2014. április 29., kedd

MEGSZÓLALOK
 M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2014. 05. hó/1 – negyedik évfolyam, kilencedik szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes kétheti lap
Alapítva : 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos
1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam:  2012.  (1-tól a 6. számig)
3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
4.Évfolyam: 2014.  (1-től  a 9. számig)


 MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZE

********************************
1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Vannak az ember  életében nevezetes dátumok és olyanok is amiket illik megünnepelni és van amiket kötelező.
Annak idején nem szerettem azt a szót hogy kötelező.

Az ember vagy lelkesen megy valahová, vagy immel - ámmal, vagy sehogy.
Ilyen volt a május elsejei felvonulás is, amit persze politikai felhang nélkül akár mint majális, szívesen teljesítettünk volna.

Megvolt annak a diszkrét bája, a közös együttlét, az ünneplés és a vidámság, a fiatalság, a tavasz váró orgona illatú közös ünneplés, de utána elmondtuk talán akkor magunkban, hogy éljen május másodika is.

No ezek a dolgok mára már ellaposodtak, de jó nosztalgiázni egy kissé.
Vannak olyan dátumok amik meghatározzák életünket, ilyen például a születés, katonaság időszaka, a házasodás ideje, és legvégén a halál időpontja.

De vannak a köztes idők, mint a hatvanadik születésnap.

Gyermekkoromban gondoltam hogy milyen öreg ez a bácsi vagy néni aki már elhaladta a hatvanat, és manapság arra gondolok hogy én nem is vagyok olyan öreg mint amilyennek látszom, viccesen mondva, sokkal öregebb vagyok. Jelen állapotban  a hatvanadik évemet élem, taposom, NYÖGÖM NYŰVÖM, tessék választani, szabadon választott, valamelyik jó lesz.

Ezzel a jubileumi számmal, kissé szerénytelenül, megemlékezem erről a hatvan évről.

Még két napról kell szólni a májussal kapcsolatosan, az Anyák napjáról és a gyermeknapról.

Mindkettő jelentős nap  és mindkét csoport megérdemli hogy köszöntsük őket. Mindenkit az Isten éltessen, szeretetben az élet legvégső határáig.
Egyebet nem mondhatok.

A szerkesztő..

....  A fekete orgona  ….


    ÉLJEN MÁJUS 1.

Éljen, és
Illatozzon

Minden 

Virág.

Fekete

Minden
Zászló
Mint a 
Világ.
Melyben
Fekete
Minden
Virág.


2014

Éljen Május másodika is..
Megjegyzés:  Milyen igazságtalan dolog, hogy nekem akinek oly színes a fantáziám, csak ez az egy szín jutott.
 nagyv.

*******************************
SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL

  1.  LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK
  2.   ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK 
       IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN
       Gerencsér Hajnalka riportkötete.   Előszó, (1. Fejezet)
  3.  VERSEK A NAGYVILÁGBÓL
       Nagy Vendel,  Mátyás Rita,  Csomor henriett, Adamecz László,

       Beöthy Társaságtól húsvétra
 4.   NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA
       Erdősné Onda Marica írása: Szeme tükrében
 5.   TÁNCOLÓ LÁBAK
       Árvay Marika elmélkedése: Zumba, mint terápia
 6.   AUSZTRÁLIÁBÓL JELENTKEZEM
        Ilosvay Gusztáv rádiója. Húsvéti ünepi műsor
 7.   ARCKÉPCSARNOK
        Horenka Erika riportsorozata: Szabóné Kiss Ágnes
 8.    VERSRŐL VERSRE
        Nagy Vndel, Gerencsér Hajnalka, Bíró Melinda, Fellner István,

        Dombi Tinódy  László, Ács Nagy Éva
 9.    BEAT MÚZEUM
        Hofi Géza dalai: Egy kiöregedett vadászkutya - Ne sírj kislány
10.  VÉLEMÉNYEM SZERINT...Olvasóink írták
11.  HANGOS VERSEK
       Mátyás Rita felolvasásában
12.  ÍZES TÖRTÉNETEK. Irodalmi szakácskönyv
       Nagy Vendel receptjei: vörösboros marhapörkölt
13.  CSAK A DAL
        Nagy Vendel dalai
14.  SZERKESZTŐI ÜZENETEK

*******************************

2. ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK

Gerencsér Hajnalka: IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN

Riportkötet. Előszó , és első fejezet

A Kötet szerzői:
Gerencsér Hajnalka  író, szerkesztő, riporter
Nagy Vendel  vers és prózák
Mátyás Rita  illusztrátor, grafikák, festmények, könyv borító tervező
Véghelyi József tördelő szerkesztő, látványtervező
No akkor kezdjük Isten nevében...!

Kedves régi, és új, valamint leendő olvasóink!
Manapság, ha nem is minden nap, de legalább minden héten megemlékezünk, ünneplünk valamit, vagy valaminek a napját, vagy akár a világnapját.
Legaktuálisabb a nemrégiben elmúlott költészet napja
A magunk módján, az irodalom, és az újság lehetőségeit kihasználva, egy új könyv bemutató előtti  előzetesének közlésével szeretnénk kedveskedni  látássérült, és látó olvasóinknak.

A riportkötet májusban  jelenik meg, az aktualitás jegyében, mivel a könyvben szereplő riportalany akkor lesz hatvan éves, és akkor ünnepli negyven éves irodalmi pályafutásának kezdetét is. 
A riportkötet szerzője: GERENCSÉR HAJNALKA, akinek ez már a második általa szerkesztett kötete lesz, de ebben az esetben ő a riporter is.

Sajnos az aktualitást a vakság adja, és a riportalany e témakörrel kapcsolatos írásai mutatják be ezt a nehezen megélhető sötét világot.

De a hatvanadik életév, és az irodalomban eltöltött negyven év is ad némi odafigyelésre adó okot. 

   Ha a könyvillusztráció felkelti érdeklődésüket, akkor  keressék a megjelenő kötetet, ami tizenhat fejezetből, és körülbelül háromszáz oldalból áll majd, de először e- könyvként jelenik  meg, pusztán anyagi okokból, mert a könyv papír formációjához szponzorokat keresünk. A könyv címe:  IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN.

Mindenkinek jó olvasást kívánunk: A szerkesztő.
......................................................................

Gerencsér Hajnalka: IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN

(Riportok Nagy Vendel írásainak felhasználásával.)


Mátyás Rita - A könyv borítója


 ELŐSZÓ, ami lehetne utószó is...

MINT  IGAZGYÖNGY


Akár ha kagyló kinyílva 
Áldozatra lesve,

Prédáját  keresve

Mindent befogad

Magáévá téve
Mindörökre.
Ám ha testére
Kósza homokszem
Ingerkedve rákerül
Konokul rabul ejtve
Sohasem menekül
Testének nedvével
Gömbé elegyül
Védelmezve életét,
Csillogó gyöngyházú
Kagyló rejtekében
Igazgyöngyé nemesül.
Gyöngyhalász éltével
Fizet ha lemerül.
S a gyöngy, a gömb,
A legtökéletesebb forma,
De hol vagyunk mi ettől…
Az alkotó ember
Csak néha üdvözül.


............................................................


Kedves Olvasóink!


   NAGY VENDEL hatvanadik születésnapja alkalmából szeretném bemutatni eddigi tartalmas életútját. Ha Önök kézbe veszik ezt az életrajzi riportkötetet, ízelítőt kaphatnak gazdag életművéből.
 Reméljük, hogy még számos írás kerül ki a kezei közül, az elkövetkező évek folyamán!
 2013 márciusában regisztráltam a Megszólalok újság olvasói táborába. Az összes addig megjelentetett lapot megkaptam, mellékelve  egy szép bemutatkozó levelet, miszerint a Szerkesztő levelez az Olvasókkal. Manapság ez olyan ritka jelenség…Az emberek egyre kevesebbet beszélnek egymással. Elszemélytelenedett a világ. A modern technika, a számítógép világában élünk, de a beszélgetést, a gondolatcserét, magát az embert,  ezek a gépek nem pótolják…
 Leveleket váltottunk…Előttem kirajzolódott Vendel sokoldalúsága, őszinte érdeklődése, emberszeretete. Az újságban lehetőséget ad minden olvasónak, hogy az aktualitás jegyében megjelentesse írásait…már akinek van. Nekem nem volt, de ő felfedezett és belém szuggerálta ezt a képességet, szárnyakat adott, s biztat a mai napig is, így az ő hatására kezdtem el verseket írni.
  Közben az interneten  500 versét és prózáját elolvastam, és volt alkalmam a Megszólalok újságban is az aktuális időszakra komponált műveit megismerni. Szinte az élete minden szakasza meg van örökítve valamilyen formában. Megérintettek a versei…Van, amit egyszerű megfogalmazni, de vannak témák, amelyekről még beszélni sem könnyű.  Márpedig Vendel mindenről ír…Én azt vallom, hogy minden embernek arról vannak igazán szép gondolatai, amely dolgok a legmélyebben megérintik. Vannak kimondottan humoros prózák, igaz történetek, természetszeretetéről tanúskodó gyönyörű képeket megelevenítő versek, a történelem nagy alakjait, valamint szeretett városát, Szekszárdot bemutató művek, nyelvészeti szempontból is érdekes és értékes írások, haikuk, dalok és még sok-sok más, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe!
 De sajnos az ember életét átszövik a betegségek, vannak szomorú és visszafordíthatatlan folyamatok, amelyek nemcsak az értékrendet, hanem az ember további életét is gyökeresen megváltoztatják.
Az a szomorú tény, hogy Vendel nem lát, hogy a szeretete és az akaratereje mennyi mindenre képessé tette, azt gondolom nagyon is példaértékű mindenki számára. Szüksége van kapcsolatokra, élményekre. Ezért is született meg bennem az elhatározás, hogy könyvet szerkesztek felkeltve sokak figyelmét, minél több oldalról bemutatva őt.

Arra biztatom Önöket, kedves Olvasóink, hogy majd, amikor itt olvasnak tőle valami érdekeset, szépet, akkor keressék máshol is Nagy Vendellel a kapcsolatteremtés bármelyik formáját.

   A múlt évszázad hetvenes évei elejétől számítva, -- elgondolni is érdekes  --  bő negyven éve kezdte irodalmi próbálkozásait.

Eleinte helyi, majd országos lapokban jelentek meg a napi eseményekről szóló tudósításai. Aztán évek múlva, némi kis rutint szerezve, merészkedett elő rövidebb cikkekkel, novellákkal, különféle prózai és verses írásaival, amelyet az akkori vezető újságírók kemény kritikával illettek. Olyan is akadt, aki értékelte, és támogatta lelkes törekvéseit. Sajnos ezen emberek többsége már rég halott. De a megye határain belüli olvasók, barátok, ismerősök szinte egyöntetűen pozitívan fogadták az olvasnivalókat, és több esetben már várták és keresték a maguk közül kiváló ifjú írásait a helyi újságok hasábjain.

  Később jöttek a különféle pályázatok, ahol mindig valamilyen helyezéssel jutalmazták műveit. Nem első helyezésekről van szó, de kezdte megmutatni magát országosan is.
Irodalmi formátumával az egyszerűségre, és a közérthetőségre törekedett, és így jutott el a legegyszerűbb olvasói rétegekhez.
Műszaki ember, és fizikai munkásként eleinte csak hobbi szinten, önmagának írva, próbálkozott a kultúra eme területén. Azt gondolta, el lehet bújni a sorok, a papír mögött, és nem is hitte, hogy a sorok életre kelnek akkor is, amikor ő nincs jelen, és jelzik az emberek, hogy ismerik és értékelik megnyilvánulásait.
A prózaírás mellett egyre inkább előtérbe kerültek versei. Kihívásként élte meg, hogy röviden, néhány sorban, esetleg néhány szóval is el kell tudni mondani valamit valakinek, hogy meg is értse, és lehetőleg ne félre értse, és azokat az érzelmeket fejezze ki, mint amit a költő, író ember akart.

  Akarta a fene, vallották valamikor a költők, de azért mégis értékelték az olvasók szeretetét. A szerény lelkületű  Vendel is  örült, főleg az olvasók dicséretének, mert rá kellett jönnie, elég hamar, hogy senki sem lehet próféta..., de legalábbis ő nem, ebben a gátlástalan, irigy és belterjes művész világban.

 Bár írásai számos antológiában, újságban, saját kötetben jelentek meg, mégis új utakat, újabb lehetőségeket keresett, és talált maga, és olvasótábora megelégedésére.

Saját kiadású könyvek, saját szerkesztésű elektronikus újság, ami már a világhálón is elindult hódító útjára, de az egyéni terjesztés okoz személyes örömöt az olvasókkal való kapcsolattartás terén.

Nagy Vendel ért a lanthoz, én pedig mertem nagyot álmodni…Megpróbáltam írásai kevés hányadát egy-egy csokorba szedni, a teljesség igénye nélkül, némi féle  témaköri csoportosítás szerint. Így született a 16 fejezet. Azt gondolom a riport az a műfaj, amivel legjobban bemutathatom őt.

   A riportok, önvallomások mellett,  előtt,  után  a szerző odaillő írásai illusztrációként, vagy igazolásként, de akárcsak az élvezet okán, mellékletként olvashatóak, az életút különböző időszakából, sokszor visszatérő időrendiségben.

 Önöket, kedves olvasóim arra biztatom, hogy szellemüket, lelküket fejezetenként haladva gazdagítsák a tartalmas, szép gondolatokat tartalmazó kiadvány által.

Persze mindenre nem kaphatunk itt magyarázatot, ezért kell elolvasni ezt a könyvet.

Így Önök is felfedezhetik hozzám hasonlóan az igazgyöngyöket kagylók rejtekében. Csak le kell menni a mélybe, megkeresni az iszapban, és ki kell bontani, hogy megcsodálhassuk ragyogását.

Ebbe a kagyló mindig, a gyöngyhalász pedig néha belehal.


  2013. augusztus 13.
Gerencsér Hajnalka
A könyv szerkesztője

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ELSŐ FEJEZET


1. ÉLETRAJZ

1954. május  7- én születtem ebben a kiklopfolt rántott hús alakú országban, itt az örök városban, Szekszárdon, ahová mindig visszatértem, ha rövid időre is, de máshová szólított a kötelesség.


 1954. MÁJUS 7.

Hát reggel lett újra, megint…
felvirradt végre a nagy nap.
Vajon miért más ez,
mint a tegnap?
Vagy a holnap?
Mondd csak, mi végre?
Anyám…
- kicsiny, törékeny asszony-
Hatvan  éve
felnézett az égre
enyhülést remélve
a szenvedésre.
S a szerelmesek
legszebbik havában
két fiat szült
- szegényke-
maga, és az Isten
dicsőségére.

Nagy Vendelnek hívnak. Ritka, becsületes, és szép név. Komoly, méltóságteljes emberek viselték valamikor.

 ERRŐL JUT ESZEMBE...!
 
Október 20-án  ünnepeljük a nemzetközi Vendel napot, ami néha hetekig is eltart.
A név eredete után kutatva, kettő leírást is találtam. Az egyik egyszerű: a Vend törzshöz tartozó férfi. A másik: 454-ben, a mai Anglia területén született Szent Vendel, aki igen jámbor volt. Szerette az állatokat, és gyógyította is őket. Később szent ember lett, és a pásztorok védőszentjükként tisztelik a mai napig. Szobra minden tehetősebb falu határában megtalálható  a kivezető utak mellett. Lábánál bárány fekszik, és bot van a kezében. Az isteni bárány, az összetartozó nyáj, és a pásztor jelképe.VENDEL NEVE NAPJÁN

Falu végén,
A kivezető úton
Áll egy magányos
Homokkő szobor.
Pásztor erre terelve
Barmát, és
Egyéb jószágát,
Köszönti a rendületlenül
Útszélén álló
Vigyázó szentet,
Vendelt,
Levéve kalapját.
Pásztornépek és jószágok
Istápolóját.
 ………………………………………………….....

 Október 20. Vendel névnap.

(német) Jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Életfeladata a gyengék segítése és támogatása. Sorsát a győzni akarás és a harckészség fogja vezérelni. Minden ellenállást megpróbál  leküzdeni. Magabiztosan valósítja meg céljait. Nem tűr megalkuvást, és nem viseli el a kudarcot. Nem rendelődik alá, kerüli az ilyen szituációkat. Nehezen kezelhető, mert akaratához is érzelmileg közelit, önfejű. Nem tűr ellentmondást, irányítani akar. Csak az lehet jó, amit ő elképzel. Nem lehet neki ellenállni, annyira meggyőző tud lenni, még akkor is, ha ez alaptalan. Ha felismeri, hogy feladata másokért küzdeni, akkor kiteljesedhet. Képes bármit elérni, ha nem öncélú. A sikere akkor válik teljessé, ha ezt valakivel együtt, vállvetve teszi. Határozott és erős társat keres, aki támogatni tudja. A döntéseket azonban mindig ő hozza meg. Rendkívül szenvedélyes, ezért gyakran féltékeny. Gyakran esik az erőszakosság és a hatalmaskodás csapdájába.

Gyakorisága[szerkesztés]Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.[1][2][3]

Névnapok[szerkesztés]október 20.[1] 

Híres Vendelek[szerkesztés]Szent Vendel


…………………………………………………………………...

 Én a nevemet apám után örököltem. Legszívesebben  II. Nagy Bendelnek hívatnám magam, mert apa volt az első. Ifjúnak már nem szólíthatnak, idősnek pedig én nem hívattatom magamat.
Egyébként nemesi származásomra az utal, hogy  y-nal írom a vezetéknevem:  Nagy.

Nemességem kötelez. Egyebet nem mondhatok. Ja csak még annyit, hogy hétszilvafás nemes vagyok.


 ……………………………………………..

 BÖLCSELET

Régen, hogyha gyerek született,
az biztos, hogy fiú volt
az Istenadta,
másként nem is lehetett.
Mert a másik csak leány lett,
kit a törvény számba se vett.
Miután a fiú felnőtt:
lett belőle EMBER!
S így bölcselkedett:
Az ember az ember.
Az asszony az asszony.
S az asszony az nem ember

 ………………………………………………

AZ IKREK

 - A bika jegyében, és ikerként születtél. Mesélnél egy kicsit az ikrek életéről?
 - Ketten születtünk egymás után öt percre. Az ikrek világa, az más világ. Mi soha nem váltunk el egymástól egy-két napnál tovább, amíg élt. Egyforma ruhában jártunk: póló, nadrág, nagykabát. Az összes  ruhája megvan, és hordom is őket. Amiben találok valamit, papírt, levelet, zsebkendőt, néhány forintot, tollat, kulcsot, mind rá emlékeztet.


 IKERNEK SZÜLETNI 

Kemény belső
Harcok árán,
Másodmagammal,
De elsőként
Megszülettem.
Vért, mocskot,
S halál leheletét
Hagytam mögöttem.
Az eredendő bűnt
Lemosandó
Másnap megkereszteltek,
Hogy ne bűnben haljak meg,
Mert olyan satnya
Volt az ivadék.
Apám húsz év múlva is mutatta,
Honnan vették tőle a vért.
Az anyatejet
És a csokit is
Mindig megfeleztem
Örökségem odaadtam
Mert már saját házban laktam.
Mindenért megfizettem,
Íme életemet
Csaknem leéltem
Nehéz sorsú élet
van már mögöttem.
Remélem, hogy
Énérettem is
Meghalt Jézus
A kereszten,
S harmadnapra
Feltámadt
Húsvét hajnalán.
S imáimmal bűneimet
Levezekeltem
Végre talán.


- Visszaemlékszel arra, hogy mikor voltál először szerelmes?
- Már óvodás koromban szerelmes voltam az óvónőmbe. Akkor került az óvodába, és mi voltunk az első csoportja. Gyönyörű volt, és Terike néninek hívtuk. Mindezt bevallottam neki, hetven éves korában, mikor elhívtam egy könyvbemutatómra. HÉT KÉRDÉS SCHERER TANÁR ÚR ÓRÁI VÉGÉN

Értik?
Nem értik?
Óhaj?
Sóhaj?
Vasalt százas?
Kincstári k-va?
Nincs?
Akkor mehetünk haza!- Személyes élmény ihlette a fenti versedet is? 
- Történelem órák után hangzott el és ez egy igaz történet. Kedves emlék. Máshol is voltak bizonyára vicces tanárok. Igazából én a történelmet és az irodalmat szerettem és persze a földrajzot is és egy szót kellett csak megjegyezni és arra választ adni, és akkor logikai alapon meglehetett tanulni a tananyagot. 


Ez a szó a   MIÉRT ?.

Miért ekkor, miért ott, miért ők, stb., és ha ezekre megtudtad adni a választ akkor már tudtál mindent. 
Ki van próbálva..

- Mikor kezdtél el írni?

- A hetvenes években kezdtem el irodalommal foglalkozni, több mint 15 antológiában jelentek meg verseim. Első önálló kötetem 2001-ben látott napvilágot. 
- Mennyi és milyen témájú művek szerepelnek ebben a könyvben? 
- A Lila Madonna 74 verset rejt magában, találunk köztük politikai témájú, gyermek- és szerelmes verseket, de megelevenedik bennük a szekszárdi szüret hangulata is.
- Mi a legnehezebb dolog a könyvnél?
- Három nehéz dolog van: megírni, kiadni és eladni…


………………………………………………………….

KÖNNYEBB LESZ

Mottó: töredékekből áll össze az élet egésze

- Hallom megnősülsz gyerek! - mondja Andor bátyám
- Igen. Felelem sokatmondóan, elveszem a menyasszonyomat
- Szép lány, jó lány. - motyogja szinte magában
- Neked se legyen jobb, mint nekem.
- Ámbár: Könnyebb lesz az iga, eggyel többen húzzuk.

Történt: 1979. február 24.
 ……………………………………………….

 IMÁIM

Aki hajóra száll,
Mondjon el egy imát.
Úgy talán
Meghallgatásra talál.
Megúszhatja,
Ha süllyed a hajó.
Kiúszhat a cápák elől,
Ha közel a kikötő.
Kettőt imádkozzon
Ki repülővel száll.
Fenn a felhők felett
Mivel nem te vezetsz,
Talán megmenekülhetsz,
Egy ejtőernyővel,
S Isten segedelmével.
Ha jó hátizsákot
Vettél fel.
Ki háborúba indul,
Három imát mondjon.
Hogy Isten óvjon
A golyótól,
A készületlenül ért
Hirtelen haláltól.
Az értelmetlen
Földi áldozattól.
De ki megházasodott,
Mindennap imádkozzon.
Érte, vagy miatta,
Egyre megy.
Nem ezen múlhat.
Mert könnyű, vagy
Nehéz az iga,
Többé soha
Nem szabadulhatsz.

…………………………………………. 

A TŰZ SZERETETE

 - Mi a foglalkozásod?
 - Csőszerelőként végeztem Szekszárdon az 505-ös Számú Szakközépiskolában, és ezen a területen is helyezkedtem el. A szakmámban vállalkozó voltam. Víz- gáz- és fűtésszereléseket vállaltam az ország  egész területén.
 - Miben rejlett ennek a szakmának a szépsége?
 - Ha fűtést szereltem, egy csomó hideg vasat szereltem össze, de ha égett a tűz a kazánban, akkor a meleg megindult, és a radiátor ontotta a meleget. Ettől az emberek hangulata is más lett.
   Élőlénnyé vált  a rendszer. Képzelj el egy mozdonyt, milyen hatalmas erő van benne, vagy a napot, ami a legnagyobb hőforrásunk. A melegnél, a fénynél nincs fontosabb a világon. Az életemet elkísérte a tűz.
- Régen a hunok, és általában a pásztornépek nagyon szerették nézni a tüzet. Olyan romantikus és nyugtató hatású. Te is szereted?

- Nagyon szeretem a tüzet. A fa pattogását órákig el tudom hallgatni. Tetszik a kandalló, és a tűz ropogása. Van olyan kályhánk, ami világít, mert üveges az eleje. Amíg láttam órákig el tudtam nézni, ha például a szabad tűzön főztem valamit, vagy a kazánt raktam.
- Melyik városban voltál katona?

- Pakson építettem az atomerőművet két évig. Legalább azt is láttam belülről, érdekes volt.


 …………………………………………..

KÖNNYE CSORDUL

Könnye csordul
A viasznak,
- De ég a gyertya még -
Siratja múló fényét,
Régi tündöklését,
S szerelmét,
A gyufát,
Ki neki mindig
Életet ád.
Mely vágyaival együtt
Ellobbant, mikor
Szerelmet remélve
Lángra gyújtotta őt.
Így adva neki erőt.
S a gyertya tüze is
Elhamvad hamar,
Ha a láng végsőt
A testébe mar,
Apró a tűz,
A gyertya kis vadóc,
Hamar elég
A kanóc.

…………………………………………………

- Mi ihlette ezt a szép versedet?
- Nem is tudom honnan jött az ötlet? Talán onnan, hogy szeretem nézni a lángot, és hogy olvad a gyertyaviasz… Nekem erről a versről a szerelem és az élet elmúlása jut eszembe.

 TANÍTÁS

- Mindig vállalkozóként dolgoztál?

- Nem, a szakmai munkán kívül még sok mást és másféléket is csináltam, pl. karbantartóként is, főnökként is dolgoztam lapoknak is írtam, magamnak is a fiókba.. sok mindent kipróbáltam.

- Szakmai tudásomat később a felnövő nemzedéknek adtam át. 

- Kiket oktattál?

- 1976 óta középiskolákban tanítottam szakmai tantárgyakat, műszaki tantárgyakat technikusoknak és felnőtteknek épületgépész tagozaton 18 évig. Tíz évig voltam szakoktató ugyanebben az

   intézményben,  majd 8 éven át tanítottam a Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában. Rengeteg diákom volt, sok ballagóm. Sokan ma már felelős beosztásokban dolgoznak.
- Mióta nem tanítasz?

- 2007 szeptemberében volt az első olyan tanévkezdés harmincegy év után, amikor nekem nem csengettek be. Jelenleg nyugdíjas vagyok. Sajnos kéményseprő betegségem van: a korom. 

- Szerinted milyenek azok a tanárok, akik ezt a pályát a hivatásuknak tartják?

- Az igazi tanárok mindig úriemberek voltak, és a diákokért mindent megtettek. Kihozták belőlük a legjobbat. Jó embereket neveltek, és nem mindig a tudás volt a legfontosabb, hanem a nevelés.
Először a tudás alapjait kell megteremteni, utána lehet csak gyarapítani. Úriembernek vagy születik az ember, vagy azzá válik neveltetésétől fogva. 

- Szerettél tanítani?

- Még ma is tanítanék... A tanítás hiányzik, de ezek a gyerekek nem, nem az én világom. 

- Sokat változott a világ. A mi időnkben nekünk kötelességeink voltak, a mai gyerekek pedig kizárólag a jogaikat hangoztatják. Sokféle és nem mindig jó hatás éri a gyerekeket.

  A szülők állandó rohanásban vannak nem érnek rá foglalkozni a saját gyermekeikkel sem, pedig valamiféle nevelést otthonról is kéne hozni… 

- Kemény családban nőttem fel, mindent ötször megköszöntem, és nehezen kértem. A mai fiatalok szabadabb nevelésben részesülnek. Nevel a szülő, a tanár, az utca, a baráti kör, a televízió,

a videó, stb., de, hogy ki rontotta el, azt nehéz nyomon követni. Hatalmas felelősség és teher rakódik miránk...

 ………………………………………….

VIZES NÓTA

Mottó:
A vizes gyerek
Sose kesereg,
Ott a metsző
Nagy a feje
Nyomja eleget.

1.

Nem vagyok én részeg
Csak boros.
Nem keskeny az utca
Csak szoros.
Nem tántorgok,
Csak a lépést cifrázom.
Ez nékem egy régi szokásom.

2.

PVC a házunk teteje.
PVC-vel van minden tele.
PVC az asztal lapja,
Meg a szék.
PVC a WC vezeték.
 ……………………………………………

Ezt a dalt minden csőszerelő tanulónak tudni kellett, s énekelték is szerenádokon. A szakma himnusza volt.

 - Mikor és kiknek énekelted el ezt a dalt?
- A diákjaimnak tanítottam meg, amikor elvittem őket kirándulni, és főztem nekik egy jó kis ételt a szabad tűzön, bográcsban. Azt talán még nem mondtam, hogy nagyon szeretek főzni, no és énekelni is. 

- Más jellegű tevékenységeid is voltak?

- Tolnai Népújság tudósítójaként, és a Vöröskereszt városi titkáraként is tevékenykedtem. A Magyar Bazár helyi újságszerkesztője is voltam, Sopronban volt a központ. Sokat jártam oda.


 …………………………………………..

