Katonai jogi és hadijogi szemle

IMPRESSZUM


2013-

ISSN 2064-4558

Főszerkesztő: Dr. Hautzinger Zoltán Ph.D.

Társszerkesztők: dr. Csiha Gábor alezredes, dr. Farkas Ádám

A Szakmai Bizottság tagjai: Dr. Barna Attila Ph.D., Prof. Dr. Blaskó Béla CSc. r. vezérőrnagy, dr. Bánhegyi Gábor vezérőrnagy, Dr. Kádár Pál Ph.D. ezredes, Dr. Lattmann Tamás Ph.D., Prof. Dr. Vókó György DSc

Felelős kiadó: Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 1055 Budapest, Markó u. 27.

A kiadó képviselője: dr. Székely György nyá. dandártábornok

Megjelenik: Elektronikusan 6 havonta és évközi különszámokkal