2014. december 11., csütörtök

MEGSZÓLALOK
 M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2014. 12. hó/2 – negyedik évfolyam, huszonnegyedik szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes kétheti lap
Alapítva : 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos
1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam:  2012.  (1-tól a 6. számig)
3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
4.Évfolyam: 2014.  (1-től  a 24. számig)

 MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZE
       *************************
KEDVES BARÁTAIM, KEDVES OLVASÓK....

Örömmel értesítek  mindenkit hogy ez év július  01. - től  a magazinunk a facebookon kettő  oldalon is megtalálható. Aki beüti a keresőbe  a  megszolaloknagyvendel  címet, vagy a    megszolalokmnuvészetimagazinszerkesztonagyvendel   címet ,  reményeink szerint rátalált a  magazinra és egyéb írásokra.
Szeptembertől egy újabb lehetőség nyílt a magazin, és más írásaim olvasására.
Folyamatos feltöltéssel, és frissítéssel megjelent saját honlapom, melynek elérhetősége a következő..
Mindenkinek jó olvasást, és jó szórakozást kívánok.
Magán jellegű leveleiteket továbbra is az e-mailre várom..  nagy.vendi54@gmail.com   levelezőre kérem. Skype elérhetőségem :  nagy.vendi54
FIGYELEM   JANUÁRTÓL A FREEMAILES LEVELEZŐ PROGRAMOT MEGSZÜNTETEM TECHNIKAI OKOKBÓL, ÉS CSAK A GMAILES LEVELEZŐ PROGRAMOT HASZNÁLOM.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ezen kettő hónap alatt pár sorban jelentkezzen át a gmailes programomra, és ezzel jelzi azt is, hogy továbbra is kéri a magazint magánlevélben küldve. Aki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, ők továbbra is az interneten megtalálják a magazint..
Szeretettel:  Nagy Vendel
 *************************
1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Nagy Vendi és a szerkesztősége...
  Lassan elérkezünk az évvégéhez, és ez a lapszám az utolsó az idén, s jövőre már ötössel kezdődik a magazin sorszáma.
Mintha ma kezdtem volna az újság szervezését, elindítását, és megírtam az első számot.
S azóta mi mindenen ment át a magazinunk(?), mert most már többes számban kell írnom, mert sokak a magukénak érzik, nemcsak én. Jövőre külsőleg, és belsőleg megújulva jelentkezik  a Megszólalok, helyet adva újabb szerzőknek és más alkotóknak egyaránt. Lesznek rovatok, amik megszűnnek, hogy helyet adjanak más témaköröknek, s egyre több helyen lesz olvasható, megtalálható kedvenc lapunk.
Például a facebookon, blog oldalon, és a MEK  oldalain is, de ezekről majd jövőre adok pontos információkat. S természetesen folyamatosan küldjük mindenkinek a saját e-mail címére is, úgy szoktam mondani, kihordom az újságot az olvasók lakására.
Januártól már csak a gmailes levelező programról tudom küldeni a lapot, mert a többi cím, technikai okokból megszűnik. Ezért kérek mindenkit, hogy jelentkezzen át a gmailes címlistára, pár szóval, hogy regisztrálhassam.
nagy.vendi54@gmail.com
Megköszönöm mindenkinek aki eddig hűséges olvasója volt a magazinnak, és várom mindazokat, akik a jövő évben is szeretnék figyelemmel kísérni munkánkat.
Most pedig olvassuk az igehirdetést, és mindenkinek áldott ünnepeket kívánok.
Egyebet nem mondhatok.
A szerkesztő...
 ................................................
Áldott adventi időszakot, Isten áldását kívánom Életére!
Testvéri köszöntéssel, Börzsönyiné Erzsike

„Én azért jöttem, hogy életük legyen” (János evangéliuma 10, 10)

Kedves Testvéreim!
Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtti „földön-járta” történelmi tény, ebben még a magukat ateistáknak vallók sem kételkedhetnek. Kérdés azonban, hogy miért született meg Jézus. Volt „értelme” annak a 33 évnek, amikor „megnemértéssel”, szeretetlenséggel, megmagyarázhatatlan gyűlölettel találkozott? Miért jött, ha tudta, hogy egy szomorú pénteki napon az elképzelhető legborzalmasabb haláltusa után be kell fejeznie földi életét?
A Megváltó nagyon egyszerűen fogalmazta meg célját: „azért jöttem, hogy életük legyen”. De mégis kiknek, és milyen életük? Az akkor élőknek? A betegeknek? A tanítványoknak? A farizeusoknak? Vagy Neked és nekem? Nem itt a földön, hanem majd örökös örömben, a mennyben…
Vajon hiszed-e ezt? Érdekel a hozzánk érkező Messiás, Akinek sokkal fontosabb voltál és vagy a Menny minden dicsőségénél? Érted és értem vállalta a „jászol-bölcsőt”, a közönyt és az elutasítást, a korbácsütéseket, a tövis-koronát, majd végül a kereszt és a pokol borzalmát, hogy mi ezt sose tapasztaljuk meg.

Szeretetből.
Kegyelemből.
Irgalomból.

Mert mélységesen vágyik arra, hogy az örök életedet Vele töltsd. Azért jött, hogy ÉLETED legyen, boldogtalanság, bánat, bajok nélkül: megelégedésben, boldogságban, békességben.
Kívánom, hogy 2014 karácsonyán köss szövetséget Jézus Krisztussal, az Érted született Királlyal! Áldott karácsonyi ünneplést és szép, kegyelemteljes 2015-öt kívánok a kedves Olvasóknak!

Börzsönyi Jánosné református lelkipásztor
*************************
SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL


 1.  LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK.
      ADVENTI IGEHÍRDETÉS -   BÖRZSÖNYI JÁNOSNÉ REFORMÁTUS    LELKIPÁSZTOR
 2.  ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK -   IGAZGYÖÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN
      GERENCSÉR HAJNALKA RIPORTKÖTETE (16.  FEJEZET) -  BEFEJEZŐ RÉSZ
 3. VERSEK A NAGYVILÁGBÓL - JÉZUS SZÜLETÉSÉRE VÁRVA..
      WESSELYNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET, GERGYE IMRE,  MÁTYÁS RITA, ÁCS NAGY ÉVA
        NAGY VENDEL
 4.  NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA -   NAGY VENDEL: KI HOZZA A KARÁCSONYFÁT?
 5.  REGÉNY FOLYTATÁSOKBAN. VÁRKONYI KITTY: 5. PARANCSOLAT  ( 8. RÉSZ)
 6.  ÜNNEPI HANGULATBAN.  
NAGY VENDEL : KARÁCSONYI VERSKOSZORÚ 
 7. KARÁCSONYI HANGULATOK
     JENEINÉ GÁTFALVI ÁGNES:  KARÁCSONYI KARCOLATOK
      HANGOS VERS
      JENEI ANDRÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉKA
8.  BEAT MÚZEUM - BOLDOG KARÁCSONYT:  JOHN LENON, ÉS YOKO ONO
9.  ELBESZÉLÉS - ÁCS NAGY ÉVA:  A BÁTOR KISLÁNY
10. HANGOS VERSEK  MÁTYÁS RITA  TOLMÁCSOLÁSÁBAN
       SZILVESZTERI HANGULATOK
        ADVENTI VÁRAKOZÁS , ILOSVAY GUSZTÁV ELŐADÁSÁBAN
11.  ÁLLATI TÖRTÉNET-  KUSTRA FERENC:  A PIKNIK
12.  TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT,  SOPONYAI MIHÁLY ROVATA: DIÓ
13. VERSRŐL VERSRE
      MEZŐSI GYÖRGY MIKLÓS,  ADAMECZ LÁSZLÓ, GERENCSÉR HAJNALKA
       BÍRÓ MELINDA, FELLNER ISTVÁN,  CSOMOR HENRIETT,  KANCZLER ANNA,
       HORENKA ERIKA, GYÖNGYÖSINÉ CSÖTÖNYI ÁGNES
14.  VÉLEMÉNYEM SZERINT - OLVASÓINK ÍRTÁK
15.  GONDOLATAIM. ÁRVAY MÁRIA:  KELLEMES SZAVAK MENEDÉKÉBEN
16.  A ZENE AZ KELL. EGY KIS ZORÁN ZENE: KÓLÓ
      A THEMERIN LEGYEN VELED -   ILLÉNYI KATICA
17.  PARASZUPERSZTÁR:  KÉPEK ÉS HANGOK A DÖNTŐRŐL
18.  SZERKESZTŐI ÜZENETEK*************************
2. ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK

IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN

GERENCSÉR HAJNALKA  RIPORTKÖTETE NAGY VENDEL ÍRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL. 
16.  BEFEJEZŐ RÉSZ
A Kötet szerzői:
GERENCSÉR HAJNALKA  író, szerkesztő, riporter


NAGY VENDEL  vers és prózák
MÁTYÁS RITA  illusztrátor, grafikák, festmények, könyv boritó tervező
VÉGHELYI JÓZSEF  tördelő szerkesztő, látványtervező


 MOTTÓ: ELŐSZÓ

Ami lehetne utószó is

MINT  IGAZGYÖNGY

Akár ha kagyló kinyílva
Áldozatra lesve,
Prédáját  keresve
Mindent befogad
Magáévá téve
Mindörökre.
Ám ha testére
Kósza homokszem
Ingerkedve rákerül
Konokul rabul ejtve
Sohasem menekül
Testének nedvével
Gömbé elegyül
Védelmezve életét,
Csillogó gyöngyházú
Kagyló rejtekében
Igazgyöngyé nemesül.
Gyöngyhalász éltével
Fizet ha lemerül.
S a gyöngy, a gömb,
A legtökéletesebb forma,
De hol vagyunk mi ettől…
Az alkotó ember
Csak néha üdvözül.
...............................................
 A főcímvers linkje
..................................................

Mátyás Rita könyvborító terve

16.ÜNNEPEK

Én szeretem az ünnepeket, minél több van belőle, annál jobb. Ez a díszítés a hétköznapokon. Sokan ünneprontóak, belefásultak, megkövesedtek.
Elég csunya dolog a karácsonykor születetteknek Szilveszter nevet adni..  Megusszák a születésnap és névnap bonyodalmait. Kinek az ilyen , kinek meg az olyan fajta ünnep ad örömöt. van akinek az egyházi, akad akinek az állami, de nem illik a pártgyülésről a körmenetre menni. Mindenkinek lelke rajta..
Kértek tőlem verset valamelyik ünnepre, s én mondtam persze hogy küldöm, de én tudtam hogy nincs ilyen versem.

DE..
Ha ők feltételezik hogy nekem van olyan versem, akkor nekem kötelességem küldeni, s hazamentem és megirtam, s elküldtem s fel is olvasták.

Most is küldök párat..!


A NYUSZI LÁNY HÚSVÉTJA HÚSVÉTI LOCSOLÓVERS 
Nyuszi lánynak nagy a füle, Esztendő múltával
és picike az orra. Eljöttem Tehozzád,
Egész nap csak répát eszik, Megöntözni Téged.
Nincs semmire gondja. Tedd alám a széket,
Úgy könnyen fölérlek.
Ám húsvétkor sürög-forog,
Sokasodik dolga, Hogy hamar ideérjek,
ellopja a tyúkanyótól Majdnem csak repültem.
a sok tojást nyomba. Félúton a kútból
Vizet merítettem.
Pirosra festi a tojást
Húsvétra szép sorba, Most itt állok előtted,
Tulipános kistaligán S tátva van a szám,
Fűfészekbe hordja. Szépségedet látva,
Drága violám.
Kata reggel vígan vár
A sok-sok locsolóra, Tessék hát forrásvíz,
Viaszmintás szép tojásért Hogy el ne hervadjál.
Jóska meglocsolja. Esztendő múltáig
Gyöngyen illatozzál.
Nyuszi lánynak ki mond verset?
Nincs ki meglocsolja?
Kata szépen vissza csen
egy tojást a bokorba.
Jóska a kis nyuszi lányt
Uccu megöntözi,
Piros tojást, hímes tojást,
Tarisznyába teszi. 
.............................................................

SZÜLETÉSNAPODRA PÜNKÖSDI ZÁPOR MÁRTON NAPI VIGALOM
Ne számold kedves Sötét felhők Márton bátyám
Hány évet éltél, Fenekednek Olyan legény
Nem tehetsz arról, Fenn a magas Feszül hasán
Mikor születtél. Égben. A melles kötény
Fénylő bársony
Életedben sokszor Így vagyon ez Az ülepén.
Örültél, és féltél, Pünkösdnapján
Eljutottál addig, Csaknem minden Márton napján
Hogy egy újat lépjél. Évben. Libát eszik
Kóstolgatja új borát
Rugaszkodjál neki, A pünkösdi Megkínálja jó borivó
Tovább az éveknek, Vízözön Barátját
Ne hagyd abba addig, Elverte a Az Isten tartsa meg a
Míg sokan szeretnek. Vetést. Szokását.
A faluban
Harangszóval
Védik meg a
Termést.
Elhalkul a
Harangozás,
El is áll a
Zápor.
Felhők mögül
Kibújik a
Nap sugára
Százszor.
.............................................................
A betlehemi csillag...
.............................................................
MIKULÁS A BETLEHEMI CSILLAG
Ha jó voltál ma, Lángoló csillag
Jókedvű, és vidám, Fényét vetíti
Nem morcos, és nem arrogáns, A rongyos istállóra
Ha még hiszed, Mutatva az utat
S várod a csodát, Három királyoknak.
Ajándék jár Neked, Jászolban szunnyad
Nem aranyos virgács. Az isteni bárány
Ma este még Nincsenek még
Hozzád is eljöhet Világmegváltó tettei
Egy elképzelt S az imádkozó
Várva várt Pásztorok szíve
Mikulás. Boldogsággal teli.
Viszik a hírt a világba
Ajkukon öröm a szó
Megszületett a megváltó.


.............................................................