MEGSZÓLALOK

Egyéni hitvallás

A tribünön és
A szószéken
Én nem értem el
Semmilyen sikert,
Számomra csak a
Katedra, és a
Színpad termett
Némi babért.
Igazán nem is
Törtem magam
Efféle jutalomért,
De mondani valóm van
Erről a cudar világról,
S magányomból
Csak az írással
Tudok kitörni,
A Magyarok
Gyönyörű nyelvén
Sokakkal pörölni
Hangos, hamis szóra
Magamat nem ragadtatom,
Mint némely
Szószátyár szónokok,
Nem mondok szónoklatot.
A literatúra az
Amivel dicsően szólhatok,
Mondom, mondom,
A magamét
Míg levegőt kapok,
Amíg a Teremtő akarja:
Megszólalok.

……………………………………………………………. 

ÉV VÉGI GYÓNÁS 1999-BEN

Gyónom neked uram! Én, aki jólelkű, és szelíd
Ember voltam: - Megváltoztam!
Utolsó gyónásom óta: (1989)
Loptam, csaltam, hazudtam és káromkodtam.
Szidtam a rendszert és téged,
Most; mikor megérted a kétezredik évet.
Irigykedtem a jobbakra.
Haragudtam a rosszakra.
Lenéztem a kisebbeket.
Utáltam a kevélyeket.
A pénz rabja voltam.
Mindig másokat utánoztam.
Gondolatban paráználkodtam.
Más házát és feleségét megkívántam.
Nekem sosem lesz olyan házam…
S politizáltam – politizáltam.
Azt hittem, hogy jobb lesz neked,
S akkor jobb lesz nekem is.
De csalódtam benned is.
Te tetted ezt király!
Ródd ki, mi bűnömért kijár,
S bocsásd meg a vétkeimet.
Én mindenért vezekelek,
Bár minderről nem csak Én tehetek!

Tíz évvel a rendszerváltás után...

 …………………………………………………….

HOL VOLT AKKOR AZ ISTEN?

Hol volt akkor az Isten?
- kérdem barátom-
Hol volt akkor az Isten
Mikor meghalt apám és anyám
Hatalmas, tátongó űrt hagyva maga után.
Talán így tett próbára,
Hogy mennyit bírok?
Olyankor elő kerül minden titok.
És málladoznak a hajdan volt
Kemény betonfalak,
Mert nem bírják az idő múlását
És a savas esőt.
A szenvedély legyőzi a szenvedőt.
Vannak olyanok akik bírják a kínt.
Az nem bosszant ha, szóval bántanak.
Büszkeségemet nem sértheti.
Azt nézem ki mondta, és reá mi készteti.
Lehányt falú vécében
Miért szülnek magzatot?
Apró keze, szája lila-kék a hidegtől
S a fénytől ordít az ivadék.
Ebből a véres mocskos kupacból,
Hogyan fejlődik tovább az emberiség?
Az anya, ha nem dobja
Reklámszatyrostól kukába,
Elküldi otthonról gyermekét,
S nem néz utána éhes e vagy álmos?
Mosdania kell?
Kit érdekel!
Bokorban születtél s árokban földelnek el.
S a kutyák húzgálják elaszott testedet.
Örülhetsz, ha fényesre kopott
Koponyádat megleled.
Hamvaidat nem használják el,
Mint vegetát.
Hol volt akkor az Isten,
Mikor mind ez történt?
Felelj hát!
Hisz Isten szeme mindent lát.
Vagy talán lehunyta a szemét?
Papok mondják a szószéken:
- Hamis próféta vagy-
Nem hirdeted az örökkévalóságot.
De ki az az őrült, aki örökké szeretne élni?
Barátomat visszahozták a halálból.
Nagy fényességet látott,
És békét, megnyugvást érzett.
Találkozott szeretteivel,
És már nem is akart igazán élni.
Meg is halt hamarosan, 59. évében,
Nyugodjon békében!

 ………………………………………………………….

 FELCSIGÁZVA

Csak úgy
Huss
Elillant
A rokkant
Kisnyugdíjas
Elől,
Mikor
Ő
Lehajolt
Érte,
Hogy
Meglegyen
Szerény
Kis
Ebédje.

 …………………………………………………

- Régen Szekszárdon volt egy vendéglős, aki ínyenceknek főzött csigát. Nem gondoltuk akkor, hogy sokan ebből élnek majd. Te biztosan nem szedtél csigát pár forintért, - főleg úgy, hogy védett állat,- és   mégis átveszik...Akkor még lehetett, és sajnos szükség volt rá.

………………………………………………………….

SZÁMVETÉS EZEN IDŐ SZERINT

Így hatvan év felé
Az ember számvetést csinál,
Mit evett,
Mit ivott,
Mit csinált.
És hová jutott.
Mi az, amiben elbukott.
Milyen eredményre juthatott.
Valamikor még láttam
Templomunk tornyán
Az órát. és a láncot,
De ma már tornyot
Sem látok.
S arcodon sem a ráncot.
Egyre jobban hullik
A hajam, és a fogam.
Olyan laza, és ritka, mint a
Cirkusz kerítésén a léc.
A férfi hatvan felett, és
Száz kiló alatt
Csak csenevész szobadísz.
Valamilyen köcsög,
Vagy padlóváza,
Ami a sarokban áll
Amelyből hamar
Kifolyik a víz.
S ha nagy ritkán nászágy
Közelébe kerülök,
Lelkesen küzdök,
Ha már rádühödök.
Csak egy kis kertem van,
Hét szilvafás
Földbirtokos vagyok.
ebből is látszik, hogy
Rám nem vonatkoznak
A földesúri jogok.
Engem már nem vonz
A dicsőség, és a hatalom,
Az első éjszaka jogát is
Most már TIRÁTOK hagyom.

…………………………………………………….. 

ELMÉLKEDÉSEIM II.

Mindenki örült, s nevetett,
Csak Te sírtál egyedül,
Mikor megszülettél.

Élj úgy, hogy
Mindenkin segíts, és
Mindenkit szeressél.

Amikor majd meghalsz,
Mindenki sírjon,
Egyedül csak Te nevessél.
………………………………………………… 

 ÉLNI

Milyen szép nagy,
Kerek ez a világ.
Tarka udvarokon,
Néma sírkertekben,
Nyílik a sok virág.
Reggel kitárul a horizont,
Lassan körbeér a pont.
Estére mindig bezárul a kör.
A Nap és a Hold is
Sötéten tündököl.
Nem látom hol van,
De tudom, hogy ott van.
Ahol lenni szokott.
S keringnek körülöttük
Ragyogó csillagok.
Sok-sok dolog,
Mégiscsak megváltozott.
Annyi ember volt,
Aki elbúcsúzott
Még több az,
Aki csak elhagyott.
Többekről tudom,
Hogy hol lelem meg,
Sokakat Rúzsamájban,
Egy kriptában
Másokról azt gondolom,
Régen elfeledtek,
Szívükből kitöröltek,
Élve eltemettek.
A számvetést én is
Lassan abbahagyom,
Mióta tudom
A Nap énreám már
Halványabban ragyog.
 A dolgokat csinálhatja bárki,
De megszületni,
Élni, és
Meghalni helyettem
Nem tud akárki.
 ……………………………………………..


 HALHATATLANSÁG

Örökre meghaltál
Ha veled együtt
A nevedet is elfelejtik
Csak némely elhunytak
Jutnak el
A halhatatlanságig.
Ha utódaid néha
Felidézik szellemed,
Gondolataid, és tetteid
Akkor ezek,
Kitöltik a teret,
Újra vereséget szenvedtek
A hitetlenek.
Bár tested
E szent földben
Porlad el,
Én a test
Feltámadásában
Nem hiszek,
Csak a lélek
Örök életű csupán.
Dicső lelked
S szellemed,
Mindenkor felette
Lebeg.

 ……………………………………………..

- Tudsz úszni?

- A Dunában nőttem fel, volt amikor napközben is úsztam egyet, ha meleg volt. Ma már sajnos nem merek belemenni, mert nem látom a partot.

- Mondj valamit magadról!

- Fénykoromban hetven kilós voltam, 176 centi magas, hosszú szőke hajú, kék szemű, de ez már a múlt. Most közel száz vagyok, és azt vallom hamiskásan,

  hogy a férfi száz kiló alatt csak szobadísz. Gazdag sem vagyok, úgyhogy az élet jól elbánt velem.

- Milyen a mentalitásod?

- A sok gond, és baj ellenére  én pozitív gondolkodású vagyok. Napközben egy rendkívül nyugodt emberként élek. Az éjszakáim viszont borzasztóak. Ha tízkor lefekszem, éjfélkor már fent vagyok.
Utána olyan félálomban rettenetes vízióim vannak. Sokszor jobb, ha végleg felkelek. Gondolom, valahogy ki kell tombolnom magamat. Sokat beszélgetek elhunyt szüleimmel testvéremmel, rokonaimmal, és néha tanácsot kérek, és megoldást kapok tőlük. Reggel átgondolom, és többször az volt a megoldás, amit megálmodtam. Kissé bonyolult lélek vagyok. Én hiszek a lélek halhatatlanságában.
  A test  elhasználódhat, megsemmisülhet, de hinnünk kell, hogy nincs vége a dolognak. Túl egyszerű l

 …………………………………………

IMA

Hiszek a hitben
Hiszek a szóban
Hiszek a jóban
Hiszek a szeretetben
Hiszek a szerelemben
Hiszek a tudásban
Hiszek a boldogságban
Hiszek a megbocsátásban
Hiszek a feltámadásban
Hiszek az örökkévalóságban
Hiszek az egy igaz Istenben,
Kit mindegy, hogy:
Allahnak
Buddhának
Jehovának
Vagy
Jézusnak
Neveznek.
Ámen.
……………………………………………… 

- Régen nem volt ildomos dolog templomba járni, de akinek erre megvolt az igénye, a belső késztetése, az akkor is megtalálta ennek a módját. Ma meg szinte mindenki ott van, nyakában az óriási kereszt alakú medállal. Hirdeti, hogy mennyire vallásos…Közben pedig kihal az emberek lelkéből az egymás iránt érzett szeretet. Mindenki irigy mindenkire. Nálatok ez máshogy van?

- Mi a templom mellett lakunk. Régen mindig ketten voltunk a templomban az öcsémmel. Ma már be sem lehet férni. Honnan ez a sok hívő ember? Ott van a párttitkár is…


………………………………………………….. 

HIT…?

Régen a templomban
Egyedül ültem
Imámba merülten.
Kik tiltották nekem
Ülnek most előttem
A padban.

…………………………………………… 

AHOGY JÓ NEKED

Ha süt a Nap,
Vagy dörögnek az egek,
Az életet úgy vegyed
Ahogyan jó Neked.

Ha dől a fal,
Nehogy alatta maradj.
Mindig csak azt tegyed,
Ahogyan jó Neked.

A nagyobbat
Vedd ki sokszor, ha tudod.
Ha nem így teszel gyakran,
Az életet elbukod.

Hogy önző vagy,
Nem is olyan nagy hiba.
Erre tanított mindig
Az életiskola.

A közelharc
Mindennapos, nem csoda.
Sorsod ezért mostoha
Nem Te vagy az ostoba.
……………………………………………………… 

- Én 7 éves korom óta emeletes házban élek. Ennek is megvannak a maga előnyei és hát ezt szoktam meg. Vendi, te mindig kertes házban laktál? 

- Mi is laktunk panelban, mikor lebontották a házunkat, de nem szerettem. Kényelmes volt, de csak aludni jártam haza. Délelőtt  iskola, délután maszek, vagy szőlő, mindig mentem valamerre…

- A lakásotokon is ott van a kezed munkájának a nyoma?

- Még én szereltem a fűtést, és a három fürdőszobát. A  gáz is bent van, de az drága. Központi fűtésünk van, a kazánba kell négy autó fa minden évben. Amíg láttam, én vágtam a láncfűrésszel, de most már ez a fiatalokra marad, mert én nem merem. 
- Mekkora udvarotok van?

- Nagy udvarunk van, ott szoktam sétálni szép időben. Sokat kertészkedek a jó időben, jólesik a levegőn lenni. Én ültettem a cseresznyefát, 2000-ben a diófát. Kettő meggy és kettő szilvafa is van. Télen én töröm a diót. A lekvárt is én szoktam keverni, mert sokáig tart.

- Szereted az állatokat? Képzeld el, az erkélyünkre évről évre visszatér egy fecskepár. Gyakran figyelem a villás farkúak nemzetségét. Milyen meghatóan gondoskodnak egymásról. A reggeli  fecskecsivitelésnél hangulatosabb ébresztőt pedig el sem tudok képzelni…
- Nekem is vannak  fecskéim. Én is szeretem őket.

- Milyen állataitok vannak még? 

- Tyúkjaink is vannak. Kutyánk mindig volt, most is van.

- Milyen álmod, vágyad van a jövőre nézve?
- Mindig szerettem könyvtárban dolgozni. Jó volna nyerni a lottón, mert sokkal könnyebb volna... Csinálnék egy irodalmi kávéházat, ahol lenne irodalmi műsor, és kiállítások. Szépen megélnénk belőle...

 …………………………………………………

JÓ TANÁCS

Úgy élj
ahogy a
közmondás
tartja.
Minden
suszter
maradjon
annál a
fánál,
amelyiket
kapta.

……………………………………………. 

ELSZÁMOLÁS

Csak nyugalom,
A hosszú élet ritka.
A pontos elszámolás,
A tartós barátság titka.
Azt mondod, ez közhely.
Röhej.
Ez nem gazság,
Hanem az igazság.

 ……………………………………………….

ÉLNI KELL

Egy üveg szekszárdi Kadarka
érzem, hogy messze visz el.
Előre, nem hátra nézni,
mert élni, s élni kell.
Mikor kezedbe vetted a sorsod,
rögtön rendőr vitt el,
miután kiengedtek,
azóta másik figyel.
Főnököd veled ordít,
de a cementet
ő lopta el,
mert élni, élni kell.
Hogy iskolatársad
volt a besúgó,
nehezen hiszed,
s hogy többre vitte, mint te,
azt jobb, ha elhiszed.
Ezen túl még félni kell?
Mert élni kell, élni kell.
A nehezen megszületett
Satnya ivadék,
ha elvégezte egyetemét,
jó, ha nyulat,
vagy tyúkot tenyészt.
Néhány év múlva
felveti az ész,
az ő gyereke is csenevész
néha visszaüt,
de a lényeg az,
hogy a Mari cipót süt,
és nem eszi meg a penész,
mert élni kell, élni kell.
Életedben a siker
csak nagyritkán jön el.
Verseidet ugyan ki olvassa el?
Hangod még mindig mutál,
de vajon mi marad
egy költő után?
Sok vers.
egy-két könyv,
és néhány
örökérvényűnek vélt
őszinte
gondolat.
Kötve hiszem
Hogy ezektől
Az emberiség
tovább halad.
…………………………………………………….. 

 MAJD, HA ÖREG LESZEK

Soha nem volt nekem
Faragott hintaszékem,
De ha öreg leszek,
Megyek, s egyet veszek.
A teraszra kiülök,
Számba pipát teszek,
Mind a filmeken…
A napra kiülök,
Mint a beteg állat
Ki a Naptól
Remél gyógyulást.
Fogatlan leszek,
És béna,
Szántszándékkal néma.
Majd, ha öreg leszek.
Tán még meg is hülyülök,
Ha a Napra kiülök.


 - Ezt így elterveztem magamban, tényleg vágyom egy hintaszékre, csak félek, hogy tengeribeteg leszek benne. S hozzá még a kéklő, illatozva szálló pipafüst, maga a földi kéj....


………………………………………………………. 

ENGEDD MEG URAM!

A legrövidebb ima…

Engedd meg Uram,
Hogy kutatója legyek az égi,
S a földi jónak.
Adj értelmezést
Nemes gondolatnak, szónak.
Hitünk szerint
Megtiszteltetés, hogy élünk,
Mi vagyunk a kiválasztottak.
Mert élni csak egyszer lehet,
Bár reméljük az
Örök életet.
Ha már nem leszünk,
Minden elveszett,
S csak a lelkünk lebeg
Még egy darabig
A sírunk felett.
Nincs értelme tán
Itt már a szónak,
Engedd meg, hogy imádjalak,
Engedd meg, hogy álmodhassak
Mindörökkön Rólad.
Ámen Domine,
Úgy legyen uram.
Akaratod szerint.
 ……………………………………………….


TESTAMENTUM

Miután meghaltam
Mindenki kapja meg, ami neki jár
Az Istennek, ami az Istené
A királynak, ami a királyé
A többi, ami marad:
Legyen a családé.
Elég lesz egy darabig ,
Beosztással
S pénzt adok tűzifára,
Az Ördög se várjon hiába.
S végül elvárom,
Mindenki sirasson el utoljára.
Aztán menjen az élet tovább vidáman
Nélkülem.
A szél fújja el
A port utánam.
Lábam nyomából
Szertelen..
Ez a végrendeletem.
Mátyás Rita: Kagyló igazgyöngyel
-------------------------------------------------------- 
Folytatása következik...

*******************************

3. VERSEK A NAGYVILÁGBÓL


NAGY VENDEL: HATVAN ÉVEM

A múlt századnak
Közepén születtem,

Hol itt, hol ott

De felnevelkedtem
Villany sem volt
Ahol laktam ,
Faggyúból volt 
Ott a szappan.
A petróleum lámpa
Tompa  fénysugára
Hívogatón hatott
Sok buta bogárra
S a forró cilindertől
Többeknek lett ottan
Szörnyű halála.
De e lámpa világnál
Nyílott ki a könyvek 
Szellemi sugara
S bennem az értelem
Fénylő világossága.
A Huszadik században 
Ceruzával kezemben
Szavaim papírra vetettem
Öregapám látta még 
Ferenc Jóskát a tizenkilencedik század végén,
A Milleneum ünnepén,
S unokáim születtek 
A Huszonegyedik század elején.
Három évszázad ölel át,
Így megy előre a világ..
Néha reám is sütött
A Tüzes Nap sugára,
Könyvem felolvashattam
Petőfi szobájában.
S hallhatta verseimet
Az aki akarta..
Kezét fogtam , s érintettem
Illyés Gyula lányát,
S általa átöleltem
Édesapját, Babitsot,
És  József Attilát.
Megismerhettem  szellemük világát.
Később nekem is
Nyílott itt virág,
Számomra is kinyílott
E csodálatos világ.
Ha számvetést  kell adni
Majd legutoljára
Büszkén vallhatom hogy
Nem éltem hiába.
Nekem is illatozott a
Költészet virága.
De vajon mi marad
Egy költő után?
Semmi más, csupán
Néhány könyv, 
És egy - két  örök érvényűnek 
Vélt gondolat.


2014  03 27

…………………………………………….......MÁTYÁS RITA : A jubileum

Eljött számodra a hatvanadik tavaszod,
Hármas a jubileum, amit ünnepelsz most!

Hatvan, negyven, húsz! Számok, melyek jelentősek!

Sokat vársz ettől az évtől, érzed szívedben.
Hatvan éve édesanyád szült két gyermeket,
Kínban és örömben. Téged és Öcsédet.
Negyven éve írsz,irodalom az életed,
Írod szebbnél szebb prózáidat verseidet, ..
Húsz éve birkózol a cukorbetegséggel.
Öt éve, hogy elveszett szemeid világa,
Hosszú időbe telt, hogy valahogy elfogadd.
Oly sok minden,az mit elvett tőled az Isten! 
Hogyan tovább! Kitaláltad s megteremtetted.
Megszólalok Művészeti Magazin MMM,
Mit létrehoztál magadnak, és persze nekünk,
Köszönjük Néked, hogy megjelenhetünk!
Isten Éltessen még nagyon sok évig,
Siker,öröm, szeretet kísérjen végig!
Hitvallásod igaz, és mondd még sokáig!
Mondom, mondom, A magamét
Míg levegőt kapok, Amíg a Teremtő akarja:
Megszólalok.


..............................................................CSOMOR HENRIETT: Sárgállik a repce

Sárga tenger
 repce táblába áll
 szépen rendbe.
 Fekete lovamhoz
 színe jól menne.
 Csillag nehogy
 hemperegj benne!
 Ha kedved tartja
 vágtázz had
 lobogjon fekete
 Sörényed a
 nagy pusztába.
 Esthajnal csillaga
 ha fel jő
 gyere haza
 istálló ajtaja
 nyitva vár.
  Friss széna
 melegébe aludjál.
Fekete éjszakába
 sárga tenger repce
 tábla virít  a  koromfekete
 tájba.

 2014. április 15.

.........................................................

ADAMECZ LÁSZLÓ: Hull a fának virága…  

Hull a fának virága,
 könnyed hull a világra,
 tél múlott, derengő,
 szél zúgott, kereplő.  
 Szív mondja - esendő,
 ész mondja - vergődő.
 Szíved fáj - búcsúzol,
 reményem: - feloldozz!
  .......................................................


     BEÖTHY TÁRSASÁGTÓL HÚSVÉTRA

 Nekem,....és mi Nektek?!


Nézz a szemembe, hogy érezd és lásd
Ezer Tavasz barackfa virágzásának
megfestett portréját,
bódító illatát,
barkák kinyíló lelkét
szabad mezőkön, sárgán tündöklő
kikericsek hullámzó tengerét!
Ez itt a megvilágosodás!
Ez itt az ujjászületés, 
a Húsvét várás!

Élő lelkek napfényben fürdő megtisztulása,
Isteni szeretet Földre hullása
Barátok, szeretők csodavárása.
Ez a Föld a boldogság tanyája!

Tudd és érezd!
Ezek itt a szívembe rejtett szeretetfények!
Tudd és érezd!
Nekem a Te barátságod az ÉLET!...
              csörgedező hegyi patak,
              fák leveleinek suttogása
              sziklák délceg vonulása.
Nekem ezek a Húsvét-szigetek
Nekem ezek a boldog ünnepek!

ÉS NEKED?!

*******************************
4. NOVELLÁRÓL NOVELLÁRA

ERDŐSNÉ ONDA MARICA  írása: Szemének tükrében

Amikor kamaszkorom derekán belekóstoltam a vakság keserű ízébe, minden álmom szétmosódott homokvárnak tűnt a tenger ostromló hullámai alatt.

Alig múlt el a 16. születésnapom, amikor kötéssel a szememen gondolatban végigjártam a lehetséges jövőm sötét folyosóit. Igaz bal szememet operálták, de jobb szememmel születésemtől fogva nem láttam, így nagyon hirtelen és valóságosan tört rám a fekete magány. Reggel amikor a kórházi csöndben elbotorkáltam a kórterem ajtajáig és félénk hangon szólítottam a nővérkét, kedves, de kijózanító szavak tudatták velem, hogy fogyatékosságommal együtt kell saját magamnak boldogulnom.

A nővérke éppen vért vett, így nem tudott segítségemre sietni.

- Húzd végig a kezed az öltöző szekrényeken, a végénél balra ha átmész a folyosó túloldalára, éppen ott a női wc. – mondta és valószínűleg szeme sarkából figyelhetett, mert néha elért hozzám egy-egy igen, ott, most, azaz ügyes vagy…
Miután visszakecmeregtem az ágyamba nem csak fizikailag, de lelkileg is megkönnyebbülve, hogy szerencsésen túléltem vakságom első kalandját, megrohantak a kétségek a jövőmet illetően.
Mi lesz ha nekem így kell élnem? Hogy fogom befejezni az iskolát, hogy tanulok, már ha egyáltalán eljutok az iskola épületéig, hiszen tudtam, hogy a közlekedés igazi mumus a vakok életében. 
Nem beszélve a felnőtt életről. Házimunka, munkahely. Hol fogom kamatoztatni közgazdasági ismereteimet, mert pénzzel bánni egy postahivatalban……
Az ki van zárva, hogy vakon alkalmazzanak ilyen felelősségteljes munkára…
De ami legjobban bántott, mégis a családalapítás tervének szétoszló reménye volt. A férfiak számára nem egy sérült lány a női ideáll. Nem beszélve az anyaságról. Ki szeretné rábízni gyermekét egy vak anyukára?
Megannyi kérdés és sehol a válaszok, csak a süket csönd, a fekete órákhoz.
Az nem lehet, hogy ilyen reménytelenül örökre elveszítsem az életem és eltemetve kelljen boldogulnom ahogy nagyapám mondta: a fény sírjában.
Ő már csak tudta, hiszen ő is vakon élt fiatal korától fogva. Aztán mégis épp ez a gondolat adta vissza a reményem. Hiszen neki is van családja, két lánya, unokái…
Mire helyre állt volna lelkemben a béke, ismét viharos gyorsasággal csúsztam le a hullámvölgy mélypontjára.
Ő férfi, aki ha megkeres annyit, hogy eltartja belőle a családját, akkor már megtette amit a társadalom elvár egy férjtől, apukától. Ha sikerül többet is adnia, mint például zenei tehetségének átcsepegtetését gyermekeibe, vagy néhány fejben született esti mese, esetleg altatódal elmondásával tehermentesíteni anyukát az esti órákra, akkor máris hétköznapi hőse lesz családjának.
A nőre azonban sokrétűbb feladatot osztott az élet íratlan szabályrendszere. Munkahelyi tennivalói után, várja a bevásárlás, a háztartás és a gyermekgondozás.
Nagyapám révén sok látássérült felnőttet ismertem. Tudtam, hogy a háziasszonyi tevékenység elég jól elvégezhető, ráadásul egyre több beszélő segédeszköz is könnyíti a konyhai munkát.
Azonban sajnálatos módon kis gyermekét vakon nevelő asszony nem volt ismeretségi körömben. Talán nem véletlen? Vagy gyermektelen házasságokat ismertem, vagy olyan családokat, ahol már nagyobbak voltak az utódok amikor a szülőnél bekövetkezett a látásvesztés.
Mielőtt teljesen belerokkantam volna nyomasztó gondolataimba, a viziten lekerült a szememről a kötés és kiderült, hogy szőnyeg alá söpörhetem aggodalmaimat, hiszen visszaköltözött a fény életembe.
Ismét láttam, még ha nem is olyan jól, mint a tragédia előtt, de a semmitől sokkal többet, így felhatalmaztam magam, hogy egészséges jövőről álmodozzak és ennek megfelelően éljek. Amíg van idő, amíg lehet. Mert valahol tudatom mélyén némán ordított valami felismerésszerű, hogy ez a látás nem tart örökké.
Persze minden erőmmel elnyomtam ezt a hangot és igyekeztem úgy tervezni , mintha garanciát kaptam volna, hogy ragyogón telik majd ezentúl minden napom.
Az iskolából eltanácsoltak, de még ekkor sem tudatosult bennem, hogy csekély látásom talán túl ingatag oszlop egy egészséges élettartópillérének. 
Szerencsémre, hamar társamul szegődött egy csodálatos vakvezető kutya és állást is kaptam egy áruházban, telefonközpontos és bemondónői munkakörben.
Ennek a kutyusnak köszönhetem jövőm álomszerű folytatását. Kudlik Júlia és stábja forgatott filmet vakvezető kutyák munkájáról, amiben többek között, én is szerepeltem kutyámmal. Sosem hittem volna, s ha más meséli, őrült elképzelésnek  tartottam volna azt hogy e műsor hallatán, úgy gondolja egy fiatalember egy vidéki kisvárosban, hogy számára egy alig látó riportalany az igazi,hogy benne  találta meg a nagy Őt.
A személyes  találkozásra kilenc hónapot kellett várni, egy magzati fejlődés idejére  volt szükség a lehetőség megszületéséhez. 
Ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, most azzá vált, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek és akiket ő egynek teremt, azoknak eggyé kell válniuk, még ha nagyon kacskaringós és viszontagságos úton is.
Az első találkozásra egy vakvezető kutyások részére szervezett táborban került sor, ahol ő pártoló tagként segítette a nővére szervező munkáját.
Két évig ízlelgettük a közös jövő lehetőségét, mire teljes szívből elköteleződtünk egymás iránt.
Ma már nagykorúvá érett házasságunk. Gyermekünk is betöltötte a 18 évet.
Gyakran gondolkodom el azon, hogy mi a jó házasságunk titka. Férjem szerint a szeretet, megértés és bizalom.
Nem könnyű úgy általában véve sem a családi élet, az állandó alkalmazkodás, a fogyatékosság pedig még rádob egy lapáttal.
Kétségtelen, hogy nálunk sincs kanál csörgés nélkül, ahogy a közmondás tartja. Néha éket ver közénk a túlféltés, de épp ilyen súlya van a neveltetésünkből vagy a tíz éves korkülönbségből adódó nézetkülönbségnek is.
Úgy érzem időnként igen csak próbára tesszük egymás türelmét.
Pedig mondhatom; valóra vált minden álmom, amire gyermekként vágytam.: hűséges társam, szerető gyermekem, békés otthonom, jó munkahelyem van. 
Ennek ellenére, talán mégis valami más ad erőt, hogy újra kilépjek az önsajnálat gödréből, ha időnként beleesek. Márpedig beleesek, mert a vakság sötét árnya mindig itt toporog mögöttem, hogy amint lehet elgáncsoljon és földre terítsen…
Ilyenkor nagyon nehéz felölteni optimista ruhám, és egészséges önbizalommal folytatni életem.
Hiszen elhomályosodott tükrömben minden vonásom eltorzul a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség miatt érzett dühtől.
Csak a férjem szemében láthatom meg igazi arcomat, csak az ő szeretetében ragyogó tiszta kép tükrözi vissza azt a lányt, akit hiába bújtatott a sors a vakok rongyos koldus ruhájába, az ő lelkében mégis királynő maradt, minden fogyatékossága ellenére.


