Kottázás pontírásos módszerrel

Megkönnyítik a vak zenészek tanulmányait

 

Néhány éve Amszterdamban éppen a mestervizsgájára készült Márkus Norbert vak zongoraművész-zeneszerző, amikor a Központi Fizikai Kutatóintézet Részecske- és Magfizikai Kutató Intézete (KFKI RMKI) Beszéd- és Rehabilitáció-technológiai Osztályának vezetője megkereste azzal, hogy vegyen részt a Play 2 nemzetközi projekt feladatainak megoldásában. Ugyanis zenei szakértelem is kellett a fejlesztéshez és teszteléshez. Az első megbízást újabb feladatok követték, majd 2004-től, Hollandiából való hazatérését követően Márkus Norbert a KFKI munkatársaként dolgozott tovább.

De mi is ez a Play 2 projekt? Erről kérdeztük az informatika világában is járatos művész-tanárt.

- A legelső projekt a Play volt, melynek során kifejlesztésre került egy kifejezetten a látássérültek által használható kottaszerkesztő program.

Tehát a Braille-kottát értelmezi, lejátssza, amit beírunk és segít a hibák korrigálásában. A következő a Play 2 projekt volt, amely az előzőre épülve felhalmozott egy kottaállományt, mely szintén lejátszható a számítógéppel és segítséget nyújthat a zenetanulásban. A Play projektek az Európai Unió támogatásával működtek már a 90-es évek közepétől. A KFKI RMKI-ben a dr. Arató András vezette Beszéd- és Rehabilitáció-technológiai Osztály vett részt ebben a munkában, amelybe vak zenészek, zenetanárok is bekapcsolódtak.

- A Play 2 projektet követte az E-brass. Mit jelent ez az elnevezés?

- Elektronikus Braille-kottaszolgáltatást. Vagyis az időközben továbbfejlesztett BME programváltozatok és a folyamatosan bővülő internetes kottatár megjelent a világhálón és bárki számára hozzáférhetővé vált. Azt kellett vizsgálnunk, milyen körülmények között válhat önállóvá ez a szolgáltatás és miként lehet leküzdeni az eléggé speciális nehézségeket.

- Melyek voltak ezek?

- Napjainkban a Braille-kotta ismerete kezd háttérbe szorulni. Régen, amikor még nem terjedtek el ennyire az elektronikus eszközök, minden vak gyermek, aki speciális iskolába került, megtanulta a Braille-írást és valamenynyire a Braille-kottaolvasást is. S ezáltal később közülük többen zenészként vagy zenetanárként helyezkedtek el. Ahogy az elektronikus eszközök tért hódítanak, a Braille-írás, -olvasás egyre kevesebb hangsúlyt kap a fiatalok életében. Azok döbbennek rá a pontírás ismeretének szükségességére, akik felsőfokú tanulmányaik során szembesülnek a hiányával, sok más terület mellett például a matematikai képletek gyors és áttekinthető lejegyzése kapcsán. Az E-brass projekt is azért volt hasznos, mert játékosan tette használhatóvá a Braille-kottát. S az sem baj, ha valaki egy-egy jelet nem ismer fel, a program segít a megértésében.

- Ha jól tudom, hivatalosan az idén nyáron befejeződött ez a munka.

- Valóban, de még rengeteg feladatot ad. A projekt fő partnerei között van a veronai vakok szövetsége és egy ottani informatikai cég, az ARCA PROGETTI, náluk történt a kottaszerkesztő program kifejlesztése és ők gondozzák a www.ebrass.org webhelyet. A KFKI a monzai Braille könyvtár (BIC), a spanyol vakok szövetsége (ONCE) és a hollandiai vakügyi szolgáltató ernyőszervezet (Dedicon) mellett volt a projekt magyarországi partnere. Hazánkkal együtt 4 országból több száz vak zenész vett részt a Braille kottaprogram és a webes kottatár tesztelésében.

A résztvevők közül a hollandok voltak a legelégedettebbek a kifejlesztett eszközök használhatóságával. Ugyanakkor a fejlesztések a felmerült észrevételek, kritikák figyelembe vételével folytatódtak, bár egy ilyen nemzetközi szolgáltatásnál nehéz olyan megoldásokat találni, melyek a különböző országok látássérültjeinek egyaránt megfelelnek, hiszen mindenütt némileg más szokások uralkodnak.