BETLEHEMI TÖRTÉNET KARÁCSONY 2012
Fényes csillag Kis karácsony,
Ragyog az égen Nagy karácsony.
Mutatja az utat. Szép Karácsony
Vezeti a híveket, Jó Karácsony.
S megáll Betlehem városa felett. Sütögetem
A mennyben angyalok kara énekel A kalácsom?
Az udvaron pásztorok
Hada térdepel. Volt-e pénzem
Bent csend, és friss széna Lisztre, sóra?
Illata leng a légben, Édes mákra,
S ímhol a jászol, Jó dióra?
Benne a kis Jézus trónol,
Előtte három király hódol A mákot a
A barlang sem nagy, Kertben szedtem,
S az is csak istálló. A diót a
Itt született a megváltó. Fáról vertem.
Nem született ő Dagasztottam
Fényes palotába, Virradóra,
Nem tették csöpp testét Hajnaltájban,
Címeres pólyába. Kakas szóra.
Hanem takarták
Jó meleg szalmába. Venyigével
Befűtöttem,
Kemencébe
Bevetettem.
Ha ki sült már
Ide véle,
Had osszam szét
Melegébe.
.............................................................

ANGYAL SZÁLLT AZ ÉGEN
SZENTESTE
Angyal szállt az égen, Karácsony este
Halk suhogással. Angyalok szárnyán
Kezében lángot vitt Belopództam
Fényes ragyogással. A szobádba.
Oszlatni sötétet, Majdnem eltévedtem
Elhozni a fényt, A félhomályban.
Hitet vesztett Talán hívatlan
Embereknek Vendéged voltam,
Adni a reményt. Ajándékba
A megváltást várva, Magamat hoztam.
Az utolsó reményt. Elbújtam!
Tömjén füstjén át Én látlak tégedet,
Érezni az erényt. Te nem láthatsz engemet.
Angyal szállt az égen, Pedig itt vagyok
Elsuhant csendesen. Veled
Lángot vitt kezében, Ha keresnél,
Ragyogón, fényesen. Szívemet a
Fa alatt
Leled.
Csupán csak
Ennyit adhatok
Neked.
Örökbe.
.............................................................

RÉSZEGES SZILVESZTER HAJNALÁN
BUÉK 2012 BOLDOGULJ!
Rég elmúlott Pezsgő pukkan Szilveszter éjszaka van,
Már Karácsony, Pohár koccan Holnap újévre ocsúdok,
Hóember áll Szánkó csúszik Mivel segíteni
Az udvaron. A nagy hóban. Semmivel nem tudok,
Söprű van a Csupán csak
Kezében Szilveszter van. jónak vélt
A két szeme szén. Tanácsot adhatok.
Fazék a fején. Játék durran Nincs a Nap alatt
Idekint didereg Fénye lobban Semmiféle új,
Újév reggelén. Éjfélt ütnek Titok,
A toronyban. Szívem melegével
Pezsgővel a A harangok. Csak annyit mondhatok:
Kezemben, Boldogulj!
Mellé ülök én.
Beszélni
Tanítom
Konok fejét.
Mondja azt
Okosan,
Szépen,
Hogy:
BÚÉK.

VÉGE AZ ÉLETRAJZI LEÍRÁSNAK,  DE REMÉLEM MÉG FOLYTATÓDIK...
EGY ÜVEG SZEKSZÁRDI BOR A VÉGÉIG OLVASÓKNAK!
Egészségükre...!....
 VÉGE

 UTÓHANG..
Reméljük akadnak olyanok, akik végig olvasták ezt a könyvet.
A teljesség igénye nélkül próbáltuk a jubiláló Nagy Vendel életútját bemutatni, talán némi sikerrel. Ajánljuk mindenkinek szíves emlékezetébe.
A szerzők..
Mátyás Rita: Kagyló igazgyöngyel


*************************
3. VERSEK A NAGYVILÁGBÓL
   JÉZUS SZÜLETÉSÉT VÁRVA...Wesselyné Ábrahám Erzsébet: Barlang

Az én karácsonyom is eljött,
picinyélet,
apró jászolban feküdt,
pásztorok zenéltek.
Hunyorgó szemű éj vigyázott
a fénylő csillagra,
s rámosolygott a Kisded
minden angyalra.
Ily’ csendben és halkan
lopódzott be hozzánk a Szent,
senki sem mondta,
hogy kereszten végzed;
csak Anyja simogatta
hófehér kendőjén,
s a zsarnokok megremegtek
szívük legmélyén.
A mindenség is elámult
a szelíd csodákon,
s a világ felemelte szívét,
egy halk fohászhoz..............................................
GERGYE IMRE: Karácsonyi leporelló

egymás közt
A kopogás érintéssé halkul

Újra itt
Fenyő illata támasztja tárt lelkek ajtaját

beengedsz
Izgatott Testek térülnek Topogó türelemmel

veletek vagyok
Zizegő fátylakba öltözött szívek szégyenlősen simulnak a szeretet kandallóján

Esendők vagyunk
Mámoros Ízek, édes illatok  gyöngysort fűznek

Jó így
Csengettyűk dallama formálja a Suttogó szavakat

Adj kezet
Faggyú füstje rebegve kíván fahéj illatú békés éjt a hó szagú ablakok mögött

.............................................

MÁTYÁS RITA: Karácsony éjszaka...

Csillaghomlokú éjszaka
néz le ránk szelíden,

állatok közt, a jászolban
fekszik Mária gyermeke.
Jóllakottan, és békésen,
álmodik az Isten fia.
Szája sarkán tejcsöpp ragyog,
feje körül glória.
Gáspár, Menyhárt, Boldizsár,
jászol mellett meghatva áll.
Követték a csillag útját,
Elkoptatták a csizma talpát.
Elfáradt már a szent család,
testük-lelkük pihenni vágy!
Fellobban még a gyertya fénye,
Mária szűzi erénye,
előre vetíti az ember reményét,
halljuk a szférák zenéjét
A Megváltónk megszületett,
s bűneinket magára vette!
Kétezer év távlatában,
jelentése ugyanaz,
szeretet száll szerte széjjel.
Karácsony éjszaka  van.


2014.11.28.
.............................................

ÁCS NAGY ÉVA: Mindig visszatér a Télapó

Most búcsúzott el végleg az ősz,
mindent ellepett a sűrű köd,
síkosak lettek már az utak,
a szánkó siklik a domboldalt!

Szállingózik, szitál a hó,
bekopog az ajtón a télapó.
nagy szakálla majdnem földig ér,
kicsi gyerek tőle sosem fél.

Hátán van a nagy piros zsákja,
benne ajándék, mind ezt várja
ki jó volt , most az sokat kapott,
de a télapó senkit ki nem hagyott.

Esélyt ad , mert jön ő jövőre,
bizalmat szavazott így előre,
de indul tovább, nagy a világ,
sok a gyerek, ki rá izgalommal vár!


Szól a csengő, megérkezett a szán,
búcsút int, legyetek jók, viszlát,
visszatérek hamarosan megint,
ha hó esik, s a szánkó siklik!


.............................................

NAGY VENDEL: ADVENTI VÁRAKOZÁS

Vágyódva várjuk
Hogy négy gyertya égjen
Koszorúba fonva
A díszes asztalon,
S megtestesüljön az ige,
Letérdelhessünk
Megváltónk elébe.
Lángos csillag
Vezet az égen
Mutatva utat
Rongyos istállóra
Fénylőn, ragyogva,
S a három királyok
Elindultak sietve,
Messzi Betlehembe.
Ajándékot visznek a
Kis Jézus elé.
Tömjén füstje szálljon
A mennyország felé,
S a csillag megáll,
Ez lesz az égi jel
Vezess, hogy követhesselek.
Megtisztulni vágyó
Bűnös lelkemet
Elébed tehessem.


2014.11.30.


*************************

4. NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA

NAGY VENDEL: KI HOZZA A KARÁCSONYFÁT?
 
 Egy régi történet. 


Már közeledett a várva várt ünnep, és mindenki készült a Karácsonyra.
A kis völgyben fekvő falu olyan volt mintegy porcukorral behintett mesebeli falucska, csak a lomhán füstölgő kéményekből kiáramló kékesszürke füstből lehetett gondolni, hogy a házikókban serény élet folyik.
Az emberek készültek a szép ünnepre.
Egy kisfiú ült a sparhelt melletti padon, és figyelte a serénykedő nagyszülőket, akik sütöttek-főztek, a papa fát hordott be, hogy ha hamar beesteledik, már ne kelljen kimenni a kamrába tüzelőért.
- No, kis unokám - kérdezte az öreg - Várod már a Jézuskát?
A kisfiú, tízéves legényke, elmosolyodott.
- Én már nem, mert nem is a Jézuska hozza a karácsonyfát.
- Ezt miből gondolod?  kérdezte a nagymama megrökönyödve.
- Az iskolában tanultuk, hogy a felnőttek díszítik a fenyőfát, és jobb, ha a gyerekek is segítenek a fa díszítésében, de már nem is jó, ha karácsonyfának hívjuk, hanem közösségi fa a neve.
 A két kis öreg összenézett, és szép csendesen megebédeltek.
 
  Ebéd után, a papa hívta az unokát, hogy menjenek ki a nem messze lévő kiserdőbe, hogy azért  ők sem maradjanak fenyőfa nélkül, ha már a Jézuska nem hoz, legalább ők díszítsenek fel egy fát.
 Beöltöztek, mert hideg volt, és nagy hó, sapka, sál, kabát, csizma, és a talpuk alatt ropogott a friss hó, miközben mind beljebb mentek az erdőbe.
A papa a karjára akasztotta a megreszelt kézifűrészt, hogy azzal könnyebben kivágják majd a kiválasztott fenyőfát.
Láttak is útközben sok-sok fát, de a papa értő szeme mindegyikre mondott valamit.
 Ez kicsi, ez  görbe, ez túl nagy, ez eléggé ritka, és ez meg már túl nagy kettőnknek, hogy hazacipeljük.
Tellett az idő, már kezdett söthenyesedni, és a fiúcska  fázott is a hidegben.
- Menjünk  haza,  javasolta a nagyapa, otthon legalább meleg lesz.
- És a fa?   aggódott a gyerek.
- Hát az nem lesz, úgysem hiszel a Jézuskában...

 Mire hazaértek már esteledett, és a meleg konyhában levetkőztek és felmelegítették átfázott ujjaikat, és érezték a tűz jótékony melegét.
  Egyszer csak a kisfiú halk neszezést hallott a szobából, mintha csendben kisuhant volna valaki, és utána halk csengőszó csendült, és fényesség áradt ki a szoba üvegajtaján.
 A gyerek beóvakodott a szobába, és ott pompázott teljes valóságában a szép, hatalmas, fénytől ragyogó karácsonyfa.
 Mind a hárman az örömtől könnyes szemmel álltak a megtestesült csoda előtt.
A kisfiú  megszeppenve nézte a csodálatos fát, és már elhitte az égi jelenést.
S mikor már felnőtt volt, és gyerekei lettek  ő állította a fényes fenyőfát, és az átváltozott karácsonyfává minden évben, karácsony estéjén.
S együtt énekelték a szép dalt: „Mennyből az Angyal eljött hozzátok...”
 
 ………………………………
 
ANGYAL SZÁLLT AZ ÉGENAngyal szállt az égen,

Elsuhant csendesen.
Lángot vitt kezében,
Ragyogó fényesen.
………………………………. 


ANGYAL SZÁLLT AZ ÉGEN


Angyal szállt az égen,

Halk suhogással. 
Kezében lángot vitt
Fényes ragyogással.
Oszlatni sötétet,
Elhozni a fényt,
Hitet vesztett 
Embereknek
Adni a reményt.
A megváltást várva,
Az utolsó reményt.
Tömjén füstjén át
Érezni az erényt.
Angyal szállt az égen,
Elsuhant csendesen.
Lángot vitt kezében,
Ragyogón, fényesen.


*************************
5. REGÉNY FOLYTATÁSOKBAN


VÁRKONYI KITTY: 5.  PARANCSOLAT

(Nyolcadik rész)

Pista bement látogatni, épp az utolsó napon, de már nem volt kit megnézni. Ott tudta meg, hogy Ica negyvenkét esztendős volt. Legalább hetvennek nézett ki. Visszakullogott, vénséges és üres lélekkel nézni a kormos falait.
Várkonyi Kitty
Nem történt körülötte semmi, nem nézett felé senki. Már rég lemondott Valiról. Gyerekeit, leginkább Évikét, oly mélyre temette magában, hogy ne kerülhessen elő, még gondolatban se. De mostanában előtört újra a kín, ahogy elé került mégis az emlék. Elképzelte mekkorák lehetnek. Öt év, nagy idő egy gyereknek. Neki százzal is felért. Talán már emlékeikben sem él, talán már teljesen elfeledték. Ócska házának küszöbén ült, hosszú térdeit álla alá téve, mikor léptek nesze döngött, a háza mögül. Felállt, elindult nézni ki jő. Magas, fiatal, vékony fiú nézett felé. Megtorpant a lélek benne, ahogy felismerte.

– Peti? – kiáltott. De már lépett, ölelte. – Peti fiam!
Sírtak. A gyerek csak csendesen, Pista hangosan zokogva tartotta karjában az elsőt, a legidősebb fiát.
– Hát, megtaláltál, fiam? – sírta – Elgyütté gyerekem?
– Apu. Már egy hete kereslek, szüntelen. – bicsaklott a gyerek hangja. – Eleresztettek, megnőttem. Most már felnőtt vagyok. Oda megyek, ahová akarok. Hozzád jöttem először, kerestelek apu.