*******************************

5. TÁNCOLÓ LÁBAK

ÁRVAY MÁRIA   ELMÉLKEDÉSE: Zumba® mint terápia II.

A sok-sok apró sikerélmény fontossága mellett, rengeteget jelent a tánc önbizalom növelő hatása.
Mielőtt azonban erre rátérnék, beszélnünk kell arról milyen fontos, ki és hogyan oktat bármilyen sportot, mert az oktató személye rendkívül sokat jelent.
    Évekig próbálkoztam megbarátkozni a vízzel és megtanulni úszni. A víztől való félelmem nem hogy csökkent volna, inkább nőttön-nőtt. Akik velem foglalkoztak, nem vették tudomásul félelmeimet, olyan feladatokat és gyakorlatokat végeztettek el velem, melyek még fokozták aggályaimat (lenyomtak a víz alá, hogy megtapasztalhassam, a víz úgyis feldob; hanyatt fektettek, hogy érezzem, milyen lebegni a vízen, azonban semmilyen empátiát nem mutattak). 
Még volt számos rossz élményem, de nem részletezem. Lényeg, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni a vizet, s ez a mai napig is így van!
    A tánccal azonban más a helyzet! 
Vikitől mindig olyan feladatokat kapok, melyeket meg tudok csinálni. Időnként, ha kételkedek magamban, ő akkor is tudja, képes vagyok rá!!! Valóban, azon veszem észre magam, hogy a nehezebb gyakorlatok is mennek, pedig előtte azt gondoltam volna, nem tudom majd megcsinálni.
   Oktatóm tudja, mire vagyok képes, tudja, hogyan építse fel a feladatokat. Most már magam is tapasztalom, hogy sikerül elsajátítanom a merengue, salsa, cumbia, bachata lépéseit.
   Gyermekkoromban sokat ábrándoztam arról, hogy én is zenére táncoljak, mint annak idején atletizáló osztálytársaim. 
Ha valaki évekkel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy egyszer táncolni fogok… nem hittem volna el. Most pedig megvalósíthatom vágyaimat!
   Rengeteget jelent számomra oktatóm lelkesedése, türelme, ösztönző, motiváló személyisége. Nem mindennapi dolog megtapasztalni, amikor együtt örülünk, ha sikerül valami nehéz lépéskombinációt megoldani. 
Ha valami még nem megy, nem erőltetjük, hanem vissza-visszatérünk rá!
Most már nem riadok meg egy-egy „kihívástól”, mert tudom, a mérce akkora, hogy sikeresen veszem majd az akadályt, esetleg több időt vesz igénybe. Időből pedig van bőven, hiszen hosszú távra tervezem a táncot, s tudom, még sok, szép élmény vár rám, melyről beszámolhatok! 

*******************************

6. AUSZTRÁLIÁBÓL JELENTKEZEM - ILOSVAY GUSZTÁV   Rádiós rovata

HÚSVÉTI ÜNNEPI MŰSOR

 ---------- Forwarded message ----------

From: Katalin ILosvay-Egyed <ekilosvay@hotmail.com>

Date: 2014-04-20 19:10 GMT+10:00

Subject: FW: Magyar Rádió Mozaik április 13
To:

--------------------------------------------------------------------------------


 Subject: Magyar Rádió Mozaik április 13
 Date: Sun, 13 Apr 2014 18:02:35 +1000
 www.ilosvay.net       ezt másold be a keresőbe! 
 Kövess minket a Facebook-on      Radio Mozaik Sydney

Want to listen to 2RRR right now but don't have a radio handy? No worries! Just click on the link below and you can listen in to 88.5fm from anywhere in the world!


H Ú S V É T

          2014   Április 20 Kedves Hallgatóink. Mint látják két egy órás program van fent a honlapon (több hallgatónk kívánságára). Ha úgy érzed, hogy a lehallgatásban problémád van kérlek jelezz vissza.

Szeretettel Guszti   

 Hírek  Szűts Andrással. Mi újság Erdélyben? - Dr Kádár Magor beszámolója, Budapesti legendák - Szűts András műsora, Prof. Trogmayer Ottó - kedvenc verseim - válogatások a magyar irodalom gyöngyszemeiből,  

   

NAGY VENDEL: HÚSVÉT ÜNNEPÉN


Tavaszodván,
Szikrázó víztócsákon

És csipkés ködfátyolon át

Barkázik a bágyadt határ.
Szürke füstöt idézve
Lomhán kolompol,
Hömpölyög hazafelé a nyáj.
Anyja mellett bégetve szalad
Az égi áldozat,
A húsvéti bárány.


Húsvéti összeállításunkban elhangzik Szabó Gábor lelkész Húsvéti üzenete, Nagy Vendel versei, Stella Leontin írása.  A szépség hangtalan forrása.  Gondolatok Michelangelo Pietájáról és  Ilosvay Gusztáv  Sanyi manó története 20.rész - Katalin felolvasásában .

KONZULI FOGADÓ NAPOK SYDNEY-BEN   május 8-9        

 ........................................................................................................................................................ 


Alább kettő linket találnak,  az egyik egy hosszabb változat a műsorból, a másik pedig egy kivágás, csupán Nagy Vendel Húsvéti verseinek felolvasása, Katalin előadásában.

………………………………………..............................................................…………………...
 ide katt..

 a második link ide katt..
 ......................................................................................................................................................

   Rádiónk hamarosan egy irodalmi műsort rendez, jótékonykodási szándékkal, és alább erről olvashatnak, a múltkori számban olvasható  Mennyország című írásom kapcsán.
 Tavaly volt a rádiónak a 20-dik születés napja mit nagyon szépen meg is ünnepeltünk  Ha úgy gondolod nagyon szívesen adok infót erről, nem egy probléma.
Ami magam munkáját illeti , természetesen leközölheted nem egy probléma , mit talán meg kellene említeni, hogy ez a SZEMEMFÉNYE  ALAPITVÁNY  javára íródott és az összegyűlt pénz az utolsó fillérig odamegy .. Mi ezt komolyan vesszük Gondolom  így tudunk részt venni abban a közösségi munkában  ott az Óhazában , miből az élet pikantériája miatt kimaradtunk. 
Egy biztos egy remek előadás lesz. . reméljük a közönségnek is fog tetszeni
egy nagyon szép XIX századi templomba lesz megtartva

Guszti rádió
 ..................................................................................................................................................

   OK akkor kezdjük elölről . Ezt valóban azért írtam mert úgy éreztem  ott kellett volna valami magyarázat de aztán ahogy az ember olvassa tovább talán az az érzése az embernek, hogy a mennyország kapujába vagyok és ott zajlik le a " monológ ". Így is jó, nem kell változtatni semmit, remek. Ami az estét illeti az egy irodalmi est minek az anyagát   a szereplők írták ( némelyik egyszerűen lélegzet elállítóan jó: mások így a nejem pl.: szaval, vagy inkább elmondja Kosztolányi , Hajnali részegség költeményét  Lelkes értelmes banda pl. az egyik kislány  Fekete Orsolya ( új Magyar állampolgár) Melburböl repül be Syneybe , hogy velünk legyen ezen a napon 1000 km Az alapítványnak a honlapja . www.szememfenye.hu/? . talán még ez érdekelne téged  mint információ
Ez lesz a bevezető vagy megnyitó beszédem .

 Szemefénye alapítvány megnyitó beszéd:


  Kedves nézőink, kedves hallgatóink. Vagy három évvel ezelőtt jött egy e-mail hozzám, hogy van Magyarországon egy  elfekvő korház, hól súlyosan beteg gyermekeket ápolnak. Miután elolvastam a levelet, félretettem, nem foglalkoztam vele, hisz nagy a világ, nagyok a távolságok és annyi problémát kell megoldani a világban és nem utolsósorban közvetlen környezetünkbe. Mindennaposak a bajok és a katasztrófák . Köszönöm nekem, untig elég a magam problémája, nem kell még a másé,nem kell a más nyavalyája. Őszintén mondom, elfeledkeztem róluk , a gyermekekről az aggódó szülőkről , a nagy kék szemekről és a sarokban hagyott macikról, mert aki játszott vele még tegnap , az ma már nem él, mennyországba mentek pihenni, ujj erőre kapni s egy nap felfrissülve  megint találkozni velem, veled, s  velünk ..
   Aztán egy nap megint  beugrott a levél szövege  a kép s onnantól kezdve nem hagyott nyugodni. Azt hiszem a nézők közül mindenki volt már ilyen helyzetben, hol érezte, hogy pár héttel ezelőtti  gondolattal  újra szembesül és újra és minden alkalommal kicsit jobban ,sürgetőbben ott áll az orrod előtt és figyelmet követel. Igen a gyermekek nem hagytak nyugodni s addig- addig piszkáltak, maceráltak míg egy nap megemlítettem egy pár embernek, hogy mi volt a levélben s kértem a véleményüket,  mit gondoltok mit, kellene itt tenni. És láss csodát . Egyöntetűen azt mondták, hogy gyűjtsünk pénzt, azt küldjük el az a leg praktikusabb. Ha nem is lehet őket minden alkalommal megmenteni de legalább emberibbé, otthonosabbá, színesebbé tenni a hátralevő életüket s mindazoknak az életét kik velük együtt vívják életük legnagyobb kihívását. Ne egyedül csinálják, legyünk ott mellettük, ha kicsiben is,de mi is lélekben ott vagyunk.
  Ez a mai irodalmi előadás erről szól. Ez a történet dióhéjban.  Ez a feladatunk, hogy ott legyünk, hogy gondolunk rátok, hogy nem vagy egyedül s legyen bár mily nehéz is a  személyes küzdelem de mi ott szeretnénk lenni , veled együtt, lépésről lépésre, nevetéseddel, aggódásoddal, reményeddel együtt szeretnénk részese lenni az életednek
  Igen erről szól a mai előadás ez a feladatunk,  küldetésünk.  Hálás köszönetem mindazoknak kik eljöttek s ki esetleg késnek, siessenek mert mindjárt széthúzzuk a képzeletbeli függönyöket s kezdődjön  az irodalmi estet. S kik nem jöttek el ........... nézd., nem késtél le semmiről, jövőre is lesz színház, zene irodalom és jövőre is lesz jó ember ki úgy érzi ha kicsibe de ott szeretnék veled menni , míg járni,mosolyogni , sírni ,  remélni és lélegezni tudsz. A gondviselő áldása legyen a mai délutánunkon.
Köszönöm.
Ilosvay Gusztáv..
 ……………………………………………….......

Érdekes volt látni az  írást mit majd a Szemem fénye Alapítvány megsegítésére (Pécs mellett egy kis faluban vagy talán már összenőtt Péccsel ) az is lehet. Tehát a  készülő jótékonysági irodalmi estre írtam ( amit egyébként rendezek is). Talán egy icike - picike bevezetőt érdemes lenne eléje tenni, hogy milyen alkalommal és a helyszín mert akkor érthető.  Már amikor bejöttem ide, rájöttem, hogy monológ lesz belőle.

Az előadás egy református templomba lesz megtartva kihangosítás , mozivászon meg jó zene. Lényeg a lényeg oda jöttem be és beszélgetnék a Teremtővel a magam esetlen módján, küszködve "lányos" zavarommal.

Természetesen ez csak egy észrevétel. Ami a előadást illeti meglesz hanganyagban is és felteszem a rádióra miután lement 

Szeretettel Guszti
 ...................................................................
 Kedves Vendel 

   Ez volt a cél . Ha a vers jó akkor az már csak egy plusz, hogy valaki úgy tolmácsolja mint a Kati. Tökélésesen beleillett a programba. A Rádió erről szól és mi erre vagyunk mérhetetlen büszkék. 
Gyere vissza nekem ha átvetted az elismerésedet .

Szeretettel Guszti


2014-04-21 1:14 GMT+10:00 Nagy Vendel <nagy.vendi54@gmail.com>:
 ………………………………………………………
 KEDVES KATIKA, ÉS GUSZTI!
Ez a műsor csodálatos volt és köszönöm ezt a szép élményt.
Köszönöm ezt a szép  versmondást és úgy tudtam hallgatni mintha nem is én írtam volna, hanem kívülállóként élveztem a szavakat és utána jöttem rá hogy ezek az én verseim.  köszönöm szépen..
Szeretettel vendi.
Áldott ünnepet kívánok mindenkinek a Föld másik féltekén..
Kézcsókom Katikának.. vendi.

*******************************

7. ARCKÉPCSARNOK. HORENKA ERIKA  RIPORTSOROZATA
 
Horenka Erika


A virágkötészettől, a néptánc és népzene népszerűsítésén át a pályaorientációig –csak egy példa a több lábon állásra

Szabóné Kis Ágnest kerestem meg kérdéseimmel, mert érdekesnek, bemutathatónak gondoltam életét, korábbi munkáit, jelenlegi munkakörét. Szeretném megköszönni, hogy nyitott voltál irányomban és megtisztelted az újság olvasóit is azzal, hogy válaszoltál s vállaltad az interjút.


– Megtudhatunk valamit a családodról? 
– 21 éve élek boldog házasságban a családommal. Két nagy fiam van. Bence 18 és Attila 16 évesek lesznek a nyáron. Édesapám író, költő, pedagógus. Édesanyám, rehabilitációs szakember. Szüleim nyugdíjasok. Egy fiútestvérem van, aki jelenleg Németországban él és dolgozik.

– Mesélnél nekünk édesapád írói pályafutásáról?
– Azt gondolom, hogy életútja olyan nagy ívet ír le, amelyhez egy riportnyi hely is kevés. Ízig, vérig szakember a területein. Bölcsész szakon végzett tanár-népművelő, újságíró, költő, csak „mogyoróhéjban”. Ő ez egyik példakép.

– Édesapádhoz hasonlóan te is kacérkodsz az írói pályával/hivatással?
– Bár nagyon szeretem a költészetet és a verseket, ennek ellenére nem próbálkoztam soha az írással. Nekem a zene, és a népzene világa az érdekesebb. Már általános iskolában - az Operaház Gyermekkórusában - egy varázslatos színpadi és színházi világba csöppentem.  Egy varázslatos világ!!!! Esténként a 3-4 felvonásos operák színfala mögött énekesekkel, zenészekkel, színházi koreográfusokkal, színészekkel, „nagycsaládként” éltünk együtt. Elmesélhetetlen és talán egy életre meghatározó élmény volt. Innen maradt a vonzalom a színpad világához. A zenei alap nagyon erős volt, így csak az irányt kellett megtalálni. Amikor Szekszárdra költöztem szüleimmel, 12 éves voltam. Bogár Pista bácsi és a népzene mutatta meg újabb arcát, varázsát a színpadi életnek. Így kötöttem ki a népzene, később a néptánc mellett.

– Pontosítanád, hogy édesanyád esetében mit jelent/ takar a „rehabilitációs szakember”?
– Alapvetően munkaügyi szakember (erről szól az alap diplomája), a rehabilitáció ehhez kapcsolódott, mint feladatkör, amelynek maximálisan eleget tett és tesz jelenleg is. Ő „háttérmunkásnak” nevezi magát. Fő feladatának tekinti az emberek segítését. Ő a másik példakép.

– Kicsivel több, mint 10 éve ismerlek s folyton (elnézést a szóhasználatért, de…) pörögtél. Ezt a példát láttad vagy alapból ilyen több lábon álló vagy?
– Szerintem ezt így láttam, így nőttem fel. Később a munkáimban is kerestem az igazi irányt. Sok területen és munkakörben kipróbálhattam magam.

– Avassuk, be kérlek az olvasókat mire is gondolok a több lábon állás vagy pörgés kapcsán!
– Nagyon széles ismeretségi körrel rendelkezem, sokoldalú és szerteágazó munkáimnak köszönhetően. Rövid ideig virágkötészettel foglalkoztam, mint pályát kezdő. Kölesden, Kajdacson, Kakasdon, Bátán a hagyományőrző néptánc együtteseknél néptáncot, népzenét és népi gyermekjátékokat tanítottam és három évig tanítóként dolgoztam Alsónánán, ahol (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban (ÉKP) művészeti tárgyakat tanítottam. Gyermekeim születése után egy ideig (kényszer) vállalkozóként, majd a fogyatékos ügyben, civil szférában dolgoztam a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) később TOSINÁ-nál (Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesületénél). Eleinte diszpécser, gazdasági ügyintéző munkakörben, később a vállalkozásom során szerzett tapasztalataimnak köszönhetően munkámban sokoldalú feladatot tudtam ellátni. Szakmai vezetőként, szociális szakemberként kapcsolatot tartottam a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és az államigazgatási szervezetekkel. Konferenciákon és regionális szintű rendezvényeken képviseltem a siketek és nagyothallók érdekeit. A napi ügyintézés során a pályázati előkészítés mellett, segítséget nyújtottam a szociális problémáik enyhítésében és megoldásában. Később, TÁMOP 2.2.2 program keretében - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársa lettem. Napi munkám során foglalkoztam egyéni és csoportos tanácsadással. Ez mellett civil és pedagógus képzési program keretében tréningeket vezettem fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és szabadidős szolgáltatást nyújtó szakembereknek. A program „befagyasztásával” munkanélküli lettem, így következett egy „vinotéka”, (kiváló minőségű palackozott italokat árusító borszaküzlet). Végül - mint szakember - eljutottam a foglalkozási rehabilitációs területhez.


– Milyen rövid ideig tartott a virágkötészet? Megkérdezhetem miért hagytad abba?
– Érettségi után egy pici virágboltban kezdtem el dolgozni. Nem volt hosszú idő, összesen talán három hónap. Miért hagytam abba? A kereskedelem soha nem állt hozzám közel. Túl nyugodt, monoton munka. Emberekkel, vevőkkel, alig találkoztam. Munkaidő után pedig a hagyományőrző együttesek vártak, a gyermek, az utánpótlás valamint a felnőtt csoportok néptánc próbái.

– Hogy látod, hol tart manapság a néptánc, népzene?
– Az én meglátásom az, hogy sajnos a válság és a pénzforrások, pályázatok hiánya sok kis együttes fennmaradását, működését veszélyezteti. Régen szinte minden falunak, városnak volt hagyományőrző népi együttese. Jó közösségi életet, szórakozást, külföldi utazásokat biztosított a fiatalok számára. Ahol jó szakember áldozatos munkájával kézben tartja a faluban, városban maradt fiatalokat, pályázik a működési költségekre, támogatókat, mecénásokat keres, ott működnek még az együttesek. Az utóbbi időben egyre kevesebb a zenekar, a pénz, a pályázat, és az elhivatott együttes vezető.

– Érdeklődnek iránta a fiatalok?
– Itt is igaz az, hogy az egyre kevesebb gyerek születésével, fogy az utánpótlás. Sokan elmennek nagyobb városokba, középiskolába, felsőoktatási intézményekbe, kollégiumba. A munkalehetőség is sokkal kevesebb a kistelepüléseken, így nagyobb városokba, vagy külföldre vándorolnak a fiatalok munkát vállalni.

– Tudsz esetleg arról, milyen az országos lefedettsége a hagyományőrző népi kultúrát hirdető néptánccal és népzenével foglalkozó szervezeteknek? Gondolok itt olyasmire, hogy inkább a nagyobb városokra, településekre jellemző vagy egy 500 lelket számláló zsákfaluban is fellelhetőek az ilyen szervezetek?
– A Gyöngyös bokréta mozgalom után a művelődési házak építésével, működtetésével (1960-as években) kezdtek újra megélénkülni az amatőr mozgalmak, klubmozgalmak. Sorra indultak tehetséggondozó versenyek („Röpülj páva”, Táncdal fesztiválok, Ki mit tudok?  Valamint a még mindig élő, Néptánc-antológia, stb.). Az intézményi hálózat jól működik Budapesten, a nagyon alacsony lélekszámú települések együttesei viszont sorra tűnek el a fentebb említett problémák miatt.

– Népi gyermekjáték? Mondanál egy-két példát?
– Gyermekcsoportoknál, általános iskolás gyermekeknél a néptáncoltatás része a sok gyermekjáték. Erre azért van szükség, mert egy tanulási folyamat része. Meg kell tanulni egymásra figyelni, ritmusra lépni, kőrt alakítani… stb. Már az óvodában is találkozhatunk ilyen játékokkal (Bújj, bújj zöld ág; Elvesztettem zsebkendőmet; Kinn a bárány bent a farkas, stb.) A táncoktatás alapjai is a gyermekjátékok. Játszani pedig mindenki szeret!!!!!

 – Hol tanultál?
– Általános iskolába Budapesten az Állami Operaház iskolájába, majd 12 éves koromtól Szekszárdon jártam. Gimnáziumi tanulmányaim után néptáncoltatói képesítést szereztem. A siketek jelnyelvét tanultam alap és középfokon. Szociális munkásként Szekszárdon a PTE-IGYFK-SZMSZI-n végeztem. Ugyanezen a karon szereztem komplex rehabilitációs mentor képesítést is.

– Pontosak az információim a tekintetben, hogy a jelnyelv hivatalos nyelvvizsgának beszámítható?

–  A jelnyelv sajnos a mai napig "nem hivatalosan” elismert nyelvvizsga. Ennek számos oka van, amiről oldalakat lehetne írni. A jelnyelv kutatások, a jelnyelvi oktatás teljes átalakítása, még pár évig, szerintem nem teszi lehetővé a nyelvvizsgaként elismert bizonyítványok kiadását. Ez egy nagyon hosszú folyamat.

– Sokáig motoszkált bennem a gondolat, hogy én is elsajátítsam a jelnyelvet. Van rá szerinted esélyem, hogy így vakon megvalósítsam? Bár hirtelen csak Helen Kellert tudnám felhozni példának, de biztosan vannak mások is. Találok is olyan helyet, tanfolyamot, személyt, aki megtanítana rá?

– Helen Keller példájából kiindulva, azt tudom Neked mondani, hogy semmi sem lehetetlen. Bár azt is hozzáteszem, hogy a siket-vak személyek kommunikációja nagyban eltér a siketek által használt jelnyelvtől.  Akik jelnyelven szeretnének tanulni, azoknak a megyeszékhelyeken működő érdekvédelmi szervezetek segítenek az alapfokú kommunikációs és a középfokú kommunikációs ismeretek elsajátításában. – Más nyelvi tudást is birtokolsz?
– Sajnos nem. Ezt egyre nagyobb hiányosságként élem meg.

– Hogyan lesz valaki néptánc oktató?
– Azt gondoltam, hogyha azt csinálom, amit nagyon szeretek, akkor „soha nem kell, dolgozzak” (ahogyan egy kínai bölcs mondta).

Életem nagyon fontos része volt a népzene és a néptánc. A Magyar Művelődési Intézet képezte az alapfokú néptánc-oktatókat.  1990-91-ben Szekszárdon volt lehetőség egy intenzív éves képzéssel megszereznem ezt a képesítést. Ezzel a képesítéssel közel 20 évig tanítottam. 

Azóta ez a képzési forma is átalakult és a Magyar Táncművészeti Főiskola vette át a diplomás táncpedagógus képzést.

– Az világos, hogy mit takar a PTE-IGYFK de megkérdezhetem mi az a SZMSZI?
–  A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézete

– Komplex rehabilitációs mentor? Lehet kicsit bővebben?
– Az oktatás célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelni a komplex rehabilitáció keretei között megfogalmazott új igényeknek, kihívásoknak. A képzés elsődlegesnek tartja a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált ellátásokra épülő bővítését, azaz: orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek együttes alkalmazásával (integrációját) igyekezik segítséget nyújtani a rászorulóknak, a klienseknek. Célja továbbá, hogy a képzésben résztvevők (segítők, vagy majdani mentorok) képessé váljanak az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, azok szakszerű kezelésére. A komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával, alkalmasak legyenek a rehabilitációs járadékban/ellátásban részesülők, a megváltozott munkaképességű álláskeresők egyéni együttműködési programját segítő ellátás-szervezésére is.

– Szükség volt a munkádhoz az elvégzése, vagy saját indíttatásból, elhatározásból futottál neki?
– Ezt a szakmát akkor szerettem meg nagyon, amikor a munkám során, éveken keresztül foglalkoztam fogyatékos személyekkel. Itt azért nem csak a siketeket és a nagyothallókat említem, mert foglalkoztam látássérültekkel és értelmi fogyatékosokkal, valamint halmozottan fogyatékos személyekkel, fiatalokkal is. Ezért gondoltam, hogy szociális munkás képesítésemet és ismereteimet szeretném a rehabilitáció és komplex rehabilitáció irányában továbbfejleszteni. 


– Kanyarodjunk vissza egy kicsit korábbi munkáidhoz! Milyen területen voltál vállalkozó? Végig múlt időben beszéltél róla, lezárult ez a szakasz?
– Ez tényleg régen volt, hiszen ez az időszak még a fogyatékos ügyben töltött éveimet előzte meg. GYES után kerestem a helyemet a munka világában. Saját családi vállalkozásunkban dolgoztam (más lehetőség hiányában) ügyvezetőként, főleg az élelmiszeripari termékek beszerzésével, annak területi elosztásával foglalkoztam. A gazdasági válság következtében ezt a tevékenységemet megszüntettem, de az itt szerzett tapasztalatokat és a kapcsolati hálómat nagyon jól tudtam hasznosítani későbbi munkaterületeimen. A kereskedelem nagyon távol áll tőlem. Igen, ezt az időszakot lezártam és kerestem azt a munkát, munkakört, amiben szívesebben tevékenykednék.

– Hol dolgozol?
– Jelenleg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál a TÁMOP 1.1.1 -12/1 programban dolgozom.

– Mi a feladatod?
– Humánszolgáltató munkakörben segítem ügyfeleimet a ”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projektben.

– Munka mellett másra is jut egy kis időd? Megtudhatjuk mire?
– Szabadidőmben szívesen olvasok, szeretem a zene minden formáját és a táncművészetet. Várdombon a nyugdíjas énekkarban, önkéntesként tanítottam éveken keresztül népdalokat, iskolákban, fiataloknak és diákoknak önkéntes munkában tartok pályaorientációt, életpálya tervezést. Kiállítás megnyitókon pedig rendszeresen szoktam népdalokat énekelni.

– A szakirodalmon kívül mit olvasol szívesen?
– Szépirodalmat, néprajz, népzene témájú könyveket, szaklapokat, kutatásokat, újdonságokat.

– A zene minden formáját? Csak hallgatod, vagy esetleg játszol is valamin?

– Az éneken kívül tanultam gitározni, furulyázni és 6 évig zongorázni. Gyakran kísértem magam ének közben zongorán. Sajnos 21 éve már nincs zongorám.

– Pályaorientáció? Hogy is zajlik ez?
– Amikor ebben a munkakörben dolgoztam tanácsadóként és trénerként is nagyon sokszínű volt a munkám. Egyaránt foglalkoztam 7. és 8. osztályos diákokkal valamint középiskolai végzős tanulókkal. Gyakran fordultak hozzám olyan fiatalok is, akik pályakorrekcióra vagy rosszul megválasztott pálya elhagyása után életpálya tervezés miatt szorultak segítségre. 

Szerintem kevés felnőtt mondhatja el, hogy 14 évesen határozott elképzelése volt arról, mit is szeretne csinálni. Életpálya tervezés fogalmat azért szeretem jobban, mert sokkal könnyebben megérthető a folyamat, hiszen a legtöbb ember sokáig keresi az igazi hivatását. Én teljesen más irányba indultam el, pedig az erős szociális irányultságom mindig megvolt. Mégis később találtam meg az igazi utat, merre is haladjak!!!


– Már csak három dolog maradt, amit korábbi alanyaimtól kérdeztem s nem szeretném, ha te kimaradnál a „jóból”. Nagy rohanás az életed, de azért sportolsz valamit?
– Aktívan nem sportolok. Alkalomszerűen kerékpározom, úszom és ritkán elmegyek táncházba. Szeretek kirándulni és sétálni.

– A második a számomra kicsit misztifikált területek, mint a vallás, horoszkóp stb. Hogy állsz ezekhez a kérdésekhez?
– Csillagjegyemet tekintve vízöntő vagyok. Kíváncsiságból, gyakran elolvasom, mit írnak a heti horoszkópok. Soha nem szoktam jósoltatni. Nem hiszek benne. Nem is szeretném tudni, mit olvasnak ki a tenyeremből. Szeretek meditálni és vannak technikák, amelyeket elsajátítottam. Így vagyok a különböző masszázstechnikákkal is. A lelki béke és harmónia egészséges egyensúlyának megteremtésére törekszem. Evangélikus vallású vagyok. 
– Végezetül hagy érdeklődjek közeli és távolabbi terveidről?

