevágod!

Ha nem bírod cérnával,
Rávágsz a gyerekre,
Kikerekedett szemekkel
Bámul a kezedre...

Igaz szavakat kérsz,
De néhányan átvágnak,
Ezzel egy fontos szabályt
Örökre áthágnak...

Jó pofát kell vágnod,
Ne feledd mindenhez,
Vágd ki a magas C-t,
S tudd, sokan tisztelnek...

Ha vágsz, rágsz s hágsz...
Csak 1 - 1 betűben más...
Egyetlen betű ...
Egész más tartalmat ád.

2017. február 7.
...........................................

I.P.Steve: Az út végén

Görnyedten meghajolsz valahol,
a sírás lelkedben zakatol.
Léted mint kihunyó tűzhányó,
kitörést többé már nem váró.

Feladod csillogó reményed,
életed már csak egy ítélet
s úgy veszed, fogadod el részül,
míg bele nem halsz majd így végül.
……………….

I.P.Steve: Elhullás

Lábnyomaimat hagytam magam mögött,
mint átszelt és leküzdött sűrű ködöt.
Most csak libegek, szinte nyomtalanul
s a tovaszállt időért jajtalanul,
de igát húzok szótlanságba zártan,
múltat és jelent meg nem csodáltan.

Tudom s úgy érzem, csak a tavaly követ,
mert a régmúlt vissza már sosem jöhet.
Az apróka mákszem-napok szóródnak,
az évekkel feledésbe sodródnak,
talán, mint magok, valaha kikelnek
s egy múltat majd egy szezonban hirdetnek.

.........................................

Ylen Morisot: Kémények

Kormosan füstölnek fekete kémények,
szűz hóról telente álmodni nem kéne!
"Szép világ, jó világ"- megírta az újság.
Gondvirág burjánzik gazos kertek útján.

Fagyott kertek alján jégvirág-vetemény,
csonttá aszott álmok, kőkemény televény.

Hiteget az újság, kormos lett a papír,
megdermedt szófüzér hamu alatt lapít.
Havas szavak mögött mi igaz, és mi nem?
Ki mondja meg nekünk, ki ad vele hitet?

Pöfögnek kémények, piszkos felhők rongya,
füstszagú levegő torkomat markolja.

…………………….

Ylen Morisot: Vergődve

mérgezett levegő
végórát ketyegő
félelmem lebegő
villámló pillanat

vérvörös virradat
mellemen sziklafal
fenyeget ingatag
bíborban izzanak
eltűnő csillagok

nincsen itt irgalom
ébredek vergődve
ép eszem mellőzve
csupaszra vetkőzve
szétmálló pókfonat

bánatom bólogat

**************************

16. VÉLEMÉNYEM SZERINT…OLVASÓINK ÍRTÁK


Szia Vendi!
Már elindult az év, s neked, illetve az olvasóknak, a szerzőtársaknak immár a hetedik! Gratulálok!
Olvastam most az új magazint és örömmel láttam, hogy vannak régi
szerzők, de van új és van újított rovat is. Ez jó, frissíti a lapot!
A mostani nagy hidegben még mindig melegséggel tölt el a
visszaemlékezés és jó érzés, ha csak egy kicsit is, de része lehetek
ennek a dolognak.
Jó, hogy a technika már ilyen sokrétűen segít, használj ki minden
lehetőséget és szerezz még sok olvasót.
Én már mindig a neten olvasom a magazinod, itt jobb a felület.
Nálunk minden rendben, van sok munka, de ha időm van, készítgetem a könyveim.
Most kettő is a kiadóban van, de erről majd amikor már megjelentek.
Kívánok neked és mindenkinek írásban gazdag új évet és legyen mindenki
boldog és egészséges!
András
................................................

Szia Vendi!
Köszönöm szépen a Magazin linkjét! Gyorsan rohan az idő, már itt is az új újság,,
Érdekes ez a hetes szám.. van benne valami végesség. Hetedhét határon is túl.. úgy látszik a határ a hetesnél van,, Örülök az Újságnak, szoktam "csemegézni" belőle.
Köszönöm!
Szép hétvégét kívánok Neked is!! Heni
...............................................