Bementek a házba. Petit nem is érdekelte milyen ez az otthon. Nem látott semmit az apján kívül. Nyúlánk, vékony alkatú fiú lett, koromfekete, vállig érő hajával, csillogó barna szemekkel nézve a kinti világot. Észre se vette a mocskot, a sivár, lakatlan és kopár szobát. A szegénységet. Nem is érdekelte. Tele volt a lelke mesélni valóval, tervekkel és élettel. A hírek, amiket az intézet falai beengedtek, fojtogatták a torkát. Beszélt testvéreiről, leginkább Ferikéről, aki Németországba került. Lelkendezett. Elmondta, hogy szakmát is szerzett Tiszadobon. Ő már szakember.  Vas-és fémszerkezet-lakatos lett, indul is vele Budapestre.
 Pistát egyre csak Évike érdekelte. Vele, vele vajon mi van? Ott van-e még Hajdúhadházon? Hiszen a lányokat, Peti elmondása szerint össze-vissza hurcolták. Ahogy beszéltek, megszületett a terv, ami a holnap reggelét ragyogtatta elő aranyos reménnyel. Átnéznek Hajdúhadházra együtt, megkeresik Évikét. Peti majd onnan indul Budapestre.
 Estére gombát szedtek. Tele volt a mező szegfűgombával és pöfeteggel. Megsütötték, ettek, aztán beszélgettek hajnalig az égő gyertya mellett.

Pista kiöltözött reggel. Előkotorta az asztal alól a hajtott inget, tiszta nadrágot keresett, amit lepedő alatt tartva szokott vasalni. Jókedvvel indultak, vicceket mesélve mentek. A falun keresztbe haladva büszkén lépdeltek egymás mellett. Apa és fiú.
Hajdúhadház gyermekotthonába nehezen jutottak be.

–Nincs látogatás. – szólt a portás, kis nyüzüge, szemüveges ember. Aztán, csak felengedte az irodára őket. Pista szíve a torkában vert. Tán meg se engedik, hogy lássa az elvett gyereket. Évát, a legkisebb kedvest. Végül engedték, de elvinni nem lehetett, mert ilyen végzést nem adott a hatóság az intézmény kezébe. Pedig egy fagylaltra, csak kivitték volna Évikét.

A gyerekek, az udvaron kerengtek. Kis csoport leányka „körben áll egy kislánykát” játszott, Évi épp a közepén sürgött a körnek, keresztbe tett kézzel fogva egy másik kislányt. Pétert azonnal felismerte, és eresztette a sergést tartó kezet nyomban, hogy a vele pörgő gyerek repült hirtelen a falnak. Ezer szerencse, hogy a lendület nem verte szét a fejét is a falban. Éva rohant, Péter kitárt karjaiba csapódva, és nevetett.

– Peti! Értem jöttél, Peti? – lelkendezett.

Pista csak állt, bámulta kislányát, aki már nem volt oly nagyon szőke, mint ahogyan emlékezett. Arcocskája is megnyúlt, elveszítve a kisbabás gömbölyded alakot. Szája az övé volt, vaskos, bíborvörös fényű húsos ajak, és a szeme szintén. Mélykék, nagy, és árnyas pillák ölelték. Nem ismerte volna fel, így első ránézésre biztosan. Csak a szemét. Talán.
Éva nyolc éves volt. Idegen, hideg pillantásokat küldött Halál Pista felé. Nem tudta kit lát. Kerestek egy padot, lekuporodtak.

– Évikém, kisjányom, az apád vagyok – fordult felé Pityu.
A gyerek barátságtalan arcot vágott.
– Igen? És eddig hol voltál? – vágta Pista elé a kérdést. Metsző, éles hangon szólt. Bántani akart.
Peti békíteni próbált.
– Maradj már Évi! Nem örülsz, hogy eljöttünk? Mennyit terveztünk már, nem emlékezel? Még tavaly is vártad aput, te mondtad a találkozón.
– Az tavaly volt. Aztán nem jött sose. Akkor most mi van?! Vagy magával visz? He? Vagy te? Úgyis megint itt hagy. Meg itt hagysz te is. Ide senki nem jön úgyse! Hagyjatok inkább békén! – Azzal elszaladt.
Nem volt idő a vigasztalásra, a magyarázkodásra. A gyerekeket ebédhez készítették, ők meg eljöttek.
– Nem baj, apu. – szólt Peti a kapuban –Majd megnő és megérti, hidd el. Ne szomorkodj miatta!

De már oda lett a jókedvük.
Megölelték egymást az állomáson. Péter Pest felé, Pista meg hazafelé vette az utat.
Kótajba ment. Estére érkezett meg. Lámpát se gyújtva dőlt a poros, pókhálós, egérszaros ágyba. Tágra nyílt szemekkel meredt a sötétbe. Évára gondolt, Évikére. Meg Valira, akit meg ő várt, szívből, erővel és mégse úgy lett. Megutálta érte, már nem akarta várni. Nem akart már semmit. Fülében Éva hangja csengett. – „És eddig hol voltál? És eddig hol voltál? …hol voltál?”
Másnap elment a kocsmába. Két deci pálinkát kért, megitta. Nem is maradt tovább. Elvinni is kért egy üveg bort. Visszament régi házába, elkullogott a csűrbe. Fogott egy vödröt, kést tett bele, és az üveg bort, majd kötelet keresett. Sokáig turkált, mire meglelte, aztán elindult. Ismerte az egész környéket, erdőt, mezőt, falvakat. Tudta melyik házban ki lakik, hogy élnek, ki kinek a rokona. Csak őt nem tartotta számon senki.

Kiment az erdőre, ahol a legjobb gombát szokta szedni. Jó mélyen begyalogolt, ahol emberek nem szoktak járni, csak ha külön céljuk van vele. Sűrű tölgyes erdő, fácánokkal, nyúllal, ami télen jó fogás az éhes szájnak, s nagy öröm a hirtelen vadásznak. Most is látott fácánt, félénk kis tojó szaladt keresztbe előtte. A Nap sugara áttört a lombok feje fölött, fényt szórva a fák törzsein kúszó indákra, és az útra. Kis csapás volt ez az út, nem is igazi járásra való, csak a fák közti árnyékok meddő sivataga. Nem nőtt rajta semmi, csak az évtizedes avar gyűlt, meg gallyak, s alatta a rovarbirodalom. A legszebb fához ment, ami neki legjobban tetszett. Fogta a vödrét, kését kivette, és faragni kezdte a fa kérgét. Betűt faragott. „É”, majd a „V” betű jött, aztán az írás. „ Éva szeretlek! Apa” S aztán az évszám, 1979. Mikor kész lett, megnyugodva rágyújtott, és körbejárta a fát újra. Elővette a bort, a dugót bicskájával kihúzta, majd mind egy szálig kiitta. Kétszer vette le a szájáról az üveget csak. Harmadjára már üres volt a palack, hát messzire dobta. Vállára vetette a kötelet, és felmászott a fára. Hirtelen és erőteljes lendülettel ugrott, hamar elérte az első ágat. De ment tovább, magasabbra vágyott. Egy vezérágat talált fent a magasban, arra vetette a kötelet, furmányosan kitalálta. Jó erősen felkötötte a fára, aztán hurkot vetett a kötél másik végén, nyakába vágta, és leugrott. Nem jól sikerült az ugrás, vagy a hurok nem csúszott, de még sokáig fuldoklott. Ráért, hiszen ember nem igazán járt erre, szabadulni meg már úgyse tudott.
Testét is csak három nap után fedezték fel. A hiányát pedig talán soha.
Egy kislány talált rá. Nyolc esztendős, ki szüleitől szaladt beljebb az erdőben, hogy huhogással riassza majd őket viccből. De ő riadt halálra a haláltól, Halál Pistától, aki lengve recsegtette az ágat a feje fölött. A tervezett huhogásból velőtrázó sikoly nőtt, ahogy észrevette.

 Halál Pista teste duplájára duzzadt a nagy melegben, szagával rovarokat csalogatva. Szeme kidülledt, tán ragadozó madarak is megkezdték már, nyelve lógott, s ahogy a szél bejárta az erdőt, mint az inga, úgy mozgott a puffadt test, lengedezve.
Vége az első fejezetnek.Folytatása következik.

*************************
6. ÜNNEPI HANGULATBAN

KARÁCSONYI VERSKOSZORÚ : NAGY VENDEL KARÁCSONYI VERS- EGYVELEGE

ANGYAL SZÁLLT AZ ÉGEN KIS KARÁCSONY  LESZÁLLT AZ EST
 BABBA MÁRIA
Angyal szállt az égen, Kis karácsony,
Elsuhant csendesen. Nagy karácsony. Leszállt az est,
Lángot vitt kezében, Szép Karácson Csillag vezess,
Ragyogó fényesen. Jó Karácsony. Barlangja
Sütögetem Rejtekén
A kalácsom? Ébred a
Szent remény.
Volt-e pénzem Mellette áll már
Lisztre, sóra? A két szülepár
Édes mákra, Glória lengiát
Jó dióra? Baba mária
Dicső homlokát
A mákot a Kertben szedtem, Angyalok kara zeng,
A diót a Fáról vertem. Tömjén füstje száll
Pásztorok imáján át,
Dagasztottam József meghatva áll
Virradóra, Mária oldalán.
Hajnaltájban, Harsona hangjára felsír
Kakasszóra. Az isteni bárány.
Venyigével 2013.12.24
Befűtöttem, Szenteste
Kemencébe Karácsony esti gondolatok
Bevetettem.
Ha ki sült már
Ide véle,
Had osszam szét
Melegébe.
.............................................


SZENTESTE BOLDOGULJ
Karácsony este Szilveszter éjszaka van,
Angyalok szárnyán Holnap új évre ocsúdok,
Belopództam Mivel segíteni
A szobádba. Semmivel nem tudok,
Majdnem eltévedtem Csupán csak
A félhomályban. jónak vélt
Talán hívatlan Tanácsot adhatok
Vendéged voltam, Nincs a Nap alatt
Ajándékba Semmiféle új Titok,
Magamat hoztam. Csak annyit mondhatok:
Elbújtam! Boldogulj!
Én látlak tégedet,
Te nem láthatsz engemet. 2013. 12. 31. Szilveszter
Pedig itt vagyok  http://megszolalok.blogspot.hu/ (2013,) 
Veled
Ha keresnél,
Szívemet a
Fa alatt
Leled.
Csupán csak
Ennyit adhatok
Neked.
Örökbe.
2013. 12. 24. Szenteste

*************************
7. KARÁCSONYI HANGULATOK

JENEINÉ GÁTFALVI ÁGNES : Karácsonyi karcolat

Apró hópehely ficánkolt a felhőn, várta, mikor jön el az ideje. S hirtelen megérezte: 

Most!
Jeneiné Gátfalvi Ágnes
 Aztán már bucskázott is, keringőzött, kacagott a pici csillogó tünemény; fehér ruhája a fényben ezüstösen csillogott. A többi társával együtt boldogan táncolt a holdfényben. 
 Gyertek ti is!- intett fel a többi társának, akik még a felhőn várakoztak. 
 Ó, mi még nem mehetünk, a mi időnk holnap jön el.  Mi falura megyünk. Ott jobban szeretnek bennünket. Milyen a levegőben? 
 Nagyon jó! – válaszolta millió pelyhecske egyszerre vissza, s feleletük apró csengettyűk zenéjéhez hasonlított.
 Bukfenceztek, viháncoltak, míg le nem huppantak puhán az udvar macskaköveire. Egyre többen jöttek, míg az egész udvar egy hatalmas fehér dunyhához nem kezdett hasonlítani.  S jött a többi… millió… Az egyik hópehely rám kacsintott!
 Visszaintettem neki az ablakon keresztül. 
 Kinek intettél?- hallottam hirtelen a hátam mögött apukám hangját.
  Az előbb még Messzipapával egy állólámpa mellett pusmogtak, apró lakásunk szobájában, most mind a ketten rám figyeltek. 
 Egy hópehelynek köszöntem - feleltem.
 Erre elkezdtek nevetni, de még hogy! Papa csak úgy rázkódott a heverővel együtt. Hiába erősködtem, csak nevettek. Persze, ha valaki csak öt éves, azt nem veszik komolyan. Mint most ők ketten.
 Egy nagy hokedlin ültem, csak így kaptam szabad kilátást.
 Jól van, elhisszük. Sőt! – állt fel apu, s közelebb jött- Nemsokára találkozhatsz is vele! 
 Sétálni megyünk? De hiszen már teljesen sötét van. – fordultam az ablakhoz vissza.
 S tényleg, az udvart csak a lakásunkból kiszűrődő fény világította meg. Kintről halk hangok szűrődtek be a szobába. 
 Kész van az én csepp unokám?- Messzimama kukkantott be hozzánk, s a fahéj meleg illata vett körül; persze, hisz anyu megint sütött. 
 Megyek!- kiáltottam.
 Aztán hirtelen megpördült háromszor a szoba, majd a feje tetejére állt, s végül minden összement. Ha a papa nyakába vett, a szoba mindig eljátszotta velem kis furcsaságait. Messzipapa volt az egyetlen a családban, aki igazán magas volt.  Ő óriásként emelkedett ki közülünk. Mint egy hatalmas, puha, kicsit kopasz óriás.
 Papa szabó volt. S ezt helyénvalónak is tartottam, hisz a műhelye csupa olyan kincset tartalmazott,  amit csak óriások tudnak megmozdítani. Számomra mesebolt volt:hatalmas, szénnel fűthető vasalók otthona, s az ollóké, amelyet csak két kézzel tudtam megemelni. De a legszebbek a gyűszűk voltak.  Igazi, régi, cirádás darabok; jobb hijján süvegnek jó mind. 
 Merengve öleltem át papa nyakát, fejem fejére hajtottam.  S míg a szoba lassított, szusszantam egyet. 
 De az idő nem állt meg!Hopp, le a földre. Föl a cipő, kabát, kesztyű, kötött sapka, hosszú leffentyűvel.  Természetesen csíkosat. Csak azt szeretem!
 Pici, csíkos manóként tűrtem, amint mindent rám adtak.
 „-Ma tehetetlen vagyok. Valami szorít belülről, de nem tudom miért? Nem emlékszem!”- futott át az agyamon.  
 Mamával egymást kézenfogva kiértünk pillanatok alatt az utcára. Szerettem vele sétálni. Pici volt ő is; elégnek bizonyult csak keveset nyújtanom a kezem, elértem az övét.

 Néma béke volt az utcákon. Lábunk alatt ropogott a hó, leheletünk hangos szuszogással hagyta el az ajkunkat.  S mégis, míg az udvarunkon a hó csendesen, misztikusan pihent, addig itt kint ficánkolva lármáztak a csillogó kristályok.  A lámpák sárga fénye arannyá festette a hópelyheket, s csilingelve tovább hullottak az utcákra. Kőre, cégtáblára, egymásra. 