– Szeretek a mának élni. Persze vannak álmaim. A munka területén elsődleges célom lépést tartani a változó világgal, jogszabályokkal, a tudásom fejlesztése, naprakészen tartása a cél.
Magán életemben első a család. Ha biztonságban tudhatom Őket, örömet okozhatok, már jó érzés tölt el. Két kollégista, középiskolás, kamasz fiúval szűkösek a lehetőségeink, de a férjem sokat segít és a nagyszülők is. A célunk, hogy gyermekeink is megtalálják a helyüket a világban!

­­- Kívánom, hogy teljesüljön minden kitűzött terved, vágyad. Köszönöm az interjút.

Péntek, 2014. március 28.

*******************************
8. VERSRŐL VERSRENAGY VENDEL: APÁM KEZE..

Gyermekkoromban
Éreztem hogy szeretett,
Fogta, simogatta
Arcomat, s kezemet.
Tőle örököltem
A nevemet,s
A szelíd lelkületet.
Örültem hogy ilyen apám lehetett.
Amit az életről tudok,
Tőle tanultam.
S a kezét mivel
Óvón terelgetett,
Felnőtté fogadva
Nyújtotta felém
Melynek mindig örültem,
Egy szép nap reggelén..
Ő hatvan éves volt,
Akár mint most magam,
Én tizennyolc lehettem.
Örömmel fogadtam,
Megtisztelésnek vettem.
Fogadd el te is
Tőlem ezt a kezet,
Amíg lehet..
Amíg csak lehet..

2014  04  20

...................................................................................

 GERENCSÉR HAJNALKA: Bika /horoszkópom/

Májusban születtem, a bika havában.
A holnapban is hiszek, nemcsak a mában.
Bika vagyok testalkatra, nem egy vékony szálfa,
Jellememben makacs vagyok – vagy kitartó?!

NEM ADOM FEL egy nekifutásra!
A szeretet az, mely emberekhez vezet,
Nem érdekből megyek, szeretetet viszek.
A sorsfeladatom szerint lelki gyógyító lennék,
S egyre inkább érzem e feladatot
– fentről – nekem teremtették!
A megoldásokat mindig megtalálom,
Agyamat mindig töröm a „hogyan tovább? - on”.

Kreatív is vagyok, szeretem a  szépet,
Soha nem pénzben mérem az igazi értéket.
Alkotni mindig jó, szépet teremteni,
Erre foglak majd titeket eztán serkenteni.

Kellemesen és tartalmasan telnek így az órák,
A sikerélmény olyan,mint a hab a tortán.

...................................................................................... BIRÓ MELINDA: Nincs több átok

Az igaz szerelmet hirdetem
Én hiszek benne, élek vele
Csókolom, ki ad belőle
Megszeretem

Őszi rózsák, szép őszi esték
Rád emlékeztetnek a percek
A lelkem olykor megremeg
Te jössz felém

Olykor fáradtan, emlékezem
Zöld mezőkre, csókos estekre
Hideg hajnalra, délutánra
Felébredek

Bús a lelkem, sírni nem enged
Inkább békét kér, vagy halált
Csalódást már elfeledte
S a szerelmet

Szeretem a hajnalt, a világot
Halni nem, még élni akarok
Sírni én, többé nem fogok
Nincs több átok

  2014.02.22.
 …………………………………………………….....

FELLNER ISTVÁN : ANYÁK NAPJA...

némán ballagok
fejemben képek
gyermeki képek,
halvány, sok helyen kopott,
de rajta ő van -
ki oly sokat áldozott,
képek foszlottak, rongyosak -
de nekem közeliek,
éltek s élnek - míg élhetek,
csak lassan, nem sietek,
így élőbb a múlt -
mint odabent - halmok közt -
fejfák erdejében,
hol a nap sem süt -
s nekem a nappal is éjjel,
mindig lesz -
egy mosolyban -
egy szóban -
egy intésben, mondatban,
s most felnézek oda,
felhők fölé keresve,
de szememben por?
vagy az emlék hozott,
könnyeket...

2013. május
……………………………………………….....DOMBI TINÓDY LÁSZLÓ:  Dallam a csendben

Nem volt az est különös,
városra terült a köd.
Lusta felhők feküdtek, 
a néma házak között.

Az idő halkan repült,
a csendbe dallam vegyült.
A szobájába léptem,
Ő a zongoránál ült.

A lámpa ledér fénye,
vágyva világította meg.
Billentyűkön futottak,
fürge ujjú kis kezek.

Ölelte kék ruhája,
öröme a mozdulat.
Szoknyája lázzal libbent,
csodálva a combokat.

Elképzelve szép keblét,
elöntött a melegség.
Elragadott magával,
eltöltött a reménység.

Befejezve játékát,
mosolyogva nézett rám.
S kecsesen igazított,
bőréhez bújt lágy haján.

És hallottam a zenét,
csodálva barna szemét.
Odamentem remegve,
s megfogtam mindkét kezét.

................................................................ÁCS NAGY ÉVA: Illúzió.

Fehér hajú kedves anyám,
kérlek nézz most reám.
Látod mi lett most belőlem,
Itt állok megtörten!

Miért nem mondtad nekem soha,
hogy az élet néha mostoha.
Nem mindig csillog minden,
s nem olyan mint én elképzeltem.

Hogy a szépnek van más oldala,
ezt nem tanítják nekünk soha.
Hogy csalódunk, szenvedünk eleget,
sorsával senki se elégedett.

Szólhattál volna nekem,
akkor talán fel sem veszem.
Az élet gyötört már eleget,
sírtam is, s nem is keveset.

Igazából mikor leszek boldog,
mikor mondom, hogy jó volt?
Hiszek e valamiben valaha,
vagy csak a mesében maga.

Nem így indultam neki a világnak,
de minden illúzió, csak látszat.
Talán életem végére megérem,
szenvedés mentes létem!

*******************************

9. BEAT MÚZEUM

   Most, eléggé el nem ítélhető módon  ismét saját ízlésemet próbálom ráerőltetni a tisztelt olvasóra, mégpedig az aktuális jubileumi év okán és a magam kedvére.

Valamikor levélváltásban voltam Szenes Iván dalszövegíróval, mert példaképemnek tekintettem és az ő zsenialitása engem is lenyűgözött és most aktuálisnak érzem a szövegeit.
Hofi Géza

Kettő dalt választottam, és a zeneszerző Malek Miklós, s az előadó  Hofi Géza, akik nem kisebb művészek.
id. Malek Miklós

A kiöregedett vadászkutya  mindig is megfogott, hiszen az élet mulandóságáról szól és a kutyákat sokszor saját gazdájuk lövi le, ha már nem tud vadászni..

 A másik dal a szerelmes májusok elmúlásáról szól és átkell adnunk a helyet másoknak a szerelem és a hölgyek terén is.

Hiszen minden május tova száll, ami elmúlt nem jön vissza soha már.

Hallgassák meg a két nem túl vidám dalt , ideillő aktualitással és megértéssel.


Köszönöm szépen, az első link.. ide katt..

A második link  ide katt..

Pestiesen szólva... ez van. Egy idő után a dedó már elszabadul.
Egyebet nem mondhatok.

*******************************

10. VÉLEMÉNYEM SZERINT...OLVASÓINK ÍRTÁK

Szia Vendi.

Minden rosszban van valami jó!

Ez jutott eszembe először, amikor a magazin új rovatait hallgattam...

Sokat panaszoltad, hogy milyen mostoha volt a sors hozzád, hogy nem sikerült anyagi forrást, szponzorokat találnod az újság papír alapú megjelentetéséhez.
Mennyivel gazdagabb, színesebb, hangulatosabb így elektronikus formában ez a magazin!
Nekem nagyon tetszenek a hangzó részek. A versek sokkal kifejezőbbek ha nem jaws Gáborunk darálja őket...
Neked és minden alkotótársnak további sikereket kívánok!
Szeretettel: Marica

 ............................................................................................................................................

Szia Vendi!

Szép keretbe foglaltad a lap húsvéti-tavaszi számát. A bevezető versed

megfogott, pedig a hit és a vallás ilyenformán nálam nem mindennapi.

Az egypercesek és a József elmélkedése roppant finom és igaz volt, s
ehhez csatlakozott a magazin többi műve is.
A beatmúzeum nem okozott csalódást, mindig sikerül olyan zenéhez nyúlni, ami mesél...
Várom a következőt!

…………………………………………………………........................................…….. 


Most több dolog is folyamatban van nálam. Az Albanegra kiadónál

megjelenik hamarosan egy antológia, amiben három versem is benne lesz,

így más szerzőkkel, költőkkel együtt érkezhet egy "közös" kötet. Ezen
kívül a két éve rendezett pályázaton, amit a Pozitív sokk egyesület
írt ki, s amin első lehettem, szintén megjelentet antológiát. Ebben is
benne leszek...
Ami pedig a Triannita ciklust illeti, nyáron tervezem, hogy
korrektúráztatom a harmadik részt, s ősszel akár jöhet is ki. Addig
pedig várom a véleményeket, már aki olvasta...
Nos így visszagondolva neked tetszett az első rész?
A Kopek írt egy rövid email-t, hogy májusban nézegetik állítólag a
Próféta lépteit, így onnan is várjuk a dolgokat.
Vigyázz magadra és írj!

András
 …………………………………………………………………....
Köszönöm szépen.
Hazudnék, ha komolyabban sokat olvasnék, ...... de amit és amennyit elolvasok, az általában jól esik.
( Jaj, rögtön az a vers az elején.... !  )
Békesség, egészség !

Áldott NAGY HETET !

M. A.
 ........................................................................................
 Kedves Vendi.
Ha Húsvéti versed valóságos lenne
Itt ülnél az ebédlőmben, éppen velem szembe.
Megöntöznél kút vizével, mit útközben mertél
Kínálnálak minden jóval, ha még ma nem ettél.
Szép szavakkal megköszönném: nem hagytál hervadni,
Fáradságot nem sajnálva jöttél megöntözni.

Marica

*******************************
11. HANGOS VERSEK

MÁTYÁS RITA FELOLVASÁSA

Mostanság próbálkozunk a versek linkesítésével, és a kedvező fogadtatás miatt továbbra is folytatjuk a versek és rövidebb prózák hangosítását.

Talán eljutunk addig, hogy csak rá kell kattintani a tartalom jegyzék valamelyik számára, és már hallhatóvá is válik a kiválasztott mű.  Így legyen ..

Versek linkjei:

másságom linkje:

megszólalok linkje:


*******************************

12.ÍZES TÖRTÉNETEK - IRODALMI SZAKÁCSKÖNYV

NAGY VENDEL RECEPTJEI, ÍZES TÖRTÉNETEK (12)
A VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT ÉS A TÖBBIEK...

  Visszaemlékezem régmúlt gyermekkoromra, a múlt századbeli hatvanas évekre, és agyamba villan egy hatalmas plakát, amit a halbolt kirakatában lehetett látni: …" Mondja  marha , miért oly bús?"

S a zokogó tehén azt válaszolta:  …" Mert újra itt a friss halhús…"
  No a helyzet pikantériája az, hogy akkoriban sem halat, sem pedig húst nem lehetett kapni.

A hatalmas halboltban csak néhány szovjet olajos halkonzerv árválkodott , de még a dobozon is átérződött a szaga.
A vizes medencék szárazak voltak, a halmerítő szák is csak ott száradozott néhány ruszlis üveg társaságában , és valaki az éjszaka folyamán a Halszaküzlet feliratot  Halszagüzletre változtatta, nem kis derültségére a piacra igyekvőknek.

   Persze az sem járt jobban, aki a húsboltba szeretett volna vásárolni, mert ugye az is üres volt és ha a bolt előtt hosszú sorokban álldogáltak az emberek, akkor az azt jelentette, hogy majd valamikor hoznak valamilyen húsféleséget, többnyire Argentinából, a Pampákról származó fagyasztott marhahúst.

Az fagyos is volt, fekete is volt, s valamilyen gyanús lé folydogált belőle, ezért mi soha nem vásároltunk olyasmit , mert anyám nagyon finnyás létére,  ilyesmit nem tett volna az asztalra.. inkább ettünk zöldség , vagy krumpli levest. vagy tojásos, köménymagos levest, amit szegény apám kutya levesnek is hívott, a benne úszkáló kenyérdarabkák miatt.
   A mama régen cselédlány volt egy gazdag krumpli kereskedő családnál, ahol a háború előtt borjúhúst is ettek , és mindig mesélte hogy akkora pincéjük volt, hogy a lovas kocsik betudtak menni lovastól és mikor lepakoltak, akkor a másik végén kitudtak menni a pincéből. Mindenfajta  burgonyafajtát másik pinceágba tárolták el télire..
Tehát a húsboltot annak idején sokan ruhatárnak is hívták , mert ugye a fogas megvolt, csak fel kellett volna akasztani a kabátokat.
  Egyik leleményes kőfaragó, szobrász barátom megvásárolt egy ilyen árválkodó húsboltot és különféle színű, és anyagú kövekből hurkákat, kolbászt, sonkát, szalonnát faragott ki és felakasztotta a húskampókra és még csiszolt márványból szeletelt disznósajtot is kifaragott. a kiállítás címe   ENNIKŐ volt. igen találó, és sokan megnézték , és ez akkoriban országos hírnevet is szerzett a még ma is alkotó művésznek.

…Akkoriban járta a vicc, hogy: uram felakaszthatom a kabátját? … Ugyan kérem, felőlem fejbe is lőheti...

Ekkortájt jött haza a mama azzal hogy sikerült vennie két kiló gyenge marhahúst.

Igen, mondta a papa, én is láttam tegnap, olyan gyenge volt, hogy hatan támogatták a vágóhídra..
S még ebben a helyzetben is volt kedvünk nevetni.

   Mielőtt még az ember háziasította volna  a szarvasmarhát, lelkesen vadászta a különféle bölényféléket és azoknak borjait hazavíve évezredek alatt alakult ki a mai vágómarha, amit azóta is élvezettel fogyasztunk ha jól van elkészítve, igen sokféle, és változatos módon.
  Gondoljunk csak a ma újra divatba jövő szürke marhára, vagy a magyartarka tehénre, amit a tejéért is szívesen tartanak.
   Valamikor a királyoknál, vagy az úri házaknál  divat volt lakomákon lakodalmakban, de csak úgy dicsekvés képen a diplomaták előtt az ökörsütés  és igaz hogy volt mikor egy napig is sütögették az ökröt , amibe állítólag bárányt is tettek és a bárányba egy kappant  és ha az belül megsült, akkor az ökör is megsült kívül, aminek igen keményvolt a húsa,mert igen inas és izmos volt, ahhoz hogy lábon elhajtsák a hajdúk akár egész nyugatra, az óceánig.
Néha, mikor egy vár ostrománál kiéheztetésre ítélték a vár népét, akkor kedvező széljárás esetén a vár előtt, az éhes védők szeme és orra láttára, ökröt sütöttek és vigadoztak , boroztak a vár tövében és kiterített farkasbőreiken heverésztek , és sokszor a sült hús illata győzte meg a vár népét a megadásról


 Ilyen ökörsütést jómagam is láttam, mikor Szekszárdon a szüreti napok alkalmából minden évben rendeztek ökör sütést és jó pénzért bárki megkóstolhatta.

Igen látványos volt, de az ízéről azért voltak kétségeim.
    De  hát mi is készülhet a már letaglózott marhából? Akár a sertésből, a szarvasmarhából is, minden részét felhasználva, sokféle ennivalót lehet főzni.
Az állat orrától a farkáig minden porcikáját felhasználják, s itt is vannak drágább, értékesebb és kevésbé értékes részek.  akár egészen a felsáltól a marha bendőig a pacalig bezárólag.
Lehet simán csak sütni , főzni levesben és vadasnak vagy pörkölt nek.  Ferenc Jóskának szinte minden napi eledele volt a marha fartő levesben főzve de ő főtt húsként ette különféle mártásokkal.  A pacal az egy bizalmi étel, bárhol nem eszik olyasmit az ember. Igencsak ellehet rontani. Anyám nagy kedvence volt a rostélyos sok hagymával, de legjobban a marhapörköltet szerettük, és leginkább tarhonyával és céklarépával, a végén pedig vörösbort ittunk rá.


    Ünnepekre, de akár tanyákon is szüretkor, vagy préseléskor , mikor volt rá sok idő, akkor volt érdemes nekiállni mert igen idő igényes a művelet, de megéri a fáradtságot.
Lehet lábasban sparhelten, de lehet bográcsban is főzni, de aki gyors ebédet akar az főzze meg kuktában de annak semmi köze a rendes ételhez.
Mint mindennek ennek is jó sok időre van szüksége hogy rendesen átfőjön megpuhuljon, és összeérjenek az ízek.
    A mennyiség egy emberre számolva harminc, negyven deka, és sok hagyma, sokféle fűszer, és kevés víz, és sok bor, mégpedig  vastag vörös bor. Fehér , és fixli nem jó erre a célra. Legjobb, ha mindenek előtt megkóstoljuk a bor minőségét, de csak módjával, nehogy besokalljunk, mert büdösül csalósak ezek a borok és a főzés végére lesz akak makak, ami rontani tud a hangulaton.

   Mivel is kéne kezdeni a főzést? Első sorban a húsok darabolásával és a minőség kiválogatásával.  Ugye  lehet marha combból is főzni de a legjobb a marha lábszár, amiben vannak izmos inak is és akár egy kis zsírréteg is.
 Lehet kockára vágni de van aki csíkokra is vágja a lábszárat,  és azért a jóhoz legalább két három kiló mennyiség kell minimum. de ez inkább több szokott lenni különféle alkalmakkor.
Ha kész a húsvágás, ugye ami harminc deka legyen legalább személyenként,  ehhez kilónként egy öklömnyi nagy fej vöröshagymát pucolunk meg, és kockára vágjuk. lehet nagyobb kocka is mert úgyis szétfő a hosszú főzés alatt.
A hagymát egy kanál zsíron megdinszteljük és mikor már üveges, és jó illata is van, mert tettünk bele fokhagymát is egypár gerezdet, akkor belerakjuk a húst is hogy hadd pörkölődjön meg  a külső felülete, és kapjon egy kérget ahogy megpörkölődött, mert ettől lesz igazából pörkölt, mert különben gulyás, vagy paprikás hús lenne csak belőle. Mikor már megpörkölődött és a színe is megváltozott, akkor teszünk rá egy kevés édes paprikát, ami a zsírban hamar feloldódik és persze ez nem a teljes mennyiség, és némi sót is teszünk bele hogy kiadja az izét a húsnak.tehetünk bele egy kiskanál borsot is. aminek fantasztikus lesz az illata. Pár darab babér levelet is tehetünk bele a vadas íz miatt, és akinek van az a babérkoszorújából tépjen le, de jó a másik is.
Ekkor keverjük össze fakanállal és öntsünk rá egy kevés vizet, de csak módjával hogy nehogy leégjen , mert akkor  jön a kakasdi iskola igazgató , akit kozmának hívtak..
Ez is csak olyan szólás- mondás, de voltam már olyan helyen ahol igencsak lekozmált az étel, és szinte ehetetlen volt. Ekkor bevetették a másik trükköt , az erős paprikát, de azis csak rontott a helyzeten.
Főzés közben nem mászkálunk el a tűztől focizni, csajozni, borozni, akkor mi főzünk, és ezt a hivatalt ha elnyertük, akkor főzzünk oda adó módon, mert az emberek eléggé kritikusak és hamar szó éri a ház elejét.
   Igen fontos szabály, hogy ha mi főzünk, akkor ne engedjünk másokat beleszólni és főleg nem  belenyúlni a munkánkba mert akkor lehet igazán elrontani az ételt, hogy mindenki ezt tesz bele, meg azt rakatna bele, és ha elrontják akkor a bajnak nincs gazdája, mi maradunk a pácban.
Egyszer volt egy lelkes kuktám, aki csak kézilánynak hívta magát huncutul, és őrá is csak a tűzrakást bíztam, és kérdeztem tőle:… Tüzelünk, tüzelünk?...  Nem mondta sokat sejtetőleg, fűtünk.  Ha szabad tűzön főzünk akkor bizony rakni is kell azt a tüzet.
  Mégis, ha kevés vizet rakunk a pörkölthöz, akkor miben fől meg? A kérdés jogos, és fontos. És ehhez kell a rutin és az évek.
A hús elég sok levet is enged és  erre oda kell figyelni és ilyenkor elég sok bort, hogy a húsunkat ellepje, kell öntenünk a bográcsba, és annak a vizében fől meg a húsunk. Az alkohol nagy része elillan a bográcsból, és a bornak a zamata és savai maradnak a bográcsban és ebben szépen megpárolódik a marhahúsunk.

  A szaftjának sűrűnek kell lennie és tehetünk még bele erős cseresznye paprikát is és csöves fűszer paprikát is, akár szeletelt paradicsomot , de van aki kevés lecsót is tesz bele, de csak vagy ezt, vagy azt. A levén látjuk hogy kell e még bele víz, de ne nagyon hígítjuk fel.
Ha szükséges akkor sóval, borssal, őrölt paprikával még fűszerezhetjük, és erős tőrt paprika is jó neki. Más különleges trükköket nemigen használunk, mert az eredeti pásztor ételekhez nemigen használtak akkoriban mást, mert nem is ismerték a modern dolgokat, mint például a vegetát és hasonló újdonságokat. Most már csak főni kell addig még a hús meg nem puhul. Van aki a végén főz bele burgonyát is , de anélkül is jó, de ha igen, akkor hasábra vágja.
Vörösboros marhapörkölt

  Ha másféle húsok is vannak benne akkor vegyes pörköltnek hívjuk az ételt, de lehet még benne vadhús is. akár szarvas vagy vaddisznó is,  de akkor arra külön oda kell figyelni a fűszerezéskor mindenképpen. De azért legjobb ha minden húsfajtát külön főzzünk meg, a karakteres ízek miatt.
   Teljesen más egy marha, sertés pörkölt, egy köröm, vagy csülök pörkölt és nem beszélve a vadakról, és főleg a szárnyasokról, amiket mind hasonlóan kell főzni de a végére mindig más ízeket kapunk.
    Ha megpuhult és megfelelően ízletes a pörköltünk, és a szaftja is elég színes és sűrű, akkor tálalhatunk. Egy nagy fehér cseréptálba öntjük a forró fejedelmi étket és a már előre kifőzött galuskával , vagy megpirított tarhonyával tálaljuk, úgy, hogy a tésztára szedjük a szaftos húsokat. Van aki kenyérrel eszi és burgonyával, ízlés dolga.
   Bármilyen savanyúsággal finom, de a legjobb hozzá a cékla saláta kissé édeskésen.
Puha fehér kenyér, a piros étel és a lilás savanyúság színes látványosság az asztalon és utána még a vörös bor koronázza meg a fehér asztalt.
Desszertként foszlós kalácsot adnak, amire még mindig meglehet inni egy két pohárka Kadarkát.
   Ez a fejedelmi étek igen laktatós, és nehéz, Utána már nemigen megy a munka, inkább a kedves beszélgetés, viccelődés, esetleg nótázgatás, vagy akár egy pár ulti parti.  Szigorúan filléres alapon, mert minden barátság alapja a pontos elszámolás.
   Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és egy kellemes délután eltöltését egy szekszárdi pinceszeren. Élvezzük a jó munka, a barátság, és a kellemes együttlét hangulatát.
Mindenki egészségére..

SZEKSZÁRD 2014.04.23.

*******************************

13. CSAK A DAL…NAGY VENDEL DALAI

 TÜNDÉRLÁBAKON

1. versszak

Tavaszi szélben

Lenge leányka
Szoknyája perdül,
Indul a táncba.


Siklik a teste,

Omlik ruhája.
Messzire hallik
Szélfuvolája.


Refrén:

Harmatot a fűről

Verte le bokája.
Topogott a porban
Mezítelen lába.
Aranyos cipője
Beragadt a sárba.
Ropogott a hóban
Piros kis csizmája.


2. versszak

Két apró lába

Fut a világba.
Négy ifjú legény
Szalad utána.


Indul tavaszból,

Szökken a nyárba.
Ősz fuvallatja,
Télben találja.


Refrén:
Refrén:

2012

Megjegyzés:  Dallamos, lírai dal.  SZÍJ MELINDÁNAK  ajánlom


*******************************
14. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

 Kedves olvasó!
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa.
Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06 30 550 51 06   8-tól  20- ig.
e-mail:
nagy.vendi@freemail.hu
megszólalok@freemail.hu
 skype címem  nagy.vendi54
 Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com
 ……………………………………………………………………………

Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
 számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz. Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:
 http://megszolalok.blogspot.hu/
Tehát az ez évben megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük a fenti blogoldalon!
 …………………………………………………………………………......

 A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás szerzője  felelős.
 Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
 A szerzői jogokat fenntartjuk.
 Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha elmenti,  megmenti, bármikor előveheti.
 Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és összekapcsozva,  lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
 Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
 Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
 Írott műveim megtekintése:  amatőr művészek foruma  nagyvendel
 www.canadahun.com irodalom fórum

……………………………………………………………………………...........

Az Amerikai Egyesült Államok beli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat.
A link: minnesotahungarians.com
 ……………………………………………………………………………….....

A színes magazin készítőjének kérése:
Kedves olvasóink!
 -    Néhány operatív információt kell megosztani Önökkel. Sokan jelezték, hogy a színes magazin blogoldalán mindig csak a legújabban feltett újság jelenik meg, pedig a régebbieket is szeretnék olvasni.    Ennek semmi akadálya nincs, ugyanis ugyanazon az oldalon elérhető az összes többi is!
A megoldás a következő: a képernyő jobb felső részén látható a "Blogarchívum" felírat. Ez alatt különböző dátumok és hónapok vannak, amelyek mellett láthatók kis fekete háromszögek.
Ezek tartalmazzák a régebbi számokat. A háromszögekre kattintva "legördülnek" azok az újságok, amelyeket abban a hónapban tettünk fel. Most már csak ki kell választani kattintással a kívánt újságpéldányt. A háromszögre újból rákattintva bezáródik az az év, vagy hónap, s újabb újságot lehet kiválasztani olvasásra!
   -  Továbbiakban szeretnénk a szerzők fényképeit is megújítani, ezért arra kérjük a tisztelt kollégákat, hogy  - ha úgy gondolják - küldjenek magukról más felvételeket is a változatosság kedvéért! A képeket közvetlenül hozzám küldjék e-mailben:
veghelyo@t-online.hu
    -  Magam is tapasztaltam, és néhányan jelezték is, hogy néha egyes  verssorok, vagy szövegsorok sortávolsága megváltozik, attól függetlenül, hogy a feltöltött újságban ez nem így volt! Sajnos, a különböző böngésző programok eltérő programozási filozófiával készültek, és nem egyformán értelmezik ugyanazt a formát. Ez nem a szerkesztőtől függ...!
  -  Még egy nagyon fontos információ! Mivel a memóriaterületünk véges, ezért takarékossági szempontból összevontuk azokat az újságokat, amelyek azonos hónapban jelentek meg. Általában kettő számot  jelent egy hónapban, ezért ezeket egy blogba vontuk össze. Az összevonást folyamatosan végezzük...A blogon belül két újságot vastag piros csíkkal választottuk el!
Tisztelettel: Véghelyi József blogszerkesztő.
 _________________________________________________________________________________
                                                    
VÉGE-ENDE-KONYEC-FIN-END-FINÍTÓ
  


                                                                                                                  


MEGSZÓLALOK
 M.M.M. MŰVÉSZETI MAGAZIN
2014. 05. hó/2 – negyedik évfolyam, tizedik szám
Kulturális és szórakoztató folyóirat
Független, és ingyenes kétheti lap
Alapítva : 2011 - ben , elvi síkon
Szerkesztő: Nagy Vendel magánzó, laptulajdonos

1.Évfolyam: 2011. Alkalmi megjelenések
2.Évfolyam:  2012.  (1-tól a 6. számig)
3.Évfolyam: 2013.  (1-től a 17. számig)
4.Évfolyam: 2014.  (1-től  a 10. számig)


 MOTTÓ: TÖREDÉKEKBŐL ÁLL ÖSSZE AZ ÉLET EGÉSZE

*************************
1. LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!


  Tíz éves koromban kaptam egy körülbelül huszonöt centiméteres, fémből készült lendkerekes repülő gépet, lemezből hajtogatva, volt ilyen hasonló kiscsibe is, meg autó, és versenymotor is. Ennek idestova ötven éve, és én is odaadtam mostanság a kettő éves kis unokámnak tovább őrzésre..
Majd kíváncsian számon kérem tőle úgy ötven év múlva.. Remélem akkor még lesz gyermeknap . Viccesen mondtam annak idején, hogy igaz hogy nem repül, de azért jót lehet vele játszani.
Utána gondoltam ki a praktikus előre látását az akkori tervezőnek  és értékeltem a zsenialitását, ugyanis ha elromlik, akkor sem repül...
Vagyunk így, ehhez hasonlatosan mással is.. egyebet nem mondhatok...
A szerkesztő..