Köszönet a hetedik éve megjelenő szeretetmissziónak, Neked Vendi és Véghelyi
Józsi bácsinak! Köszönet a munkádért, a lehetőségért, hogy sokan
megmutatkozhatunk írásaink révén, és a szürke hétköznapokat tartalommal
tölti fel mások írásainak olvasása. Remélem még sok hét év lesz e nem
mindennapi kiadvány életében! Tetszik az újság, mindig vannak új fejezetek,
Maja gyógyító optimista erejét is megtapasztalhatjuk. Tény, ha optimistán
nézzük a dolgokat, minden egyszerűbb és orvosolhatóbb lesz... Hajnalka
 …………........................…….

2017. január 14. 14:31 Nagy Vendel írta, :

MEGJELENT A LEGUJABB ÚJSÁG A  MEGSZÓLALOK 701 száma
AZ ÚJSÁG SZÍNES LINKJE
www.megszolalok.blogspot.hu/2017_01_01_archive.html

NAGY VENDEL:  az újság hangos vers és zenei linkjei.
Anjo Amiko: https://soundcloud.com/anjo-amika/venu-kredantoj
(3 szavazat)
Anjo Amiko: https://soundcloud.com/anjo-amika/jaszolban-a-szalman,
(7 szavazat)
___________________

HANGOS VERSEK…
A  GUSZTI RÁDIÓ KARÁCSONYI ADÁSÁBÓL
A  VERSEKET ELŐADJA : ILOSVAY EGYED KATALIN, ÉS ILOSVAY GUSZTÁV
Nagy Vendel Ki hozza a karácsonyfát című novelláját elmondja Ilosvay Gusztáv
https://www.youtube.com/watch?v=LiILxXB3MqE&t=12s
Nagy Vendel Karácsony vakon című versét elmondja Ilosvay Katalin
https://www.youtube.com/watch?v=UcV8smFjE-4&t=27s
___________________

A zenék további elérési útjai:
http://www.julius-joszolgalat.com/orokbecsu-zenek/adventi-fohasz/
http://www.julius-joszolgalat.com/hallgasd-meg/adventi-fohasz/
http://www.julius-joszolgalat.com/videoink/dallamokkal-olelt-rimek/adventi-fohasz/
http://orokbecsuek.blogspot.com/2015/11/adventi-fohasz.html
https://www.youtube.com/watch?v=wM4_T9vCJfg
https://www.youtube.com/watch?v=DdMjmHxxl9U
Beat múzeum: www.youtube.com/watch?v=QP_rde4M57M

....................................................

Csomor Henka: A  MEGSZOLALOK 701. SZÁMÁBAN LÁTHATÓ KÉPEK LEÍRÁSA

1. Lectori salutem alatt a boldog új Nagy Vendel versénél. Nagy Vendel áll a
képen. Piros zakót, fehér inget, fekete nadrágot visel.. kezeit összefonja
maga előtt. arca komoly. szemüveges. szőke hajú.
A Hetedik év elé című cikknél. Véghelyi József fényképe látható.  sötétkék
zakót fehér inget és nyakkendőt visel. kék szemű ősz hajú arca komoly.

2. ERDŐSNÉ ONDA MARICA: Utak a sötétben novellájánál Marica látható a képen.
Szürkés kardigánja alatt fekete blúzt visel ül bal kezét álla  alá támassza.
fekete vállig érő egyenes haja van. másik képen pedig erdős út mellett a
zöld fűben guggol Marica sötétkék kabátja kizippzározva hű társát bogit a
fekete kutyáját magához öleli. Marica mosolyog  fekete hajú fekete
szemüveget hord. bogi piros nyelve kilóg.

3 . NAGY VENDEL: Felöltöztetem szívemet állsz a könyvespolcod előtt szürke
pulóveredben  szemeden szemüveged.
  Burza Mária verseinél. Burza Mária sötétkék szövetkabátba áll világos
barna szekrénynél szőke göndör haja válláig ér.
I.P. STEVE Szemüveges mosolygós ősz hajú szakállas.

4. ÁRVAY MÁRIA  SOROZATA - MAJA MEGGYÓGYÍT Marika rövid barna hajú.
Egy szürke bordós kőoszlopnak támaszkodik.