- Mibe kerül ez a kottázó program?

- Az idegen nyelvű változata 300 Euróba, ami borsos árnak mondható. A honosított magyar változathoz 108000 Ft-ért lehet hozzájutni, mely ár az ÁFÁ-t és a telepítéssel kapcsolatos technikai támogatást is tartalmazza. A piacon ma elérhető hasonló szoftverek árához képest ez nem tekinthető kirívónak, viszont egy magyar vak zenész számára általában megfizethetetlen, elsősorban intézmények tudják megvásárolni. Egy könyvtárban, iskolában gyakorlatilag elegendő egy példányt telepíteni, amit aztán egy-két ottani munkatárs felkészítése után többen is használhatnak kották kikeresésére, lejátszására,        kinyomtatására. Sikerült azt is elérni, hogy legyen ennek a szoftvernek egy  ingyenes változata (BME Light) is.          Ez letölthető a weboldalról (www.ebrass.org), s teljes egészében magyarul is hozzáférhető. Az ingyenes szoftver csak a programmal való kottakészítést korlátozza. Ahhoz már a fizetős teljes változatra van szükség, mely ugyancsak letölthető a webhelyről és egy meghatározott időn át próbaüzemmódban ugyancsak ingyen használható.

Az E-brass webhelye teljes egészében rendelkezésre áll magyar nyelven is.

Ingyenes regisztrációt követően bárki beléphet a kottatár keresőjébe és letöltheti az imént említett programokat és azok leírását is.

- Mire használható a Braille Music Editor (BME) program?

- Valamikor a számítógépes szövegszerkesztő karakterjeleit használták kottaírásra. Ezt fejlesztették tovább a BME programmal, mely a Braille kottát megszólaltathatóvá teszi. Ezen felül látó kottából is lehet vele Braille-t készíteni és fordítva, s ezt az ingyenes verzió is tudja. Egy látó ember minimális segítségére szükség lehet ilyenkor, mert az átfordítás sajnos, nem mindig hibamentes. Ennek oka például a Braille-kotta és a látó kotta koncepciója közötti számos eltérés.

- Ön az említett fejlesztésen kívül még mivel foglalkozik?

- Akadálymentes távoktatással. Ennek zenei ága megkívánja számos speciális szempont figyelembe vételét. A Vakok Világszövetsége (WBU) Braille kottabizottsága az utóbbi évtizedekben egyre több figyelmet fordít a látó és vak zenészek együttműködésének elősegítésére. E bizottság tagjaként sokat foglalkozom azzal, miként lehet megkönnyíteni egy vak zenésznek a tanulmányait, melyek azok a gondok, amikkel találkozik. Ilyen például, hogy van egy zenemű, amit egy zenekarral elő kell adni. A látó diákok beszerzik a kottákat, s jó esetben a látássérültek is hozzájutnak ezekhez Braille-ben. Igen ám, de elhangzik az utasítás: lapozzunk a 4. oldalra, s az 5. sortól vagy a D-résztől játsszuk a darabot. Hogy a látássérült zenész is hamar odataláljon, a kottát el kell látni különféle - ma már szabványosnak minősülő - jelölésekkel. Aztán: egész nap egy laptopot vagy az egész Braille-kötetet magunkkal vinni körülményes lenne. Ma már megoldható, hogy például a Braille-kottaszerkesztő program segítségével kiválasszuk azt a néhány részt, amire valóban szükségünk van. Elkészült az angol nyelvű tesztváltozata egy dzsesszzongora-oktató hangoskönyvnek. Ez egy olyan digitális hangoskönyv, amely a Beszéd- és Rehabilitáció-technológiai Osztály korábbi projekteredményén, a hibridkönyv-technológián alapul. A tananyag nagyon egyszerű szintről indul. CD-ROM-on a leckék nem csak meghallgathatók, hanem elektronikus formában olvashatók is. A kinyomtatott Braille mellékletekben a kottaanyagot  a fent említett WBU szempontok figyelembe vételével szerkesztettük. A szöveg egy része már magyar nyelven is rendelkezésre áll, s amennyire időm engedi, dolgozom a könyv folytatásán is.

 

Garamvölgyi Annamária