NAGY VENDEL: EGY FELTALÁLÓ A DILIHÁZBÓL

Már egy ideje, vidáman,
Csak a kedvtelésnek élek.
Ötleteim vannak,
Okosak, és szépek.
A találmányi hivatalba
Úgy évente betérek.
A múltkor is azt mondták,
A cég semmit nem fizet
Mikor beadtam találmányként
A sós meleg vizet.

Most például feltaláltam
A nem repülő gépet.
Tudom, vannak olyanok is
Melyek szépen repülnek.
Sajnos nekem nem nőtt szárnyam,
És szárny nélkül
Soha nem szálltam.
Nem lehetek próféta
Saját hazámban.
S ha már az ember
E találmánya miatt
Az ajtón át
Fejvesztve menekül,
Mikor kidobják cefetül,
Az ablakon még bekiált.
Uraim!
Egy szót végezetül.
Ha elromlik:
Akkor sem repül!

Nagy Vendi: nem kis öniróniával, hatvan év tapasztalatával..

*************************
SZEMEZGETÉS A TARTALOMBÓL

1.    LECTORI SALUTEM, ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK
2.    ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK
       IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN.
       GERENCSÉR HAJNALKA RIPORT KÖTETE  - 2. FEJEZET
3.   VERSEK A NAGYVILÁGBÓL
      ADAMECZ LÁSZLÓ, NAGY VENDEL, CSOMOR HENRIETT,  MÁTYÁS RITA
4.    BEMUTATJUK
       ANDREA BOCELLI ÉNEKEST. MENYHÁRT ANDRÁS  ÍRÁSA
5.    BEAT MÚZEUM:   PRESSER GÁBOR ÉS A CSÍK ZENEKAR
6.    BALLAG MÁR A VÉN DIÁK....
       DIPLOMA ÁTADÁS A TEMETŐBEN -   NAGY VENDEL:  IGAZ TÖRTÉNET
7.    VÉLEMÉNYEM SZERINT - OLVASÓINK ÍRTÁK
8.    HANGOS VERSEK   MÁTYÁS RITA FELOLVASÁSA
9.    EGY ISMERETLEN ISMERŐS
       BALÁZS KRISZTINA RIPORTJA SOLTÉSZ MIKLÓSRÓL
10.  VERSRŐL VERSRE
       GERENCSÉR HAJNALKA,  FELLNER ISTVÁN, BÍRÓ MELINDA,

         NAGY VENDEL, HEIM KÁROLY
11.  ARCKÉPCSARNOK
       HORENKA ERIKA  ROVATA:  GÁTFALVI ÁGNES
12.  TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
        SOPONYAI MIHÁLY ROVATA:  A FEHÉR AKÁC
13.  MAGYAR TALÁLMÁNYOK A VILÁGBAN
       A GOLYÓSTOLLTÓL A RUBIK KOCKÁN ÁT A HOLDAUTÓIG.
14.  ÍZES TÖRTÉNETEK - IRODALMI SZAKÁCSKÖNYV
       NAGY VENDEL RECEPTJEI:   TOJÁSOS ÉTELEK
15.  CSAK A DAL...  NAGY VENDEL DALAI:  TÁNCOLJ
16.  SZERKESZTŐI ÜZENETEK..

*************************

2. ÉLETRAJZI TÖRTÉNETEK

IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓK REJTEKÉBEN

GERENCSÉR HAJNALKA  RIPORTKÖTETE
NAGY VENDEL ÍRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
         2.  FEJEZET..

 A Kötet szerzői:
GERENCSÉR HAJNALKA  író, szerkesztő, riporter
NAGY VENDEL  vers és prózák
MÁTYÁS RITA  illusztrátor, grafikák, festmények, könyv borító tervező
VÉGHELYI JÓZSEF  tördelő szerkesztő, látványtervező


 MOTTÓ:  ELŐSZÓ - Ami lehetne utószó is

MINT  IGAZGYÖNGY

Akár ha kagyló kinyílva
Áldozatra lesve,
Prédáját  keresve
Mindent befogad
Magáévá téve
Mindörökre.
Ám ha testére
Kósza homokszem
Ingerkedve rákerül
Konokul rabul ejtve
Sohasem menekül
Testének nedvével
Gömbé elegyül
Védelmezve életét,
Csillogó gyöngyházú
Kagyló rejtekében
Igazgyöngyé nemesül.
Gyöngyhalász éltével
Fizet ha lemerül.
S a gyöngy, a gömb,
A legtökéletesebb forma,
DE HOL VAGYUNK MI ETTŐL..
Az alkotó ember
Csak néha üdvözül.

...................................................................


A borítótervet és a festményt Mátyás Rita készítette


2. A CSALÁD

Egy ember életében nagyon meghatározó hogy hová született, és hogy a későbbi években milyen körülmények között, és kikkel él együtt.
- Egyedül élsz?
- Családban élek. Feleségemmel harmincöt éve vagyunk  együtt, és ő az egészségügyben dolgozik, volt ápolónő, három műszakban, folyamatosan képezte magát, és jelenleg röntgen asszisztensként dolgozik. Három lányunk van : Kata a legkisebb, Ő is már felnőtt, és dolgozik. Ő nincs férjnél. Osztályelsőként kitűnőre vizsgázott és gyermekápoló lett. 
Gyöngyi és Klári harminc év körüliek.  Az elsőnél kettő, a középsőnél egy unokánk van, csodálatos gyerekek.  A nagylányaim kereskedelemmel foglalkoznak, de a legnagyobbnak van tanítói diplomája is..
- Hol laktok?
- Egy hosszú családi házban lakunk. Ez régen paraszt ház volt, istállóval és ólakkal, sok állatot tartottunk de már nincsen, mert sokba kerül a takarmány.
 Magamról annyit, hogy már csak a nőknek élek… Otthon is van hat.
Lányaink mellett még kettő lány unoka is van,ez egy nőies család, a legkisebb unoka egy kisfiúcska.
Mátyás Rita : Család

 ............................................................

ANYÁNK

Szűk kicsi utcán
Görbe anyóka
Fiait várja
Éhes a szóra.

Hol? Merre járnak?
Tékozló vággyal,
Korgó gyomorral,
Üres iszákkal.

Cipőjük elnyűtt
Ép-e a testük?
Idő viharában
Megtört-e lelkük?

Kimegy minden este
Utca elejére
Anyai szíve
Bánattal telítve.

Sok éve várja
Kapuja tárva,
Minden bűnüket
Rég megbocsátva.

- Az emlékeiden túl Édesanyádtól valamilyen személyes, tárgyi emléked?
- Igen, máig őrzöm a kalapját. Egy sváb népviseleti blúzát is hordta egyik lányom népviseletként táncos korában, érdekes volt látni a mai világban. Sajnos édesapám már húsz éve, édesanyám tizenhat éve meghaltak. Anyám volt az első fehér ruhás menyasszony a kakasdi templomban.

Most együtt nyugszanak a szekszárdi Újvárosi temetőben, egy kriptában,ahová, sajnos öcsém is elkísérte őket immár nyolcadik éve.SZÁMVETÉS EZ IDŐ SZERINT : ŐSZ HAJÚ ANYÁM

Ősz hajú Anyám
Este vacsorával vár.
Félrehúzza
A sparhelten
Az ételt.
Kimegy
Utca elejére,
S vár, ha
Bementem
Munka után
A kocsmába
Egy sörre:
Hogy jövök e már
Végre valahára.
Nézi örömmel,
Hogy eszem.
Egyszerű étel,
De fejedelmi
Ahogyan mindig
Mesélte,
S restelkedve
Vette kezébe
A fizetésem.
Tűzhely mellett ült
A fonott széken
Néha dobott a tűzre
Egy – egy csutát.
Hogy ki ne hűljön
A konyha melege.
Így anyák napján
Felidézem
A régi vacsorát.
S eltűnődöm:
Több mint tíz éve már
Hogy megcsikordult
Koporsója alatt
A kripta
Kavicsa.
Haptákban fekszik a
Selyemmel bevont
Deszkaládában.
Ahogyan állt
Ukrajna lágereinek
Olajfoltos,
Szénporos,
Gyűlölt talaján.
S fején kosárral
Hordta ki
A bányából
A mélység feketén csillogó
Aranyát.
Hány ember áll?
Ukrán, Magyar, Német
Keveréknyelvén
Az őr így kiált.
Az orosz tiszt is
Törte az ukránt.
Keréknyomból
Itták a vizet,
Mely egy hét múlva
Hozott tífuszt,
És halált.
De ő
Évek múltával
Hazajött, hogy
Megszülhessen engemet,
A fiát.
1954. május 7- én
Legyőzve a Halált.

………………………………………………………… 

BÚCSÚZÓ SIRATÓ HÚSVÉT A GOLGOTÁN

Megfőzte jó anyám az ebédet
Elfogadtam kezéből az étket
Megszidott, megrovott, meglegyintett
Szívem rá nem sokat hederített.

Megfőzte jó anyám a vacsorát
Nem fogadtam sokszor intő szavát
Éltében, de sokat megbántottam
Holtában, de sokszor megsirattam.

Magyar nóta, hallgató

 ………………………………………………………

MINT HASÁBFÁT

 Ha meghaltál,
Mint hasábfát
Dobnak a kazánba
Legalább egyszer,
Meleg lesz a szobában.
A zuhany alatt álltál,
S vártad
Víz folyik-e
Vagy gáz,
A csövekből
Vér szivárog olykor
A barna kövekből.
Beitta magát,
Mint a szag,
Melyet árasztanak
Ma is a falak.
Az émelygő édes
Illat a légben,
Beszivárgott vér
Két méter mélyen.
Nem oszlik el
Soha, soha.
A vonat füstje
Rátapadt a peronra.
Gyűlölettel gondolsz
A marhavagonra.
Megszökni nem lehet,
Neveltetéstől fogva,
Hiszen fenn van a vonaton
A dunyha, meg a sonka.
Milyen messze van még
Az az Ukrajna?
S csak azt a
Hosszú szőke hajfonatot
Tudnád feledni
S az ezernyi cipőt,
A gyengeségtől
Latrinába esett
Sikoltozó nőt.
A gimnasztyorkás
Katona mosolyát.
Jaffaje matty.
Hogy tudjál sírni,
A keréknyomból
Megtanultál inni
Fejed tetejétől
Gerinceden át
A talpadig
Nyomott a szén.
Feketén csillogott,
Mint a szembogár
Ha a kosár súlyosan
A fejedhez nőtt.
S anyád sem ismert meg,
Mikor kopaszon
Katona ruhában
Hazaosontál a hostelon.
Vissza lehetne-e
Forgatni az időt?
Hiszen házadban
Már más lakik,
S betámasztja a kaput,
Hogy nehogy visszajuss.
Kint állhatsz hajnalig.
S megkérded akkor
Az egy igaz Isten
Ilyenkor hol lakik?
S mi miért imádjuk
Százféleképpen.
Mikor reszkető testtel
Térdepelsz éppen.
Az oltár előtt.
A hideg köveken. 

Lágerből hazajött anyám elmesélése nyomán. Anyám szovjet fogságban volt, Ukrajnában, szénbányában, a lengyeli kastélyba kellett menniük, onnan vitték őket vonattal, csak másik irányba…

ÉDESAPÁMRÓL

Született,
- mint bárki más, -
Hogy emberré lehessen.
Szerényen éljen,
S hogy mindenkit
Szeressen.
Másoknak lámpása lehessen.
Okosnak és butának
Mutatta az utat.
Magára nem gondolt,
Úgy halt meg,
Hogy szegény
Maradt.

- Milyen kapcsolatod volt az édesapáddal?
- Én imádtam édesapámat, s igen nagy veszteség számomra, hogy meghalt.
Igazán el sem tudom mondani, milyen nagyszerű ember volt…


 EGYSZER  LÁTTAM  SÍRNI AZ APÁMAT

Egyszer láttam sírni az apámat,
Mikor engem vittek katonának.
Elmesélte nekem, a fiának,
Eszébe jutott a bú, s a bánat,
Amikor Őt vitték bakának.

Tudom, ma már más idők járnak,
De ő tudta rám milyen dolgok várnak.
A szilánkot a karjában hazahozta,
Nagy pergőtűz volt a Don kanyarban.
Mikor végül is az obsitot megkapta,
Megrótták, hogy a Szovjetuniót megtámadta.
A repeszt kioperáltatta,
S jó messzire elhajította.
Az első levelét így fogalmazta:
Édes Fiam!

 ………………………………………………………………

ELSZÁMOLÁS A LELKIISMERETEMMEL

Bedagadt az ajtó
Vállammal nyomom be,
Vigyázva az üvegre.
Íme, itt a ház,
Ki mindig reám vár.
Hűtlen fiad
Néha hazatalál.
Sokszor gyötör
A lelkiismeret.
Soha ne feledd
Az emlékeidet.
Bedagadt az ajtó,
Vállammal nyomom be,
Vigyázva az üvegre.
Megcsap a dohos szag,
Szellőztetni kéne.
Lassan körbenézve
- Tán csodát remélve-
Lerogyok egy rozoga székre.
Üres a szoba most.
Anyám bútorait
Elvitte az ószeres.
Eladva
Rajta biztosan
Sokat keres.
Tudom, megszidna
Érte most a mama,
Féltett stafírungja volt
Ez a néhány deszka.
Dió, és cseresznyefa.
Konyhában a sparhelt
Sem ontja melegét.
Alatta összegyűlt
A szemét.
Nem tudtam olyan
Korán kelni rég,
Hogy ne lobogott volna
Benne a tűz.
S rajta a meleg víz
Soha ki nem fogyott
Apám mindig langyos
Vízben mosakodhatott.
Vajh hová tűnt
A langyos tej illata?
A karamell, s a vanília
És a foszlós kalács?
A csirkepörkölt, a töltött káposzta?
A szép szó, és a jó tanács?
Öröm volt mindig
Hazajönni.
Vidám, boldog
Volt a ház.
S gurult a kacagás.
Most üres a lakás.
Múlnak a napok
Szállnak az évek.
Ez az elmúlás.
Itt a csorba bögre is,
Anyám tette még ide,
S hiányzik a falról
Jézus ezüst feszülete.
Itt maradt a szakadt buksza,
Az ablak párkányán,
- soha nem ott volt a helye-
Melyből anyám a zsebpénzt dugta,
S apám egy százassal megtoldotta.

- Beszélj egy kicsit a testvéredről! Hol élt, hol dolgozott?
- Józsi, akit lányaim csak batyinak hívtak nem nősült meg, velünk élt, a lányaim keresztapja. A Babits Kiadónál telepvezetőként dolgozott. Rengeteg könyve volt, hiszen ingyen kaptak minden kiadványból.  Öntő volt a szakmája, van a városban olyan szobor, amit ő öntött, a szobrász mintája alapján. 
- Milyen testvérek voltatok? Én úgy tudom, hogy az ikrek sokkal szorosabban kötődnek egymáshoz, mint a különböző korú testvérek…


- Mi nagyon jó testvérek voltunk, és ezért nagyon hiányzik.

- Milyen ember volt?

- Önzetlen, jólelkű, vidám, dolgos ember volt. Szinte biztos vagyok benne, hogy figyel ránk a csillagokon ülve. Még mindig segíti az életemet…
- Hány éves korában halt meg és mi volt a baja?
- Nagyon beteg volt, belső szervi problémái voltak, cukros is volt, és az erei tönkre mentek. 52 éves korában hagyott itt minket, a szüleimmel együtt alszanak az Újvárosi temetőben, egy kriptában.  A halállal nem állnak meg a dolgok, csak áthelyeződnek más dimenziókba …A következő vers a halála után íródott.

 ÖTVENKÉT SZÁL RÓZSA  ( IKERTESTVÉREM EMLÉKÉRE )

Friss még a sírhalom,
Lassan múlik a fájdalom.
Meghalt az én jobbik felem,
Őrangyalom, lelkiismeretem,
Vigaszom, és támaszom.
Hitem, s reményem:
A testvérem

Te mindig a vesztes
Oldalon álltál,
Ha fizetni kellett
Gavallér voltál.
Hárman vagytok most lent
A sötét kriptában:
Apám, anyám, s te öcsém.
Szoríts helyet,
Hamarosan jövök én,
S teljes lesz újra a család.
Az élet oly galád.

Megérdemelnénk
Még néhány évet.
Hallom most is,
Hogy hangod szól:
" Éltem ötvenkét évet,
De jól. "
S most ötvenkét szál rózsa
Fonódik rá a koporsódra.

Felpüffedt a tested,
Eltorzult az arcod.
Látom, megküzdöttel,
Megvívtad a harcod
A halállal.
Maradni akartál,
Hiszen oly fiatal vagy még.
A halálnak.
S lenne dolgod itt rengeteg.
Huncutul int a kezed,
S kacsint a szemed.
Végül a halál győzedelmeskedett.

A sok terved, vágyad
Szertefoszlott.
Javaidat két kézzel osztod.
Annak, akiket szeretsz,
Mecénása többé
Már nem lehetsz.
A vég mindentől megfosztott,
Utolsó vágyadtól is,
Hogy lássad a tengert!

Jóságos lelked hova lett?
Láttam, ég és föld
Között lebegett.
Hitünk szerint a mennyben
Talált menedéket.
Megérdemled a szépet,
És a jót.
Mégis rád zárták
Az érckoporsót.
Két test, egy lélek voltunk.
Testvérek!
S most elszakított
Egymástól az élet.
Jajj!
Mit is beszélek?

A zord Halál!
Ki lesben áll,
S mindannyiunkra vár.
Kőbe vésett neveden
Aranyosan ragyog a Nap.
Mutatja fényét életednek.
Sírod márványkövén
Megcsillan a Hold.
Hirdeti: itt egy holt,
Ki sokaknak
Mindene volt.
Ezernyi égi gyertya ragyog.
Bársonyos sötét éj gyújt
Neked
Millió csillagot.


Ötvenkét szál rózsa...
 …………………………………………

HÁTSÓ CÍMKÉRE

Mindenképpen bor lesz
A mustból,
Ha az erőt beleszorítja
A dongára feszülő
Hordó a brincsa.

A szekszárdi dombvidék
Sugárzó melegét.
Bíboros színét,
Bársonyos ízét
A Napfény tüzét
Töltöttük bele,
Ebbe a üvegbe.

Jóska bátyám
Nem sajnálja
A borát,
Megkínálja
Jó borivó
Barátját.
Az Isten
Tartsa meg
A szokását.

Hat éve elhunyt testvérem emlékére
…………………………………………………….. 

 HARANGSZÓ II.

A harangok szava felhallik az égig
Templomunk tornyában 
Két harang lakik.
Hangjuk messzire hallatik.
EGÉSZEN az égig.
Misére hívják az élőket,
Elkísérik a holtakat.
Vidáman mennek az Úrhoz,
Vigadozva járulnak színe elé,
Dicsőségét hirdetvén.
Minden megbocsájtatik,
A bűn és az erény.

2013. 07. 26.

Hét éve, ezen a napon halt meg öcsém, reá emlékezem ezzel a verssel.

 ……………………………………………………….

NOVEMBERI FÉNYEK

Meghaltál!
Elmúlt számodra az élet.
Tested talán már semmivé lett.
Elporladt, s akár a hamu
Szürkül lent a sötét mélyben.
S hogy voltál, csupán e rideg
Kőoszlop jelzi csak.
A hantokon apró tüzek gyúlnak,
Pislákolnak, ha lebbenti őket
Lenge őszi szellő.
Bágyadtan bólogat reá
Nagyfejű, fehér krizantém.
Halkan zizzen a kövön a tűlevél,
Fenyőfaághoz simul az apró koszorú…
Megnyugszom, s szívemből elillan a ború.
Márványkövön cikázik a mécsesek fénye.
Száz meg száz gyertya ragyog
Fekete, bársonyos égbolt
gyújt hozzá millió csillagot.

Halottak napja a szekszárdi újvárosi temetőben
……………………………………………………………….. 

 ÉN MÁR NEM FÉLEK A HALOTTAKTÓL

Gyerekkoromban a halállal ijesztgettek,
Sokkoltak az ősi hiedelmek.
Hogy rossz, és gonosz a holt
Démoni erővel hatol
Testedbe, és lelkedbe.
Hittem is, meg nem is,
De nagyobb volt a félsz…
Mióta kihalt mellőlem
Mindenki, kiket rajongásig szerettem,
Kihalt belőlem a rossz hiedelem.
Búcsúzóul, utoljára megfogtam a kezeteket
Hűvös volt,
Nem olyan, mint szokott lenni
Meleg, lágy, és simogató…
Erőt adtatok, a megnyugvás erejét.
Hiszen tudom, hogy aki
Életében sosem ártott volna,
Miért bántana most,
Ott lent a koporsóban.
……………………………………………………. 

FELÖLTÖZTETEM A SZÍVEMET

Felöltöztetem szívemet,
Tiszta új ruhába,
S kívülre is
Szép ruhát veszek.
Ez évben is legelőször
A temetőbe megyek.
Együtt eltölteni
Az ünnepeket.
A sírkertnek csendje vár
Itt nyugszik Apám, s Anyám,
S öcsém is immár.
Ötödik éve.
Első utam idevezet
Minden esztendőben.
Köszöntöm Őket.
Számomra nem haltak meg,
Csak ide kiköltöztek.
Karácsonykor kis fát hoztam,
Szilveszterkor koccintottam
A zord márványkővel
Megköszönöm, hogy őrzitek
Nekem e helyet,
De én még egyszer
Haza megyek.
Süvít a metsző szél,
Fagyosak a rögök,
Itt hagyom most még
E sírgödröt.
Az arcomon érzem
Hideg van nagyon,
A kutya is fázik
Kint az udvaron.
Az ajtót résnyire nyitom,
Úgy engedem be.
Duruzsol a kályha,
Jobb neki, ha bent van,
A meleg szobában.
Csak Titeket hagylak kint,
- Kedveseim -
A hideg kriptában.
……………………………………………….. 

LÁTOMÁSOM
Életkép

Hanyatlik a Nap
A Kisbödői
Öreg domboldalon
Vöröslik fénye
Sárga löszfalakon.
Átsejlik még
A  zöld lugason.
Utolsót pendül
A fáradt kapa most,
Kalapált élétől
Hanyatt dől a gyom.
Öcsém, s apám
Vörösbort isznak
A hűs teraszon.
Bíborbársony színe
Hamvaz a poháron.
Fehér tanyafalon
Lefolyik az alkony.
Termését koppantva
Bölcsen bólogat
Az öreg diófa.
Kötényébe Anyám
Serényen kapkodja.
S kosárba önti
A zörgő diót.
A tájra ráborul
A bársonyos homály,
S emléküket  takarja
A jótékony éjszaka.
………………………………………………….. 

AZ  EGYSÉG,  AZ EGÉSZ,  ÉS  A FELESÉG

A templomban, színed előtt
Könnyű kimondani az "Igent".
De nehéz a Te követednek
Lenni Uram!
Gyónni pedig nem fogok,
Titkaimat, bűneimet, vágyaimat
Nem mondom el senkinek.
Adott az Isten
Szép füvelő mezőt,
Tarkálló rétet,
Hű szolgát,
Szép feleséget.
Így alkotunk
Egységet és egészet.
Mert a félbevágott
Almával
Könnyebben elbánik
A féreg.
…………………………………………………….. 

LÁNYAIMNAK

Langyos éjben
A lakásban,
Bolyongok a félhomályban.
Kerüli szememet az álom.
Belesek a szobába,
Ahol három,
Édesen szuszogó
Kupac van az ágyon.
Három pici lányom.
Álmodjatok!
Álmotokat, mint egy strázsa,
Vigyázza apátok.
Szépség, erő, akarat,
- E szentháromság-
Legyen tulajdonságtok.
S ha itt az idő,
S megértetek,
Ti fészket elhagyók:
Repüljetek!
 …………………………………………………

LÁNYAIMHOZ I.

Tudom,
Érzem,
Értem,
S mindig
Vállalom.
Tibennetek
Örökkön él:
Öregségemet
Értő
Szánalom,
Éltemet
Féltő
Oltalom.
…………………………………………………. 

 LÁNYAIMHOZ II.

Kalitjában is hogy enyém maradjon
Legszebb madaramnak is szárnyát szegem
De ti kedveseim
Ha megértetek, repüljetek
Óvó szárnyaimat
Kiterítem felettetek.

………………………………………………. 

INDULJ, HA MENNED KELL

Galamb a fészkén
Tudatlan módon
Kirepülni készül
S élesíti már
Karmait
Valahol
Egy sólyom.
Óvtalak eddig,
Enni is hoztam.
Melegítettelek,
Majd belefagytam.
Minden tudásom
Örökül hagytam.
Amit tudtam,
Mindent megadtam.
Most másik
Fészekre készülsz,
Ez a dolgok rendje
Indulj, ha menned kell,
Büszkén szállj
A fellegekbe.
Az nem bántana
Ha vissza sem néznél.
De az rosszul esne,
Ha elfelednél.
………………………………………………….. 

KÉRÉS LÁNYAIMHOZ

Gyakran üldögélek a sarokban,
Apám régi fonott székén,
Kampósbotjával kezemben,
Mert lejárt az idő…
Eltűnődöm, hogy
Milyen apa is voltam.
Mindhármatokat vártalak,
Karjaimba zártalak.
Ha rosszak voltatok,
Odaszóltam
Mikor jók voltatok,
Boldog voltam.
A sok jót
Megmutattam.
A sok szót
Tanítottam.
Az utolsót is
Odaadtam.
Nagyon sokszor
Kudarcot vallottam.
Végül is,
Becsületre okítottam.
Sok - sok mindent
Elrontottam.
Kutyát és gyereket nevelni
Sohasem tudtam.
Utoljára kérnem, ha szabad,
Ne mondjatok rosszat rólam
Az unokáimnak.

………………………………………………………… 

KISLÁNYOM KARÁCSONYA

Szenteste fellobban
A gyertyák izzó lángja.
Karácsony reggelre is
Kihűl a vaskályha.
Varázsgömböt szorongatsz
Vágyón a kezedben,
Csillognak a fények
Álmodozó szemedben.


Áldott karácsonyt!
……………………………………………………… 

RÁNTOTT SZELET

Az asztalon gőzölög még
A vasárnapi finom ebéd.
A sült húsos tálon ott
Illatozik egy szelet
Kiklopfolt rántott szelet.
Maradék a sok közül,
S majdnem kerek.
- kivehetem?
Kérdi legkisebb lányom.
S mivel gyermekeim száma három,
Legott három szeletbe vágom.
A középsőt veszi ki a picike.
Nézegeti, s ízibe ez jut az eszébe.
A kört, ha három szeletbe vágom
Magyarország alakú rántott hús
Lesz a tálon.
Mily fantáziadús a képzelet:
Az talán véletlen lehet,
Hogy Magyarország alakú
A rántott szelet?

………………………………………………. 

GYERMEKKACAJ

Katica, Katica
Karmoljon meg a cica.
Cérnán pamutgombolyag,
Hat cica
Százfelé szalad.
Gyöngyfogak közt
Kacaj fakad,
Gurul, mint a karika:
Boldog lány a Katica.

…………………………………………… 

KÖRTÉFA, KÖRTÉFA

Terebélyes az öreg fa
Mézédes rajta a körte
Egy sem esik le a földre
Szőke kislány áll alatta
A Kata
Kinézte a mosolygós
Gyümölcsöt magának
Toppantva kiált a fának
Pottyanj körte Katikának.

NEVED MUTATJA KI VAGY?

A nevét általában a szüleitől kapja az ember. Álnéven csak kevesen élnek e világban. Akinek nem tetszik a saját neve, megváltoztathatja, ha akarja.

Kislányom, aki általában vidám természetű, sírva jött haza az óvodából. Kérdeztük, mi a baja, s azt mondta: csúfolják a társai. A sok Csenge, Emerencia, Alexandra, stb. között kirítt, hogy Ő csak Katika. Megvigasztaltuk, megmagyaráztuk.

Most, hogy hamarosan világra jön az unokám, ismét napirenden van a névválasztás. Mivel még nem tudjuk fiú e vagy kislány, elég sok változat felmerült.

Hogy oldjam a hangulatot, viccesen megjegyeztem: bármilyen nemű lesz a baba, hívjuk: Vendelnek.

A döbbent csend, és lehurrogásom után, már feleslegesnek tartottam érveim felsorolását. Miszerint felvetésem nem volt logikátlan, mert a Vendi ebben a formában férfinév. A Wendy az angolban női nevet jelöl. Ugye, hogy jót akartam?

/ részlet/

- Új fejezet köszöntött be az életetekbe, mert szépen sorban, születtek meg az unokáid. Mesélj róluk egy kicsit!
- Lexike  négy éves, Biuska  három. 2012. április 18 - án megszületett Dávid. Amikor egy éves lett, ennek örömére felállt a kiságyban. Ő most kettő éves.
- Ők mindhárman testvérek?
-  Dávid és Alexa testvérek. Bianka egyedüli kislány, bölcsödébe jár. 