5. Karácsonyi pályázat eredményhirdetés.
I.HELYEZETT -  NAGY VENDEL:  ANGYAL JÖTT A SZÉLLEl VENDI egy asztalnál ül
világoszöld asztalterítőn pihen két keze. jobb kezével állát támasza. szürke
pólót visel.
II HELYEZETT -  Gerencsér Hajnalka: KARÁCSONYI HAIKUM
Hajni fekete rövid hajú, fekete szemű szemüveges. barna kötött mellényt  s
fehér blúzt visel. mikrofon mögött  áll. fehér falon festmények sorakoznak.
Kellner Szilvia négy fenyő doboz dísze látható fehér asztalterítőn.
Ács Nagy Éva : Lángoló szeretet versénél Éva ül kék  kötött pulóverben
szemüveges szőke hajú.
Gerencsér Hajnalka: MIÉRT SZERETJÜK A KARÁCSONYT?
HAJNI egy árnyas lombú fa alatt áll. szemüveges kissé mosolyog. fekete hajú
fehér rövid  ujjú blúzban van.
Fellner István: GYERMEKKOROM...../1960/
szalmakalap a fején pipázik. Szemét lehúnyja szürke pólóban van szemüvege
nyakába lóg körszakállas.

6. SZILVESZTERI HÁLAADÓ MISE....TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS.
NAGY VENDEL: HITÜNK EREJE novellájánál a szekszárdi Újvárosi templom
látható. kissé havasan a város kopár fekete fák.

7. A  GUSZTI RÁDIÓ KARÁCSONYI ADÁSÁBÓL...
A  VERSEKET ELŐADJA : ILOSVAY EGYED KATALIN, ÉS ILOSVAY GUSZTÁV
Guszti és Kati áll egy épület előtt. Guszti Kati vállaira tette kezét.
Guszti fekete pólóban van rövid fekete hajú szemüveges.  Kati egyik kezét
Guszti hátához teszi. mosolygós fehér blúzban van szőkés barnás rövid hajú.
8.Hazai tájakról: nincs kép

9. MÁTYÁS RITA  VERSEI  -   FESTMÉNYEI
Fehér kalap van a fején. Lilla rövid ujjú blézer fehér blúz van rajta.
mosolygós..Első képén egy téli tájat láthatunk. havasak a fenyőfák a nagy hóban útnyom
látható egy kis ház felé hol füstöl a kémény. a hegyek is havasak amely a
házikó mögött húzódik.
Második kép: Téli patakpart: a fenyők közt néhány kopár fa. minden barnás és
ködös. sötétkék a tó.

10. Hallgassuk együtt: Dr..Kováts Gyula összes fekete hajú szemüveges komoly
arcú. Jártó Róza mosolygós ősz hajú kabátban s kék selyem sálban van.

11. Nagy Vendel Novellájánál a Csillaglovasnál: Fekete ló vágtat a zöld mezőn.

12. MEGSZÓLALOK: Egyéni hitvallás vendi ül egy barna karfás széken és szorgalmas
dolgozik a szerkesztőségében a számítógépénél.  sötétkék shortban és szürke
pólóban van.

13. BEAT MÚZEUM:. Kanczler Anna ül. mosolygós arcú fekete hajú.

14. Csomor Henriett fa alatt rövid fekete hajú fekete szemű. farmer kabátban és
rózsaszín kockás ingben van.

15. KOVÁCS JOZSEF  KOPEK: Idesnek Mosolygós arcú fekete zakóban fehér ingben
nyakkendőben van.

16.Véleményem szerint: nincs kép

17.SOPONYAI MIHÁLY ROVATA : A szerző  mosolygós, vörös hajú szürke zakóban van.
..........................................

YLEN MORISON   LEVELE
Vendi, a Jégvirágok című kisregényem fenn van az elektronikus könyvtárban, letölthető: http://mek.oszk.hu/16400/16451/16451.pdf
Ölellek: Teca
 .......................................

  www.ilosvay.net  -  Ezt a honlapot tedd be a keresőbe

    Magyar kultúra napját ünnepeljük.  1989-óta ünnepelünk meg  január
22-én, annak emlékére, hogy- a kézirat tanulsága szerint Kölcsy Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak. A műsor keretén belül
megszólaltatjuk a Magyar nyelv egyik remek képviselőét Dr Amadeo di
Francesco a Napol y-i egyetemen tanít magyart. ( megjegyzem ha nekem ilyen
jó lenne az angol  kiejtésem akkor körbebiciklizném a déli sarkot) Kolozsi
Erzsébeth kapta mikrofon végre. Sajnos ez év nem kezdődik a leg jobban, mert
két ragyogó barátunkat vesztettük el s ráadásul majdnem ugyan azon a napon
Nemere Lászlót és Strein Miklos. Őrájuk emlékezünk nagy fájdalommal. Két
remek zenész családapa jó haver a szó nemes értelmében

Ja,  itt jegyzem meg, hogy lehet bennünket ismét hallgatni élőben a
blackrose.rhcloud.com/livestream/  oldalon mi a www.ilosvay.net web oldal
jobb oldalán kékkel van kiírva  : J Ó  S Z O R A K O Z Á S T !