„- Ezért szeretem a telet, jobban, mint bármi más évszakot.  Tiszta fehér s betakar, mint a dunnám este, ha anyu beterít vele.”- gondoltam magamban.  
 Ahogy lépegettünk egyre kintebb és kintebb, a körút felé, az úgy hívogatott egyre inkább. „Ha felemelem a fejem az égre nézve, olyan, mintha repülnék felfelé.  S ha becsukom a szemem, orromban érzem a hó illatát.” 
 Hirtelen megálltunk. Felpattant a szemem, s minden kérdés ami ma felmerült, választ kapott. A Kirakat előtt álltunk, mely mint fényes üveggömb csalogatott. Orromat az üveghez nekinyomva néztem az álomvilágba, oda túlra. Csak egy halk „Ó” fért ki belőlem, egyből teljes homály fedte be a kilátást. 
 Apró gyerekszoba mutatta magát, mint az igazi lakás. Szépen faragott székeken babák pislogtak: fürtösek, mosolygósak; előttük teáskészlet csillogott. Játék mackók piros masnival utaztak egy díszes vonaton, mely keringett a szoba közepén. Gyönyörű, színes mesekönyvek tátogtak rám; festékkészlet( Ó, de jó volna!). Az egyik sarokban egy manó üldögélt, kék-zöld ruhában, hosszú kunkori cipőben, kezében harangvirág volt. Orra is, szája is kunkorodott, mint a cipő. A mennyezetről, hatalmas üveggömbök lógtak; piros és arany színben. A fény meg-megvillant rajtuk.
Hát nem gyönyörű?- suttogtam. 
 Mama egyetértően bólintott, s lassan elindultunk haza.
  „Igen, szenteste van! Ez az érzés, ami ma feszített. De tudom, hogy a Jézuskától soha nem kaphatok ilyen szép ajándékokat.  Nem mintha nem lennék jó, de anyuék szerint a Jézuska nálunk szegényebb.” 
 Én soha nem gondolkoztam ezen mélyebben.  S akkor sem tettem, mert mama belekezdett egy történetbe. (Valódi történeteket mesélt mindig, soha nem fogyott ki belőlük.) 
Elmesélem az egyik karácsonyunkat, jó? Tudod, mikor gyerekek voltunk, ott lent Hajdúböszörményben is járt a Jézuska. De aztán jött a háború, s szegény nem tudott meglátogatni bennünket. Édesanyám azt mondta, a mi dolgunk aznap széppé varázsolni az estét.  Az iskolában tanultunk ajándékokat készíteni, s mire eljött a szenteste, minden készen állt. Előző években pár ágat vittünk be a szobába, de az az ötletünk támadt, hogy a pici fenyőfát díszítjük föl, ami a kert elülső szegletében állt. 
 De ott most egy hatalmas fenyőfa áll!- csodálkoztam. 
 Az volt az, csak megnőtt! Kifényesítettünk pár almát, dióval, papírgömbbel öltöztettük fel a fát. Masnikat kötöztünk rá, s olyan szép lett, hogy napok múlva is jöttek a szomszédok nézni.  De másnap hatalmas meglepetés ért minket! Leesett éjjel a hó, s betakart mindent.
Mama mesélt,  közben haladtunk és már rég elfelejtettem a csillogó kirakatokat, a szebbnél szebb játékokat. Ez a történet sokkal szebb volt annál.
  Közben hazaértünk. Udvarunk, ha lehet, még elvarázsoltabb lett. A lakásokban kialudtak a fények, csak valami pislákoló, haloványság vibrált valahonnan. 
Mama nézd! Sötét van nálunk. Lehet, hogy idén nem jön a Jézuska? 
Az ajtón belépve még gyorsabban kapkodtam le magamról a kabátot, mint ahogy anyuék rám adták. Együtt léptünk be a szobába. Hirtelen ezernyi csillag gyulladt ki, s ott álltam egy gyönyörű  fa alatt. Ágain piros almák, szalagok, diók, s gyertyák fénylettek. Ők( a felnőttek) énekeltek, de én csak vigyorogtam, mint egy töklámpás.  Csak percek múltán jutottak eszembe az ajándékok. Egy gyönyörű mesekönyv, ami nem hatalmas, mert pont elfért a kezembe. S az utolsó csomagban… Ó… a festékkészlet, három ecsettel!
 „ Boldog vagyok.” 
Később lefekvéskor anyukám rám terítette a dunnát. Messzipapa monoton horkolására megnyugodtam, s lassan lemerültem a tenger-dunna aljára. Még egy utolsó pillantást vetettem a karácsonyfára.  Mosolyogva tettem vissza fejemet a párnára, de csukott szemhéjam mögött is láttam a pislákoló fényeket. Apró gyertyalángocskákat, egyre halványabban…halványabban… halványabban…


********************************
 „Valahonnan az agyam legmélyebb pontjáról halk hangokat hallok.” (Fel kéne kelni!)  

 Ahogy kinyitom a szemem, furcsán érzem magam, pedig ez a szobám. Lelököm magamról a dunnát, s lekászálódom a galériáról. A sötétítőfüggönyömet széthúzom, s hirtelen vakító fehérség tölti meg a szobát.
 Hát mégis fehér karácsonyunk lett!
 A konyhából meleg fahéjillat száll, körülvesz, beburkol. 
Hisz anyu megint süt... 
 A konyhaasztalnál Messzimama ül, még nagykabátban. Nemrég érkezett csak meg, hogy az ünnepeket együtt töltsük. Odamegyek, megölelem. Képek rohannak meg a múltból, nagyon régi képek, lassan tizenhárom évesek.  Azóta sok minden történt. A pici lakásunk eltűnt. Messzipapa elhagyott minket régen.  S már messze jár. A Jézuskával idén ő is meglátogat minket. Hirtelen elfog egy érzés” Nem szabad!”- gondolom. De érzem, mama is erre gondol. A régi estékre, ünnepekre.  Néhány mozdulat, illatok, amik elmúltak, s soha nem jönnek vissza... 
 Csak néha, így karácsony táján!  

............................................

JENEI ANDRÁS

KEDVES VENDEL!

KARÁCSONYI ajándékként elküldöm neked azt a linket , amit én küldök neked és minden olvasónak. Ez a link örök, s nem szűnik meg soha.
Magáért beszél és Szabó Gyula mondja el Ady Endre Karácsony című versét.
Nekem ez az igazi hangulatot adja, s mivel én nem nagyon írok
karácsonyra semmit, ezt adom mindenkinek sok szeretettel!
András.
*************************
8.BEAT MÚZEUM

BOLDOG KARÁCSONYT  - JOHN LENNON ÉS YOKO ONO

A Beatles zenekarról, mint az első olyan zenekarról, akik klasszikus beatet játszottak, egy másik alkalommal értekezünk majd.
Az egyetlen együttesről, akiknek mindegyik dala világsláger lett.
John Lennon és Yoko Ono
Lennont 1980- ban lőtte le egy őrült, aki híres ember szeretett volna lenni.
Sikerült neki.
Ki gondolná, hogy már több mint harminc éve halott a liverpooli fiú.
Most egy szép  karácsonyi dalával emlékezünk rá, és feleségére, aki még mindig ápolja a klasszikussá vált dalokat, és John emlékét.
Egy magyar változat..
John Lennon dala, Kulka János és Malek Andrea énekli:
Hát boldog karácsonyt!
S az eredeti felvétel..

Köszönöm a közös élményt.

*************************
9. ELBESZÉLÉS

ÁCS NAGY ÉVA: A bátor kislány

( Találkozásom Télapóval)


Rég volt, valamikor a 70 es évek elején, de jól emlékszem, 5 testvéremmel nevetgéltem, játszottam azon az estén, már nem tudom mit, de jól éreztük magunkat! Tudtuk, hogy ma jön a télapó, kint esett a hó, a város már ünnepre készülődött! Mi még igazából sosem találkoztunk a télapóval, kipucoltuk a csizmánkat,kitettük az ablakba, reggelre úgyis benne lesz az ajándék! Azért izgatottan vártuk a reggelt , mit kapunk és mennyit, alig aludtunk, anyu nem bírt velünk!
Nos, azon az estén anya vacsorát főzőt, apu a szokásos híradót nézte, mi meg rosszalkodtunk! Tesóim engem cukkoltak, én vékony , ügyetlen kislány voltam, könnyen megtaláltak, semmiben sem jeleskedtem, nem tudtam fára mászni, biciklizni, fütyülni, és úszni sem, szóval semmit! De nem vettem komolyan őket, tudtam ha valaki bántana rögvest mindre számíthatok,úgymint mikor érett a cseresznye, megkönyörültek rajtam, és mindig szedtek, vagy dobtak le nekem, igaz keservesen de a fatörzséig eljutottam! Ha az utcán mentünk, összevertem a bokámat, rögtön elestem, a Balatonon meg sipákoltam, ha beledobtak a vízbe, mert féltem, hogy megfulladok! Azért később sosem bántottak, elfogadták azt, hogy nekem nem megy, nem is erőltették többé. Azon az estén, hirtelen kopogtak, mi nem hallottuk, apu nyitott ajtót , anyu is meglepődött, ott állt vele szemben a télapó! Minket keresett, szüleim behozták a gyerekszobába, ahányan voltunk, annyi felé bújtunk!! Olyan nagy csend és ijedség keletkezett , én hallottam a tesóim és a saját szívdobogásomat! Ilyen jók mi sosem voltunk az tuti! És mikor megszólalt mi szólni sem mertünk! Beszélt nekünk, de csak hallgatunk, nem is tudom, hogy mit mondott, de egyszer csak azt kérdezte, hogy mondana-e valamelyikünk neki verset? Senki meg sem mozdult,és akkor hirtelen nem tudom mi történt velem, de előbújtam a bátyám háta mögül, és megszólaltam,Télapó, én tudok!! Apró,vézna, szöszi kislány voltam , de akkor hirtelen óriás lettem, és bátor!! Félénkségem eltűnt percek alatt. Télapó mosolygott rám,mondd csak kicsim, hogy hívnak? Éva vagyok, és most kezdtem az iskolát! Szeretsz tanulni? Igen, de a verseket nagyon szeretem, szeretek szavalni! Akkor szavalj kincsem, a tied lesz a legszebb ajándék! Behunytam a szemem, talán ott lebegett előttem az ajándék is, nem tudom , de zavart voltam, és a télapónak húsvéti verset mondtam! Nevetett, ezt nagyon szép volt, de én nem a nyuszi vagyok, de mivel bátor voltál, megérdemled az ajándékodat! Kihúztam magam, büszke is voltam magamra, meg nem is, testvéreim szintén így éreztek, persze kaptak ők is ajándékot, de a mai napi emlegetjük ezt az én bátor tettemet!! Jó volt veled találkozni Télapó, még most is várlak,ősz fejjel is, várom a csengő csilingelést,a hó esést, az ünnepi készülődést!!
*************************
10. HANGOS VERSEK

MÁTYÁS RITA  TOLMÁCSOLÁSÁBAN, SZILVESZTER HANGULATÁBAN...

Nagy Vendel: Angyal szállt az éjben...


Nagy Vendel: Betlehemi történet...Mátyás Rita: Karácsony éjjel...Nagy Vendel: BUÉK...Nagy Vendel: Részeges szilveszter hajnalán...Mátyás Rita: Szilveszter éjjelén.................................................

S most hallgassunk bele a Guszti rádió adásába.

ADVENTI VÁRAKOZÁS.. ILOSVAY GUSZTÁV  ELŐADÁSÁBAN

*************************

11. ÁLLATI KALAND

KUSTRA FERENC: A PIKNIK

  Barátnők voltak már gyermekkoruk óta. Charlotta Williams, Linda Hamilton és Nova Miaó. Nova volt a legszebb. Amerikai apja és vietnami anyja volt. De 17 évesen, mind szépek voltak.
  Együtt jártak, piknikezni, mint ma is. Így vasárnap délelőtt, a mise után nekiindultak a városka melletti hegynek Williamsék terepjárójával. Általában estig maradtak. Ezek a szabadban eltöltött vasárnapok mindig feltöltötték őket, lelki és fizikai erőt öntött beléjük, a hét közbeni tanulmányi versenyhez. Ők hárman voltak az elsők, az osztályban. Egyformán jók voltak, egyetemre készültek. Charlotta orvos, Linda mérnők, Nova geológus akart lenni.
  A szabadban elköltött bőséges ás finom ebéd után Charlotte és Linda menetrend szerint nekifogott az ebéd utáni szundikálásnak, Nova meg sétálni ment és kőzeteket gyűjtött. Ez volt a hobbyja.
Induláskor Charlotte mindig úgy búcsúztatta:
- El ne tévedj.!
Míg Linda utána szólt:
- Siess vissza.!