ÜLTETTEM FÁKAT

Ültettem fákat
Kertembe hármat.
Hajtottak ágat
Eddig már hármat:
Az unokákat.
Álltak napfényben,
Izzasztó délben.
Álltak hűs szélben,
Álltak viharban,
Álltak a fényben.
Egyre magasabban,
Sudáran, szépen.
Néha egy ágacska letörött,
Összeszedtem őket
Könnyeim között.
Öntöztem vízzel,
Szivárvány színnel
A napsugártól
Ragyogó színnel
Gyöngyen gyöngyözött.
Repeső lelkem
Ősi szeretetbe
Öltözött.
Mindaddig, míg
Fáradt testem Ruzsamájba
Költözött.
 ………………………………………………………… 


IGAZGYÖNGYÖK KAGYLÓ REJTEKÉBEN
 ALEXA KETTŐ ÉVES

Csicsergő csöpp cseresznyeszája
Csodájára csendül csacsogva.
A neve: Alexa.
Piros pöttyös
Pörgős ruhája.
Perdül forogva.
Hajcsat kerül
Szöszke hajába.
Faragok Neki
Bicskával, fából
Kis ökröt, s jármot.
Háncsból fonok
Aranyos istrángot
Csuhéból kötök
Sárga hajú bábot.
Elmesélem Neki
A mesés világot.
Fejét simítva
Megszédülök, olykor,
Egyensúlyomat elveszítem,
Azonnal ugrik:
Papa, megkeresem!
………………………………………………………… 

USGYIKA, A SETTENKEDŐ

Keletről pitymallik,
Hajnal akar lenni.
Felveti fejét a Nap,
Villantja koronáját.
Fekszem az ágyon
Becsukott szemmel,
Mint rendesen.
Nem jött az álom
Hiába várom
Csendesen.
Surranó árnyék, 
Aprócska léptek,
Halk neszezése 
Jut el fülemhez,
Szemem hunyva hagyom.
Kis tenyerével
Simítja arcom,
- Melyik az?
Szigort színlelve
Kérdem, s összerezzen,
Mint ki tilosban jár
Halk szuszogással
Szeppenve áll.
Ágyam előtt.
- Te vagy?
Kérdem enyhülve.
- Igen, te vagyok!
Felel lelkesen,
De már fejét rázza, 
Rájött a hibára.
- Nem, papa!
- Én vagyok,
- Alexa!
S könnyem csordul
A gyűrött párnára.
……………………………………………….                    

BIANKA EGY ÉVES

Bianka, pici lány,
Csöppnyi lénye
Csupa báj.
Apró lába
Tipeg-topog,
Topánkája
Kipeg-kopog.
Kiskocsija
Nyikorog,
Fogacskája
Csikorog.
Fitos orra
Fintorog.
Meggyszín szája
Mosolyog.
Gyöngyfogak közt
Kacaj fakad,
Gurul, mint a
Karika.
Tündér lány
A Biuska.
………………………………………………….. 

UNOKÁMHOZ

Szobámban hűvös van
Kint tombol a nyár
Korán tavasz volt
Mikor megfogantál.
Fiú vagy-e vagy lány
Mindvégig őrzöd a titkot…
Mikor megszületsz
Tiszta lesz minden
S esik a hó
Fehér, mint a lélek.
Köszöntelek felemelt kézzel
Üdvözöllek pocaklakó.
…………………………………………………. 

DÁVID ÉS GÓLIÁTOK

Másképpen kelt fel a Nap,
Mintha tudná,
Történelmi ez a mai
Tavaszi virradat.

S szaladgálnak
Vad Góliátok,
Pusztítók hatalmai,
Féltők rémálmai.

Hé! Valaki!
Itt vagyok!
Figyeljetek énrám:
Hogyha szeretni kell,
Eggyel több
A létszám.

Megszületett Dávid,
A kis unokám.
Koccintsunk érte kupát.
Mi végre?
Egészségére!

- A verseiden is látszik, hogy milyen közeli kapcsolatban vagy az unokáiddal. Mit szoktatok együtt csinálni?
- Gyakran mesélünk, verselünk, játszunk és énekelünk.
- A mai gyerekek zöme a számítógép mellett nő fel. Nem tudom elképzelni azt, hogy milyen lett volna a gyermekkorom a nagyszüleim nélkül…Nemcsak a finom falatokra gondolok, hanem ezekre a meghitt, közös alkalmakra, amelyekre máig jó érzés emlékezni…A számítógép ilyen töltetet nem adhat…
JÁTÉK AZ ÉLET

Papa játszunk!
Gyere játszani.
Tudsz játékot?
Tudok is,
Játszottunk is.
De legjobb játék az:
Elbújtam!
Keress meg!
S én benne vagyok.
Fölfele nézek,
Fejemet forgatom,
Ő lábamnál guggol
Huncutul.
Papa!
Ne fönt keress!
Itt vagyok lent!
S én könnyezve
Lehajolok érte.
Megvagy Babám!
Itt van egy
Pici lány.

Megjegyzés: Játék kettő éves Alexa unokámmal.
…………………………………………………… 

 PAPA, MESÉLD EL!

Papa,
Meséld el
Milyen a csillag,
Tudod,
Nem látom,
Sötét az éjszaka,
S nem jön az álom.
Papa,
Meséld el,
A tündöklő Napot,
Ami a fejünk fölött ragyog.
Meséld el
Az eget és a földet,
A közte háborgó tengert,
A hegyet és a völgyet,
A szépen zöldellő rétet,
Ahol a barika béget.
Meséld el
A folyót és a patakot,
Ahol isznak a farkasok,
Fogukkal harapják
A gördülő habot.
Papa,
Meséld el
A tarkálló mező
Mézes leheletét.
Milyenek ezek?
Minden olyan
Gyönyörű lehet.
Elmesélem a
Holdat és a Napot,
A millió csillagot,
Mindegyiken sárkányszív lakott,
A rétet, s a mezőt,
A tarka legelőt,
Emlékezetből mondom,
Mindenre emlékszem,
Hiszen én is
Sötétben vagyok.
…………………………………………………. 

IMA AZ UNOKÁIMÉRT

Uram,
Ki látod könnyes arcom
Őszintén vívódó belső harcom,
Féltőn szerető rejtett aggódásom
Óvd meg őket, a gyerekeket,
Erősítsd meg bennem a szeretetet.
S tebenned a hitem,
Ki fiadat is engedted gonosz kezére adni,
Értünk bűnösökért kereszten meghalni.
Ártatlan gyermekeknek tiszta lelket hagyni,
Szép fehér galambjaim boldogságra adni.
Arcotokat ezüst fényben látom,
Hagyom, kezetek simítására
Aranyköddé váljon.
ALEXA, BIANKA, ÉS DÁVID,
Lelkem boldogsága,
Őrangyalok serege
Őket vigyázza.
Isteni kegyelmed
Testük védelmezze.
Óvd meg őket Uram,
Minden bútól, bajtól
A rájuk acsarkodó gonoszoktól,
S háládatos szívvel
Téged dicsőítlek, míg élek
Amíg létezel,
Ragyogjon fényességed,
Az idők végezetéig.
Ámen Domine.
Úgy legyen Uram.
Mindörökre.
 ....................................................

Mátyás Rita: Igazgyöngy kagyló belsejében

Folytatása következik.

*************************

3. VERSEK A NAGYVILÁGBÓL: GYERMEKNAPI KÖSZÖNTÉSEK..


 ADAMECZ LÁSZLÓ: KATA-LAK  
 /Tisztelgés Pálfiné Katának és Péternek/

 Az Alföld szívében,
Tiszaszőlős közepében,
Kata él Péterrel,
gyermekeikkel,-
mondta Kata.

Gondolni se tudnánk,
hány fős lesz a család,
szerelemből három,
a többit ide várom,-
tervezte Kata.

A sors hozta életükbe,
mások elhagyott gyermeküket
felvállaltuk a magányból,
szomorúság rabságból,-
vallotta Kata

Nagy lett a családunk,
szeretetben gazdagszunk
nyolc nevelt gyermekünk
boldogságot teremtünk,-
ragyog Kata.

Múlik idő nőnek lassan,
háromnak már családja van,
virágzik a lelkünk,
boldogságra leltünk,-
könnyes Kata.

Szép hazánknak szép leánya,
hálát érzek most  irántad,
mily csodát teremtettél nekik,
családot adtál szívből nekik,-
hála nektek érte! 

.........................................................NAGY VENDEL: GYERMEK NAPI MONDÓKA

EZ ÁLLATIRA JÓFeneketlen tóban,
Kézzel fogok halat.
Fent a magas légben
Guggoló madarak.
Bundába öltözve,
Málnázik a medve.
Pici majom nevet,
Ugrik egy perecre.
Morzsákat a hangyák,
Szorgalmasan hordják.
Mellettük egy tücsök
Húzza a vonóját.
Lusta éti csiga
Csúszik az avarban
A meztelen csiga,
Soha sincs zavarban,
Ő már hajléktalan.
Puha talpú cica
Kergetne egeret,
De a szürke egér
Régen éhen veszett.
Egy sas magasan száll,
Nem fél a sok bogár,
Hiszen a sas madár,
Nem kap legyek után
Lusta lajhár mászik,
Zöldellő fa ágon
Elalszik útközben
Nincs dolga e világon.
Szélfútta sörényű
Száguldó vadlovak,
Hamar leváltotta
Őket a gyorsvonat.
Libák mennek sorban,
Szépen egymás után.
Úgy kerülnek tálba,
Ahogy jöttek, bután.
Az állatvilág elnyúlik
Minden égtájig,
De meddig nyúl a nyúl?
Csak a  répáig.
Hang hallatszik a légben
Fülemüle hangicsál
Kis egérke rágicsál.
Ugró veréb csicsereg,
Füsti fecske ficsereg.
Uhu bagoly huhorász
Csengős csikó nyihorász
Kicsi kocsi csikorog
Vásott kölyök vigyorog.
Farkas koma vicsorog.
Riadt madár rikoltoz
Szarvas bika barcog
Tavi béka vartyog.
Fapapucsod klaffog,
Gumicsizma cuppog.
Bőrbakancsod csattog
Kukorica pattog.
Szélfutta fa tekereg,
Korhadt törzse nyekereg.
Száraz ága recseg-ropog,
Tarka harkály kipeg- kopog.
Gesztenye hull kopp kopp
Ugrik a nyúl hopp hopp
Szaladgálunk ide- oda,
Ezredéve idestova.
Harapd a kalácsot
Fecskefarokra.


2013 októberében..
......................................................................


 CSOMOR HENRIETT: Élet virága


Fekete felhők
lassan elvonulnak
fejed felől. A nap újra
ragyogni kezd, szebbenmint valaha. Az
élet virága, mely már
majdnem elszáradt. Színtelen
aprócska eső cseppekhez jutott.Fejét már emeli
mint a beteg, ki
képes lábra állni,
boldogan s tisztán énekelni.Tenger sem háborog
többé, hullámai hatalmas
sziklákhoz gyengéden csapódnak.
Szíved csitul, lassan fuvolázik.


Lelked körül
jégcsapok olvadni
kezdenek. A vízcseppekből
egy kis tavacska nőtt, az élet virága
ott virágzik.

2007. június 29.

 .............................................................


MÁTYÁS RITA: Mama

Egy kölyök kutya naplójából... Elhoztak az anyukámtól,
rémület lett életem,
mi lesz velem, hova jöttem,
ki lesz gazdim énnekem?
Ki fog most már enni adni,
simogatni, hogy ha kell?
Ki véd meg, ha félni fogok,
kihez bújok édesen?
Tyúkanyóhoz menekültem,
mikor jött a nagy kutya,
és ő védőn fölém hajolt,
nem engedett bántani!
Vicsoroghat már a Bodri,
nem bánthat már senki sem,
Új mamám van, aki megvéd,
mindenkitől hogyha kell!*************************

4. BEMUTATJUK…

ANDREA BOCELLI   ÉNEKEST - MENYHÁRT ANDRÁS ÍRÁSA
Anyák napja is közeleg.
Andrea Bocelli   / 1958-
Andrea Bocelli

    Több rangos újság címlapján is olvasható volt a következő írás:
"Blind tenor Andrea Bocelli praises mother for rejecting doctor's advice to have abortion because he might be disabled."

( Andrea Bocelli, a vak tenorista hálás édesanyjának azért, mert annak idején megtagadta a doktor azon tanácsát, hogy vetesse el gyermekét annak vélhető fogyatékossága miatt. )

Ha életében csak ezt az egy kijelentést tette volna, már akkor is felkaptuk volna a fejünket. Hiszen a hála manapság annyira kiveszett az emberek szívéből.

12 éves koráig látott, jóllehet egy zöld hályog folyton jelen volt a szemében.

Aztán fejen találta egy focilabda, és onnantól kezdve nem lát semmit.
Itt jön a kegyelem: a fiatalember nem torpant meg, jogi egyetemre járt és aztán jogászként kis ideig praktizált is.

1992-től aktívan énekel.

Csodás tenor hangját - több más híresség mellett - még olyan világnagyság is magasztalja mint José Carreras. L. Pavarotti szinte menedzselte is.
1994-ben a Sanremói dalfesztiválon már megszerezte az egyik kategória fő díját.
1995-ben pedig a Vivo per lei - Vele élek - című dalát öt nyelven, öt különböző nemzetiségű szoprán énekesnővel énekelte el, mellyel példátlan sikert aratott.
Elindult a világhírnév felé. Kezdve azzal, hogy több országban azonnali toplista vezetés vagy platina lemez lett énekének a sorsa szólóban, duettben vagy egyéb felállásban, egészen odáig, hogy 2000-ben Amerikát is bejárta, és később eladott lemezeinek száma alapján - 70 millióm - abszolút listavezetővé vált az úgynevezett pop-opera műfaj területén.
Adóügyei miatt talán lehetne botlást felfedezni ezen páratlan karrier közepette, hisz ő is ember, esendő ember.
Mi mégis nyugodtan érezhetjük azt:
Istennek odaszentelt annak az embernek az élete, aki ekkora nyilvánosság előtt hajlandó elénekelni Schubert Ave Maria-ját és főleg az Úrtól tanult imádságot --zenekarral és nagy vegyes kórussal ! 
ide katt..
https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4
  Mint ahogyan édesanyja iránti háláját sem fejezi ki az ember csak úgy, a média hatalmas nyilvánossága által ! Andrea Bocelli a következő hangszereken játszik: 
gitár, szájharmonika, zongora, szaxofon, fuvola, trombita, harsona, dob.

Ezen kívül: fut, biciklizik, lovagol, görkorcsolyázik, könnyű búvárkodik, szörfözik, sőt még páros ejtőernyős ugrása is volt egyszer.

  
  *************************


5. BEAT MÚZEUM

Presser Gábor
Nem csak zenekarokat akarok bemutatni ebben a rovatban, hanem legendás zenészeket is, hiszen akik a mi korosztályunkkal kezdték a színpadi szereplést, azok mostanra már Kossuth, és Liszt díjasok. például Koncz Zsuzsa, Zorán, vagy akár Presser Gábor is.
Ő az OMEGA RED STÁR - ban kezdte, s megalakította az LGT zenekart, sok dal fűződik a nevéhez, és jó pár musical is, mint a Képzelt riport, vagy akár a Padlás, vagy a Kömíves Kelemen.
A zenészek általában visszatérnek idősebb korukra a gyökerekhez, a népzenéhez, és meglepetten hallottam a Csík zenekarban ének hangját, és ezt akarom most bemutatni ezzel a kettő dallal, az elsőben énekel és érdemes a szövegreis odafigyelni..
Kellemes zenei élményt kíván.. 

A Csík zenekar

A szerkesztő..

Valaki hazakísér..
Ide katt.:

Most múlik pontosan..
Ide katt.:

Köszönöm a közös élményt..

*************************

6. BALLAG MÁR A VÉN DIÁK...

DIPLOMA ÁTADÁS A TEMETŐBEN
NAGY VENDEL  IGAZ TÖRTÉNET

   Volt egyszer, akár a mesében, egy álompár.
Szépek voltak, okosak, diploma, jó állás, és szerelmesek voltak egymásba, de nagyon.
Ahogy mondani szokás, az Isten is egymásnak teremtette őket.
Összeházasodtak, és boldogan éltek, jó körülmények között, csak egy dolog hiányzott még az életükből: a gyermekáldás. Próbálkoztak rendesen, hogy boldogságuk teljes legyen, de mindhiába.

Lakott a szomszédban egy baráti házaspár, akikkel rendszeresen összejártak.
Náluk már az volt a probléma, hogyha a nej csak leült az ágyra már terhes maradt.
Immáron megszületett a harmadik gyermekük is, és a szomszédok átmentek babanézőbe. Jó barátnők voltak, és megengedte a sóvárgó fiatal asszonynak, hogy megdajkálja a kislányt. Nem voltak babonásak, de csoda történt. Hamarosan ők is kisbabát vártak. Először fiút szerettek volna, de ahogy az idő szaladt, egyre inkább arra gondoltak, mindegy hogy milyen nemű lesz, csak egészségesen szülessen meg a várva várt kis jövevény.
Eljött a pillanat, és megszületett egy gyönyörű… kislány.
Boldogságuk határtalan volt. A gyermek szépen cseperedett, okosodott.
Élte az egyke gyerekek mindent megkapó, mindent elérő életét. A szülők büszkén sétáltak a kislányukkal kézen fogva a kisvárosban. Milyen szép család, mondták a járókelők, s mindhárman örültek egymásnak
A kislány nagyon jó tanuló volt, s mivel hiányzott neki a testvér, elhatározta, hogy tanítónő lesz. addig is otthon a babáit sorakoztatta fel a szoba sarkában kialakított osztályteremben, és mesélt nekik, verseket mondott, számolt velük.
Később a tanítóképzőben már tudatosan készült a nagy feladatra: tanítónő akart lenni.
A gyakorló iskolában diákjai rajongva szerették a kistanító nénit. Úgy látszott minden rendben lesz, már csak a vizsgák voltak hátra, s a diploma átvétele, s kezdődhet a tanítás jövő szeptembertől.
Az immár húszéves nagylány lelkesen készült a vizsgákra. Nem félt, hiszen tudta tanult rendesen, nem lehet baj, de egy kis vizsgadrukk mégiscsak volt benne.
Csak az zavarta néha, hogy időnként fájt a foga. A vizsgadrukknak tudta be a dolgot, mert eddig nem fájt, de kellemetlen ez most a vizsgák alatt
 Elment tehát a fogorvoshoz, aki azonnal kihúzta a rossz fogat Kicsit kellemetlen volt, de különösebben nem fájt. Hamarosan jobb lesz, gondolta.
A foga nem is fájt már, csak még kicsit vérzett még a vizsga alatt is.
    Az írásbeli, és szóbeli is kitűnőre sikerült Örült mindenki nagyon a családban, s büszkék voltak a lányukra.
Másnap visszament a fogorvoshoz, mert a kellemetlen tünetek nem szűntek meg.
A fogorvos elküldte laborba, ahol megállapították, hogy rossz a vérképe, leukémiája van.
Azonnali kórházi beutalás, de az állapota rohamosan romlott. Egy hét múlva a heveny leukémia a kislány halálát okozta.
A család értetlenül állt az értelmetlen haláleset előtt. Mindkét szülő összetört.
     Sokan eljöttek a temetésre. Rokonok, osztálytársak, tanárok, kisdiákok egyaránt.
Mielőtt a koporsót lezárták, levideózták az alvóként fekvő kislányt. A tanítói diplomát az osztályfőnöke a halott tanítónő koporsójába tette. Vele együtt temették el. Had vigye magával, hiszen az övé. Megküzdött érte..
    Az elbeszélés megtörtént eseményeket mesél el, és sajnálatos módon mindezek az események májusban, a megújulás, a szerelem, az anyák napja, a ballagások, és a gyermeknap idején játszódtak le.
A kegyetlen sors mindezeket egy hónapba sűrítette össze.
Nyugodjék békében...!
*************************

7. VÉLEMÉNYEM SZERINT…OLVASÓINK ÍRTÁK


Kedves Vendi!
 Igaz, hogy kicsit furcsa a holnapi újságot olvasni ma, de mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, bevallom, hogy nem mindig szoktam ily gyorsan nekikezdeni, most valahogy ráhangolódtam.
Marica írását "A szeme tükrében"-t már ismertem, de most is igazi gyönyörűséget okozott az olvasása.
És végigolvastam azt a már régebben beharangozott Igazgyöngyök kagylók rejtekében első részét, az előszót és az első fejezetet.
Először is hadd gratuláljak Gerencsér Hajnalkának, mert egy ilyen riportokból, versekből összeálló önéletrajzi írásnak a lendületét, a figyelem ébrentartását a szerkesztés határozza meg, és mondhatom, ez remek.
Mint ahogy a te verseid is, mert bizony én nem dicsekedhetem azzal, hogy túl sokat olvastam volna, ami itt a listán néha megjelent, illetve szemezgettem az újságokban belőlük.
  Nem akarok csak annyit írni, hogy nem tudtam abbahagyni, olvastam a már ismert születésedtől a kedves Terike óvó néniig, a történelemtanártól a csőszerelésig, a ballagásokról, szóval tudom, hogy hány cseresznye és szilvafa áll a kertben és tényleg gyönyörű hajnalban a fecskék csivitelését hallgatni. Nem számoltam, hány vers szólalt meg közben, de sok, nagyon sok, némelyik egész megdöbbentő.
Egyszer csak vége lett, azzal a sorral, hogy ez a végrendeletem. Bevallom, kíváncsi vagyok, mi is lesz még a többi 15 fejezetben. Erika riportját még ezután fogom elolvasni, azt soha nem hagyom ki.
Szeretettel gratulálok minden szerzőnek
      Vica
 ………….......................
 Kedves Vendi!
Gratulálok ehhez a jubileumi számhoz! Nagyon tetszett a rólad szóló riportkönyv. Tetszik, hogy sok mindent megtudhatunk rólad,és a sok versed, amivel fűszerezve van! Ritára is büszke vagyok, hogy ő az illusztrátora a könyveteknek, és én a barátomnak mondhatom őt! A versek a nagyvilágból költői is nagyon szép versekkel színesítik az újságot. Horenka Erika riportjai is tetszenek. A beat múzeum,és a hangos versek is nagyon bejönnek nekem. Még egyszer gratulálok kedves Vendi!a lapodhoz ! A jubileumaidhoz is gratulálok, és jó egészséget kívánok értékes munkádhoz!
 Üdv: Gizella
 …..............................
 Szia Vendi!
Hadd kezdjem azzal, hogy ugyan még nem jött el a napja, mégis: Nagyon boldog születésnapot neked és boldog sok-sok évfordulót!
Mindegyik szép és kerek szám, bízzunk abban, hogy mindegyikre jön még több! A magazin pedig folytatódjék!
A rólad szóló könyv nagyon szép és nagyon jól összeszedett. Tetszett a szerkesztése, a formája, s nagyon sokszínűen mutat be téged! Ez még csak az eleje volt, de hadd gratuláljak mindenkinek, aki részt vett benne!
A riportban megint egy sokszínű embert ismerhettünk meg, s örültem, hogy Erika mindig tudja frissíteni az arcképcsarnokot!
A Vörösboros marhapörkölt megint egy kedvencem. Mondhatnád, hogy nekem minden az? Hát ez is igaz, de az utolsó jó néhány ételed mind az első tízben van. Finom volt és bizony ha módom van rá, akkora vörösboros vaddisznó még a tuti!
Sajnos a rádióműsort nem tudtam meghallgatni, de mivel egy korábbiban téged és a Gusztit hallhattam, tudom, hogy ez is jó lehetett.
Várom majd a következőt!
András
 .........................
 Kedves Vendi!
 Születésnapod alkalmával köszöntelek, azt kívánom, hogy mindkét szemed nevessen. Teljen meg a lelked sok örömmel, és az életedben mindennap legyen sok szeretet. Nem tudom megállni, hogy ne írjam meg a gondolatom, amit a magazin elolvasása után fogalmazódott meg bennem.
 Az életünk minden szakaszának megvan a maga feladata, mire is gondolok? Amikor kicsi a gyerek az idősödő embereket, néniknek vagy bácsiknak szólítja. Felnőttként pedig büszkén fogadjuk, hogy így szólítanak meg bennünket. Kívánom, hogy sokszor tudjanak köszönteni, a vállalt feladataid, pedig vidáman jó egészségben tudd megvalósítani.
Üdvözlettel Magdi.
 .......................

KEDVES VENDI! BARÁTSÁGGAL KÖSZÖNTELEK 60.SZÜLETÉSNAPOD ALKALMÁBÓL. TISZTELETTEL HAJTOK FEJET FÁRADHATATLAN MUNKÁLKODÁSOD ELŐTT ÉS KÍVÁNOM LEGYEN MINDEN A HITED SZERINT. KÖSZÖNTÖM AZOKAT IS AKIK MELLETED ÁLLNAK SZERKESZTŐKÉNT, VAGY BÁRMI FORMÁBAN SEGÍTIK MUNKÁDAT: Decsi-Kiss János
 …....

Szia Vendi!
Most kaptam meg...
András

Eredeti melléklet letöltése
A próféta léptei eredményhirdetése, 2014:

1.

 Nagy  Jeno

 9.40

 Ungaria


2.

 Jenei  Andras

 9.20

 Ungaria


3.

 Fazekas Geza,Kovács József

 8.70

 Ungaria


4.

 Benedek  Bela

 8.30

 Ungaria


5.

 Molnar  Ferencz

 8.20

 Ungaria


6.

 Racz J. Zoltan

 7.85

 Ungaria


7.

 Feher  Denes

 7.00

 Ungaria

...............................