Találkozunk jövő héten ugyan itt, ugyan ebben az időben
Szeretettel: Guszti

Dr. Sághy Miklós   a Mikes Kelemen program keretén belül  jött közénk. A
program a magyar államai  támogatásával  jött létre, azzal a céllal, hogy a
diaszpórában élő magyarság értékeit kutassa fel és ha van egy mód  rá,
jutassák el  Magyarországra, így értékeink fent maradnak és a Széchényi
könyvtár jóvoltából elérhetővé válnak a jövő nemzedékek számára.  Segítsünk
neki, hogy minél több  magyar értéket tudjon megmenteni   .Gyűjtő hely  120
Parramatta Rd Ashfield - Miklós minden szerdán 10-4-ig megtalálható.
Telefon  0448 145 406

Előre is köszönjük
Ki ne hagyd a másik felét ott jön a java!
Év folyamán, kapcsolódj be, adj véleményt, kritikát - legyen része
életednek ez a műsor. Mi igyekszünk helytállni. Nélküled, a hallgató nélkül
nem ér egy fabatkát sem az erőlködésünk. Legyen gyümölcsöző ez a kapcsolat
mindnyájunk számára.
Hallgasd meg!  Jó szórakozást ......Gyere tekints előre ebben az évben ,
megígérhetem .......érdekes  lesz.
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU/hu/Konzuliinfo.htm
---------------------------------------

REAGÁLÁS A  BOCSÁNAT, HÜLYE VICC VOLT  CÍMŰ KARCOLATOMHOZ....
A humor akkor is humor ha valaki nem érti...... Nem lehetünk mindig
mindenkivel megértők még akkor sem ha szeretnénk ilyen lenni .Az hogy más
hogy reagál dolgokra az csak annyiban érdekeljen, hogy utána ne bántson vagy
legyen agresszív... de egyébként az, hogy én hogy reagálok le egy ilyen
esetet  egy viccet az SZABADON  VÁLASZTOTT.  Ez nem a te felelőséged.
Hangsúlyozom a vicc az vicc még akkor is ha valakinek valamilyen oknál fogva
nem tetszik......A humor egyetemes és ez így van jól
Ölellek   GUSZTI....
................................................

REAGÁLÁSOK VERSEIMRE A  HOLNAP MAGAZINBÓL...

keni - 2017.01.21. 10:23:41 Ehhez szólt hozzá: TITKOK ÖSVÉNYE
Kedves Vendel !
Nekem nem kellett elővenni a képzelőerőmet , mert én Tiszai gyerek voltam
ifjú koromban és jól ismernem ezt a szép de veszélyes folyót, melynek
sírjába sok ember már elveszett.
Én a legtöbbször Mindszentre, Szentesre, de főleg Mártélyra jártam e
koromban a holt Tisza partjára és sűrűjébe, ott ahol van a festőknek is a
nyári művésztelepjük, láttam sok képüket alkotás - festésük közben, nagyon
jó és szép festői hely minden területéről,,,

A versed mint mindig csodás,,,,
Külön köszönöm az alcímet és az alsó kis magyarázatodat is
Örülök, hogy versedben egy kicsit otthon lehettem - ha kis ideig is,,,
- keni -
Megtekintés
--------------------------------------------------------------------------------
vadvirag47 - 2017.01.20. 17:49:34Ehhez szólt hozzá: TITKOK ÖSVÉNYE
Jó vers, mind tartalmilag, mind stílusát tekintve. Érdeklődéssel olvastam.
Rózsa
Megtekintés
--------------------------------------------------------------------------------
keni - 2017.01.16. 14:19:55Ehhez szólt hozzá: TŰZTÁNCOSOK

Nagyszerű impresszionista vers és jól adod át verbálisan azt látványt, amit
a szöveg által látnunk kell,,,
Én láttam,,,,
Nagyszerű impresszionista vers és képi átvitel
Örömmel olvastalak és élveztem a látottakat !
- keni -
Megtekintés
--------------------------------------------------------------------------------
mami - 2017.01.14. 12:17:02Ehhez szólt hozzá: TŰZTÁNCOSOK
Kedves Vendel!
Szinte látom a képet ahogy megelevenedik versedet olvasva....
Csodás élmény!
Szeretettel: Jártó Róza /mami/
Megtekintés
--------------------------------------------------------------------------------
keni - 2017.01.11. 18:11:27Ehhez szólt hozzá: AZ ASSZONY ÉS A CSALÁDOM...