  Nova óvatosan nekivágott a hegynek. Lassan haladt, hogy mindent lásson a földön. Meg azt is mondták, hogy vigyázzon, mert ugyan sokévente ritkán, de előfordul erre medve is. Ő még soha nem találkozott a szabadban medvével. Már egy órája haladt előre a hegy oldalán és a nála levő kis bőrtáskába szedte a köveket. Majd otthon szortírozza, jobban megnézegeti őket.
   A mélységes csendet csak az erdő szokásos zajai törték meg. Mégis valamiért, - ő sem tudta miért - félni kezdett. Olyan magányos volt ebben a nagy rengetegben. Megállt. Erdőjáró lévén tudta, ha percekig mozdulatlanul áll és erősen figyel, az érzékszervei jelezni fogják, hogy van-e veszély és merre. Pár percig meg sem mozdult. Nyitott száján lassan, mélyeket lélegzett. Így jobban hallott és vérébe is több oxigén jutott. Stressz helyzetben ez igen fontos. Semmit nem érzékelt, de a veszély valahogy egyre tapinthatóbbá vált. A szervezete kezdte az adrenalint szétáramoltatni a testébe. Nem volt ideges, de feszült lett.
   A középiskola hosszútávfutó csapatának volt a tagja. A versenyek előtt szokott hasonló feszültséget érezni, de ez megfoghatatlan volt. Nem mozdult. Tudatosan ellazította az izmait, hogy az izomtónus ne okozzon felesleges feszültséget, és közben mélylégzéssel nyugtatta az idegeit. Valahogy érezte, a veszély előtte van.
   Megfordult és visszaindult. Pár lépés után kocogó tempót vett fel. Ugyan lassan jött el a többiektől, de azért 1 óra járásra volt. Megfelelő táv volt még edzésnek is. Csak folyton fákat, bokrokat kellett kerülgetnie. Kocogás közben nem hallotta jól, hogy milyen zajok veszik körül, főleg, melyen a zaj mögötte. A joggingja műszálas anyagból készült, ami a fákkal, gallyakkal, levelekkel történő érintkezésnél suhogó- sivító hangot adott. Erősen figyelt a légzésére. Meg kellett tartania a lassú légzést, mert ha elkezdi kapkodni a levegőt, nem fog jól futni és a megnőtt feszültség miatt elkaphatja a pánik is.
   A táj ismeretére alapozva, úgy gondolta, hogy már táv felét megtette. Megnézte az óráját, már 12 perce kocogott. Egy pici tisztáson megállt. Mozdulatlanul figyelni kezdett, de csak a szokásos zajokat hallotta.
   Nekilódult és bevágott két sűrű bokor közé. Az elől lévő jobb lába sípcsontjában éles fájdalmaz érzett, mintha tűt szúrtak volna bele. Leblokkolt és lenézett. Kígyó marta meg. A hüllő eltűnt a bokor alatt. Felhúzta a nadrág szárát. A sípcsontja közepén ott volt a két tűfog helye. Mindkét lyukból pici vér serkedt.
 Leült, hogy megpróbálja a mérget kézzel kinyomni.
 
Ekkor meghallotta a csörtetést a háta mögött. Nem lehetett 30 yardnál messzebb és felé tartott. Medve, villant át az agyán. A feszültség, ami a levegőben volt, most testesült meg.
Felugrott és teljes erőből futni kezdett. Ijedtében nem figyelt a lépései ütemére s a lassú légzésre sem.

- Mi lesz, ha a kígyóméreg hatni kezd- gondolta, de nem tudott választ kreálni. Futás közben is hallotta maga mögött a csörtetést. Úgy érzete, egyre közelebbről hallja. Tényleg medve volt, vészjóslóan ordított egy nagyot és úgy tűnt, hogy fokozza az iramot a zsákmány után.

   Nova tudta, hogy már csak 500 yardra lehet a többiektől, amikor úgy érezte, hogy a jobb lába kezdi az engedetlenséget. Kezdett úgy fájni neki, mint amikor nagyon elzsibbad és próbálja mozgatni. Úgy vette észre, mintha a lába helyett csak fájdalom lenne. Lassult a futása, már kocogásnak sem illet be.
   Charlotte, Linda, - visítva kiabált- egy medve üldöz, szálljatok be a kocsiba! Ekkor már 300 yardra volt a nagy juharfától, amely alatt piknikezni szoktak.

  A csörtetés mögötte nem közeledett, de jött.

- Biztos a medve is kifulladt- gondolta. Siralmas volt a futása, hogy könnyítsen magának, ledobta a válláról a táskát. Talán 100 yardra volt a nagy fától.
- Nova siess, fuss, halljuk, hogy itt csörtetsz-, kiabálták vele szemben a lányok.
- Charlotte, indítsd a kocsit- kiabált vissza Nova. Már csak 50 yard volt a többiekig. Futni már nem tudott. A lábát már nem érezte, az önálló életet élt.
- Utolér- villant át rajta és ez újabb lökést adott neki. Azt hitte, még hangosan tud kiáltani:
- Lányok, segítsetek-, de ez már nem volt igazi kiabálás, a félelme, a fájdalom már úgy elszorította a torkát.

Hirtelen meghallotta, hogy mögötte megállt a csörtetés.

- De jó, hogy eldobtam a táskát- gondolta.
- Lányok! Segítsetek-, de már alig jött ki hang a torkán.

   Még kb. 10 lépés volt a tisztás széléig. Már sántikálni sem tudott. Elölről meghallotta, hogy a kocsi motorja beindul, ugyan akkor elkezdődött a csörtetés. Még 5 lépés a bokrok között, amikor meghallotta a kocsiajtót csapódni. A motor tovább járt, de közelről meghallotta Linda hangját:
- Nova szólalj meg, jövök érted.
 Egy utolsó sikításra tellett az erejéből és összeesett. Kúszni kezdett, a kezeivel segítve magát előre. Előtte szétnyílt a bokor és Linda odaugrott. Erős lány volt, atletizált is, de súlylökő volt. Hóna alatt felkapta Novát és a két bokor között, kirántotta a tisztásra.

Grizzly medve
  
 A kocsi kb. 20 lépésre állt. A piknik kellékei mind ott voltak a földön. Charlotte kiugrott és kinyitotta a kombi autó feléjük eső, két jobb oldali ajtaját. Eléjük szaladt, a másik oldalon elkapva Nova karját. Közös erővel futni is tudtak.
Nova már nem tudott magáról.
Szinte futás közben belökték a magatehetetlen testet a hátsó ülésre, amikor mögöttük egy óriási grizzly kicsörtet a tisztára.

Szerencséjükre a lélekjelenlétük nem hagyta őket cserben, mint a ketten a jobb első ajtón ugrottak az autóba. Charlotte átcsusszant a kormányhoz, amikor a medve odaért.
Óriási volt. A kocsi mellett felállt, az csak a derekáig ért. A mancsával egy velőtrázó ordítás kíséretében ráütött a kocsi tetejére. Bele a napfény tetőbe. Az elől ülő két lány között, minden tiszta üvegszilánk lett és benyúlt egy óriási szőrős mancs, akkor körmökkel, mintha ujjai lettek volna.

- Gázt!- ordított Linda. Charlotte teljes erejéből lenyomta az automataváltós kocsi gázpedálját. A kocsi nekilódult, a mancs eltűnt.
Újabb velőtrázó ordítás, de a kocsi füvet, követ, földet kaparva nekilódult.

  A kórházban azt mondták, ha Nova 15 perccel később kapja meg a szérumot, akkor belehal a kígyómarásba. Szerencse, hogy ilyen barátnői voltak, 2 hónap múlva újra edzésbe állhatott.
Mindez már csak rossz emlék volt, amikor hírt kaptak, hogy a vadászok kilőtték a nagy medvét. Biztos az övék volt, mert a bal első lába el volt törve.

VÉGE.
Vecsés, 1997. február 1.
*************************
12. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

SOPONYAI MIHÁLY ROVATA: DIÓ

(Juglans regia) 
Eredet, botanikai leírás

A balkáni eredetű közönséges dió a diófafélék (Juglandaceae) család tagja, a közismert gyümölcséért termesztett, impozáns méretű, akár 20 m magasra is megnövő fa. Könnyen felismerhető a sima, világos kérgéről és a levélszáron ülő 5-9 nagy méretű leveléről. Gyümölcsét, a diót zöld burok veszi körül. A mérsékelt égöv alatt mindenhol termesztik termése és olaja miatt.
A népi gyógyászat korábban felhasználta a szárított termésburkot, és a diótöréskor nyert, a termésben található közfalat, amelyekből főzet készült.


Hatóanyagai
A teljesen kifejlődött, megvastagodott szövetű, a szárról lefosztott szárított levélkéi adják a drogot (Juglandis folium), amely többek között juglont, hidrojuglont, cseranyagokat, flavonoidokat, illóolajat tartalmaz.
A dió termésében számos vitamin és ásványi só található: magnézium, foszfor, vas, kálcium, cink, B9, B6, E és A vitamin.

Története
“A dió a magyarok szent fája, számos magyar legendában szerepel. A bölcsesség, az erő szimbóluma, termésének alakja miatt a kozmosz és az emberi agy jelképe. Levelei növekedés gátló vegyületeket építenek fel, ezeket az eső lemossa a talajra. Így gondoskodnak a diófák arról, hogy lombkoronájuk alatt ne nőjenek, szaporodjanak saját gyermekeik. “ (Jéki László: A bölcs diótól a pesto mártásig)
Valóban, a diófa alatt nem nő meg más növény: a levelek lehullásakor felszabaduló juglon több hónapig marad a talajban, mielőtt elbomlik, mérgező más növényekre.

Gyűjtése
Gyógynövényként a zöld burkot, sőt magát a termést is használják, gyógyteát azonban a levélből készítünk. A diólevelet június végétől augusztusig gyűjtjük, olyankor, mikor már szép sötétzöld a színe, de még nem jelennek meg rajta a rozsdafoltok. A leszedett, ép, nem foltos leveleket megszárítjuk, összevágjuk, szellős, száraz helyen tároljuk. 4-5 kg friss levélkéből lesz 1 kg száraz drog.

Gyógyhatásai
Hagyományos felhasználása: tonizáló, stimuláló, emésztést elősegítő és salaktalanító. Ezért ajánlják angolkórra, nyirokrendszeri betegségekre, tüdő-és csont tbc-re. Jól megfigyelhető hatása van az emésztőrendszerre és az izomzatra. Vértisztító, serkenti a máj tevékenységét és a vérkeringést. Antibiotikus hatása régóta ismert a népgyógyászatban. Vidéken a lépfenét is kúrálták vele. Cukorbetegségre azért hatásos, mert szabályozza az anyagcserét, csökkenti a vércukrot, enyhíti a szomjúságérzetet, csökkenti a vizelések számát és megakadályozza a szövődmények kialakulását. A levelek összehúzó hatásúak, ezért enyhe hasmenésre és gyomorhurutra, emésztési problémák esetén használják. Vérzések csillapítására, a láb vérkeringésének javítására is hatásos.
Gyomor-és orrpolip gyógyításában kiváló eredményekről számolnak be azok, akik használták. A népi gyógyászat ősidők óta használja rák ellen.

Felhasználása
Gyógyteát forrázással készítünk belőle. Naponta 2-3 csészével igyunk gyulladáscsökkentésre, belső vérzés csillapítására, nyirokrendszeri betegségekre, gyomorhurutra. Legjobb reggel éhgyomorra meginni, de egyéni érzékenység esetén ihatjuk étkezések között. Emésztésre alkalmanként étkezés után. Salaktalanításra, vértisztításra naponta egyszer. Cukorbetegek víz helyett igyák. 6 hetes folyamatos fogyasztása után tanácsos egy szintén 6 hetes szünetet tartani. Szünet nélkül is iható heti 2-3 csészével.

Külsőleg nőgyógyászati problémákra (fehérfolyás, méhgyulladás), ekcémára, tejallergiára, korpára és hajhullásra, visszérsebekre, szemhéj duzzanatra, mandulagyulladásra és fekélyes sebekre használják. Angliában fejtetű és atka ellen használták megelőzésre.

Orrpolip esetén az orrba felszívott diólevél tea hatásos.
Kéz-és lábizzadásra, rovarcsípésre, napszúrásra, bőrgyulladásra, égési sebekre és kiütésekre jó még. A diólevél fürdő simává és rugalmasság teszi a bőrt, csökkenti a viszketést.

Gyógyítja a diabéteszes lábon keletkezett fekélyeket, sebeket. A cukorbetegség egyik szövődménye a fekélyes láb, melynek oka a keringési zavar, az elégtelen vérellátás. A súlyos fekély továbbterjedésének megakadályozására egyetlen mód marad: a láb amputációja. Elkerülhető, ha a kialakult sebet diólevéllel kezelik. Mosogassák a fekélyes lábat térdtől lefelé diólevélből készült jó erős teával, illetve dörzsöljék bele a bőrbe. Egy másik módszerrel is hatékonyan gyógyítható a fekély: a leforrázott diólevelet tegyék a nyílt sebre. Napi 3-4-szeri kezelés már egy pár héten belül látványos eredményt hoz.
A szem külső mosogatása a diólevél teájával oldja a szemfenéken lerakódott plakkokat, javítja a látást.
Soponyai Mihály.
 *************************
13. VERSRŐL VERSRE

 MEZŐSI GYÖRGY MIKLÓS : Karácsony Ünnepére


K.risztusunk Földre született ma közénk!
A. csoda megtörtént, kis újszülöttként.
R.emény, Szeretet és Hit, Ő maga jött!
Á.ldott Mária az asszonyok között!

Cs.illag jelent meg az istálló fölött,
O.tt hol Édesanyja világra hozta.
Ny.ugszik jászolágyon jószágok között.
Ü.de szénán, szalmán, gyolcsba takarva.

N.apkeletről bölcsek jöttek hódolni
N.eki, a csillagot  híven követve.
E.zt a Bibliában lehet olvasni.

P.ici koromtól családban felnőve
É.n is hiszek a megváltó Szeretetben,
N.ekem is Uram a Szentháromság Isten!

I.de a Földre születtem én is,
G.ondoskodó, szerető családba.
A.ztán engem is Idősotthonba
Z.árt Sátánnak gonosz praktikája.

Sz.iget ez, amelyre bennszülöttnek,
E.mberek öregkorban kerülnek,
R.eménynélkül összemarakodnak.
E.gymásra vádlóan mutogatnak.

T.alálunk itt mozgáskorlátozottat,
E.gészségkárosodott fiatalt is,
T.ávoli szabadságról álmodoznak.

B.énán, betegen együtt várnak mégis
E.lcsendesedve, percre visszanézve,
N.apodra, szentséges szeretetedre!  

Gödöllő, 2014. november 16.

..........................................................

ADAMECZ LÁSZLÓ: Mennyből az angyal…napjainkra

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
ma ehhez emberek mit szólnátok?
Pásztorok, pásztorok,
polgárok, polgárok.
Hogy Betlehembe sietve menvén,
bizakodva, remélve, Őt félvén,
lássátok, lássátok,
várjátok, várjátok.

Istennek fia, aki született,
a tied terhességből érkezett,
Jászolba, jászolba,
városba, városba.
Ő lészen néktek üdvözítőtök,
Ő lesz reményetek, gondviselőtök,
valóban, valóban,
álomban, álomban.