KEDVES ANDRÁS..
   Tiszta szívből gratulálok a második helyezésedhez, ezen a neves pályázaton, annak a tükrében, hogy kettő évvel ezelőtt már sikerült megnyerni ezt a nemes, nemzetközi megmérettetést.. 
Tolltársi barátsággal: Nagy Vendel.
 ...............................
 Kedves Vendi!
   Köszönöm,ezt a csodálatos újságot! Mindig élvezem olvasni az újságodat, de ez a példányszáma szerintem  olyan, mint Hajnalka rólad írt kötetének a címe! Igazgyöngy a kagyló rejtekében. Már sok mindent tudtam  rólad, de még mindig kaptam újdonságot! Hajnalkának is szeretnék gratulálni a könyvéhez, és köszönöm,hogy megírta,mert ezáltal még jobban megismerhetnek téged, az életed, és a munkásságodat az olvasóid. Külön köszönöm, hogy a képeim kapcsán részese is lehetek a könyveteknek! Marica írása is nagyon megható volt! Árvay Marika írása is tetszett, ahogy máskor is. Minden alkotótársunk,(melyek közül többekkel jó barátságban is vagyunk) írásához,verséhez gratulálok,mellyel hozzájárulnak az újság sikereihez! Örülök neki, és köszönöm, hogy mi is részesei lehetünk sikereidnek szerte a nagyvilágban most már Ausztráliától Amerikáig, még számtalan országba vitted el a hírünket A Jubileumi versemen kívül ezt a fórumot is felhasználom arra, hogy köszönetet mondjak, talán a többiek nevében is azért, hogy magazinodban megkapjuk tőled az alkotói megjelenés lehetőségét! Te bíztattál a verselésre,a festésre! Rengeteg önbizalmat  kaptam tőled, és Hajnalka  csoportjától a facebookon. "Gyógyító Művészetek" Lapod felszálló ágban van, és büszke vagyok, hogy az alkotói gárdát gazdagíthatom. Nagyon boldog, szeretetben, sikerekben gazdag további hosszú életet kívánok neked kedves barátom Vendi! Kívánom,hogy szakácskönyved e-könyvben történő megjelenése is zökkenőmentes és sikeres legyen! Jó egészséget, boldogságot, és sikereket kívánok a további munkádhoz! szeretettel: Mátyás Rita
.........................
Kedves Vendi Barátom!
   Elsősorban és legelőször igen- igen boldog születésnapot kívánok. Tehát: Boldog, boldog születésnapot, kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napod.  Gárdonyival meg: Adjon az Isten bort, búzát, békességet, szépasszony feleséget. Mivel szépasszonyfeleséged már van, ez utóbbitól eltekintek.
…………….... 
Kedves Vendi Barátom!
   Igen elolvastam a lapot. Nagyon ötletesnek és nagyon jónak tartom Mátsás Rita grafikáit. Kifejezőek, jók a grafikák. Sokkal többet mondanak egy fényképnél. Úgy érzem, hogy van lelkük. Gratulálok Ritának azért, mert megrajzolt benneteket, és gratulálok nektek, hogy beszerkesztettétek a lapba.
Tetszik Gelencsér Hajnalka könyve. Szép a címe. Igazgyöngyök kagylók rejtekében, persze csupa nagybetűvel írva nem csak így slendriánul odavetve, mint, ahogy én itt idéztem. Már ez is mutatja, hogy valami nagyszerűt tárnak elénk az oldalak.  Aztán a bevezető versed, a MINT IGAZGYÖNGY című rímel is a címre.  Megmutatja versírásod mechanizmusát, gondolkodásod működését. Gyűjtögeted a porszemeket és igagyöngyöt csinálsz belőlük. Az-az felszeded, ami az utcán hever és gondolattá, hol versbe, hol prózában kifejezett gondolattá formálod azokat. Olykor tanításokká nemesíted. Hajnalka előszavából süt a szeretet, a tisztelet feléd, a munkáid iránt. Tisztelet érte.
  Nagyon ügyes húzása Hajnalkának, hogy Ő inkább csak válogat, szerkeszt és Téged beszéltet a könyvmegírása szerinti jelenben és verseid szerinti múltban. Ő csak kérdez és igen érdekes jó kérdéseket tesz fel. Látszik a kérdésein, hogy igazán érdekled Őt, hogy mindent meg szeretne mutatni belőled. Te természetesen a tőled megszokott komolysággal, szabatos mondatokban, gondolataidat tömören megfogalmazva, kerek mondatokban válaszolsz. Szép az az érzés, amit édesapáddal és az öcséddel kapcsolatosan fogalmaztál meg. Érezni vélem azt az űrt, amit az elvesztésük a lelkedben ütött. Nekem nagyon tetszik Andor bátyád tanítása, amit te a Könnyebb lesz című írásoddal idézel. Szépen mutatja a gondolkodás sokféleségét, többszintű rétegét Szép lány, jó lány a jövendőbelid, aztán jön a neked se legyen jobb mint másnak sztereotípia és végül a bölcs öreg tanácsa: könnyebb lesz az iga, hiszen egyel többen húzzuk. Stb., stb., stb. Szóval szépen csendesen folyik tovább a kérdés-felelet, ritmusosan, érdekesen, simán, ízlésesen megtűzdelve hol szép, hol izgalmas, hol gondolattal teli verseiddel. Folyik, mondom, mint ahogy az életed is csordogált, vagy zubog, mint, ahogy az életed is zubogott akkor. Nem tudom eldönteni magamban, hogy az írás, a tanítás, vagy a szakmád áll-e közelebb hozzád? Gondolom, hogy valahogy úgy voltál Te is ezzel mint mi mindannyian, hogy minden pillanatban azt szeretted jobban, amit éppen abban a pillanatban csináltál.? Gondolom persze, hogy Te is sokszor kérdezted már Te is ezt magadtól. Tetszik a vallomásodban a rád jellemző olykor fanyar humor, amit én úgy gondolom, hogy elég jól ismerek. Tetszik, hogy és amilyen egyszerűen vallasz a “Hitedről”, a : lélek , hallhatatlanságáról. Látszik a tömörségből, hogy alaposan meghánytad - vetetted a dolgot, hogy alaposan végig gondoltad magadban a mechanizmusát. Nagyon tetszik a “majd, ha öreg leszek” című versed, mert személyes, az “Engedd meg Uram” mert bensőséges, mert sajátosan bensőséges ima. Kedvesen, fanyarul humoros a “Testamentum”.  Gratulálok az íráshoz! Érdeklődéssel várom a folytatást!
   Nagyon tetszik Onda Marica “Vallomása”(?), novellája(?). Maradjunk abban, hogy írása. Elmondja életének talán legfontosabb eseményeit, reményeit szerelmét. Mindent elmeél magáról szépen szerényen, szépen visszafogottan, szép, kerek mondatokban. Szívesen olvastam.
  Örülök, hogy a Guszti rádió rendszeresíti a kapcsolatot. Olyan érdekes, egzotikus, hogy a világ tőlünk legtávolabbi helyéről hallhatunk magyar szót, hogy ott felolvassák a versedet, hogy beszámolnak róla, hogy hogy élnek ott a magyarok, hogy érdeklődnek irántunk, az őshazában élők, legalábbis, az ő szemükben az őshazában élők után. 
  Érdekes Horenka Erika riportja. Ezt a mostanit is érdeklődéssel olvastam, akár az előzőeket.
 Jól választottál az én ízlésem szerint, amikor Szenes Iván szövegét idézted meg Malek Miklós zenéjével, Hofi Géza előadásában. 
Nagyon tetszenek Mátyás Rita felolvasásában közölt versek. Jó kezdeményezés!
Tetszik az is, hogy elértél egyik kedvenc ételemhez a marhapörkölthöz. Ízesen vezeted be a receptet, az előtörténetével, a saját élményeiddel, hol humorosan, hol ízesen, hol ízesen és humorosan bevezetve. Én is így főzöm, ha főzöm ezt a nagyszerű eledelt. Mindenkinek jó étvágyat hozzá!
  Kedves Vendi Barátom!
Ne haragudj, hogy ilyen hosszú voltam, de kevesebbre nem volt időm!
Tisztelettel, barátsággal: Karcsi!
A következővel küldtem: Windows Posta
*************************
8. HANGOS VERSEK

MÁTYÁS RITA  FELOLVASÁSA

Nagy Vendel: Usgyika ajándéka

Nagy Vendel: Hétköznapi csoda

Mátyás Rita: Lelked börtönében

Mátyás Rita: Muzsikál az erdő

*************************
9. EGY ISMERETLEN ISMERŐS...

BALÁZS KRISZTINA  RIPORTJA

„Az ébrenlét 16-18 órájának 90 százalékát a számítógép előtt töltöm”
Beszélgetés Soltész Miklóssal

Miklós azok közé tartozik, akik a lehető legteljesebben kihasználják a számítógép adta lehetőségeket. Mintegy napi tizennyolc órában be van kapcsolva a számítógépe, hogy tanítson, dolgozzon, tanuljon, scripteket írjon, találkozóra készüljön volt évfolyamtársaival. Mindezt a JAWS for Windows képernyőolvasó program segítségével intézi.
   Ki is ő amellett, hogy örök-számítógépes? Hogyan jutott el a tartósítóipari szaktól az esztétikán és a filozófián át az informatikáig?  Így mesél erről:
 „Először néhány szó 63 évem látó szakaszáról: a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari szakát végeztem el, majd váltottam a számítástechnika területére ahol rendszerprogramozói végzettséget értem el és filozófia-esztétika képzettségem is van. Családot alapítottam és gyerekünk 10 éves volt, amikor 95-ben rokkant nyugdíjba kerültem. 12 év csend következett, majd feleségem felfigyelt egy reklámra: 2007-ben a Szempont Alapítványnál Tarcsafalvy Attila kezei alá kerültem. A meglévő informatikai 
ismereteimre testre szabottan ráépítette a képernyő olvasó és az internet használatához szükséges ismereteket, sőt rávett az ECDL hét moduljának elvégzésére is.”
   Ettől kezdve már nem lehetett elválasztani Miklóst a számítógéptől. Rengeteg dologba belekezdett, melyek egy részét azóta is folytatja. Mostanában főleg angolt tanít Skype-on keresztül, de hozzátartozik mindennapjaihoz az állandó e-mailezés, beszámolók írása, és a rádióműsor-készítéstől sem idegenkedik.
   Mondanunk sem kell, hogy gyakorlott JAWS-felhasználó. Azt reméli a szoftver 
legújabb verziójától, hogy könnyebb lesz vele kezelni az idegen nyelvű hangprofilokat. Negatív és pozitív tapasztalatai egyaránt vannak a JAWS 14-gyel kapcsolatban. Legfőbb igénye a programmal szemben, hogy megnövelje számára az önálló tanulás lehetőségeit.
Humoros és egyben kedvesen kaján üzenete a honlap látogatóinak:
„A látóknak: kapcsolják le a monitort és próbálkozzanak a demó változattal dolgokat megcsinálni. A sorstársaknak: van súgó a képernyőolvasóhoz!”
Miklósnak pedig köszönet a beszélgetésért.

2014-04-03

*************************
10. VERSRŐL VERSRE

MÉG MINDIG A GYERMEKNAP TÜKRÉBEN...Gerencsér Hajnalka: ÁLLATKERTI SÉTA A GYEREKEKKEL

Állatkertben vagyunk az osztállyal,
Találkozunk - e majd a rozmárral?

Békésen cammog a lomha barna mackó,
A ketrecnél mögém bújik a kis félénk Lackó.

Zsuzsi, te mit gondolsz, ott megy az a medve,
Lépes mézre vagy málnára támadna most kedve?

Egymás mellett szuszog a két nagy gorilla,
Közel merészkedik, a bátor Amarilla.

Ne gazolj! Ott szökell szépen  a gazella,
Félelmében telesírta zsebkendőjét Gizella.

Nini, ott legel egy kedves kisgida,
Odafut megsimogatni a cserfes Szilvia.

Mit eszik egész nap e helyen a menyét?
Tudakolja folyton a kis tudós Menyhért.

Ez a gödény az itató összes vizét kiitta?
Kérdi szemét meresztgetve a duci Melitta.

Milyen bajszos állat az ott? – érdeklődik Zsóka,
Az, amelyik labdát bűvöl, csakis a kis fóka.

Itt mászik egy páncélos, jó nagy teknősbéka,
Miért van teknő a hátán, tán mos? - kérdi Béla.

Füvet rágcsál nyugalomban a kis fehér nyuszi,
Óvatosan közelíti alamuszi Gyuszi.

Rózsaszín ruhában sétál a flamingó.
Ó milyen szép benne! – csodálja Anikó.

Az égkékjében feltűnik egy szépen szálló sirály,
Tülekedik, mert látni szeretné mindezt a kis Mihály.

Ó mily szép táncot lejt ez a fehér lepke,
Utánozza máris, lenge leplű Lenke.

Ott azon a kövön béka pajtás brekeg,
Mellettem a pöttyös sortban Rebike csak hebeg.

Mily szép mintája van ennek a siklónak,
A szája is tátva marad a pici Miklósnak.

Vajon angolt tanul a kicsi angolna?
Kérdi nevetgélve a csacsi Magdolna.

Itt csúszik a házával ez a lassú csiga,
Miért nem lakókocsiban élünk? - így a Zsiga.

Mekkorát tud csípni a kiscicán a bolha?
Aggódva nézi Cirmit, a kíváncsi Olga.


Esteledik, a nap is nyugovóra tér már,
Indulhat a csapat, az iskola bezár…

 …………………………………………......


Fellner István: JÁTSZÓTÉR…

gyere Zsuzska,
gyere Péter -
ki a térre -
milyen térre -
játszótérre,

száll a hinta fel az égbe,
lánc csikordul,
ez az ének,
felszállunk a felhők felett,
csókot dobni,
érdemes,
napocskát üdvözölni,
aput anyut ide hívni,

libikóka az igaz,
megmutatja ki az igaz,
egyszer fent, egyszer lent,
elszédülni nem lehet,

apró kezek ügyesek,
épül a vár sebesen,
sárga homok -
piros lapát,
vizes árok -
sáros kéz -
sáros arcok -
nevetősek -
kicsiny aprók -
és szépek,
velük lenni - lenne jó,
de elmúlt már a tavalyi hó,
most az ünnep nekik szól,

mert e térre -
idetévedt egy gyönyörű -
játszótér,
gyermek mosoly, nevetés,
szemnek szívnek felüdülés.

s ha jő az alkony
néma a csend,
elcsitul a libikóka,
nem leng már a láncos hinta,
homokvár is szunyókál,
s odafenn a telihold,
csillagporral ünnepel,
vigyáz rá -
ha kél a nap újra legyen,
gyermekzsivaj…

2013. szeptember
 .......................................................................


Biró Melinda: Szeretlek, csendben

Némán viseled lelked terhét
Tudod, érted mindent megtennék
Csillagos eget le nem hozhatom
Szíved fájdalmát meghallgathatom
Kezedbe temethetem kezemet
Nem szorosan, úgy, ahogy szereted
Csendedbe ágyazom lelkemet
Hallgatva éreztetem, szeretlek
Szavakra nincs szükség, van ilyen
Lelked hadd pihenjen a lelkemen
Meleg e csend, lelkünk otthona
Hogy együtt vagyunk, Isteni csoda
Szavakkal nem tudom leírni
Milyen jó csendesen szeretni
Milyen jó hozzád bújni, ölelni
Szeretettel e szobát megtölteni
Közös csendünkből születik egy szó
"Szeretlek"- mondod, s én hallgatom

 Biró Melinda 2014.4.26.

…………………………………………….......

NAGY VENDEL: ANYÁNK SZEME FIGYEL
BABA MÁRIA MOSOLYA


Mint oroszlán,
Ahogy védi kölykét,
Inaszakadtáig,
Élete árán is,
Dühödten figyel
A bősz anya.
Ki ha gyermekére néz,
Szemén, s arcán
Baba Mária mosolya
Az ősi juss,
Az ősi jog,
A Szűzanya malasztos arca.
Minden anyára átragyog,
Önmaga feláldozásával
Féltve óvja gyermekét,
Ki szeretetben,
Féltésben felnevelkedett,
Majd a keresztről levétetett
S nem gyűlölte azt,
Ki szent fiát
Hóhér kézre adta.
S halott magzatját
Kezében tartva,
Mária, jajával oltalmazza,
Mintanyáknak eleje..
A nyugodt fájdalom,
Az anyai szeretet,
A féltő oltalom.
S a felhők között
A Mennyországból,
Mintha reánk mosolyogna
Szeplőtelen Szűz Mária,
Örökké szépen, és fiatalon,
Mindannyiónk édesanyja.
Áve Mária,
Üdvözlégy Mária.
Mindenki oltalmazója.
Magyarok Nagyasszonya.

2014.05. 04  Anyák napján..
……………………………………….....


HEIM KÁROLY: Boti huszár a lován ....
(Babajáték)

 
Boti huszár a lován 
messze- messze vágtat.
Elhagy szellőt, madarat,
kerül mezőt, falvakat
világot már százat.
Fürgén vágtat át tanyán,
sárkányoknak otthonán.
Hegyre ugrat,
völgybe huppan.
vízen úsztat,
szirten szökken
meseerdő közepében,
gólya néni házába
Pannát hozni Bonyhádra.
Gyí te paci!
Gyí te ló!
Papa térde a fakó!
Zsupsz - zsupsz - zsupsz!
 
Szekszárd, 2007. május 22.

*************************


11. ARCKÉPCSARNOK..

HORENKA ERIKA  ROVATA

„Amiről „kicsit” nem lehet beszélni…”
Horenka Erika

Ezúttal egy számomra és bizonyára másoknak is érdekes munkaterület képviselőjét kerestem meg és faggattam. Gátfalvi Ágnessel, a színházi jelmezkészítő, férfiszabóval „beszélgetek” többek között a munkájáról.
Gátfalvi Ágnes
– Rendszeres olvasója a Megszólalok újságnak?
– Inkább úgy fogalmaznék, rendszeres hallgatója vagyok a magazinnak. Párom, András szokta „olvasni”, Én csak hallgatom. De élvezettel.
– Elmondaná véleményét a lappal kapcsolatban?
– Nagyon jó ötletnek tartom. Igaz, kaphatna nagyobb nyilvánosságot is, mert méltónak találom rá. Nem tudom, hogy a látássérülteken kívül hányan olvassák ezt a lapot, de érdemesnek gondolom egy kis reklámot adni neki. Reklámot, hogy a látássérültek nem passzív, hanem aktív résztvevői az internetes világnak is.
– Ön szerint hogyan kaphatna nagyobb nyilvánosságot? Milyen egyéb reklámra gondol?

A legmegfelelőbb talán a Tv lenne. Az internet nagyon jó, az a baj vele, hogy ezen a felületen az emberek szelektálnak. És persze nem szeretik a mélyen szántó gondolatokat. Nagyon jó példa erre a Facebook. Az ál-bölcsességektől kezdve a politikát kifigurázó kommenteken át a cuki fotóig tart az érdeklődés. Egy-egy igazi hírt csak akkor kapnak fel, ha az már a rádióban vagy a tv-ben volt hír. Talán ha lenne egy olyan híresség, akit fel lehetne kérni ingyen reklámra. Mondjuk, Ő ezt olvassa, stb. Egy olyan média-személyiség, akire a hétköznapi ember is felfigyel.

– Megtudhatunk valamit családjáról?
– Nagyon szép gyerekkorom volt. Szüleim olyan erkölcsi normákra neveltek szeretettel, de szigorral, ami ma nem divat. Nem trendi. Nem voltunk gazdagok, de a legfontosabbakra mindig volt háttér. És a szeretethez nem kell pénz. Sokat köszönhetek Nekik, talán soha nem is fogom tudni Nekik meghálálni mindazt, amit kaptam.
A legjobbnak azt tartom, hogy akármennyit dolgoztak, mindig volt Rám idejük. Akár a kommunikációról volt szó, akár a hétvégi kirándulásokról.
A nyarakat édesanyám szüleinél töltöttem, vidéken, Hajdúböszörményben. Gyönyörű volt! Ha nem a többi gyerekkel játszottam, akkor nagypapám műhelyében ütöttem el az időt, aki férfi-szabó volt. Talán innen a kötődés a szakmámhoz? Az biztos, hogy a mai napig az orromban érzem a nedves vasalóvászon illatát, a varrógépének fura olaj szagát.
Sajnos a mai szülők többsége elfelejti, hogy a gyerek érzelmi és értelmi fejlődéséhez nem a márkás ruhák, az androidos telefonok, tableteken keresztül vezet az út. Igaz, az Én koromban ez nem volt. De jobb is volt. Ezek csak tárgyak, csak a birtoklásra ösztönzik a gyerekeket, nem az Életre nevelik.

Andrissal a puchbergi tónál...

– Szülei mivel foglalkoztak aktív korukban?
– Édesanyám fiatal korában, szülővárosában, Hajdúböszörményben, az óvodában volt az igazgatónő titkárnője. Miután férjhez ment Édesapámhoz, feljöttek Pestre. Itt, az akkori VII. kerületi IKV-nál helyezkedett el mint gyors-és gépíró, majd személyzeti- és szociálpolitikai előadó. Édesapám kezdetben a Taurus gumigyárban dolgozott, majd a Ganz-Danubius hajó- és Darugyárban, mint géplakatos. Ő egyébként ezermester. S bár mind a ketten nyugdíjasok, mégis aktívak.

– Mesélne nekem, nekünk tanulmányairól?
– Először gimnáziumba felvételiztem, s bár szinte kitűnő voltam, mégsem vettek fel. Így az akkor még Kulich Gyula Ruhaipari Szakközépiskolába (ma Jelky András) felvételiztem, ahova egyből felvettek. Harmadikos koromban párhuzamosan a szakközépiskolával kezdtem járni Rotschild Klára Ruhatervező Szakközépiskolába. Ez az iskola megadta Nekem azt a pluszt, amire szükségem volt. Mind művészetileg, mind kreativitás szempontjából. A két iskola mellett szinte semmi időm nem maradt, néha még alvásra sem. A magániskolában azonban rájöttem, hogy a divat, mint olyan Engem nem érdekel. Inkább a jelmez. Szinte soha nem tudtam olyan ruhát tervezni, ami hordható lett volna, inkább színpadra való volt. De az iskola elég liberális volt ahhoz, hogy végül a vizsgamunkámat bábokra terveztem meg. Időközben leérettségiztem, majd technikusi szakvizsgát tettem kiváló eredményekkel.
Majd a magániskolában is nagyon jó teljesítménnyel vizsgáztam. De a folytatás sajnos megszakadt, mert a Képzőművészeti Főiskolába nem vettek fel.
– Nem próbálkozott újra a főiskolával?
– Nem. Közben el kezdtem dolgozni, hiszen szüleim eltartani nem tudtak. És a valódi oka annak, hogy nem jelentkeztem, ez volt. Sajnos Édesanyám 92-ben trombózist kapott, így leszázalékolták. Maradt egy fizetés. Nem várhattam el, hogy eltartsanak. Ez a főiskola pedig egész embert kíván. Mellette dolgozni képtelenség. Nem a lustaság mondatja Velem, hisz a szakközép és a magániskola mellett volt, hogy 2-3 órát aludtam csak.
– ”B”- terv nem is volt?
– Nem. Ez volt az egyetlen nagy álmom. Aztán az élet hozta magával a jelenlegi szakmámat. Ezt azért is tartottam lehetetlennek, mert a szakközépben-dacára a műhelyóráknak- nem tanítottak meg minket varrni. Szinte semmit nem tudtam, de volt érzékem hozzá. A vizsgamunkámat is kínkeservesen, hónapokig csináltam, egy tanár segítségével. Szóval, így utólag elég vicces volt. Ott álltam érettségivel, technikusi szakvizsgával a kezemben, de nem tudtam varrni. Az első munkahelyemre egy kedves ismerősöm ajánlott be. Az akkori minimálbérért felvettek és megtanítottak varrni. 3 hónap próbaidőm volt. Megtartottak.

– Beszél nyelvet-nyelveket?
– Ez kínos, mert nem. Általános iskolában Nekem még az orosz volt a kötelező, de hetedikben már erőteljesen lázadoztunk ellene. Nem is nagyon volt jó tanárunk. Édesanyámék akkor beírattak egy magántanárhoz angolt tanulni. 2 évig jártam, és nagyon jól ment. Közben a suliban lehetett választani: francia vagy német? Én a franciát választottam. Ez is nagyon jól ment, bár nagyon nehéz nyelv. Szakközépben aztán folytattam az angolt, de annyira minimális óraszámunk volt, hogy szinte egyhelyben toporogtam 2 évig. Így nem sokra jutottam.

– Mesélne egy kicsit munkájáról?
– Ez az a dolog, amiről „kicsit” nem lehet beszélni. Sokat meg már nagyon nem érdemes. J Mondhatnám úgy is, hogy 8 órában nem lehet színházat csinálni. Ez nem az a munka, amit 8-16-ig végez az ember, majd szépen hazasétál, és folytatja a napját. Tudom, sok ilyen munka van még, nem akarom Magam piedesztálra állítani. Lényegében az Én munkám abból áll, hogy amikor a jelmeztervező kitalálta (jó esetben) a jelmezt, akkor a papírra vetett tervet átformálom úgynevezett műhelyrajznak, amiből dolgozni tudok. Kitalálom a szabásvonalakat, majd elkészítem a szabásmintát. Egyszerűbb ruhadaraboknál erre nincsen szükség, mert az évek folyamán már rengeteg személyre szabott mintát csináltam a színészekre, és ilyenkor maximum modelleznem kell. Vagy egyből az anyagon kísérletezem ki. Természetesen még rengeteget kell tanulnom, hogy ez a folyamat minél gyorsabban működjön. Ezért szeretem, ha nem egyszerű öltönyöket, ruhadarabokat kell varrni, mert így fejlődhet az ember. Minél több az újdonság, a fantázia, annál nagyobb a kihívás. És ez jó.
– Elnézést a tudatlanságomért, de a korábbi kezdetleges hímzésen kívül nem sok tapasztalatom van a varrás terén. Mi a különbség a papírra vetett jelmezterv és az Ön által készített műhelyrajz között? Részletesebb, méretarányos stb.?
– A jelmezterv az, ami a fantáziát tükrözi. Ki lehet belőle ugyan olvasni a formáját, fazonját a ruhának, de csak nagyvonalakban tartalmazza azt, amit Én hasznosítani tudok. Szoktuk mondani, hogy a papír mindent elbír. Ezek után Én elkészítek egy műhely rajzot, ami ugyan szintén térben ábrázolja a ruhát, de már rendelkezik a szabásvonalakkal, varrásokkal. Hiszen mielőtt kiszabom, már tudnom kell, hogyan lesz elkészítve. Kolleganőmmel vagy egyedül kitalálom, „fejben megvarrom” a ruhát.
– Mitől lesz egy elkészült darab egyedi és nem „tucat áru”?
– Mi soha nem csinálunk tucat árut. Nálunk még egy öltöny is egyedi, hiszen méretre készül, vagy igazítjuk.
– Mennyire lehet kreatív a munkájában? Mennyire kap szabad kezet a ruhák terén?
– Viccesen azt mondhatnám, hogy ha lusta a tervező, akkor teljesen szabad kezet kapok. Általában a szabás mikéntjébe nem szólnak bele. Őket nem érdekli, hogyan szabom ki, készítem el az adott darabot, de olyan legyen, mint a terven. Ha nagyon szőrszálhasogató egy tervező, idővel, ahogy haladunk a bemutató felé, már lazul. Illetve, ha jó ötletnek tart egy felvetésemet, akkor elfogadja.
– A kellékek és a díszlet is az Ön hatáskörébe tartozik?
– Nem. De sajnos időnként ezekkel is bombáznak minket. Ennek sokszor nagyon prózai oka van. A kárpitos műhelyt pár éve felszámolták, így a textillel való munkát átpasszolják Hozzánk időnként.
– Milyen premierre készül?
– Egy hónapja mutattuk be a „Rómeó és Júliát” A Sinkovits Imre színpadon. Jelenleg a „Vadregény” című darabot készítjük. Ez egy ősbemutató, remélhetőleg sikeres lesz.
– Megkérdezhetem mennyiben volt más az Önök Rómeó és Júliája?
– Őszintén? Nem tudom. De úgy érzem, alapvetően nem más, mint bármelyik más színházban. És mégis. Hiszen minden rendező másként látja a megformálásra kerülő darabot. Néhány vélemény alapján, amik pozitívak voltak, úgy gondolom, egy nagyon jó előadást sikerült színpadra vinni. Nagyon régen nem néztem meg Nálunk darabot. És nem azért, mert nem lennék rá kíváncsi, egyszerűen, míg egy darabot csinálunk, legtöbbször 10-12 órákat dolgozunk. Mire bemutató, már fáradtak vagyunk. Ennyi. Régebben még kollektíven beültünk, és megnéztük a premiert. (Akkor még 4-5-en voltunk a műhelyben) De akkor is csak a jelmezekre tudtam szinte koncentrálni; izgultam, jól működik-e minden, nem szakad-e el. Nekem más megnézni egy előadást, mint egy külsősnek.

–  A munka kitölti az életét vagy jut azért idő másra is? Mivel tölti legszívesebben szabadidejét?
–  A munkám, szakmám nem hagy unatkozni. Sokszor van, hogy esténként az interneten utána keresek egy adott kornak, ha éppen az nem annyira a profilom. Vagy egy adott viseletnek, és közben kattognak a fogaskerekek, hogy hogyan is szabjam ki azt a darabot; minél egyszerűbben, de korhűen, és mégis praktikusan. Mert ugye hiába kell korhűre szabni, mégis kényelmesnek, és tartósnak kell lennie. De kikerülhetetlen, hogy sérüljön a ruha.
Szabadidőmben sokat kirándulunk párommal. Vidékre vagy a városban. Voltunk már Tatán, Pécsváradon, Fertőbozon, Hegykőn, Sopronban, Puchbergbe, Visegrádon, Balástyán, Budaörsön, a Kőhegyen. Az egyesülettel nyaralni Kiskörén, és idén készülünk Balatonföldvárra.  És persze sok mindent kipróbáltunk már. Íjászatot, evezést, voltunk sárkányhajózni, most készülünk rallyzni. Édesanyámnak van egy vidéki háza, Ikladon, oda is nagyon szeretünk menni, ha időnk engedi. Oda tényleg feltöltődni megyünk. Készülünk Pannonhalmára és Badacsonyba. És most részben egy kis humor következik: El Camino mintájára kitaláltuk az El Bakonyt. Végül is, ha nagy távot szeretne megtenni az ember úgy, hogy közben szép tájakon kirándul, és közben a zarándokúton lelki megtisztuláson essen át, akkor nem feltétlenül kell külföldre elmenni. Természetesen jobb kiszakadni a környezetből, sokszor minél messzebbre! De Nekünk egy kissé drága. És ha tud egy hónapot szánni az életéből, akkor ezt bárhol megteheti. Mindenkinek mást jelent a feltöltődés. Van, akinek egy erdő, van, akinek a víz közelsége ad megnyugvást, tisztulást.
Itthon, ha időm engedi amolyan kreatív, kézműves dolgokkal ütöm el az időt. Szeretek gipsz képkereteket önteni, majd decoupage technikával díszítem. Vagy üveget festek. Ez is egy módja az agy kikapcsolásának. Lelazít, nem beszélve arról, hogy ajándéknak sem utolsó.
– A túrázáson, kirándulásokon kívül más sport is részese lehet életének?
– Igen, mint már írtam, kipróbáltam az íjászatot, és nagyon megtetszett. Amikor majd lesz időm, szeretném tovább csinálni.