Kedves Vendel !
Ez egy igazán szomorú versed, és én csak sajnálatomat tudom kifejezni
történtkekért, ha mindez nem csak fikció,,,
Üdvözlettel !
- keni -
Megtekintés
...........................................
Szia Vendi! De Drága vagy!!
Köszönöm szépen! Szeretettel olvastam, s olvasom a Versedet mindig!
Szépen és őszintén írtak a versekről, képekről..
Köszönöm Neked! Szeretettel:
Heni
..........................................

VISSZAJELZÉS A  KÁOSZ CÍMŰ  VERSEMHEZ...ROMÁNIÁBÓL.

Fantasztikus, óriási vagy, ez az írás csúcs nagyon teccik, remélem beolvassák az
ausztrálok is. Jól kezded az új évet továbbra is sok sikert, kopek
............................................

Hú, Vendi, ez drámai! Némi keserűséget is érzek benne, de nagyon is igazad
van abban, amit mondasz!
" késekvel, baltákval, kaszákval" - írod. Tudom, hogy hasonulás, de így mondják-e
valamelyik tájegység tájszavai szerint? Azért kérdem, mert a lányom így
kezdett el beszélni, és tőlünk sosem hallotta. Aztán valaki azt mondta, a
Dunántúlon van ilyen nyelvjárás. Tudsz-e ebben a kérdésben nekem valami
okosat mondani?
Üdvözöllek:
Teri

2017. január 24. 9:58 Nagy Vendel írta, :

A NAGY VENDEL: KÁOSZ

A  teremtő
a  káoszt átváltoztatta
univerzummá,
ahol a  törvény és a  rend
uralkodnak,
a  rendezettség felett.
túl a  csúcson,
az élet kegyetlen.
Fel a hegyre,
Lassan araszolva,
A csúcsnál magasabbra
Akarsz felhágni...
ez a  terved.
eltűnni a  homályba,
egy másik időtartományba.
az ember mindig csak ráfizet,
adjatok egy pohár vizet,
mert olyan éhes vagyok,
azt sem tudom hol alszom az éjjel.
fogd hogy adhass.
van felesleg
szana széjjel.
úgy élj,
nehogy kitüntessenek,
a  jutalmat az kapja,
aki nem érdemli meg.
Tisztelt  Járkálás bíróság,
hogy nálam az igazság,
arra kanálszámra
szedhetnétek a  ciánt.
jöttek rám késekvel,
baltákval, kaszákval,
minden isten nyilákval.
s  ez már raki a
kocsira a  dinnyét,
ha lettem is,
csak ne volnék.
félő, hogy  mosolygó,
vízben tükröző arcképemet
elviszi a  folyó.
belesüllyed a  Fekete  tengerbe.
tri ribanja
morje sztara
riba nyema.
csornaja morje,
sztara kasta...
régen elmúltak már
a  gyöngyen szép napok,
azért enni még kapok.
lelombozódva
eloldaloghatok.
s  a  színtelen világ színeivel
ragyog felettem
a  Nap, és a  Hold,
s  valamennyien
a  csillagok,
Szupernovaként
felrobbanó napok.

 2017.   január  22.  A  kultúra napján.
...............................................

VENDIKÉM...
Szeretem olvasni a verseid, nagyon sokrétű vagy, mindenre figyelsz,
véleményt nyilvánítasz és a humorod is megmosolyogtat. Kell a mosoly ebben a
sokszor kegyetlen és érthetetlen világban!
Szeretettel: Irénke
.............................................
Szia Vendi!
Ezt a Versed, ha lehetne rá most szavazni az első helyre szánnám!
Filozofikus, érdekes, ironikus és igaz! egyszóval: Vendis !
Köszönöm szépen:
Heni
............................................