Mellette vagyon az édesanyja,
ahogy párod övét ölbe tartja,
Mária, Mária,
jó anya, jó anya.
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik,
ágyában fekszik, karodban nyugszik,
Szent Fia, Szent Fia,
Te Fiad, Te Fiad.

El is mennének köszöntésére,
ahogy véreid egy megtisztelésre,
azonnal, azonnal,
maholnap, maholnap.
Szép ajándékot vivén szívükben,
kis ruhát, játékot, jókedvükben,
magukkal, magukkal,
markukban, markukban.

A kis Jézuskát egyenlőképpen,
fiadat szeretik mindenképpen,
Imádják, imádják,
imádják, imádják.
A nagy Úristent ilyen nagy jóért,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért,
Mind áldják, mind áldják.
Mind áldják, mind áldják.

Adamecz László
+36/70- 235- 2733
http://lelekmuzsikusok.googlepages.com
Tatabánya, Léleksegítő alapítvány
www.leleksegito.hu

............................................

Gerencsér Hajnalka: ADVENT

Advent ELSŐ vasárnapján,
Boldogság mindenki  arcán.
Barátok és családtagok,
Ülik körül az asztalod.

Az adventi koszorún az első gyertya
Reményt, fényt hoz a mindennapokba.
A lángja maga a szeretet,
Mely sok lelket megmelenget.

A MÁSODIK vasárnapon
Két gyertya ég a koszorún.
Fény csillan a kis gömbökön,
Lelkünk szépül örömökön…

A HARMADIK vasárnapon
Három gyertya és koszorúnkon.
Egyre izgatottabbak az emberek
Várják az áldott ünnepeket.

Jézuskának a sok levél,
Ilyenkor rég már útra kél.
A család apraja és nagyja
Lelkére a legszebb ruhát adja.

A NEGYEDIK  vasárnapon
Négy gyertya ég a koszorún.
Küszöbre ért már KARÁCSONY,
S teljesül sok gyermekálom!

.................................................

 Biró Melinda: Ablakomból

Ablakomon csipkés jégvirág
Szívemben tündököl a napsugár
A távolban hólepte fák
Isten kezétől,minden imává vált
E szép imában ott rejtőzik
Egy titkos, emberi vágy
.................................................

FELLNER ISTVÁN: ELSŐ GYERTYA LÁNGJA...

voltam hol remegő kézzel
lobbant,
hol kíváncsiság tipegve várta,
ámuló szemek, zsibongás
kísérte,
s hol csend, mi gyújtott
várakozást,
voltam zajos tereken -
csendes pusztában, hol állatok telelnek,
gunyhó mélyén,
jegesedő tó partján
zubogó mellett,
cseppkövek alatt, barlang mélyén,
e láng ott volt - ott van,
kicsit szédelgőn, enyhén melegen,
ahol nem zavarja lég -
egyenesen peckesen,
fagyos kezek védik utcákon, tereken,
de melegsége - s a várakozás -
szépsége -
dereng arcokon, szemekben,
benned - bennem…

.................................................

CSOMOR HENRIETT: Idegek  harca

Álnokul tőrbe
csal az ideg.
Agyamba elviselhetetlenül
tombol a tehetetlenség.
 
Képtelen vagyok
ellene tenni.
Teljesen bekebelez
szinte felfal.

Tűz golyóként
Indul el. Szalad 
Egyre csak
szalad. 

Kínomba már
sírok. Megoldást
 a Problémámra
nem találok.

Csalódást neked
nem okozók.
Félelem
Uralkodik rajtam.

Vidd el nyomasztó
éjszaka testemről a 
rágódó idegeskedést.
Virrad már, eső koppan az ablakon.

Esős reggel Meglepetést
Hozott. Technika ördöge
újra szépet  mutat. 
S  Jó messzire száll. 

...............................................

KANCZLER ANNA

1. Fények

Süvít a napszél,
ajándéka Sarki fény:
égi tünemény...
 
2. Teremin

Fizikus dúdol:
rezonálnak hullámok
Sejtelmes hangon.

3. Badacsony

Sirályok, hajók,
Sült hal illat a parton,
s hordós borfolyó...

4. Diétázom

Fejemben komor
gondolatokkal gyomrom
üresen korog...

5.  Macik

Meleg barlangban
bozontos medveanya
nevel bocsokat.

6. Karácsony

Sűrűn hull a hó,
fehér lesz a karácsony.
Ha nem: fekete...

Cseppnyi átalakítás után:

Süvít a napszél,
ajándéka Sarki fény:
égi tünemény...

Fizikus dúdol:
hullámok rezonálnak
sejtelmes hangon.

Sirályok, hajók,
sült hal illat a parton,
s hordós borfolyó...

Fejemben komor
gondolatokkal gyomrom
üresen korog...

Meleg barlangban
bozontos medveanya
nevel bocsokat.

Sűrűn hull a hó,
fehér lesz a Karácsony.
Ha nem: fekete...
 .............................................

HORENKA ERIKA: Újév váró

Szilveszter napja van ma,
az óév utolsó napja,
pár óra és türelem,
egy reményteli új évre ébredhetsz!
Gyorsan ébredj és nevess,
hogy legyen időd mindenre,
hogy a karneválba odaérhess.
Barátok és pezsgő vár,
szilveszterkor lencse és virsli dukál.
Ne feledd a számadást,
MIT ÉRTÉL EL ÉS MI VÁR!
Ne tégy könnyelmű fogadalmat,
csak olyat ígérj, amit meg is tarthatsz!
Búcsúzon az óév,
jöhet már az Újév!

hétfő, 2013. december 23.

....................................................

Gyöngyösiné Csötönyi Ágnes :  Szeretem...
 
Szeretem a tiszta ízű csókokat....
szeretem az igaz szavakat.
Az álmodni vágyókat,
a másokért kiállókat.
A gyengéket, a sírni tudókat
az erőseket gyengédnek látni
 
Szeretem a vigaszt nyújtókat.
A hatalmasokat imádkozni
Istenhez,mikor senki sem látja.
Reményt gyújtani a szívekben
s boldogságot a szemekben
 
A Hajnallal felkelni,
Csillagokkal együtt ragyogni,
a végtelen tejúton sétálni
S minden embert,emberként szeretni
 
Szeretem a szeretőket,
az álomba szenderedőket,
Szeretem a vasláncot széttépőket-
a szabadságért-
s hamis aranyra nem cserélőket
 
A boldog ,békés karácsonyt,
hol együtt a Szent Család
Szeretem a csüggedőket,
s fejüket büszkén felemelőket
 
Szeretem a kisdedeket,az édesanyákat
s az ártatlanokat
Az egymásba fonódó kezet,
a meghitt beszélgetéseket....
A pénzlesőket-időmilliomosnak látni,
kik a  növő virágra rácsodálkoznak
 
Szeretem az őszinte szót.
Ki azt mondja mit gondol,
és azt gondol,mit érez,
mi legbelül van,
s a szívét nyomja,
még akkor is ,ha fáj...
de igazat mondani muszáj ,muszáj

*************************

14. VÉLEMÉNYEM SZERINT  -  OLVASÓINK ÍRTÁK

Kedves Vendi!
Az újságod újfent  nagyon jó lett! Büszke lehetsz rá! Élveztem a könyved Haiku csokrokkal teli részét! Én a magam részéről szeretem őket. Tetszettek a novellák( Árvay Marika, és Kustra Feri) is. A magazinban is érezni már az advent leheletét. Az év legnagyobb ünnepére, már szépen hangolódik az újság . Nagyon tetszett Szluka Lidia énekei dalai! A beat múzeumban is örökifjú dalok csendültek fel.  Lehet, hogy a karácsonyi számban még csillagszórók is szikráznak majd a karácsonyfa alatt? Én már semmin nem csodálkoznék! Gratulálok magazinodnak, és az e-szakácskönyvednek a z Országos Széchenyi Könyvtárba való felvételéhez! Ez is egy óriási lépés a magazin, az Ízes történetek,  és a te életedben is! Büszke vagyok rá, hogy  barátok, és munkatársak lehetünk, amit ezúton is köszönök Neked!
Szeretettel, köszönettel : Rita
 ........................................

Névnapi köszöntések...
Köszönöm szépen Vendi a szép és kedves versikédet.
Nagyon kedves vagy hogy gondoltál rám.
Sok szerencsét a lapodhoz, így tovább, sok hasznos, és színvonalas
dolgokat teszel nyilvánossá.
Üdv: Kati
 ..........................................

Köszönöm, Vendi, aranyos vagy !  Még mindig dolgozom és persze gyerekeket nevelek  több-kevesebb sikerrel...   Üdvözlettel : Katinka
 ............................................

DRÁGA VENDI!

Igazán nagy öröm volt számomra olvasni csodaszép újságodat. Amikor kinyitom és elkezdem olvasni mindig átadom magamat a hangulatának, amely már a lectori salutemnél kezdődik. fantasztikus a történelmi események leírása. Jómagam még nem is gondolok az ünnepekre de te már bele csempészed, s egy a régi idök ünnepi izgalmát érzem köszönöm neked.
Könyved ismét fantasztikus részéhez ért. Habár te azt mondod a haiku írása igen csak nehéz, amit el is hiszek neked, De még is olyan szépek, magával visznek a soraid. gratulálok hozzá.

Az ízes történeteidet egyszerűen imádom. A hozzáillő történeteiddel, ahogy kisgyermekként meghitt családi körben sürögsz forogsz a konyhában a szüleid közt s darálod a diót a finom bejglibe. gyönyörű régi képeket varázsoltál szemünk elé. Gyönyörű, szép lett az évek múltával című versed. Rettenetes fájdalmas, én így élem meg ezt a csodálatos versedet. A kritikusaid remélem felfogják s elgondolkodnak rajta, hogy mi tettek egy érzékeny szép lelkű költővel. Maradj örökké itt kérlek szépen! Gratulálok csodaszép magazinodhoz.
Henka
 ...................................................

Kedves vendi!
Az előszó igen jó volt.
Haiku verselés neked nagyon jól megy még írhatnál többet.
Voltak elég jó versek.
A családi regény tetszett még hosszú? Csak azért kérdem mert kíváncsi
vagyok mi fog alakulni?
Gratulálok a Máriának a verseihez.
Alapjába véve minden regény  jó volt.
Továbbra is csak így tovább.
Szeretettel : Klarissza
 ....................................................

ÖRÖMHÍR...

 ---------- Forwarded message ----------
Date: 01 Dec 2014 13:45:02 +0100
From: Simon Jennifer <simon@mek.oszk.hu>
To: Nagy Vendel <nagy.vendi54@gmail.com>
Subject: ertesites

Kedves Nagy Vendel!
Örömmel értesítem, hogy az "Ízes történetek"c. kötet mai
napon felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár(MEK)állományába.
Az alábbi címen található:

Üdvözlettel:
Simon Jennifer
MEK-DKA könyvtáros
**************************************************
Országos Széchényi Könyvtár
E-szolgáltatási Igazgatóság
E-könyvtári Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 315. sz.
Tel: (36)-1-224-3741
E-mail: simon@mek.oszk.hu
URL: http://dka.oszk.hu/
*************************************************
......................................................

Kedves Vendi! Nagyon tetszik a Mikulási szám, egyre színesebb művészeti palettát társz az olvasó elé. Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a nagyszerű újságnak. Olvasóként tartalmas órákat töltök általa.
Hajnalka
 .........................................................
Publikációinak száma: 608
Erre összesen: 1703 hozzászólást kapott eddig,
és összesen: 137316 alkalommal olvasták eddig műveit.
nagyvendel pedig összesen: 845 hozzászólást írt regisztrációja óta mások írott műveihez.
És eddig összesen 9 hozzászólást írt mások médiabeküldéseihez.
 ..........................................................
 Vendi! Most olvastam! Gratulálok, már nem csak a mi körünkben tudjuk az
igazán érdekesen, humorosan leírt recept könyvedet más is tudja
olvasni. Csak így tovább .
Szeretettel:Klarissza
 ........................................................

Kedves Barátom!
Nem mondhatok mást, mint, amit mondani is akartam. Tiszta szívemből gratulálok!
Tisztelettel, barátsággal: Karcsi!
 ........................................................