 Túl személyes lennék, ha arról faggatnám, hogy viszonyul az asztrológiához, a valláshoz?
– Nem, nem túl személyes. Az asztrológiában nagyon hiszek. Van is egy asztrológus ismerősöm, akihez járok. Ő benne nagyon bízok, mert egy zseni. Jó 12 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Györgyivel. Hihetetlen volt az első alkalom is. Bár mostanában nem voltam Nála, de nagyon sok embernek ajánlottam már, és soha senki nem csalódott benne.
Talán ez az egyetlen olyan dolog, amiben nagyon hiszek. Nem egy törvény, amit Ő elmond, de egy lehetőség. Lehetőségek tárháza, amit ki kell használni. Ami Bennem lakozik. Mindenkiben.
Vallás? Istenben hiszek. Időnként szoktam imádkozni, bár Én nem vagyok megkeresztelve. Elvem az, hogy ha Istenben hiszel, azt bárhol megteheted. Ha otthon, egy szál gyertya mellett, akkor ott. Ha egy tömött buszon merengsz el, és kikapcsolva a külvilágot, ott szólítod meg, akkor ott. Nem szeretem, amikor egy egyház szolgája előírja Nekem, hogy ekkor és ekkor mit kell csinálni. Azt mondják, Isten látja a lelkemet. Akkor látja azt is, hogy mit érzek, gondolok. Látja, hogy nem vagyok képmutató. Nem azért járok templomba, mert muszáj, mert előírt. Ettől függetlenül szeretek betérni egy templomba, legyen az katolikus, vagy református. Nekem némi –hogy finoman írjam,- előítéletem van a katolikus egyházzal. Nem a vallással, hanem mint intézménnyel. Csak egy apróság: nézzük meg, milyen képmutató tevékenységet folytatott a középkorban. Részletezzem? Nem, hisz nem akarok mindjárt közutálatnak örvendeni. Egyszerűen csak azt ajánlanám, nézze meg mindenki Franco Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér filmjét. Tanulságos. Ettől függetlenül nem utálom az egyházat. Sőt. Találkoztam már nagyon kedves papokkal is. Nem is olyan régen, a Bazilikában. Megdöbbentő volt. De nézeteim ellenére Én tiszteletben tartom más ember hitét.
 – Végezetül közeli és távoli terveiről mesélne?
Nagyon közeli tervem nincsen. Várom, hogy vége legyen ennek az évadnak, és a jól megérdemelt szabadságomat kivehessem. Nyaralás, pihenés. Kirándulások, túrázás, regenerálódás.
– Nagyon szépen köszönöm az interjút. Jó egészséget és további sok dolgos évet kívánok s pihentető nyaralást a jól kiérdemelt munka után.

*************************

12. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT - SOPONYAI MIHÁLY ROVATA

Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)

Az akác a hüvelyesek családjába tartozó, Észak-Amerikából a homok megkötésére behozott, ismert fa. Leginkább az akácméz jut eszünkbe az akácfáról, pedig májusban nyíló hófehér virága értékes gyógynövény is.
  A mézédes, bódító illatú virágok tömegesen vonzzák a rovarokat, ilyenkor viszik a vándorméhészek is legelni a méheket az akácosokba.
     Az akácméz az egyik legvilágosabb mézfajta, egyben a legromlandóbb is. Szívesen “hamisítják”, ezért csak megbízható kistermelőtől vásároljunk. Külsőleg enyhe égési sebekre, belsőleg székrekedés esetén fogyaszthatjuk.  A méz önmagában is gyógyító hatású, köhögéscsillapító teánkba minden esetben tegyünk akácmézet.
     Az akác hatóanyagai a virágban találhatók. Régebben kérgét is használták gyomor- és bélfekély ellen, ma már tudjuk, hogy a kéreg toxikus anyagokat tartalmaz, ezért fogyasztása nem ajánlott.
   Teája jó köhögéscsillapító, enyhe vízhajtó és hashajtóként is alkalmazzák. Mivel igen aromás, az akácvirágot íz javítónak is keverhetjük más teákba. A kozmetikai ipar szintén előszeretettel használja. Az akác virágából készült forrázat ezen kívül kiváló nyálkaoldó, görcsoldó, nyugtató, tonizáló. Gyomor- és nyombélfekélynél az orbáncfűvel felváltva kell használni. Kúraszerűen naponta egy csészével csak addig kell inni, amíg az adott probléma nem szűnik. A szervezetet emlékeztetve a védekezésre a továbbiakban heti vagy kétheti egy csésze is elegendő.
   Gyógytea: mindig forrázatot készítünk a száraz gyógynövényből. Egy adaghoz 2,5 dl forró víz és egy csapott evőkanál teafű szükséges. 15 percig áztatjuk, leszűrjük, langyosan fogyasztjuk.
Fehér akác
  Ha vízhajtásra használják, reggel igyanak meg egy csészével, székletlazításra viszont este kell fogyasztani. Legfontosabb tulajdonsága, hogy csökkenti a gyomorsavtermelést, ezért reflux betegség esetén naponta 1 csésze akácvirág tea fogyasztása ajánlott este étkezés után. Ha a gyomorégés megszűnt, ne hagyják abba teljesen a tea fogyasztását, emlékeztetőül időnként igyanak meg egy csészével.
 Köhögésre napi két csésze fogyasztása ajánlott 1-2 héten keresztül. Ihatjuk önmagában vagy más gyógynövényekkel (hársvirág, kakukkfű, szurokfű, apróbojtorján) együtt. Száraz köhögésnél hurutoldó, hurutos köhögésnél köptető hatása van.  A teát mindig frissen kell elkészíteni, a langyosra hűlt forrázatot akácmézzel lehet ízesíteni.  Fél óra alatt kortyolgatva fogyasszák el, reggel és este.
    Mivel csökkenti a savtermelést, ezért étvágycsökkentő hatása is van, ebből a célból keverhetjük katángkóróval. Utóbbit főzni kell, ezért azt javasoljuk, 2-3 perces főzéssel készítsék el a katángteát, majd ezzel a teával forrázzák le az akácvirágot. Napi 1 csészével igyanak belőle éhgyomorra, de nem tovább, mint 4 hét. Utána tartsanak egy 3-4 hetes szünetet.
Soponyai Mihály

*************************
13. MAGYAR TALÁLMÁNYOK A NAGYVILÁGBAN

A GOLYÓSTOLLTÓL A RUBIK KOCKÁN ÁT A HOLDAUTÓIG..

  Mostanság  van NEGYVEN ÉVE, HOGY PÁRATLAN HÓDÍTÓ ÚTJÁRA INDULT a Rubik Ernő által feltalált  Bűvös kocka.
Ennek apropója alapján bemutatunk néhány magyarok által feltalált tudományos, kulturális, és technikai találmányt, amelyek elvitték hírünket a nagyvilágba..

Egy magyar ember egy napja. A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az emberiség.

Kezdetnek fogott egy golyóstollat (Bíró László, 1931), felírta, hogy Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (Szilárd Leó 1929), utána  öngyújtóval (Irinyi János 1836) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott, nézegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dénes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyörgyi 1931). Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról (Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért játszott egy kicsit a komputerén (Neumann János 1944), elmélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic Computer mellett döntött ( Kemény János 1964), és Excel táblázatba rendezte
tennivalóit (Simonyi Károly  1974). Megnézett (volna) egy 3D-s filmet, de ezt még  egy  3D-s szemüveggel (Rátai Dániel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után  feltett egy bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948), és  bekapcsolta a tv-t is (Mihály Dénes, 1919). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják be,
megörült, hogy színes tv-je van (Goldmark Károly, 1948). Nagyon tetszett neki a város, elsősorban a Centrál Park (Asbóth Sándor), ő készítette  a város rendezési tervét is). Még megnézett egy tudományosfilmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő 1976).
     Már  semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi József 1938),  dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos József 1928) vagy  lágy anyagú kontaktlencséjét (Gyorffy István 1959). használja-e? Az első kocsi, ami megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József
1908,) aztán talált egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és megnézett magának egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója volt (Bíró László 1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is megvizsgálta (Csonka János
1893). De hamar rájött, hogy marad neki a bicikli, hazamenve  meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a dinamója (Jedlik Ányos 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon melegében elmesélte Pulitzer díjas (Pulitzer József 1917)  újságíró barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresztő üvegbeton feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) - magát a betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
   Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta,  régimódi lévén, még kripton töltésű lámpáját (Bródy Imre 1930), megivott egy pohár szódát (Jedlik Ányos 1940), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon 1912). Az egész nap fáradozásait kipihenendő
visszatért a bakelit lemezhez, és feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő (Kodály Zoltán 1929) Psalmus Hungaricust.
  Ezek után azt hiszem nincs miért szégyenkeznünk a világ előtt...!
A  szerkesztő..
*************************

14.ÍZES TÖRTÉNETEK - IRODALMI SZAKÁCSKÖNYV

NAGY VENDEL RECEPTJEI  (második kötet):  TOJÁSOS ÉTELEK,

Hogy mi mindenre kiterjed a tudósok figyelme..
Megállapították,, HOGY A HÖLGYEK ELŐBB MEGLÁTJÁK A SZÍNES DOLGOKAT, MINT PÉLDÁUL A PIROS SZÍNT, ÉS A FÉRFIAK PEDIG A MOZGÁST VESZIK ÉSZRE ELŐBB.
Visszavezették egészen az ősemberig, hogy a gyűjtögető nőneműek előbb meglátták az érett bogyókat, mint másik, hímnemű társaik, akik viszont a vadak mozgását észlelték hamarabb a vadászat sikeressége okán.
 Legalábbis így gondolják, és a logika alapján nehéz is volna ezt megcáfolni..
  Aztán azt is észrevették elődeink hogy a madarak tojásait a különféle hüllők, kis emlős állatkák, de akár maguk a másféle madarak is rendszeresen kirabolták más fajtársaik fészkét és elfogyasztották azok féltve őrzött, de néha őrizetlenül hagyott  tojásaikat.
A "tojás - gyár"...
Aztán egyszer talán éhében, vagy kíváncsiságától vezérelve, ősemberünk is megkóstolta, óh, és mivel ízletesnek találta , előbb nyersen , aztán később főzve , sütve is ette a viszonylag könnyen megszerezhető ennivalót. Ettől már csak egy lépés volt, hogy a kikelt, és még elmenekülni nem tudó állatkákat is a farkastörvényeket ösztönösen követve, szintén megette. Ettől függetlenül a mostani tudósok számos megkövesedett dino tojást találtak amiben kifejlett dinó embriókat is megvizsgálhattak. Persze a dínók idejében még nem éltek emberek. Sokak feltették már a kérdést, hogy melyik volt előbb, a tyúk, vagy a tojás?

 Ezt a kérdésfeltevést most megpróbálom megválaszolni, talán nem a legmélyebb tudományossággal, de inkább a logika alapján.  Íme..
A tudomány is , mint bármi mást, legalább kettő féle alapon magyarázza a föld, az állatok, emberek keletkezését, a teremtett világ elméletének követői minden lényt jelen állapotukban teremtettnek  hiszik és vallják.
 A MATERIALISTÁK SZERINT PEDIG AZ EVOLUCIÓS ELMÉLETET KÖVETVE EGY BIZONYOS TÖRZSFEJLŐDÉSEN MENT ÁT MINDEN ÉLŐLÉNY ÉS ENNEK ALAPJÁN AZ ŐSI HÜLLŐK , ÉS MÉG AZOK MAI MARADVÁNYAI IS TOJÁSOKKAL SZAPORODTAK, MINT PL A KROKODIL, A TEKNŐS BÉKA,  ÉS AKÁR A DINOSZAURUSZOK SZÁMOS FAJA. EZEKBŐL AZ ÁLLATOKBOL FEJLŐDTEK KI  KÉSŐBBIEK FOLYAMÁN A MADARAK IS, AKIK  MÉG A MAI NAPIG IS  TOJÁSOKAT RAKNAK. ELSŐ VÉGTAGJUK SZÁRNYAKKÁ ALAKULT ÉS MÉG A MAI NAPIG IS ÉLŐ DINO MARADÉK LEHET A MADÁRFAJ EGYIK PÉLDÁNYA , A PULYKA,  DE EZ NEM BIZTOS...
Tehát előbb volt a tojás mint a tyúk,  de hogy a tyúktojás volt e előbb mint a tyúk azt már én sem tudhatom..
    Ebbe a nehezen bizonyítható értekezésbe mélyebben ne menjünk bele, az tény hogy én jómagam fészekrablásra nem vetemedtem, sőt inkább védtem a madarak minden fajtáját, szépségüktől és hasznosságuktól függetlenül, mert mindegyiknek létjogosultsága van a természet egyensúlyában.
A szőlőnkben is voltak gyümölcsfák és szívesen rakott fészket több madárka is, és mi figyeltük hogy mikor kelnek ki a kismadarak, és gyönyörködtünk bennük, és ők lelkesen szedték fel a bogarakat a fák alól, és gyönyörűség volt a fecskéket  nézni mikor cikázva kapkodták a levegőben repülő legyeket, szúnyogokat, és vitték a sivitozó kicsinyeiknek. Mindig aggódtunk értük, ha ősszel elrepültek Afrika irányába.
   Viszont a háziasított, és tojástermelésre kitenyésztett madaraktól, gyermekkorom óta, szívesen összegyűjtöttem , először nagyszülői segítséggel, később önállóan is a napi tojás termést, nehogy valamelyik tyúknak eszébe jusson hogy ráüljön az összegyűjtögetett tojásaira.
A tojás maga  igen romlandó áru, ezért oda kell figyelni a frissességére.
Emlékszem, gyermek koromban eltűnt a kedvenc krédli tyúkom és már elveszettnek hittem , mikor az ól alól előjőve kivezette orozva kikeltett kiscsibéit, mindenki nagy örömére..
A mama nem nagyon örült nekik, mert azt mondta hogy ezek csak kis tojásokat tojnak és a húsuk is igen csekélyke, de mint díszállat, megszívelte a baromfi udvarba főleg reám való tekintettel,  de a kiskakas sokkal harciasabb volt mint a nagy magkakas. Még azt is megkergette az udvarban.
Nagyapám kis lapáttal és vakoló kanállal aranyos kis fészkeket vájt az udvarban lévő löszfalba és szalmát beletéve évekig szolgált tojófészekként az udvar végében , olcsó, de ötletes megoldásként.
Tettem bele egy fehér tojás alakú kavicsot, és ezzel oda szoktattuk a tyúkanyót, és fészekrakásra ingereltük. Számolni ugyan nem tudott, de néha azért oda kapott, mikor kivettem a még meleg tojását.
 Onnan még én is kitudtam szedni a tojásokat a tyúkok alól, és vidáman vittem be a kamrába a szakajtóba, mindig tudva hogy melyik a mai friss termés.
Megvolt, hogy mihez melyik tojást lehetett használni  a frissessége miatt.
Főzve  és rántottának jó volt a pár napos is, de süteménybe mindig friss tojást használt a Mama.
Nálunk nem fordult elő a szalmonella, azt inkább kacsa tojástól lehetett kapni, de azt mi soha nem használtunk főzésre.
A libát, kacsát általában elültettük elég volt az nekünk ami abból kikelt.
A parlagi galambok tojásait is békén hagytuk,  a galamb leves finomabb volt.
    A tojás mind a mai napig fontos alapélelmiszer, számtalan étel nyersanyaga, főzve , sütve, nyersen bekeverve, és a szegények eledele is volt, mert ezt még a szegények is megtudták termelni, a régi világban is..
Gondoljunk csak Petőfi Anyám tyúkja című versére, hogy egyebet ne is említsek.
Fontos még a cukrászatban, és a sütőiparban is, de alapanyaga lehet még a fagylaltnak is, amit nyáron annyira kedvelünk.
Ott kell ám igazán odafigyelni a megfelelő hűtésre, nehogy valaki fagylaltmérgezést kaphasson a rossz tárolás miatt.
   Nálunk, mivel nagy volt a család, sok tojás fogyott , és mivel megvolt, nem is kellett vele spórolni.
Reggel ettük héjába főzötten,  de rántottaként is igen kedveltük, főleg sok hagymával, akár borsóval, zöldséggel összesütve, vagy omlettként, lisztel keverve, de csirke vérével megsütve is igen kiváló reggeli volt. 
A gyúrt tésztához elengedhetetlen  a tojás, és nálunk nagyon sok tészta fogyott, akár édes, akár sós, formában,  a halászléhez, a húslevesekhez, és mint nokedli a pörköltekhez, vagy a tojásos nokedli  fejes saláta mellé.
Nem is beszélve a sok- sok pogácsáról és a különféle kelt kalácsokról, és főleg sok kellett a mindenki által kedvelt piskótába.
A rakott krumpli, a tojásos leves, a tojáspörkölt, és még számos étel igényelte a tojás jelenlétét , még a fasírozottba is kellett tenni, de a Stefánia vagdaltba egész főtt tojást is tett a mama.
A tojásos ételek elég gyors ételek, mert hamar megsül, és megfől a tojás.
 Ha munkából hazajöttek a családtagok, gyorsan tudtak valami ételhez jutni és ami fő finom is volt és még meleg is.
 Főtt tojás mellé sokszor főztek sonkát, de azt már előbb, akár több napra is. ezt húsvét után is ettük de már akkor nem volt olyan finom mint az ünnepek hangulata miatt.
A nagymama füles kosarába elvitte húsvétkor a főtt sonkát, a főtt tojást, és a fonott kalácsot a templomba, és ott megszentelte a plébános úr és hazajőve a miséről, azt ettük reggelire.
A lágy tojást is szerettük,  de azért azt is megkellett jól főzni, mert csak kissé lágyan szerettük és a túl folyós nem volt olyan gusztusos. én mindig tettem rá borsot, paprikát és sót is, fantasztikus íze lett ettől.
Sok poént, viccet, és történetet lehetett hallani a tojásról és az ételekről. Emlékszem egy viccre, amin sokat nevettünk, az anyuka mondja a fiának: kisfiam, edd meg a lágy tojást! Anyuka, én nem szeretem a lágy tojást.. Édes fiam, mondtam hogy edd meg a lágy tojást.. De anyuka, én nem szeretem a lágy tojást,...De akkor is edd meg..mondta a szigorú anya.. Jó, de a csőrét is?

A férfiak azt tartották hogy a tojás növeli a férfi erőt.
Bár ezt más ételekre is kitalálták. én nemigen hiszek ebben.
Volt olyan orvosom aki azt mondta, a tojás sárgája növeli a koleszterin szintet, és csak a fehérjét egyem meg, a másik szerint  a fehérjét nem szabad megenni mert az növeli a fehérje ürítést, és a fehérje túltengés káros dolog.
Akkor most hogy is van ez?
Ezt még tetézzük a rántottába sütött szalonna zsírjával , de ha olajba sütjük, ma már az sem jó. Ember legyen a talpán aki kiismeri magát ezen. Legjobb ha az ízlésünkre hallgatunk.
Énekesektől hallottam, hogy a tojás sárgáját cukorral kikeverve gyógyszerként is alkalmazták a hangszalagok betegsége alkalmával és torokfájás esetén is ez volt a gyógymód. De lehetett vele festeni, sőt még ragasztóként is használták régen. A leleményesség határtalan.
    Akkor most üssünk össze egy gyors reggelire való tojásrántottát.
ÉN általában kettő három tojást szoktam fejenként megsütni, főleg ha felnőttek vannak többségben.
 Hétvégén mikor a család még tovább aludt, én felkeltem, és próbáltam gyorsan megcsinálni a reggelit, kedveskedni akartam a családnak, de mindig lebuktam a hagyma és a sütés illata miatt. A lányok bentről várták a végeredményt.
    Szalonnát vágtam vékony szeletekre, és beirdaltam mint a kakastaréjt és ha megsült szépen mutatott a tányéron. Ezeket a szalonnákat egy nagyobb serpenyőbe feltettem sülni, és már áradt is a jó illat a lakásba, hiába csuktam be a konyha ajtót.
Jó a húsos szalonna is , de manapság a mangalica a divat. Ha van sonka, akkor az is jó, főleg a házi paraszt sonka,  és főleg amin van egy kis kövérje is. Mikorra ezek megsültek, addigra össze kell vágni a hagymát. Lehet kockára vágva is , de lehet szálára vágva is felhasználni, de a lényeg hogy sok legyen. Egy nagy fej három tojáshoz.
Ha kiolvadt a zsírja a szalonnának akkor rátehetjük a hagymát sütni, és még üveges nem lesz, addig feltörjük a tojásokat. Vigyázzunk hogy soha nem közvetlenül törjük a tojásokat az ételbe, mert hátha meglepetések érnek bennünket, romlott, vagy nem szép a tojás akár a sárgája, akár a szaga..
Mindig egy külön tálba törjük az összes tojást, de előzőleg mossuk meg mindenképpen.
Ha megfelelő az állaga, akkor tehetünk a tojás ba sót, paprikát, borsot, és még más dolgokat is, pl lisztet, zöldségeket, akár kockára vágott felvágott darabokat, bármit amit szeret a család, de ezek  izlés szerint el is hagyhatóak.
Villával felverjük egy kissé a tojást, ezzel  habosítjuk is, levegőt verve bele, és össze is törjük a sárgáját, kicsit egyneműsítjük a mindenféle egyveleggel. De lehet csak natúr tojást felverni, és a hagymára önteni.
De ezelőtt még tehetünk felkarikázott fehér paprikát, és darabolt paradicsomot  a hagyma közé vegyítve, egy kis lecsós ízt adva az egyszerűnek tűnő egytálételnek.
Ha nem akarjuk összekeverni a tojást akkor egyenként is ráüthetjük a hagymára és a szalonnára, de akkor tükörtojás jellege lesz a rántottánknak. Ha beletettük a serpenyőbe valamilyen állapotába a fő alkotó elemet, akkor az események drámaian felgyorsulnak. A tojásfehérje hamar megszilárdul, kicsapódik, és pár perc alatt a sárgája is megsül. Ilyenkor már nem hagyhatjuk magára az ételünket, mert simán odaégethetjük a serpenyő aljára.
Közben kevergetni is kell fakanállal, hogy az alkotó elemek összekeveredjenek, és egyneműsödjenek,  és az illatán és látványán érezzük hogy a tojás megsült, de van aki kissé szaftosabban szereti és nem kell agyon sütni.
Tehetünk bele csípős paprikát is ha nem gyerekeknek lesz, de ez is ízlés dolga.
Ha kész, akkor levesszük a serpenyőt a lángról, és lapos tányérra halmozzuk, és mindenkinek jusson kakastaréjra sült szalonna, és ha tettünk bele akkor karikára vágott kolbász is, és szép a sárgán illatozó tojás a reggeli asztal dísze. Valamilyen savanyúság  illik hozzá, például csemege uborka, de nyáron a legjobb a kovászos uborka. Friss fehér kenyér való hozzá, és tea, kakaó és tej illik mellé italként.
Ez egy komplett reggeli és tartalmas, délig kibírja az ember. ha nem sokat mozog mondjuk vasárnap délelőtt.
A sok hagyma miatt nem igazán csókálló, de a hagyma nagyon egészséges, minden formájában, és az egész ételünk energia dús és vitamindús a sokféle zöldség miatt.

Hagymás szalonnás tojásrántotta
Ennek az ételnek csak a fantázia szabhat határt, hiszen sok mindent bele lehet tenni, én sokszor csináltam olyant, hogy ha maradt egy-egy felvágott szelet, amit már senki sem akart megenni -  akkor főleg ha nagy karikáról volt szó meleg zsírban mindkét oldalát megsütöttem, és egyik felét jobban átsütve kis kosárka formára gömbölyödött, és abba a kosárkába ütöttem bele az egész tojást. Abban sütöttem meg a tikmonyatot, ahogy falusiasan szokták mondani
Igen érdekes, látványos így enni, mintha maffin lenne,ezzel egy kis ötletet vittünk a mindennapok eledelébe. Tetejébe tehetünk különféle fűszereket, és ezt is hagyhatjuk félfolyósan.
Késsel, és villával esszük, így könnyebb darabolni.
Persze aki nem szereti a tejet, és komolyabb italra vágyik. ihat hozzá egy kis könnyű vörösbort is.  De az már egy másféle étkezési kultúra.
  Ezzel az egyszerű, de kiváló ennivalóval sikerült mindig meglepni a hétvégén lustálkodó lányokat, és jó étvággyal meg is ették az utolsó falatig.
  Mindenkinek jó étvágyat kívánok sok szeretettel ehhez az egyszerűen nagyszerű ennivalóhoz!
Szekszárd  2014  05 10.

Folytatása következik.

*************************
 15. CSAK A DAL : NAGY VENDEL DALAI

TÁNCOLJTáncolj
Karoddal ölelj át,
Érezzem lassan
A tested ritmusátTáncolj,
Ajkam csókodra vár,
Érezzem lassan
Csípőd mozdulását.
 

Táncolj,
Izzik bennem a vágy,
Érezzem rajtad
Tested simulásátTáncolj,
Míg kék fent az ég,

Táncolj,
Még szíved lángolva ég.Táncolj,
Még ragyog  a fény,
Táncolj,
Még arcod arcomhoz ér.refrén...Táncolj,
Vágyódva ölelve át,
Maradjon kívül a világ
Ne halljad tenger moraját,
Vihar robaját,
Csak a zene dallamát.
Táncolj,
Két kezed öleljen át
Érezd szívem dobbanását,
Testemnek illatát,
Táncolj,
Velem egy életen át.

2014  májusán
 Lassú, andalító dal..

*************************
14. SZERKESZTŐI ÜZENETEK

 Kedves olvasó!
Ön a Megszólalok Művészeti Magazin legújabb számát olvassa. Jelentkezését, hozzászólását a következő elérhetőségekre várjuk.
Postacím: MMM szerkesztősége 7100 Szekszárd József Attila u. 3
Telefon: 06 30 550 51 06   8-tól  20- ig.
e-mail:
nagy.vendi@freemail.hu
megszólalok@freemail.hu
skype címem  nagy.vendi54
Új email címem: nagy.vendi54@gmail.com
 ……………………………………………………………………………

Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Művészeti Magazint teljes tartalmát feltettük a Netre. Ez az új megjelenési forma a látók
 számára készült, amely formázott betűket, színeket és képeket is tartalmaz. Ennek elérhetősége a következő linken lehetséges:  http://megszolalok.blogspot.hu/
Tehát az ez évben megjelent összes számot  visszamenőleg is elérhetővé tettük a fenti blogoldalon!
 …………………………………………………………………………......
     A lap ingyenes, kérje a szerkesztőtől. Írásaink tartalmáért az adott írás szerzője  felelős. Köszönjük a külső munkatársak közreműködését.
 A szerzői jogokat fenntartjuk.
 Kérjük jelezze, ha megkapta, vagy azt is, ha nem kapta meg az újságot. Ha elmenti,  megmenti, bármikor előveheti.
 Van olyan olvasó, aki kinyomtatta több oldalra a szöveget, és összekapcsozva,  lapozható olvasmányt kapott.  Így sem rossz!
 Az oldal akadálymentes, olvasó programmal a vakok is elolvashatják.
 Az esetleges sajtóhubákért elnézést kérünk.
 Írott műveim megtekintése:  amatőr művészek foruma  nagyvendel
 www.canadahun.com irodalom fórum
……………………………………………………………………………...........
Az Amerikai Egyesült Államok beli  egyik link, ahol elérhetik magazinunkat.
A link: minnesotahungarians.com
……………………………………………………………………………….....
A színes magazin készítőjének kérése:
Kedves olvasóink!
 -    Néhány operatív információt kell megosztani Önökkel. Sokan jelezték, hogy a színes magazin blogoldalán mindig csak a legújabban feltett újság jelenik meg, pedig a régebbieket is szeretnék olvasni.    Ennek semmi akadálya nincs, ugyanis ugyanazon az oldalon elérhető az összes többi is!
A megoldás a következő: a képernyő jobb felső részén látható a "Blogarchívum" felírat. Ez alatt különböző dátumok és hónapok vannak, amelyek mellett láthatók kis fekete háromszögek.
Ezek tartalmazzák a régebbi számokat. A háromszögekre kattintva "legördülnek" azok az újságok, amelyeket abban a hónapban tettünk fel. Most már csak ki kell választani kattintással a kívánt újságpéldányt. A háromszögre újból rákattintva bezáródik az az év, vagy hónap, s újabb újságot lehet kiválasztani olvasásra!
   -  Továbbiakban szeretnénk a szerzők fényképeit is megújítani, ezért arra kérjük a tisztelt kollégákat, hogy  - ha úgy gondolják - küldjenek magukról más felvételeket is a változatosság kedvéért! A képeket közvetlenül hozzám küldjék e-mailben:
veghelyo@t-online.hu
    -  Magam is tapasztaltam, és néhányan jelezték is, hogy néha egyes  verssorok, vagy szövegsorok sortávolsága megváltozik, attól függetlenül, hogy a feltöltött újságban ez nem így volt! Sajnos, a különböző böngésző programok eltérő programozási filozófiával készültek, és nem egyformán értelmezik ugyanazt a formát. Ez nem a szerkesztőtől függ...!
  -  Még egy nagyon fontos információ! Mivel a memóriaterületünk véges, ezért takarékossági szempontból összevontuk azokat az újságokat, amelyek azonos hónapban jelentek meg. Általában kettő számot  jelent egy hónapban, ezért ezeket egy blogba vontuk össze. Az összevonást folyamatosan végezzük...A blogon belül két újságot vastag piros csíkkal választottuk el!
Tisztelettel: Véghelyi József blogszerkesztő.
 _________________________________________________________________________________
                                                    
VÉGE-ENDE-KONYEC-FIN-END-FINÍTÓ