Kedves Barátaim!
Kicsit sűrűre sikeredett az elmúlt hét, amelyek híreit, fotóit most
megosztom Veletek...
- jan. 18.-án felavattuk a férjem Emléktábláját és Síremlékét, amiről a
Blikk napilap is beszámolt:
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/siron-tulrol-uzen-s-nagy-csongradi-katanak/mly4b89
- jan. 21.- én, Pusztaszabolcson velem együtt ünnepelték a Magyar Kultúra Napját,
- jan. 22.-én -  A XX. Drámaíró Fesztiválon, különdíjat kaptam Mezey  Katalin: Lódarázs című tragikomédiájában nyújtott a színészi alakításomért és nagy lelkesedéssel készülünk arra,
hogy jan. 27.-én, pénteken este 7- kor a  Fészek klubban megrendezésre kerülő Sláger-ES-ten Aradszky Lacival, Karda
Beával, Radics Márkkal ...és a közönséggel együtt énekeljük a leghíresebb S.Nagy slágereket...
Ha fizikailag nem lenne megvalósítható, akkor kérem, hogy legalább lélekben
legyetek továbbra is velem!?
Köszönettel- szeretettel:
Kata
.............................................
Szia Vendi!
Köszönöm szépen az újságot!!
Nagy élvezettel olvasgatom, érdekes elidőzni a Versek, Mesék, Novellák
világában.. jól esik a lelkemnek.
Szeretettel:

H. HENI...
**************************
17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT   

SOPONYAI MIHÁLY ROVATA: A  JÓ EMÉSZTÉSRŐL

Az 5 legjobb gyógynövény emésztési problémákra
Soponyai Mihály
Immunsejtjeink 80%-a a belekben található, a bélrendszer tehát egy nagyon
érzékeny, intelligens szervünk, ami egész testünk működéséért felelős.
Az emésztési problémák is fontos jelzések, melyek mutatják, hogy valami
nincs rendben a szervezetünkben.
Ezek a gondok több-kevesebb rendszerességgel mindenkinél felbukkannak
enyhébb vagy súlyosabb formában.

    Mindenkit arra bátorítunk, hogy a krónikusan visszatérő, kellemetlen
tüneteket (visszatérő hasmenés, rendszeres székrekedés, gyomorfájdalom,
gyors hízás, fogyás stb.) feltétlenül vizsgáltassa ki gasztroenterológusnál,
hogy a súlyosabb betegségeket rögtön ki lehessen zárni vagy még el lehessen
kapni időben. Ha felmerül az ételmérgezés vagy a vírusos hasmenés gyanúja
(melyek legfőbb tünete a láz, gyengeség, folyamatos hányás vagy hasmenés,
híg széklet) szintén azonnal forduljanak orvoshoz!
    Szerencsére legtöbben nem ezekkel a komoly tünetekkel találkoznak, hanem
sokkal egyszerűbb esetekkel, 1-2 napig tartó reggeli hasmenéssel vagy
alkalmankénti székrekedéssel. Ezeket az enyhébb eseteket könnyen
orvosolhatjuk gyógynövényekkel.

Kezdjük azokkal a keverékteákkal, melyeket Gyuri bácsi kifejezetten
emésztési problémákra állított össze!

Ilyen az epe- és májműködést segítő Aranyvessző teakeverék, melyet
gyomorrontáskor, puffadáskor, a túlterhelt gyomor védelmében langyosan
ajánlatos inni, étkezés után.

   Azt tanácsolom  , hogy legyünk mértékletesek, és alaposan rágjunk meg minden
falatot. A sokszor megrágott falatok teltségérzetet okoznak a gyomorban, míg
a gyorsan belapátolt étel után éhesek maradunk.