 A Megszólalok magazin képeinek  leírása:

Mátyás Rita: 423.  lapszám

1. Lectori Salutem:
A barátunk Vendi üdvözlő szövege mellett, Vendinek egy régebbi iskolában tartott érzékenyítő foglalkozáson készült fotója látható, ami valószínűleg egybeesett a karácsony időszakával, Hiszen az asztalon előtte  egy kis  piros, fémből készült karácsonyfa van, mellette egy piros gömbgyertya ég, egy kis ajándék csomagocska van még az asztalon Barátunk egy okker színű zakóban, fehér ,kigombolt nyakú ingben ül egy  feldíszített zöld színű iskolatábla előtt.
Az üdvözlő sorok után hangulati aláfestésként az én adventi versem olvashatjátok. Én magam mosolygok rátok mellőle barátságosan. Rövid sötétbarna hajam, kerek arcom van.Egy kékes-barnás ujjatlan felsőben vagyok.
2. Életrajzi történetek:
A Vendi könyv a négy szerző grafikus portréjával kezdődik, melyeket én rajzoltam.Az első Gerencsér Hajnalka aki rövid barna hajú, szemüveges, mosolygós hölgy.Mellette Vendi portréja látható .Ezen a rajzon Vendi pólóban van, és mint már tudjuk kopaszodó, szemüveges a képen is, arcán széles mosollyal ,és még szemei is szinte mosolyognak a szemüvege alól.A harmadik portré engem ábrázoló önarckép. Kerek arcú, a képen szemüveges,sötétbarna hajú nő vagyok, Fehér kalappal a fejemen, és sejtelmesen mosolygok a képen.A negyedik szerzőtárs Véghelyi József, aki profilból néz vissza felénk. Ő vékonyabb arcú kopaszodó úriember. Ingben van lerajzolva.
A magazinképei, a könyv első borítóképével folytatódik. amin a festett Vendi portrém van halványkék alapon, fekete antikva betűkkel, az író, a cím, és az alcím látható Vendin zöld színű póló van ,és a kép háttere több színből ( kék, lila, zöld, sárga, bordó), amivel barátunk sokszínűségét próbáltam érzékeltetni. A könyv hátsó bortó képe, amely a tengerparti homokban fekvő nyitott gyöngykagyló,gyönggyel a közepén.
3. Versek a nagyvilágból:
Az első szerző Wesselyné Ábrahám Erzsébet vékony Harminc körüli hölgy a képen. Szembenéz velünk olvasóval és mosolyával bűvöl el minket. Sötétbarna, rövid, de hullámos haja van, egészen halovány rózsaszínű, ujjatlan, testhez simuló , talán csipkés ruhában van.
A következő szerző régi ismerősünk Gerencsér Hajnalka, akin fehér színű felső van. Haja sötétbarna, vállig érő és hullámos. Szemüveget visel.
Csomor Heni rövid, fekete hajú hölgy, farmerkabátban, kék kockás ingben.
A Mikulás című versemnél ,ismét én nézek rátok, kedves olvasóink. Most is rövid, sötétbarna hajam keretezi a mosolygó arcomat.
A következő Mikulás a mi kedves Vendink. Keki színű trikójában mosolyog a könyvespolca előtt.
A rovatot egy adventi koszorú képe zárja. Fenyőágakkal, piros bogyókkal piros levelű mikulás virágok, piros szalagok, és négy fehér, tömzsi gyertyát lehet rajta meggyújtani.
 4. Novelláról novellára (1):
Régi ismerősünk Árvay Marika, Rövid, de dús világos barna hajú  hölgy fehér felsőben,átszellemült arckifejezéssel az arcán.
5. Regény folytatásokban:
Várkonyi Kitty hosszú égővörös hajú hölgy fehér, hosszú ujjú blúzban. Arcát az asztalon könyöklő két kezén nyugtatja. Szeme színe az égboltot juttatja eszembe. A könyvének első borítóján egy vörös hajú, vörös ruhás nő az uralkodó alak. Szinte az egész lapon uralkodik a vörös szín, ami jelképezhet tüzet, vagy akár vért is egy rácsba kapaszkodó kisgyerek látható a háttérben. A hátsó borító egyöntetű narancssárga, és a könyv rövid összefoglalója van rajta.
Alatta Decsi Kiss János látható az egyik alkotása mellett. Ő maga 40-45 év körüli kerek arcú egészen rövid világosbarna hajú, bajuszos szakállas fiatalember, kissé mackós alkattal. Farmer nadrág barna ,vékony pulóver ,és nyes színű mellényben van.
A mellette lévő műve egy krémszínű kör alakú kép. Középen, egy ág van rajta , fát jelképezve a szétágazó részénél, egy- egy kör alak van az ágak alatt fonva mint egy kosár alja  . A kör széle vastagabb, mintha kötélfélével lenne a széle burkolva. Nagyon érdekes alkotás. mintha egy életfa lenne, én erre asszociálok róla.
A másik kép  Textil relief . Nekem olyannak tűnik, mintha egy gumi lábtörlőre dolgozott volna az alkotó. Előnyben részesíti a természetes anyagokat, mint a papír, a kötél,  a fa .Kör alak, hullámvonal kötélből, kis papírkarikák  sorakoztatva.  tojásformában fémpénzek kis kereszt. Ez is érdekes alkotás, de nekem feladta a leckét, hogyan is írjam le számotokra. Talán számomra az élet körforgását, a termékenységet jelképezheti! Fenntartom magamnak a tévedés jogát!
7. Novelláról novellára(2):
Kustra Ferenc novellájának illusztrációja, egy szép míves régi, gyöngyház markolatú colt.
8. Beat múzeum:
Az együttes fotója a következő kép. a hetvenes évek divatjába öltözött zenészek hajviseletük is ezt tükrözi . a kép fekete-fehér.
9. Hangos versek:
A hangos verseimnél egy feldíszített karácsonyfa részlete látható.
10. A magazin sztárvendége:
Szluka Lídia Nagyon határozottnak látszó szimpatikus harmincegy éves  ,fekete, rövid hajú  csinos hölgy, fehér, nyitott nyakú garbóban.
Egy asztalnál ül , és nyilván Braille írást olvas az ujjaival.
11. Legújabb nagy szerelmem:
A képen két theremin látható. A hangszer egy lapos fa doboz, amiből felfelé áll egy antenna, vízszintesen pedig egy ívelt , magába visszaforduló oszcillátor. Vendit teljesen elvarázsolta ez a hangszer!
12, Ízes történetek:
A képen öt rúd különböző  ( mákos, diós) bejgli t láthatunk . a rudak előtt szeletek is vannak vágva.
13. Versről- versre:
Az első szerző társunk Adamecz Laci  széles mosolyával szája felett kis bajuszkával ,szögletes szemüvege mögül néz ránk.
Szebenyi Judit, és Szentesi H. Gyöngyi az én egyik képemről írtak verset.
A képem címe: Lila Írisz   A képen egy fodros-bodros halványlila írisz látható, vöröses, kékes, zöldes sárgás, összemosott háttérrel. A szirmok formára egy lefelé fordított szívformára emlékeztet.
Szentesi H Gyöngyi Rövid, sötétbarna hajú szemüveges hölgy rózsaszín blúzban.
Heim Karcsi Kopaszodó ősz hajú , nagyon szimpatikus úriember, szürke zakóban,fehér ingben.
Bíró Melinda kedves mosolyú fiatalos , hosszú hullámos,  vörös hajú hölgy rózsaszín blúzban.
Jenei András szőkés vöröses , középen elválasztott frizurájú fiatalember fekete szürke betétes pulóverben pipával a kezében, kis bajusszal, kis szakállal.
Mezősi György Miklós is új a magazinban. Kedves ,szimpatikus úriember Őszes hajjal, bajusza, szürkés szemekkel szemüvegben , kockás ingben.
Vendi következő fotója az a kép, amelyet én személyesen is láthattam Szekszárdon a szeretet lángja rendezvényen, Barátunk bordó zakóban, fekete nadrágban, fehér, kihajtott gallérral, karján az elmaradhatatlan sétabotjával, elegánsan mondja a saját verseit.
15. A zene az kell!
A Boney M együttes négy tagja, a három hölgy,  piros fényes anyagú estélyi ruhában, és Bobby szintén piros , fényes szmokingban pózolnak.
Elértünk a leírások végére. Remélem tetszett nektek! További jó szórakozást kívánok!
Sok szeretettel: Rita     
 ...................................................

KEDVES OLVASÓINK!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Árvay Marika novelláit tartalmazó e - könyv megjelent.
A következő linken megtalálható:
Kérünk mindenkit, hogy kellemes karácsonyi olvasmányként lapozgassák a kötetet!
A szerkesztőség!
........................................................
Kedves Vendi,
Igazán nagyon figyelmes vagy, köszönöm szépen e kedves és vidám kis versikét és a köszöntőt.
Igen megörvendeztetett, helyes és aranyos, szívből szól
Köszönöm még egyszer.
Szeretettel üdvözöllek:Melinda

....................................................

EGY ÍZES RECEPT UTÓÉLETE...

Gyerekeeeek!
Ma megfőztem a Vendi által legutóbb beküldött ízes recept alapján, a babos, káposztás rakottast.
Húúú, ez már igen!
Igyekeztem követni a receptet, és az eredmény isteni lett!
Igaz, a babnak azután is, hogy tegnap este óta volt ideje áztában magába szippantani a több éve elveszített nedvességet, kellett három órácska a puhuláshoz.
De semmi probléma nem volt. Ilyen egyszerűen összedobni egy ilyen finomat, hát Vendi, hálás köszönet érte!
Szóval, ha valaki nem emlékezne rá, leírom.
Tegnap délután az anyósom féle, már vagy kamaszkorú tarkababot először is alávetettem a párom általi szemrevételezésnek, az emlegetett zsizsikekre vonatkozóan. Miután kiderült, hogy épek a babok, vagy negyed kilónyit víz alá menesztettem.
Ma délelőtt nekiláttam a hozzávalók aprításának, és összepakolásának.
Volt némi pecsenyezsír, kb. egy jó evőkanálnyi. Gondoltam ezzel éppen jó lesz kikenni a mély tepsit. Erre borítottam a babot. Először csak a felét, de aztán láttam, hogy elég ritkásan fedi a tepsi alját, hát zsupsz, beleborogattam az egészet.
Erre egy fél bögrényi gerslit szórtam.
Volt vagy harminc dekányi, kissé zsírosabb lapocka, amit felkockáztam, és eloszlattam a bab tetején.
Most jöttek a karikára vágott, enyhén csípős füstöltkalász, aztán a kockázott füstölt szalonna. Ja, meg a régebbről gyűjtögetett szalonnabőrök, kb. ujjnyi darabokra nyeszetelve.
Mindezek tetejét bétakartam a szeletelt káposztával, amit még megszórtam egy fej, apróra vágott hagymával. Rászórtam kevéske sót, egy kis natúr, tehát sótalan ételízesítőt, és ráőröltem néhány tekerésnyi színes borsot.
Felöntöttem vízzel, hogy teljesen ellepje a cuccost, majd alufóliával bétakargatva, a sütőbe száműztem.
Kb. egy óra múlva ránéztem, de még messze volt a bab a puhaság állapotjától.
Végül is, kellet neki három órácska, kétszáz fokon, amíg gyönyörűen felszippantva a nedvet, puhára főtt, és az ízek is összeértek benne.
Legközelebb több káposztát merek majd belepakolni, és lehet, hogy egy kis savanyú káposztát is közészórok.
Birsalma híján, egy íz kimaradt belőle, de így is elnyerte a zsűri tízujjas minősítését. Ma, talán kiszagolva az új étket, a Péterem fia is beesett. A gyerek is jóízűen belapátolta a maga adagját. Még maradt kettőnknek egy ebédre való, amit hamar el is pakoltam a hűtőbe. :DDD
Holnapra krumplistésztát szeretnék enni, amihez ma megfőztem a céklát.
De csütörtökre megint nagyon jól fog esni ez a babos rakott.
Üdv: GY. ANNA..
 .................................................

MEGJELENT A JÖVŐ ÉVI KALENDÁRIUM

Megjelent a 2015-ös Tolnai Kalendárium, Wessely Gábor szerkesztésében. Tartalmaz helytörténeti írásokat, cikkeket, rejtvényt, humort és speciálisan Tolna megyei recepteket. Az irodalmi blokkban helyet kaptak többek között Dombi László, Decsi-Kiss János és Nagy Vendel írásai, képzőművészek közül Mözsi-Szabó István, Juhos László, E. Nagy Mária, Bágyi Zsuzsa, Biszák László, Stekly Zsuzsa és mások festményei díszítik a kiadványt.
Terjesztését a CBA-üzletlánc végzi.
Gábor

....................................................

Szia Vendel !
Ez a szám nagyon tetszett.
Nagyon jól rajzol az a Mátyás Rita is  . Gratulálok Neki is és NEKED IS.
Milyen volt a télapó ünnepség ? Jól érezted magad?
Este ne felejtsd el kitenni a cipőcskédet .

Erzsi..
 ...................................................

Szia Vendi!
Azóta már a neten el tudtam olvasni a magazint, csak sajnos időm nem
volt még írni...
A korábbiakhoz hasonlóan nagyon tetszett a lap és finoman fordítod át
az év végéhez a számokat.
Az Ízes történeteket már vártam korábban is, s ahogy írtam is, a Gitty
története tetszik. Igen, szomorú, de akkor is.
A karácsonyi számot várom, várjuk.
Egy kérdés:
Amikor összeállítjátok a magazint, s beollózzátok az egyes cikkeket,
néha bennmaradnak levélből a levelek alja, vagy a felsorolások.
Ezeket szándékosan hagyjátok ott, vagy csak véletlen maradnak bent?
Ja és a múltkor olvastam, hogy szépen más színnel vannak a látóknak a
versek és a novellák. Ez nagyon jó!
András
 ....................................................

AUSZTRÁLIÁBÓL JELENTKEZEK..

---------- Forwarded message ----------
From: Katalin ILosvay-Egyed <ilosvay_egyedk@hotmail.com>
Date: 2014-12-07 19:52 GMT+11:00
Subject: Magyar Rádió Mozaik december 7
To: Guszti ILosvay <parbaj61@gmail.com>
www.ilosvay.net        
http://2rrr.org.au/show/hungarian-radio-mozaik-sydney/    -   másold be a keresőbe 
 Kövess minket a Facebook-on      Radio Mozaik Sydney
   2014 December 07 Kedves Hallgatóink. Mint látják két egy órás program van fent a honlapon (több hallgatónk kívánságára). Ha úgy érzed, hogy a lehallgatásban problémád van kérlek jelezz vissza.
Szeretettel Guszti  
  Hírek  Ilosvay Egyed Katalin szerkesztésében.  Tóth Szilárd a világ legjobb taxisofőr kocsijában utazva mindent megtudunk,  ami fontos számunkra.
  Bolyai Csaba  Marosvásárhelyi lakos irt egy könyvet az AUTOSTOPP- ról, hogyan és miként kell stoppolni biztonságosan. Emlékek, jó történetek,  amik az évek folyamán fölhalmozódtak a kilométerekkel együtt. Kolozsi Erzsébet műsora következett a " Napos Oldal".  Tudnivalók, látnivalók az elkövetkező hónapban Sydneyben. Mi is megünnepeltük ADVENTOT  Nagy Vendel versével,  amit Ilosvay Gusztáv tolmácsolt. Nagy Vendel a Megszólalok internetes magazin főszerkesztője.
KONZULI  FOGADÓ NAPOK SYDNEY-BEN  
 ------------------------------
A GUSZTI RÁDIÓ LINKJE...
A VERS..
 ....................................................

FELHÍVÁS....

