a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Földtani Közlöny146. köt. 1. sz. (2016.)

Tartalom

 • Palotai Márton :

  Összefoglalás: A budai Ördög-orom felső-triász tűzköves dolomitból áll, amely breccsásodott és porlik. Jelen munka első részletes dokumentációja a sziklán kibukkanó intenzív töréses deformációs jelenségeknek és az enyhén aszimmetrikus redőknek. Ez utóbbiakat a tűzkőrétegek és a rétegzést követő tűzkőgumók lefutása jelzi. A redők rideg deformációs mecha - nizmussal keletkeztek, de a szerkezeti stílus átmenetet képez a folytonos deformáció felé. A rétegzésben lecsatoló rátolódások legalább részben a redőkhöz kapcsolódnak. A redőződés valószínűleg a kora-kréta során történt. A tektonikai transzportirányok NyDNy és ÉNy közt szórnak. A dolomitot több irányban jelentős töréses deformáció érte, amely részben felelős a breccsásodásért is.

  Keywords: fold, fault, Transdanubian Range, Cretaceous, Buda Hills, Ördög-orom

 • Németh Norbert ,
  Baracza Mátyás Krisztián ,
  Kristály Ferenc ,
  Móricz Ferenc ,
  Pethő Gábor ,
  Zajzon Norbert :

  Abstract: A mineralization with REE, Y, Zr, Nb and Th enrichment was found in the SE part of the Bükk Mts, NE Hungary. The mineralization comprises of monazite-Ce, zircon and Ti-oxides with Nb content. The host rock bodies of the occurrences explored so far are metavolcanics interbedded within cherty limestone, situated in a W–E striking structural boundary zone from the Hór Valley to the Felső-Kecske-vár Hill. The metavolcanics along this zone were affected by potassic metasomatism. This metasomatism along with the REE–Zr–Nb mineralization overprints the metamorphic or previously altered mineral assemblages and ductile deformational fabric of the rocks. Using the K-enrichment and the Th incorporated by zircon and monazite, spectral natural gamma measurement was applied for mapping the outcrops of the affected rock bodies.

  Keywords: rare earth elements, metasomatism, radiometric mapping

 • Kovács-Pálffy Péter ,
  Kónya Péter ,
  Földvári Mária ,
  Füri Judit ,
  Udvardi Beatrix ,
  Kovács István :

  Abstract: The study area is located at the SE slope of the Garancs Hill (289 m), NE from Pilisvörösvár, near the Pilisvörösvár– Csobánka road. The Fót Formation (Carpathian) occurs in the western part of the study area. The intercalated tuff layers are probably of Badenian age in the eastern part of the hill. The bentonite strata have thickness of 8–11 m. They were derived from the hydrodiagenetic alteration of dacitic tuffs according to the stratigraphical and mineralogical com - positions, and total silica vs. alkali content.

  The smectite content of the bentonite samples ranges between 47–49 wt%. The other mineralogical components of the samples are micas (illite/muscovite 9–14 wt %), quartz (20–28 wt%) and feldspars (7–15 wt%). These bentonites are characterized by subordinated kaolinite, cristobalite, goethite and amorphous phase.

  In this region the bentonite was mined for a short time before 1954.

  The predominant exchangeable cation is Ca2+: Na+ (0.0295–0.0330), K+ (0.0185–0.0239), Ca2+ (0.2367–0.2518), Mg2+ (0.0986–0.1365) (cmol/kg).

  The swelling capacity ranges from 2.0 to 2.5 (natural) and from 5.0 to 15.0 (activated, 5% Na2CO3, ml/2g).

  Keywords: Hungary, Garancs Hill, bentonite, mineralogy, geochemistry, granulometry, cation exchange capacity

 • Szentesi Zoltán :

  Összefoglalás: Az alsó-pleisztocén korú Somssich-hegy 2 ősgerinces lelőhely kétéltűinek vizsgálata a békák tömeges jelenlétét mutatta ki, különösen igaz ez a zöld varangyok (Bufo viridis) esetében. A békák mellett főleg postcranialis elemek segítségével sikerült bizonyítani a farkos kétéltűekhez (Caudata) sorolt Salamandridae család jelenlétét. Ezek között kimutatható volt a Salamandra salamandra, a Triturus cristatus és a Lissotriton vulgaris fajok jelenléte. Habár e nedvesség-kedvelő fajok csontjai ritkák, mégis fontos környezetjelzők. A hasonló környezeti igényű kétéltűek és hüllők csaknem mindenütt megjelennek a szelvényben, ami arra utalhat, hogy valamilyen állandó víztest lehetett a fosszíliafelhalmo zódási hely közelében.

  Keywords: Lower Pleistocene, Lissamphibia, Caudata, Salamandridae, herpetofauna, palaeoecology

 • Fehér Béla ,
  Szakáll Sándor ,
  Kristály Ferenc ,
  Zajzon Norbert :

  Összefoglalás: Harmadik tanulmányunkban (SZAKÁLL et al. 2013, 2014a) további mozaikszerű információkat közlünk a Kárpát– Pannon régió új ásványtani eredményeiből. Az adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az egyes „mozaikdarabokban” az ásványok pontos leírására és — döntően XRPD, SEM-EDX és EMPA általi — meghatáro zá - sára, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok olykor első említések az egész régióból vagy legalábbis az illető lelőhelyről.

  Magyarországról a balatonfüredi polimetallikus ércindikációból sabelliit, a darnózseli kavicstelepből elbait, a mecseki fonolitból pektolit és sérandit, illetve az alsótelekesi evaporittelepből előkerült bazaltból zeolitok (phillipsit, kabazit) vizsgálati adatait közöljük.

  Romániából a kirlibabai (Cârlibaba) ércesedésből annabergit-köttigit, míg Újmoldováról (Moldova Nouă) és Sárosdornáról (Şaru Dornei) realgár kíséretében lévő farmakolit és pikrofarmakolit jelenlétét dokumentáljuk.

  Szlovákiából a korábban ismert kapkai turmalin fajbesorolását végeztük el (mikroszondás elemzés alapján magneziofoitit), kémiai és morfológiai adatokkal jellemeztük a bolgáromi (Bulhary) szodalitot, végül kimutattunk két másodlagos Ni-szulfátot (retgersit és nikkelhexahidrit) Dobsináról (Dobšiná).

  Keywords: sabelliite, elbaite, pectolite, sérandite, phillipsite, chabazite, pharmacolite, picropharmacolite, magnesiofoitite, sodalite, retgersite, nickelhexahydrite

 • Zahra Poyanmehr :

  Abstract: The purpose of this work is to construct a numerical flow model, which provides basic information required as a first step, to make a decisions related to management of the Budapest karst system. In this study, long term hydrological and hydrodynamic’s data of close to hundred observation and abstraction wells and springs were used for steady state modelling of the region. In this study the flow system was simplified to two aquifer systems, the uncovered shallow aquifer and the semi-covered karst aquifer, which are separated by a Palaeogene–Neogene aquitard complex layer. The applied model successfully characterised the recharge, discharge and zonebudget conditions and the main flow paths of the area. The Visual Modflow Pro software was applied to simulate the model.

  Keywords: conceptual model, karst system, thermal water, zonebudget

In memoriam

 • összeállította: Cserny Tibor ,
  Palotás Klára :
  Hírek, ismertetések85-87 [79.41 kB - PDF]EPA-01635-00451-0100

Letöltés egy fájlban (16,0 MB - PDF)