   A Mezei katáng teakeverék illetve a Csalánlevél teakeverék is sokszor szóba
került már, ezek enyhe hashajtó hatású teák, melyek fokozzák az emésztést,
segítik a méregtelenítést, és egy tisztítókúra során is jó szolgálatot
tehetnek.
   Most térjünk ki egyesével is azokra a gyógynövényekre, melyek a jó
emésztésért felelősek!
   A mezei katáng a nehéz gyomor segítője, az egyik legjobb emésztéskönnyítő
gyógynövényünk. Ezt a teát 2-3 perces főzéssel készítsék el, és esténként
fogyasszák legalább egy hónapig, kúraszerűen! Azt is érdemes tudni róla,
hogy a fogyókúrát is beindítja, de ha erre szeretnénk használni, főétkezés
előtti fogyasztását ajánljuk.
   A fehér akácvirág csökkenti a gyomorsav termelést, ezért eredményesen
használható a reflux enyhítésére: naponta 1 csészével kell fogyasztani,
esténként, étkezés után. Akkor sem érdemes abbahagyni teljesen a tea
fogyasztását, ha a gyomorégés megszűnt: emlékeztetőül időnként igyanak meg
egy-egy csészével. Jó tudni: az akác gyomorsav-csökkentő hatása miatt
étvágycsökkentő is. Enyhe hashajtó hatása is ismert: székletlazításra este
érdemes inni.
   Az erdei szederlevél planta tea néven lehet ismerős az idősebbeknek.
Tannintartalma miatt összehúzó hatású, ezért hasmenés ellen eredményes. Ha
erre a problémára keresnek megoldást, néhány perc főzéssel készítsék a teát,
mert az összehúzó hatású cserzőanyagok így jobban kioldódnak. Napi 3
csészével lehet fogyasztani étkezések között.
   Az aranyvessző teát akkor ajánljuk, amikor egy-egy kiadósabb étkezés után
teltségérzet, puffadás jelentkezik. Étkezés után kell fogyasztani egy
csészével. Összehúzó hatása miatt hasfogó, így hasmenés megszüntetésére is
ajánljuk. Emésztési problémák megelőzésére is érdemes heti 2-3 csésze
aranyvessző teát inni. Segíti a máj és az epe működését.
   Az erdei málnalevél hatékonyan enyhíti a hányingert. Segíti az emésztést, a
bélgörcsökre is enyhülést hoz. A hasmenés csillapítására is használhatjuk.
Hasfájásra gyerekeknek is adhatjuk 6 éves kor felett.

Ez a második anyag, most nagyon aktuális.
A hónap gyógynövénye a bodza  (Sambucus nigra).

Gyógyhatásai
  A virágból készült tea vízhajtó, emésztést elősegítő, köhögéscsillapító
hatású. Megfázásra, hörghurutra, izzasztószerként és immunrendszeri
serkentőként használják. A friss bodzahajtás erős hashajtó. Használják még
vértisztításra, fülfájásra, rekedtségre. A bogyó izzasztó, nagy mennyiségben
hashajtó, ödéma és reuma ellen ajánljuk. Friss leve vagy a belőle készült
lekvár bizonyítottan kitűnő szer a TBC gyógyítására. A bodzafa kérge
purgáló, féreghajtó hatású. Erős vízhajtó, heveny vesegyulladásra, általános
ödémásodásra ajánlják.
   A bodza levele vízhajtó és hashajtó, reumás fájdalmakat enyhít.
Lázcsillapításra is ajánlják. Bőséges izzadás idézhető elő vele kiütéses láz
(kanyaró, skarlát) és reumás láz esetén, hurutos fertőzésnél
(hörgőgyulladás, influenza). Ritkán használatos belsőleg. Leginkább vérzésre
és égési sebekre ajánljuk.

Felhasználása belsőleg
   Gyógytea: nátha esetén napi 2-3 csészével ihatunk, amilyen forrón csak
lehetséges. Hatékonyságát növeli, ha forró lábfürdőt veszünk és közben forró
bodzateát iszunk, majd azonnal ágyba bújunk. Ilyen módon "kiizzadjuk a
náthát", azaz méregtelenítjük szervezetünket, meggyorsítjuk a gyógyulást.
  Orrdugulás, köhögés esetén inhalálni is lehet teájával, kiválóan tisztítja a
légutakat, oldja a lerakódást, köptető hatása van.

Vizelethajtásra reggel egy csészével kell fogyasztani.

   Testsúlycsökkentő hatása miatt a bodzát fogyókúra kiegészítésére napi
egy-két csészével 3-4 héten keresztül lehet fogyasztani. A tea
fogyasztásánál érdemes figyelembe venni,  az erőteljes vizelethajtó hatást,
ezért napi két csészénél többet nem javaslunk.

   Intenzívebb izzasztó hatást lehet elérni, amennyiben közvetlenül szaunázás
előtt elfogyasztunk 1 csésze forró bodzavirágteát.

   Köhögéscsillapító szirup egyik alkotóeleme, melynek összetevői: bodzabogyó,
lándzsás útifű, fekete ribizli, édesgyökér, ánizs, kandiscukor, méz, kevés
szalmiáksó.

Felhasználása külsőleg
   Nyugtató hatása miatt borogatásként használjuk mellhártyagyulladásra,
vérömlenyre, köszvényre, fagyásra, pikkelysömörre és ekcémára. Lemosásra
alkalmas szemgyulladás, árpa esetén.