Akadálymentesített olvasással kapcsolatos kérdőív kitöltésére..
Amennyiben Ön is rendszeres képernyőolvasó használó, és szívesen részt venne a felmérésben, akkor megköszönöm, ha kitölti azt az online kérdőívet, aminek elérhetőségét a levelem végén találja. Az anonim kérdőív 32 darab, túlnyomórészt feleletválasztós kérdést tartalmaz. Az első visszajelzések alapján a kérdőív kitöltése kb. 10-15 perc. A kérdések részben megegyeznek a nemzetközi felmérésben szereplő kérdésekkel, ugyanakkor vannak köztük olyanok is, amelyek kifejezetten a magyarországi helyzetre vonatkoznak.
    Ha a felméréssel kapcsolatban kérdései, észrevételei lennének, akkor a szantaikaroly@akadalymentesweb.hu e-mail címen örömmel veszem azokat. Terveim szerint a felmérés összesített eredményét az akadálymentesweb.hu blogomban publikálom majd, valamikor a jövő év első hónapjában.
    A kérdőív 2015. január 4-ig lesz kitölthető.
Nagyon megköszönném, ha a felmérés hírét, illetve a kérdőív elérhetőségét megosztaná a környezetében, ismeretségi körében lévő személyekkel, akikről úgy gondolja, hogy szívesen kitöltenék.
A kérdőív egy Google űrlap, ami az alábbi webcímen érhető el:
A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan az a tervem, hogy mostantól minden év végén megcsinálnám ezt a felmérést, hogy a változásokat, tendenciákat is láthassuk.
Köszönöm szíves együttműködését!
Üdvözlettel: Szántai Károly

*************************
15. GONDOLATAIM

ÁRVAY MÁRIA: Kellemes szavak menedékében

"Minden napban ott van az a valami, amibe belekapaszkodhatsz. Nincs nap, hogy ne kapnád meg azt a segítő kezet, azt a szót, azt a leckét, azt az ajándékot, ami ne segítene tovább. MINDIG ott van, a kérdés, hogy elfogadod-e, és mersz-e erőt meríteni belőle?"
(Oravecz Nóra)

Árvay Mária
A kérdésre a válasz, igen, merek! Másokat is erre biztatok! A legkisebb dolgoknak is megvan a hajtóerejük.
Néha hétköznapi szavak is kaphatnak ünnepi köntöst, ezekről lesz szó az alábbiakban!
    Bizonyára átéltünk már többször is olyan napokat, amikor kimondottan szomjaztunk egy-egy kedves szóra, megnyilvánulásra, apró figyelmességre. Gyakran éreztük már magunkat törékenynek, sérülékenynek, megalázottnak, mellőzöttnek, elhagyatottnak. Ilyenkor teljesen kiürülünk, elkeseredünk, érzelmileg fásultak leszünk. Ekkor érezzük és értjük meg, milyen jólesik egy-egy kedves gesztus, szó, egy kis empátia. Szerencsénk van, ha barátainktól, családtagjainktól, munkatársainktól ezeket megkapjuk.
   Ha egy kicsit körülnézünk, tapasztalhatjuk, hogy idegenektől is kapunk kedveskedő mondatokat, csak észre kell vennünk.
   Megfigyeltem pl. a bevásárlóközpontokban a pénztárosokat. Ki tudja hányszor mondják újra meg újra: „További szép napot!”  
Elcsépeltnek tűnhet, de egy nehéz nap után jóleshet akkor, ha érezzük a mondat mögött megbúvó vidám hangot és mosolyt. Ismerek olyan embereket, akik talán több százszor elismétlik ugyanazt, de mindig úgy, mintha először mondanák! Ez át tudja melengetni a bensőnket!

Egy kedves orvos ismerősöm mondta gyakran nekem és családomnak:
„Vigyázzanak az úton!”
Neki fontosak voltunk, ezt éreztetnie kellett!

Mindig melegséggel tölt el, ha azt a szót hallom másoktól, kincsem. Bensőséges a hangulata, akkor pedig még érdekesebb, ha idegen szólít meg így. Nem ismer, mégis első látásra szimpátiát érez irántam. Ki tudja miért!

A másik ember iránt való őszinte érdeklődés is támasz lehet. A „Hogy vagy?” csak akkor helytálló, ha meg is akarjuk hallgatni a másikat. A megértő, együtt érző, érzelmileg támogató szavak ilyenkor lélekben erősítenek:
„Megértelek, őszintén veled érzek, tudom, min mész most keresztül, én is átéltem ugyanezt, tudod, hogy rám számíthatsz!”

Azzal is sokat segíthetünk másoknak, ha észrevesszük tetteikben a jót és a szépet, ami talán csak apróság, mégis előrelendítő lehet. Az építő kritika is kell, de merjünk jót is mondani, sokunkat ez motivál!

„Büszke vagyok rád!” Milyen sokszor elhangzik ez! Kérdés, ki mondja, kinek és miért! Gyakran, vagy ritkábban! Megnőhet a szó értéke, ha olyan pillanatban kapjuk, amikor már majdnem feladtuk, mégis végigcsináltuk, s olyan embertől hangzik el, akire felnézünk. Sokat lendíthet rajtunk, akár tartósan is feltöltődhetünk.

„Bízz magadban! Meg  tudod csinálni! Hiszek benned!” Időnként csupán néhány bátorító szóra van szükségünk ahhoz, hogy tovább merjünk lépni! Ha figyelünk, meghalljuk a segítő hangokat!

„Már ezer éve nem láttalak, mi van veled?” Ha érezzük, valóban hiányol a másik személy, felemelő érzés, hogy fontos vagyok neki! A mondat máris különlegessé válik!

„Viszontlátásra!”
Minden nap használjuk, azért szép kifejezés, mert ha valóban szeretnénk látni a másikat, mindent megteszünk azért, hogy találkozzunk vele! Ilyenkor a hangsúly sok mindent közvetít.

Talán a végtelenségig lehetne ezt a szócsokrot bővíteni! Szerintem mindenki maga tudja eldönteni, számára mi a fontos és miért! Az apró cselekedetekről még nem is szóltam, melyek kapaszkodót jelenthetnek a nehéz pillanatokban, abból is akad bőven. Egyénenként más-más tett válik ilyenkor hangsúlyossá! Nálam a futó érintés, esetleg ölelés, meleg kézfogás már üzenetértékű, s ez még csak egy-két apróság volt!

Remek dolog segítséget kapni, de segíteni másoknak még nagyobb öröm, csak vegyük észre, mire van az illetőnek szüksége!

Sokszor a szavak is segítenek, s akkor találnak meg bennünket, amikor a legnagyobb hiányát érezzük! Igazi menedéket lehet szavakból építeni, amire támaszkodhatunk. Felidézhetjük újra és újra, amikor már majdnem feladjuk, amikor úgy érezzük, nincs kiút! Mégis van! A szavak fényt jelentenek a sötétben! Azok legfőbbképpen, amik kifejezik a másik felé: mennyire szeretjük, milyen fontos nekünk, mennyire szükségünk van rá, hiányzik, ha nincs velünk stb.
Egy kis léleksimogatás, ezt kívánom kedves olvasóimnak a mindennapokra! 

*************************

16. A ZENE AZ KELL

Kikapcsolódásképpen hallgassunk egy kis Zorán zenét, aki táncra szeretne perdülni, az sem lehet véletlen....Nos akkor Kóló..
Sziasztok, tényleg nagyon jó.
 ..........................................
 .........................................

A THEMERIN LEGYEN VELED - ILLÉNYI KATICA

Illényi Katica mesél a hangszerről:

Illényi Katica - Volt egyszer egy vadnyugat:

Peter Pringle  - Hoffman Theremin - O MIO BABBINO caro

*************************
17. PARASZUPERSZTÁR

KÉPEK ÉS HANGOK A DÖNTŐRŐL..

Egy kis videó összefoglaló a paraszupersztáról facebookról.
https://www.youtube.com/watch?v=zNScJyQA-8I

Az ő tehetségüket eddig nemigen kutatták, csak most jutottak oda, hogy igazolják, bennük is ott van az x-faktor. Az idén első alkalommal megrendezett verseny célja, hogy a fogyatékossággal élő, de rendkívüli tehetséggel megáldott embereknek védett körülmények között nyújtson lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat.
   Régen lehettek annyi izgalomnak és érzelemnek a tanúi az angyalföldi József Attila Művelődési Központ falai, mint péntek délután, mikor több száz ember visszafojtott lélegzettel szurkolta végig a Paraszupersztár döntőseinek előadásait. A több mint 400 jelentkezőből az elődöntők után 19-en mérhették össze tehetségüket a főleg előadóművészekből álló szakmai zsűri előtt.
   A mezőny változatosabb nem is lehetett volna – a legfiatalabb nevező 11 éves volt, míg a legidősebb már 90 évet is megélt. Ők egyébként holtversenyben lettek elsők kategóriájukban. Harza Márk lehengerlő magabiztossággal adta elő a Bolond falu meséjét – utána azt mondta, kicsit azért izgult, de mi nem hiszünk neki (nézzék meg az alábbi videót, egyet fognak érteni velünk). Jobák Márta pedig már jóval elmúlt 80 éves, mikor elkezdett versmondással foglalkozni; szerinte soha sem késő belevágni valami újba.
   Az elsősorban zenei és táncos előadások zöme igen magas színvonalú volt, pedig az előadók többsége nem szigorúan véve profi. Azt pedig, hogy mozgás- vagy látáskárosultként az istenadta tehetség mellett milyen kitartásra és szorgalomra volt szükségük a döntősöknek, még megtippelni is alig merjük.

......................................................

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) által – de nem csak mozgáskorlátozottaknak – szervezett esemény középpontjában mégsem az akadályok leküzdése, hanem a kivételes tehetségek csiszolása állt, így a Paraszupersztár nem esett abba a hibába, hogy egy pátoszos, sajnálkozó rendezvénnyé váljon. „Azt akarjuk megmutatni, hogy egy sérültséggel élő művész ugyanolyan értékes, mint egy járó vagy látó társa” – foglalta össze a verseny lényegét Szakály József, a MEOSZ főtitkára.

Ez a hozzáállás a zsűri értékelésén is tisztán látszott, tagjai kíméletlenül megmondták a véleményüket az előadóknak, nem finomkodtak velük pusztán fogyatékosságuk vagy életkoruk miatt. A Paraszupersztár egyik nem titkolt célja, hogy a felfedezett tehetségeket felkészítse a védett környezeten kívüli helytállásra is, ahol kemény akadályok egész sora vár rájuk.

Az opera-énekesnőnek készülő Szluka Lídia korábban már a nehezebbik úton tapasztalta ezt meg, mivel feltehetően látássérültsége is közrejátszott abban, hogy nem vették fel a Zeneakadémiára. A Paraszupersztárba bizonyítási vágya miatt jelentkezett, ezért a szakmában az egyik legnehezebbnek tartott La Grange - áriát adta elő, méghozzá olyan meggyőzően, hogy az ének kategóriában el is vitte az első díjat.

Bár emberi jelenetekből nem volt hiány, az esemény drámai csúcspontja mégis egyértelműen az volt, mikor a születése óta mozgássérült Tóth Károly, kiszállva a kerekesszékből, eltáncolta Új lehetőségek című saját szerzeményét. A könnyekig hatódott közönség ovációjához hasonlót csak vébédöntők alkalmával lehet hallani, a szavakat kereső zsűri pedig csak hálálkodni tudott Károlynak az élményért. A szervezők az elkövetkező években is szeretnék megrendezni a Paraszupersztárt, terveik szerint egyre nagyobb nyilvánosság előtt, és még több jelentkezővel. Remélik, ehhez jövőre a Nemzeti Kulturális Alap támogatását is elnyerhetik majd, mivel idén a MEOSZ- nak saját pénze mellett jótékony magánemberek adományaira kellett támaszkodnia. A helyezettek listáját a MEOSZ honlapján tekinthetik meg.

Tiszta szívvel gratulálunk minden résztvevőnek..
A szerkesztő.
  
     *************************
18. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kedves olvasó!   
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa.
Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06 30 550 51 06   8-tól  20- ig.
e-mail:
nagy.vendi@freemail.hu
megszólalok@freemail.hu
skype címem  nagy.vendi54
Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com
 ………………………………………………………………………………

Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz. Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:
http://megszolalok.blogspot.hu/
Tehát az ez évben megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük a fenti blogoldalon!
 ……………………………………………………………………………………

A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás szerzője felelős.
Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
A szerzői jogokat fenntartjuk.
Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha elmenti, megmenti, bármikor előveheti.
Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és összekapcsozva, lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
Írott műveim megtekintése:  amatőr művészek foruma  nagyvendel
www.canadahun.com irodalom fórum

________________________________________________

Az Amerikai Egyesült Államok- beli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat.
A link: minnesotahungarians.com
 .................................................................

Kedves olvasóink!
Néhány operatív információt kell megosztani Önökkel. Sokan jelezték, hogy a színes magazin blogoldalán mindig csak a legújabban feltett újság jelenik meg, pedig a régebbieket is szeretnék olvasni. Ennek semmi akadálya nincs, ugyanis ugyanazon az oldalon elérhető az összes többi is!
A megoldás a következő: a képernyő jobb felső részén látható a "Blogarchívum" felírat. Ez alatt különböző dátumok és hónapok vannak, amelyek mellett láthatók kis fekete háromszögek. Ezek tartalmazzák a régebbi számokat. A háromszögekre kattintva "legördülnek" azok az újságok, amelyeket abban a hónapban tettünk fel. Most már csak ki kell választani kattintással a kívánt újságpéldányt.
A háromszögre újból rákattintva bezáródik az az év, vagy hónap, s újabb újságot lehet kiválasztani olvasásra! Még egy nagyon fontos információ! Mivel a memóriaterületünk véges, ezért takarékossági szempontból összevontuk
azokat az újságokat, amelyek azonos hónapban jelentek meg. Általában kettő számot  jelent egy hónapban, ezért ezeket egy blogba vontuk össze. Az összevonással még nem végeztünk, a munkát folyamatosan végezzük...
A blogon belül két újságot vastag piros csíkkal választottuk el!
..............................................................

VÉGE-ENDE-KONYEC-FIN-END-FINÍTÓ