A fekete bodza Európában és Ázsiában őshonos, hazánkban is elterjedt, akár 6
m magasra megnövő cserje vagy fácska, amely a bodzafélék (Caprifoliaceae)
családjának tagja. Több éves ágai szürkés színűek, szemölcsösek. Összetett
levelei hosszúkás elliptikusak, fűrészes szélűek.
   A fekete bodza nem tévesztendő össze a lágy szárú, alacsonyabb termetű
gyalogbodzával (Sambucus ebulus L.), mely nem gyógynövény.
Jó egészséget!

SOPONYAI MIHÁLY
**************************

18. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kedves olvasó!
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa.
Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06 30 550 51 06   8-tól  20- ig.
e-mail: nagy.vendi54@gmail.com
Levelek, írások fogadása: skype címem  nagy.vendi54
Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com

Magazinok küldése
MINDENKI MEGKAPHATJA SAJÁT E-MAIL CÍMÉRE.
……………....................………
Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes
tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz.
Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:
http://megszolalok.blogspot.hu/
Tehát az eddig  megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük
a fenti blogoldalon!
…………….....................………
A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás
szerzője felelős.
Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
A szerzői jogokat fenntartjuk.
Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha
elmenti, megmenti, bármikor előveheti.
Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és
összekapcsozva, lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
Írott műveim megtekintése:
………………………………..
AZ ÖSSZES ELÉRHETŐSÉGEM.
gmail: nagy.vendi54@gmail.com
skype: nagy.vendi54

Megszólalok Művészeti Magazin
http://megszolalok.blogspot.hu/
www.megszolalok.blogspot.hu/
weboldal: http://nagyvendel.comxa.com
www.nagyvendel.comxa.com
………………...............……….
facebook: csak beírod a facebook keresőbe mindhármat külön-  külön és meg is
találtad az oldalaimat: Megszolalok Nagy Vendel
………………...........………
Nagy Vendel Írásai
Megszólalok művészeti magazin  szerkesztő nagy vendel
…………...........…………..
Könyvtár:
E. könyvek a  MEK- en
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.oszk.hu/13500/13542/#
www.mek.oszk.hu/13500/13542/#
.................................
Ez a  verses oldalam címe... www.pieris.hu
http://www.pieris.hu/szerzo/nagyvendel
..................................

KÜLFÖLDI ELÉRHETŐSÉGEK.
www.canadahun.com irodalom fórum
http://canadahun.com/forum/showthread.php?34311-Nagy-Vendel-Megsz%C3%B3lalok&p=3650150#post3650150
________________________________________________

Az Amerikai Egyesült Államokbeli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat.
A link: minnesotahungarians.com
....................................
Kedves olvasóink!
Néhány operatív információt kell megosztani Önökkel. Sokan jelezték, hogy a
színes magazin blogoldalán mindig csak a legújabban feltett újság jelenik
meg, pedig a régebbieket is szeretnék olvasni. Ennek semmi akadálya nincs,
ugyanis ugyanazon az oldalon elérhető az összes többi is!
A megoldás a következő: a képernyő jobb felső részén látható a
"Blogarchívum" felírat. Ez alatt különböző dátumok és hónapok vannak,
amelyek mellett láthatók kis fekete háromszögek. Ezek tartalmazzák a régebbi számokat.
A háromszögekre kattintva  "legördülnek" azok az újságok, amelyeket abban a hónapban tettünk fel.
Most már csak ki kell választani kattintással a kívánt újságpéldányt. A
háromszögre újból rákattintva bezáródik az az év, vagy hónap, s újabb
újságot lehet kiválasztani olvasásra!

Még egy nagyon fontos információ! Mivel a memóriaterületünk véges, ezért
takarékossági szempontból összevontuk azokat az újságokat, amelyek azonos
hónapban jelentek meg. Általában kettő számot  jelent egy hónapban, ezért
ezeket egy blogba vontuk össze. Az összevonással még nem végeztünk,
egyenlőre csak a januárban és februárban íródottak kerültek egy blogba. Az
összevonást folyamatosan végezzük...A blogon belül két újságot vastag piros
csíkkal választottuk el! Így valahogy:

MINDENKINEK JÓ OLVASÁST, ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK.
AZ ÚJSÁG KÜLSŐ, ÉS BELSŐ MUNKATÁRSAI.
................................
VÉGE-ENDE-KONYEC-FIN-END-FINÍTÓ
..............................
MEGSZÓLALOK MAGAZIN 702